Jezuitištv19042018

„Slovo, čo sa stáva telom“

V pondelok, 5. decembra o 20.00 tému „Slovo, čo sa stáva telom“ v homílii predstaví náš hosť, P. Jakub Garčár SJ.

Všetkých študentov i našich mladých priateľov si dovoľujeme srdečne pozvať na druhú tohtoročnú adventnú „osmičku“ v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

V pondelok, 5. decembra o 20.00 tému „Slovo, čo sa stáva telom“ v homílii predstaví náš hosť, P. Jakub Garčár SJ. Po sv. omši sú všetci už tradične pozvaní na agapé v priestoroch jezuitského kolégia, počas ktorého budeme mať možnosť stráviť čas v milom spoločenstve a porozprávať sa s našim hosťom. Tešíme sa na Teba!

Foto: web

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život