Júl 19 2014

Šestnásta nedeľa v cezročnom období

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka.

Utorok Sv. Márie Magdalény, spomienka.

Streda Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok.

Štvrtok Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza, ľubovoľná spomienka.

Piatok Sv. Jakuba, apoštola, sviatok.

Sobota Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v školskom roku 2014/15 otvára v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania viacero zaujímavých programov. Viac informácií na stránke www.tftu.sk.

Spätné odkazy URI |