Feb 05 2016

Piata nedeľa v cezročnom období

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Hieronyma Emilianiho, ľubovoľná spomienka.

Streda Popolcová streda. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Platí pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Sv. omše budú v našom kostole ako v bežný deň.

Na prvú pôstnu nedeľu bude zbierka na charitu.

Záujemcom o štúdium dávame do pozornosti ponuku teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke www.tftu.sk a vyvesené na nástenke.

V pôstnom období sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty v piatok po sv. omši o 15:15 a v nedeľu po sv. omši o 16:30.

Na pondelok 8. februára pripadá “Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi“. Slovenská katolícka charita pripravila modlitbové stretnutie so spevmi Taizé, ktoré sa uskutoční po svätej omši o 20.00 hod. v kapucínskom kostole v Bratislave. Pozývame Vás pripojiť sa k modlitbe za ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania.

Na Popolcovú stredu bude svätá omša s biskupmi v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod.

Vo štvrtok 11. februára si budeme pripomínať Svetový deň chorých. Otcovia biskupi budú v tento deň sláviť svätú omšu za chorých, za zdravotníckych pracovníkov a za všetkých, ktorí sa o chorých starajú, v Kostole Milosrdných bratov v Bratislave o 18.00 hod.

V piatky pôstneho obdobia sa budú otcovia biskupi modliť krížovú cestu v Katedrále sv. Martina o 20.00 hod.

Gymnázium Svätej Rodiny na  Gercenovej ul. 10 v Petržalke pozýva všetkých záujemcov o 8-ročné a 4-ročné štúdium  na  deň otvorených dverí, ktorý sa  uskutoční 10. 2 (streda) od 12.00 do 17.00 hod.  Informácie na výveske.

Spätné odkazy URI |