Modlitby so spevmi z TAIZÉ
(STÍŠENIE V STAROM MESTE)

Pozývame Vás na modlitbu so spevmi z TAIZÉ (Stíšenie v Starom meste), ktorej súčasťou je počúvanie Božieho slova, prosby, meditatívne ticho a spev. Tieto modlitby sú v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave obyčajne každý posledný piatok v mesiaci (okrem decembra, júla a augusta) o 20.15 hod. Modlitby so spevmi z Taizé sú príležitosťou k osobnejšiemu stretnutiu sa s Bohom v modlitbe…

-

-

-

Facebook: Taizé modlitby u jezuitov

-

_