Okt 02 2015

Dvadsiata siedma nedeľa

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Utorok Sv. Bruna, kňaza, spomienka.

Streda Ružencovej Panny Márie, spomienka.

Piatok Sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov mučeníkov, ľubovoľná spomienka.

V mesiaci október zasvätený Panne Márii sa modlievame ruženec po omšiach v týždni o 15:15.

V stredu 7. októbra sa bude v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. konať modlitbové stretnutie v rámci cyklu Ježiš sa predstavuje o jedinečných obrazoch, ktoré používa Ježiš Kristus o sebe v Jánovom evanjeliu. Stretnutie na tému Ja som chlieb života bude viesť pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko (z dôvodu účasti otca arcibiskupa na synode).

Vo štvrtok 8. októbra sa na pôde Bohosloveckej fakulty v Bratislave o 18.30 hod. uskutoční verejná prezentácia encykliky pápeža Františka s názvom Laudato sí venovanej téme starostlivosti o životné prostredie. Encykliku predstavia odborníci z oblasti biblickej a morálnej teológie, ekológie i z pohľadu prekladateľa.

Spätné odkazy URI |