Máj 24 2015

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SV. 24. 5. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

24. 5. NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO o 15.00 pobožnosť
25. 5. Pondelok - Svätodušný pondelok

26. 5. Utorok - Sv. Filipa Neriho, kňaza
27. 5. Streda - 8. týždňa v Cezročnom období
28. 5. Štvrtok - Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza, sviatok
29. 5. Piatok - 8. týždňa v Cezročnom období
30. 5. Sobota - 8. týždňa v Cezročnom období

31. 5. NEDEĽA - SLÁVNOSŤ NAJSV. TROJICE

- V mesiaci máj budú v našom kostole májové pobožnosti v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční na túto nedeľu 24. 5. 2015. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. Po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému RODINNÉ SPOLOČENSTVO. Viac informácií je na výveske.
- Jezuiti a Karmelitánske nakladateľstvo vás pozývajú na prednášku Kataríny Lachmanovej na tému „Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho”. Prednáška bude vo štvrtok 28. 5. 2015 v našom kostole po večernej sv. omši. Po prednáške bude stretnutie v pastoračných priestoroch, diskusia a autogramiáda kníh.
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie na nástenke.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        25. 5. 8.00 + Ondrej Mišiak 18.00 Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre Stanislava
Utorok            26. 5. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Dušana 18.00 + Ján, Anna
Streda             27. 5. 8.00 + Ľudmila, Miroslav, Katarína, Michal, Ján 18.00 Úmysel
Štvrtok            28. 5. 8.00 + Anastázia 18.00 Za mier a pokoj vo svete
Piatok              29. 5. 8.00 + Ferdinand Chebeň 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu a Michala
Sobota            30. 5. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            31. 5. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 17 2015

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 17. 5. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

17. 5. SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA o 15.00 pobožnosť
18. 5. Pondelok - po 7. veľkonočnej nedeli
19. 5. Utorok - po 7. veľkonočnej nedeli
20. 5. Streda - Sv. Bernardína Sienského, kňaza, spomienka
21. 5. Štvrtok - po 7. veľkonočnej nedeli
22. 5. Piatok - po 7. veľkonočnej nedeli
23. 5. Sobota - po 7. veľkonočnej nedeli
24. 5. NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

- Dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.
- V mesiaci máj budú v našom kostole májové pobožnosti v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Na budúci týždeň sú letné kántrové dni. Prosme za jednotu kresťanov a za duchovné povolania
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie na nástenke.
Úmysly svätých omší:

Pondelok        18. 5. 8.00 Za dary Ducha Sv. pre Petra 18.00 Úmysel
Utorok            19. 5. 8.00 Poďakovanie za 89 r. života Heleny 18.00 + Miroslav a za zdravie pre Irenu s rodinou
Streda             20. 5. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu 18.00 Úmysel
Štvrtok            21. 5. 8.00 + Stanislav, Viktor, Cecília 18.00 + Mária, Július, Peter, Michal, Eduard
Piatok              22. 5. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku s rodinou
Sobota            23. 5. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            24. 5. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 10 2015

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 10. 5. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

10. 5. ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA o 15.00 pobožnosť
11. 5. Pondelok - po 6. veľkonočnej nedeli
12. 5. Utorok - po 6. veľkonočnej nedeli
13. 5. Streda - Bl. Panny Márie Fatimskej, ľub. spomienka
14. 5. Štvrtok - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
15. 5. Piatok - Sv. Andreja Bobolu, kňaza SJ a muč., spomienka
16. 5. Sobota - Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč., spomienka

17. 5. SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

- Dnešnú nedeľu 10. 5. 2015 bude v našom kostole zbierka na pomoc ľuďom, ktorých postihlo zemetrasenie v Nepále. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Pozývame Vás na slávnostné spievané vešpery, ktoré sa uskutočnia DNES, čiže 10. mája 2015 o 18:00 hod. v našom kostole, Povýšenia sv. Kríža.
- Tento týždeň v pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. V tieto dni prosíme Pána Boha o požehnanie úrody.
- Vo štvrtok je prikázaný sviatok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, sv. o. 8.00, 12.15, 18.00
- V piatok sa začína novéna k Duchu Svätému.
- Na budúcu nedeľu zbierka na katolícke média.
- V mesiaci máj budú v našom kostole májové pobožnosti v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        11. 5. 8.00 + Ján, Albína, Štefan 18.00 + Ján, Alžbeta
Utorok            12. 5. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Helenu, Janku a Helenu 18.00 Za Božie požehnanie a milosti pre Petra
Streda             13. 5. 8.00 + Ľudmila 18.00 Úmysel
Štvrtok            14. 5. 8.00 + Viera, Eduard, Etela, Štefan 12.15 Úmysel

18.00 + Mária, Jozef

Piatok              15. 5. 8.00 + Milan, Ján, Mária 18.00 + Ladislav, Ján, Angela
Sobota            16. 5. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            17. 5. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 03 2015

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 3. 5. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

3. 5. PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA o 15.00 pobožnosť
4. 5. Pondelok - Sv. Jozef Mária Rubio SJ, kňaz, spomienka
5. 5. Utorok - po 5. veľkonočnej nedeli
6. 5. Streda - po 5. veľkonočnej nedeli
7. 5. Štvrtok - po 5. veľkonočnej nedeli
8. 5. Piatok - po 5. veľkonočnej nedeli
9. 5. Sobota - po 5. veľkonočnej nedeli
10. 5. ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

- Dnes o 18.00 bude koncert duchovnej hudby, ktorí pripravili pedagógovia a študenti Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
- Na budúcu nedeľu 10. 5. 2015 bude v našom kostole zbierka na pomoc ľuďom, ktorých postihlo zemetrasenie v Nepále. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- V mesiaci máj budú v našom kostole májové pobožnosti v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          4. 5. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jakuba 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti
Utorok              5. 5. 8.00 + z rodiny Ondrušovej 18.00 Za zdravie a Božie milosti pre Jaroslava
Streda               6. 5. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Helenu Prístupovú 18.00 Úmysel
Štvrtok              7. 5. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                8. 5. 8.00 + Anna Zelinková 18.00 + Ladislav, Emília, Jozef
Sobota              9. 5. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            10. 5. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 07 2015

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 5. 4. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

5. 4. NEDEĽA - VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA, SLÁVNOSŤ
6. 4. Pondelok - Veľkonočný pondelok
7. 4. Utorok - Veľkonočný utorok
8. 4. Streda - Veľkonočná streda
9. 4. Štvrtok - Veľkonočný štvrtok
10. 4. Piatok - Veľkonočný piatok
11. 4. Sobota - Veľkonočná sobota
12. 4. NEDEĽA - DRUHÁ VEĽKONOČNÁ, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

- Dnes o 15.00 bude pobožnosť ako na 1. nedeľu v mesiaci.
- Dnes o 18.00 budú SLÁVNOSTNÉ VEŠPERY
- V pondelok budú sv. omše o 7.00 a 9.00. Večerná sv. omša o 20.00 NEBUDE.
- Cez veľkonočné obdobie sa modlí Raduj sa nebies Kráľovná, namiesto Anjel Pána.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          6. 4. 7.00 Úmysel kňaza 9.00 Úmysel kňaza
Utorok              7. 4. 8.00 + Pavol, Margita, Zdenka, Gabika 18.00 + z rodiny Bursovej a Turanovej
Streda               8. 4. 8.00 + Žofia, Jozef 18.00 Úmysel
Štvrtok              9. 4. 8.00 + Ľudmila 18.00 + Oľga a Viliam Homolay
Piatok             10. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Antona a Annu
Sobota            11. 4. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            12. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 29 2015

KVETNÁ NEDEĽA 29. 3. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

29. 3. NEDEĽA - KVETNÁ NEDEĽA čiže Nedeľa utrpenia Pána o 15.00 krížová cesta
30. 3. Pondelok Veľkého týždňa
31. 3. Utorok Veľkého týždňa
1. 4. Streda Veľkého týždňa

2. 4. Štvrtok ZELENÝ ŠTVRTOK
3. 4. Piatok VEĽKÝ PIATOK
4. 4. Sobota BIELA SOBOTA
5. 4. NEDEĽA - VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA, SLÁVNOSŤ

ZELENÝ ŠVRTOK: Večerná sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18.00h.
VEĽKÝ PIATOK: Slávenie utrpenia a smrti Pána o 18.00h.
BIELA SOBOTA: Veľkonočná vigília o 19.30h.

- Na Kvetnú nedeľu (29.3.2015) sa vo všetkých kostoloch a pri všetkých bohoslužbách v Spišskej diecéze uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.
- Dnes o 15.00 bude krížová cesta.
- Spovedať budeme dnes popoludní od 15.00 do 18.00h. V pondelok, utorok a stredu pred sv. omšou ráno od 7.00 do 9.00 a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.
- Na Kvetnú nedeľu sa v našom kostole o 17:00 hod. uskutoční hudobno-obrazová meditácia nad Pánovým umučením pomocou reprodukovanej hudby Georga Filipa Telemanna - Gdaňské pašie, prekladov textov a obrazov slávnych maliarov. Organizuje Katedra hudby Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.
- Na Veľký piatok je prísny pôst, treba sa zdržiavať mäsitého pokrmu. Poklona pri Božom hrobe bude v piatok do 21.00 h. V sobotu od 8.00 začneme modlitbou Liturgie hodín, poklona potrvá do 19.15h.
- Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní možno získať: na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním Ctíme túto sviatosť slávnu, na Veľký piatok za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení a pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        30. 3. 8.00 + Štefan, Emília 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
Utorok            31. 3. 8.00 + Jozef, Mária, Margita, Jozef 18.00 Úmysel
Streda               1. 4. 8.00 Poďakovanie za Božiu pomoc pre Jána 18.00 Úmysel
Zelený štvrtok 2. 4. 18.00 Úmysel kňaza
Veľký piatok   3. 4. 18.00 Obrady Utrpenia Pána
Biela sobota    4. 4. 19.30 Úmysel kňaza
Nedeľa              5. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 23 2015

PIATA PÔSTNA NEDEĽA 22. 3. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

22. 3. NEDEĽA - PIATA PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
23. 3. Pondelok po 5. pôstnej nedeli
24. 3. Utorok po 5. pôstnej nedeli
25. 3. Streda ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť
26. 3. Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
27. 3. Piatok po 5. pôstnej nedeli
28. 3. Sobota po 5. pôstnej nedeli
29. 3. NEDEĽA - KVETNÁ NEDEĽA

- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22. 3. 2015. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. Po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému ODPUSTENIE. Viac informácií je na výveske.
- V stredu je slávnosť Zvestovania Pána, sv. omše budú ako vo všedný deň. Je to i Deň počatého dieťaťa. Na stolíku v kostole sú informačné letáčiky o aktivitách Fóra života a biele stužky, ktorých nosením vyjadríme podporu ochrane každého dieťaťa od počatia.

- Požehnanie ratolestí bude na kvetnú nedeľu pri sv. omšiach o 7.00 a 9.00 hod.
- KBS na svojom zasadaní dňa 17.3.2015 vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Na Kvetnú nedeľu (29.3.2015) sa vo všetkých kostoloch a pri všetkých bohoslužbách v Spišskej diecéze uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis POSOL, ktoré objednávame pre vás. Sú na stolíku v kostole. Dosť veľa ich zostáva. Ak nebude o ne záujem, musíme ich odhlásiť.
- Tí, ktorí chcete odviesť 2% dane pre našu rehoľu, môžete si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        23. 3. 8.00 + Jozef, Stanislav 18.00 + Ján, Mária
Utorok            24. 3. 8.00 + Pavol, Viera 18.00 + Rozália, Štefan, Gabriela
Streda             25. 3. 8.00 Poďakovanie za 75 r. života Márie 18.00 Úmysel
Štvrtok            26. 3. 8.00 + Františka, Karol 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja a Alenu
Piatok              27. 3. 8.00 + Marcel, Peter, Mária 18.00 + Miroslav
Sobota            28. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            29. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 15 2015

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA 15. 3. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

15. 3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
16. 3. Pondelok po 4. pôstnej nedeli
17. 3. Utorok po 4. pôstnej nedeli
18. 3. Streda po 4. pôstnej nedeli
19. 3. Štvrtok Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
20. 3. Piatok po 4. pôstnej nedeli
21. 3. Sobota po 4. pôstnej nedeli
22. 3. NEDEĽA - PIATA PÔSTNA NEDEĽA

- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22. 3. 2015. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. Po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému ODPUSTENIE. Viac informácií je na výveske.
- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis POSOL, ktoré objednávame pre vás. Sú na stolíku v kostole. Dosť veľa ich zostáva. Ak nebude o ne záujem, musíme ich odhlásiť.
- Tí, ktorí chcete odviesť 2% dane pre našu rehoľu, môžete si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        16. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Eduarda a rodinu 18.00 + Vilma, Martin, Mária
Utorok            17. 3. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľubicu 18.00 + Albína, Augustín, Cyril
Streda             18. 3. 8.00 + Vojtech, Justína, Vladimír 18.00 Úmysel
Štvrtok            19. 3. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Jozefa Dojčáka 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a rodinu
Piatok              20. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Vieru 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa Gazdu
Sobota            21. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            22. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 08 2015

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 8. 3. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

8. 3. NEDEĽA - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
9. 2. Pondelok po 3. pôstnej nedeli
10. 3. Utorok po 3. pôstnej nedeli
11. 3. Streda po 3. pôstnej nedeli
12. 3. Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
13. 3. Piatok po 3. pôstnej nedeli
14. 3. Sobota po 3. pôstnej nedeli
15. 3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

- Bratia a sestry srdečne vás pozývame na vešpery, ktoré sa uskutočnia dnešnú nedeľu 8.3.2015 o 17:00 hod. v našom kostole Povýšenia sv. Kríža.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- V sobotu 14. 3. 2014 po večernej sv. omši bude hodinová adorácia, na ktorú vás pozýva spoločenstvo Obnovy v Duchu Sv. a Tešiteľky Božského Srdca Ježišovho.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          9. 3. 8.00 + František 18.00 + Zuzana, Branislav
Utorok            10. 3. 8.00 Za Božie požehnanie pre Annu 18.00 Úmysel
Streda             11. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti 18.00 Úmysel
Štvrtok            12. 3. 8.00 + Ondrej a Anna 18.00 Za obrátenie Lucie a Jozefa
Piatok              13. 3. 8.00 + Ladislav 18.00 + Mojmír a rodičia
Sobota            14. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            15. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 01 2015

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 1. 3. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

1. 3. NEDEĽA - DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
2. 2. Pondelok po 2. pôstnej nedeli
3. 3. Utorok po 2. pôstnej nedeli
4. 3. Streda po 2. pôstnej nedeli
5. 3. Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
6. 3. Piatok po 2. pôstnej nedeli
7. 3. Sobota po 2. pôstnej nedeli
8. 3. NEDEĽA - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

- Bude 1. piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- V piatok 6. 3. 2015 po večernej sv. omši bude prednáška „TAJOMSTVO KRÍŽA V ŽIVOTE SV. TERÉZIE Z LISIEUX”. Prednášku bude mať sr. Veronika Katarína Barátová. Po prednáške bude v pastoračných priestoroch autogramiáda ku knihe „Veľká malá Terézia”.
- Úmysly sv. omší na apríl budeme zapisovať zajtra po sv. omšiach.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          2. 3. 8.00 + Bohdana 18.00 + Ján, Mária
Utorok              3. 3. 8.00 + Ján 18.00 + Perpetua, Ferdinand, rod. Baďová
Streda               4. 3. 8.00 + Leonard, Anna 18.00 Úmysel
Štvrtok              5. 3. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                6. 3. 8.00 Poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Cevárovú a Remeňovú 18.00 + Ľudmila
Sobota              7. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa              8. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »