KOMENTÁRE K NEDEĽNÉMU EVANJELIU

Cieľom komentárov, ktoré vám prinášame je, aby účastníci malých spoločenstiev, ktoré sa schádzajú pri modlitbe formou LECTIO DIVINA, lepšie pochopili Božie slovo v jeho historických a kultúrnych súvislostiach.

Tieto komentáre už siedmy rok píše katolícky kňaz, rehoľník a biblista Murray Watson, PhD, ktorý študoval biblistiku na Ècole biblique v Jeruzaleme a v súčasnosti pôsobí na Katolíckej univerzite v Toronte.

Na tejto stránke sprístupňujeme jeho komentár v pôvodnej anglickej verzii a doplňujúce textové a obrazové prílohy, ktoré vám sprostredkuje Lucia Hidvéghyová, PhD, ktorá na TF TU prednáša predmety spojené s Písmom.

Tento komentár má predovšetkým pastoračné zameranie, pričom spája súčasné vedecké poznanie s duchovným bohatstvom kresťanskej tradície. Po úvode nasleduje podrobný výklad k jednotlivým slovným spojeniam. V závere komentára bývajú často uvedené krátke kázne a zamyslenia cirkevných otcov a súčasných autorov.

1. júl 13. nedeľa cez rok, B - Mk 5,21-43 (2009) a Mk 5,21-43 (2012)

24. jún slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa - Lk-1,57-66.80 a Lk 1,57-66.80 (2009)

17. jún 11. nedeľa cez rok, B - Mk 4,26-34

10. jún 10. nedeľa cez rok - komentár nie je k dispozícii

7. jún Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Kvetná nedeľa, rok B - Mk

3. jún Slávnosť Najsvätejšej Trojice, B - Mt 28,16-20

27. máj Slávnosť zoslania Ducha Svätého, B - Jn 15,26-27;16,12-15

20. máj komentár na túto nedeľu nebude k dispozícii

17. máj Nanebovstúpenie Pána, B - Mk 16,15-20

13. máj 6. veľkonočná nedeľa, B - Jn 15,9-17

6. máj 5. veľkonočná nedeľa, B - Jn 15,1-8

29. apríl 4. veľkonočná nedeľa, B - Jn 10,11-18

obr. ovce a kozy na rôznych miestach Izraela (v púšti medzi Jeruzalemom a Jerichom, v Nazarete, pri Jordáne)

22. apríl 3. veľkonočná nedeľa, B - Lk 24,35-48

3. veľkonočná nedeľa, B - Lk 24,35-48 - dodatok

15. apríl 2. veľkonočná nedeľa, nedeľa Božieho milosrdenstva - Jn 20,19-31

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * Veľkonočné obdobie *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Rozumieť rozhodnutiu zajať a usmrtiť Ježiša

Prečo Ježiš zomrel

Katolícke učenie o slávení židovskej veľkonočnej večer (seder)

6. apr Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána, Jn 18,1-19,42

5. apr Zelený štvrtok Pánovej večere, Jn 13,1-15

1. apr Kvetná nedeľa, rok B

26. mar Slávnosť Zvestovanie Pána, Lk-1,26-38 (presunutá z nedele 25.3.)

25. mar 5. pôstna nedeľa, rok B, Jn 12,20-33

18. mar 4. pôstna nedeľa, rok B, Jn 9,1-41

11. mar 3. pôstna nedeľa - Jn 4,5-15.19b-26.39a-40.42

4. mar 2. pôstna nedeľa, rok B, Mk 9,2-10

26. feb 1. pôstna nedeľa, rok B - Mk 1,12-15

22. feb Popolcová streda Mt 6,1-6.16-18.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * Pôstne obdobie *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

.

19. feb 7. nedeľa cez rok, B - Mk 2,1-12

12. feb 6. nedeľa cez rok, B - Mk 1,40-45

5. feb 5. nedeľa, cez rok, B - Mk 1,29-39

29. jan  4. nedeľa cez rok, B - Mk 1,21-28

22. jan. 3. nedeľa cez rok, B - Mk 1,14-20

15. jan. 2. nedeľa cez rok, B - Jn 1,35-42

8. jan. 1. nedeľa cez rok, B - Krst Krista Pána - Mk 1,7-11 (komentár nie je k dispozícii)

6.1. Slávnosť Zjavenia Pána - Mt 2,1-12

1.1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - Lk 2,16-21

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * Nech nás Pán naplní silou, nádejou a radosťou! *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Aleluja!  *  *  *  *  *  *  *

25.12. cez deň Slávnosť Narodenia Pána - Jn 1,1-18

25.12. polnočná Slávnosť Narodenia Pána - Lk 2,1-14

.

.

.

Duccio: Narodenie. 1311

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * Požehnaný čas adventného bdenia! *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Advent - učme sa čakať spoločne

18. 12. 4. adventná nedeľa, B - Lk 1,26-38 (pozri 8. 12.)

11. 12. 3. adventná nedeľa, B - Jn 1,6-8.19-28

8. 12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie - Lk 1,26-38

4. 12. 2. adventná nedeľa, B - Mk1,1-8

27. 11. 1. adventná nedeľa, B - Mk 13,33-37

*  *  *  *  *  *  *  *  *  Nový liturgický rok, cyklus B (Marek)  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

20. november 34. nedeľa, cez rok, A, Krista Kráľa - Mt 25,31-46

.Jeruzalem, kostol Ecce Homo, zasvätený Kristovi Kráľovi.
Za obetným stolom je pôvodný múr a bočný oblúk rímskeho víťazného oblúka, ktorý tu dal v r. 135 postaviť cisár Hadrián. Prostredný, väčší oblúk, sa zachoval tiež, siaha mimo kostola, ponad ulicu Via Dolorosa. Mylne sa predpokladalo, že Pilát odtiaľto predstavil davu Ježiša slovami “Ecce homo”.

..

.

13. november 33. nedeľa, cez rok, A - Mt 25,14-30

6. november 32. nedeľa, cez rok, A - Mt 25,1-13

1. november Slávnosť všetkých svätých - Mt 5,1-12

.

30. október 2011 31. nedeľa, cez rok, A - Mt 23,1-12

článok o farizejoch: Ferreting out the Pharisees

23. október 2011 30. nedeľa, cez rok, A - Mt 22,34-40

16. október 2011 29. nedeľa, cez rok, A - Mt 22,15-21

09. október 2011 28. nedeľa, cez rok, A - Mt 22,1-14

02. október 2011 27. nedeľa, cez rok, A - Mt 21,33-43

25. september 2011 26. nedeľa, cez rok, A - Mt 21,28-32

18. september 2011 25. nedeľa, cez rok, A - Mt 20,1-16a

11. september 2011: 24. nedeľa, cez rok, A - Mt 18,21-35

04. september 2011: 23. nedeľa, cez rok, A - Mt 18,15-20

28. august 2011: 22. nedeľa, cez rok, A - Mt 16,21-27

21. august 2011: 21. nedeľa, cez rok, A - Mt 16,13-20

14. august 2011: 20. nedeľa, cez rok, A - Mt 15,21-28

08. august 2011: 19. nedeľa, cez rok, A - Mt 14,22-32

31. júl 2011: 18. nedeľa, cez rok, A - Mt 14,13-21

24. júl 2011: 17. nedeľa, cez rok, A - Mt 13,44-52

17. júl 2011: 16. nedeľa, cez rok, A - Mt 13,24-43

10. júl 2011: 15. nedeľa, cez rok, A - Mt 13,1-23

05. júl 2011 (ut): Sv. Cyrila a Metoda, A - Mt 28,16-20

03. júl 2011: 14. nedeľa, cez rok, A - Mt 11,25-30

29. jún 2011 (str): Slávnosť sv. Petra a Pavla, A - Mt 16,13-19

26. jún 2011: 13. nedeľa, cez rok, A - Mt 10,37-42

23. jún 2011 (štv): Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi, A - Jn 6,51-58

19. jún 2011: Slávnosť Najsvätejšej Trojice, A - Jn 3,16-18

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, A - Jn 20,19-23

7. veľkonočná nedeľa, A - Jn 17,1-11

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, A - Mt 28,16-20

6. veľkonočná nedeľa, A - Jn 14,15-21

5. veľkonočná nedeľa, A - Jn 14,1-12

4. veľkonočná nedeľa, A - Jn 10,1-10

.

Obr. Sieger Koeder, Emauzy

3. veľkonočná nedeľa, A - Lk 24,13-35 (2008)

Obr. Cesta z Jeruzalema do Emauz okolo hrobky proroka Samuela (stavba s vežou, na kopci v diaľke),
priame okolie Qubeibeh (lokalita, tradične stotožňovaná s Emauzami) a cesta naspäť, do Jeruzalema.

. ..

.

2. veľkonočná nedeľa - Jn 20,19-31

2. veľkonočná nedeľa - doplnok

.

.

Veľkonočná nedeľa - Jn 20,1-9 a Mt 28,1-10

Veľkonočná vigília - Mt 28,1-10

.

.

.

Obr. Mária Magdaléna a učeníci, stredoveká iluminácia

.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.

Veľký piatok - Jn 18,1-19,42

Zelený štvrtok - Jn 13,1-15

.

.

.

.

.Prečo Ježiš zomrel

.Rozumieť rozhodnutiu zajať a usmrtiť Ježiša

.Katolícke učenie o slávení židovskej sederovej večere

Obr. Duccio, Ukrižovanie, Siena 1311

Kvetná nedeľa, A - Mt 21,1-22

Kvetná nedeľa, slávnostný vstup do Jeruzalema

.

.

.

.

.

Obr. Vstup do Jeruzalema, Palermo 1150

.

5. pôstna nedeľa, A - Jn-11,1-45

.

.

.

.

4. pôstna nedeľa, A - Jn 9,1-41

3. pôstna nedeľa, A - Jn 4,5-42

k 3. pôstnej nedeli: Encounter at the Well

Obr. Giotto, Vzkriesenie Lazara, Padova 1306

.

2. pôstna nedeľa, A - Mt 17,1-9

Obr. Duccio, Premenenie Pána, Siena 1308

.

.

.

.

.

1. pôstna nedeľa, A - Mt 4,1-11

.

.

.Popolcová streda 2007

Popolcová streda 2005 - Mt 6,1-6.16-18

Popolcová streda 2006 - Mt 6,1-6.16-18

Popolcová streda 2007 - Mt 6,1-6.16-18

.

Obr. Púšť medzi Jeruzalemom a Jerichom

.

* * * * * * * * * * Pán hovorí: „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom…” * * * * * * * * * * *

.

9. nedeľa, cez rok, A - Mt 7,21-27

8. nedeľa, cez rok, A - Mt 6,24-34

7. nedeľa, cez rok, A - Mt 5,38-48

6. nedeľa, cez rok, A - Mt 5,17-37 - Komentár výnimočne nebude k dispozícii; ďakujeme za pochopenie. Odporúčame komentáre na: http://textweek.com/

5. nedeľa, cez rok, A - Mt 5,13-16

4. nedeľa, cez rok, A - Mt 5,1-12

3. nedeľa, cez rok, A - Mt 4,12-23

2. nedeľa, cez rok, A - Jn 1,29-34

nedeľa Pánovho krstu, A - Mt 3,13-17

.

.6.1. Slávnosť Zjavenia Pána, Mt 2,1-12 (2009)

6.1. Slávnosť Zjavenia Pána - Mt 2,1-12 (2007)

Obr. Betlehem, Bazilika Narodenia Pána
mozaika s troma učencami od východu

.

.

.

.

.

2. nedeľa po Narodení Pána (ako 25.12.) - Jn 1,1-18

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - Lk 2,16-21

Nedeľa Svätej rodiny - Mt 2,13-15.19-23

. Vigília Narodenia Pána, Lk 2,1-14

. Slávnosť Narodenia Pána, Jn 1,1-18

. Ohlásenie narodenia Krista

. Výpočet dátumu Vianoc

.

.

.

.

* * * * * * * * * * * Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Aleluja! * * * * * * * * * * * *

Pozn.: Komentáre k adventným čítaniam z evanjelia majú časť (a), písanú r. 2007 a časť (b), novší dodatok.

.

4. adventná nedeľa, A - Mt 1,18-25 (a)

4. adventná nedeľa, A - Mt 1,18-25 (b)

3. adventná nedeľa, A - Mt 11,2-11 (a)

3. adventná nedeľa, A - Mt 11,2-11 (b)

2. adventná nedeľa, A - Mt 3,1-12 (a)

2. adventná nedeľa, A - Mt 3,1-12 (b)

1. adventná nedeľa, A - Mt 24,37-44 (a)

1. adventná nedeľa, A - Mt 24,37-44 (b)

* * * * * * * * * * * * * *  Milosť a pokoj v novom liturgickom roku!  * * * * * * * * * * * * * * * *

Nedeľ Krista Kráľa, C - Lk 23,35-43

33. nedeľa cez rok, C - Lk 21,5-19

33. nedeľa, Lk 21,5-19 dodatok

Obr. Jeruzalem, vykopávky pri západnom múre chrámového návršia, vľavo hore zlatá kupola Omarovej mešity, vpravo dolu rímska cesta z 1. stor. a balvany zhodené na ňu počas zničenia Druhého Jeruzalemského chrámu pod vedením Títa r. 70

Obr. Jeruzalem, model mesta a Druhého chrámu z obdobia okolo r. 66 a detail, pohľad od východu (ako z Olivového vrchu, kde Ježiš podľa tradície plakal nad Jeruzalemom); svätyňa je obkolesená sústavou nádvorí, do ktorých bol hierarchicky odstupňovaný prístup - široké nádvorie pohanov bolo prístupné všetkým, za nízky múrik (viditeľný aj na detailnom zábere) smeli prejsť pod trestom smrti už len Izraeliti, muži aj ženy; po nádvorí žien bolo ešte bližšie k svätyni nádvorie už len pre mužov (potiaľ sa dostal aj Ježiš), kde sa zabíjali obetované zvieratá a potom bolo nádvorie už len pre levítov a kňazov. Do svätyne svätých smel vstúpiť len veľkňaz, raz do roka, na Deň zmierenia.

Obr. Jeruzalem, kameň s nápisom nájdený pri vykopávkach okolo juhozápadného nárožia chrámového návršia. Kameň stál vysoko na nároží, odkiaľ sa trúbením oznamoval začiatok sviatkov ako bola napr. sobota, pútnické sviatky (pesach, šavuot a sukkot), Nový rok a Deň zmierenia, polosviatky ako nový mesiac a iné.

32. nedeľa cez rok, C - Lk 20,27-38

31. nedeľa cez rok, C - Lk 19,1-10

obr. Dnešné Jericho (napravo Vrch pokušenia); púšť v okolí a vrchy smerom k Jeruzalemu (pohľad zo severu)

.

.

.

.

.

.

.


30. nedeľa cez rok, C - Lk 18,9-14

29. nedeľa cez rok, C - Lk 18,1-8

28. nedeľa cez rok, C - Lk 17,11-10

27. nedeľa cez rok, C - Lk 17,5-10

..
obr. Semienka horčice

.obr. Krík horčice

.

.

.

26. nedeľa cez rok, C - Lk 16,19-31

25. nedeľa cez rok, C - Lk 16,1-13

.

24. nedeľa cez rok, C - Lk 15,1-32

ďalší materiál k Lk 15,1-31
je v komentári zo
4. pôstnej nedele, rok C

..

.

.

.

..

.

..

.

23. nedeľa cez rok, C - Lk 14,25-33

22. nedeľa cez rok, C - Lk 14,1.7-14

21. nedeľa cez rok, C - Lk 13,22-30

20. nedeľa cez rok, C - Lk 1,39-56, pozri:

4. adventná nedeľa, C - Lk 1,39-45

..

19. nedeľa cez rok, C - Lk 12,32-48

18. nedeľa cez rok, C - Lk 12,13-21

17. nedeľa cez rok, C - Lk 11,1-13

16. nedeľa cez rok, C - Lk 10,38-42

obr. Júdska púšť medzi Jerichom a Jeruzalemom

..

15. nedeľa cez rok, C - Lk 10,25-37

14. nedeľa cez rok, C - Lk 10,1-12.17-21

13. nedeľa cez rok, C - Lk 9,51-62

11. nedeľa cez rok, C - Lk 7,36-8.3

.obr.

.

.

.obr. Nazaret, rekonštrukcia pluhu z 1. stor.


Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Slávnosť Najsvätejšej Trojice..

.

.

Slávnosť zoslania Ducha Svätého

M. Watson: The Pentecost before Pentecost

.

.

..

.

..

.

.

.

.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

6. veľkonočná nedeľa, rok C

5. veľkonočná nedeľa, rok C

4. veľkonočná nedeľa, rok C

3. veľkonočná nedeľa, rok C

2. veľkonočná nedeľa
Božieho milosrdenstva, rok C

1. veľkonočná nedeľa, rok C

Veľkonočná nedeľa cez deň, rok C

Veľkonočná vigília, rok C

obr. Jeruzalem, nočný pohľad na údolie Cedron, Olivový vrch a časť hradieb mesta

Veľký piatok

Zelený štvrtok

Kvetná nedeľa, rok C

Kvetná nedeľa, palmový sprievod

5. pôstna nedeľa, rok C

4. pôstna nedeľa, rok C

3. pôstna nedeľa, rok C

2. pôstna nedeľa, rok C

1. pôstna nedeľa, rok C

Komentár na Popolcovú stredu 2007

Komentár na Popolcovú stredu 2005

.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

6. nedeľa v období cez rok, C

5. nedeľa v období cez rok, C

4. pôstna nedeľa rok, C

3. nedeli v období cez rok, C

2. nedeľa v období cez rok, C

obr. Galilejské jazero, pri Kafarnaume

Sviatok krstu Krista Pána

Slávnosť Zjavenia Pána

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky -

Slávnosť Narodenia Pána, cez deň - Jn 1,1-18

Slávnosť Narodenia Pána, polnočná - Lk 2,1-14

Výpočet dátumu Vianoc

.

.

obr. Jedna z jaskýň v Betleheme

4. adventná nedeľa rok C - Lk 1,39-45.

3. adventná nedeľa rok C - Lk 3,10-18

2. adventná nedeľa rok C - Lk 3,1-6

1. adventná nedeľa rok C - Lk 21,25-28.34-36

.

..

.

obr. Júdska púšť medzi Jeruzalemom a Jerichom

.