Apr 30 2017

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch počas mariánskeho mesiaca máj

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 30. apríla 2017
pokračuje počas siedmeho ročníka dielom

Zuzana Boteková: Anjelský ruženec, 2004

“Mesiac máj nás pozýva k znovuobjaveniu sily modlitby ruženca v jednoduchosti a dôvere detí: “Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva” (Mt 18,3) Ako povedala sv. Matka Tereza: “Aký význam má neustále odriekanie modlitby Zdravas? Keď posplietaš všetky pavučinky, zastavíš aj tigra.”

Viac informácií: 2017_4_zuzana-botekova
Katalóg vystavených diel 2017: umenie-ducha_katalog-20171

—————————-

Projekt pod názvom UMENIE DUCHA od roku 2011 vytvára priestor pre diela súčasného umenia, ktoré odzrkadľujú kresťanské posolstvo. Navracia ich do chrámu, kde kvalitné súčasné umenie - z rôznych dôvodov - často chýba. Diela, ktoré budú pravidelne prezentované v medzipriestore pred vstupom do chrámu, vytvorili súčasní renomovaní umelci ako súčasť svojej voľnej tvorby, nezávisle od objednávok a konkrétnych priestorov. Odzrkadľujú výtvarný názor umelca, ako i jeho osobné a osobité duchovné svedectvo.

Religionista Mircea Eliade považuje vstup do chrámu za hranicu, územie, kde sa uskutočňuje prechod zo sveta profánneho do sveta posvätného. Slúži ako miesto modlitby, ktoré denne navštevujú mnohí veriaci. A práve vystavené diela majú napomáhať meditácii. Ponúkajú nám možnosť preniknúť do hĺbky posolstiev, ktoré nám umelci prinášajú novým a často aj netradičným spôsobom. Ich cieľom totiž nie je ilustrácia zobrazovaných tém, ale ich pretlmočenie do aktuálneho jazyka, ich vypovedanie novým spôsobom. Môžu nás osloviť svojím estetickým pôsobením, ale aj vyvolávať otázky a pozývať nás tak pod povrch, do hĺbky, k významu zobrazovaného. Výstavy umeleckých diel v chráme nám tak ponúkajú možnosť objaviť nové rozmery tvorivosti, ale najmä zamyslieť sa nad posolstvami kresťanskej viery z iných uhlov pohľadu. Takýmto spôsobom nám môžu pomôcť novou inšpiráciou prehĺbiť náš vzťah k Bohu.

V minulosti bola práve Cirkev významnou podporovateľkou umenia. Vytvárala priestor pre tvorbu tých najprogresívnejších umelcov svojej doby. Toto puto sa prerušilo v 19. storočí, keď umelci prestali byť viazaní na objednávateľov a začali hľadať nové témy a spôsoby vyjadrenia. Na druhej strane, Cirkev, až na niektoré výnimky, stratila kontakt s umeleckou scénou. Na Slovensku nebola počas minulého režimu výstavba chrámov vo väčšom rozsahu možná a kvalitné umelecké diela v interiéroch chrámov, vznikajúcich po roku 1989, sú tiež skôr výnimkou. Obnovenie vzájomného dialógu umenia a Cirkvi a vytvorenie priestoru pre ich komunikáciu preto v súčasnosti naďalej ostáva otvorenou výzvou.

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 15 2017

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch so zmŕtvychvstalým Kristom

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 15. apríla 2017
pokračuje počas siedmeho ročníka dielom

Matúša Zajaca: Vatikán (Z cyklu Podoby viery), 2004

“Počas veľkonočnej meditácie si môžeme položiť otázku, ako by sme dnes reagovali na slová Márie Magdalény, ktorá učeníkom oznámila: “Videla som Pána” (Jn 20,18), alebo na mieste apoštola Tomáša, ktorý povedal: “Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch… a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím ” (Jn 20,25) .”

Viac informácií: matus-zajac-32017

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 25 2017

S projektom UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch vstupujeme do pôstu

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 25. febuára 2017
pokračuje už siedmym ročníkom, dielom

Ivy Štrbovej-Jarošovej: Muž bolesti, 2016

“Utrpenie Krista je zdôraznené expresívnou farebnosťou, ktorá v divákovi vzbudzuje emócie a umožňuje mu  ich prostredníctvom sa hlbšie otvoriť tajomstvu utrpenia, s ktorým sa v živote stretáva každý z nás.”

Viac informácií: iva-strbova-22017

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 31 2016

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch s novoročným prianím

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 1. januára 2017
pokračuje už siedmym ročníkom, dielom

Michal Kern: Stopy, 1983

Hľa prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon. (Ž 40,8-9)”

Viac informácií: michal-kern-1_2017

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 19 2016

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch v atmosfére adventu

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 19. novembra 2016
pokračuje dielom v rámci jubilejného Roku milosrdenstva:

Dorota Sadovská: Madona II, 2016

Obraz Márie by mal byť obrazom matky držiacej Krista.”

Viac informácií: rok-milosrdenstva11_dorota-sadovska
Katalóg vystavených diel v rámci Roku milosrdenstva: umenie-ducha_rok-milosrdenstva_katalog2

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 27 2016

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch o nádeji v Božie milosrdenstvo

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 27. októbra 2016
pokračuje dielom v rámci jubilejného Roku milosrdenstva:

Katarína Balunová: Mestský cintorín, 2011

“O smrti sa zvykne hovoriť aj ako o ´narodení sa pre nebo´. Jesenné sviatky preto nie sú oslavou smrti, ale nádeje: nového večného života v plnosti, spoločenstva svätých, ktorí nás sprevádzajú aj na našej pozemskej púti.”

Viac informácií: rok-milosrdenstva10_katarina-balunova
Katalóg vystavených diel v rámci Roku milosrdenstva: umenie-ducha_rok-milosrdenstva_katalog

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 26 2016

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch v blízkosti Ježišovho Srdca

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 26. septembra 2016
pokračuje dielom v rámci jubilejného Roku milosrdenstva:

Ladislav Čarný: Božie Srdce, 2016

“V zrkadlovom objekte pracuje autor s črepmi zrkadla, v duchu biblického: “Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať ako som ja poznaný (1Kor 13,12).”

Viac informácií: rok-milosrdenstva9_ladislav-carny

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 20 2016

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch o každodennej modlitbe

Vložil Leo do Aktuality

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 20. augusta 2016
pokračuje dielom v rámci jubilejného Roku milosrdenstva:

Lucia Lizáková: Modlitba, 2016

“Strelné modlitby sú našim spontánnym prejavom dôvery voči Bohu a túžby kráčať v jeho svetle, v dôvere v Božie milosrdenstvo, ktorého reálne pôsobenie sme pozvaní zvlášť si uvedomiť v aktuálnom Roku milosrdenstva.”

Viac informácií:rok-milosrdenstva8_lucia-lizakova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 23 2016

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch o odpúšťajúcej Božej láske

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 23. júla 2016
pokračuje dielom v rámci jubilejného Roku milosrdenstva:

Andrea Čepiššáková: Felix Culpa, 2016

“Rok milosrdenstva nám dáva príležitosť nechať Boha pôsobiť aj v našich zraneniach
a napredovať na našej ceste k svätosti, ku ktorej je každý z nás povolaný.”

Viac informácií: rok-milosrdenstva7_andrea-cepissakova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 11 2016

UMENIE DUCHA u jezuitov v Piešťanoch o gestách v modlitbe

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,
v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 11. júna 2016
pokračuje dielom v rámci jubilejného Roku milosrdenstva:

Jana Farmanová: Bez názvu, 2016

“V našich každodenných životoch a zvlášť počas jubilejného Roka milosrdenstva sme pozvaní ustavične si pripomínať, že náš život je v rukách Božích, že Boh je ten, komu na nás záleží a kto nás uisťuje: “Hľa, do dlaní som si ta vryl” (Iz 49,16).”

Viac informácií: rok-milosrdenstva6_jana-farmanova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »