Rok zasväteného života

-

SPEV V ŽIVOTE REHOĽNÝCH SESTIER A BRATOV…
-

Život, modlitba, práca a spev sestier - benediktínok neďaleko Kansas City…(Klikni)

Veľkonočné spevy sestier benediktínok… (CD č. 4)

-

-
-