Jezuitské blogy

Informačné a diskusné fórum

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 28.5. 2017

Ne, Máj 28, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár


28.5. Siedma nedeľa vo veľkonočnom období
29.5. Pondelok - po siedmej veľkonočnej nedeli
30.5. Utorok - po siedmej veľkonočnej nedeli
31.5. Streda - po siedmej veľkonočnej nedeli

1.6. Štvrtok - sv. Justín, mučeník
2.6. Piatok - po siedmej veľkonočnej nedeli
3.6. Sobota - po siedmej veľkonočnej nedeli

4.6. Zoslanie Ducha Svätého /Turíce/ slávnosť

Jezuiti organizujú pre mladých ľudí od 18 do 35 rokov, tábor na Trlenskej chate pri Ružomberku od 22 - 29 júla. V programe sú trojdňové duchovné cvičenia, turistika a spoločenské aktivity.
V stredu 31. mája o 16. 00 bude v našom chráme organový koncert. Na organe hrajú žiaci ZUŠ Ľudovíta Fullu.
V Piatok sme sa začali modliť novénu k Duchu Svätému. Samotná slávnosť zoslania Ducha Svätého je na budúcu nedeľu 4. júna.
Streda, piatok a sobota, sú prosebné dni. Pri našich modlitbách, pôstoch, prosme v tieto dni za dobrú úrodu.
Po sv. omši vás chceme poprosiť o zbierku na katolícke masmédia.
Dnes po obede o 15.00 vás pozývame na májovú pobožnosť.

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

29.5

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                7.30
P. Revák             17.30

P. Gábriš

Utorok

30.5

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

P. Gábriš

Streda

31.5

P. Revák

P. Kovaľ

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Štvrtok

1.6

P. Revák

P. Adamík

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Piatok

2.6

P. Revák

P. Gábriš

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Sobota

3.6

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

4.6

P.  Revák

P. Kovaľ

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 21.5. 2017

Ne, Máj 21, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
21.5. Šiesta nedeľa vo veľkonočnom období
22.5. Pondelok - po šiestej veľkonočnej nedeli
23.5. Utorok - po šiestej veľkonočnej nedeli

24.5. Streda - Panna Mária, Pomocnica kresťanov
25.5. Štvrtok - Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
26.5. Piatok - sv. Filip Neri, kňaz
27.5. Sobota - po šiestej veľkonočnej nedeli
28.5. Siedma nedeľa vo veľkonočnom období

Pondelok, utorok, streda sú prosebné dni. Pri našich modlitbách, pôstoch, prosme v tieto dni za dobrú úrodu.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok „Nanebovstúpenie Pána” sv. budú o. 8.00, 12.15, 18.00.
Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri KBS, v mene jej predsedu, otca biskupa Milana Lacha, pozýva všetkých zdravotníckych pracovníkov na 2. Celoslovenskú púť zdravotníkov. V tomto roku sa púť uskutoční v Levoči v termíne 2.-3. júna 2017. Pre zdravotníkov a ich rodiny bude pripravený aj sprievodný program, ktorý nájdete na plagáte.

Spišské biskupstvo nás srdečne pozýva na piaty ročník duchovno-kultúrneho festivalu Spišský Jeruzalem. Festival sa bude konať v dňoch 25. až 28. mája 2017 v Spišskom Podhradí a na Spišskej Kapitule. Zaujímavý duchovný a kultúrny program ponúka pestrú paletu viac žánrových vystúpení, v ktorých sa mieša duchovný odkaz so súčasnou kultúrou, prostredníctvom prednášok, hudobných koncertov, či divadelných predstavení, ale aj výstav, či duchovného programu.
Chceme upozorniť najmä na krížovú cestu priamo na Pažici - v Spišskom Jeruzaleme v piatok o 15,00; pútnickú sv. omšu pri Kaplnke sv. Jána Nepomuckého v sobotu o 9,00; či pontifikálnu sv. omšu v Katedrále sv. Martina v nedeľu rovnako o 9,00. Viac informácií je na plagáte.

Cirkev na Slovensku, osobitne Bratislavská arcidiecéza a Saleziáni don Bosca sa tešia na blahorečenie mučeníka saleziána kňaza Titusa Zemana. Dňa 27. februára 2017 pápež František poveril Kongregáciu pre kauzy svätých, aby vydala dekrét o mučeníctve tohto Božieho služobníka. Bude to náš prvý blahoslavený rímsko-katolícky kňaz, mučeník z obdobia komunizmu. Slávnosť blahorečenia sa skutoční v sobotu 30. septembra 2017 v Bratislave.

V Piatok sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému. Slávnosť zoslania Ducha Svätého je o dva týždne v nedeľu 4. júna.

Na budúcu nedeľu bude zbierka ka katolícke masmédia.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

22.5

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                7.30
P. Revák             17.30

Utorok

23.5

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

24.5

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Štvrtok

25.5

8.00  P. Gábriš

12.15  P. Revák

18.00  P. Adamík

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Piatok

26.5

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Sobota

27.5

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

28.5

P.  Kovaľ

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 14.5. 2017

Ut, Máj 16, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
14.5. Piata nedeľa vo veľkonočnom období
15.5. Pondelok - po piatej veľkonočnej nedeli
16.5. Utorok - sv. Ján Nepomucký, kňaz a mučeník
17.5. Streda - po piatej veľkonočnej nedeli
18.5. Štvrtok - po piatej veľkonočnej nedeli
19.5. Piatok - po piatej veľkonočnej nedeli
20.5. Sobota - sv. Bernardín Sienský, kňaz
21.5. Šiesta nedeľa vo veľkonočnom období

Na budúcu nedeľu 21. mája vás chceme poprosiť o finančnú zbierku pre novicov a scholastikov Spoločnosti Ježišovej.
Príprava detí na prvé sv. prijímanie vo farskom kostole - prvé stretnutie - na budúcu nedeľu 21. 5. 2017 o 15.30 hod. Prosíme rodičov, aby podľa neho si zariadili voľný čas a aspoň jeden z rodičov prišiel na katechézu spolu s dieťaťom.
Rada pre pastoráciu v zdravotníctve pri KBS, v mene jej predsedu, otca biskupa Milana Lacha, pozýva všetkých zdravotníckych pracovníkov na 2. Celoslovenskú púť zdravotníkov. V tomto roku sa púť uskutoční v Levoči v termíne 2.-3. júna 2017. Pre zdravotníkov a ich rodiny bude pripravený aj sprievodný program, ktorý nájdete na plagáte.
Dnes po obede o 15.00 nezabudnite na májovú pobožnosť. Pozývame vás.
Na nástenke pri vchode do kostola nájdete ponuku niekoľkých podujatí, ktoré môžu obohatiť váš duchovný život. Je dobré im venovať istú pozornosť, prípadne využiť ponúknuté možnosti.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

15.5

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš               7.30
P. Revák             17.30

Utorok

16.5

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

17.5

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Štvrtok

18.5

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Piatok

19.5

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Sobota

20.5

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

21.5

P. Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.5. 2017

Ne, Máj 7, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
7.5. Štvrtá nedeľa vo veľkonočnom období
8.5. Pondelok - po štvrtej veľkonočnej nedeli
9.5. Utorok - po štvrtej veľkonočnej nedeli
10.5. Streda - sv. Ján z Avily, kňaz a učiteľ Cirkvi
11.5. Štvrtok - po štvrtej veľkonočnej nedeli
12.5. Piatok - po štvrtej veľkonočnej nedeli

13.5. Sobota - Panna Mária Fatimská
14.5. Piata nedeľa vo veľkonočnom období

V sobotu 13. mája na sviatok Panny Márie Fatimskej, večeradlo modlitby po rannej sv. omši v našom kostole nebude. Stretneme sa na Námestí A Hlinku pri soche Panny Márii o 17.00.

Oznam pre birmovancov:
Stretnutia birmovancov podľa jednotlivých skupín tento mesiac budú:
KLAČNO - vo štvrtok 11. mája 2017 o 17.30 hodine.
BANIČNÉ - v piatok 12. mája 2017 o 17.30 hodine.
FARSKÝ KOSTOL - v sobotu 13. mája 2017 o 9.00 a 10.00 hodine

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

8.5

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                7.30
P. Revák             17.30

Utorok

9.5

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

10.5

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.30

Štvrtok

11.5

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.30

Piatok

12.5

P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ               17.30

Sobota

13.5

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

14.5

P. Adamík

P. Kovaľ

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 30.4. 2017

Po, Máj 1, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
30.4. Tretia nedeľa vo veľkonočnom období
1.5. Pondelok - sv. Jozef, robotník
2.5. Utorok - sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi

3.5. Streda - Filip a Jakub, apoštoli, sviatok
4.5. Štvrtok - sv. Jozef Mária Rubio SJ, kňaz
5.5. Piatok po tretej veľkonočnej nedeli
6.5. Sobota po tretej veľkonočnej nedeli
7.5. Štvrtá nedeľa vo veľkonočnom období

Bude prvý piatok v mesiaci máj. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00. Tiež vás pozývame na májové pobožnosti v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.

Od roku 2003 sa Tretia veľkonočná nedeľa slávila ako Biblická nedeľa. Na návrh Katolíckeho biblického diela na Slovensku biskupi na 86. plenárnom zasadaní KBS schválili zmenu času tohto slávenia.Od tohto roku 2017 sa ako Biblická nedeľa bude sláviť Druhá adventná.

Hnutie kresťanských rodín vás pozýva na manželské rekolekcie, ktoré sú odporúčané aj Konferenciou biskupov Slovenska. Rekolekcie sa uskutočnia 19 - 21. 5. 2017 vo Svite. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

1.5

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                7.30
P. Gábriš             17.30

Utorok

2.5

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

3.5

P. Kovaľ

P. Revák

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Štvrtok

4.5

P. Revák

P. Adamík

Pátri SJ                   7.30
P. Revák              17.00

Piatok

5.5

P. Revák

P. Kovaľ

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Sobota

6.5

P. Revák

P. Kovaľ

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00
Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

7.5

P. Kovaľ

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 23.4. 2017

Ne, Apr 23, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
23.4. Druhá nedeľa vo veľkonočnom období / Nedeľa Božieho milosrdenstva
24.4. Pondelok po druhej veľkonočnej nedeli
25.4. Utorok - sv. Marek evanjelista, sviatok
26.4. Streda po druhej veľkonočnej nedeli
27.4. Štvrtok - sv. Peter Kanízius SJ, kňaz a učiteľ Cirkvi
28.4. Piatok po druhej veľkonočnej nedeli
29.4. Sobota - sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy
30.4. Tretia nedeľa vo veľkonočnom období

Oznamy SJ

Dnes je „Nedeľa Božieho milosrdenstva” o 15.00 hodine vás pozývame na adoráciu oltárnej sviatosti, spojenú s ružencom milosrdenstva. Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov /sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a modlitbu: Verím v Boha/ môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.

Srdečne pozývame mladých ľudí od 18 do 35 rokov na tohtoročný Magis Central Europe 2017, ktorý sa uskutoční od 14. do 23. júla. Ide o medzinárodné stretnutie mladých ľudí, ktoré každoročne spoločne organizujú jezuiti z viacerých európskych provincií Spoločnosti Ježišovej. Stretnutia budú prebiehať od 14. do 20. júla v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Kosove, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku. Účastnícky poplatok za Magis 2017 je 120 €. Prihlasovanie trvá do 15. mája. Podrobné informácie so zoznamom experimentov ako aj registračný formulár je možné nájsť na internetovej stránke www.spolocenstvomagis.sk.

V stredu 26.4. o 19.00 hodine študenti Katolíckej Univerzity nás srdečne pozývajú na absolventský organový koncert, ktorý sa uskutoční v našom chráme.

Oznam pre birmovancov
Stretnutia birmovancov podľa jednotlivých skupín tento mesiac budú:
KLAČNO - vo štvrtok 27. apríla 2017 o 17.30 hodine.
BANIČNÉ - v piatok 28. apríla 2017 o 17.30 hodine.
FARSKÝ KOSTOL - v sobotu 29. apríla 2017 o 9.00 a 10.00 hodine

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

24.4

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                7.30
P. Revák             17.30

Utorok

25.4

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ              17.30

Streda

26.4

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Štvrtok

27.4

P. Revák

P. Adamík

P. Adamík              7.30
P. Revák              17.30

Piatok

28.4

P. Revák

P. Adamík

P. Adamík              7.30
P. Revák              17.30

Sobota

29.4

P. Adamík

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Adamík            17.30
Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

30.4

P. Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 16.4. 2017

Po, Apr 17, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
16.4. Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
17.4. Veľkonočný pondelok
18.4. Veľkonočný utorok
19.4. Veľkonočná streda
20.4. Veľkonočný štvrtok
21.4. Veľkonočný piatok
22.4. Veľkonočná sobota

23.4. Druhá nedeľa vo veľkonočnom období / Nedeľa Božieho milosrdenstva

Oznamy

Na budúcu nedeľu - teda na „Nedeľu Božieho milosrdenstva” vás o 15.00 pozývame na adoráciu oltárnej sviatosti spojenú s ružencom milosrdenstva.
O 16.00 bude svätá omša za účastí detí.

Srdečne pozývame mladých ľudí od 18 do 35 rokov na tohtoročný Magis Central Europe 2017, ktorý sa uskutoční od 14. do 23. júla. Ide o medzinárodné stretnutie mladých ľudí, ktoré každoročne spoločne organizujú jezuiti z viacerých európskych provincií Spoločnosti Ježišovej. Stretnutia budú prebiehať od 14. do 20. júla v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Kosove, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku, účastníci sa budú učiť nachádzať Boha v každodennom živote, vo svojich aktivitách, v ľuďoch, ktorých stretnú. Spoločné záverečné stretnutie v Prahe od 20. do 23. júla vytvorí vyše 200 účastníkom tohto medzinárodného letného jezuitského podujatia priestor na podelenie sa o svoju skúsenosť so stretnutia v národných skupinách a v rámci Festivalu národov i možnosť predstaviť svoju kultúru a skúsenosť ostatným účastníkom.
Účastnícky poplatok za Magis 2017 je 120 €. Prihlasovanie trvá do 15. mája. Podrobné informácie so zoznamom experimentov ako aj registračný formulár je možné nájsť na internetovej stránke www.spolocenstvomagis.sk.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

17.4

7.00  P. Kovaľ

9.00 P. Revák

Utorok

18.4

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

19.4

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.30

Štvrtok

20.4

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Piatok

21.4

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Sobota

22.4

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

23.4

P. Revák

P. Kovaľ

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA, KVETNÁ NEDEĽA 9.4. 2017

Ne, Apr 9, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
9.4. Nedeľa utrpenia Pána, Kvetná nedeľa.
10.4. Pondelok veľkého týždňa
11.4. Utorok veľkého týždňa
12.4. Streda veľkého týždňa

13.4. Zelený štvrtok
14.4. Veľký piatok
15.4. Biela /Veľká svätá/ sobota

16.4. Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, Slávnosť

ZELENÝ ŠVRTOK
Večerná sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18.00.

VEĽKÝ PIATOK
Slávenie utrpenia a smrti Pána o 17.00.

BIELA SOBOTA
Veľkonočná vigília o 19.30.

Vo veľkom týždni spovedáme v pondelok, utorok a stredu, ráno od 7.00 do konca sv. omše a poobede od 15.00 tak isto do konca sv. omše. V „zelený” štvrtok 13. apríla, už nespovedáme.

Na Veľký piatok je prísny pôst, treba sa zdržiavať mäsitého pokrmu. Poklona pri Božom hrobe v piatok je do 21.00. V sobotu poklona bude pokračovať od 8.00 modlitbou Liturgie hodín a potrvá do začiatku Veľkonočnej vigílie.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní možno získať: na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním „Ctíme túto sviatosť slávnu” na Veľký piatok pri nábožnej účasti „Poklony kríža” pri liturgickom slávení a pri slávení Veľkonočnej vigílie v sobotu pri „Obnove krstných sľubov”.

Tí, ktorí chcete darovať 2% dane pre našu rehoľu, prosím zoberte si k tomuto potrebné tlačivá - tie sú na stolíku. Ďakujeme za vašu podporu.

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

10.4

P. Revák

P. Kovaľ

Pátri SJ                   7.00
Pátri SJ                 15.00

Kaplán KU

Utorok

11.4

P. Kovaľ

P. Revák

Pátri SJ                   7.00
Pátri SJ                 15.00

Kaplán KU

Streda

12.4

P. Kovaľ

P. Revák

Pátri SJ                   7.00
Pátri SJ                 15.00 Kaplán KU

Štvrtok

13.4

18.00    Pátri SJ

Piatok

14.4

17.00   Pátri SJ

Sobota

15.4

19.30  Pátri  SJ

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

16.4

P. Revák

P. Kovaľ

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

PIATA PÔSTNÁ NEDEĽA 2.4. 2017

Ne, Apr 2, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
2.4. Piata pôstna nedeľa

3.4. Pondelok - po piatej pôstnej nedeli
4.4. Utorok - po piatej pôstnej nedeli
5.4. Streda - po piatej pôstnej nedeli
6.4. Štvrtok - po piatej pôstnej nedeli
7.4. Piatok - po piatej pôstnej nedeli
8.4. Sobota - po piatej pôstnej nedeli

9.4. Nedeľa utrpenia Pána, Kvetná nedeľa.

Oznamy SJ
Dnes o 15.00 vás pozývame na krížovú cestu a keďže je prvá nedeľa mesiaca aj na krátku adoráciu oltárnej sviatosti.

Na Kvetnú nedeľu 9. apríla, ale aj v sobotu večer o18.00 pri sv. omšiach budeme požehnávať ratolesti, ktoré si prinesiete so sebou.

Pred Veľkou nocou budeme spovedať v našom kostole: na budúci týždeň ráno od 7.00 a popoludní od 17.00 - v nedeľu nespovedáme. Potom od 10. apríla do 12 apríla - teda pondelok, utorok a stredu, spovedáme ráno od 7.00 do konca sv. omše a poobede od 15.00 tak isto do konca sv. omše. V „zelený” štvrtok 13. apríla, už nespovedáme.

Na Kvetnú nedeľu sa v našom kostole o 15.00 hod. namiesto krížovej cesty, uskutoční hudobno-obrazová meditácia nad Pánovým umučením pomocou reprodukovanej hudby, textov sv. písma a obrazov. Meditačné pásmo uvedie Katedra hudby Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.

Tí, ktorí chcete darovať 2% dane pre našu rehoľu, prosím zoberte si k tomuto potrebné tlačivá - tie sú na stolíku. Ďakujeme za vašu podporu.

Farské oznamy:
Návšteva chorých pred Veľkou nocou vo štvrtok 6. apríla 2017. Adresy prosíme nahlásiť /na farskom úrade/ do stredy večera.

Modlitba krížovej cesty vo farskom kostole v piatok po sv. omši o 16.00 hod. nebude!!! Namiesto nej po mládežníckej sv. omši o 18.15 hod. bude krížová cesta na Kalvárii so začiatkom vo farskom kostole.

Požehnanie ratolestí na Kvetnú nedeľu bude vo farskom kostole pri sv. omšiach 8.00 - 9.30 - 11.00 hod. v ostatných kostoloch o 9.00 hod.
Program spovedania vo farskom kostole je na nástenke.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

3.4

P. Revák P. Gábriš Pátri SJ                   7.00
Pátri SJ                 17.00
Utorok

4.4

P. Kovaľ

P. Revák Pátri SJ                   7.00
Pátri SJ                 17.00
Streda

5.4

P. Revák P. Kovaľ

Pátri SJ                   7.00
Pátri SJ                 17.00
Štvrtok

6.4

P. Revák P. Kovaľ Pátri SJ                   7.00
Pátri SJ               17.00

Piatok

7.4

P. Revák P. Gábriš Pátri SJ                   7.00
Pátri SJ                 17.00
Sobota

8.4

P. Revák P. Kovaľ Pátri SJ                   7.00
Pátri SJ                 17.00
Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

9.4

P. Revák P. Kovaľ

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

ŠTVRTA PÔSTNÁ NEDEĽA 26.3. 2017

Ne, Mar 26, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
26.3. Štvrtá pôstna nedeľa
27.3. Pondelok - po štvrtej pôstnej nedeli
28.3. Utorok - po štvrtej pôstnej nedeli
29.3. Streda - po štvrtej pôstnej nedeli
30.3. Štvrtok - po štvrtej pôstnej nedeli
31.3. Piatok - po štvrtej pôstnej nedeli
1.4. Sobota - sv. Hugo, biskup

2.4. Piata pôstna nedeľa.

Oznamy SJ
V pôstnom období v našom kostole sú krížové cesty: v piatok o 17.15 a v nedeľu o 15.00.
Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave, na Kostolnej ulici, otvára študijné programy: kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o denné alebo externé štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni sa môžu prihlásiť do 31. marca 2017. Viac informácií nájdete na webstránke univerzity.
Farské oznamy
Pondelok, utorok a v stredu sv. omše o 16.00 hod. vo farskom kostole nebudú. Úmysly sv. omši na tieto dni budú odslúžené pri sv. omšiach ráno o 6.00 hod.
Stretnutia birmovancov podľa jednotlivých skupín tento mesiac budú:
KLAČNO - vo štvrtok 30. marca 2017 o 17.30 hodine.
BANIČNÉ - v piatok 31. marca 2017 o 17.30 hodine.
FARSKÝ KOSTOL - v sobotu 1. apríla 2017 o 9.00 a 10.00 hodine
ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční dňa 3. a 4. apríla 2017 (pondelok a utorok) od 14,00 do 17,00 hodiny v budove školy. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť: rodný list dieťaťa občiansky preukaz rodiča 10 € na výdavky spojené s prvotným vybavením budúceho prváka. Bližšie informácie o škole môžete nájsť na webovom sídle školy.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

27.3

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

28.3

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

29.3

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Štvrtok

30.3

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš            17.30

Piatok

31.3

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Sobota

1.4

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30
Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

2.4

P. Revák

P. Revák

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

TRETIA PÔSTNÁ NEDEĽA 19.3. 2017

Ne, Mar 19, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
19.3. Tretia pôstna nedeľa
20.3. Pondelok - sv. Jozef, ženích Panny Márie, slávnosť
21.3. Utorok - po tretej pôstnej nedeli
22.3. Streda - po tretej pôstnej nedeli
23.3. Štvrtok - po tretej pôstnej nedeli

24.3. Piatok - sv. Katarína Švédska, panna
25.3. Sobota - Zvestovanie Pána, slávnosť

26.3. Štvrtá pôstna nedeľa.

Oznamy:

V pôstnom období v našom kostole sú krížové cesty: v piatok o 17.15 a v nedeľu o 15.00.

Pri jarnej zbierke na charitu, ktorá bola 5. marca, sa vyzbieralo v našom chráme 1100 €. Výnos zbierky bude použitý na novopostavený Dom sv. Kataríny v Spišskej Novej Vsi.

Vo štvrtok 23. marca o 19. 00 sa uskutočnia chvály účastníkov koncertu stredných škôl. Samotný koncert bude v synagóge o 18.00.

Na budúcu nedeľu sa čas posúva sa hodinu dopredu!

Farské oznamy:

Stretnutia birmovancov podľa jednotlivých skupín tento mesiac budú:

KLAČNO - vo štvrtok 23. marca a 30. marca o 17.30 hodine.

BANIČNÉ - v piatok 24. marca a 31. marca o 17.30 hodine.

FARSKÝ KOSTOL - v sobotu 25. marca a 1. apríla 2017 o 9.00 a10.00 hodine

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

20.3

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

21.3

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

22.3

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Štvrtok

23.3

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák            17.30

Piatok

24.3

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Sobota

25.3

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Kovaľ

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

26.3

P. Revák

P. Kovaľ

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

DRUHÁ PÔSTNÁ NEDEĽA 12.3. 2017

Po, Mar 13, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
12.3. Druhá pôstna nedeľa
13.3. Pondelok - po druhej pôstnej nedeli
14.3. Utorok - po druhej pôstnej nedeli
15.3. Streda - po druhej pôstnej nedeli
16.3. Štvrtok - po druhej pôstnej nedeli
17.3. Piatok - sv. Patrik, biskup, hlavný patrón Írska
18.3. Sobota - sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi
19.3. Tretia pôstna nedeľa.

Oznamy:

V pôstnom období v našom kostole sú krížové cesty: v piatok o 17.15 v nedeľu o 15.00.

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila na aktuálne pôstne obdobie už šiesty ročník kampane „Pôstna krabička pre Afriku”. Už malým príspevkom do papierovej pôstnej krabičky tak môžete pomôcť deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumu viac ako 190 tisíc Eur, vďaka ktorým sme v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande vybudovali novú budovu škôlky a nové odborné učebne. V susednej Rwande sme v spolupráci s rehoľou pallotínov otvorili Centrum sv. Vincenta Pallotti pre deti. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v podobe DVD „Pod krídlami” ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Pôstne krabičky sú k dispozícii na stolíku pod chórom. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

Na budúcu nedeľu 19. 3. v našom chráme o 18. 00 sa uskutoční pôstny koncert pre organ a spev. V podaní nemeckého organistu Neitharda Bethke, zaznejú skladby G. F. Händla, J.S. Bacha, W. A. Mozarta a iných známych autorov.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

13.3

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

14.3

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

P. Kovaľ

Streda

15.3

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

P. Gábriš

Štvrtok

16.3

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš            17.30

Piatok

17.3

P. Kovaľ

P. Revák

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ               17.30

Sobota

18.3

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

19.3

P. Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

PRVÁ PÔSTNÁ NEDEĽA 5.3. 2017

Ne, Mar 5, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
5.3. Prvá pôstna nedeľa
6.3. Pondelok - po prvej pôstnej nedeli
7.3. Utorok - sv. Perpetua a Felicita, mučenice
8.3. Streda - sv. Ján z Boha, rehoľník
9.3. Štvrtok - sv. Františka Rímska, rehoľníčka
10.3. Piatok - po prvej pôstnej nedeli
11.3. Sobota - po prvej pôstnej nedeli

12.3. Druhá pôstna nedeľa.

Oznamy:
V pôstnom období v našom kostole sú krížové cesty: v piatok o 17.15 v nedeľu o 15.00.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

6.3

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

7.3

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

P. Kovaľ

Streda

8.3

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Štvrtok

9.3

P. Revák

P. Adamík

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš            17.30

Piatok

10.3

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Sobota

11.3

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

12.3

P. Kovaľ

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 26.2. 2017

Ne, Feb 26, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
26.2. Ôsma nedeľa v cezročnom období
27.2. Pondelok - po ôsmej nedeli v cezročnom období
28.2. Utorok - po ôsmej nedeli v cezročnom období

1.3. Streda - Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia
2.3. Štvrtok - po popolcovej strede
3.3. Piatok - po popolcovej strede
4.3. Sobota - po popolcovej strede

5.3. Prvá nedeľa v pôstnom období

Oznamy
Najbližšia streda je „Popolcová” ňou sa začína pôstne obdobie - štyridsaťdenný pôst. V tento deň sme vyzvaný zachovať pôst od jedla a zdržať sa mäsitého pokrmu.
V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
Na 1. pôstnu nedeľu 5. marca, v kostoloch Spišskej diecézy, bude jarná zbierka na charitu. Pri jesennej zbierke v roku 2016 sa vyzbieralo 100 751 €. Výnos tejto jarnej zbierky bude použitý na novopostavený Dom sv. Kataríny v Spišskej Novej Vsi. Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a všetci pracovníci Spišskej katolíckej charity ďakujú všetkým vám, dobrodincom, za modlitby, obety a vaše príspevky.
V týždni, ktorý je pred nami, bude 1. piatok v mesiaci marec. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod.
Farské oznamy
Sv. spoveď pred prvým piatkom vo farskom kostole: streda až piatok od 15.00 hod. Eucharistická poklona vo farskom kostole: pondelok a utorok od 13.00 do 16.00 hod.
Modlitba krížovej cesty v pôstnom období bude vo farskom kostole v piatok po sv. omši o 16.00 hod a v nedeľu o 15.30 hod.
V piatok 3. 3. 2017 po sv. omši o 18.15 bude vo farskom kostole spoločná Eucharistická adorácia.
Dnes v nedeľu 26. februára 2017 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

27.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30

P. Kovaľ

P. Revák              17.30

P. Gábriš

Utorok

28.2

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30

P. Kovaľ

P. Gábriš              17.30

P. Kovaľ

Streda

1.3

P. Kovaľ

P. Revák

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Štvrtok

2.3

P. Revák

P. Adamík

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ               17.00

Piatok

3.3

P. Revák

P. Kovaľ

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Sobota

4.3

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

5.3

P. Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 19.2. 2017

Ne, Feb 19, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
19.2. Siedma nedeľa v cezročnom období
20.2. Pondelok - po siedmej nedeli v cezročnom období
21.2. Utorok - Sv. Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi
22.2. Streda - Katedra sv. Petra apoštola, sviatok

23.2. Štvrtok - Sv. Polykarp, biskup a mučeník
24.2. Piatok - po siedmej nedeli v cezročnom období
25.2. Sobota - po siedmej nedeli v cezročnom období
26.2. Ôsma ma nedeľa v cezročnom období

Oznamy

Chceme vám pripomenúť, že každú sobotu po rannej sv. omši je ruženec a modlitby spojené s fatimskou sobou. Keďže v tomto roku si pripomíname 100. výročie Fatimských zjavení.

Farské oznamy

V nedeľu 26. februára 2017 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.

Oznam pre birmovancov
Stretnutia birmovancov podľa jednotlivých skupín tento mesiac budú:
KLAČNO - vo štvrtok 23. februára 2017 o 17.30 hodine.
BANIČNÉ - v piatok 24. februára 2017 o 17.30 hodine.
FARSKÝ KOSTOL - v sobotu 25. februára 2017 o 9.00 a10.00 hodine

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

20.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Utorok

21.2

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

22.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Štvrtok

23.2

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ             17.30

Piatok

24.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Sobota

25.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

26.2

P. Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...
Staršie články