***

SPEVÁCKY ZBOR “OSMIČKÁRI”

pri jezuitskom kostole

Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave

***

Spevácky zbor spieva pri svätých omšiach pre mladých v pondelok o 20.00 hod. v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Nácviky spevu sú vždy pred sv. omšou, v pondelok od 18.00 hod. v budove Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorá sa nachádza vedľa kostola. Vchod do budovy je z Primaciálneho námestia (Kostolná ulica č. 1, II. poschodie, učebňa 3).

Srdečne pozývame všetkých tých, ktorí by svojim spevom chceli prispieť k oslave Boha a službe druhým, a ktorí by sa chceli stať súčasťou veselej partie veriacich ľudí.

Ak chcete vidieť niekoľko fotografii zo života zboru kliknite TUU.

KONTAKT:

Anička Ľubušká (dirigentka)

annalubuska/at/gmail.com