Sep 23 2016

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Pondelok Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka.

Utorok Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka.

Streda Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka.

Štvrtok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela archanjelov, sviatok.

Piatok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Sobota Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka.

Od 28. septembra do 6. novembra sa bude v Bratislave konať medzinárodne koordinovaná pro-life mobilizácia s názvom 40 dní za život. Poslaním kampane je zjednotiť sa počas 40 dní v modlitbách, pôste a pokojnej vigílii za počatý život. Viac informácií nájdete na stránke www.40dnizazivot.sk a na plagátoch na nástenke.

Pozývame na sv. omšu pre mladých, ktorú bude v pondelok 26.9.2016 o 20.00 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto svätá omša bude zároveň slávená aj za ochranu života.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku si v tomto roku pripomína 75. výročie založenia Teologického inštitútu sv. Alojza, súčasnej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Pri tejto príležitosti bude v stredu 28. septembra 2016 P. Provinciál Rudolf Uher SJ predsedať ďakovnej svätej omši so začiatkom o 9.30 hod. v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Po svätej omši bude nasledovať v priestoroch Teologickej fakulty malá vedecká akadémia o histórii tohto významného jezuitského diela. Účasť všetkých je vítaná. Viac informácií o Teologickom inštitúte sv. Alojza a Teologickej fakulte TU nájdete na web stránke http://tftu.sk/sk/node/1.

Spätné odkazy URI |