Feb 18 2018

PRVÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 18.2. 2018

Liturgický kalendár

18.2. NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
19.2. Pondelok - 1. týždňa v pôstnom období
20.2. Utorok - 1. týždňa v pôstnom období
21.2. Streda - sv. Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi

22.2. Štvrtok - Katedra sv. Petra apoštola, sviatok
23.2. Piatok - sv. Polykarp, biskup a mučeník
24.2. Sobota - 1. týždňa v pôstnom období
25.2. NEDEĽA - DRUHÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Oznamy
Dnes po sv. omši vás chceme poprosiť o zbierku na charitu.
V tento týždeň sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Aj v tieto dni je dobré sa zdržať sa mäsitého pokrmu. /Kántrové dni, to sú pôstne dni v štyroch ročných obdobiach. Tieto tri dni: streda, piatok, sobota, na začiatku štyroch ročných období sú pôvodné starokresťanské pôstne dni. Sú zimné - kedy prosíme za pokoj vo svete. Jarné - prosíme za obrátenie seba a sveta. Letné - vtedy prosíme za jednotu kresťanov a duchovné povolania. Jesenné - v nich ďakujeme za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň. Aj v nich berieme zodpovednosť za svätosť Cirkvi.

V stredu po sv. omši je stretnutie zdravotníkov. Cieľom týchto stretnutí je: duchovné prehĺbenie, uľahčenie vzájomného kontaktu a vytvorenie spoločenstva rovnako zmýšľajúcich ľudí.
V piatok o 17.15 pred sv. omšou a v nedeľu o 15.00 vás pozývame na krížové cesty. V nich môžeme znovu prežívať udalosti Veľkého piatku.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

19.2


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

20.2


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

P. Kovaľ

Streda

21.2


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ


P. Revák

Štvrtok

22.2


P. Kovaľ

P. Gábriš


P. Adamík

P. Kovaľ

P. Gábriš

Piatok

23.2


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Sobota

24.2


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Adamík

Nedeľa

25.2

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Kovaľ


P. Adamík


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 11 2018

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 11.2. 2018

Liturgický kalendár

11.2. NEDEĽA - ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
12.2.. Pondelok - 6. týždňa v cezročnom období
13.2. Utorok - 6. týždňa v cezročnom období

14.2. Streda - Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia
15.2. Štvrtok - sv. Klaudius la Colombiere SJ, kňaz
16.2. Piatok - 6. týždňa v cezročnom období
17.2. Sobota - Sedem sv. zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie
18.2. NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Oznamy

Dnes je aj „Svetový deň chorých”. Táto spomienka sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ju ustanovil pápež Ján Pavol II. a je venovaná nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Katolícka cirkev obyčajne v tento deň slávi spomienku Panny Márie Lurdskej. Keďže nedeľa túto spomienku liturgicky prevyšuje, spomienka Panny Márie Lurdskej sa v tomto roku neslávi.

V utorok 13. februára, pri svätých omšiach ráno o 8.00 a večer o 18.00 budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

V stredu 14. februára sa začína pôst. Sv. omše budú v našom chráme ráno o 8.00 tiež 12.15 a o 18.00. Pri každej sv. omši budeme poznačení popolom. V tento deň sme povinní sa zdržať od jedla /iba raz za deň sa najesť do sýtosti/ a zdržať sa mäsitého pokrmu.

V piatok o 17.15 pred sv. omšou a v nedeľu o 15.00 budú bývať krížové cesty. V nich môžeme znovu prežívať udalosti Veľkého piatku.
Na budúcu nedeľu vás chceme poprosiť o zbierku na charitu.

Nájdete nás na: /jezuiti.sk/blog/ruzomberok/

***
V nedeľu 25. februára 2018 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

12.2


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

13.2


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Streda

14.2


P. Kovaľ

P. Revák

P. Kovaľ 12.15


P. Revák 18.00

P. Kovaľ

Štvrtok

15.2


P. Kovaľ

P. Gábriš


P. Adamík

P. Kovaľ

Piatok

16.2


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Sobota

17.2


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Adamík

Nedeľa

18.2

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Adamík


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 04 2018

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 4.2. 2018

Liturgický kalendár

4.2. NEDEĽA - PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5.2. Pondelok - sv. Agáta, panna a mučenica
6.2. Utorok - sv. Pavol Miki SJ a spoločníci, mučeníci

7.2. Streda - 5. týždňa v cezročnom období
8.2. Štvrtok - 5. týždňa v cezročnom období
9.2. Piatok - 5. týždňa v cezročnom období

10.2. Sobota - sv. Školastika, panna
11.2. NEDEĽA - ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy
Dnes po obede o 15.00 vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca a krátku adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
V stredu 7. februára o 18.00 sv. omša bude obetovaná za zdravotníkov. Je to poďakovanie tým, čo sa starajú o naše zdravie.
V nedeľu 11. februára je „Svetový deň chorých”. Tento deň sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. a je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Katolícka cirkev obyčajne v tento deň slávi spomienku Panny Márie Lurdskej. Keďže nedeľa túto spomienku liturgicky prevyšuje, spomienka Panny Márie Lurdskej sa v tomto roku neslávi.
V utorok 13. februára, pri svätých omšiach ráno o 8.00 a večer o 18.00 budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.
Chceme vám pripomenúť, že každý štvrtok v našom chráme je vyložená Sviatosť oltárna k celodennej poklone. Pozývame vás preto podľa možnosti počas dňa, na krátke zastavenie sa na adoráciu.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

5.2


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

6.2


P. Kovaľ

P. Revák


P. Revák

P. Kovaľ

Streda

7.2


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Štvrtok

8.2


P. Kovaľ

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Kovaľ

Piatok

9.2


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Sobota

10.2


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Revák

Nedeľa

11.2

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Kovaľ


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 28 2018

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 28.1. 2018

Liturgický kalendár

28.1. NEDEĽA - ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
29.1.. Pondelok - 4. týždňa v cezročnom období
30.1. Utorok - 4. týždňa v cezročnom období

31.1. Streda - sv. Ján Bosco, kňaz
1.2. Štvrtok - 4. týždňa v cezročnom období
2.2. Piatok - Obetovanie Pána /Hromnice - Neprikázaný sviatok/
3.2. Sobota - sv. Blažej, biskup a mučeník
4.2. NEDEĽA - PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Tento týždeň je prvý piatok mesiaca, spovedáme pol hodiny pred sv. omšou a v stredu až piatok večer od 17.00 hodiny.

V piatok na Hromnice sú sv. omše ako obvykle ráno o 8.00 a večer o 18.00 hodine.

Na budúcu sobotu nezabudnime, je prvá sobota, po rannej sv. omši sa modlíme fatimský ruženec. A na budúcu nedeľu o 15.00 bude pobožnosť s poklonou ku oltárnej sviatosti.

Sv. spoveď pred prvým piatkom vo farskom kostole: streda až piatok od 15.00 hod. Birmovanci na sv. spoveď v stredu.

V piatok na sv. omše si prineste sviece na požehnanie.
Svätoblažejské požehnanie hrdla v sobotu po sv. ranných sv. omšiach.

Nedeľa Katolíckej univerzity
Posledná januárová nedeľa 28. januára 2018 je už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU). Zmyslom slávenia „Nedele KU” je poďakovanie všetkým priateľom, priaznivcom, dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety a každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite.

Služby v kostole

Sv. omša 8.00 Spovedanie

ráno     7.30

Sv. omša 18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

29.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Gábriš

P. Revák

P. Kovaľ

Utorok

30.1


P. Kovaľ

P. Revák

P. Gábriš


P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš

Streda

31.1


P. Kovaľ

Pátri SJ


P. Revák

Pátri SJ

od 17.00

Štvrtok

1.2


P. Revák

Pátri SJ


P. Adamík

Pátri SJ

od 17.00

Piatok

2.2


P. Revák

Pátri SJ


P. Kovaľ

Pátri SJ

od 17.00

Sobota

3.2

P. Revák

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Revák

Nedeľa

4.2.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Kovaľ


Kaplán KU


Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 22 2018

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 21.1. 2018

Liturgický kalendár

21.1. NEDEĽA - TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
22.1. Pondelok - sv. Vincent, diakon a mučeník
23.1. Utorok - sv. Ján Almužník, biskup
24.1. Streda - sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi

25.1. Štvrtok - obrátenie sv. Pavla apoštola
26.1. Piatok - sv. Timotej a Títus, biskupi
27.1. Sobota - sv. Angela Merici, panna

28.1. NEDEĽA - TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy
Na budúcu nedeľu 28. januára o 16.00 bude sv. omša pre rodiny s deťmi.
Pri koledovaním detí v rámci Dobrej noviny spojenej s požehnaním domov sa vyzbieralo 5 755 €. Za vaše dary vám úprimne ďakujeme. Tieto prostriedky budú použité na projekty pre núdznych v Afrike.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

22.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Utorok

23.1


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Streda

24.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Štvrtok

25.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Adamík

P. Revák

P. Kovaľ

Piatok

26.1


P. Gábriš

P. Revák


P. Kovaľ

P. Gábriš

Sobota

27.1


P. Gábriš

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Adamík

Nedeľa

28.1.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Kovaľ


P. Adamík


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 14 2018

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 14.1. 2018

Liturgický kalendár

14.1. NEDEĽA - DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
15.1. Pondelok - 2. týždňa v cezročnom období
16.1. Utorok - 2. týždňa v cezročnom období

17.1. Streda - sv. Anton, opát
18.1. Štvrtok - 1. týždňa v cezročnom období
19.1. Piatok - bl. Jakub Sáles, kňaz, Viliam Saultemouche, mučeníci, SJ
20.1. Sobota - sv. Fabián, pápež a muč., sv. Šebastian, muč.

21.1. NEDEĽA - TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na budúcu nedeľu 21. januára bude o 17.00 v našom chráme ekumenická pobožnosť.

Stretnutie birmovancov budú na budúci týždeň:

Skupina na Klačne vo štvrtok 18. januára 2018 o 17.30 hod.
Skupina v Baničnom v piatok 19. januára 2018 o 17.30 hod.
Skupiny vo farskom kostole: podľa skupín v sobotu 20. januára 2018 o 9.00 a o 10.00hod. - Cirkevné gymnázium.

Prajeme vám krásny týždeň.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

15.1


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

16.1


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Streda

17.1


P. Kovaľ

P. Revák


P. Revák

P. Kovaľ

Štvrtok

18.1


P. Kovaľ

P. Gábriš


P. Adamík

P. Kovaľ

Piatok

19.1


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Sobota

20.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Adamík

Nedeľa

21.1.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Kovaľ


P. Adamík


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 07 2018

PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.1. 2018

Liturgický kalendár

7.1. NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8.1.. Pondelok - 1. týždňa v cezročnom období
9.1. Utorok - 1. týždňa v cezročnom období
10.1. Streda - 1. týždňa v cezročnom období
11.1. Štvrtok - 1. týždňa v cezročnom období
12.1. Piatok - 1. týždňa v cezročnom období

13.1. Sobota - sv. Hilár biskup a učiteľ Cirkvi
14.1. NEDEĽA - DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pri zbierke na noviciát, ktorá bola na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie sa vyzbieralo 815 €. Za vaše dary vám úprimne ďakujeme.
V stredu 10. januára je sv. omša obetovaná za pracujúcich v zdravotníctve. Pozývame zdravotníkov aj na večerné stretnutie, ktoré býva dva krát do mesiaca. Cieľom týchto stretnutí je: duchovné prehĺbenie, uľahčenie vzájomného kontaktu a vytvorenie spoločenstva rovnako zmýšľajúcich ľudí. Sv. omša za zdravotníkov bude vždy jeden krát v mesiaci.
Dnes sa v liturgickom kalendári končí Vianočné obdobie.

Oznam pre birmovancov

Stretnutie birmovancov budú na budúci týždeň:
Skupina na Klačne vo štvrtok 11. januára 2018 o 17.30 hod.
Skupina v Baničnom v piatok 12. januára 2018 o 17.30 hod.

Skupiny vo farskom kostole:

1. a 2. skupina v sobotu 13. januára o 9.00 hod. - Cirkevné gymnázium.
3. a 4. skupina v sobotu 13. januára o 10.00 hod. - Cirkevné gymnázium.
V našej farnosti opäť organizujeme kurz manželských večerov. Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu, alebo v sakristii kostola. Viac informácii o kurze sa dozviete na výveske a na stránke www.manzelskevecery.sk Kurz začína 14. 01. 2018.

Ďakujeme
Chceme sa poďakovať vám chorým, ktorí s námahou prichádzate do nášho chrámu a napĺňate ho modlitbou a chválou. Tak každá sv. omša je podopretá aj vašou osobnou obetou.
Ďakujeme vám, ktorí sa staráte, aby náš chrám bol čistý a krásny. Ďakujeme za obetavú a trpezlivú prácu, vďaka vám sa tu cítime príjemne a dobre.
Chceme sa poďakovať našim organistom a spevokolu pri našom chráme, ktorý je spojený s katedrou hudby Pedagogickej fakulty KU, za účasť na slávení sv. omší. Ďakujeme, že na liturgii počúvame krásnu hudbu a spev.
Ďakujeme tým, ktorí vstupujú do sv. omše ako miništranti, ako lektori, keď čítajú Božie slovo, alebo prednášajú Bohu za nás prosby.
Ďakujeme aj ružencovému bratstvu, za modlitby k našej Matke Panne Márii, za krásne prvé soboty, za príklad modlitby sv. ruženca … aj vďaka vám, náš chrám je domom modlitby.
Ďakujeme tým, čo prichádzajú do nášho chrámu medzi prvými, za vedenie modlitby pred sv. omšou; ďakujeme že chrám nie je prázdny.
Ďakujeme vám všetkým za spoločné slávené slávnosti, sviatky, za vašu materiálnu pomoc, za každé vaše dobré slovo, za každý príhovor za nás v modlitbách. Aj vďaka vám sme prežili krásny rok 2017.
Ďakujeme vám za vašu lásku, priateľstvo, za krásny príklad, ďakujeme, za doslova rodinnú spolupatričnosť, lebo s vami sa nám ľahšie kráča k spáse… k svätosti. Máme vás radi a tešíme sa, keď vám môžeme poslúžiť.
Modlíme sa za vás a prosíme, nech vám je Boh milostivý a nech vás požehná; toto vám aj vyprosujeme do nového roka… Požehnanie od všemohúceho Boha… Šťastný nový rok.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

8.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Utorok

9.1


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Streda

10.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Štvrtok

11.1


P. Kovaľ

P. Gábriš


P. Adamík

P. Kovaľ

Piatok

12.1


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Sobota

13.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Gábriš

Nedeľa

14.1.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Kovaľ


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 31 2017

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 31.12. 2017

Liturgický kalendár

31.12. NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - SV. RODINY
1.1. Pondelok - Panna Mária Bohorodička /Nový rok - 2018/

2.1. Utorok - sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a Učitelia Cirkvi
3.1. Streda - Najsvätejšie meno Ježiš, titulárny sviatok Spoločnosti Ježišovej
4.1. Štvrtok - sv. Angela s Foligna, rehoľníčka
5.1. Piatok - sv. Ján Nepomucký
6.1. Sobota - Zjavenie Pána - Traja králi /Prikázaný sviatok/
7.1. NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / KRST KRISTA PÁNA

Oznamy

Dnes je Prvá nedeľa po Narodení Pána, Sv. Rodiny, ale aj sv. Silvestra - posledný deň roka 2017. Preto o 16.00 vás pozývame na sv. omšu v ktorej sa poďakujeme za všetky dary, ktoré sme obsiahli v tomto prežitom roku.
Večer o 23.00 vás pozývame na privítanie Nového roka 2018 pri adorácií Najsvätejšej sviatosti. Po adorácií vás pozývame na Novoročný prípitok v našich pastoračných priestoroch.
V pondelok 1.1. 2018 na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky sv. omše sú: ráno o 7.00, 9.00. Po sv. omšiach vás poprosíme o zbierku na náš noviciát. Sv. omša o 20.00 nebude.
V sobotu 6.1 na Zjavenie Pána, je prikázaný sviatok, sv. omše sú ráno o 7.00 a o 9.00. Pri sv. omšiach bude požehnanie vody. Po sv. omši o 9.00. bude požehnanie domov a koledovanie detí v rámci Dobrej noviny.
Na budúcu nedeľu 7. januára, je Krst Krista Pána, zároveň je to prvá nedeľa mesiaca. O 15.00 vás pozývame na pobožnosť k Božskému srdcu Ježišovmu. Po nej budú mať deti jasličkovú akadémiu.

Služby v kostole

Sv. omša 8.00 Spovedanie

ráno

Sv. omša 18.00 Spovedanie

večer

Pondelok

1.1

Nový rok

7.00

P. Revák

Nový rok

9.00

P. Kovaľ

Utorok

2.1


P. Kovaľ

P. Revák


P. Revák

P. Kovaľ

Streda

3.1


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Štvrtok

4.1


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Piatok

5.1


P. Gábriš

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Gábriš

Sobota

6.1

Zjavenie Pána

7.00

P. Kovaľ

Zjavenie Pána

9.00

P. Adamík

Nedeľa

7.1.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00P. Revák


P. Adamík


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 25 2017

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 24.12. 2017

Liturgický kalendár

24.12. NEDEĽA - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ / Štedrý večer
25.12. Pondelok - Narodenie Pána, slávnosť
26.12. Utorok - sv. Štefan, prvý mučeník
27.12. Streda - sv. Ján apoštol a evanjelista
28.12. Štvrtok - sv. Neviniatka, mučeníci
29.12. Piatok - sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník

30.12. Sobota - po Narodení Pána
31.12. NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - Sv. rodiny

Dnes je štvrtá adventná nedeľa, ale aj Štedrý deň. Vigília Narodenia Pána je popoludní o 16.00. Slávnostná sv. omša Narodenia Pána je o 22.00.

V pondelok 25.12. na Slávnosť narodenia Pána, sv. omše sú: ráno o 7.00, 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude.

V utorok 26.12 /druhý sviatok vianočný/ na sviatok sv. Štefana, sú tak isto sv. omše ráno o 7.00 a o 9.00.

Vo vianočnom období budeme požehnávať domy - požehnanie bude spojené s koledovaním detí v rámci Dobrej noviny. Dnes po sv. omši o 10.00 hod. pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi na stretnutie do našich pastoračných priestorov. Požehnanie domov bude 6. januára 2018. Koledníci budú požehnaní a vyslaní o 10.00 po sv. omši. Na stolíku pod chórom sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.
Venujte pozornosť i Katolíckym novinám, svojim obsahom nás vovádzajú do Vianočných sviatkov.

Služby v kostole

Sv omša

8.00

Spovedanie  - ráno Sv. omša

18.00

Spovedanie

- večer

Pondelok

25.12

7.00

Narodenie Pána

P. Revák

9.00

Narodenie Pána

P. Kovaľ

Utorok

26.12

7.00

Svätého Štefana

P. Kovaľ

9.00

Svätého Štefana

P. Adamík

Streda

27.12


P. Adamík

P. Revák


P. Revák

P. Adamík

Štvrtok

28.12


P. Gábriš

P. Adamík


P. Adamík

P. Gábriš

Piatok

29.12


P. Revák

P. Adamík


P. Adamík

P. Revák

Sobota

30.12


P. Revák

P. Gábriš


P. Kovaľ

P. Revák

P. Adamík

Nedeľa

31.12.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

16.00

Adorácia*

23.00


P. Revák


P. Adamík


P. Kovaľ


P Kovaľ

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 17 2017

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA 17.12. 2017

Liturgický kalendár

17.12. NEDEĽA - TRETIA ADVENTNÁ
18.12. Pondelok - po 3. adventnej nedeli
19.12. Utorok - po 3. adventnej nedeli
20.12. Streda - po 3. adventnej nedeli
21.12. Štvrtok - po 3. adventnej nedeli
22.12. Piatok - po 3. adventnej nedeli
23.12. Sobota - po 3. adventnej nedeli
24.12. NEDEĽA - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ / ŠTEDRÝ DEŇ

Oznamy

Pozývame vás ku sviatosti zmierenia a zároveň vás prosíme, aby ste si nenechávali spoveď na posledné dni pred Vianocami. Spovedať budeme cez týždeň ráno od 7.00 a popoludní od 16.00.

V nedeľu 24. 12. na Štedrý deň, sv. omše sú: ráno o 7.00 o 9.00. Vigília Narodenia Pána je popoludní o 16.00. Slávnostná sv. omša Narodenia Pána je o 22.00.

V pondelok 25.12. na Slávnosť narodenia Pána, sv. omše sú: ráno o 7.00, 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude.

Vo vianočnom období budeme požehnávať domy - požehnanie bude spojené s koledovaním detí v rámci Dobrej noviny. Dnes po sv. omši o 10.00 hod. pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi na stretnutie do našich pastoračných priestorov. Požehnanie domov bude 6. januára 2018. Koledníci budú požehnaní a vyslaní o 10.00 po sv. omši. Na stolíku pod chórom sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.
Venujte pozornosť i Katolíckym novinám, svojim obsahom nás pripravujú na Vianoce.

SV. OMŠE V ČASE VIANOČNÝCH SVIATKOV 2017-18 /Jezuiti/
24.12. Nedeľa 7.00 9.00
24.12. Nedeľa - Štedrý večer 16.00 /vigília/ 22.00 /polnočná/
25.12. Narodenie Pána 7.00 9.00

26.12. Sv. Štefan 7.00 9.00
31.12. 2017 Nedeľa 7.00 9.00 16.00 /ďakovná/
31.12. 2017 - 1.1. 2018 23.00* adorácia s očakávaním Nového roka
1.1. Nový rok 2018 7.00 9.00
6.1. Zjavenie Pána 7.00 9.00 /od 10.00 požehnanie domov/
7.1. Nedeľa 7.00 9.00 20.00

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.00

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 16.00

Pondelok

18.12


P. Revák

Pátri SJ


P. Gábriš

Pátri SJ

Utorok

19.12


P. Kovaľ

Pátri SJ


P. Revák

Pátri SJ

Streda

20.12


P. Kovaľ

Pátri SJ


P. Revák

Pátri SJ

Štvrtok

21.12


P. Revák

Pátri SJ


P. Adamík

Pátri SJ

Piatok

22.12


P. Revák

Pátri SJ


P. Gábriš

Pátri SJ

Sobota

23.12


P. Revák

Pátri SJ


P. Kovaľ

Pátri SJ

Nedeľa

24.12.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

16.00

Sv. omša

22.00


P. Revák


P. Kovaľ


P. Adamík


P. Revák

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »