ADORÁCIE na TFTU

-

sú v kaplnke sv. Alojza
v prednáškovom období

každú stredu
v čase 13.45 - 15.45 hod.

-

Zodpovedná osoba:
sr. Magdaléna Kumorovitzová CJ