Okt 17 2014

Dvadsiatadeviata nedeľa v cezročnom období

Vložil halcak

Liturgický kalendár

Utorok Bl. Diega Alojza de San Vitores a sv. Petra Calungsoda, mučeníkov zo Spoločnosti Ježišovej, ľubovoľná spomienka.

Štvrtok Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľubovoľná spomienka.

Piatok Sv. Antona Márie Clareta, biskupa, ľubovoľná spomienka.

Dnes sa koná zbierka na misie.

V noci z 25. na 26. októbra sa mení čas. O 03. h. letného času posúvame hodiny na 02. h. stredoeurópskeho času.

Aj v tomto roku sa 2. novembra na spomienku všetkých verných zosnulých uskutoční podujatie s názvom Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje Fórum života s podporou a požehnaním slovenských otcov biskupov. Zmyslom tejto akcie je spomenúť si a modliť sa za deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti môžeme symbolicky vyjadriť večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. V našom kostole ju dobrovoľníci budú predávať v nedeľu 26. októbra po omšiach o 9:00 a 18:00 a tiež 2. novembra po omšiach o 9:00 a 18:00 pri východe z kostola. Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke www.forumzivota.sk.

Na budúci týžden budeme mať Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu. V našom kostole bude tento program: vo štvrtok 23. októbra o 19.00 hod. bude koncert gregoriánskeho chorálu. Vystúpia gregoriánske schóly z Bratislavy. V sobotu 25. októbra bude o 16.30 hod.  spievaná omša s gregoriánskym chorálom, bude spievať Svätomichalská gregoriánska schóla z Brna. O 18.00 hod. bude slávnostná latinská sv. omša s gregoriánskym chorálom, celebruje otec biskup Rábek. 19.15 nasleduje krátky koncert gregoriánskeho chorálu a odovzdavanie diplomov účastníkom festivalu. V nedeľu 26. októbra  o 11.00 hod bude spievaná omša s gregoriánskym chorálom. Spievať  bude Voces Gregorianes Cassoviensis z Košíc.

Spätné odkazy URI |