Feb 24 2018

Druhá pôstna nedeľa

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Pôstne férie.  

Zbierka na charitu vyniesla v našom kostole 1224 Euro. Srdečne ďakujeme. Na plagáte na výveske si môžete prečítať, na aké konkrétne projekty charita použije váš dar.

Pozývame vás na sv. omšu pre mladých o 20:00 do nášho kostola v pondelok 26. februára, ktorú bude slúžiť P. Peter Girašek SJ s témou kázne: Ekologická konverzia? Týka sa aj mňa?

Krížové cesty bývajú v našom kostole v piatok po sv. omši o 15:15 a v nedeľu po sv. omši o 16:30.

Záujemcom o štúdium katolíckej teológie a ďalších zaujímavých programov dávame do pozornosti ponuku Teologickej fakulty Trnavskej univerzity. Viac informácií na www.tftu.sk

Radi by sme vám do Vašich domácnosti ponúkli pečených veľkonočných baránkov, ktorých vlastnoručne vyrobili, upiekli a ozdobili veriaci z farnosti Pavlovce nad Uhom. Baránky tak môžu byť peknou veľkonočnou ozdobou Vašich príbytkov. Odporúčaným milodarom 10€ podporíte rozvoj a rekonštrukciu pútnického miesta vo Vysokej nad Uhom, ktoré je rodiskom Anky Kolesárovej, mučenice čistoty (v súčasnosti prebieha proces jej blahorečenia). Viac informácií na plagáte.

Na nástenke sa nachádza Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k  Istanbulskému dohovoru v slovenskom a maďarskom jazyku.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave otvára v akademickom roku 2018/2019 študijné programy: kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o denné alebo externé štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni sa môžu prihlásiť do 31. marca 2018.  Viac informácií nájdete na webstránke tftu.sk.

Spätné odkazy URI |