Jún 17 2016

Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Utorok Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka zo Spoločnosti Ježišove, spomienka.

Streda Sv. Jána Fishera a Tomáša Morusa, mučeníkov, ľubovoľná spomienka.

Piatok Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť.

Na budúcu nedeľu jezbierka na dobročinné diela Svätého Otca“.

Pozývame vás na modlitbový večer s piesňami z Taizé v piatok 24.júna o 20:15 do nášho kostola. Nácvik spevov začne o 20:00.

Najbližšiu sobotu 25. júna 2016 sa uskutoční Deň otvorených dverí v komunite Cenacolo na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Mladí ľudia, ktorí vo svojom živote prešli skúsenosťou závislosti pozývajú na modlitbu ruženca, svedectvá, predstavenie o Božom milosrdenstve a svätú omšu s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Mariom Giordanom. Bližšie informácie o programe sú na plagáte na výveske.

V stredu 22. júna 2016 bude arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 17.30 hod. vo Farskom kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) slúžiť svätú omšu k úcte sv. Josemaría Escrivá, zakladateľa Opus Dei.

Spätné odkazy URI |