Okt 19 2014

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA 19. 10. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

19. 10. NEDEĽA - DVADSIATA DEVIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 sv. ruženec
20. 10. Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období
21. 10. Utorok 29. týždňa v Cezročnom období
22. 10. Streda 29. týždňa v Cezročnom období
23. 10. Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období
24. 10. Piatok 29. týždňa v Cezročnom období
25. 10. Sobota Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina v Spišskej kapitule
26. 10. NEDEĽA - TRIDSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dnes je misijná nedeľa, Cirkev nás pozýva hlbšie si uvedomiť ako uskutočňujeme poslanie, ktoré nám dal Ježiš: ohlasovať jeho evanjelium. Modlime sa za misionárov i tých, ktorí nepoznajú Ježiša, aby ho prijali za Spasiteľa. Pri sv. omšiach je zbierka na misie. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Pozývame vás na sv. omšu s misionármi z Indie 23.10.2014 o 18.00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku. Po sv. omši si budete môcť vypočuť príbehy, zakúpiť kalendáre, či pohľadnice na rok 2015 odhaľujúce krásu ľudí v Indii a ich práce.
- Jezuiti a Spoločenstvo rodín pozýva rodiny na duchovnú obnovu na budúcu nedeľu 26. 10. 2014. O 16.00 bude sv. omša v našom kostole pre rodiny s deťmi. Po sv. omši bude program pre manželov v priestoroch Gymnázia sv. Andreja na tému: „AKO MUŽA A ŽENU ICH STVORIL” (Gen 1,27). Viac informácií je na výveske v predsieni kostola.
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok    20. 10. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Tkáčikovú a Mäsiarovú 18.00 + Etela Sutereková
Utorok        21. 10. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Violu a Stanislava 18.00 + Štefan
Streda         22. 10. 8.00 Poďakovanie za 60r. života Márie 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janu
Štvrtok        23. 10. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána a syna Jána 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
Piatok         24. 10. 8.00 + Juraj, Fridrich, Viera 18.00 + Františka, Karol
Sobota        25. 10. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa        26. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 13 2014

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA 12. 10. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

12. 10. NEDEĽA - DVADSIATA ÔSMA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 sv. ruženec
13. 10. Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období
14. 10. Utorok 28. týždňa v Cezročnom období
15. 10. Streda Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
16. 10. Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období
17. 10. Piatok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a muč., spomienka
18. 10. Sobota Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
19. 10. NEDEĽA - DVADSIATA DEVIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok    13. 10. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Jackovú 18.00 Za pokoj v rodine Ľudmily, Stanislava, Matúša
Utorok        14. 10. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Máriu Chebeňovú 18.00 + Jaroslav
Streda         15. 10. 8.00 + František, Mária 18.00 Úmysel
Štvrtok        16. 10. 8.00 + Stanislav 18.00 + Ján, Štefan, Albína
Piatok         17. 10. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Za zdravie pre Vlastu a Miroslava
Sobota        18. 10. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa        19. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 05 2014

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA 5. 10. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

5. 10. NEDEĽA - DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť na 1.nedeľu
6. 10. Pondelok Bl. Diega de San Vitores SJ, mučeníka, spomienka
7. 10. Utorok Ružencovej Panny Márie, spomienka
8. 10. Streda 27. týždňa v Cezročnom období
9. 10. Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období
10. 10. Piatok 27. týždňa v Cezročnom období
11. 10. Sobota 27. týždňa v Cezročnom období
12. 10. NEDEĽA - DVADSIATA ÔSMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.
- V sobotu 11.10.2014 príde do nášho kostola P. Robert Balek SVD misionár v Rusku, v Moskve. O 16.30 predstaví v misijnej prezentácii svoju misiu v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu s fotografiami a suvenírmi. Odslúži sv. omšu o 18:00 hod. s misijnou kázňou. Po sv. omši bude podľa záujmu pokračovať v prezentácii. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz to má byť chrám. Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú “Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve” s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší, ktoré sa v chráme Sv. Oľgy v Moskve už slúžia a budú slúžiť každý rok za všetkých darcov a za živých alebo zosnulých zapísaných na tehličkách, kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      6. 10. 8.00 + Dana 18.00 + Mária, Anton Šľachta
Utorok          7. 10. 8.00 + Jozef, Peter, Anna 18.00 + Eduard
Streda           8. 10. 8.00 Za Božiu pomoc pre rod. Hosťovskú 18.00 Úmysel
Štvrtok          9. 10. 8.00 + Mária, Štefan, Katarína, Ján 18.00 + Oľga
Piatok         10. 10. 8.00 + Jozef, Stanislav 18.00 + Jonáš, Ľudmila
Sobota        11. 10. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa        12. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 05 2014

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA 28. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

28. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
29. 9. Pondelok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
30. 9. Utorok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
1. 10. Streda Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
2. 10. Štvrtok Sv. anjelov strážcov, spomienka

3. 10. Piatok Sv. Františka Borgiu SJ, spomienka
4. 10. Sobota Sv. Františka Assiského, spomienka

5. 10. NEDEĽA - DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bude prvý piatok v mesiaci október, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.
- V sobotu 11.10.2014 príde do nášho kostola P. Robert Balek SVD misionár v Rusku, v Moskve. O 16.30 predstaví v misijnej prezentácii svoju misiu v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu s fotografiami a suvenírmi. Odslúži sv. omšu o 18:00 hod. s misijnou kázňou. Po sv. omši bude podľa záujmu pokračovať v prezentácii. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz by to malo vyzerať ako chrám. Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú “Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve” s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší, ktoré sa v chráme Sv. Oľgy v Moskve už slúžia a budú slúžiť každý rok za všetkých darcov a za živých alebo zosnulých zapísaných na tehličkách, kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      29. 9. 8.00 + rod. Dlugošová a Gondkovičová 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
Utorok          30. 9. 8.00 + Mária, Félix, Júlia, Veronika 18.00 + Miroslav Gvizd
Streda           1. 10. 8.00 + Ondrej Myšiak 18.00 Úmysel
Štvrtok          2. 10. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok            3. 10. 8.00 + František 18.00 Poďakovanie za 90 r. života Františky
Sobota          4. 10. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa          5. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 29 2014

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA 28. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

28. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
29. 9. Pondelok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
30. 9. Utorok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
1. 10. Streda Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
2. 10. Štvrtok Sv. anjelov strážcov, spomienka

3. 10. Piatok 24. týždňa v Cezročnom období
4. 10. Sobota Sv. Františka Assiského, spomienka
5. 10. NEDEĽA - DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bude prvý piatok v mesiaci október, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.
- V sobotu 11.10.2014 príde do nášho kostola P. Robert Balek SVD misionár v Rusku, v Moskve. O 16.30 predstaví v misijnej prezentácii svoju misiu v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu s fotografiami a suvenírmi. Odslúži sv. omšu o 18:00 hod. s misijnou kázňou. Po sv. omši bude podľa záujmu pokračovať v prezentácii. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz by to malo vyzerať ako chrám. Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú “Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve” s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší, ktoré sa v chráme Sv. Oľgy v Moskve už slúžia a budú slúžiť každý rok za všetkých darcov a za živých alebo zosnulých zapísaných na tehličkách, kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      29. 9. 8.00 + rod. Dlugošová a Gondkovičová 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
Utorok          30. 9. 8.00 + Mária, Félix, Júlia, Veronika 18.00 + Miroslav Gvizd
Streda           1. 10. 8.00 + Ondrej Myšiak 18.00 Úmysel
Štvrtok          2. 10. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok            3. 10. 8.00 + František 18.00 Poďakovanie za 90 r. života Františky
Sobota          4. 10. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa          5. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 21 2014

DVADSIATA PIATA NEDEĽA 21. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

21. 9. NEDEĽA - DVADSIATA PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
22. 9. Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období
23. 9. Utorok Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
24. 9. Streda 25. týždňa v Cezročnom období
25. 9. Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období
26. 9. Piatok 25. týždňa v Cezročnom období
27. 9. Sobota Sv. Vincenta de Paul, spomienka, r. 1540 pápež Pavol III. potvrdil Spol. Ježišovu
28. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pri príležitosti 3. výročia otvorenia procesu blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov vás pozývame do Jezuitského kostola v Ružomberku dňa 21. septembra (nedeľa) o 16,30 hod. na sv. omšu, kde si priblížime ich príklad viery pre súčasnú rodinu.
- Dnešnou nedeľou začínajú nedeľné sv. omše pre študentov o 20.00 v našom kostole.
- 22. - 28. septembra 2014 sa konajú celonárodné oslavy 150. výročia narodenia Andreja Hlinku pod názvom „Dni Andreja Hlinku”. V stredu 24.9. 2014 bude v našom kostole organový koncert. Účinkovať bude David di Fiore z USA. Celý program je na výveske v predsieni kostola.
- Katolícke biblické dielo Vás srdečne Vás pozýva na pravidelné prednáškovo - modlitebné stretnutia s Božím slovom: „Sila a účinnosť Božieho slova”, ktoré sa uskutočnia v Ružomberku, v Dome školských sestier sv. Františka, Zelená 2, dňa 22.9. - 20.10. - 24.11. - 15.12. 2014 - vždy v pondelok o 17.30 hod. Čítať a nachádzať inšpiráciu pre modlitbu budeme v knihe Skutky apoštolov. Prineste si so sebou Sväté písmo.
- Vo štvrtok 25. 9. 2014 bude po večernej sv. omši prednáška Kataríny Lachmanovej na tému: „KARIKATÚRY BOHA”. Po sv. omši bude autogramiáda v pastoračných priestoroch.
- Vincentská rodina organizuje 8. ročník celoslovenskej zbierky Boj proti hladu. Kúpou medovníkového srdiečka zmiernime utrpenie hladujúcich a negramotných ľudí v Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku a Rusku. Zbierka v našej farnosti sa uskutoční 28.9.2014 po svätých omšiach vo všetkých kostoloch v Ružomberku.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      22. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu, Dávida a Katrin 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Františka
Utorok          23. 9. 8.00 Poďakovanie za 40 r. manželstva Jána a Anny 18.00 + Jozef, Anežka, Jozef
Streda           24. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu, Katarínu a Máriu 18.00 Úmysel
Štvrtok          25. 9. 8.00 Za Božie požehnanie pre Jaroslava s rodinou 18.00 + Fridrich Baranec
Piatok            26. 9. 8.00 + Ondrej, Mária, Jozef, Metod 18.00 + Ján, Margita
Sobota          27. 9. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          28. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 14 2014

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA 14. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

14. 9. NEDEĽA - POVÝŠENIE SV. KRÍŽA TITULÁRNY SVIATOK NÁŠHO KOSTOLA
15. 9. Pondelok Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť, sv. omše 7.00, 9.00, 18.00
16. 9. Utorok Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
17. 9. Streda Sv. Róberta Belarmína SJ, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18. 9. Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období
19. 9. Piatok 24. týždňa v Cezročnom období

20. 9. Sobota Sv. Ondreja Kim Taegona kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
21. 9. NEDEĽA - DVADSIATA PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pri príležitosti 3. výročia otvorenia procesu blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov vás pozývame do Jezuitského kostola v Ružomberku dňa 21. septembra (nedeľa) o 16,30 hod. na sv. omšu, kde si priblížime ich príklad viery pre súčasnú rodinu.
- Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Jeden z nich je záväzný. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu.
- Katolícke biblické dielo Vás srdečne Vás pozýva na pravidelné prednáškovo - modlitebné stretnutia s Božím slovom: „Sila a účinnosť Božieho slova”, ktoré sa uskutočnia v Ružomberku, v Dome školských sestier sv. Františka, Zelená 2, dňa 22.9. - 20.10. - 24.11. - 15.12. 2014 - vždy v pondelok o 17.30 hod. Čítať a nachádzať inšpiráciu pre modlitbu budeme v knihe Skutky apoštolov. Prineste si so sebou Sväté písmo.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      15. 9. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Utorok          16. 9. 8.00 + František, Juliána 18.00 + Ladislav
Streda           17. 9. 8.00 + Ján, Mária 18.00 Úmysel
Štvrtok          18. 9. 8.00 + z rodiny Kaletových a Bruncových 18.00 +Ján, Helena, Karol
Piatok            19. 9. 8.00 Za Božiu pomoc pre Miroslavu 18.00 + Helena
Sobota          20. 9. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          21. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 07 2014

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA 7. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

7. 9. NEDEĽA - DVADSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 bude pobožnosť
8. 9. Pondelok Narodenie Panny Márie, sviatok
9. 9. Utorok Sv. Petra Clavera, kňaza SJ, misionára, spomienka
10. 9. Streda Bl. Františka Gárate, rehoľného brata SJ, spomienka
11. 9. Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období
12. 9. Piatok Najvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka
13. 9. Sobota Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
14. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ - POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
TITULÁRNY SVIATOK NÁŠHO KOSTOLA

Úmysly svätých omší:

Pondelok        8. 9. 8.00 + Mária, Bohuš 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava
Utorok            9. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Eduarda a Ľuboslavu 18.00 + Ján, Mária, Vincent, Valéria
Streda           10. 9. 8.00 + Viktor, Cecília, Jozef 18.00 Úmysel
Štvrtok          11. 9. 8.00 + Vendelín, Pavlína 18.00 +Branislav
Piatok            12. 9. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Máriu Chebeňovú 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Dorotku a rodičov
Sobota          13. 9. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          14. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 31 2014

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA 31. 8. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

31. 8. NEDEĽA - DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
1. 9. Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období
2. 9. Utorok 22. týždňa v Cezročnom období
3. 9. Streda Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka
4. 9. Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období
5. 9. Piatok 22. týždňa v Cezročnom období
6. 9. Sobota 22. týždňa v Cezročnom období
7. 9. NEDEĽA - DVADSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bude prvý piatok v mesiaci september, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod.
- FOTOKLUB pri Liptovskom múzeu v Ružomberku pozýva na duchovno-koncertné podujatie venované najvyšším hodnotám existencie s názvom STRETNUTIE PRE ŽIVOT, ktoré sa uskutoční v nedeľu 7. 9. 2014 o 16.00 v kostole Ružencovej Panny Márie v Černovej. Viac informácií je na nástenke.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        1. 9. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Danicu Podobovú pri 70. r. života 18.00 + Anna, Margita, Karol
Utorok            2. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava, Miroslava a Máriu
Streda             3. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Simonu a rodičov 18.00 + Ľubomír Píller
Štvrtok            4. 9. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok              5. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Mitevovú 18.00 + Božena, Františka, Pavol
Sobota            6. 9. 8.00 Za členov ruženc. spoločenstiev 18.00 Úmysel
Nedeľa            7. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 24 2014

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA 24. 8. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

24. 8. NEDEĽA - DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
25. 8. Pondelok Sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, ľub. spomienka
26. 8. Utorok 21. týždňa v Cezročnom období
27. 8. Streda Sv. Moniky, spomienka
28. 8. Štvrtok Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka

29. 8. Piatok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
30. 8. Sobota 21. týždňa v Cezročnom období
31. 8. NEDEĽA - DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly svätých omší:

Pondelok      25. 8. 8.00 Za zdravie Anny 18.00 + Karol, Albína
Utorok          26. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku 18.00 Za dary Ducha Sv. pre Simonu
Streda           27. 8. 8.00 + Edita Vrzgulová 18.00 Úmysel
Štvrtok          28. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jakuba 18.00 + Štefan
Piatok            29. 8. 8.00 + František 18.00 + Roman
Sobota          30. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          31. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »