Okt 24 2014

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Utorok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok.

Štvrtok Bl. Dominika Collinsa, rehoľníka zo Spoločnosti Ježišovej, ľubovoľná spomienka.

Piatok Sv. Alfonza Rodrigueza, rehoľníka zo Spoločnosti Ježišovej, spomienka.

Sobota Všetkých svätých, slávnosť. Je to prikázaný sviatok. V našom kostole budú omše ako v nedeľu.

Nedeľa Spomienka na všetkých verných zosnulých.

Veriaci, ktorí v deň spomienky na všetkých zosnulých navštívia kostol alebo kaplnku a pomodlia sa Modlitbu PánaVerím v Boha, môžu za obyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie pripútanosti k hriechu) získať úplné odpustky pre duše v očistci. Podobne v dobe 1. do 8. novembra veriaci, ktorý navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých môže pre nich získať odpustky.

Služba spovedania počas sviatkov: od stredy budeme spovedať v zvyčajnom čase, ale v posilnenej zostave. Na slávnosť všetkých svätých nespovedáme.

Zbierka na misie vyniesla v našom kostole 1435 Euro. Srdečne ďakujeme.

V piatok 31.10 o 20:15 vás pozývame na modlitbové stretnutie Taizé do nášho kostola. Nácvik spevov bude o 19:45.

Dnešnú nedeľu po omšiach o 9:00 a 18:00 a tiež 2. novembra po omšiach o 9:00 a 18:00 si môžete pri východe z kostola zakúpiť od dobrovoľníkov sviečku za nenarodené deti.

Spätné odkazy URI |