Jezuitipon18122017

Aktívne starnutie

Katedra Náuky o rodine jezuitskej TF TU v Bratislave si dovoľuje srdečne Vás pozvať na prednášku ThLic. Krzysztofa Trebského na tému Aktívne starnutie - pomáhajúci vzťah k seniorom, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2016 v aule TF TU. Prednášajúci je členom rehole kamiliánov, ktorá sa venuje službe chorým a opusteným.Katedra Náuky o rodine jezuitskej TF TU v Bratislave si dovoľuje srdečne Vás pozvať na prednášku ThLic. Krzysztofa Trebského na tému Aktívne starnutie - pomáhajúci vzťah k seniorom, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2016 v aule TF TU. Prednášajúci je členom rehole kamiliánov, ktorá sa venuje službe chorým a opusteným.

Čítať ďalej...

Svätá omša pri príležitosti 1. výročia smrti Jána Ch. Korca SJ

Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej a vydavateľstvo Lúč si Vás dovoľujú srdečne pozvať na svätú omšu v predvečer prvého výročia odchodu do večnosti otca kardinála Jána Chryzostoma Korca SJ, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 23. októbra o 18.00 v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej a vydavateľstvo Lúč si Vás dovoľujú srdečne pozvať na svätú omšu v predvečer prvého výročia odchodu do večnosti otca kardinála Jána Chryzostoma Korca SJ, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 23. októbra o 18.00 v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Hlavným celebrantom sv. omše bude pomocný bratislavský biskup, Mons. Jozef Haľko.

Čítať ďalej...

75. výročie založenia Teologického inštitútu sv. Alojza

75. výročie založenia Teologického inštitútu sv. AlojzaSpoločnosť Ježišova na Slovensku si v tomto roku pripomína 75. výročie založenia Teologického inštitútu sv. Alojza, súčasnej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Pri tejto príležitosti bude v stredu 28. septembra 2016 provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku P. Rudolf Uher SJ predsedať ďakovnej svätej omši so začiatkom o 9.30 hod. v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

Čítať ďalej...

Manželské večery v CPPR v Trnave

Manželské večery predstavujú kurz ôsmych stretnutí a sú zamerané na posilnenie manželskej komunikácie. Stretnutia sa uskutočňujú v príjemnom prostredí a v priateľskej atmosfére, v ktorej je rešpektované a zaručené súkromie každého manželského páru. Jezuitské Centrum pomoci pre rodinu v Trnave srdečne pozýva na ďalší cyklus manželských večerov. Manželské večery predstavujú kurz ôsmych stretnutí a sú zamerané na posilnenie manželskej komunikácie. Stretnutia sa uskutočňujú v príjemnom prostredí a v priateľskej atmosfére, v ktorej je rešpektované a zaručené súkromie každého manželského páru.

Čítať ďalej...

Hosťom prvej tohtoročnej osmičky Mons. Stanislav Zvolenský

. Hosťom prvej tohtoročnej osmičky bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Všetkých študentov a našich mladých priateľov srdečne pozývame na prvú tohtoročnú osmičku v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave v pondelok, 26. septembra o 20.00. Hosťom prvej tohtoročnej osmičky bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Čítať ďalej...

Popoludnie s Magisom – Zmysel života

Magis popoludnie sa uskutoční v sobotu 08.10.2016 v priestoroch Teologickej fakulty TU na Kostolnej ulici pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00. Členovia spoločenstva Magis pozývajú mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Zmysel života. Ak túžiš po čase strávenom s Bohom, chceš zažiť silu spoločenstva, spoznať nových ľudí a dozvedieť sa viac o jezuitskej spiritualite, potom je táto akcia určená práve pre Teba.

Čítať ďalej...

Salvatorfest 2016

Salvatorfest 2015Členovia jezuitskej komunity bratislavského Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa a veriaci z jezuitského kostola v Bratislave vás srdečne pozývajú na v poradí už 11. ročník Salvatorfestu, ktorý sa uskutoční v sobotu 24. septembra 2016 v areáli kaštieľa v Ivanke pri Dunaji.

Čítať ďalej...

Umenie Ducha - Božie Srdce

Ladislav Čarný - Božie Srdce

Drahí priatelia, opäť si dovoľujeme srdečne Vás pozvať na pokračovanie projektu UMENIE DUCHA - Návrat súčasného umenia do chrámu v jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch. Projekt je v roku 2016 tematicky zameraný na jubilejný Rok milosrdenstva.

Čítať ďalej...

Začiatok akademického roka na TF TU

Jezuitská Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave si dovoľuje srdečne Vás pozvať na slávnosť zahájenia nového akademického roka, ktorá bude spojená s prednáškou Michaela Kolarčíka SJ, rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme, na tému „Rok milosrdenstva. Milosrdenstvo a spravodlivosť v Biblii“. Jezuitská Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave si dovoľuje srdečne Vás pozvať na slávnosť zahájenia nového akademického roka, ktorá bude spojená s prednáškou P. Michaela Kolarčíka SJ, rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme, na tému „Rok milosrdenstva. Milosrdenstvo a spravodlivosť v Biblii“.

Čítať ďalej...

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Príbeh