Jezuitined22012017

Pešia púť na Velehrad

Velehrad 2015Family Xaveriáda je prázdninové podujatie, ktoré má za cieľ obnovu mladých ľudí a rodín v kresťanskej viere. Príprava podujatí vychádza zo skúsenosti duchovných obnov pri stretávaní rodín a mladých ľudí počas rôznych životných príležitosti, pri modlitbe a úvahách na biblické námety. Využíva zážitky z putovania, z ľudských priateľstiev, z obdivu prírodných krás a zo skúsenosti ticha. Podujatie pripravujú spoločenstvá rodín pri jezuitských a uršulínskych kostoloch v Bratislave, v Trnave a v Ružomberku v spolupráci s jezuitmi.

Čítať ďalej...

Koncert z cyklu Hudba v chrámoch

Kostol JezuitiMilí priatelia, srdečne vás pozývame na koncert z cyklu Hudba v chrámoch, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. apríla v Jezuitskom kostola v Bratislave. Členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala uvedú diela velikána Johanna Sebastiana Bacha a zabudnutého skladateľa Antona Aschnera, pôsobiaceho v 18. storočí v Kremnici. Hosťami koncertu sú Spevácky zbor Stella a štyria slovenskí umelci - Vlastimil Dufka hoboj, Hilda Gulyásová soprán, Maria Hochelová soprán, a Tomáš Šelc barytón. Začiatok koncertu je o 19:00.

Čítať ďalej...

Jezuitský ples

Jezuitský plesPozývame vás na jezuitský ples, ktorý sa uskutoční 7. februára 2015 od 20.00 ho. v jedálni Ekonomickej Univerzity, na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave. Lístky si môžte zakúpiť u jezuitov v Bratislave po sv. omšiach v nedele o 9.00 a piatky o 18.00
Poďte sa s nami zabaviť a zatancovať.
Partnerom komunikacie tejto akcie je www.vyveska.sk

Veslujeme pre Sýriu

Veslujeme pre SýriuViete,že jedna osmina obyvateľov Sýrie musela opustiť svoje domovy? Že za posledný polrok tri milióny ľudí z tejto krajiny zanechali svoje doterajšie životy preto, aby si často zachránili aspoň svoju kožu a svoje rodiny?

Čítať ďalej...

Ignaciánska spiritualita a jej nástroje

csloyolaOdborný seminár v Centre Spirituality Loyola v Ivanke pri Dunaji je určený rehoľníkom, kňazom ale aj angažovaným laikom, ktorí chcú žiť svoj osobný vzťah s Pánom a odvážiť sa ísť cestou, ktorou je Kristus. Mnohí veriaci kresťania sa angažujú v službe Cirkvi v pozícii počúvajúceho, či duchovného sprievodcu. Práve im chceme ponúknuť základné prvky ignaciánskej spirituality v troch stretnutiach rozmiestnených do jedného roka. Ďalšie informácie na stránke CS Loyola

Deň otvorených dverí na TFTU

TFTUMilí záujemcovia, pozývame vás na deň otvorených dverí na našej fakulte, ktorý sa bude konať 17. februára 2015. V čase od 11,00 hod. do 15,00 hod. ste srdečne pozvaní na prehliadku priestorov fakulty spojenú s prezentáciou študijných programov a rôznych aktivít, ktoré ponúka pestrý akademický život na pôde našej alma mater. Čakáme vás v príjemnej atmosfére a s tradičnými fašiangovými šiskami.
www.tftu.sk

Video: Teologická fakulta TU

Sv. omše pre mladých s tematickými kázňami

Sv. omše pre mladých s tematickými kázňamiMaranatha - Príď Pane Ježišu je názov tohoročného cyklu svätých omší pre mladých s tematickými adventnými kázňami, ktoré sa uskutočnia každý pondelok v adventnom období o 20.00 ("Osmičky") v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

Čítať ďalej...

Modlitbové stretnutie

Plagát Modlitbové stretnutie1Nedeľu 8. februára o 19:00 sa uskutoční v kostole najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave (jezuitský kostol) Modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi. Organizátorom je Slovenská katolícka charita. Viac informácií na stránke obchodsludmi.sk

Čítať ďalej...

Spev pre Afriku 2014

Spev pre Afriku 2014V sobotu 29. novembra 2014 o 19:30 organizujú vokálne súbory Magis a Chorus Salvatoris v spolupráci s jezuitmi v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave tradičný benefičný koncert: Spev pre Afriku. Výťažok je určený na pomoc jezuitským vzdelávacím projektom na misiách v Južnom Sudáne. Koncert bude prenášaný rádiom Lumen a jeho tohtoročným hosťom bude tiež filharmonický kvintet Zoe. Príspevok je možné zaslať aj na číslo misijného účtu: 4016487894 / 7500Zbierka Spev pre Afriku je registrovaná MV SR pod registrovým číslom zbierky 000-2014-030078.
Srdečne všetkých pozývame!
Plagát

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Príbehy

Básne