Jan 06 2016

Krst Krista Pána

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Končí sa Vianočné obdobie a začína cezročné obdobie. Chceme sa poďakovať všetkým, čo kostolu pomohli sláviť krásne vianočné sviatky. Ďakujeme kostolníčkam a kostolníkovi, organistom, spevákom, zboru Chorus Salvatoris, upratovačke a všetkým, čo sa zapojili do výzdoby, alebo akýmkoľvek spôsobom prispeli k radostným Vianociam. Ďakujeme.

Piatok Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka.

Sobota Sv. Ján Ogilvie, kňaza zo Spoločnosti Ježišovej, ľubovoľná spomienka.

V pondelok 9. januára opäť začínajú sv. omše pre mladých o 20:00.

Spätné odkazy URI |