Jezuitistr25042018

Chorus Salvatoris skrášli vianočné sviatky v jezuitskom kostole v Bratislave

Zbor Chorus Salvatoris patrí k popredným slovenským chrámovým zborom a v nedeľu 2. októbra bol prítomný aj pri otvorení 36. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej v Ríme.

Chrámový zbor Chorus Salvatoris, ktorý pôsobí v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, aj v tomto roku skrášli vianočné obrady v tomto kostole svojim spevom.

Popredný slovenský chrámový zbor vystúpi v bratislavskom jezuitskom kostole počas tohtoročných sviatkov Narodenia Pána až trikrát. V sobotu, 24. decembra o 24.00 svojim spevom skrášli polnočnú sv. omšu a v nedeľu 25. decembra vystúpi na sv. omšiach o 11.00 a 18.00.

Foto: Pavel Kováč

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život