-

_

_
MAG+S 2016

_

Spoločenstvo MAGIS vzniklo po Svetových dňoch mládeže v Madride 2011. Je spoločenstvom mladých, ktorí sa snažia žiť vo svojom každodennom živote z ignaciánskej spirituality.
Toto spoločenstvo sa stretáva vo dvoch stretkách - v pondelok o 17.45 a vo štvrtok o 17.45 hod. v pastoračnej miestnosti (č. 2) Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa (Františkánske nám. 4) v Bratislave. Pravidelne spolu s ďalšími členmi z celého Slovenska sa 5 krát do roka schádzajú na duchovné obnovy na Trlenskej chate pri Ružomberku. V lete pomáhajú organizovať Magis stretnutia pre ignaciánsku mládež na Slovensku, v rámci Strednej Európy alebo sa zúčastňujú programu Magis pred Svetovými dňami mládeže - najbližšie v roku 2016 v Poľsku.

Facebook: Magisáci

Blog: http://jezuiti.sk/blog/magis/
-

-

-

-

-

-

Kontakt:

magis.slovensko@gmail.com

_

Links:

Magis equipes - Francúzsko