Apr 24 2015

Štvrtá veľkonočná

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Pondelok Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi zo Spoločnosti Ježišovej, spomienka.

Utorok Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka, ľubovoľná spomienka.

Streda Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok.

Štvrtok Sv. Pia V., pápeža, ľubovoľná spomienka.

Piatok Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka.

Sobota Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Dnes je zbierka na seminár. V našom kostole pre školastikov našej rehole.

V mesiaci máj sa po sv. omšiach o 15:15 v týždni budeme modlievať litánie k Panne Márii.

Na budúcu nedeľu 3. mája 2015 sa v Báči pripravuje púť pri príležitosti 300. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Viac informácií na výveske.

Spätné odkazy URI |