Jan 24 2015

Tretia nedeľa v cezročnom období

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka.

Utorok Sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka.

Streda Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Sobota Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka.

Pozývame vás na modlitbový večer so spevmi z Taizé v piatok 30.1. o 20:15 do nášho jezuitského kostola. Nácvik spevov začína o 19:45.

Dňa 7.2. 2015 sa uskutoční jezuitský ples v jedálni Ekonomickej univerzity. Lístky v cene 25 Euro sa dajú zakúpiť v nedele po omši o 9:00 a v piatky po omši o 18:00 v kvetinovej miestnosti kostola.

Gymnázium Svätej Rodiny na Gercenovej ul. v Petržalke pozýva všetkých záujemcov o 8 ročné a 4 ročné štúdium na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 29. 1. (štvrtok) od 12:00 do 17:00 hod.

Spätné odkazy URI |