Jezuitisob22072017

Sviatok sv. Ignáca

Sv. Ignác v kostole del Gesú v RímeDnes 31. júla Spoločnosť Ježišova oslavuje sviatok sv. Ignáca z Loyoly. Pri tejto príležitosti vás jezuiti na Slovensku pozývajú osláviť tento sviatok svojho zakladateľa a hlavného patróna svätými omšami v kaplnkách a kostoloch na Slovensku.

Čítať ďalej...

Púť k Panne Márii Snežnej na Trlenskej

Púť k Panne Márii SnežnejPozývame Vás na púť k Panne Márii Snežnej v Trlenskej doline dňa 2. augusta 2015. Odpustový program začne o 14.00 hodine, kde je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. o 14.15 hodine začne modlitba sv. ruženca pred obrazom Panny Márie Snežnej.
Po nej nasleduje slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať duchovný otec Adrián Čontofalský SJ.
Po sv. omši bude krátka adorácia.
Po posilnení duše bude nasledovať posilnenie tela, kde sa budete môcť posilniť dobrým gulášom a občerstviť príhodným nápojom.
Počas oddychu môžete si zájsť do čitateľského kútika a zakúpiť dobrú knihu.
O 17.00h hodine by sme odpustovú slávnosť zakončili spievanou modlitbou vešpier spolu s rehoľníkmi Ružomberka.

Čítať ďalej...

Pešia púť na Velehrad

Velehrad 2015Family Xaveriáda je prázdninové podujatie, ktoré má za cieľ obnovu mladých ľudí a rodín v kresťanskej viere. Príprava podujatí vychádza zo skúsenosti duchovných obnov pri stretávaní rodín a mladých ľudí počas rôznych životných príležitosti, pri modlitbe a úvahách na biblické námety. Využíva zážitky z putovania, z ľudských priateľstiev, z obdivu prírodných krás a zo skúsenosti ticha. Podujatie pripravujú spoločenstvá rodín pri jezuitských a uršulínskych kostoloch v Bratislave, v Trnave a v Ružomberku v spolupráci s jezuitmi.

Čítať ďalej...

Ignaciánska spiritualita a fenomén kultúry

Kostol sv. Ignáca v RímePozývame Vás na voľné pokračovanie seminára určeného rehoľníkom, kňazom a angažovaným laikom, ktorí chcú žiť svoj osobný vzťah s Pánom a odvážiť sa ísť cestou, ktorou je Kristus. Každá kresťanská spiritualita je veriace a milujúce zaobchádzanie s realitou. Ovplyvňuje ignaciánsku spiritualitu kultúra a spoločnosť? Bol Ignác z Loyoly kultúrnym človekom? Ponúkame ďalšie základné prvky ignaciánskej spirituality v troch stretnutiach rozmiestnených do jedného roka.

Čítať ďalej...

Koncert z cyklu Hudba v chrámoch

Kostol JezuitiMilí priatelia, srdečne vás pozývame na koncert z cyklu Hudba v chrámoch, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. apríla v Jezuitskom kostola v Bratislave. Členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala uvedú diela velikána Johanna Sebastiana Bacha a zabudnutého skladateľa Antona Aschnera, pôsobiaceho v 18. storočí v Kremnici. Hosťami koncertu sú Spevácky zbor Stella a štyria slovenskí umelci - Vlastimil Dufka hoboj, Hilda Gulyásová soprán, Maria Hochelová soprán, a Tomáš Šelc barytón. Začiatok koncertu je o 19:00.

Čítať ďalej...

Otvorenie Jakubskej cesty v Bratislave

Jakubská cestaPozývame Vás na požehnanie Prvého pútnického bodu Jakubskej cesty v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity na Kostolnej 1 v Bratislave v stredu 20.mája o 16.00 aj na svätú omšu o 15.15 v jezuitskom kostole, pri ktorej sa uskutoční požehnanie pútnikov. Plagát podujatia
www.jakubskacesta.eu

Veslujeme pre Sýriu

Veslujeme pre SýriuViete,že jedna osmina obyvateľov Sýrie musela opustiť svoje domovy? Že za posledný polrok tri milióny ľudí z tejto krajiny zanechali svoje doterajšie životy preto, aby si často zachránili aspoň svoju kožu a svoje rodiny?

Čítať ďalej...

Deň otvorených kláštorov, program

Deň otvorených kláštorovKto sú, ako žijú a čo vlastne robia? Chodia rehoľné sestričky na dovolenky, môžu mať mejkap, zájdu občas ku kaderníkovi? Môžu hrať mnísi futbal, alebo pijú pivo? Je v kláštoroch televízor alebo internet? Musia chodiť všetci stále v habitoch či závojoch?

Dozvedieť sa odpovede na tieto otázky, ako aj možnosť pozrieť si historické priestory kláštorov a stráviť deň plný programu a zaujímavostí nielen pre deti môže každý, kto príde v sobotu, 27. júna na Deň otvorených kláštorov (DOK), ktorý pripravujú rehoľníci a rehoľníčky na celom Slovensku. Nepôjde len o prehliadku priestorov kláštorov, ale tiež domov, zariadení či inštitúcií, kde rehoľníci žijú a pôsobia, napr. školy, nemocnice, sociálne zariadenia a pod.

Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí na TFTU

TFTUMilí záujemcovia, pozývame vás na deň otvorených dverí na našej fakulte, ktorý sa bude konať 17. februára 2015. V čase od 11,00 hod. do 15,00 hod. ste srdečne pozvaní na prehliadku priestorov fakulty spojenú s prezentáciou študijných programov a rôznych aktivít, ktoré ponúka pestrý akademický život na pôde našej alma mater. Čakáme vás v príjemnej atmosfére a s tradičnými fašiangovými šiskami.
www.tftu.sk

Video: Teologická fakulta TU

Biblia

Príhovory

Spiritualita

Príbehy

Modlitby