Mar 29 2014

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch: Ukrižovaný

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 29. marca 2014
pokračuje

dielom

Igora Kalného: Ukrižovaný (1985-86)

Kalného expresívna kresba tušom nezobrazuje kríž, ale korpus Ukrižovaného Krista.

Gestické, dynamické zobrazenie vznikalo obkresľovaním reálneho korpusu na papieri,

je akoby jeho odtlačkom.

Existenciálne napätie, ktoré je v ňom obsiahnuté, nás s istou naliehavosťou vytrháva z ľahostajnosti,

vyzýva nás na konfrontáciu, a tým aj na pravdivejšie a plnšie prežitie tajomstva Veľkej noci…”

Viac informácií:33_igor-kalny1

—————————-

Projekt pod názvom UMENIE DUCHA vytvára priestor pre diela súčasného umenia, ktoré odzrkadľujú kresťanské posolstvo. Navracia ich do chrámu, kde kvalitné súčasné umenie - z rôznych dôvodov - často chýba. Diela, ktoré budú pravidelne prezentované v medzipriestore pred vstupom do chrámu, vytvorili súčasní renomovaní umelci ako súčasť svojej voľnej tvorby, nezávisle od objednávok a konkrétnych priestorov. Odzrkadľujú výtvarný názor umelca, ako i jeho osobné a osobité duchovné svedectvo.
Religionista Mircea Eliade považuje vstup do chrámu za hranicu, územie, kde sa uskutočňuje prechod zo sveta profánneho do sveta posvätného. Slúži ako miesto modlitby, ktoré denne navštevujú mnohí veriaci. A práve vystavené diela majú napomáhať meditácii. Ponúkajú nám možnosť preniknúť do hĺbky posolstiev, ktoré nám umelci prinášajú novým a často aj netradičným spôsobom. Ich cieľom totiž nie je ilustrácia zobrazovaných tém, ale ich pretlmočenie do aktuálneho jazyka, ich vypovedanie novým spôsobom. Môžu nás osloviť svojím estetickým pôsobením, ale aj vyvolávať otázky a pozývať nás tak pod povrch, do hĺbky, k významu zobrazovaného. Výstavy umeleckých diel v chráme nám tak ponúkajú možnosť objaviť nové rozmery tvorivosti, ale najmä zamyslieť sa nad posolstvami kresťanskej viery z iných uhlov pohľadu. Takýmto spôsobom nám môžu pomôcť novou inšpiráciou prehĺbiť náš vzťah k Bohu.

V minulosti bola práve Cirkev významnou podporovateľkou umenia. Vytvárala priestor pre tvorbu tých najprogresívnejších umelcov svojej doby. Toto puto sa prerušilo v 19. storočí, keď umelci prestali byť viazaní na objednávateľov a začali hľadať nové témy a spôsoby vyjadrenia. Na druhej strane, Cirkev, až na niektoré výnimky, stratila kontakt s umeleckou scénou. Na Slovensku nebola počas minulého režimu výstavba chrámov vo väčšom rozsahu možná a kvalitné umelecké diela v interiéroch chrámov, vznikajúcich po roku 1989, sú tiež skôr výnimkou. Obnovenie vzájomného dialógu umenia a Cirkvi a vytvorenie priestoru pre ich komunikáciu preto v súčasnosti naďalej ostáva otvorenou výzvou.

————————————————–

Katalóg všetkých doteraz vystavených diel:umenieducha_april_2014_katalog

——————————————————–

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 01 2014

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch: Pokánie

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 1. marca 2014
pokračuje

dielom

Stanislava Piatrika a Mareka Halásza: Pokánie (2012)

„Pokánie predstavuje muža na kolenách, hlavou a rukami sa dotýkajúc zeme.

Tento moment modlitby sme sa rozhodli zachytiť v prchavom transparentnom materiáli, ktorý Marek Halász upravoval priamo na mojom tele, v akcii, ktorá trvala dve hodiny.

V kalendári liturgického roka je téma pokánia príznačná práve pre obdobie štyridsaťdňového pôstu…”

Viac informácií: 32_piatrik_halasz

—————————-

Projekt pod názvom UMENIE DUCHA vytvára priestor pre diela súčasného umenia, ktoré odzrkadľujú kresťanské posolstvo. Navracia ich do chrámu, kde kvalitné súčasné umenie - z rôznych dôvodov - často chýba. Diela, ktoré budú pravidelne prezentované v medzipriestore pred vstupom do chrámu, vytvorili súčasní renomovaní umelci ako súčasť svojej voľnej tvorby, nezávisle od objednávok a konkrétnych priestorov. Odzrkadľujú výtvarný názor umelca, ako i jeho osobné a osobité duchovné svedectvo.
Religionista Mircea Eliade považuje vstup do chrámu za hranicu, územie, kde sa uskutočňuje prechod zo sveta profánneho do sveta posvätného. Slúži ako miesto modlitby, ktoré denne navštevujú mnohí veriaci. A práve vystavené diela majú napomáhať meditácii. Ponúkajú nám možnosť preniknúť do hĺbky posolstiev, ktoré nám umelci prinášajú novým a často aj netradičným spôsobom. Ich cieľom totiž nie je ilustrácia zobrazovaných tém, ale ich pretlmočenie do aktuálneho jazyka, ich vypovedanie novým spôsobom. Môžu nás osloviť svojím estetickým pôsobením, ale aj vyvolávať otázky a pozývať nás tak pod povrch, do hĺbky, k významu zobrazovaného. Výstavy umeleckých diel v chráme nám tak ponúkajú možnosť objaviť nové rozmery tvorivosti, ale najmä zamyslieť sa nad posolstvami kresťanskej viery z iných uhlov pohľadu. Takýmto spôsobom nám môžu pomôcť novou inšpiráciou prehĺbiť náš vzťah k Bohu.

V minulosti bola práve Cirkev významnou podporovateľkou umenia. Vytvárala priestor pre tvorbu tých najprogresívnejších umelcov svojej doby. Toto puto sa prerušilo v 19. storočí, keď umelci prestali byť viazaní na objednávateľov a začali hľadať nové témy a spôsoby vyjadrenia. Na druhej strane, Cirkev, až na niektoré výnimky, stratila kontakt s umeleckou scénou. Na Slovensku nebola počas minulého režimu výstavba chrámov vo väčšom rozsahu možná a kvalitné umelecké diela v interiéroch chrámov, vznikajúcich po roku 1989, sú tiež skôr výnimkou. Obnovenie vzájomného dialógu umenia a Cirkvi a vytvorenie priestoru pre ich komunikáciu preto v súčasnosti naďalej ostáva otvorenou výzvou.

————————————————–

Katalóg všetkých doteraz vystavených diel: umenieducha_marec_2014_katalog

——————————————————–

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 18 2014

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch: svetlo - symbol božieho pôsobenia

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 18. januára 2014
pokračuje

dielom

Paľa Machu: Nádoba svetla III, 2012

“Kruhové, transparentné či s maľbou kombinované objekty nazvané Nádoby svetla odkazujú na prirodzenú premenu jeho diel pod vplyvom svetla, ale aj na hlbší univerzálny rozmer toho, čo nás presahuje.

Významnú úlohu v nich zohráva farba. Zlatá ako nebeská farba, červená ako farba spájaná so symbolikou slnka, ohňa, sily, v kresťanstve s významom svetla života, Božej lásky a čistej duchovnosti.

Viac informácií: 31_palo-macho

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 21 2013

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch: vianočná hviezda v súčasnom umení

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 21. decembra 2013
pokračuje

dielom

Vladimíra Popoviča: Vianočná hviezda, 1971

Vladimír Popovič v gestickej maľbe s expresívnou farebnosťou upriamuje pozornosť na hviezdu,

ktorá je jedným zo symbolov vianočných udalostí a zároveň zhmotnením svetla,

ktoré predstavuje Boha a jeho pôsobenie.

Umiestňuje ju na diagonálu obrazu a zdôrazňuje dynamiku kompozície letiacej či padajúcej hviezdy,

ako aj radosť, ktorá k Vianociam patrí.”

Viac informácií:30_vladimir-popovic1

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 25 2013

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch: Ján Mathé o pokore

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 26. októbra 2013
pokračuje

dielom

Ján Mathé: Pokora IV, 1995

Ján Mathé hľadá podstatu zobrazenia pokory v trojrozmernom médiu bronzovej plastiky. Ide o jednu z tém, ku ktorým sa opakovane vracal a hľadal spôsoby jej znázornenia. (…) Umožňuje nám tak zamyslieť sa nad významom pokory v našich životoch a prúdením Božieho života v nás.”

Viac informácií:29_jan-mathe

—————————-

Projekt pod názvom UMENIE DUCHA vytvára priestor pre diela súčasného umenia, ktoré odzrkadľujú kresťanské posolstvo. Navracia ich do chrámu, kde kvalitné súčasné umenie - z rôznych dôvodov - často chýba. Diela, ktoré budú pravidelne prezentované v medzipriestore pred vstupom do chrámu, vytvorili súčasní renomovaní umelci ako súčasť svojej voľnej tvorby, nezávisle od objednávok a konkrétnych priestorov. Odzrkadľujú výtvarný názor umelca, ako i jeho osobné a osobité duchovné svedectvo.
Religionista Mircea Eliade považuje vstup do chrámu za hranicu, územie, kde sa uskutočňuje prechod zo sveta profánneho do sveta posvätného. Slúži ako miesto modlitby, ktoré denne navštevujú mnohí veriaci. A práve vystavené diela majú napomáhať meditácii. Ponúkajú nám možnosť preniknúť do hĺbky posolstiev, ktoré nám umelci prinášajú novým a často aj netradičným spôsobom. Ich cieľom totiž nie je ilustrácia zobrazovaných tém, ale ich pretlmočenie do aktuálneho jazyka, ich vypovedanie novým spôsobom. Môžu nás osloviť svojím estetickým pôsobením, ale aj vyvolávať otázky a pozývať nás tak pod povrch, do hĺbky, k významu zobrazovaného. Výstavy umeleckých diel v chráme nám tak ponúkajú možnosť objaviť nové rozmery tvorivosti, ale najmä zamyslieť sa nad posolstvami kresťanskej viery z iných uhlov pohľadu. Takýmto spôsobom nám môžu pomôcť novou inšpiráciou prehĺbiť náš vzťah k Bohu.

V minulosti bola práve Cirkev významnou podporovateľkou umenia. Vytvárala priestor pre tvorbu tých najprogresívnejších umelcov svojej doby. Toto puto sa prerušilo v 19. storočí, keď umelci prestali byť viazaní na objednávateľov a začali hľadať nové témy a spôsoby vyjadrenia. Na druhej strane, Cirkev, až na niektoré výnimky, stratila kontakt s umeleckou scénou. Na Slovensku nebola počas minulého režimu výstavba chrámov vo väčšom rozsahu možná a kvalitné umelecké diela v interiéroch chrámov, vznikajúcich po roku 1989, sú tiež skôr výnimkou. Obnovenie vzájomného dialógu umenia a Cirkvi a vytvorenie priestoru pre ich komunikáciu preto v súčasnosti naďalej ostáva otvorenou výzvou.

————————————————–

Katalóg všetkých doteraz vystavených diel: umenieducha_november_2013_katalog

——————————————————–

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 28 2013

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch: Anjeli v súčasnom umení

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 28. septembra 2013
pokračuje

dielom

Ľuba Stachu: Diptychy z USA, 1991

Vytvára paradoxné spojenia, ktoré nás vedú k novým uhlom pohľadu

a vizuálnym aj významovým paralelám....”

Viac informácií:28_lubo-stacho

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 31 2013

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch: Odkaz bl. Matky Terezie

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 1. septembra 2013
pokračuje

dielom

Jany Zaujecovej: Tíšenie, 2003

Jana Zaujecová vytvorila v textilnom diele Tíšenie meditatívnu inštaláciu venovanú Matke Tereze.

Jej životný príbeh vizuálne zredukovala na ten najpodstatnejší atribút – ruky,

ktorými vykonávala skutky lásky...”

Viac informácií: 27_jana-zaujecova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 20 2013

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch: Vieru ťažko odmerať

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 20. júla  2013 pokračuje

dielom

Otisa Lauberta: Vieru ťažko odmerať, 2010

“Viera nie je vlastnosť, ktorá sa dá posudzovať ľudskými kritériami. Je to náš osobný vzťah k Bohu, odpoveď na jeho volanie, ktoré sa prejavuje našimi skutkami a postojmi v každodennom živote.

Na otázku, ako dnes možno aktívne žiť svoj život viery, pápež František odpovedal: „Komunikácia viery je možná iba prostredníctvom svedectva a tým je láska...”

Viac informácií: 26_otis-laubert

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 08 2013

U jezuitov v Piešťanoch, jubilejné 25. pokračovanie projektu Umenie Ducha - návrat súčasného umenia do chrámu

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 8. júna 2013 pokračuje

dielom

Anny Fedákovej, Bez názvu, 2010

Žiť novým životom v Duchu Svätom znamená očakávať premenu sveta, a najmä otvoriť sa k premene vlastného života, ku ktorej je každý z nás povolaný..”

Viac informácií: 25_anna-fedakova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 27 2013

Zrod gloriol u jezuitov v Piešťanoch v rámci projektu Umenie Ducha

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 27. apríla  2013 pokračuje

dielom

Doroty Filovej a Rudolfa Filu: Zrod gloriol, 2001

“Ľudský rozmer nehy medzi mamou a dieťaťom sa začal zdôrazňovať v umení gotiky, no najmä renesancie, a tento spôsob zobrazenia pretrval až dodnes…”

Viac informácií: 24_rudolf-fila_dorota-filova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »