MODLITBA RANNÝCH CHVÁL NA TFTU
-
-

Srdečne vás pozývame

na modlitbu Ranných chvál,

ktorá je počas akademického roka,

každý piatok o 7.15 hod.

v kaplnke sv. Alojza na TFTU.

Začínam-

KOORDINÁTOR:

JOZEF FILKO

E-mail: jfilko[at]yaw.sk

-

_
Links:

-
Liturgia hodín

Divine Office.org

Liturgy of the Hours (eBreviary)