Jezuitisob24032018

Otvorenie akademického roka na TF TU

Jezuitská Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave srdečne pozýva na slávnosť otvorenia nového akademického roka, ktorá bude spojená s prednáškou Prof. Miroslava Konštanca Adama OP, sudcu rímskej roty, na tému „Reforma procesov manželskej nulity: aktuálny stav a náčrt možného vývoja“. Prednáška sa uskutoční 2. októbra 2017 o 9.30 v aule TF TU na Kostolnej 1 v Bratislave.

Jezuitská Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave srdečne pozýva na slávnosť otvorenia nového akademického roka, ktorá bude spojená s prednáškou Prof. Miroslava Konštanca Adama OP, sudcu rímskej roty, na tému „Reforma procesov manželskej nulity: aktuálny stav a náčrt možného vývoja“.

Prednáška sa uskutoční 2. októbra 2017 o 9:30 v aule TF TU na Kostolnej 1 v Bratislave. Je určená pre odbornú aj laickú verejnosť. Tešíme sa na Vašu účasť.

www.tftu.sk

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba