-MISERICORDES SICUT PATER
(Slovenská verzia hymny pre Svätý rok milosrdenstva)
-