November 8th, 2008 by Vlasto

Kde si nás môžete vypočuť?

Našou prvoradou úlohou je sprevádzať liturgiu, preto sa snažíme pravidelne spievať na jezuitských sv. omšiach. Ak nenastanú nejaké organizačné zmeny, spievame v jezuitskom kostole na Hlavnom námestí v prvú nedeľu v mesiaci na omši o 18:00 a v tretiu nedeľu v mesiaci na omši o 11.00. Prípadne pozrite tu.

Čo spievame? Vypočujte si ukážky tu.

Hľadáme nových členov!

Radi vo svojich radoch privítame nových členov do všetkých hlasových skupín. V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese
chorus.salvatoris(a)jezuiti.sk alebo chorus.salvatoris(a)gmail.com. Tešíme sa na vás.

Náš sponzor