DUCHOVNÉ CVIČENIA PRE ŠTUDENTOV TFTU (2015)

-

BOL MŔTVY A OŽIL
(Pôstne “osmičky” z jezuitov s tematickými kázňami)