Jezuitištv18012018

„Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“

Páter Igor Kráľ SVD

Všetkých študentov a mladých priateľov srdečne pozývame na tretiu pôstnu „osmičku“ v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. V pondelok, 20. marca o 20.00 sa vo svojej kázni na tému „Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ prihovorí páter Igor Kráľ SVD.

Po sv. omši sú všetci už tradične srdečne pozvaní do priestorov jedálne jezuitského kolégia na spoločné agapé. Tešíme sa na Teba!

Plagát so zoznamom hostí a tém kázní všetkých tohtoročných pôstnych osmičiek je možné nájsť TU.

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Modlitba