Okt 02 2011

Otvorenie procesu blahorečenia

Vložil admin do Nezaradené

FOTO: Peter Zimen, TK KBS

Dňa 27. 9. o 16.00 v Kostole Najsv. Spasiteľa v Bratislave arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský otvoril diecézny proces blahorečenia Božích služobníkov Tomáša a Františka Munkovcov, keď prijal žiadosť podanú vicepostulátorom P. Ondrejom Gabrišom a ustanovil tribunál.

Za jeho členov vymenoval P. Jozefa Šuppu SJ ako biskupského delegáta, ThLic. Petra Slepčana ako promótora spravodlivosti a JUDr. Máriu Kucharovičovú ako notárku aktuárku. Ako odborníkov v oblasti histórie a archívnictva potvrdil Mgr. Petra Dvorského, Mrg. Andreja Gerbu, Mgr. Tomáša Gerboca SVD a doc. Martu Dobrotkovú, ako prekladateľku potvrdil Mgr. Romanu Farskú. Všetci menovaní, včítane druhého vicepostulátora RNDr. Františka Mikloška urobili prísahu. Bol predložený zoznam svedkov a biskupský delegát určil miesto ďalších pojednávaní, ktorým bude zasadačka ABÚ v Bratislave.

Najbližšie zasadnutie bude 17.10.2011. Televízia LUX celé podujatie vysielala v priamom prenose. Súčasťou slávnostného aktu bol aj umelecký program. O 18. hod nasledovala v jezuitskom kostole sv. omša, ktorej predsedal Mons. Štefan Sečka s koncelebráciou okolo 20 jezuitov. V kostole je naďalej inštalovaná výstava autentických fotografií zo života rodiny Munkovej.

Prosíme o Vaše modlitby za zdarný priebeh procesu blahorečenia.

-jb-

Správy TK KBS: Text, Foto, Audio

_________________________________________________________________________

Modlitba za blahorečenie


Pane Ježišu, tvoji služobníci Tomáš a František ťa milovali
až do zabudnutia seba samých.
Prosíme ťa, osláv ich a nás naplň láskou k tebe;
daj, aby sme ňou žili vo všetkých okolnostiach nášho života,
veď ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Bratislave zo dňa 16. 4. 2010, č. 579/2010.