Pozývame vás na sv. omše pre vysokoškolákov a pracujúcu mládež,
tzv. “osmičky”, ktoré sú v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
-

v pondelok o 20.00 hod.

Pri tejto sv. omši spieva spevácky zbor “osmičkárov”,

ktorý skúša pred sv. omšou v pondelok od 18.30 hod. v budove teologickej fakulty Trnavskej univerzity (Kostolná 1) v učebni 3. Všetci hudobníci a speváci sú vítaní!

-

***

Facebook: Osmičky u jezuitov

-

-