Máj 16 2015

Siedma veľkonočná

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Jána I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka.

Streda Sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka.

Štvrtok Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov mučeníkov.

Piatok Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka.

Na budúcu nedeľu slávime zoslanie Ducha Svätého. Pri účasti na verejnom hymne Veni Creator môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Zbierka pre pomoc obetiam zemetrasenia v Nepále vyniesla v našom kostole 2683 Euro, srdečne ďakujeme. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

Už je v predaji druhé tohtoročné číslo nášho jezuitského časopisu Viera a život s nosnou témou: Prenasledovaní kresťania - Cirkev na kríži. Okrem analýzy Krížová cesta kresťanov Blízkeho východu prináša zaujímavá čítanie: Trpiaci nepovšimnutí médiami, Slovenský jezuita v Iraku, Janko Silan a katolícka moderna, Ako Cirkev pomáha rozvedeným a ďalšie.

V sobotu 23. mája sa koná púť detí do Marianky po cestách z Rače a zo Stupavy. Sv. omšu o 14.30 hod. bude v Marianke sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.

Pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa budúci týždeň v Šaštíne uskutoční zvyčajná Turíčna púť. Začne sa v sobotu 23. mája večerom pre mladých. Hlavný program bude v nedeľu 24. mája - sv. omšu o 10.30 hod. v šaštínskej Bazilike bude sláviť otec arcibiskup. Na Turíčny pondelok 25. mája je pripravená púť seniorov a chorých. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte na výveske.

Spätné odkazy URI |