Jezuitipia22092017

Salvatorfest 2015

Salvatorfest 2014Jezuiti z Bratislavy a veriaci z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa vás srdečne pozývajú na 10. ročník Salvatorfest, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. septembra 2015 v Ivanke pri Dunaji v kaštieli a okolitom parku. Začíname o 12:15 svätou omšou, po ktorej bude nasledovať občerstvenie, športové aktivity v parku, posedenie pri káve či zábava pre deti. Pre tých, ktorí nemajú možnosť dopraviť sa do Ivanky, bude pripravený autobus, ktorý bude odchádzať o 11:30 spred Domu Quo vadis na Hurbanovom námestí. Ak by ste chceli prispieť k spoločnému občerstveniu domácim koláčom, budeme vďační. Podujatie Salvatorfest už tradične pre ponúka možnosť osobne sa stretnúť, spoznať sa a porozprávať sa. Preto prijmite naše pozvanie. Plagát

Čítať ďalej...

Začiatok akademického roka 2015/2016

Prednáška - začiatok akademického roka 2015/2016Dekan Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity v Bratislave ThLic. Miloš Lichner SJ pozýva pedagógov, zamestnancov, študentov, všetkých priateľov a známych na úvodnú prednášku akademického roka 2015/2016 pod názvom „Vyvolená medzi všetkými ženami: Mária. Panna-Matka v islamskej tradícii a vo výklade podľa Koránu.“ Prednášať bude Sr. ThLic. Carol Cooke Eid, PhD., v aule TF TU, 21. septembra o 9.30h.

Otvorenie Jakubskej cesty v Bratislave

Jakubská cestaPozývame Vás na požehnanie Prvého pútnického bodu Jakubskej cesty v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity na Kostolnej 1 v Bratislave v stredu 20.mája o 16.00 aj na svätú omšu o 15.15 v jezuitskom kostole, pri ktorej sa uskutoční požehnanie pútnikov. Plagát podujatia
www.jakubskacesta.eu

Sviatok sv. Ignáca

Sv. Ignác v kostole del Gesú v RímeDnes 31. júla Spoločnosť Ježišova oslavuje sviatok sv. Ignáca z Loyoly. Pri tejto príležitosti vás jezuiti na Slovensku pozývajú osláviť tento sviatok svojho zakladateľa a hlavného patróna svätými omšami v kaplnkách a kostoloch na Slovensku.

Čítať ďalej...

Deň otvorených kláštorov, program

Deň otvorených kláštorovKto sú, ako žijú a čo vlastne robia? Chodia rehoľné sestričky na dovolenky, môžu mať mejkap, zájdu občas ku kaderníkovi? Môžu hrať mnísi futbal, alebo pijú pivo? Je v kláštoroch televízor alebo internet? Musia chodiť všetci stále v habitoch či závojoch?

Dozvedieť sa odpovede na tieto otázky, ako aj možnosť pozrieť si historické priestory kláštorov a stráviť deň plný programu a zaujímavostí nielen pre deti môže každý, kto príde v sobotu, 27. júna na Deň otvorených kláštorov (DOK), ktorý pripravujú rehoľníci a rehoľníčky na celom Slovensku. Nepôjde len o prehliadku priestorov kláštorov, ale tiež domov, zariadení či inštitúcií, kde rehoľníci žijú a pôsobia, napr. školy, nemocnice, sociálne zariadenia a pod.

Čítať ďalej...

Púť k Panne Márii Snežnej na Trlenskej

Púť k Panne Márii SnežnejPozývame Vás na púť k Panne Márii Snežnej v Trlenskej doline dňa 2. augusta 2015. Odpustový program začne o 14.00 hodine, kde je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. o 14.15 hodine začne modlitba sv. ruženca pred obrazom Panny Márie Snežnej.
Po nej nasleduje slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať duchovný otec Adrián Čontofalský SJ.
Po sv. omši bude krátka adorácia.
Po posilnení duše bude nasledovať posilnenie tela, kde sa budete môcť posilniť dobrým gulášom a občerstviť príhodným nápojom.
Počas oddychu môžete si zájsť do čitateľského kútika a zakúpiť dobrú knihu.
O 17.00h hodine by sme odpustovú slávnosť zakončili spievanou modlitbou vešpier spolu s rehoľníkmi Ružomberka.

Čítať ďalej...

Pešia púť na Velehrad

Velehrad 2015Family Xaveriáda je prázdninové podujatie, ktoré má za cieľ obnovu mladých ľudí a rodín v kresťanskej viere. Príprava podujatí vychádza zo skúsenosti duchovných obnov pri stretávaní rodín a mladých ľudí počas rôznych životných príležitosti, pri modlitbe a úvahách na biblické námety. Využíva zážitky z putovania, z ľudských priateľstiev, z obdivu prírodných krás a zo skúsenosti ticha. Podujatie pripravujú spoločenstvá rodín pri jezuitských a uršulínskych kostoloch v Bratislave, v Trnave a v Ružomberku v spolupráci s jezuitmi.

Čítať ďalej...

Ignaciánska spiritualita a fenomén kultúry

Kostol sv. Ignáca v RímePozývame Vás na voľné pokračovanie seminára určeného rehoľníkom, kňazom a angažovaným laikom, ktorí chcú žiť svoj osobný vzťah s Pánom a odvážiť sa ísť cestou, ktorou je Kristus. Každá kresťanská spiritualita je veriace a milujúce zaobchádzanie s realitou. Ovplyvňuje ignaciánsku spiritualitu kultúra a spoločnosť? Bol Ignác z Loyoly kultúrnym človekom? Ponúkame ďalšie základné prvky ignaciánskej spirituality v troch stretnutiach rozmiestnených do jedného roka.

Čítať ďalej...

Koncert z cyklu Hudba v chrámoch

Kostol JezuitiMilí priatelia, srdečne vás pozývame na koncert z cyklu Hudba v chrámoch, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. apríla v Jezuitskom kostola v Bratislave. Členovia Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala uvedú diela velikána Johanna Sebastiana Bacha a zabudnutého skladateľa Antona Aschnera, pôsobiaceho v 18. storočí v Kremnici. Hosťami koncertu sú Spevácky zbor Stella a štyria slovenskí umelci - Vlastimil Dufka hoboj, Hilda Gulyásová soprán, Maria Hochelová soprán, a Tomáš Šelc barytón. Začiatok koncertu je o 19:00.

Čítať ďalej...

Biblia

Príhovory

Svedectvo

Teológia

Spiritualita