Jezuitské blogy

Informačné a diskusné fórum

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 19.2. 2017

Ne, Feb 19, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
19.2. Siedma nedeľa v cezročnom období
20.2. Pondelok - po siedmej nedeli v cezročnom období
21.2. Utorok - Sv. Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi
22.2. Streda - Katedra sv. Petra apoštola, sviatok

23.2. Štvrtok - Sv. Polykarp, biskup a mučeník
24.2. Piatok - po siedmej nedeli v cezročnom období
25.2. Sobota - po siedmej nedeli v cezročnom období
26.2. Ôsma ma nedeľa v cezročnom období

Oznamy

Chceme vám pripomenúť, že každú sobotu po rannej sv. omši je ruženec a modlitby spojené s fatimskou sobou. Keďže v tomto roku si pripomíname 100. výročie Fatimských zjavení.

Farské oznamy

V nedeľu 26. februára 2017 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.

Oznam pre birmovancov
Stretnutia birmovancov podľa jednotlivých skupín tento mesiac budú:
KLAČNO - vo štvrtok 23. februára 2017 o 17.30 hodine.
BANIČNÉ - v piatok 24. februára 2017 o 17.30 hodine.
FARSKÝ KOSTOL - v sobotu 25. februára 2017 o 9.00 a10.00 hodine

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

20.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Utorok

21.2

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

22.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Štvrtok

23.2

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ             17.30

Piatok

24.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Sobota

25.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

26.2

P. Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 12.2. 2017

Ne, Feb 12, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
12.2. Šiesta nedeľa v cezročnom období
13.2. Pondelok - po šiestej nedeli v cezročnom období
14.2. Utorok - Sv. Cyril mních a sv. Metod, biskup, spolupatróni Európy
15.2. Streda - sv. Klaudius la Colombier, SJ, kňaz

16.2. Štvrtok - po šiestej nedeli v cezročnom období
17.2. Piatok - Sedem sv. zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie
18.2. Sobota - po šiestej nedeli v cezročnom období
19.2. Siedma nedeľa v cezročnom období

Oznamy

- Na budúcu nedeľu 19.2. o 16.00 bude v našom kostole sv. omša pre rodiny s deťmi. Srdečne ste pozvaní. V tento deň, dar vyzbieraný do zvončeka pri všetkých svätých omšiach, bude zaslaný na biskupský úrad a bude použitý ako pomoc pri rekonštrukcii Oravského centra mládeže v Ústí nad Oravou.
- V stredu 15. februára, pri svätých omšiach ráno o 8.00 a večer o 18.00 budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.
- Chceme vám pripomenúť, že každý štvrtok v našom chráme je vyložená Sviatosť oltárna k celodennej poklone. Pozývame vás preto podľa možnosti počas dňa, na krátke zastavenie sa na adoráciu. A každú sobotu po rannej sv. omši je ruženec a modlitby spojené s fatimskou sobou. Keďže v tomto roku si pripomíname 100. výročie Fatimských zjavení.

Farské oznamy
V nedeľu 26. februára 2017 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.

V týždni od 13.2.-19.2. 2017 sa na Slovensku už po siedmykrát uskutoční Národný týždeň manželstva, ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. Motto tohoročného NTM sa nesie v duchu myšlienky: „Spolu na ceste”. Snúbencom je adresovaná ponuka predmanželskej prípravy „Ohne snúbencov”, ktorá sa uskutoční vo Svite v dňoch od 24.3 - 26.3. 2017 a ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín. Bližšie informácie nájdete na web -stránke farnosti.

Stretnutia birmovancov podľa jednotlivých skupín tento mesiac budú:
KLAČNO - vo štvrtok 16. februára a 23.februára 2017 o 17.30 hodine.
BANIČNÉ - v piatok 17. februára a 24.februára 2017 o 17.30 hodine.
FARSKÝ KOSTOL - v sobotu 18. februára a 25.februára 2017 o 9.00 a 10.00 hodine

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

13.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Utorok

14.2

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

15.2

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Štvrtok

16.2

P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ             17.30

Piatok

17.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Sobota

18.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

19.2

P. Revák

P. Kovaľ

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 5.2.

So, Feb 4, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
5.2. Piata nedeľa v cezročnom období
6.2. Pondelok - Sv. Pavol Miki SJ a spol., mučeníci
7.2. Utorok - po piatej nedeli v cezročnom období
8.2. Streda - po piatej nedeli v cezročnom období
9.2. Štvrtok - po piatej nedeli v cezročnom období

10.2. Piatok - Sv. Školastika, panna
11.2. Sobota - Panna Mária Lurdská

12.2. Šiesta nedeľa v cezročnom období

Oznamy

- Dnešná nedeľa je prvou nedeľou mesiaca február, o 15.00 hod. vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca a krátku adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
- V sobotu 11. februára je „Svetový deň chorých”. Tento deň sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. a je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Katolícka cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej, kedy sa venuje spomienke na Pannu Máriu Lurdskú a jej zjaveniu v Lurdoch
- Tiež vám chceme pripomenúť, že každý štvrtok v našom chráme je vyložená Sviatosť oltárna k celodennej poklone. Pozývame vás preto podľa možnosti počas dňa, na krátke zastavenie sa na adoráciu. A každú sobotu po rannej sv. omši je ruženec a modlitby spojené s fatimskou sobou. Keďže v tomto roku si pripomíname 100. výročie Fatimských zjavení.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

6.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

7.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

8.2

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Adamík            17.30

P. Kovaľ

Štvrtok

9.2

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Gábriš                7.30
P. Gábriš            17.30

P. Kovaľ

Piatok

10.2

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Sobota

11.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

12.2

P. Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 29.1. 2017

So, Jan 28, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
29.1. Štvrtá nedeľa v cezročnom období
30.1. Pondelok - po štvrtej nedeli v cezročnom období
31.2. Utorok - Sv. Ján Bosco
1.2. Streda - po štvrtej nedeli v cezročnom období
2.2. Štvrtok - Obetovanie Pána /Hromnice/ sviatok
3.2. Piatok - Sv. Blažeja biskupa a mučeníka
4.2. Sobota - Sv. Ján de Brito SJ, kňaz; bl. Rudolf Aqaviva SJ, kňaz a spol., mučeníci

5.2. Piata nedeľa v cezročnom období

Oznamy

- Dnes o 16.00 bude v našom kostole sv. omša pre rodiny s deťmi. Srdečne ste pozvaní.
- Tento týždeň je aj prvá sobota mesiaca, pozývame vás po sobotnej sv. omši na modlitby spojené s „fatimskou sobotou”. V tomto roku si pripomíname 100. výročie Fatimských zjavení.
- Budúca nedeľa je prvou nedeľou mesiaca február, o 15.00 hod. vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca a krátku adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
- Tiež vám chceme pripomenúť, že každý štvrtok v našom chráme je vyložená Sviatosť oltárna k celodennej poklone. Pozývame vás preto podľa možnosti počas dňa, na krátke zastavenie sa na adoráciu.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

30.1

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30

P. Revák              17.30

P. Adamík

Utorok

31.1

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

P. Kovaľ

Streda

1.2

P. Revák

P. Kovaľ

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Štvrtok

2.2

P. Revák

P. Adamík

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ               17.00

Piatok

3.2

P. Revák

P. Kovaľ

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Sobota

4.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

5.2

P. Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 22.1. 2017

Ne, Jan 22, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

22.1. Tretia nedeľa v cezročnom období
23.1. Pondelok - Sv. Ján almužník, biskup
24.1. Utorok - Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi

25.1. Streda - obrátenie sv. Pavla apoštola, sviatok
26.1. Štvrtok - Sv. Timotej a Títus, biskupi
27.1. Piatok - Sv. Angela Merici, panna
28.1. Sobota - Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi

29.1. Štvrtá nedeľa v cezročnom období
- Na budúcu nedeľu 29.1. o 16.00 bude v našom kostole sv. omša pre rodiny s deťmi. Srdečne ste pozvaní.

- Tiež vám chceme pripomenúť, že každý štvrtok v našom chráme je vyložená Sviatosť oltárna k celodennej poklone. Pozývame vás preto podľa možnosti počas dňa, na krátke zastavenie sa na adoráciu.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

23.1

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

24.1

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

25.1

P. Adamík

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Adamík            17.30

Štvrtok

26.1

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Adamík              7.30
P. Kovaľ             17.30

Piatok

27.1

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Sobota

28.1

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

29.1

P. Revák

P. Adamík

P. Gábriš  16.00

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Čítať ďalej...

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 15.1. 2017

Ut, Jan 17, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

15.1. Druhá nedeľa v cezročnom období
16.1. Pondelok - po druhej nedeli v cezročnom období
17.1. Utorok - po druhej nedeli v cezročnom období
18.1. Streda - po druhej nedeli v cezročnom období
19.1. Štvrtok - Bl. Jakub Salez SJ, kňaz, Viliam Saultemouche SJ, a spol. mučeníci
20.1. Piatok - po druhej nedeli v cezročnom období
21.1. Sobota - Sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica
22.1. Tretia nedeľa v cezročnom období
- Túto nedeľu o 17.00 vás pozývame do evanjelického kostola na spoločnú modlitbu v rámci Týždňa modlitby za zjednotenie kresťanov.

- Tiež vám chceme pripomenúť, že každý štvrtok v našom chráme je vyložená Sviatosť oltárna k celodennej poklone. Pozývame vás preto podľa možnosti počas dňa na krátke zastavenie sa na adoráciu.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

16.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

17.1

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

18.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Štvrtok

19.1

P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ             17.30

Piatok

20.1

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Sobota

21.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Gábriš

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

22.1

P. Revák

P. Kovaľ

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Čítať ďalej...

Základné informácie

Ne, Jan 15, 2017  | Blog: Trnava

Čítať ďalej...

PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8.1. 2017

Ne, Jan 8, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

8.1. 2017 PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.1. Pondelok - po prvej nedeli v cezročnom období
10.1. Utorok - po prvej nedeli v cezročnom období
11.1. Streda - po prvej nedeli v cezročnom období
12.1. Štvrtok - po prvej nedeli v cezročnom období

13.1. Piatok - sv. Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi
14.1. Sobota - po prvej nedeli v cezročnom období
15.1. Nedeľa - Druhá nedeľa v cezročnom období

- Touto nedeľou sa končí Vianočné obdobie.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

9.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

10.1

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

11.1

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                7.30
P. Kovaľ               17.30

Štvrtok

12.1

P. Revák

P. Adamík

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák           17.30

Piatok

13.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Sobota

14.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

15.1

P. Revák

P. Adamík

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Čítať ďalej...

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 1.1. 2017

Po, Jan 2, 2017  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

1.1. 2017 PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
2.1. Pondelok - Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi
3.1. Utorok - Najsvätejšie meno Ježiš, titulárny sviatok Spoločnosti Ježišovej
4.1. Streda - Sv. Angela s Foligna, rehoľníčka
5.1. Štvrtok - Sv. Ján Nepomucký Neuman, biskup
6.1. Piatok - Zjavenia Pána, Traja králi, slávnosť /Prikázaný sviatok/
7.1. Sobota - po Zjavení Pána

8.1. Nedeľa - Prvá nedeľa v cezročnom období

- Dnes po sv. omši vás chceme poprosiť o zbierku na Noviciát SJ. Za vaše dary úprimne ďakujeme. Je aj prvá nedeľa mesiaca, preto o 15.00 vás pozývame na modlitbu ruženca a s ním spojenú pobožnosť a krátku adoráciu.
- V piatok 6. 1. na slávnosť Zjavenia Pána - čo je prikázaný sviatok - budú sv. omše ráno o 7.00 a o 9.00. Pri sv. omšiach bude požehnanie vody. Poobede o 15.00 vás pozývame na Jasličkovú pobožnosť, ktorú pripravilo spoločenstvo rodín.
- Koledovanie detí DOBREJ NOVINY spojené s požehnaním domov bude v sobotu 7.1. Na stolíku nájdete zoznamy, na ktoré sa do stredy môžete zapísať, ak chcete prijať koledníkov a dať si požehnať dom.
- Na budúcu nedeľu sa končí Vianočné obdobie.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

2.1

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Utorok

3.1

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

P. Kovaľ

Streda

4.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.00

P. Revák

Štvrtok

5.1

P. Revák

P. Gabriš

P. Gabriš                7.30
P. Kovaľ       17.00

P. Revák

Piatok

6.1

Zjavenie Pána

7.00 P. Kovaľ

9.00 P. Revák

*
*

Sobota

7.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.00

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

8.1

P. Revák

P. Kovaľ

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Čítať ďalej...

Hrdinské svedectvo viery

Pi, Dec 30, 2016  | Blog: Xaveriáda

Reč násilia a odpoveď viery

V závere roku 2016 zverejnilo Centrum pre štúdium nových náboženstiev (CESNUR) so sídlom v Turíne a s ďalšími pobočkami v USA štatistiky, podľa ktorých bolo pre svoju vieru v uplynulom roku usmrtených okolo 90 tisíc kresťanov. Ďalších 500 až 600 miliónov kresťanov vo svete nemôže vyznávať svoju vieru v plnej slobode. Z čísel, ktoré máme k dispozícii, nám vychádza, že každých 6 minút bol usmrtený jeden kresťan. Počet zabitých sa trochu znížil oproti 105 tisíc spred dvoch rokov. Z aktuálnych štatistík bolo 70 percent, čiže 63 tisíc, zabitých v kmeňových konfliktoch v Afrike. Často tu ide o kresťanov, ktorí odmietli nastúpiť do zbrane z dôvodov svedomia. Ďalších 30 percent, čiže 27 tisíc, pochádza z teroristických atentátov, plienenia kresťanských dedín i mestečiek a z ideologických prenasledovaní vlád jednej strany, ako v prípade Severnej Kórey.

Mučeníctvo rôznych skupín

Údaje nám dnes hovoria, že v sto dvoch krajinách sveta je 500 - 600 miliónov kresťanov, ktorí nemôžu vyznávať svoju vieru úplne slobodne. Bez toho, že by sme zabúdali alebo bagatelizovali utrpenia príslušníkov iných náboženstiev, kresťania ostávajú skupinou, ktorá je vo svete najviac prenasledovaná. V tejto reflexii nemožno nespomenúť brutálne prenasledovanie kresťanov páchané samozvaným Islamským štátom na územiach blízkovýchodných krajín. Viaceré prípady krvavého prenasledovania skúma tamojšia Cirkev v perspektíve budúcej beatifikácie. Ide o kresťanov, ktorí sa vedome rozhodli ostať na tomto území, aby mohli ďalej svedčiť o svojej viere. Hovoriac o Islamskom štáte treba spomenúť, že jeho militantné skupiny vraždia aj mnohých moslimov. Dokonca počet moslimov zabitých pre vieru, najmä v Ázii, je približne rovnaký ako počet zabitých kresťanov v roku 2016. Moslimov vo všeobecnosti zabíjanú iní moslimovia. Sunitskí moslimovia zabíjajú šítskych moslimov, a niekedy sú sunitskí moslimovia zabití šítskymi moslimami. Vyznávači islamu, ktorí nesúhlasia s nejakou inou jej odnožou, sú zabíjaní extrémistickejšími skupinami, ako v prípade Islamského štátu. Z uvedených faktov sú zreteľné dva momenty. Prvý je ten, že vo všetkých krajinách narastá netolerancia. Netolerancia zvyčajne ústi do diskriminácie, ktorá je potom vstupnými dverami k prenasledovaniu. Druhý moment tkvie v pokojnom a neraz vzorovom postoji kresťanských menšín. Vo väčšine prípadov neodpovedajú násilím na násilie. Charakteristikou je v týchto prípadoch to, že kresťania dosvedčujú svoju vieru s pokojom, často odpúšťajú svojim prenasledovateľom a modlia sa za nich.

(more…)

Čítať ďalej...

Jezuiti a ich nový predstavený

Po, Dec 12, 2016  | Blog: Xaveriáda

Spoločnosť Ježišova na 36 generálnej kongregácii

P. Arturo Sosa SJV októbri 2016 sa do Ríma zišli jezuiti z celého sveta.  Ich zámer bola voľba nového najvyššieho predstaveného. Doterajší generálny predstavený P. Adolfo Nicolás oznámil vo vyše ročnom predstihu svoj úmysel prenechať vedenie rehole mladšiemu nástupcovi. Po voľbe sa ním stal šesťdesiatosemročný P. Arturo Sosa Abascal SJ, ktorý pochádza z Venezuely. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 14. 9. 1966. Po základnej formácii pôsobil v rodnej krajine. Viac rokov pracoval ako šéfredaktor periodika SIC. V roku 1990 dokončil doktorandské štúdium politických vied na Centrálnej univerzite v Caracase  a od roku 1996 zastával miesto predstaveného venezuelskej jezuitskej provincie. V nasledujúcom období, od roku 2004 až do 2014, bol rektorom katolíckej univerzity Táchira vo venezuelskom San Cristóbale.

Na prahu novej misie

V roku 2014 odišiel A. Sosa do Európy kde pracoval na Generálnej kúrii Spoločnosti Ježišovej v Ríme. Bol konzultorom Pátra Generála Adolfa Nicolása a zastával funkciu delegáta pre jezuitské medzinárodné domy. V októbri 2016 bol zvolený za generálneho predstaveného jezuitskej rehole. Pri nástupe do svojho úradu počas sv. omše povedal: „Odvaha ktorú potrebujeme na to, aby sme boli služobníkmi misie Ježiša Krista, môže prameniť len z viery. Náš pohľad preto obraciame najprv na Boha, pretože on sám je naším Otcom. Naše srdce vkladáme do súladu s milosrdným Bohom Otcom, ktorý je jediná Láska a náš Princíp a Základ. Také je srdce každého z nás a tiež srdce Spoločnosti Ježišovej. Naša viera je ako viera Márie, Matky Ježišovej, a preto naša odvaha môže ísť ešte ďalej a môže hľadať nielen nepravdepodobné, ale hľadať nemožné. Anjel Gabriel pri udalosti zvestovania povedal: »…Bohu nič nie je nemožné.« (Lk 1,37) Mária sa potom bez obáv zverila Pánovi, aby sa venovala nepravdepodobnému a nemožnému. Prosme si od Pána túto vieru, aby sme si ako rehoľa mohli osvojiť za vlastné slová Márie a aby sme odpovedali na mimoriadne volanie. Ako sv. Ignác a jeho prví spoločníci, ako toľkí bratia, ktorí bojovali pod zástavou kríža len v službe Pánovi a jeho Cirkvi, chceme prispieť tým, čo sa zdá dnes nemožným: ľudstvom zmiereným v spravodlivosti, ktoré nažíva v pokoji, v dobre udržiavanom spoločnom dome, kde je miesto pre každého, pretože sme si vedomí, že sme bratmi a sestrami, synmi a dcérami toho istého Otca a jediného Otca. Preto aj dnes zopakujeme presvedčenie sv. Ignáca z čias písania stanov rehole, že Spoločnosť nepovstala ľudskými prostriedkami a nemôže sa pomocou nich ani zachovať, ani rozvíjať. Našu nádej vkladáme do všemocných rúk Krista, nášho Pána a Boha.” (more…)

Čítať ďalej...

Smäd po mieri

Ne, Dec 11, 2016  | Blog: Xaveriáda

Medzináboženské modlitbové stretnutie za pokoj

Svätý Otec František pricestoval 20. septembra 2016 do rodiska sv. Františka, do Assisi, aby sa zúčastnil na slávnosti medzináboženského stretnutia s názvom „Smäd po mieri”. Pred príchodom pápež priblížil pravý dôvod stretnutia slovami: „Každý muž a žena zastupujúci všetky náboženstvá budú v Assisi nie kvôli divadlu, ale kvôli tomu, aby sa modlili za pokoj.” A dodal: „Dnes bude mať svet svoje centrum v Assisi pre deň modlitby, pokánia a náreku, lebo svet sa nachádza vo vojne… Boh, Otec všetkých, kresťanov i nekresťanov, chce pokoj.” Pápež sa po zvítaní s arcibiskupom Assisi Mons. Domenicom Sorrentinom a miestnymi autoritami odobral do centra, kde ho vo františkánskom kláštore prijali zástupcovia rôznych svetových cirkví a náboženstiev. Všetci sa spoločne odobrali do kláštorného dvora, kde ich už očakávali zástupcovia svetových cirkví a biskupi Umbrie.

Prosby pápeža a katolíckych zástupcov

Ústredným bodom programu bola Modlitba za pokoj, ktorá sa konala na rôznych miestach.  Prítomných privítal miestny biskup Mons. Domenico Sorrentino, podľa ktorého je „duch Assisi duchom modlitby, zhody a pokoja, ktorý chce byť odpoveďou na svet zarmútený toľkými vojnami”. Kresťania sa potom spoločne modlili v Bazilike sv. Františka. Pápež František počas modlitby za pokoj povedal. „Pred ukrižovaným Ježišom aj nám zaznievajú jeho slová: »Žíznim.« (Jn 19,28) Smäd, ešte viac ako hlad, je extrémnou potrebou ľudskej bytosti, ale zároveň predstavuje aj extrémnu biedu. Po čom žízni Pán? Určite po vode, ktorá je základným prvkom pre život. Ale predovšetkým má smäd po láske, ktorá je nemenej dôležitým prvkom pre život. Žízni, aby nám daroval živú vodu svojej lásky, ale aj aby prijal našu lásku. Je to dráma »vyschnutého srdca«, neopätovanej lásky, dráma, ktorá sa obnovuje v evanjeliu, keď na Ježišov smäd človek odpovedá octom, ktorý je skazeným vínom. Ako sa prorocky vyjadril aj žalmista: »Keď som bol smädný, napojili ma octom.« Sme smädní po pokoji, túžime svedčiť o pokoji a predovšetkým sa potrebujeme modliť za pokoj, pretože pokoj je Božím darom a od nás sa očakáva, aby sme ho vzývali, prijímali ho a každý deň budovali s tvojou pomocou.” Bývalý predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper vo svojom príhovore vyzdvihol dialóg ako „jedinú odpoveď na násilie” v dnešnom svete. Podľa kardinála zo stretnutia môžu  vzísť dve veci: „Predovšetkým priateľstvo, ktoré je puto  každej spoločnosti Bez priateľstva nemôžeme mať nič. Ďalej hodnota modlitby, lebo modlitba mení naše srdce a Boh tiež môže vstúpiť do srdca druhého a zmeniť ho. A tak je modlitba kľúčová pre pokoj vo svete.” (more…)

Čítať ďalej...

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 4.12. 2016

Pi, Dec 9, 2016  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár
4.12 NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ
5.12. Pondelok - po 2. adventnej nedeli
6.12. Utorok - sv. Mikuláš, biskup
7.12. Streda - Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi
8.12. Štvrtok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť - prikázaný sviatok
9 12. Piatok - po 2. adventnej nedeli
10.12. Sobota - po 2. adventnej nedeli
11.12. NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ

- Vo štvrtok na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie - čo je prikázaný sviatok - budú v našom kostole sv. omše o 8.00, 12.15, 18.00.
- Katedra hudby PF KU v Ružomberku vás srdečne pozýva na adventný koncert, ktorý sa bude konať budúcu nedeľu 11.12.2016 o 18:00 hod. v našom kostole. Účinkujú pedagógovia a študenti Katedry hudby.
- Od utorka 6. decembra do stredy 14. decembra, vás pozývame na Adventnú obnovu s rodinou Munkových, spojenú s novénou. Osem dní po večernej sv. omši sa budeme zamýšľať nad rôznymi čnosťami a životnými epizódami tejto rodiny.
- Vo vianočnom období budeme požehnávať domy, dnes po sv. omši o 10.00 hod. pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi Dobrej noviny, na stretnutie do našich pastoračných priestorov.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

5.12

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                7.30
P. Kovaľ               17.30

Utorok

6.12

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

7.12

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                7.30
P. Gábriš             17.30

Štvrtok

8.12

P. Revák

P. Kovaľ  -   12.15

P. Adamík

P. Kovaľ             7.30

P. Gábriš

P. Gábriš       17.00

P. Revák

Piatok

9.12

P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ               17.00

Sobota

10.12

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

11.12

P. Revák

P. Adamík

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Čítať ďalej...

Oznam

Po, Dec 5, 2016  | Blog: Piešťany

Oznamy, pastoračnú službu v Kaplnke ako aj úmysly svätých omší nájdete odteraz na stránke: jezuiti.sk

Čítať ďalej...

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 27.11. 2016

Po, Nov 28, 2016  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

27.11 NEDEĽA - PRVÁ ADVENTNÁ
28.11. Pondelok - Sv. Katarína Labouré
29.11. Utorok - po 1. adventnej nedeli
30.11. Streda - Sv. Ondrej apoštol, sviatok
1.12. Štvrtok - Sv. Edmund Campion SJ, sv. Róbert Southwell SJ a spoločníci, mučeníci

2.12. Piatok - po 1. adventnej nedeli
3.12. Sobota - Sv. František Xaversky SJ, patrón misií
4.12. NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ

- Tento týždeň bude 1. piatok v mesiaci december. V našom chráme spovedáme pol hodiny pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod.
- Adventné vence budeme požehnávať pri sv. omšiach o 7.00 a 9.00 hod. Chceme vás upozorniť, že dnes sv. omša bude aj o 16. hodine pre rodiny s deťmi.
- Vo vianočnom období budeme požehnávať domy, požehnanie bude spojené s koledovaním detí v rámci Dobrej noviny. Dnes po sv. omši o 10.00 hod. pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi Dobrej noviny, na stretnutie do našich pastoračných priestorov.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

28.11

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30

P. Kovaľ

P. Revák              17.30

P. Kovaľ

Utorok

29.11

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30

P. Gábriš

P. Kovaľ               17.30

P. Adamík

Streda

30.11

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30

P. Revák, P. Adamík

P. Gábriš             17.00

P. Adamík, P. Revák

Štvrtok

1.12

P. Revák

P. Adamík

P. Gábriš             7.30

P. Kovaľ, P. Adamík

P. Gábriš       17.00

P. Revák, P. Kovaľ

Piatok

2.12

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30

P. Kovaľ, P. Adamík

P. Kovaľ               17.00

P. Revák, P. Adamík

Sobota

3.12

P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Gábriš               7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

4.12

P. Revák

P. Adamík

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Čítať ďalej...
Staršie články