Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov,

mne ste urobili.” (Mt 25, 40)

O komunite Sant’ Egidio, ktorá sa venuje službe chudobným,
pozri stránku: www.santegidio.sk

Ako pomôcť ľuďom bez domova v Bratislave?

Kliknite na tento link, kde nájdete zoznam miest, ktoré poskytujú pomoc a službu ľuďom bez domova v Bratislave (august 2012).