Sep 05 2010

23. nedeľa obd. cez rok

Vložil jozmyd do Oznamy

1. Liturgické slávenia týždni:

utorok sviatok sv. Marka Križina, Melichara Grodieckého a Štefana Pongrácza, kňazov SJ a mučeníkov,  patrónov našej provincie

streda sviatok Narodenia Panny Márie

štvrtok spomienka sv. Petra Clavera, kňaza

sobota spomienka Panny Márie (o 19.15 ruženec pre rádio Lumen)

nedeľa 24. nedeľa v cezročnom období

2. Dnes (v nedeľu) bude vyložená v našom kostole Najsvätejšia oltárna sviatosť od 12.00 do 16.15 hod.

3. Drahí bratia a sestry, všetci, ktorí navštevujete náš kostol a všetci priatelia Spoločnosti Ježišovej! Radi by sme vás pozvali na neformálne stretnutie s názvom: „Salvator fest“, ktoré usporiadajú aktivisti zo zboru Chorus Salvatoris, v spolupráci s členmi Kolégia Spoločnosti Ježišovej, ktoré sa uskutoční 25. septembra 2010 (začiatok o 12.00 hod.) v Ivanke pri Dunaji v kaštieli a okolitom parku. Chceli by sme ľuďom, ktorí chodievajú do jezuitského kostola, ponúknuť možnosť osobne sa stretnúť, spoznať sa, porozprávať sa i zabaviť. Program, spôsob dopravy a ostatné informácie o stretnutí budú na letáčiku, ktorý nájdete na stolíku pre tlač. Prijmite naše pozvanie.

4. Koncert zboru St. Pauľ s (Knightsbridge) Festival Choir“ z Londýna sa uskutoční v piatok 10. septembra 2010 o 19.00 hod. v našom kostole.

5. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina, ktoré budú venované Apokalypse čiže Knihe Zjavenia sv. apoštola Jána. Od septembra tohto roku do júna 2011 sa uskutoční desať biblických stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod.

Najnovšie príspevky

Spätné odkazy URI | Komentáre RSS

Pošli komentár