Jezuitisob24022018

Prezentácia 5. zväzku edície „Komentáre k Starému zákonu“

Teologická fakulta Trnavskej univerzity a vydavateľstvo Dobrá kniha si Vás dovoľujú srdečne pozvať na prezentáciu 5. zväzku edície Komentáre k Starému zákonu „Žalmy 51 - 75“ od autorského kolektívu vedeného Bohdanom Hroboňom.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity a vydavateľstvo Dobrá kniha si Vás dovoľujú srdečne pozvať na prezentáciu 5. zväzku edície Komentáre k Starému zákonu „Žalmy 51 - 75“ od autorského kolektívu vedeného Bohdanom Hroboňom.

Prezentácia tohto výnimočného diela sa uskutoční 12. júna o 17:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Tešíme sa na Vašu účasť.

www.tftu.sk
www.dobrakniha.sk

Modlitba

Spiritualita

Pobožnosť

Tajomstvo svätosti

Modlitba