Feb 23 2018

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch v znamení kríža

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 23. februára 2018
pokračuje počas ôsmeho ročníka dielom

Michal Kern: Kríž, 1987

“Každý z nás by sa mal počas obdobia pôstu pýtať: Aké miesto má Boh v mojom živote?
Je Pánom on alebo som pánom ja? ” Benedikt XVI.


Viac informácií: 2_2018_michal-kern
Katalóg vystavených diel 2018: umenie-ducha_katalog-2017-181

—————————-

Projekt pod názvom UMENIE DUCHA od roku 2011 vytvára priestor pre diela súčasného umenia, ktoré odzrkadľujú kresťanské posolstvo. Navracia ich do chrámu, kde kvalitné súčasné umenie - z rôznych dôvodov - často chýba. Diela, ktoré budú pravidelne prezentované v medzipriestore pred vstupom do chrámu, vytvorili súčasní renomovaní umelci ako súčasť svojej voľnej tvorby, nezávisle od objednávok a konkrétnych priestorov. Odzrkadľujú výtvarný názor umelca, ako i jeho osobné a osobité duchovné svedectvo.

Religionista Mircea Eliade považuje vstup do chrámu za hranicu, územie, kde sa uskutočňuje prechod zo sveta profánneho do sveta posvätného. Slúži ako miesto modlitby, ktoré denne navštevujú mnohí veriaci. A práve vystavené diela majú napomáhať meditácii. Ponúkajú nám možnosť preniknúť do hĺbky posolstiev, ktoré nám umelci prinášajú novým a často aj netradičným spôsobom. Ich cieľom totiž nie je ilustrácia zobrazovaných tém, ale ich pretlmočenie do aktuálneho jazyka, ich vypovedanie novým spôsobom. Môžu nás osloviť svojím estetickým pôsobením, ale aj vyvolávať otázky a pozývať nás tak pod povrch, do hĺbky, k významu zobrazovaného. Výstavy umeleckých diel v chráme nám tak ponúkajú možnosť objaviť nové rozmery tvorivosti, ale najmä zamyslieť sa nad posolstvami kresťanskej viery z iných uhlov pohľadu. Takýmto spôsobom nám môžu pomôcť novou inšpiráciou prehĺbiť náš vzťah k Bohu.

V minulosti bola práve Cirkev významnou podporovateľkou umenia. Vytvárala priestor pre tvorbu tých najprogresívnejších umelcov svojej doby. Toto puto sa prerušilo v 19. storočí, keď umelci prestali byť viazaní na objednávateľov a začali hľadať nové témy a spôsoby vyjadrenia. Na druhej strane, Cirkev, až na niektoré výnimky, stratila kontakt s umeleckou scénou. Na Slovensku nebola počas minulého režimu výstavba chrámov vo väčšom rozsahu možná a kvalitné umelecké diela v interiéroch chrámov, vznikajúcich po roku 1989, sú tiež skôr výnimkou. Obnovenie vzájomného dialógu umenia a Cirkvi a vytvorenie priestoru pre ich komunikáciu preto v súčasnosti naďalej ostáva otvorenou výzvou.

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 23 2018

Schody do neba v projekte UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 23. januára 2018
pokračuje počas ôsmeho ročníka dielom

Marián Mudroch: Hádanka, 2013


“Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, na krídlach vánku sa prechádzaš.”  (Ž 104,3)

Viac informácií: 1_2018_marian-mudroch

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 21 2017

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch v atmosfére vianočnej kontemplácie

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 21. decembra 2017
pokračuje počas siedmeho ročníka dielom

Barbora Kožíková-Lichá: Vianočná kontemplácia, 2014


“Ako jeleň dychtí za
vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.” (Ž 42, 2)

Viac informácií: 2017_10_barbora-kozikova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 02 2017

Vstúpme do adventu s projektom UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 2. decembra 2017
pokračuje počas siedmeho ročníka dielom

podľa: Bartolomé Estéban Murillo: Cigánska Madona, prelom 17./18. storočia (detail)


“Matka i dieťa sú bez svätožiary i bez iných znakov svätosti, ide takmer o evokáciu bežnej španielskej vidiečanky.  ..
.Napriek tomu sa Murillova Madona vznáša v akomsi paralelnom,
duchovnom svete, čo divák zreteľne pociťuje.”  (Jozef Ridilla)

Viac informácií: 2017_9_murillo

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 27 2017

Všetci svätí u jezuitov v Piešťanoch, v rámci projektu UMENIE DUCHA

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 27. októbra 2017
pokračuje počas siedmeho ročníka dielom

Igor Minárik: 27.12.1990-27.1.1991


“Svätosť vnímame cez príbehy ľudí, ktorí v často neľahkých podmienkach odpovedali na Božie pozvanie do intenzívneho vzťahu s ním a vložili svoj životný príbeh naplno, aktívne a v dôvere do Božích rúk.
A k tomu sme pozvaní aj my
.”

Viac informácií: 2017_8_igor-minarik

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 30 2017

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch o anjeloch

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 30. septembra 2017
pokračuje počas siedmeho ročníka dielom

Eva Cisárová-Mináriková: List zo záznamníka 1, 2014

“Každý z nás má svojho anjela strážneho, ktorý chráni našu osobitosť, pozná obraz, ktorý si o nás urobil Boh, a pomáha nám v jeho poznaní a naplnení nám zvereného jedinečného poslania.”

Viac informácií: 2017_7_eva-cisarova-minarikova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 12 2017

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch o gestách rúk

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 12. augusta 2017
pokračuje počas siedmeho ročníka prácou

Daniela Čarná: Ruky (Výber z dejín umenia), 1995

“Ruka predstavuje schopnosť človeka vstupovať do vzťahov s ľuďmi, ale aj do veľmi osobného vzťahu s Bohom, z ktorého rúk sme vzišli. Je symbolom sprostredkovania Božieho požehnania aj odovzdania sa do Božej vôle, prejavenej v Ježišovej modlitbe na kríži: “Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.” (Lk 23,46)”

Viac informácií: 2017_6_daniela-carna

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 10 2017

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch s Pannou Máriou

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 10. júna 2017
pokračuje počas siedmeho ročníka dielom

Andrea Čepiššáková: Kornati, 2007

“Lúč Panny Márie osvetľuje celý vesmír, svieti na nebi, preniká až do podsvetia, ožaruje zem… podporuje cnosti a ničí neresti… Vo vlnobití tohto sveta nespúšťaj oči z tejto žiariacej hviezdy.”  sv. Bernard

Viac informácií: 2017_5_andrea-cepissakova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 30 2017

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch počas mariánskeho mesiaca máj

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 30. apríla 2017
pokračuje počas siedmeho ročníka dielom

Zuzana Boteková: Anjelský ruženec, 2004

“Mesiac máj nás pozýva k znovuobjaveniu sily modlitby ruženca v jednoduchosti a dôvere detí: “Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva” (Mt 18,3) Ako povedala sv. Matka Tereza: “Aký význam má neustále odriekanie modlitby Zdravas? Keď posplietaš všetky pavučinky, zastavíš aj tigra.”

Viac informácií: 2017_4_zuzana-botekova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 15 2017

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch so zmŕtvychvstalým Kristom

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 15. apríla 2017
pokračuje počas siedmeho ročníka dielom

Matúša Zajaca: Vatikán (Z cyklu Podoby viery), 2004

“Počas veľkonočnej meditácie si môžeme položiť otázku, ako by sme dnes reagovali na slová Márie Magdalény, ktorá učeníkom oznámila: “Videla som Pána” (Jn 20,18), alebo na mieste apoštola Tomáša, ktorý povedal: “Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch… a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím ” (Jn 20,25) .”

Viac informácií: matus-zajac-32017

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »