Jezuitipon27032017

Jezuitský ples

Jezuitský plesPozývame vás na jezuitský ples, ktorý sa uskutoční 7. februára 2015 od 20.00 ho. v jedálni Ekonomickej Univerzity, na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave. Lístky si môžte zakúpiť u jezuitov v Bratislave po sv. omšiach v nedele o 9.00 a piatky o 18.00
Poďte sa s nami zabaviť a zatancovať.
Partnerom komunikacie tejto akcie je www.vyveska.sk

Ignaciánska spiritualita a jej nástroje

csloyolaOdborný seminár v Centre Spirituality Loyola v Ivanke pri Dunaji je určený rehoľníkom, kňazom ale aj angažovaným laikom, ktorí chcú žiť svoj osobný vzťah s Pánom a odvážiť sa ísť cestou, ktorou je Kristus. Mnohí veriaci kresťania sa angažujú v službe Cirkvi v pozícii počúvajúceho, či duchovného sprievodcu. Práve im chceme ponúknuť základné prvky ignaciánskej spirituality v troch stretnutiach rozmiestnených do jedného roka. Ďalšie informácie na stránke CS Loyola

Prednáška o syndróme vyhorenia

Syndróm vyhoreniaCentrum pomoci pre rodiny v Trnave pozýva na prednášku so psychologičkou Mgr. Zuzanou Fabianovou na tému: Ako predchádzať syndrómu vyhorenia v rodine. Prednáška sa uskutoční v stredu 22. októbra o 18:00 v Centre pomoci pre rodiny v Trnave na Štefánikovej 46.
cppr.sk

Čítať ďalej...

Sv. omše pre mladých s tematickými kázňami

Sv. omše pre mladých s tematickými kázňamiMaranatha - Príď Pane Ježišu je názov tohoročného cyklu svätých omší pre mladých s tematickými adventnými kázňami, ktoré sa uskutočnia každý pondelok v adventnom období o 20.00 ("Osmičky") v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

Čítať ďalej...

Jezuitské princípy utvárajúce univerzitné vzdelávanie

Vedecká konferenciaTrnavská univerzita v Trnave, University of Scranton, Loyola University Chicago a Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej pozývajú na Medzinárodnú vedeckú konferenciu Univerzít s jezuitskou tradíciou s názvom Jezuitské princípy utvárajúce univerzitné vzdelávanie. Konferencia sa uskutoční 6. októbra 2014 v Trnave v aule Pázmaneum, Univerzitné nám. 1, Trnava, so začiatkom o 9:00 hod.

Čítať ďalej...

Spev pre Afriku 2014

Spev pre Afriku 2014V sobotu 29. novembra 2014 o 19:30 organizujú vokálne súbory Magis a Chorus Salvatoris v spolupráci s jezuitmi v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave tradičný benefičný koncert: Spev pre Afriku. Výťažok je určený na pomoc jezuitským vzdelávacím projektom na misiách v Južnom Sudáne. Koncert bude prenášaný rádiom Lumen a jeho tohtoročným hosťom bude tiež filharmonický kvintet Zoe. Príspevok je možné zaslať aj na číslo misijného účtu: 4016487894 / 7500Zbierka Spev pre Afriku je registrovaná MV SR pod registrovým číslom zbierky 000-2014-030078.
Srdečne všetkých pozývame!
Plagát

Salvatorfest 2014

Salvatorfest 2013Srdečne vás aj tento rok pozývame na Salvatorfest, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. septembra 2014 v Ivanke pri Dunaji v kaštieli a okolitom parku. Začíname o 12:00 sv. omšou. Pre tých, ktorí nemajú možnosť dopraviť sa do Ivanky, bude pripravený autobus, ktorý bude odchádzať o 11:15 z Nám. SNP (spred Ministerstva kultúry). Podujatie Salvatorfest už tradične pre nás ponúka možnosť osobne sa stretnúť, spoznať sa a porozprávať sa. Preto prijmite naše pozvanie.

Čítať ďalej...

Pozvánka na vedecký seminár PROFAMILY

TFTUTrnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta, Kostolná ulica 1, Bratislava v spolupráci s občianskym združením Priatelia ALOISIANA Vás v rámci Týždňa vedy pozývajú na vedecký seminár Profamily, v rámci projektu Empirické výskumy religiozity katolíkov a ich výzvy pre novú evanjelizáciu. Seminár sa uskutoční 14. novembra 2014 od 8:00 v aule Teologickej fakulty.
Po tomto seminári bude nasledovať o 10:30 vedecká konferencia s názvom: Rodina v súčasnom svete.

Čítať ďalej...

Nádvorie hľadajúcich

TFTUTeologická fakulta trnavskej univerzity pozýva všetkých študentov, pedagógov, zamestnancov a dobrodincov Teologickej fakulty pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2014/2015 a tiež 200. výročia obnovenia Spoločnosti Ježišovej na slávnostnú interdisciplinárnu medzinárodnú vedeckú konferenciu pod záštitou Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej a dekana TF TU ThLic. M. Lichnera SJ, D.Th.

Čítať ďalej...

Jubileum

Príhovory

Spiritualita

Meditácie

Modlitby