Nov 18 2017

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Utorok Obetovanie Panny Márie, spomienka.

Streda Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka.

Štvrtok Bl. Michala Augustína Pro, kňaza a mučeníka zo Spoločnosti Ježišovej, ľubovoľná spomienka.

Piatok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka.

Sobota Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka.

Budúca nedeľa je slávnosť Krista kráľa.

Svätomartinská dobročinná zbierka vyniesla v našom kostole 2238 Euro. Srdečne ďakujeme.

Pozývame vás na modlitbový večer s piesňami z Taizé do nášho kostola v piatok 24.11 o 20:15.

Spätné odkazy URI |