Jezuitistr25042018

„Podmienky duchovného rastu“

Hosťom poslednej tohtoročnej adventnej

Všetkých študentov i našich mladých priateľov si dovoľujeme srdečne pozvať na poslednú tohtoročnú adventnú „osmičku“ v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

V pondelok 19. decembra o 20.00 tému „Podmienky duchovného rastu“ v homílii predstaví náš hosť, páter Peter Dufka SJ. Po sv. omši sú všetci už tradične pozvaní na agapé v priestoroch jezuitského kolégia, počas ktorého budeme mať možnosť stráviť čas v milom spoločenstve a porozprávať sa s našim vzácnym hosťom. Aj tentokrát sa pri príležitosti poslednej adventnej jezuitskej "osmičky" môžeme tešiť aj na tradičnú predvianočnú kapustnicu. Tešíme sa na Teba!

Foto: web

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život