Jezuitiuto20032018

Trojbodka milosrdenstva

Trojbodka milosrdenstvaRok milosrdenstva sa blíži ku koncu a my chceme spolu s Vami využiť naplno a milosrdne posledný týždeň tohto Roku (12.11.- 20.11. 2016). Chceli by sme tento týždeň osláviť záplavou dobrých skutkov po celom Slovensku. Pozývame Vás teda zapojiť sa do iniciatívy Trojbodka milosrdenstva.

Čítať ďalej...

Popoludnie s Magisom - Vyznať sa v sebe samom

Členovia spoločenstva Magis srdečne pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Vyznať sa v sebe samom. Ak túžiš po čase strávenom s Bohom, chceš zažiť silu spoločenstva, spoznať nových ľudí a dozvedieť sa viac o jezuitskej spiritualite, potom je táto akcia určená práve pre Teba.Členovia spoločenstva Magis srdečne pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Vyznať sa v sebe samom. Ak túžiš po čase strávenom s Bohom, chceš zažiť silu spoločenstva, spoznať nových ľudí a dozvedieť sa viac o jezuitskej spiritualite, potom je táto akcia určená práve pre Teba.

Čítať ďalej...

Manželské večery v CPPR v Trnave

Manželské večery predstavujú kurz ôsmych stretnutí a sú zamerané na posilnenie manželskej komunikácie. Stretnutia sa uskutočňujú v príjemnom prostredí a v priateľskej atmosfére, v ktorej je rešpektované a zaručené súkromie každého manželského páru. Jezuitské Centrum pomoci pre rodinu v Trnave srdečne pozýva na ďalší cyklus manželských večerov. Manželské večery predstavujú kurz ôsmych stretnutí a sú zamerané na posilnenie manželskej komunikácie. Stretnutia sa uskutočňujú v príjemnom prostredí a v priateľskej atmosfére, v ktorej je rešpektované a zaručené súkromie každého manželského páru.

Čítať ďalej...

Umenie Ducha – Mestský cintorín

Katarína Balunová - Mestský cintorín

Drahí priatelia, opäť si dovoľujeme srdečne Vás pozvať na pokračovanie projektu UMENIE DUCHA - Návrat súčasného umenia do chrámu v jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch. Projekt je v roku 2016 tematicky zameraný na jubilejný Rok milosrdenstva.

Čítať ďalej...

Popoludnie s Magisom – Zmysel života

Magis popoludnie sa uskutoční v sobotu 08.10.2016 v priestoroch Teologickej fakulty TU na Kostolnej ulici pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15:00. Členovia spoločenstva Magis pozývajú mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Zmysel života. Ak túžiš po čase strávenom s Bohom, chceš zažiť silu spoločenstva, spoznať nových ľudí a dozvedieť sa viac o jezuitskej spiritualite, potom je táto akcia určená práve pre Teba.

Čítať ďalej...

Aktívne starnutie

Katedra Náuky o rodine jezuitskej TF TU v Bratislave si dovoľuje srdečne Vás pozvať na prednášku ThLic. Krzysztofa Trebského na tému Aktívne starnutie - pomáhajúci vzťah k seniorom, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2016 v aule TF TU. Prednášajúci je členom rehole kamiliánov, ktorá sa venuje službe chorým a opusteným.Katedra Náuky o rodine jezuitskej TF TU v Bratislave si dovoľuje srdečne Vás pozvať na prednášku ThLic. Krzysztofa Trebského na tému Aktívne starnutie - pomáhajúci vzťah k seniorom, ktorá sa uskutoční 10. novembra 2016 v aule TF TU. Prednášajúci je členom rehole kamiliánov, ktorá sa venuje službe chorým a opusteným.

Čítať ďalej...

Umenie Ducha - Božie Srdce

Ladislav Čarný - Božie Srdce

Drahí priatelia, opäť si dovoľujeme srdečne Vás pozvať na pokračovanie projektu UMENIE DUCHA - Návrat súčasného umenia do chrámu v jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch. Projekt je v roku 2016 tematicky zameraný na jubilejný Rok milosrdenstva.

Čítať ďalej...

Svätá omša pri príležitosti 1. výročia smrti Jána Ch. Korca SJ

Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej a vydavateľstvo Lúč si Vás dovoľujú srdečne pozvať na svätú omšu v predvečer prvého výročia odchodu do večnosti otca kardinála Jána Chryzostoma Korca SJ, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 23. októbra o 18.00 v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej a vydavateľstvo Lúč si Vás dovoľujú srdečne pozvať na svätú omšu v predvečer prvého výročia odchodu do večnosti otca kardinála Jána Chryzostoma Korca SJ, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 23. októbra o 18.00 v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Hlavným celebrantom sv. omše bude pomocný bratislavský biskup, Mons. Jozef Haľko.

Čítať ďalej...

75. výročie založenia Teologického inštitútu sv. Alojza

75. výročie založenia Teologického inštitútu sv. AlojzaSpoločnosť Ježišova na Slovensku si v tomto roku pripomína 75. výročie založenia Teologického inštitútu sv. Alojza, súčasnej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Pri tejto príležitosti bude v stredu 28. septembra 2016 provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku P. Rudolf Uher SJ predsedať ďakovnej svätej omši so začiatkom o 9.30 hod. v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

Čítať ďalej...

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Modlitba