Chrámový zbor CHORUS SALVATORIS pôsobí v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Hlavným poslaním zboru je teda napomáhať liturgickým sláveniam formou spevu. Repertoár zboru je veľmi široký (klasická duchovná tvorba, západná aj východná cirkevná liturgia, gregoriánsky chorál, černošské spirituály). Zbor pôsobí pod vedením Róberta Mésároša a pomocnou dirigentkou je Zuzana Holičková.

Bližšie informácie o zbore nájdete na blogu: KLIKNI TU

-

Róbert Mésároš

dirigent zboru Chorus salvatoris