Pri jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa účinkujú dva spevácke zbory:

- Chorus Salvatoris

- Spevácky zbor pri jezuitskom kostole (”osmickari”)

Nájdené podstránky.