Apr 21 2016

Druhá veľkonočná nedeľa

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Juraja, mučeníka, ľubovoľná spomienka.

Utorok Sv. Marka, evanjelistu, sviatok.

Štvrtok Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi zo Spoločnosti Ježišovej, spomienka.

Piatok Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka.

Sobota Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok.

Pozývame vás na modlitbový večer s piesňami z Taizé do nášho kostola v piatok 28.apríla o 20:15.

Mladých vo veku od 18 do 35 srdečne pozývame na Magis Central Europe 2017, ktorý sa uskutoční od 14. do 23. júla. Magis je medzinárodné stretnutie mladých ľudí a pozostáva z 2 častí. Experimenty, ktoré budú prebiehať od 14. do 20. júla v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Kosove, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku, naučia účastníkov nachádzať Boha v každodennom živote. Spoločné záverečné stretnutie bude v Prahe od 20. do 23. júla Účastnícky poplatok je 120 . Prihlasovanie trvá do 15. mája. Viac informácií na www.spolocenstvomagis.sk.

Pripomíname všetkým mladým pozvanie na Cliptime - arcidiecézne stretnutie mladých s názvom S TEBOU vo Svätom Jure 12.-14. mája. Zvýhodnená registrácia trvá do 25. apríla 2017. Všetky informácie o téme, prednáškach, hosťoch a účinkujúcich nájdete na stránke cliptime.sk.

V nedeľu 14. mája 2017 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie a 100. výročia fatimských zjavení. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Vo vešperách, ktoré začnú o 16.00 hod., bude mať biskup Mons. Jozef Haľko katechézu. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Spätné odkazy URI |