Sep 18 2017

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 17.9. 2017

Liturgický kalendár
17.9. Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období
18.9. Pondelok - 24. týždňa v Cezročnom období
19.9. Utorok - 24. týždňa v Cezročnom období

20.9. Streda - sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz, sv. Pavol Chong Hasang a spol. muč.
21.9. Štvrtok - sv. Matúš, apoštol a evanjelista, sviatok

22.9. Piatok - 24. týždňa v Cezročnom období
23.9. Sobota - 24. týždňa v Cezročnom období
24.9. Nedeľa - Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

Ponúkame vám naše jezuitské kalendáre na rok 2017. Sú na stolíku pod chórom - môžete si ich zakúpiť, ich cena je 2,50 €.
V stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Počas nich ďakujeme za úrodu.

Na budúcu nedeľu 24. septembra, bude sv. omša o 16.00 pre rodiny s deťmi.

V sobotu 30. septembra v Bratislave bude blahorečený saleziánsky kňaz, Don Titus Zeman. Kto by sa chcel zúčastniť tejto slávnosti, môže sa záväzne prihlásiť u nás v sakristii. Na blahorečenie organizujeme púť autobusom do Bratislavy. Odchod autobusu bude pred železničnou stanicou v Ružomberku, ráno o 5.30 hod. Cena je 20 €. Bližšie informácie vám poskytne P. Ondrej Gábriš, SJ.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

18.9

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš 7.30

P. Revák 17.30

Utorok

19.9

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák 7.30

P. Gábriš 17.30

Streda

20.9

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák 7.30

P. Kovaľ 17.30

Štvrtok

21.9

P. Revák

P. Adamík

P. Kovaľ 7.30

P. Revák 17.30

P. Kovaľ

Piatok

22.9

P. Revak

P. Kovaľ

P. Kovaľ 7.30

P. Revák 17.30

P. Gábriš

Sobota

23.9

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ 7.30

P. Revák 17.30

P. Adamík

Nedeľa

Sv. omša 7.00

Sv. omša 9.00

Sv. omša 20.00

24.9

P. Revak

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 10 2017

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 10.9. 2017

Liturgický kalendár
10.9. Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období
11.9. Pondelok - 23. týždňa v Cezročnom období
12.9. Utorok - Meno preblahoslavenej Panny Márie
13.9. Streda - sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi
14.9. Štvrtok - Povýšenie svätého Kríža, /Titulárny sviatok nášho chrámu/
15.9. Piatok - Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, slávnosť
16.9. Sobota - 23. týždňa v Cezročnom období
17.9. Nedeľa - Dvadsiata štvrta nedeľa v Cezročnom období

Vo štvrtok 14. septembra vás chceme pozvať na slávnosť „Povýšenia svätého kríža” /Je to titulárny sviatok nášho chrámu - Patrocínium/ Slávnostnú svätú omšu o 18.00 hod. bude celebrovať Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy.

V piatok 15. 9. na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, budú v našom kostole sv. omše ráno o 7.00, 9.00 a večer o 18.00.

Na budúci týždeň 18. septembra v pondelok o 15.00 hod. bude výročná sv. omša za Tadeusza Zasępu, bývalého rektora na KU. Pred sv. omšou o 14.00 hodine sa uskutoční stretnutie pri jeho hrobe.

V piatok 15. septembra 2017 bude na Kalvárii odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Krížová cesta je o 14.00 hod. Svätá omša o 15.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnosť bude konať vo farskom kostole.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

11.9

P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ               17.30

Utorok

12.9

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

13.9

P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ               17.30

Štvrtok

14.9

P. Gábriš

emeritný

pomocný biskup

Andrej Imrich

P. Kovaľ                 7.30
Nespovedáme

Piatok

15.9

7.00  P. Gábriš

9.00  P. Kovaľ

P. Adamík

Nespovedáme
Nespovedáme

Sobota

16.9

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

17.9

P. Kovaľ

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 03 2017

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 3.9. 2017

Liturgický kalendár
3.9. Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období
4.9. Pondelok - 22. týždňa v Cezročnom období

5.9. Utorok - sv. Matka Terézia z Kalkaty, rehoľníčka
6.9. Streda - 22. týždňa v Cezročnom období
7.9. Štvrtok - sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki SJ, Štefan Pangrác SJ, muč.
8.9. Piatok - Narodenie Panny Márie
9.9. Sobota - sv. Peter Claver SJ, kňaz
10.9. Nedeľa - Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Je prvá nedeľa mesiaca, po obede o 15.00 hod. vás pozývame na Ruženec Božieho milosrdenstva, adoráciu a Litánie k Božskému Srdcu.
Už dnes vám chceme pozvať na slávnosť „Povýšenia kríža” /Je to titulárny sviatok nášho chrámu - Patrocínium/ Slávnostnú svätú omšu 14. septembra o 18.00 hod. bude celebrovať Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy.
****
V pondelok 4. septembra 2017 vo farskom kostole Veni Sancte o 8.00 hod.
V piatok 8. septembra 2017 je príprava dospelých na krst, sv. prijímanie a birmovku. Stretnutie bude na farskom úrade o 19.15 hod.

Stretnutia birmovancov podľa jednotlivých skupín tento týždeň budú:
KLAČNO - vo štvrtok 7.09.2017 o 17.30 hodine.
BANIČNÉ - v piatok 8.09.2017 o 17.30 hodine.
FARSKÝ KOSTOL - v sobotu 9.09.2017 o 9.00 a 10.00 hodine
Birmovanci nech si so sebou prinesú preukazy.

Aj v novom školskom roku budú mať deti kartičky, ktoré školáci 1.-4. ročníkov dostanú na náboženstve, prípadne tu v kostole a účasť na sv. omšiach si budú dávať potvrdzovať.
Kartičky môžu mať aj deti predškolského veku. Ich rodičia si môžu kartičky vyzdvihnúť v kostole.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

4.9

P. Revák

P. Dado

P. Kovaľ                 7.30
P. Dado                17.30

Utorok

5.9

P. Dado

P. Adamík

P. Adamík              7.30
P. Dado                17.30

Streda

6.9

P. Dado

P. Adamík

P. Adamík              7.30
P. Dado                17.30

Štvrtok

7.9

P. Kovaľ

P. Kovaľ

Kaplán KU             7.30
Kaplán KU           17.30

Piatok

8.9

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Adamík            17.30

P. GábrišP

Sobota

9.9

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

10.9

P.  Adamík

P. Kovaľ

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 27 2017

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 27.8. 2017

Liturgický kalendár
27.8. Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období
28.8. Pondelok - sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi
29.8. Utorok - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
30.8. Streda - 21. týždňa v Cezročnom období
31.8. Štvrtok - 21. týždňa v Cezročnom období
1.9. Piatok - 21. týždňa v Cezročnom období

2.9. Sobota - 21. týždňa v Cezročnom období
3.9. Nedeľa - Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

V našej farnosti otvárame kurz manželských večerov. Tento kurz je určený pre manželov všetkých vekových skupín, ktorí chcú pracovať na zdokonaľovaní svojho manželstva. Kurz trvá sedem týždňov. Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu, alebo v sakristii kostola. Viac informácii o kurze sa dozviete na výveske a na stránke www.manzelskevecery.sk Kurz začína 10. 09. 2017
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) reaguje na zvýšený záujem o poznanie Svätého písma, preto otvára v novom akademickom roku 2017/2018 v rámci Univerzity tretieho veku nový študijný program s názvom „Spoznávame Sväté písmo”. Ide o trojročné štúdium. Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 45 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 35 € pre dôchodcov a nezamestnaných a 45 € pre zamestnaných uchádzačov.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

28.8

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Utorok

29.8

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Adamík            17.30

P. Gábriš

Streda

30.8

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš, Adamík                P. Kovaľ               17.00

Štvrtok

31.8

P. Revák

P. Adamík

P. Kovaľ,                7.30

P. Gábriš, Adamík

P. Gábriš, Kovaľ              P. Revák              17.00

Piatok

1.9

P. Kovaľ

P. Revák

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Sobota

2.9

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

3.9

P.  Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 20 2017

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 20.8. 2017

Liturgický kalendár
20.8. Dvadsiata nedeľa v cezročnom období
21.8. Pondelok - sv. Pius X., pápež
22.8. Utorok - Panna Mária Kráľovná
23.8. Streda - 20. týždňa v Cezročnom období
24.8. Štvrtok - sv. Bartolomej, apoštol, sviatok
25.8. Piatok - bl. Dominik Trčka, rehoľník a mučeník

26.8. Sobota - 20. týždňa v Cezročnom období
27.8. Nedeľa - Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Pri príležitosti 175. výročia založenia Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok Vás srdečne pozývame na ďakovnú svätú omšu, ktorú bude celebrovať Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko v Kostole sv. Ondreja v Ružomberku v sobotu 26. augusta 2017 o 11.00 hodine.

V našej farnosti otvárame kurz manželských večerov. Tento kurz je určený pre manželov všetkých vekových skupín, ktorí chcú pracovať na zdokonaľovaní svojho manželstva. Kurz trvá sedem týždňov. Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu, alebo v sakristii kostola. Viac informácii o kurze sa dozviete na výveske a na stránke www.manzelskevecery.sk Kurz začína 10. 09. 2017
Deti po sv. omši na budúcu nedeľu odovzdajú prázdninové kartičky.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

21.8

P. Revák

P. Adamík

P. Adamík              7.30
P. Revák              17.30

Utorok

22.8

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

23.8

P. Gábriš

P. Revák

P.  Revák                7.30
P. Gábriš              17.30

Štvrtok

24.8

P. Revák

P. Adamík

P. Adamík              7.30
P. Revák              17.30

Piatok

25.8

P. Revák

P. Adamík

P. Adamík              7.30
P. Revák              17.30

Sobota

26.8

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

27.8

P. Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 14 2017

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 13.8. 2017

Liturgický kalendár
13.8. Devätnásta nedeľa v cezročnom období
14.8. Pondelok - sv. Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník
15.8. Utorok - Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
16.8. Streda - sv. Štefan Uhorský, kráľ
17.8. Štvrtok - 19. týždňa v Cezročnom období
18.8. Piatok - sv. Albert Hurtad Cruchago SJ, kňaz; sv. Helena
19.8. Sobota - 19. týždňa v Cezročnom období
20.8. Nedeľa - Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

V utorok je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Sv. omše v našom kostole budú o 8.00, 12.15 a o 18.00.
Každú sobotu po rannej svätej omši, ktorá je o 8.00, sa modlíme v našom chráme ruženec k Panne Márii. Srdečne ste pozvaní.

Farské oznamy
V našej farnosti otvárame kurz manželských večerov. Tento kurz je určený pre manželov všetkých vekových skupín, ktorí chcú pracovať na zdokonaľovaní svojho manželstva. Kurz trvá sedem týždňov. Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu, alebo v sakristii kostola. Viac informácii o kurze sa dozviete na výveske a na stránke www.manzelskevecery.sk Kurz začína 10. 09. 2017
Na slávnosť Nanebovzatie Panny Márie bude požehnávanie bylín, preto si prineste kvety a liečivé rastliny.
Na budúcu nedeľu 20.08.2017 sv. omša vo farskom kostole o 10.00 hod. bude obetované za zomrelého Mons. Andreja Hlinku.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

14.8

P. Revák

P. Adamík

P. Kovaľ                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Utorok

15.8

8.00  P. Kovaľ

12.15  P. Adamík

18.00  P. Kovaľ

Nespovedáme
Nespovedáme

Streda

16.8

P. Adamík

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Štvrtok

17.8

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Kovaľ                7.30
P. Kovaľ               17.30

Piatok

18.8

P. Adamík

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Sobota

19.8

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.30

P. Kovaľ

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

20.8

P.  Kovaľ

P. Kovaľ

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 06 2017

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 6.8. 2017

Liturgický kalendár
6.8. Osemnásta nedeľa v cezročnom období
7.8. Pondelok - 18. týždňa v Cezročnom období
8.8. Utorok - 18. týždňa v Cezročnom období

9.8. Streda - sv. Terézia Benedikta z Kríža, spolupatrónka Európy, sviatok
10.8. Štvrtok - sv. Vavrinec, diakon a mučeník, sviatok
11.8. Piatok - sv. Klára, panna
12.8. Sobota - sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka
13.8. Nedeľa - Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

7.8

P. Revák

P. Gábriš

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

8.8

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

9.8

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Adamík            17.30

Štvrtok

10.8

P. Revák

P. Adamík

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Piatok

11.8

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Sobota

12.8

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

13.8

P.  Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 30 2017

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 30.7. 2017

Liturgický kalendár
30.7. Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
31.7. Pondelok - sv. Ignác z Loyoly SJ, zakladateľ Jezuitov /u nás sviatok/
1.8. Utorok - sv. Alfonz Mária z Ligouri, biskup a učiteľ Cirkvi
2.8. Streda - sv. Peter Faber SJ, kňaz

3.8. Štvrtok - 17. týždňa v Cezročnom období
4.8. Piatok - sv. Ján Mária Vianney, kňaz
5.8. Sobota - 17. týždňa v Cezročnom období
6.8. Nedeľa - Osemnásta nedeľa v Cezročnom období /Premenenie Pána/

V pondelok 31. 7. 2017 slávime slávnosť sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa našej rehole /Spoločnosti Ježišovej - Jezuitov/. Srdečne vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 18.00 ktorú bude celebrovať P. Andrej Filípek SJ. Po nej vás pozývame na malé pohostenie do našich pastoračných priestorov. Pri tejto príležitosti sa po sv. omši modlíme novénu k sv. Ignácovi.

Bude prvý piatok mesiaca august. Spovedáme vždy pol hodiny pred sv. omšou a od stredy do piatku večer od 17.00. hodiny.
Piateho augusta je prvá sobota. Chceme vás pozvať na ruženec, ktorý je po svätej omší o deviatej hodine a modlitby spojené s „fatimskou sobotou”.

Dňa 2. augusta možno vo farskom kostole aj vo františkánskych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly”. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

31.7

P. Revák

P. Filípek

P. Gábriš                7.30

P. Kovaľ

Nespovedáme

Utorok

1.8

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30

P. Kovaľ

P. Kovaľ               17.30

P. Gábriš

Streda

2.8

P. Kovaľ

P. Revák

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                17.00

Štvrtok

3.8

P. Revák

P. Adamík

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Piatok

4.8

P. Revák

P. Gábriš

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Sobota

5.8

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

6.8

P.  Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 27 2017

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 23.7. 2017

Liturgický kalendár
23.7. Šestnásta nedeľa v cezročnom období
24.7. Pondelok - 16. týždňa v Cezročnom období
25.7. Utorok - sv. Jakub, apoštol, sviatok
26.7. Streda - sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie
27.7. Štvrtok - sv. Gorazd a spoločníci

28.7. Piatok - 16. týždňa v Cezročnom období
29.7. Sobota - sv. Marta
30.7. Nedeľa - Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

V pondelok 31. 7. 2017 slávime slávnosť sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa našej rehole /Spoločnosti Ježišovej - Jezuitov/. Srdečne vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 18.00 ktorú bude celebrovať P. Andrej Filípek SJ a po nej vás pozývame na malé pohostenie do našich pastoračných priestorov. Od 22 júla sa po sv. omšiach budeme modliť novénu k sv. Ignácovi.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

24.7

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Utorok

25.7

P. Adamík

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Adamík            17.30

Streda

26.7

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

Štvrtok

27.7

P. Gábriš

P. Adamík

P.  Adamík             7.30
P.  Kovaľ              17.30

Piatok

28.7

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Sobota

29.7

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

30.7

P.  Revák

P. Kovaľ

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 18 2017

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 16.7. 2017

Liturgický kalendár
16.7. Pätnásta nedeľa v cezročnom období
17.7. Pondelok - sv. Andrej-Svorad a Benedikt, pustovníci
18.7. Utorok - bl. Pavol Peter Gojdič, biskup a mučeník
19.7. Streda - 15. týždňa v Cezročnom období
20.7. Štvrtok - 15. týždňa v Cezročnom období

21.7. Piatok - sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz a učiteľ Cirkvi
22.7. Sobota - sv. Mária Magdaléna, sviatok

23.7. Nedeľa - Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

17.7

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Utorok

18.7

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

19.7

P. Adamík

P. Revák

P. Gábriš                7.30
P. Gábriš              17.30

Štvrtok

20.7

P. Revák

P. Adamík

P. Adamík              7.30
P. Revák              17.30

Piatok

21.7

P. Revák

P. Adamík

P. Adamík              7.30
P. Revák              17.30

Sobota

15.7

P. Revák

P. Gábriš

P. Adamík             7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

16.7

P.  Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »