Jan 08 2016

Projekt UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch v roku 2016 v duchu milosrdenstva

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 9. januára 2016
pokračuje dielom v rámci Jubilejného roku milosrdenstva:

Matúš Lányi: Molekulárny Kristus, 2007

„Často som premýšľal o tom, ako by Cirkev mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť svedkom milosrdenstva. Je to cesta, ktorá sa začína duchovným obrátením. A musíme kráčať touto cestou. Preto som sa rozhodol vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa zameria na Božie milosrdenstvo. Bude to Svätý rok milosrdenstva. Chceme ho prežívať vo svetle Pánových slov «Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36)“ – takto pápež František vyhlásil Jubilejný rok milosrdenstva, ktorý sa začal 8. decembra 2015 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie a potrvá do 20. novembra 2016. Tradícia Svätého roka sa v Cirkvi začala písať v roku 1300 (za pápeža Bonifáca VIII.) a doteraz sa ich konalo celkom dvadsaťšesť, naposledy to bol Jubilejný rok 2000. Cieľom Jubilejného roka je ponúknuť všetkým príležitosť prehĺbiť svoju vieru a obnoviť osobný vzťah s Bohom a ľuďmi. Božie milosrdenstvo nie je iba neurčitým symbolom, ale konkrétnou príležitosťou, čakajúcou Božou náručou otvorenou prijať každého z nás, aj pozvaním k prehodnoteniu a premeneniu našich vlastných činov a postojov….”

Viac informácií: rok-milosrdenstva1_matus-lanyi

—————————-

Projekt pod názvom UMENIE DUCHA od roku 2011 vytvára priestor pre diela súčasného umenia, ktoré odzrkadľujú kresťanské posolstvo. Navracia ich do chrámu, kde kvalitné súčasné umenie - z rôznych dôvodov - často chýba. Diela, ktoré budú pravidelne prezentované v medzipriestore pred vstupom do chrámu, vytvorili súčasní renomovaní umelci ako súčasť svojej voľnej tvorby, nezávisle od objednávok a konkrétnych priestorov. Odzrkadľujú výtvarný názor umelca, ako i jeho osobné a osobité duchovné svedectvo.

Religionista Mircea Eliade považuje vstup do chrámu za hranicu, územie, kde sa uskutočňuje prechod zo sveta profánneho do sveta posvätného. Slúži ako miesto modlitby, ktoré denne navštevujú mnohí veriaci. A práve vystavené diela majú napomáhať meditácii. Ponúkajú nám možnosť preniknúť do hĺbky posolstiev, ktoré nám umelci prinášajú novým a často aj netradičným spôsobom. Ich cieľom totiž nie je ilustrácia zobrazovaných tém, ale ich pretlmočenie do aktuálneho jazyka, ich vypovedanie novým spôsobom. Môžu nás osloviť svojím estetickým pôsobením, ale aj vyvolávať otázky a pozývať nás tak pod povrch, do hĺbky, k významu zobrazovaného. Výstavy umeleckých diel v chráme nám tak ponúkajú možnosť objaviť nové rozmery tvorivosti, ale najmä zamyslieť sa nad posolstvami kresťanskej viery z iných uhlov pohľadu. Takýmto spôsobom nám môžu pomôcť novou inšpiráciou prehĺbiť náš vzťah k Bohu.

V minulosti bola práve Cirkev významnou podporovateľkou umenia. Vytvárala priestor pre tvorbu tých najprogresívnejších umelcov svojej doby. Toto puto sa prerušilo v 19. storočí, keď umelci prestali byť viazaní na objednávateľov a začali hľadať nové témy a spôsoby vyjadrenia. Na druhej strane, Cirkev, až na niektoré výnimky, stratila kontakt s umeleckou scénou. Na Slovensku nebola počas minulého režimu výstavba chrámov vo väčšom rozsahu možná a kvalitné umelecké diela v interiéroch chrámov, vznikajúcich po roku 1989, sú tiež skôr výnimkou. Obnovenie vzájomného dialógu umenia a Cirkvi a vytvorenie priestoru pre ich komunikáciu preto v súčasnosti naďalej ostáva otvorenou výzvou.

————————————————–

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 28 2015

Projekt UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch v adventnom očakávaní

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 28. novembra 2015
pokračuje dielom

Vladimíra Havrillu: Madona (Podľa Galandu), 2014

“Počas Vianoc sme pozvaní v modlitbe vstúpiť do Betlehema a prežiť stretnutie so svätou rodinou a s tým,
ktorý sa stal človekom, aby sme sa mi mohli stať Božími deťmi.”

Viac informácií: 50_havrilla-vladimir

Katalóg doteraz vystavených diel: umenie-ducha_katalog_december_2015

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 23 2015

Projekt UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch so všetkými svätými

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky


Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 23. októbra 2015
pokračuje dielom

Kataríny Balunovej: Košice, 2007

“Aj pre dnešný chrám, ako miesto špecifického stretnutia s Pánom, je dôležité spoločenstvo, ktoré ho vytvára
a v ktorom je osobne dôležitý každý z nás, so svojimi darmi
.”

Viac informácií: 49_katarina-balunova

Katalóg doteraz vystavených diel: umenie-ducha_katalog_november_2015

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 19 2015

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch s anjelmi

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky


Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 19. septembra 2015
pokračuje dielom

Andreja Bána z cyklu Iné Slovensko, 2002

“Fotografia Andreja Bána zachytáva “každodenného anjela”, akého môžeme stretnúť v podobe ľudí, ktorí môžu byť
pre nás nositeľmi posolstva. Je súčasťou cyklu dokumentujúceho rôzne podoby života na Slovensku po roku 1989
.”

Viac informácií: 48_andrej-ban

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 07 2015

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch nás prenesie do parížskej Sainte Chapelle

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 8. augusta 2015
pokračuje dielom

Marka Blaža: Sainte Chapelle, 2015

“Chrám nie je len svedectvom doby či galériou, ale špecifickým  miestom stretnutia so živým Pánom.
Kaplnka Sainte Chapelle v Paríži, pohľadom Marka Blaža, vznikla ako miesto uchovávania vzácnej relikvie - tŕňovej koruny.”

Viac informácií: 47_marko-blazo

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 20 2015

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch v atmosfére letného oddychu

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 20. júna 2015
pokračuje dielom

Jozefa Sedláka: Dokument Slovensko, 1980

“Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.”  (Mt 11,28)
- vedieť prijať toto pozvanie, dopriať si oddych a radosť zo života je dôležitou potrebou,
ktorej rešpektovanie nám umožňuje žiť naplno a zvládať povinnosti s väčšou ľahkosťou a radosťou.


Viac informácií: 46_jozef-sedlak

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 09 2015

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch s Pannou Máriou

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 9. mája 2015
pokračuje dielom

Viktórie Šoltisovej: Fabrica Britannica, 2010

“Panna Mária každý deň nenápadne a skryto pracovala na napĺňaní plánu Božej spásy. Aj ťažkým podmienkam,
v ktorých sa často nie vlastnou vinou ocitáme, môže dať zmysel a môže posvätiť naše každodenné aktivity.
Viac informácií: 45_viktoria-soltisova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 11 2015

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch v duchu vzkriesenia

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 11. apríla 2015
pokračuje dielom

Moniky Stacho: Z cyklu East Spirituality, 2012
(Kostol sv. Alžbety, Dravce, Kaplnka Zápoľských v Kostole sv. Ladislava, Spišský Štvrtok)

Dôležitým aspektom sakrálnej architektúry je svetlo, ktoré symbolizuje Boha.
Vo veľkonočnom období nám symbolika svetla pripomína aj vzkrieseného Krista
.”
Viac informácií: 44_monika-stacho

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 23 2015

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch s Ukrižovaným Ježišom

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 23. marca do 10. apríla 2015
pokračuje dielom

Jany Farmanovej: Krížová cesta, 1993

Obrazy Jany Farmanovej možno vnímať aj ako metaforu nášho osobného utrpenia,
ktoré v Kristovi získava svoj význam.”
Viac informácií: 43_jana-farmanova1

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 28 2015

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch v duchu pôstneho stíšenia sa

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 28. februára 2015
pokračuje dielom

Evy Tkáčikovej: Spoveď, 2013

Namiesto slávnych umeleckých diel autorka v Ríme zdokumentovala perforované platne na spovedniciach.
Svojim dielom nás motivuje uvažovať o vlastnej krehkosti a nekonečnom Božom milosrdenstve.”

Viac informácií: 42_eva-tkacikova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »