Feb 23 2016

Ôsma nedeľa v cezročnom období

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi – pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.  Sv. omše sú ako v bežný deň, počas nich budeme poznačení popolom.

Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom roku, zároveň informuje o použití finančných prostriedkov v roku 2016 na plagáte na výveske a prosí veriacich o podporu aj v tomto roku.

Krížové cesty budú v našom kostole v pôstnej dobe bývať v piatok po sv. omši o 15:15 a v nedeľu po sv. omši o 16:30. Pri nich môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V pôstnom období bude možnosť prijať sviatosť pomazania chorých v piatok 17. marca na sv. omši o 15:15. Bude mu predchádzať trojdňová duchovná obnova s prednáškou na vybranú tému vždy o 14:45.

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 31. júla až 5. augusta v Hoteli Mier v Pribyline v Račkovej doline. Cena za ubytovanie so stravou a organizačnými nákladmi je pre dospelého 95 Eur a pre dieťa (do 10 r.) 75 Eur. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu 1. marca o 17.00 hod. sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina. V ten istý deň sa potom o 20.00 hod. bude konať v Katedrále sv. Martina ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom Láska rodičov k deťom (Gn 22, 1-19).

V pôstnom období budú otcovia biskupi každý piatok o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

Spätné odkazy URI |