Jezuitistr25042018

„Hviezda vychádza z Jakuba..“

Všetkých študentov i našich mladých priateľov si dovoľujeme srdečne pozvať na tretiu tohtoročnú adventnú „osmičku“ v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. V pondelok 12. decembra o 20.00 tému „Hviezda vychádza z Jakuba..“ v homílii predstaví náš hosť, dp. Jozef Pajerský.

Všetkých študentov i našich mladých priateľov si dovoľujeme srdečne pozvať na tretiu tohtoročnú adventnú „osmičku“ v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

V pondelok 12. decembra o 20.00 tému „Hviezda vychádza z Jakuba..“ v homílii predstaví náš hosť, dp. Jozef Pajerský. Po sv. omši sú všetci už tradične pozvaní na agapé v priestoroch jezuitského kolégia, počas ktorého budeme mať možnosť stráviť čas v milom spoločenstve a porozprávať sa s našim hosťom. Tešíme sa na Teba!

Foto: web

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život