ČO JE RODINNÁ SV. OMŠA?

_

Rodinnou svätou omšou vytvárame priestor pre živé, otvorené spoločenstvo veriacich pri Jezuitskom kostole v Bratislave, ktoré chce ľuďom pomáhať žiť vieru v každodennom živote. Je odpoveďou na potrebu aktívnej účasti veriacich na sv. omši, o ktorej tiež hovorí II. vatikánsky koncil.

Rodina, ako základná bunka spoločnosti, predstavuje vhodný formát oslovenia, nakoľko detských a mládežníckych sv. omší je dosť. Všetci sme totiž jedna veľká Božia rodina a preto cez rodinu chceme oslovovať širšie portfólio veriacich všetkých vekových kategórii s možnosťou dlhšej realizácie veriacich bez oklieštenia „veku“ (napr. keď sa z detí stane mládež, prestanú byť detské sv. omše pre nich zaujímavé).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že rodinná svätá omša je omšou pre všetky generácie na ktorú všetkých srdečne pozývame. Tešíme sa na vás každú nedeľu od začiatku októbra do konca júna o 9:00 v Jezuitskom kostole v Bratislave.

Pozrite si reláciu o Rodinnej sv. omši v TVLUX: http://www.tvlux.sk/archiv/play/2018

***

Kontakty

Email: info@rodinnaomsa.sk

Užitočné linky týkajúce sa pastorácie rodín:

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave


YouTube Preview Image

You’ll need Skype CreditFree via Skype