Jezuitistr22112017

Spomienka na P. Pavla Horského

P. Pavol Horský SJ29. októbra 1995 zomrel kňaz z Vlkolínca, z dedinky pod Sidorovom. P. Pavol Horský SJ sa narodil 15. januára 1924 vo Vlkolínci. Otec, Imrich Anslo, bol horárom. Počas I. sv. vojny Imrichovu rodinu postihla nákazlivá choroba a jeho žena i syn zomreli. Roku 1922 sa za neho vydala Emília Kupčová, rodená Vlkolíčanka.

Čítať ďalej...

Otvorenie nového Magis stretka v Bratislave

Magis stretkoMilí priatelia!
Srdečne vás pozývame do nového vysokoškolského spoločenstva, stretka MAGIS, ktoré sa otvorí dňa 8. októbra 2015 o 18. 45 hod. v pastoračných priestoroch jezuitského kolégia (Františkánske nám. 4) v Bratislave. Pravidelné týždenné stretnutia vo štvrtok budú poskytovať priestor pre počúvanie Božieho slova, modlitbu a stíšenie sa, ale aj pre zdieľanie sa v duchu ignaciánskej spirituality a priateľstvo. Svoje nezastupiteľné miesto v živote nového stretka bude mať takisto spoločný apoštolát - spoločná služba spoločenstva tým, ktorí to potrebujú. Na týždenných stretkách sa tiež viac dozviete o medzinárodnom stretnutí MAGIS 2016, ktorého sa zúčastní asi dvetisíc mladých ľudí z celého sveta pred Svetovými dňami mládeže v Poľsku (pozri: magis2016.org/en/). Zapojením sa do nového stretka sa staneš členom veľkej MAGIS rodiny, ktorá sa na Slovensku stretáva päťkrát do roka na tzv. MAGIS chatách (na jezuitskej chate v Trlenskej doline), organizuje spoločný ples a v každodennosti zakúša vzájomné priateľstvo a podporu (pozri tiež Facebook: Osmičky u jezuitov). Ak by si chcel vedieť viac alebo ak by si sa túžil na niečo opýtať, budem plne k dispozícii na mojej e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Samuel Jackanič SJ

 

Sviatok sv. Ignáca

Sv. Ignác v kostole del Gesú v RímeDnes 31. júla Spoločnosť Ježišova oslavuje sviatok sv. Ignáca z Loyoly. Pri tejto príležitosti vás jezuiti na Slovensku pozývajú osláviť tento sviatok svojho zakladateľa a hlavného patróna svätými omšami v kaplnkách a kostoloch na Slovensku.

Čítať ďalej...

Pozvánka na manželské večery v Trnave

Manželské večeryCentrum pomoci pre rodinu v Trnave Vás pozýva prežiť neopakovateľné chvíle so svojou manželkou/manželom na kurze pod názvom manželské večery. Je to kurz ôsmych stretnutí na posilnenie manželskej komunikácie. Stretnutia sa uskutočnia v príjemnom prostredí a v priateľskej atmosfére. Súkromie každého páru bude rešpektované. Prihlásiť sa môžete do 12. októbra na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo na číslo 0948 020 412. Prvý večer sa uskutoční 15. októbra o 17:30 hod. v Centre pomoci pre rodinu Trnava. www.cppr.sk

Púť k Panne Márii Snežnej na Trlenskej

Púť k Panne Márii SnežnejPozývame Vás na púť k Panne Márii Snežnej v Trlenskej doline dňa 2. augusta 2015. Odpustový program začne o 14.00 hodine, kde je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. o 14.15 hodine začne modlitba sv. ruženca pred obrazom Panny Márie Snežnej.
Po nej nasleduje slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať duchovný otec Adrián Čontofalský SJ.
Po sv. omši bude krátka adorácia.
Po posilnení duše bude nasledovať posilnenie tela, kde sa budete môcť posilniť dobrým gulášom a občerstviť príhodným nápojom.
Počas oddychu môžete si zájsť do čitateľského kútika a zakúpiť dobrú knihu.
O 17.00h hodine by sme odpustovú slávnosť zakončili spievanou modlitbou vešpier spolu s rehoľníkmi Ružomberka.

Čítať ďalej...

Salvatorfest 2015

Salvatorfest 2014Jezuiti z Bratislavy a veriaci z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa vás srdečne pozývajú na 10. ročník Salvatorfest, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. septembra 2015 v Ivanke pri Dunaji v kaštieli a okolitom parku. Začíname o 12:15 svätou omšou, po ktorej bude nasledovať občerstvenie, športové aktivity v parku, posedenie pri káve či zábava pre deti. Pre tých, ktorí nemajú možnosť dopraviť sa do Ivanky, bude pripravený autobus, ktorý bude odchádzať o 11:30 spred Domu Quo vadis na Hurbanovom námestí. Ak by ste chceli prispieť k spoločnému občerstveniu domácim koláčom, budeme vďační. Podujatie Salvatorfest už tradične pre ponúka možnosť osobne sa stretnúť, spoznať sa a porozprávať sa. Preto prijmite naše pozvanie. Plagát

Čítať ďalej...

Ignaciánska spiritualita a fenomén kultúry

Kostol sv. Ignáca v RímePozývame Vás na voľné pokračovanie seminára určeného rehoľníkom, kňazom a angažovaným laikom, ktorí chcú žiť svoj osobný vzťah s Pánom a odvážiť sa ísť cestou, ktorou je Kristus. Každá kresťanská spiritualita je veriace a milujúce zaobchádzanie s realitou. Ovplyvňuje ignaciánsku spiritualitu kultúra a spoločnosť? Bol Ignác z Loyoly kultúrnym človekom? Ponúkame ďalšie základné prvky ignaciánskej spirituality v troch stretnutiach rozmiestnených do jedného roka.

Čítať ďalej...

Začiatok akademického roka 2015/2016

Prednáška - začiatok akademického roka 2015/2016Dekan Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity v Bratislave ThLic. Miloš Lichner SJ pozýva pedagógov, zamestnancov, študentov, všetkých priateľov a známych na úvodnú prednášku akademického roka 2015/2016 pod názvom „Vyvolená medzi všetkými ženami: Mária. Panna-Matka v islamskej tradícii a vo výklade podľa Koránu.“ Prednášať bude Sr. ThLic. Carol Cooke Eid, PhD., v aule TF TU, 21. septembra o 9.30h.

Otvorenie Jakubskej cesty v Bratislave

Jakubská cestaPozývame Vás na požehnanie Prvého pútnického bodu Jakubskej cesty v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity na Kostolnej 1 v Bratislave v stredu 20.mája o 16.00 aj na svätú omšu o 15.15 v jezuitskom kostole, pri ktorej sa uskutoční požehnanie pútnikov. Plagát podujatia
www.jakubskacesta.eu

Prednášky

Príhovory

Zamyslenia

Biblia

Príbeh