Mar 23 2015

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch s Ukrižovaným Ježišom

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 23. marca 2015
pokračuje dielom

Jany Farmanovej: Krížová cesta, 1996

Obrazy Jany Farmanovej možno vnímať aj ako metaforu nášho osobného utrpenia,
ktoré v Kristovi získava svoj význam.”
Viac informácií: 43_jana-farmanova

—————————-

Projekt pod názvom UMENIE DUCHA od roku 2011 vytvára priestor pre diela súčasného umenia, ktoré odzrkadľujú kresťanské posolstvo. Navracia ich do chrámu, kde kvalitné súčasné umenie - z rôznych dôvodov - často chýba. Diela, ktoré budú pravidelne prezentované v medzipriestore pred vstupom do chrámu, vytvorili súčasní renomovaní umelci ako súčasť svojej voľnej tvorby, nezávisle od objednávok a konkrétnych priestorov. Odzrkadľujú výtvarný názor umelca, ako i jeho osobné a osobité duchovné svedectvo.
Religionista Mircea Eliade považuje vstup do chrámu za hranicu, územie, kde sa uskutočňuje prechod zo sveta profánneho do sveta posvätného. Slúži ako miesto modlitby, ktoré denne navštevujú mnohí veriaci. A práve vystavené diela majú napomáhať meditácii. Ponúkajú nám možnosť preniknúť do hĺbky posolstiev, ktoré nám umelci prinášajú novým a často aj netradičným spôsobom. Ich cieľom totiž nie je ilustrácia zobrazovaných tém, ale ich pretlmočenie do aktuálneho jazyka, ich vypovedanie novým spôsobom. Môžu nás osloviť svojím estetickým pôsobením, ale aj vyvolávať otázky a pozývať nás tak pod povrch, do hĺbky, k významu zobrazovaného. Výstavy umeleckých diel v chráme nám tak ponúkajú možnosť objaviť nové rozmery tvorivosti, ale najmä zamyslieť sa nad posolstvami kresťanskej viery z iných uhlov pohľadu. Takýmto spôsobom nám môžu pomôcť novou inšpiráciou prehĺbiť náš vzťah k Bohu.

V minulosti bola práve Cirkev významnou podporovateľkou umenia. Vytvárala priestor pre tvorbu tých najprogresívnejších umelcov svojej doby. Toto puto sa prerušilo v 19. storočí, keď umelci prestali byť viazaní na objednávateľov a začali hľadať nové témy a spôsoby vyjadrenia. Na druhej strane, Cirkev, až na niektoré výnimky, stratila kontakt s umeleckou scénou. Na Slovensku nebola počas minulého režimu výstavba chrámov vo väčšom rozsahu možná a kvalitné umelecké diela v interiéroch chrámov, vznikajúcich po roku 1989, sú tiež skôr výnimkou. Obnovenie vzájomného dialógu umenia a Cirkvi a vytvorenie priestoru pre ich komunikáciu preto v súčasnosti naďalej ostáva otvorenou výzvou.

————————————————–

Katalóg všetkých doteraz vystavených diel: umenie-ducha_katalog_marec_2015

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 28 2015

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch v duchu pôstneho stíšenia sa

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 28. februára 2015
pokračuje dielom

Evy Tkáčikovej: Spoveď, 2013

Namiesto slávnych umeleckých diel autorka v Ríme zdokumentovala perforované platne na spovedniciach.
Svojim dielom nás motivuje uvažovať o vlastnej krehkosti a nekonečnom Božom milosrdenstve.”

Viac informácií: 42_eva-tkacikova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 17 2015

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch v novoročnom uvažovaní o Božích plánoch s našimi životmi

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 17. januára 2015
pokračuje dielom


Andreja Rudavského: Kaplnka, 1971 - 2013

Plastiky Andreja Rudavského v podobe ochranných postáv ikonograficky vychádzajú z architektúry kaplniek, aké sa v minulosti stavali pri cestách a na poliach. Vyzývajú nás k zamysleniu sa a definovaniu osobných priorít každodenného života.

Viac informácií: 41_andrej-rudavsky

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 06 2014

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch v duchu príprav na Vianoce

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 6. decembra 2014
pokračuje dielom

Márie Rudavskej: Madona, 2000

Sviatok Vianoc je oslavou rodiny a hľadaním inšpirácie pre nasmerovanie vlastného života.”

Viac informácií: 40_maria-rudavska

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 31 2014

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch v spoločnosti sv. Jánov

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 31. októbra 2014
pokračuje dielom

Svetozára Ilavského: Cyklus sv. Jánov, 2010

“Každého z nás v živote inšpiruje životný príbeh a príklad niektorého svätého,
ktorý nám je osobitne blízky a sprevádza nás na ceste viery.

(Sv. Ján Krstiteľ, sv. Ján Evanjelista, sv. Ján Zlatoústy, sv. Ján Nepomucký, sv. John Fisher)

Viac informácií:39_ilavsky

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 27 2014

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch s archanjelom Gabrielom

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 27. septembra 2014
pokračuje dielom

Ľudovíta Hološku: Archanjel Gabriel, 1997-98

“Pravým poslaním anjelov je niesť Božie posolstvo, pripomínať nám poslanie,
ktorým nás Boh v našich životoch poveril a sprevádzať nás na ceste jeho napĺňania.”


Viac informácií:38_ludovit-holoska

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 02 2014

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch v znamení prepojenia života pozemského a nebeského

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 2. augusta  2014
pokračuje

dielom

Michala Studeného: Veselý cintorín, 2008

Kostol obklopený, cintorínom nám autor nepredkladá ako symbol smútku, ale radosti, zdôraznenej
výraznou žltou farebnosťou, ako prepojenie pozemského a nebeského života, ku ktorému smerujeme…”

Viac informácií:37_studeny-michal
—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 14 2014

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch: svetlo ako symbol božej prítomnosti

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 14. júna  2014
pokračuje

dielami

Jindřicha Štreita:

Saint Quentin, Francúzsko,1992,

Stará Voda, Česko, 1996,

Engelthal, Nemecko, 1997.

Svojimi čierno-bielymi fotografiami dokazuje jedinečnú schopnosť autenticky zachytiť každodenné aj hraničné okamihy, ktoré sa vďaka jeho schopnosti vidieť to, čo je v živote podstatné, menia na nadčasové podobenstvá, s ktorými sa môžeme identifikovať aj my. Fotografie predstavujú troch ľudí rôzneho veku v prostredí chrámu. Autor v nich citlivo pracuje s dovnútra prenikajúcim svetlom, ktoré je zároveň jedným zo symbolov Božej prítomnosti. Tri rôzne postavy spája to, že sú zachytené v okamihu odovzdanosti do modlitby, vnútorného stíšenia a akoby „osvietenia“. Aj my sme pozvaní vstúpiť do ticha, ktoré nás môže formovať a robiť citlivými voči Božiemu hlasu a jeho pôsobeniu v nás vo chvíľach každodenných, ale aj životných rozhodnutí…”

Viac informácií:36_jindrich-streit

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 10 2014

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch: mariánska téma v súčasnom umení

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 10. mája  2014
pokračuje

dielom

Márie Filovej: Wiltonský diptych,1993

Obraz Márie Filovej je interpretáciou slávneho obrazu, ktorý je súčasťou tzv. Wiltonského diptychu (1395 – 1399). Namaľoval ho neznámy autor pre kráľa Richarda II., ktorý bol spolu s tromi svätcami zobrazený v druhej časti obrazu, ako sa klania Ježiškovi. Mária Filová obraz interpretovala vlastným výtvarným maliarskym jazykom ako obrysovú kresbu s dominujúcou postavou Panny Márie s Ježiškom na rukách. Modré pozadie ich nekoloruje, ale v horizontálnych líniách prechádza naprieč obrazom. Autorka vynecháva detaily pôvodnej predlohy a obraz čiastočne abstrahuje. Pôvodný obraz prechádza transformáciou jej vlastného videnia a uvažovania o téme          a spôsobe jej zobrazenia..”

Viac informácií:35_maria-filova

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 21 2014

Umenie Ducha u jezuitov v Piešťanoch: Zmŕtvychvstanie

Vložil Leo do Aktuality, Pozvánky

Projekt Umenie Ducha - Návrat súčasného umenia do chrámu,

v predsieni jezuitského kostola v Piešťanoch
od 21. apríla 2014
pokračuje

dielom

Jozefa Jankoviča: Zmŕtvychvstanie, 1996

Jozef Jankovič tento námet rozpracoval vo viacerých variantoch.

Jeho dielo Zmŕtvychvstanie je subjektívnou analýzou udalosti zacielenou na rozhodujúci moment Kristovho vstávania z hrobu, na ktorý upriamuje našu pozornosť. Predstavuje ho v seriálovej postupnosti v piatich na seba nadväzujúcich obrazoch (z ktorých prezentujeme tri). Udalosť reflektuje z pohľadu súčasného človeka.”

Viac informácií:34_jozef-jankovic

—————————-

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »