KVETNÁ NEDEĽA 13. 4. 2014

Ne, Apr 13, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

13. 4. KVETNÁ NEDEĽA čiže Nedeľa Utrpenia Pána
14. 4. Pondelok Veľkého týždňa
15. 4. Utorok Veľkého týždňa
16. 4. Streda Veľkého týždňa

17. 4. Štvrtok: Zelený štvrtok
18. 4. Piatok: Veľký piatok
19. 4. Sobota: Biela sobota
20. 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA SLÁVNOSŤ ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA

ZELENÝ ŠVRTOK: Večerná sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18.00h.
VEĽKÝ PIATOK: Slávenie utrpenia a smrti Pána o 18.00h.
BIELA SOBOTA: Veľkonočná vigília o 20.00h.

- Dnes o 15.00 bude krížová cesta.
- Spovedať budeme dnes popoludní od 15.00 do 18.00h. V pondelok, utorok a stredu pred sv. omšou ráno od 7.00 do 9.00 a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.
- Pozývame vás v nedeľu 13.4. 2014o 18.00 na Meditáciu nad umučením Pána pomocou reprodukovanej hudby Antonína Dvořáka STABAT MATER, prekladov textov a obrazov. Organizuje Katedra hudby Pedagog. fakulty KU v Ružomberku
- Na Veľký piatok je prísny pôst, treba sa zdržiavať mäsitého pokrmu. Poklona pri Božom hrobe bude v piatok do 21.00 h. V sobotu od 8.00 začneme modlitbou Liturgie hodín, poklona potrvá do 19.30h.
- Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní možno získať: na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním Ctíme túto sviatosť slávnu, na Veľký piatok za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení a pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

Úmysly svätých omší:

Pondelok         14. 4. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Etelku Barancovú 18.00 + Vojtech
Utorok             15. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Mateja a Marcela 18.00 Úmysel
Streda             16. 4. 8.00 + Stanislav, Jozef 18.00 Úmysel
Zelený štvrtok 17. 4. 18.00 Úmysel kňaza
Veľký piatok   18. 4. Sv. omša sa neslávi 18.00 Obrady Utrpenia Pána
Biela sobota    19. 4. 20.00 Úmysel kňaza
Nedeľa             20. 4. 7.00 Úmysel kňaza 9.00 Úmysel kňaza      20. 00 Úmysel

Čítať ďalej...

PIATA PÔSTNA NEDEĽA 6. 4. 2014

Po, Apr 7, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

6. 4. NEDEĽA - PIATA PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
7. 4. Pondelok po 5. pôstnej nedeli
8. 4. Utorok po 5. pôstnej nedeli
9. 4. Streda po 5. pôstnej nedeli
10. 4. Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
11. 4. Piatok po 5. pôstnej nedeli
12. 4. Sobota po 5. pôstnej nedeli
13. 4. NEDEĽA - KVETNÁ NEDEĽA

- Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach budeme požehnávať ratolesti, ktoré si prinesiete.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Chceme vás povzbudiť, aby ste prichádzali k sviatosti zmierenia už v tomto týždni a nenechávali si ju na Veľký týždeň. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou ráno od 7:30 a pred večernou sv. omšou od 17:00 hod. V nedeľu 13. 4. 2014 budeme spovedať od 15.00 - 18.00 hod.

Úmysly svätých omší:

Pondelok           7. 4. 8.00 + rod. Adamová a Mrvová 18.00 + Jozef, Eduard, Ľudmila
Utorok               8. 4. 8.00 + František 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana
Streda                9. 4. 8.00 + Žofia, Jozef 18.00 + Mária, Marta
Štvrtok             10. 4. 8.00 Poďakovanie Bohu za pomoc a ochranu rod. Cevárovej 18.00 Za živých a zomrelých členov ružencového spolku
Piatok              11. 4. 8.00 + Pavlína, Vendelín 18.00 + Marian, Arnold
Sobota             12. 4. 8.00 Úmysel 18.00 Poďakovanie za 60 r. života Jozefa a za Božiu pomoc
Nedeľa             13. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA 30. 3. 2014

Ne, Mar 30, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

30. 3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
31. 3. Pondelok po 4. pôstnej nedeli
1. 4. Utorok po 4. pôstnej nedeli
2. 4. Streda po 4. pôstnej nedeli
3. 4. Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
4. 4. Piatok po 4. pôstnej nedeli
5. 4. Sobota po 4. pôstnej nedeli
6. 4. NEDEĽA - PIATA PÔSTNA NEDEĽA

- Bude prvý piatok v mesiaci apríl, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00h.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.
- Srdečne pozývame mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov na letné jezuitské podujatie Stredoeurópsky MAGIS 2014, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. - 27. júla 2014. Viac informácií na stránke jezuiti.sk

Úmysly svätých omší:

Pondelok         31. 3. 8.00 Za zdravie B. požehnanie pre Mareka a rodinu 18.00 + Helena, Agnesa, Ján, Ladislav
Utorok               1. 4. 8.00 + Mária, Ján, Pavol, Agneška, Ján 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu
Streda                2. 4. 8.00 + rodina Višňovská 18.00 Úmysel
Štvrtok               3. 4. 8.00 Za do povolania SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                4. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku a za + Jána 18.00 + Dušan
Sobota               5. 4. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa               6. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

OZNAMY NA ŠTVRTÚ PÔSTNU NEDEĽU „A“ 30 marca 2014

So, Mar 29, 2014  | Blog: Piešťany

Liturgický kalendár

Budúca nedeľa: piata pôstna nedeľa

Pôstne obdobie

Štvrtá pôstna nedeľa sa na znak radosti slávi v ružovom rúchu. Ružová stuha pribudla v sanktuáriu k vrecovine, popolu, fialovej látky, a tŕňom, aby nám pripomenula cieľ pokánia: čo najužšie spojenie s Kristom a radosť z Božej iniciatívy, ktorou nás oslobodzuje od večnej smrti a zármutku hriechu.

Pobožnosti Krížovej cesty Dnes (túto nedeľu) o 15:00 hod. sa za prítomnosti kňaza budú modliť krížovú členky spoločenstva Modlitby matiek

Spovedanie Je prvopiatkový týždeň, spovedáme ako obvykle – teda aj pri ranných svätých omšiach o 6:00 hod a popoludní od stredy do piatku už od 15:00 hod.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac máj bude v utorok 1. apríla pol hodinu pred každou svätou omšou.

Materské centrum

Mamičky s malými deťmi pozývame v stredu 2. apríla do JPC o 10:00 do Materského centra, kde bude príležitosť stretnúť sa s kňazom a možnosť sviatosti zmierenia.

Prvý štvrtok v mesiaci máme ako obvykle deň modlitieb za duchovné povolania, aj večernú adoráciu na tento úmysel.

Umenie ducha

Pozývame do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie k meditácii v rámci 33. pokračovania projektu Umenie Ducha – Návrat súčasného umenia do chrámu. Teraz je tam dielo výtvarníka Igora Kalného: Ukrižovaný. Má nás uvádzať do tajomstva Umučenia.

Veľkonočný koncert

V sobotu 5.4. bude o 19:00 hod v kostole sv. Cyrila a Metoda Veľkonočný koncert, na ktorom účinkujú Coro Laudamus, Miešaný spevácky zbor KYSUCA a Kysucký komorný orchester ČADCA

Čítať len v sobotu: Zmena času Dnes v noci z 29. na 30. marca sa mení čas na letný. O 02. hod. SEČ posúvame hodiny na 03.hod.

Oznamy farského úradu sv. Cyrila a Metoda

Aj dnes (v nedeľu) vás pozývame na Krížovú cestu na Červenej veži o 15:00 hod.

V tomto týždni máme aj 1. piatok nového mesiaca. Spovedáme ako obvykle.

Úmysly sv. omší na mesiac júl budeme zapisovať v Piešťanoch a na Banke v utorok 1. apríla, v Kocuriciach vo štvrtok 3. apríla, vždy po sv. omši.

Pozývame vás na púť do Šaštína v rámci fatimskej soboty. Odchod autobusu je v sobotu 5. apríla o 13:00 z Krajinskej cesty a o 13:10 hod. od kostola sv. Štefana.

Spevácky zbor Coro laudamus Piešťany vás srdečne pozýva na Veľkonočný koncert v sobotu 5. apríla o 19:00 hod. v kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch. Okrem domáceho zboru účinkujú aj Miešaný spevácky zbor Kysuca a Kysucký komorný orchester Čadca. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Pozývame vás na púť do Nitry v sobotu 26. apríla. Plánuje sa návšteva Nitrianskeho hradu - sídla nitrianskeho biskupa, nitrianskej Kalvárie ako aj ďalších miest na území mesta. Odchod autobusu je o 7:30 hod. z Krajinskej cesty a o 7:40 hod. od Kostola sv. Štefana. Cena je 5 eur. Prihlásiť sa možno v sakristii farského kostola alebo na kontaktoch uvedených na plagáte.

Pozývame vás na púť do Medjugoria v čase od 4. do 10. júna 2014. Podrobnosti na nástenke. Prihlásiť sa možno na telefónnom čísle uvedenom na plagáte.

Stále je možnosť prihlásiť sa na púť do Prahy a do Krakova. Podrobnejšie na nástenke.

Gréckokatolícka cirkev Trnava vás pozýva na púť do Ríma v dňoch od 21. do 27. septembra. Podrobnosti na internetovej stránke farnosti a na nástenke.

Po zmene času na letný sv. omše na filiálkach vo všedný deň budú o 18:00 hod.

Ako už možno viete, vo veku 46 rokov náhle zomrel kňaz dp. Branislav Bukovský. V roku 1995 pôsobil ako kaplán aj tu u nás v Piešťanoch. Spomeňme si naňho v modlitbách.

Zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary priniesla 1680 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Čítať ďalej...

Napomáhať kresťanskému posolstvu elektronickými médami

So, Mar 29, 2014  | Blog: Xaveriáda

Objaviť krásu stretnutia s Kristom pomocou internetu

Vďaka mediálnej sieti kresťanské posolstvo môže cestovať „až po samý kraj zeme” (Sk 1, 8). Otvoriť brány kostolov znamená otvoriť ich aj digitálnemu prostrediu; jednak preto, aby ľudia mohli vstúpiť, nech už sa nachádzajú v akýchkoľvek životných podmienkach, ale tiež preto, aby evanjelium mohlo prekročiť prah chrámu a vyjsť v ústrety všetkým. Sme povolaní vydávať svedectvo o Cirkvi, ktorá má byť domovom všetkých, hovorí pápež František a pýta sa: Sme schopní takto komunikovať o tvári Cirkvi? Komunikácia prispieva k formovaniu misionárskeho povolania kresťanov a spoločenské siete sú dnes jedným z miest, kde toto povolanie treba žiť. Aj tam možno ľuďom pomôcť objaviť krásu viery, krásu stretnutia s Kristom. Digitálna sieť môže byť miestom bohatým na ľudskosť; nielen sieťou drôtov, ale sieťou osôb. Viac v Akcii 365 na Apríl 2014.

Čítať ďalej...

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 23. 3. 2014

Po, Mar 24, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

23. 3. NEDEĽA - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
24. 3. Pondelok po 3. pôstnej nedeli
25. 3. Utorok Zvestovanie Pána, slávnosť
26. 3. Streda po 3. pôstnej nedeli
27. 3. Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
28. 3. Piatok po 3. pôstnej nedeli
29. 3. Sobota po 3. pôstnej nedeli
30. 3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

- V utorok je slávnosť Zvestovania Pána, sv. omše budú ako vo všedný deň.. Je to i Deň počatého dieťaťa. Na stolíku v kostole sú informačné letáčiky o aktivitách Fóra života a biele stužky, ktorých nosením vyjadríme podporu ochrane každého dieťaťa od počatia.
- Vo štvrtok 27. 3. 2014 bude v našom kostole po večernej sv. omši prednáška pána Jána Košturiaka na tému: OD ZAMESTNANIA K POVOLANIU. Po prednáške bude v našich pastoračných priestoroch autogramiáda k jeho knihe Povolanie.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.
- Srdečne pozývame mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov na letné jezuitské podujatie Stredoeurópsky MAGIS 2014, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. - 27. júla 2014. Viac informácií na stránke jezuiti.sk

Úmysly svätých omší:

Pondelok         24. 3. 8.00 + Ondrej, Mária, Jozef 18.00 Za B. pomoc pre Petra a Nikolu
Utorok             25. 3. 8.00 + Štefan, Jozef 18.00 Úmysel
Streda              26. 3. 8.00 + Oľga Mariňáková 18.00 + Bonifác, Alžbeta, Františka
Štvrtok             27. 3. 8.00 + Rozália, Štefan, Gabriel 18.00 + Angela a Alojz Kavoňovci
Piatok              28. 3. 8.00 + Jozef, Karol, Žofia, Jozef 18.00 + Viktor Spišiak
Sobota             29. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             30. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 16. 3. 2014

Po, Mar 24, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

16. 3. NEDEĽA - DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
17. 3. Pondelok po 2. pôstnej nedeli
18. 3. Utorok po 2. pôstnej nedeli
19. 3. Streda Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
20. 3. Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
21. 3. Piatok po 2. pôstnej nedeli
22. 3. Sobota po 2. pôstnej nedeli
23. 3. NEDEĽA - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.
- Srdečne pozývame mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov na letné jezuitské podujatie Stredoeurópsky MAGIS 2014, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. - 27. júla 2014. Účastníci v menších medzinárodných skupinkách strávia 5 dní v experimente podľa vlastného výberu. Experimenty, sociálne, umelecké, pútnické, ekologické alebo spirituálne budú prebiehať v Rumunsku, Maďarsku aj na Slovensku. Program následne vyvrcholí na Medzinárodnom ignaciánskom stretnutí mládeže v Budapešti. Účastnícky poplatok je 75 €. Registrácia prebieha priamo na stránke www.magis14.org. Viac informácií na stránke jezuiti.sk

Úmysly svätých omší:

Pondelok         17. 3. 8.00 Za Božiu pomoc pre Eduarda 18.00 Za zdravie pre Máriu
Utorok             18. 3. 8.00 + Anna, Jozef, Pavol 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefu
Streda              19. 3. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre    P. Jozefa Dojčáka 18.00 Úmysel
Štvrtok             20. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Hančíkovú 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľuboša
Piatok              21. 3. 8.00 + Anna 18.00 + František, Božena
Sobota             22. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             23. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 9. 3. 2014

Po, Mar 24, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

9. 3. NEDEĽA - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
10. 3. Pondelok po 1. pôstnej nedeli
11. 3. Utorok po 1. pôstnej nedeli
12. 3. Streda po 1. pôstnej nedeli
13. 3. Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
14. 3. Piatok po 1. pôstnej nedeli
15. 3. Sobota po 1. pôstnej nedeli
16. 3. NEDEĽA - DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

- Od dnešnej nedele 9. 3. 2014 bude v našej farnosti 9 dní milostivá socha Fatimskej Panny Márie. Dnes popoludní o 14:30 bude v našom kostole úvodné večeradlo a zasväcujúca modlitba. Vo štvrtok bude socha P. Márie vo farskom kostole. Pozývame vás na modlitbu sv. ruženca po tieto dni. Viac informácií je na výveske v predsieni kostola.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Dnes na Prvú pôstnu nedeľu je zbierka na diecéznu charitu. Zbierka bude použitá na stavbu Špeciálnej základnej školy sv. Maximiliána Márie Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, ktorú navštevujú kombinovane postihnuté deti. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej krabičky pre Afriku. Všetky potrebné informácie sú aj na internetovej stránke www.charita.sk
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.
- Vo štvrtok 13.3.2014 bude prvé výročie voľby pápeža Františka za najvyššieho pastiera univerzálnej Cirkvi. Venujme v tento deň osobitnú modlitbu za Svätého Otca.
- Kántrové dni Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Úmysly svätých omší:

Pondelok         10. 3. 8.00 + Jozef, Katarína 18.00 + Emanuel
Utorok             11. 3. 8.00 Poďakovanie za Božiu pomoc pre Jozefa 18.00 + Ladislav
Streda              12. 3. 8.00 Za obrátenie hriešnikov 18.00 Úmysel
Štvrtok             13. 3. 8.00 + Štefan, Emília 18.00 Za Božiu pomoc pre Katarínu a Dušana
Piatok              14. 3. 8.00 + Ján, Mária 18.00 + Marta
Sobota             15. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             16. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

OZNAMY NA DRUHÚ PÔSTNU NEDEĽU „A“ 16. marca 2014

Pi, Mar 14, 2014  | Blog: Piešťany

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Patrik biskup, patrón Írska, spomienka

Utorok: sv. Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka

Streda: Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Budúca nedeľa: tretia pôstna nedeľa

Pôstne obdobie

Od 2. pôstnej nedele pribudla v sanktuáriu k vrecovine a popolu aj fialová látka, ktorá je liturgickou farbou pokánia. Používa sa najmä pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, takže nám pripomína potrebu sviatostného zmierenia s Bohom…

Sedemdňová duchovná obnova Touto nedeľou končí sedemdňová pôstna obnova, kazateľom už bude člen našej Piešťanskej komunity.

Novéna ku sv. Jozefovi Od pondelka 10. 3. sme začali novénu ku sv. Jozefovi, ktorá skončí v utorok pri večernej svätej omši, ktorá už bude zo slávnosti sv. Jozefa.

Teologický deň V utorok 18.3: sa zídu kňazi Trnavskej arcidiecézy pri sv. omši (v Katedrále o 10:00 hod.) a prednáškach so svojím arcibiskupom otcom Jánom Oroschom. Prosíme o modlitby za kňazov našej diecézy.

Pobožnosti Krížovej cesty Budúcu nedeľu o 15:00 hod. sa za prítomnosti kňaza budú modliť krížovú cestu členovia hnutia Viera a svetlo – teda rodiny a priatelia „inak obdarovaných ľudí“ – s mentálnym  postihnutím.

Modlitba k Patrónke Slovenska naďalej sa po každej svätej omši modlíme modlitbu za Slovensko k Sedembolestnej Panne Márii, ktorej je naša kaplnka zasvätená.

Poďakovanie za zbierky Spoločnosť Ježišova na Slovensku vyjadruje úprimnú vďaku všetkým dobrodincom dvoch významných zbierok, ktoré sa uskutočnili v uplynulých mesiacoch, zbierky „Spev pre Afriku“ a zbierky na pomoc obetiam tajfúnu na Filipínach.

Zbierka „Spev pre Afriku“ dosiahla 6687 eur. Financie boli odoslané do Južného Sudánu cez provincialát v Nairobi. Po zvážení bolo 20% sumy použitých na stavebný dozor prístavby jezuitskej strednej školy vo Wau, kde sa kapacita školy rozširuje zo 450 na 800 študentov; 80% zbierky bude použitých na dva hlavné vzdelávacie projekty jezuitskej komunity v Rumbeku.

Zbierka pre pomoc obetiam tajfúnu Hayian na Filipínach dosiahla 8465 eur a bola zaslaná filipínskej provincii prostredníctvom generalátu v Ríme. Spolu s ostatnými zbierkami bude použitá na výstavbu 150 príbytkov v lokalite Hernani, región východný Samar. Sócius filipínskej provincie páter William Abbott, ktorý sám má z matkinej strany slovenské korene a je informovaný o zbierke, vyjadruje osobitnú vďaku všetkým na Slovensku.

Čítať ďalej...

“Mnoho Darov, Jeden Duch” na Stredoeurópskom Magise v Budapešti

Po, Mar 10, 2014  | Blog: Svetové dni mládeže (MAG+S)

Poď na Stredoeurópsky MAGIS do Budapešti, letné stretnutie pre mladých od 18 do 30 rokov organizované jezuitmi, ktoré sa uskutoční 19.-27. júla 2014.

MAGIS je pre všetkých, ktorí chcú zažiť v živote viac, viac slúžiť, viac milovať… Stretneš sa tam s mladými ľuďmi z rôznych krajín (Litva, Slovinsko, Rumunsko, Maďarsko, Brazília, … ) a budete spolu objavovať Boha cez nové situácie (skúsenosti - experimenty). English basic communication = must:)

>>> EXPERIMENTY >>> 19.-24.7.
Účastníci v menších medzinárodných skupinkách strávia 5 dní v experimente podľa vlastného výberu. Experimenty - sociálne, umelecké, pútnické, ekologické alebo spirituálne budú prebiehať v Rumunsku, Maďarsku aj na Slovensku. Každý deň je založený na 5 pilieroch: téma dňa, omša, aktivita, zdieľanie, examen.

>>> MAGIS FESTIVAL BUDAPEŠŤ >>> 24.-27.7.
Na záver prídu všetci do Budapešti, kde sa stretnú na spoločnom víkendovom Magis festivale.

Účastnícky poplatok je 75 EUR.

ZAREGISTROVAŤ SA môžeš tu.

V prípade otázok napíš na: magis.slovensko@gmail.com
Viac informácií: na stránke, na facebooku.

Čítať ďalej...

OZNAMY NA PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU „A“ 9. marca 2014

So, Mar 8, 2014  | Blog: Piešťany

Liturgický kalendár

Sobota: ľubovoľná spomienka sv. Klementa Máriu Hofbauera reh.

Budúca nedeľa: druhá pôstna nedeľa

Pôstne obdobie

Od 1. pôstnej nedele pribudla v sanktuáriu vrecovina a popol, ktoré nám pripomínajú potrebu pokánia – Ninivčania boli zachránení, keď sa obliekli do vrecoviny, sedeli v popole, postili sa a konali pokánie.

Faustínum

Túto nedeľu bude stretnutie členov a sympatizantov hnutia FaustínumStretnutie bude v našej Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a to až po krížovej ceste, ktorá začína o 15:00 hod.

Sedemdňová duchovná obnova Tento pondelok začína sedemdňová pôstna duchovná obnova nášho dekanátu. Na večerných svätých omšiach sa u nás celý týždeň budú striedať kazatelia nášho dekanátu. Témou duchovnej obnovy bude Rok Sedembolestnej Panny Márie. Rozpis tém aj kazateľov je na nástenke.

Novéna ku sv. Jozefovi Od pondelka 10. 3. začíname aj novénu ku sv. Jozefovi. Budeme sa ju modlievať po večerných svätých omšiach.

Prvé výročie voľby pápeža Vo štvrtok 13.3.2014 bude prvé výročie voľby pápeža Františka za najvyššieho pastiera univerzálnej V tento deň sme všetci pozvaní k osobitnej modlitbe za Svätého Otca.

Kántrové dni Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. (My budeme sláviť kántry v piatok)

Pobožnosti Krížovej cesty ako po iné roky, v  pôstnom období sú:

- v pondelok až sobotu po prvej rannej sv. omši o 6.00 hod; už tradične sa ju budú modliť členky združenia Tešiteliek Božského srdca .

- Každý piatok bude pobožnosť krížovej cesty s kňazom o 17.30 hod.

- Každú nedeľu bude pobožnosť krížovej cesty s kňazom o 15.00 hod.

Ak sa tieto pobožnosti konajú pri zastaveniach Krížovej cesty, v pôstnom období je možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok:

Miništrantská súťaž Ako vlani, aj tohto roku počas Veľkého pôstu prebieha miništrantská súťaž. Výhercovia dostanú hodnotné ceny. Podrobnosti v sakristii.

Zbierka Túto nedeľu je jarná zbierka na charitu.


Oznamy farského úradu sv. Cyrila a Metoda

V stredu sme začali veľkopôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní. Je časom pokánia a prípravy na najväčšie kresťanské sviatky v roku Veľkú noc.

Krížová cesta v našom farskom kostole býva každý deň po rannej sv. omši, v stredu o 15:15 hod. a s kňazom v piatok o 17:15 hod.

V sobotu 15. marca bude stretnutie rodičov a detí pripravujúcich sa na 1. sv. prijímanie, spojené s preskúšaním vedomostí, ktoré sú k tomu potrebné. Stretnutie sa bude týkať o 09:00 hod. detí z 3. D. zo Základnej školy na Brezovej ulici. a o 11:00 hod. tretiakov zo ZŠ Schérera.

Pozývame Vás na posviacku Krížovej cesty na Červenej veži dnes v nedeľu 9. marca o 15:00 hod. Mala by byť základom piešťansko - banánskej kalvárie, keďže táto tu v našom meste chýbala. Spoločný odchod od kostola sv. Cyrila a Metoda a od kostola na Banke bude o 14:30 hod. Stretneme sa hore pri začiatku Krížovej cesty, ktorý je poniže hotela Panoráma. Prístup je možný aj autom z Banky popri cintoríne, keďže cesta od Piešťan ešte nebola sprejazdnená po zosuve pôdy.

Pozývame vás prežívať pôst so sv. Otcom Františkom. Na e-mail môžete počas celého Veľkého pôstu dostávať text myšlienky z jeho príhovorov. Prihlásiť sa možno na www.post.kbs.sk.

Ako každý rok v pôste aj teraz bude v našom dekanáte 7 - týždňová duchovná obnova. Každý večer o 18:00 hod. v týždni od 10. do 16. marca prídu kňazi dekanátu do nášho farského kostola a budú mať príhovor na danú tému. Centrálna téma je: Rok Sedembolestnej Panny Márie. Oproti minulosti tento rok sú zapojení aj pátri jezuiti aj kostol sv. Štefana. Konkrétne témy ako i ďalšie informácie nájdete na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Prišla ponuka na štúdium misijnej a charitatívnej práce. Absolventi sa stávajú pripravení pre misijnú a rozvojovú činnosť v humanitárnych a charitatívnych organizáciách na Slovensku i v zahraničí. Štúdium ponúka Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Podrobnejšie informácie sú na plagáte na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Pozývame vás na modlitbový deň k úcte Panny Márie - Matke všetkých národov, ktorý bude v sobotu 15. marca v Nitre na Klokočíne. Podrobnejšie informácie sú na nástenke.

Pozývame vás na púť do Krakowa a Čenstochovej v dňoch od 26. do 28. júna. Cena je 79 eur. Prihlásiť sa môžete v sakristii farského kostola alebo na kontaktoch uvedených na plagáte. Podrobnejšie informácie sú na nástenke a na našej internetovej stránke.

Spoločenstvo Viera a Svetlo bude mať sv. omšu v sobotu 15. marca o 13:30 hod. v našom farskom kostole.

Dnes je jarná zbierka na charitu. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Čítať ďalej...

ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 2. 3. 2014

Po, Mar 3, 2014  | Blog: Ružomberok

Liturgický kalendár

2. 3. NEDEĽA - ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
3. 3. Pondelok 8. týždňa v cezročnom období, Féria
4. 3. Utorok 8. týždňa v cezročnom období, Féria

5. 3. Streda Popolcová streda
6. 3. Štvrtok po Popolcovej strede
7. 3. Piatok po Popolcovej strede
8. 3. Sobota po Popolcovej strede
9. 3. NEDEĽA - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

- Dnes o 14:00 bude vo farskom kostole svätého Juraja v Likavke Akadémia spojená s premietaním krátkeho dokumentu o rodákovi, kňazovi Benjamínovi Martinskom SJ.
- V stredu je Popolcová streda, je to deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň nás Cirkev vyzýva zachovať pôst od jedla a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
- Bude prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Na Prvú pôstnu nedeľu je zbierka na diecéznu charitu. Zbierka bude použitá na stavbu Špeciálnej základnej školy sv. Maximiliána Márie Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, ktorú navštevujú kombinovane postihnuté deti. V mene ich rodičov, ale aj všetkých charitných pracovníkov vám diecézny biskup vopred vyslovuje srdečné poďakovanie za milodary a všetci vám vyprosujú hojnosť Božích milostí.
- Od budúcej nedele 9. 3. 2014 bude v našom kostole 9 dní milostivá socha Fatimskej Panny Márie. Pozývame vás na modlitbu sv. ruženca po tieto dni. Viac informácií bude na výveske v predsieni kostola.
- Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS v africkej Ugande. Symbolom pomoci týmto chorým deťom je malá pôstna krabička, ktorú Charita distribuovala spolu s informáciami o svojej činnosti do viac ako 600 farností na celom Slovensku. Vďaka vašej štedrosti sa v minuloročnej kampani vyzbieralo viac ako 120 000 eur, ktoré SKCH použila na prevádzku sirotinca Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a iné projekty na severe Ugandy. Dnes tak vďaka dobrodincom zo Slovenska pomáha viac ako 170 deťom. Ak by sa k vám tohtoročná pôstna krabička nedostala, všetky potrebné informácie sú aj na internetovej stránke www.charita.sk alebo www.postnakrabicka.sk.
- Tým, ktorí chcú prežívať pôstne obdobie viac duchovne, ponúkame duchovné cvičenia na pôst 2014. Prvé stretnutie bude v utorok 4. 3. 2014 po večernej sv. omši v pastoračných priestoroch.
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          3. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Kubalovú 18.00 Za Božiu pomoc pre Emila
Utorok              4. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a rodinu 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Rázgovú
Streda               5. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu 18.00 Úmysel
Štvrtok              6. 3. 8.00 + Jozef, Stanislav 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                7. 3. 8.00 + Marcel 18.00 + Vladimír
Sobota               8. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa              9. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Čítať ďalej...

Obnovená rehoľa

Ut, Feb 25, 2014  | Blog: Xaveriáda

Jezuiti pred 200 rokmi znovu potvrdení pápežom Piom VII.

Jezuitská rehoľa si tento rok pripomína 200 rokov od svojho obnovenia. Jej zrušenie v roku 1773 bolo ovocím vysokých ambícií, aké si stavali mocní tohto sveta v osvieteneckých ideáloch a revolúcia vo Francúzsku ich aj zviditeľnila. Zrušením jezuitov sa nedala zastaviť ani postupujúca sekularizácia, ako domnievala Svätá stolica, keď zostavovala dekrét zrušenia. Pius VII., ktorý rehoľu znovu v roku 1814 potvrdil povedal, že tak robí na radu mnohých kardinálov a že sa tým chce vrátiť k prostriedkom obnovy viery, aké jezuitská rehoľa v ignaciánskej charizme ponúkala.

V nasledujúcich rokoch jezuiti poslúžili výchovou a vzdelávaním mladých ľudí v školách vyspelého i rozvojového sveta, misijnou činnosťou v ázijských, afrických i latinskoamerických krajinách a pomocou pri reforme Cirkvi ako sa udiala na Druhom vatikánskom koncile. V našej krajine sa jej prítomnosť ukázala ako nápomocná ľuďom v čase totality, pri podpore spravodlivosti a napomáhaním ústnym i tlačeným slovom veriacim v podzemnej Cirkvi. Duchovné cvičenia sv. Ignáca končia meditáciou a modlitbou o nadobudnutie lásky k ľuďom a všetkým stvoreným veciam. Nech nás aj história o zrušení a obnove jezuitskej rehole vedie k vďačnosti Bohu za jeho dary a k novému odhodlaniu napomáhať šíreniu Božieho kráľovstva aj nepatrnou, či skrytou činnosťou. Viac v Akcii 365 na marec 2014.

Čítať ďalej...

OZNAMY NA SIEDMU NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK „A“.

Ne, Feb 23, 2014  | Blog: Piešťany

23. februára 2014

Liturgický kalendár

Budúca nedeľaôsma nedeľa v cezročnom období

Odpustky

Podľa dekrétu ABÚ bola naša kaplnka Sedembolestnej Panny Márie vybratá za chrám, v ktorom možno počas jubilejného roka Sedembolestnej získať úplné odpustky za obvyklých podmienok vo sviatky Panny Márie. Podrobnosti na výveskách. V Piešťanoch ich možno získať i v kostole Sv. Štefana kráľa.

Duchovná obnova CVX

Pozývame vás na veľkopôstnu 9-týždňovú duchovnú obnovu v malých spoločenstvách, ako duchovnú prípravu na Veľkú noc. Pre záujemcov bude táto obnova pokračovať vo forme 3 – ročnej duchovnej formácie v rámci Spoločenstiev kresťanského života (CVX). Pozvaní sú: mládež i dospelí, slobodní, aj manželia (s podmienkou účasti oboch partnerov), ale aj rozvedení či znovazosobášení (teda aj tí, ktorí nemajú možnosť pristupovať k sviatostiam). Začiatok je spoločný, v sobotu 8. marca o 19.45 hod. v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie s následným pokračovaním v malých spoločenstvách nasledujúci týždeň. Prihlásiť sa možno najneskôr do 2. marca 2014 v sakristii Kaplnky po sv. omšiach u pátra Leopolda Slaninku SJ.

Adorácia za Ukrajinu

V pondelok pri adorácii budeme prosiť za obete konfliktu na Ukrajine a za spravodlivé vyriešenie tamojšej krízy.

Výročná sv. omša za +P. Kadleca

V sobotu o 8:00 bude výročná zádušná sv. omša za nášho zosnulého P. Kadleca na 1. výročie jeho odchodu k Nebeskému Otcovi.

Modlitba k Sedembolestnej Panne Márii

V Roku Sedembolestnej sa budeme denne po všetkých svätých omšiach modliť modlitbu k Patrónke Slovenska. Začneme v sobotu 1. marca. Bude rozdaná do lavíc.

Úmysly svätých omší

Budeme zapisovať až na ďalší pondelok, 3.marca pol hodiny pred každou svätou omšou.


Oznamy farského úradu sv. Cyrila a Metoda:

Pozývame vás na púť do Šaštína v rámci fatimskej soboty. Odchod autobusu je v sobotu 1. marca o 12:00 z Krajinskej cesty a o 12:10 hod. od Kostola sv. Štefana.

Sestry premonštrátky vo Vrbovom pozývajú slobodné dievčatá a ženy vo veku od 17 do 35 rokov na pôstnu duchovnú obnovu a to v čase od 14. do 16. marca. Podrobnejšie informácie sú na nástenke.

Pozývame vás na púť do Prahy v čase od 12. do 14. júna. Navštíviť môžeme chrám sv. Víta, Pražské jezuliatko, či Strahovskú knižnicu. Cena je 117 eur. Prihlásiť sa možno v sakristii kostola sv. Cyrila a Metoda, e-mailom alebo telefonicky na kontaktoch uvedených na plagáte. Podrobnejšie informácie sú na nástenke a na našej internetovej stránke.

Zbierka na dokončenie Pastoračného centra a fary priniesla 2005 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

Čítať ďalej...

St, Feb 19, 2014  | Blog: ŽIVOT NA ALOISIANE

-
PANE, DAJ ABY SOM VIDEL …

Duchovné cvičenia pre TFTU

_

Informácie o duchovných cvičeniach (TU)

Termíny DC a predbežný zoznam študentov

Po duchovných cvičeniach… (20.-23.2.2014)

Čítať ďalej...
Staršie články