Nov 27 2015

Prvá adventná nedeľa

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Ondreja, apoštola, sviatok.

Utorok Sv. Edmunda Campiona a Róberta Southwella, kňazov a mučeníkov zo Spoločnosti Ježišovej, spomienka.

Štvrtok Sv. Františka Xaverského, kňaza zo Spoločnosti Ježišovej, sviatok.

Piatok Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka.

Dnes je jesenná zbierka na charitu.

Srdečne vás pozývame na „adventné osmičky“ -  sv. omše pre mladých v pondelky o 20.00 hod. v našom jezuitskom kostole.  Hosťom prvej adventnej „osmičky“ bude Ondrej Šmidriak, ktorý vo svojom príhovore bude hovoriť na tému povolania a predstaví základné témy Svätého roku milosrdenstva.

Pozývame vás na koncerty do nášho kostola, Vo štvrtok 3.12 o 19:00 budú účinkovať spevácke zbory z Južnej Afriky, Slovinska, Poľska, Chorvátska a Talianska a v piatok 4.12 o 19:00 spevácke zbory z Čiech, Rakúska, Južnej Afriky, Chorvátska a Slovinska.

Pozývame mladých vo veku 18-30 rokov na Svetové dni mládeže do Poľska s jezuitským programom Magis. Viac info na plagáte na nástenke a na stránke magis2016.org.

Pozývame vás na jezuitský ples, ktorý sa uskutoční 23.1.2016. Lístky si môžete objednať v sakristii alebo na adrese jezuitskyples2016@gmail.com.

V pondelok 30. novembra sa vo farskom Kostole sv. Jána z Mathy (v Trojičke) začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pri svätých omšiach o 17.30 hod. sa budú  pozvaní kazatelia venovať vysvetleniu skutkov duchovného a telesného milosrdenstva. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.

V stredu 2. decembra sa v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod. uskutoční modlitbové stretnutie v cykle Ježiš sa predstavuje. Pozývame Vás uvažovať nad výrokom Pána Ježiša z Jánovho evanjelia Ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch spolu s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Vo štvrtok 3. decembra sa o 17.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave uskutoční prezentácia knihy o Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme.

Gymnázium Svätej Rodiny na  Gercenovej ul. 10 v Petržalke pozýva všetkých záujemcov o 8-ročné a 4-ročné štúdium  na  deň otvorených dverí, ktorý sa  uskutoční 3. 12. (štvrtok) od 12.00 do 17.00 hod.    V školskom   roku   2016/2017  gymnázium  otvára 1 triedu  8-ročného a 1 triedu 4-ročného  štúdia.   Kontaktné údaje a program  sú na plagáte na nástenke.

Spätné odkazy URI |