DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA 14. 9. 2014

Ne, Sep 14, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

14. 9. NEDEĽA - POVÝŠENIE SV. KRÍŽA TITULÁRNY SVIATOK NÁŠHO KOSTOLA
15. 9. Pondelok Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť, sv. omše 7.00, 9.00, 18.00
16. 9. Utorok Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
17. 9. Streda Sv. Róberta Belarmína SJ, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18. 9. Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období
19. 9. Piatok 24. týždňa v Cezročnom období

20. 9. Sobota Sv. Ondreja Kim Taegona kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
21. 9. NEDEĽA - DVADSIATA PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pri príležitosti 3. výročia otvorenia procesu blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov vás pozývame do Jezuitského kostola v Ružomberku dňa 21. septembra (nedeľa) o 16,30 hod. na sv. omšu, kde si priblížime ich príklad viery pre súčasnú rodinu.
- Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Jeden z nich je záväzný. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu.
- Katolícke biblické dielo Vás srdečne Vás pozýva na pravidelné prednáškovo - modlitebné stretnutia s Božím slovom: „Sila a účinnosť Božieho slova”, ktoré sa uskutočnia v Ružomberku, v Dome školských sestier sv. Františka, Zelená 2, dňa 22.9. - 20.10. - 24.11. - 15.12. 2014 - vždy v pondelok o 17.30 hod. Čítať a nachádzať inšpiráciu pre modlitbu budeme v knihe Skutky apoštolov. Prineste si so sebou Sväté písmo.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      15. 9. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Utorok          16. 9. 8.00 + František, Juliána 18.00 + Ladislav
Streda           17. 9. 8.00 + Ján, Mária 18.00 Úmysel
Štvrtok          18. 9. 8.00 + z rodiny Kaletových a Bruncových 18.00 +Ján, Helena, Karol
Piatok            19. 9. 8.00 Za Božiu pomoc pre Miroslavu 18.00 + Helena
Sobota          20. 9. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          21. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA 7. 9. 2014

Ne, Sep 7, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

7. 9. NEDEĽA - DVADSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 bude pobožnosť
8. 9. Pondelok Narodenie Panny Márie, sviatok
9. 9. Utorok Sv. Petra Clavera, kňaza SJ, misionára, spomienka
10. 9. Streda Bl. Františka Gárate, rehoľného brata SJ, spomienka
11. 9. Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období
12. 9. Piatok Najvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka
13. 9. Sobota Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
14. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ - POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
TITULÁRNY SVIATOK NÁŠHO KOSTOLA

Úmysly svätých omší:

Pondelok        8. 9. 8.00 + Mária, Bohuš 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava
Utorok            9. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Eduarda a Ľuboslavu 18.00 + Ján, Mária, Vincent, Valéria
Streda           10. 9. 8.00 + Viktor, Cecília, Jozef 18.00 Úmysel
Štvrtok          11. 9. 8.00 + Vendelín, Pavlína 18.00 +Branislav
Piatok            12. 9. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Máriu Chebeňovú 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Dorotku a rodičov
Sobota          13. 9. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          14. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA 31. 8. 2014

Ne, Aug 31, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

31. 8. NEDEĽA - DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
1. 9. Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období
2. 9. Utorok 22. týždňa v Cezročnom období
3. 9. Streda Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka
4. 9. Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období
5. 9. Piatok 22. týždňa v Cezročnom období
6. 9. Sobota 22. týždňa v Cezročnom období
7. 9. NEDEĽA - DVADSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bude prvý piatok v mesiaci september, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod.
- FOTOKLUB pri Liptovskom múzeu v Ružomberku pozýva na duchovno-koncertné podujatie venované najvyšším hodnotám existencie s názvom STRETNUTIE PRE ŽIVOT, ktoré sa uskutoční v nedeľu 7. 9. 2014 o 16.00 v kostole Ružencovej Panny Márie v Černovej. Viac informácií je na nástenke.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        1. 9. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Danicu Podobovú pri 70. r. života 18.00 + Anna, Margita, Karol
Utorok            2. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava, Miroslava a Máriu
Streda             3. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Simonu a rodičov 18.00 + Ľubomír Píller
Štvrtok            4. 9. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok              5. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Mitevovú 18.00 + Božena, Františka, Pavol
Sobota            6. 9. 8.00 Za členov ruženc. spoločenstiev 18.00 Úmysel
Nedeľa            7. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

Keď periféria môže byť v centre

Ne, Aug 31, 2014  | Blog: Xaveriáda

Nihilizmus - hosť alebo nová výzva ?

V závere prázdnin sa v Taliansku rok čo rok stretávajú v Rimini kresťania zaangažovaní v politickom a verejnom živote. Hnutie Comunione e liberazione, ako organizátor stretnutia, podnecuje úvahy na pálčivé otázky spoločenského života, ako aj hľadanie odpovedí na ne vo svetle evanjelia. Myšlienka, ktorá dominovala stretnutiu tento rok, bola v duchu výzvy ísť na periférie tohto sveta. „Periférie nie sú od nás ďaleko,” povedal zhromaždeným taliansky prezident Giorgio Napolitano, „sú časťou nášho sveta a nášho spoločného života.” Podľa neho dramatické udalosti v Iraku, v Sýrii, či ozbrojené zrážky v Ukrajine, ako aj ohniská napätí vyvolané masovou migráciou obyvateľstva do vyspelého sveta sú skutočnosťami, ktoré sa nás reálne dotýkajú. Tichá dráma sa však odohráva hlbšie. Je v dušiach tých, ktorým sa šliape po ľudských právach a hasne im nádej na východiská z núdze a z chudoby. Práve oni formujú naše osobné i spoločenské svedomie. Je správne položiť si otázku: ako?

Úvahy, ku ktorým podnecujú migranti

Masívnym problémom, ktorý sa dotýka Európy, je invázia státisícov migrantov z Ázie a Afriky. Prichádzajú k nám po pevnine z východu alebo po mori z juhu. V uliciach európskych miest  žije množstvo utečencov často bosých, skromne ošatených, ktorí spia na zemi a cez deň blúdia ulicami, aby si našli nejakú stravu alebo skrátili si čas. Zvláštnym problémom sú mladiství, ktorí sem došli sami, lebo cestou stratili dospelého sprievodcu. Tento fenomén odkrýva Európanom nielen spoločenský problém, ale aj ich vlastnú ťažkosť. Tkvie vo vytrácaní sa ich vlastných domácich hodnôt, ktoré podnecujú motiváciu pre spoločný život s prichádzajúcimi cudzincami. Profesor Joseph H. Weiller, z Newyourskej univerzity položil v Rimini voči vynárajúcej sa integrácii európskych národov provokačnú otázku: „Či Európa nie je pre mnohých skôr idolatriou, než ideálom.” K idolatrii - modloslužbe - dochádza podľa neho vtedy, ak sa stratí spravodlivá vec a začne sa preháňať. Pokoj, prosperita a ľudská osoba sa v spoločenskom myslení Európanov cenili v povojnových rokoch veľmi vysoko. Nové generácie koncept pokoja redukovali na nikým nerušený kľud. Rovnako sa zmenil význam slova prosperita. Viac než ekonomický dostatok, ktorý sa prv želal pre dôstojný život, sa začalo pokladať za dôležitejšie bohatstvo. Absencia veľkodušných odpovedí na potreby blížnych oslabila v spoločenskom živote vyspelej Európy solidaritu. Zabúdanie na všeľudskú solidaritu a odvrátenie pozornosti od núdznych urobili kultúrny obrat. Z Európy ideálov sa stala Európa idolatrie.

Terapia dobrou vôľou

Európska metóda vzťahov s inými je odlišná od americkej. V Amerike je iný akceptovaný až vtedy, ak sa najprv stane Američanom. Európa však nikdy nechcela zjednocovať všetkých do spoločného národa. Skôr rešpektovala jednotu rôznych európskych národov. V centre jej pozornosti bol človek. Chcieť vidieť jeho realitu -  v každom národe odlišnú - čo je vždy niečím podnetným, zaujímavým a pozorovateľovi prichádzajúcich hostí núka novú formu tej istej pravdy. Takáto vyhliadka prevyšuje stereotypy v medziľudských vzťahoch a núka novú nádej pre celý západný svet. Stretávanie sa a hľadanie hlbšieho významu vypovedaných slov, ich zmyslu je návod, ako zvládnuť nebezpečné a kruté dialógy zažitých stereotypov. V dialógoch stereotypov ide o slová, ktoré už stratili akúkoľvek konzistenciu. Jedným z takýchto slov, ktoré tratia význam, je slovo sloboda. Dnes je toto slovo na Západe synomymom absencie zväzkov, je charakteristikou stavu, keď nemusíš závisieť od nikoho. Eugenio Mazzarella, filozof z Univerzity Frederika II. v Neapoli, charakterizoval modernú dobu ako nositeľku ilúzie o človeku, ktorý sa môže bez čohokoľvek zaobísť. V tejto ilúzii sa síce cíti nezávislý, ale i bezočivý a s trúfalosťou, ktorá vychádza z jeho exponovanosti i z nedostatku nádeje v druhého - v človeka, vo svet, v Boha. V mylnom synonyme slobody si taká civilizácia zakladá len na sebe a všetko očakáva len od seba. Je to pokušenie, ktoré je človeku vždy poruke, pretože ilúzia je niečím, čo sa môže obísť bez štrukturálnej závislosti od všetkých podmienok svojho okolia. Moderná doba ju podporovala v predchádzajúcich povojnových rokoch, keď sa rozmohli rozhovory o všemocných atómových silách, až po ekologické otázky, v ktorých človek všetko reguloval. Vzišli z toho neočakávané účinky, pochádzajúce od priam bezhraničnej vedy a techniky. Paradoxne sme sa dnes ocitli v bode, v ktorom od kritiky kultúry aj samotnej techniky dospievame ku zrelšiemu postoju. Spoľahnutie sa, ktoré liplo úplne na vlastných silách, chápaných materiálne otvorilo nové možnosti. Sú nimi rezervy kultúrne, duchovné a politické, vďaka ktorým môžeme nihilizmu ukázať dvere a zbaviť sa ho. Európa dáva priestor dnes pre túto slobodu, tvrdí Joseph H. Weiller. Napriek tomu, že hrozby pre slobodu tu boli stále, nábožensky založený človek je ten, kto napriek ťažkostiam nestratí svoje krédo. Od veriaceho sa práve teraz vyžaduje viac dôvery voči súčasnej spoločnosti. Skôr než by sme nad ňou bedákali, treba ju počúvať. Nie preto náhodou viacerí relátori stretnutia zastávali ideu dôležitosti nekonfesných štátov.

Medzinárodné stretnutie v Rimini pozdravil osobitným listom aj štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin. V liste pripomenul, že „ľudia dnešných čias riskujú žiť život v individualistickom smútku za cenu konzumu. Ovocím toho je duchovná púšť. Na duchovnej púšti sú potrební ľudia viery, ktorí svojím životom usmerňujú cestu do zasľúbenej zeme, a tak udržujú nadprirodzenú nádej stále živú. (Leták Akcie 365 na september 2014).

Čítať ďalej...

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA 24. 8. 2014

Ne, Aug 24, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

24. 8. NEDEĽA - DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
25. 8. Pondelok Sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, ľub. spomienka
26. 8. Utorok 21. týždňa v Cezročnom období
27. 8. Streda Sv. Moniky, spomienka
28. 8. Štvrtok Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka

29. 8. Piatok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
30. 8. Sobota 21. týždňa v Cezročnom období
31. 8. NEDEĽA - DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly svätých omší:

Pondelok      25. 8. 8.00 Za zdravie Anny 18.00 + Karol, Albína
Utorok          26. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku 18.00 Za dary Ducha Sv. pre Simonu
Streda           27. 8. 8.00 + Edita Vrzgulová 18.00 Úmysel
Štvrtok          28. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jakuba 18.00 + Štefan
Piatok            29. 8. 8.00 + František 18.00 + Roman
Sobota          30. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          31. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

Magis na experimente “Playing together” v Miškolci

Po, Aug 18, 2014  | Blog: Svetové dni mládeže (MAG+S)

Radosť rozdávaním rastie :) Taký bol náš experiment v Maďarsku.
Začal sa vzájomným spoznávaním úžasných ľudí v skupinke, šiestich účastníkov z Maďarska a dvoch dievčat zo Slovinska. Každý iný, s mnohými darmi, a predsa niečím spojení. Chceli sme zažiť “viac” a rozdať to, čo máme, druhým.
Na úvod sme absolvovali teoretickú prípravu na to, čo nás počas niekoľkých dní spolu čaká. Dozvedeli sme sa, v akej ťažkej situácii žijú Rómovia v Miškolci, pre ktorých je pomoc často začarovaným kruhom. Najviac však doplatia na chudobu a zanedbávanie rómske deti. Práve tým sme sa rozhodli pomôcť a obohatiť ich svet aspoň kúskom nádeje.
Keď sme začínali našu “misiu” cestou na ihrisko sme postupne stretali našich malých spoločníkov, ktorí znudene sedeli na schodoch. Akonáhle nás videli a spoznali, ich očká sa rozžiarili. Pár ľudí z našej skupiny Magis boli na rovnakom experimente aj minulý rok, preto sa deti rozbehli a nadšene nás plní očakávaní vítali.
Na začiatku experimentu som mala trochu obavy. Vôbec som deťom nerozumela, lebo maďarčinu neovládam. Ktosi raz povedal: ,, Vo svete je cez 100 rôznych jazykov, ale úsmev hovorí všetkými jazykmi. Úsmev je rečou lásky.” Ten ktosi mal pravdu. Úsmev, objatie, naháňačky, hranie futbalu, to všetko sa dá robiť aj bez slov.
V rámci každodenného programu na ihrisku sme pre deti mali tiež tvorivé aktivity, kde sme vyrábali náramky, prstienky, zvieratká, kvety… maľovali sme a hrali sa s nimi rôzne hry. Okolo jednej sme spolu obedovali. Niekto z našej skupinky šiel predtým nakúpiť chleby, maslo, salámu, papriku a džem a potom sme jedli spolu s deťmi. Úprimné očká nás čakali, ich hladné žalúdky škvŕkali. Najviac zo všetkého však detské srdcia túžili po prijatí a láske. Najkrajším momentom bol pre mňa čas, keď sme si po obede sadli a jezuita Gyorgy z našej skupinky začal hrať na gitare, spievať a rozprávať deťom príbehy z Biblie. Spievalo sa nahlas a s nádejou. Naša každodenná pieseň “Awesome God” prinášala do sŕdc kúsok svetla a vieru, že náš Boh kraľuje s mocou a s láskou sa stará o svoje deti.
Napriek tomu, že sme sa počas toho experimentu rozdávali druhým, viem, že sme my dostali oveľa viac. Ako jedno dievča z našej skupiny Neža Tomažič zo Slovinska povedala: “It was so hard to say goodbye …. For me it was an incredible week full of smiling, being like a child, being who you are, talking, laughing, hugging, silence :) , connection with each other. Full of this amazing joy and love coming out from our hearts”
Katka
Čítať ďalej...

DVADSIATA NEDEĽA 17. 8. 2014

Ne, Aug 17, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

17. 8. NEDEĽA - DVADSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
18. 8. Pondelok 20. týždňa v Cezročnom období
19. 8. Utorok 20. týždňa v Cezročnom období
20. 8. Streda Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
21. 8. Štvrtok Sv. Pia X., pápeža, spomienka

22. 8. Piatok Panny Márie Kráľovnej, spomienka
23. 8. Sobota 20. týždňa v Cezročnom období
24. 8. NEDEĽA - DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie
V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi.
Z týchto dôvodov vyhlasujeme osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch 15. - 22. augusta 2014. Pozývame farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za pokoj vo svete.
V našom kostole budú modlitby za mier a zmierenie v tomto týždni po sv. omšiach.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      18. 8. 8.00 Poďakovanie za 45 r. manželstva a prosba o Božiu pomoc pre manželov Cevárovcov 18.00 + Honor, Albína, Ján
Utorok          19. 8. 8.00 + Ján 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Vaisovú a Mikovú
Streda           20. 8. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Úmysel
Štvrtok          21. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Marcela a Annu 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Pongrácovú
Piatok            22. 8. 8.00 + Michal, Antónia 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu a deti
Sobota          23. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          24. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA 10. 8. 2014

Ne, Aug 10, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

10. 8. NEDEĽA - DEVÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
11. 8. Pondelok Sv. Kláry, panny, spomienka
12. 8. Utorok 19. týždňa v Cezročnom období
13. 8. Streda 19. týždňa v Cezročnom období
14. 8. Štvrtok Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
15. 8. Piatok NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, Slávnosť, prikázaný sviatok
16. 8. Sobota 19. týždňa v Cezročnom období
17. 8. NEDEĽA - DVADSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V piatok na slávnosť NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE budú sv. omše ráno o 8.00, na poludnie o 12.15 a večer o 18.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      11. 8. 8.00 + Viktor, Cecília 18.00 Za zdravie pre Ivana, Jána, Naďu a Stanislava
Utorok          12. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja a Dominiku 18.00 + rodina Jankyová a Priesolová
Streda           13. 8. 8.00 + Anna, Janka 18.00 Úmysel
Štvrtok          14. 8. 8.00 + Anna, Cyprián 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Plávkovú a Chriašteľovú
Piatok            15. 8. 8.00 + Štefan, Marian, Jolana 12.15 Úmysel

18.00 Úmysel

Sobota          16. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          17. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

Magis 2014 Ignatian EcoGroup alebo lekcia toho, ako sa stávať ľudským

Št, Aug 7, 2014  | Blog: Svetové dni mládeže (MAG+S)

Myslím, že práve slovíčko „magis“ je slovom, ktoré sa ľuďom, ktorí aspoň trošku poznajú ignaciánsku spiritualitu, spája so svätým Ignácom, s jeho víziou sveta, s jezuitmi. Každý ho rozumie inak. V závislosti od svojich pohľadov, skúseností, vzdelania, strediska, v ktorom žije. Pamätám sa, ako sa aj u mňa postupne menilo a aj mení rozumenie tohto slova.

Veľmi vzácnou školou v rozumení a chápaní slova „magis“ bola pre mňa skúsenosť stredoeurópskeho Magisu. Najprv toho minuloročného, počas ktorého som mal možnosť trochu pričuchnúť (vône boli rôzne) k svetu ikon a k ignaciánskemu svetu mladých ľudí, a potom aj tohtoročného, v ktorom som mal možnosť byť členom skupiny „Ignatian EcoGroup“, ktorá pracovala v Ivanke pri Dunaji. Na tento experiment som prišiel bez väčších predstáv a očakávaní, pretože som veľmi nevedel a ani sa nezamýšľal nad tým, čo mám čakať. Myslel som, že mi dobre padne trošku fyzickej práce (samozrejme, bez prílišného preháňania J) a že spoznám nových ľudí. Šaňova búda (kto môže, nech pochopí), špinavý kanál, ticho noci v Ivanke a veľmi dobrá a žičlivá atmosféra skupiny vytvorili priestor pre vzájomné obohacovanie sa a chápavosť. Nekonečné lingvistické otázky a prekáračky spôsobené prítomnosťou Piotreka z Poľska a Irenky zo Slovinska dotvárali špecifickú a neopakovateľnú atmosféru skupiny a naších sŕdc sa pomaly, ale isto začalo zmocňovať Evanjelium, ktoré je stále prítomné všade tam, kde v srdci človeka nájde aspoň malú odrobinku odvahy byť ľudským.

Slovo „ľudskosť“ je slovom, ktoré sa mi asi najviac spája so skúsenosťou Magis Central Europe 2014 a niečím, za čo Vám budem stále vďačný, drahí priatelia. Tohtoročný Magis bol pre mňa plný ľudskosti. Preto si ho budem dlho pamätať. Áno, budem si pamätať aj prácu, ktorú sme urobili, aj tie nekonečné lingvistické otázky, ktoré tak milujem, ale to všetko je a bolo pre mňa druhoradé. Najdôležitejšou bola pre mňa skúsenosť duchovnej atmosféry, ktorá nezabúda na to, čo je ľudské, najľudskejšie. Duchovná atmosféra, ktorá bola a je normálna. My kresťania máme byť ľuďmi v plnosti, máme byť plne ľudskí, a tým sa máme odlišovať od iných, pretože Ježiš svojím Vtelením vstupuje do všetkého toho, čo je najviac ľudské. Bojím sa, že každá spiritualita, každá modlitba, ktorá neberie do úvahy to, čo je v nás ľudské, má neveľa spoločného s Evanjeliom a je falošná.

Ďakujem Vám, Magisáci, za skúsenosť priateľstva a ľudskosti. Ďakujem Ti za Tvoj nákazlivý smiech, Katka. Tebe, Jožko, ďakujem za múdre slová. Piotrekovi za chápavú blízkosť a Irenke za neúnavnú pracovitosť a obetavosť. Tebe, Dušan, za múdry a skúsený nadhľad a Tebe, Maťo, za obetavosť a pracovitosť. Vďaka, Lucka, za dôveru a úprimnú vieru. A Tebe, Janko (frajer), ďakujem za príklad neúnavného zaangažovania sa a dobrej a poctivej roboty, za spoločné plány. Ste veľkí a moje srdce napĺňa nádej, keď na Vás myslím, pretože ľudia Magisu chcú byť ľuďmi pre iných a majú slúžiace srdcia, ktoré budú raz robiť veľké veci. Skrze normálnosť a ochotu slúžiť. Ste ľuďmi, ktorí majú zobudiť tento svet a ukázať mu, že je dobrý a krásny. Ďakujem! Chvala! Dziękuję!

Samuel

Čítať ďalej...

Mnoho darov v jednom Duchu na Magise v Budapešti

St, Aug 6, 2014  | Blog: Svetové dni mládeže (MAG+S)

Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku Stredoeurópskeho Magisu organizovanom Slovenskou provinciou jezuitov na Slovensku sa koncom júla tohto roka konal druhý ročník tentokrát pripravený Maďarskými jezuitmi s mottom “Mnoho darov v jednom Duchu”.

Celotýždňový program pozostával tradične z dvoch hlavných častí, experimentov a Ignaciánskeho festivalu mladých. 140 účastníkov z Maďarska, Slovenska, Českej republiky, Litvy, Poľska, Slovinska, Rumunska, Belgicka, Portugalska a Bolívie sa najprv stretlo na 5 dňových experimentoch podľa vlastného výberu. Väčsina experimentov prebiehala v Maďarsku, umelecké - tanečný, hudobný Taize, Źivé kamene, spirituálne - duchovné cvičenia podľa sv. Ignáca a sociálne - mestský tábor pre rómske deti a ďalšie najmä umelecké experimenty sa konali v Rumunsku. Slovensko hostilo 3 experimenty, putovný v Slovenskom raji, umelecký, písanie ikon v Košiciach a ekologický v Ivanke pri Dunaji. Špecifický program každého experimentu sprevádzali každý deň jednotné duchovné impulzy ako otvorenosť, vnútorná sloboda, rešpekt, dialóg, jednota, odpustenie, zmierenie, prijatie, radosť a vďačnosť. Silným momentom dňa pre každý experiment bolo spoločné večerné zdieľanie v tzv. Magis kruhu, ktorý ponúkal priestor na reflexiu a vzájomné obohatenie.

Po experimentoch sa účastníci stretli na 3 dňovom Ignaciánskom festivale mladých v Budapešti, kde ich čakal bohatý duchovný a kultúrny program. Medzi najzaujímavejšie momenty patrilo objavovanie budapeštianskych pamiatok formou hry, festival národov, workshopy na rôzne témy, svätá omša v ruinách kláštora na Margitinom ostrove, flashmob pred bazilikou sv. Štefana a nočná plavba po Dunaji.

Festival vyvrcholil slávnostnou svätou omšou, na ktorej bola odovzdaná vlajka organizátorom Stredoeurópskeho Magisu 2015, Poliakom. Dovidenia o rok v Poľsku :)

Foto (c) URBAN David

Čítať ďalej...

OSEMNÁSTA NEDEĽA 3. 8. 2014

Ne, Aug 3, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

3. 8. NEDEĽA - OSEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
4. 8. Pondelok Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka
5. 8. Utorok 18. týždňa v Cezročnom období
6. 8. Streda PREMENENIE PÁNA, sviatok
7. 8. Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom období
8. 8. Piatok Sv. Dominika kňaza, spomienka

9. 8. Sobota Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
10. 8. NEDEĽA - DEVÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Púť k P. Márii Snežnej na chate v Trlenskej doline bude v nedeľu 3. 8. 2014. Od 14.00 možnosť sv. spovede, o 14.15 sv. ruženec, o 15.00 sv. omša. Hlavný celebrant bude vdp. Ondrej Šmidriak. O 17.00 vešpery pri lurdskej jaskyni. Viac informácií je na výveske. Preto dnes popoludní v našom kostole pobožnosť na 1.nedeľu NEBUDE.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        4. 8. 8.00 + Aurélia, František 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Denisu a Stanislava
Utorok            5. 8. 8.00 + Mária, Bartolomej, Mária, Jozef 18.00 + Mária, Elena, Milan
Streda             6. 8. 8.00 + Vladimír, Ladislav, Vladimír 18.00 Úmysel
Štvrtok            7. 8. 8.00 + Viktor, Cecília 18.00 + Ján
Piatok              8. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Maroša a + František 18.00 Úmysel
Sobota            9. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa         10. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

Putovanie ako prostriedok na prehĺbenie duchovného života

Ne, Aug 3, 2014  | Blog: Xaveriáda

Pútnicke cesty v Európe

V súčasnej dobe rastie v Európe popularita pútnických ciest. Od tých kratších k lokálnym svätyniam, až po viacmesačné pútnické cesty do Ríma, či do Compostely. Pešie putovanie napĺňa očakávania moderného človeka po stretnutí s tradíciami, nábožnosťou a históriou miest Európy. Viera a spiritualita, poznanie a sebapoznanie, objavenie svojich hraníc, turistika a umenie, príroda a človek, cesta a legenda, to všetko je príťažlivý celok uprostred reality našej doby. Jakubská cesta do Compostelly, alebo Franská cesta do Ríma priťahujú státisíce pútnikov ročne. Fenomén novej éry putovania znamená pre niekoho hlboký duchovný impulz k zamysleniu sa nad vecami tohto sveta, nad svojím životom, pre iného zase nevšednú turistiku s hrou na stredovekých pútnikov. V oboch prípadoch je putovanie aj dnes prostriedkom na duchovné obohatenie, čo je v časoch kríz dobrou voľbou.

Svätojakubská cesta do Compostelly

V základe púte do Compostelly je úcta k apoštolovi Jakubovi. Svätý Jakub syn Zebedeja a galilejský rybár bol jedným z dvanástich učeníkov, ktorých Ježiš Kristus rozposlal po svojom zmŕtvychvstaní do sveta ohlasovať evanjelium. Podľa tradície ohlasoval viac rokov Božie slovo na Iberskom polostrove. Po návrate do Palestíny ho dal Herodes Agrippa popraviť. Jeho žiaci Atanáz a Teodor dopravili mŕtve telo apoštola na miesta, kde ohlasoval evanjelium, a pochovali ho v Galícii. Na hrob sa po arabskej okupácii Hispánie zabudlo. V roku 813 eremita Pelayo bol vo sne upovedomený o jeho lokalite. Správu o posvätnom mieste odovzdal miestnemu biskupovi. Informácia sa rozšírila medzi poprednými náboženskými a civilnými autoritami, ktoré neskôr nad hrobom apoštola vybudovali kostol. Okolo kostola začalo vznikať svätojakubské mesto, dnes známe ako Santiago de Compostella. Hrob apoštola sa stal pútnickým miestom. Cestičky k nemu viedli zo všetkých svetových strán. Pred cestou sa pútnici zbavovali majetku, urobili testament a po obrade odovzdania pútnickej kapsy, palice a požehnaní Cirkvi sa najčastejšie v skupinách vydávali na dlhú púť. Vedľa trás začali vznikať nové kostoly, kláštory, útulky, hospice, nemocnice. Mnohé z nich slúžia po dnes. Spoločenstvá rytierov chránili v stredoveku pútnikov, medzi ktorými boli aj mnohí králi a osobnosti svojich čias. Francúzska revolúcia na začiatku modernej doby s osvieteneckými myšlienkami znamenala aj pútnický útlm návštevnosti. Na význam a prínos pútí pre duchovný život začal upozorňovať veriaci svet pápež Ján Pavol II. Sám sa v roku 1982 vydal ako pútnik po krátkom úseku Camino Frances na návštevu Compostelly a tam v roku 1989 zvolal aj Svetový deň mládeže. Chcel tak Európe ukázať, že prostriedky na obnovu viery má na dosah ruky a ich používaním sa vo viere dostaví aj duchovná obroda. Pre jakubskú cestu vyčlenila Rada Európy v roku 1987 finančné prostriedky na obnovu jej ciest, útulkov a ich značenia. UNESCO v roku 1993 zaradilo španielske a francúzske chodníky tejto cesty na zoznam humánneho svetového dedičstva.

Via Francigena - Franská cesta do Ríma

Ďalšou pútnickou destináciou sú hroby apoštolov sv. Petra a Pavla v Ríme. Po obrátení barbarských kmeňov v Európe a založením ich kráľovstiev v prvom miléniu sa putovanie do Ríma stalo súčasťou duchovného života nových kresťanov. Z anglického Canterbury, z Nizozemska, z Francúzska a Nemecka desaťtisíce veriacich od 7. storočia putovalo do Večného mesta transalpskou pútnickou cestou. Po celej jej dlžke sa budovali kláštory, útulky, ale i pevnosti, ktoré chudobných i zámožných pútnikov ochránili pred nepriazňou počasia i dobrodruhmi. Návštevy ad limina apostolorum boli sprevádzané duchovným ovocím, odpustkami a výsadami, ktoré pútnikom sprostredkovalo rímske cirkevné ústredie. Vzostup pútí po tejto ceste prinieslo 14. storočie tým, že pápeži v pravidelných periódach ohlasovali pre kresťanov sväté roky. V 19. storočí dochádza k útlmu pešieho putovania. Vybudovaním pevných ciest, tunelov a železníc sa vytvorila dopravná  sieť, ktorá pomáhala pútnikom zvládnuť alpský terén inak. Obnovou pútnického ducha v závere 20. storočia aj pútnicka cesta do Ríma zažila rozvoj. V roku 1994 ju Európsky inštitút kultúrnych ciest zaregistroval ako Cestu kultúry ľudskej civilizácie. Táto skutočnosť umožnila čerpanie finančných prostriedkov na obnovu a budovanie pútnických útulkov a informačných miest po jej dĺžke. Bratstvo sv. Jakuba v Perugii prijalo ako jeden zo svojich cieľov starosť o pútnikov v oblasti Toskánska. Rozhlasová stanica Radio Rai Tre prináša aktualizované správy o stave cesty v jednotlivých úsekoch, čím napomáha lepšiemu orientovaniu sa pútnikov v teréne.

Dante Alighieri vo svojej Božskej komédii spomína tri stredoveké pútnické cesty. Píše o púti do Compostely, ktorej symbolom je lastúra, o púti do Ríma, ktorá má ako symbol kríž. Tretia pútnická cesta pokračuje z Ríma po Via Apia do Bari, odkiaľ pútnici loďou odchádzali do Svätej zeme a do Jeruzalema. Symbolom tejto púte bola palma. Pútnici si pred cestou kládli najmä jeden z troch cieľov: splniť zadaný sľub, alebo prosiť o osobitnú milosť, alebo sa na púť vydávali pre osobné náboženské hľadanie. Nemecký básnik Johann Wolfgang Goethe o tejto bohatej tradícii právom povedal, že pútnické cesty kultúrne vychovali Európu. (Leták Akcie 365 na august 2014)

Milan Hudaček SJ

Čítať ďalej...

ŠESTNÁSTA NEDEĽA 20. 7. 2014

Ne, Júl 20, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

20. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
21. 7. Pondelok Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
22. 7. Utorok Sv. Márie Magdalény, spomienka
23. 7. Streda Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

24. 7. Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období
25. 7. Piatok Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
26. 7. Sobota Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
27. 7. NEDEĽA - SEDEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Púť k P. Márii Snežnej na chate v Trlenskej doline bude v nedeľu 3. 8. 2014. Od 14.00 možnosť sv. spovede, o 15.00 sv. omša. Hlavný celebrant bude vdp. Ondrej Šmidriak. Viac informácií je na výveske.
- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      21. 7. 8.00 + Anna 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Karlu a Alicu
Utorok          22. 7. 8.00 + Margita, Ľubomír, Mária 18.00 + Magdaléna
Streda           23. 7. 8.00 Za Božiu pomoc pre Petra, Miroslava a Zuzanu 18.00 Úmysel
Štvrtok          24. 7. 8.00 Za Božie milosti pre Ľubicu 18.00 + Mária
Piatok            25. 7. 8.00 Za Božiu pomoc pre Jaroslava 18.00 Za zdravie a Božiu požehnanie pre Idu a Janu
Sobota          26. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Poďakovanie za 90 r. života Margity a za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa          27. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

Púť k Panne Márii Snežnej

Ut, Júl 15, 2014  | Blog: Trlenská chata

http://jezuiti.sk/blog/chata/wp-content/blogs.dir/111/files/data/wput2014.jpgPozývame Vás na púť k Panne Márii Snežnej v Trlenskej doline dňa 3. augusta 2014.

Odpustový program začne o 14.00 hodine, kde je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. o 14.15 hodine začne modlitba sv. ruženca pred obrazom Panny Márie Snežnej. Po nej nasleduje slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať duchovný otec Ondrej Šmidriak. Po sv. omši bude krátka adorácia. Po posilnení duše bude nasledovať posilnenie tela, kde sa budete môcť posilniť dobrým gulášom a občerstviť príhodným nápojom.

Počas oddychu môžete si zájsť do čitateľského kútika a zakúpiť dobrú knihy z nášho vydavateľstva. O 17.00 hodine by sme odpustovú slávnosť zakončili modlitbou vešpier pri Lurdskej jaskyni neďaleko kaplnky.

Na púť je možné dopraviť sa:

- peši
- autobusom: odchody autobusov z autobusovej stanice v RK o 13.00 a 13.45. Po skončení slávnosti bude autobus odchádzať z parkoviska Trlenskej doliny o 18.00 hod. Autobusy stoja na MHD zástavkách smerom na Biely potok a späť.
- autom: parkovanie je zabezpečené na rázcestí pod Vlkolíncom. Prosíme rešpektujte pokyny organizátorov a mestskú políciu

Čítať ďalej...

Lurdská jaskyňa

Po, Júl 14, 2014  | Blog: Trlenská chata

Foto z lurdskej jaskyne

http://jezuiti.sk/blog/chata/wp-content/blogs.dir/111/files/jaskyna/rlj5.jpghttp://jezuiti.sk/blog/chata/wp-content/blogs.dir/111/files/jaskyna/rlj2.jpghttp://jezuiti.sk/blog/chata/wp-content/blogs.dir/111/files/jaskyna/rlj3.jpghttp://jezuiti.sk/blog/chata/wp-content/blogs.dir/111/files/jaskyna/rlj6.jpghttp://jezuiti.sk/blog/chata/wp-content/blogs.dir/111/files/jaskyna/rlj7.jpg

Čítať ďalej...
Staršie články