Nov 22 2014

Krista Kráľa

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka.

Utorok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka.

Streda Sv. Jána Berchmansa, rehoľníka zo Spoločnosti Ježišovej, spomienka.

Sobota Bl. Bernarda Františka de Hoyos, kňaza zo Spoločnosti Ježišovej, ľubovoľná spomienka.

Na budúcu nedeľu (1. adventná) bude jesenná zbierka na charitu.

V sobotu 29. novembra 2014 o 19:30 organizujú vokálne súbory Magis a Chorus Salvatoris v spolupráci s jezuitmi v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave tradičný benefičný koncert: Spev pre Afriku. Výťažok je určený na pomoc jezuitským vzdelávacím projektom na misiách v Južnom Sudáne. Koncert bude prenášaný rádiom Lumen a jeho tohtoročným hosťom bude tiež filharmonický kvintet Zoe. Príspevok je možné zaslať aj na číslo misijného účtu: 4016487894 / 7500.

V piatok 28.111 o 20:15 vás pozývame na modlitbové stretnutie Taizé do nášho kostola. Nácvik spevov bude o 19:45.

Pozývame vás na sv. omšu pre mladých, ktorá bude v našom kostole v pondelok 24.11. o 20.00 hod., počas ktorej bude príhovor na tému „Tomáš a František Munkovci – svedectvo a príklad rodinného života.“ Tento príhovor prednesie diakon Tomáš Gerboc SVD, člen historickej komisie v procese blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov. Práve v tento deň si pripomenieme 75. výročie od krstu Munkovcov.

V stredu 26.11.2014 od 9:00-12:00 hod. sa na Základnej škole sv. Uršule uskutoční Deň otvorených dverí. Viac informácií nájdete na výveske alebo na webovom sídle školy

Večernou modlitbou pred prvou adventnou nedeľou sa začne na celom svete sláviť Rok zasväteného života 2015, ktorý vyhlásil Svätý Otec František. V Bratislavskej arcidiecéze sa budú vešpery za účasti rehoľníkov a rehoľníčok slávnostne modliť v sobotu 29. novembra o 17.30 hod. v Katedrále sv. Martina.

Konferencia biskupov Slovenska aj tento rok pripravuje projekt rozposielania adventných myšlienok do e-mailu. Od prvej adventnej nedele až do 1. januára 2015 dostanú prihlásení záujemcovia každý deň krátku myšlienku pápeža Jána Pavla II. na adventnú alebo vianočnú tému. Prihlásiť sa je potrebné na internetovej stránke advent.kbs.sk.

Prvú adventnú nedeľu (30. novembra) sa v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave (Kostol sv. Jána z Mathy) začne 8-dňová novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá vyvrcholí zasvätením mesta Bratislavy Panne Márii. Program novény o siedmich bolestiach Panny Márie nájdete na plagáte na výveske.

Prvú adventnú nedeľu 30. novembra o 18.30 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční adventný koncert s názvom “Husle a poézia”. Vstup je voľný.

Spojená škola Sv. rodiny Gymnázium Gercenová 10 Bratislava, Vás pozýva na deň otvorených dverí 27.11 od 12:00-17:00 hod., alebo dohodou. Škola otvára jednu triedu 4-ročného a jednu triedu 8-ročného štúdia, zameranie na informačné technológie a cudzie jazyky, spolupráca školy s IT firmou DELL, školský vzdelávací program vytvorený na základe potrieb trhu práce.

Spätné odkazy URI |