Aug 30 2014

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Utorok Bl. Jakub Bonnaud, Jozef Imbert, Ján Mikuláš Cordier, Tomáš Sitjar a spoločníci mučeníci zo Spoločnosti Ježišovej, ľubovoľná spomienka.

Streda Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Pozývame vás na púť do Šaštína v jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. septembra. Pripravené sú aj podujatia pre mladých: pešia púť z Marianky do Šaštína, diecézne stretnutie Cliptime a celoslovenský večerný program 7BOLESTNÁ.  Bližšie informácie o púti a programe pre mladých sú na plagátoch na výveske alebo na internetových stránkach (bazilika.sk, cliptime.sk, mladezba.sk).

Počas školského roka 2014/2015 bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pokračovať v modlitbových stretnutiach nad Svätým písmom, ktoré bývajú každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Začínajúci cyklus lectio divina má názov “Hovoriť o Bohu obrazmi zo sveta” a bude sa venovať desiatim podobenstvám Pána Ježiša. Prvé stretnutie sa uskutoční už túto stredu 3. septembra 2014 o 20.00 hod. v Katedrále. Pod názvom “Účinné počúvanie” sa bude venovať podobenstvu o rozsievačovi.

Pozývame vás na sv. omšu za nositeľov tradícií, ktorá bude o 9.00 v nedeľu 7.9.2014 v našom kostole, z príležitosti Dní majstrov ÚĽUVU, ktoré sa budú konať v dňoch 6.-7.9.2014 na Hlavnom a Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Spätné odkazy URI |