MAGIS 2015 “Verní až do konca”

Št, Apr 16, 2015

zo života Magisu

Pozývame Ťa na MAGIS 2015, letné stretnutie pre mladých od 18 do 30 rokov organizované jezuitmi, ktoré sa uskutoční 26. júla – 2. augusta 2015 pred Národným stretnutím mládeže P15. Magis je pre všetkých, ktorí chcú zažiť v živote viac, viac slúžiť, viac milovať a chcú spolu objavovať Boha cez nové situácie (skúsenosti - experimenty).

Tento rok, pri príležitosti 70. výročia smrti Tomáša a Františka Munkovcov, ukončenia diecéznej fázy procesu ich blahorečenia a Roku zasväteného života, je Magis s heslom „Verní až do konca“ inšpirovaný práve životom rodiny Munkovcov. Rodina Munkovcov konvertovala zo židovstva na katolícku vieru a starší syn Tomáš vstúpil počas vojny do jezuitského noviciátu. František a jeho syn Tomáš Munk sú kandidátmi na blahorečenie pre ich vernosť Kristovi až po ich tragickú smrť pri pochode smrti z koncentračného tábora Sachsenhausen. Viac o Munkovcoch nájdete na tomto blogu.

Účastníci MAGIS 2015 si môžu vybrať zo 4 experimentov, detaily nižšie, kde budú mať v menších skupinkách od 26.7. do 31.7.2015 svoj vlastný program so spoločnou témou dňa, sv. omšou, vybranou aktivitou a zdieľaním. Po experimentoch sa všetci presunú do Popradu na Národné stretnutie mládeže P15 31.7.-2.8.2015, ktorého jedným z patrónov je práve aj Tomáš Munk. Viac o P15 nájdete na oficiálnej stránke P15.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa už aj víkend P15, je 70 EUR.

ZAREGISTROVAŤ A VYBRAŤ SI EXPERIMENT môžeš tu.

Prihlásenie sa považuje za záväzné až po uhradení poplatku 70 EUR (do správy uveďte „Magis 15“).

Číslo účtu: 520700 - 4204255177 / 8360

IBAN:  SK9183605207004204255177

V prípade otázok napíš na: magis.slovensko@gmail.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MAGIS EXPERIMENTY

1, Ekologický experiment

Ivanka pri Dunaji > p. Dušan Bezák SJ

Ekologický experiment je tu pre tých, ktorí chcú zažiť prírodu a pomôcť jej ochrane. Hlavnou aktivitou bude čistenie a revitalizácia brehov kanála “Ľadová voda” v priestoroch jezuitského parku od nečistôt, náletových drevín a krovín, nakladanie a likvidácia odpadu a sadenie nových stromov. Pracovné činnosti budú prebiehať najmä doobeda, poobede bude priestor na workshopy o ochrane prírody a biblickom pohľade na ekológiu a na iné voľnočasové aktivity v Ivanke a okolí. Účastníci počas experimentu navštívia aj židovské miesta spojené so životom rodiny Munkovcov v Bratislave.

2, Putovanie ‘Židovské dedičstvo rodiny Munkovcov’

Bratislava, Budapešť, Ružomberok > p. Jaroslav Mudroň SJ

Experiment pre tých, ktorí sa zaujímajú o svet judaizmu a majú radi cestovanie vlakom.

Rodina Munkovcov patrila medzi typické židovské rodiny stredoeurópskej tradície, ktorá okúsila ten najtragickejší osud v podobe holokaustu. Na pozadí životného príbehu rodiny Munkovcov je cieľom tohto magis experimentu bližšie spoznať svet judaizmu v našom kraji v tridsiatych rokoch minulého storočia. Putovanie sa začne v Budapešti, kde sa Tomáš Munk narodil a kde sa nachádzalo najväčšie centrum židovskej kultúry a náboženstva. Po presťahovaní sa do Bratislavy sa svojho náboženského presvedčenia Munkovci vzdali a ako mnoho Židov toho obdobia aj oni ostali bez vyznania. V Ružomberku sa začala ich spoločná cesta do Katolíckej cirkvi a, ako vidieť z Tomášových listov, prijatie kresťanstva znamenalo pre nich odkrytie ich židovskej identity v novom svetle – identity, pre ktorú mali obetovať aj to posledné – vlastný život.

3, Umelecký experiment ‘Doma u Munkovcov’

Ružomberok, Trlenská dolina > p. Peter Girašek SJ, Sr. Fides Strenková CJ
Malebná príroda Ružomberka a okolia nás uvedie do autentického prostredia, v ktorom sa v obodbí 2. svetovej vojny odohrával životný príbeh židovských konvertitov - rodiny Munkovcov. Toto prostredie je úzko spojené s kresťanskou fázou života rodiny Munkovcov. Prostredníctvom osobnej a spoločnej modlitby ako aj hľadania tvorivých plastických vyjadrení hodnôt žitých v tejto rodine budeme cez tento experiment pozvaní hlbšie vnikať do tajomstva ich cesty k Bohu. Zároveň to bude príležitosť odkryť živosť posolstva rodiny Munkovcov pre dnešnú dobu a ponúknuť ho ďalej.

4, Putovanie ‘Po stopách Munkovcov v Nemecku’

Berlín, Sachsenhausen > p. Ondrej Gábriš SJ

Tento experiment bude netradičným putovaním po stopách Munkovcov v Nemecku, kde prežili poslednú časť ich života vo väzení koncentračných táborov. Skoro celá 80 km trasa povedie cez hlavné mesto Berlín, z juhu Lichtenrade na sever do Sachsenhausen a ďalej na mestečko Neuruppin. Účastníci navštívia zaujímavé pamätihodnosti v Berlíne a budú spať v miestnych farách alebo kláštoroch. Putovanie ponúkne priestor na inšpiráciu životom Munkovcov, ktorí napriek ťažkým okolnostiam života v koncentračnom tábore vydali hrdinské svedectvo viery pre ostatných spoluväzňov tým, že si zachovali ľudskú dôstojnosť a dôveru v Boha.

Reagovať

Musíte byť prihlásený, aby ste mohli písať komentáre.