Aug 01 2014

Osemnásta nedeľa v cezročnom období

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka.

Utorok Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka.

Streda Premenenia Pána, sviatok.

Štvrtok Sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka.

Piatok Sv. Dominika, kňaza, spomienka.

Sobota Sv. Edity Steinovej, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok.

V stredu na sviatok premenenia Pána budeme mať slávnostnú sv. omšu o 18:00, keďže oltárny obraz nášho kostola zobrazuje túto skutočnosť. Liturgiu obohatí zbor Chorus Salvatoris.

Spätné odkazy URI |