SVIATOSŤ ZMIERENIA / DUCHOVNÝ ROZHOVOR

pre študentov a zamestnancov TFTU

_

-

Na termíne sviatosti zmierenia alebo rozhovoru sa môžete dohodnúť
s kaplánom TFTU, s P. Vlastimilom Dufkom SJ

E-mail: vlastodufka(at)gmail.com

***