Máj 27 2017

Siedma veľkonočná nedeľa

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Štvrtok Sv. Justína, mučeníka, spomienka.

Piatok Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov, ľubovoľná spomienka.

Sobota Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka.

Na budúcu nedeľu slávime zoslanie Ducha Svätého. Pri účasti na verejnom hymne Veni Creator môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Dnes je päťdesiaty prvý svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov a je zbierka na katolícke masmédiá.

V mesiaci jún sa modlievame litánie k Božskému srdcu Ježišovmu po omšiach v týždni o 15:15.

Spätné odkazy URI |