Naša skupinka COMMUNICATION funguje od prvého spoločného týždňa v rámci letnej ignaciánskej aktivity pre mladých, Xaveriády 2009. Odvtedy sa stretávame každé druhé sobotné poobedie u jezuitov, na spoločných výletoch, ale aj na chatových pobytoch, kde nechýba duchovno, prechádzky a spoločenstvo.
Venuje sa nám predovšetkým:
sr. Ľubomíra CJ

V lete nás obvykle čaká týždňový hlbší program v lone prírody. Naše duchovné aktivity stavajú na unikátnej filozofii a spiritualite sv. Ignáca z Loyoly.
Ak chceš toto všetko zažiť v spoločenstve rôznorodých ľudí, ktorí ale majú jedno a to najdôležitejšie spoločné, pridaj sa!
-

A ešte k tomu je jedno svedectvo:

Boh sa Ti prihovorí a ukáže Ti správny smer vo chvíli, keď to najmenej čakáš.
Podobnú skúsenosť som zažila, keď som sa pred niekoľkými rokmi vďaka pozvaniu priateľky stala súčasťou skupiny Communication. Sme partia mladých ľudí z celého Slovenska, ktorá nachádza spoločnú reč. Snažíme sa vidieť Boha v ľuďoch okolo nás a spoznať jeho vôľu pre náš život.
Keďže  všetci sa môžeme stretnúť iba niekoľkokrát do roka, vytvorili sa aj menšie stretká. Naše bratislavské sa koná každé dva týždne u jezuitov. A ako trávime náš spoločný čas? V prvom rade treba zdôrazniť príjemnú atmosféru, ktorá pretrváva počas našich stretnutí. Spoločný rozhovor pri čaji, ústredná téma a následná meditácia. Pred koncom sa každý môže vyjadriť, čo ho v texte oslovilo a na čo by chcel ostatných upozorniť.
Táto skupinka obohatila môj život a som rada, že môžem byť jej súčasťou.
Ak Ťa  týchto niekoľko riadkov zaujalo a chcel by si sa k nám pridať, budeme radi, keď Ťa medzi sebou budeme môcť privítať.
-
Soňa z Bratislavy.

Kontakt:

Sr. Ľubomíra CJ: lubomirkacj[at]gmail.com

Plagát - Communication (klikni)