-
PANE, DAJ ABY SOM VIDEL …

Duchovné cvičenia pre TFTU

_

Informácie o duchovných cvičeniach (TU)

Termíny DC a predbežný zoznam študentov

Po duchovných cvičeniach… (20.-23.2.2014)