Apr 07 2015

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 5. 4. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

5. 4. NEDEĽA - VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA, SLÁVNOSŤ
6. 4. Pondelok - Veľkonočný pondelok
7. 4. Utorok - Veľkonočný utorok
8. 4. Streda - Veľkonočná streda
9. 4. Štvrtok - Veľkonočný štvrtok
10. 4. Piatok - Veľkonočný piatok
11. 4. Sobota - Veľkonočná sobota
12. 4. NEDEĽA - DRUHÁ VEĽKONOČNÁ, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

- Dnes o 15.00 bude pobožnosť ako na 1. nedeľu v mesiaci.
- Dnes o 18.00 budú SLÁVNOSTNÉ VEŠPERY
- V pondelok budú sv. omše o 7.00 a 9.00. Večerná sv. omša o 20.00 NEBUDE.
- Cez veľkonočné obdobie sa modlí Raduj sa nebies Kráľovná, namiesto Anjel Pána.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          6. 4. 7.00 Úmysel kňaza 9.00 Úmysel kňaza
Utorok              7. 4. 8.00 + Pavol, Margita, Zdenka, Gabika 18.00 + z rodiny Bursovej a Turanovej
Streda               8. 4. 8.00 + Žofia, Jozef 18.00 Úmysel
Štvrtok              9. 4. 8.00 + Ľudmila 18.00 + Oľga a Viliam Homolay
Piatok             10. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Antona a Annu
Sobota            11. 4. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            12. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 29 2015

KVETNÁ NEDEĽA 29. 3. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

29. 3. NEDEĽA - KVETNÁ NEDEĽA čiže Nedeľa utrpenia Pána o 15.00 krížová cesta
30. 3. Pondelok Veľkého týždňa
31. 3. Utorok Veľkého týždňa
1. 4. Streda Veľkého týždňa

2. 4. Štvrtok ZELENÝ ŠTVRTOK
3. 4. Piatok VEĽKÝ PIATOK
4. 4. Sobota BIELA SOBOTA
5. 4. NEDEĽA - VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA, SLÁVNOSŤ

ZELENÝ ŠVRTOK: Večerná sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18.00h.
VEĽKÝ PIATOK: Slávenie utrpenia a smrti Pána o 18.00h.
BIELA SOBOTA: Veľkonočná vigília o 19.30h.

- Na Kvetnú nedeľu (29.3.2015) sa vo všetkých kostoloch a pri všetkých bohoslužbách v Spišskej diecéze uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.
- Dnes o 15.00 bude krížová cesta.
- Spovedať budeme dnes popoludní od 15.00 do 18.00h. V pondelok, utorok a stredu pred sv. omšou ráno od 7.00 do 9.00 a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.
- Na Kvetnú nedeľu sa v našom kostole o 17:00 hod. uskutoční hudobno-obrazová meditácia nad Pánovým umučením pomocou reprodukovanej hudby Georga Filipa Telemanna - Gdaňské pašie, prekladov textov a obrazov slávnych maliarov. Organizuje Katedra hudby Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.
- Na Veľký piatok je prísny pôst, treba sa zdržiavať mäsitého pokrmu. Poklona pri Božom hrobe bude v piatok do 21.00 h. V sobotu od 8.00 začneme modlitbou Liturgie hodín, poklona potrvá do 19.15h.
- Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní možno získať: na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním Ctíme túto sviatosť slávnu, na Veľký piatok za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení a pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        30. 3. 8.00 + Štefan, Emília 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
Utorok            31. 3. 8.00 + Jozef, Mária, Margita, Jozef 18.00 Úmysel
Streda               1. 4. 8.00 Poďakovanie za Božiu pomoc pre Jána 18.00 Úmysel
Zelený štvrtok 2. 4. 18.00 Úmysel kňaza
Veľký piatok   3. 4. 18.00 Obrady Utrpenia Pána
Biela sobota    4. 4. 19.30 Úmysel kňaza
Nedeľa              5. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 23 2015

PIATA PÔSTNA NEDEĽA 22. 3. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

22. 3. NEDEĽA - PIATA PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
23. 3. Pondelok po 5. pôstnej nedeli
24. 3. Utorok po 5. pôstnej nedeli
25. 3. Streda ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť
26. 3. Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
27. 3. Piatok po 5. pôstnej nedeli
28. 3. Sobota po 5. pôstnej nedeli
29. 3. NEDEĽA - KVETNÁ NEDEĽA

- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22. 3. 2015. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. Po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému ODPUSTENIE. Viac informácií je na výveske.
- V stredu je slávnosť Zvestovania Pána, sv. omše budú ako vo všedný deň. Je to i Deň počatého dieťaťa. Na stolíku v kostole sú informačné letáčiky o aktivitách Fóra života a biele stužky, ktorých nosením vyjadríme podporu ochrane každého dieťaťa od počatia.

- Požehnanie ratolestí bude na kvetnú nedeľu pri sv. omšiach o 7.00 a 9.00 hod.
- KBS na svojom zasadaní dňa 17.3.2015 vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Na Kvetnú nedeľu (29.3.2015) sa vo všetkých kostoloch a pri všetkých bohoslužbách v Spišskej diecéze uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis POSOL, ktoré objednávame pre vás. Sú na stolíku v kostole. Dosť veľa ich zostáva. Ak nebude o ne záujem, musíme ich odhlásiť.
- Tí, ktorí chcete odviesť 2% dane pre našu rehoľu, môžete si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        23. 3. 8.00 + Jozef, Stanislav 18.00 + Ján, Mária
Utorok            24. 3. 8.00 + Pavol, Viera 18.00 + Rozália, Štefan, Gabriela
Streda             25. 3. 8.00 Poďakovanie za 75 r. života Márie 18.00 Úmysel
Štvrtok            26. 3. 8.00 + Františka, Karol 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja a Alenu
Piatok              27. 3. 8.00 + Marcel, Peter, Mária 18.00 + Miroslav
Sobota            28. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            29. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 15 2015

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA 15. 3. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

15. 3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
16. 3. Pondelok po 4. pôstnej nedeli
17. 3. Utorok po 4. pôstnej nedeli
18. 3. Streda po 4. pôstnej nedeli
19. 3. Štvrtok Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
20. 3. Piatok po 4. pôstnej nedeli
21. 3. Sobota po 4. pôstnej nedeli
22. 3. NEDEĽA - PIATA PÔSTNA NEDEĽA

- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22. 3. 2015. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. Po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému ODPUSTENIE. Viac informácií je na výveske.
- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis POSOL, ktoré objednávame pre vás. Sú na stolíku v kostole. Dosť veľa ich zostáva. Ak nebude o ne záujem, musíme ich odhlásiť.
- Tí, ktorí chcete odviesť 2% dane pre našu rehoľu, môžete si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        16. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Eduarda a rodinu 18.00 + Vilma, Martin, Mária
Utorok            17. 3. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľubicu 18.00 + Albína, Augustín, Cyril
Streda             18. 3. 8.00 + Vojtech, Justína, Vladimír 18.00 Úmysel
Štvrtok            19. 3. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Jozefa Dojčáka 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a rodinu
Piatok              20. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Vieru 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa Gazdu
Sobota            21. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            22. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 08 2015

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 8. 3. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

8. 3. NEDEĽA - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
9. 2. Pondelok po 3. pôstnej nedeli
10. 3. Utorok po 3. pôstnej nedeli
11. 3. Streda po 3. pôstnej nedeli
12. 3. Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
13. 3. Piatok po 3. pôstnej nedeli
14. 3. Sobota po 3. pôstnej nedeli
15. 3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

- Bratia a sestry srdečne vás pozývame na vešpery, ktoré sa uskutočnia dnešnú nedeľu 8.3.2015 o 17:00 hod. v našom kostole Povýšenia sv. Kríža.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- V sobotu 14. 3. 2014 po večernej sv. omši bude hodinová adorácia, na ktorú vás pozýva spoločenstvo Obnovy v Duchu Sv. a Tešiteľky Božského Srdca Ježišovho.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          9. 3. 8.00 + František 18.00 + Zuzana, Branislav
Utorok            10. 3. 8.00 Za Božie požehnanie pre Annu 18.00 Úmysel
Streda             11. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti 18.00 Úmysel
Štvrtok            12. 3. 8.00 + Ondrej a Anna 18.00 Za obrátenie Lucie a Jozefa
Piatok              13. 3. 8.00 + Ladislav 18.00 + Mojmír a rodičia
Sobota            14. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            15. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 01 2015

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 1. 3. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

1. 3. NEDEĽA - DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
2. 2. Pondelok po 2. pôstnej nedeli
3. 3. Utorok po 2. pôstnej nedeli
4. 3. Streda po 2. pôstnej nedeli
5. 3. Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
6. 3. Piatok po 2. pôstnej nedeli
7. 3. Sobota po 2. pôstnej nedeli
8. 3. NEDEĽA - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

- Bude 1. piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- V piatok 6. 3. 2015 po večernej sv. omši bude prednáška „TAJOMSTVO KRÍŽA V ŽIVOTE SV. TERÉZIE Z LISIEUX”. Prednášku bude mať sr. Veronika Katarína Barátová. Po prednáške bude v pastoračných priestoroch autogramiáda ku knihe „Veľká malá Terézia”.
- Úmysly sv. omší na apríl budeme zapisovať zajtra po sv. omšiach.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          2. 3. 8.00 + Bohdana 18.00 + Ján, Mária
Utorok              3. 3. 8.00 + Ján 18.00 + Perpetua, Ferdinand, rod. Baďová
Streda               4. 3. 8.00 + Leonard, Anna 18.00 Úmysel
Štvrtok              5. 3. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                6. 3. 8.00 Poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Cevárovú a Remeňovú 18.00 + Ľudmila
Sobota              7. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa              8. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 22 2015

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 22. 2. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

22. 2. NEDEĽA - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
23. 2. Pondelok po 1. pôstnej nedeli
24. 2. Utorok po 1. pôstnej nedeli
25. 2. Streda po 1. pôstnej nedeli
26. 2. Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
27. 2. Piatok po 1. pôstnej nedeli
28. 2. Sobota po 1. pôstnej nedeli
1. 3. NEDEĽA - DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

- Dnešnú nedeľu je zbierka na charitu. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- V tomto týždni sú jarné kántrové dni, v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22. 2. 2015. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. Po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému KRÍZA V MANŽELSTVE. Viac informácií je na výveske.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        23. 2. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Dominiku 18.00 Za Božiu pomoc pre Ľudmilu a Romana
Utorok            24. 2. 8.00 + Ferdinand Chebeň 18.00 Úmysel
Streda             25. 2. 8.00 + Margita, Apolónia, Ján 18.00 Úmysel
Štvrtok            26. 2. 8.00 + Drahomíra, Matej, Milan, Emília 18.00 + Štefan
Piatok              27. 2. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Petra a Andreu 18.00 Za Božie požehnanie pre kňaza Ladislava
Sobota            28. 2. 8.00 Úmysel 18.00 + Peter Havrila
Nedeľa              1. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 15 2015

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 15. 2. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

15. 2. NEDEĽA - ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
16. 2. Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období
17. 2. Utorok 6. týždňa v Cezročnom období

18. 2. Streda Popolcová streda - deň pokánia v celej Cirkvi
19. 2. Štvrtok po Popolcovej strede
20. 2. Piatok po Popolcovej strede
21. 2. Sobota po Popolcovej strede
22. 2. NEDEĽA - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

- V stredu je Popolcová streda, je to deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň nás Cirkev vyzýva zachovať pôst od jedla a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
- Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22. 2. 2015. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému KRÍZA V MANŽELSTVE. Viac informácií je na výveske.
- Tým, ktorí chcú prežívať pôstne obdobie viac duchovne, ponúkame duchovné cvičenia na pôst 2015. Prvé stretnutie bude v utorok 17. 2. 2015 po večernej sv. omši v pastoračných priestoroch.
. V pondelok 16. februára 2015 o 17.30 hod. v dome školských sestier sv. Františka bude šieste biblické stretnutie z cyklu “Sila a účinnosť Božieho slova”.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        16. 2. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubu, Zdenku, Vieru 18.00 Za Božiu pomoc pre Tomáša a Gabiku
Utorok            17. 2. 8.00 + Pavol, Michal, Katarína, Mária 18.00 + Zlatica, Vladimír
Streda             18. 2. 8.00 Za Božiu pomoc pre Stanislava a Gabrielu 18.00 Úmysel
Štvrtok            19. 2. 8.00 + Augustína, Helena, Konštantín 18.00 + Rudolf
Piatok              20. 2. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Etelku Barancovú 18.00 + Branislav
Sobota            21. 2. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            22. 2. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 08 2015

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8. 2. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

8. 2. NEDEĽA - PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9. 2. Pondelok 5. týždňa v Cezročnom období
10. 2. Utorok Sv. Školastiky, panny, spomienka
11. 2. Streda Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľub. spomienka
12. 2. Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období
13. 2. Piatok 5. týždňa v Cezročnom období
14. 2. Sobota 5. týždňa v Cezročnom období
15. 2. NEDEĽA - ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bratia a sestry srdečne vás pozývame na slávnostné vešpery, ktoré sa uskutočnia dnešnú nedeľu 8.2.2015 o 17:00 hod. v našom kostole Povýšenia sv. Kríža.
- V stredu 11. 2. 2015 je 23. Svetový deň chorých, v tento deň sa modlime za chorých a tých, ktorí sa o nich starajú. Pri sv. omšiach budeme udeľovať sviatosť POMAZANIA CHORÝCH.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          9. 2. 8.00 + Ondrej a Mária 18.00 + Marta
Utorok            10. 2. 8.00 + Ondrej, Ján, Mária, František 18.00 + Vojtech
Streda             11. 2. 8.00 + Milan, Žofia 18.00 Úmysel
Štvrtok            12. 2. 8.00 + Daniel, Anna 18.00 + Štefan
Piatok              13. 2. 8.00 + Ľudmila 18.00 + Adela a Ján
Sobota            14. 2. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            15. 2. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 01 2015

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 1. 2. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

1. 2. NEDEĽA - ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť na 1.nedeľu v mesiaci
2. 2. Pondelok OBETOVANIE PÁNA, sviatok
3. 2. Utorok Sv. Blažeja, biskupa a muč., spomienka
4. 2. Streda Sv. Jána de Britto SJ, bl. Rudolfa Acquavivu, Františka Pacheca a spol. muč.
5. 2. Štvrtok Sv. Agáty, panny a muč., spomienka
6. 2. Piatok Sv. Pavla Mikiho SJ a spoločníkov, muč., spomienka

7. 2. Sobota 4. týždňa v Cezročnom období
8. 2. NEDEĽA - PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Svätoblažejské požehnanie hrdla budeme udeľovať v utorok po sv. omšiach.
- Bude prvý piatok v mesiaci február, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Pozývame vás na modlitbu „ADORÁCIA ZA RODINU” pred referendom, ktorá bude v našom kostole vo štvrtok 5.2.2015 od 9.00 celý deň i nasledujúcu noc do piatka rána do 8.00 a v sobotu 7.2.2015 od 9.00 do 18.00. Záujemci sa môžu zapísať na hárky podľa času, ktorý im vyhovuje. Zapísanie bude slúžiť ako informácia, aby sa zabezpečila účasť ľudí počas celého času, keď bude vyložená Sviatosť oltárna. Hárky sú na stolíku v kostole.
- Chceme vás povzbudiť k účasti na referende za ochranu manželstva a rodiny, ktoré sa bude konať v sobotu 7.2.2015. Takúto výzvu nám poslal aj otec biskup Štefan Sečka.
- Drahí bratia a sestry, všetci ľudia dobrej vôle žijúci na území Spišskej diecézy. Ako váš biskup vás prosím, aby ste sa 7. februára 2015 zúčastnili referenda a dali trikrát ÁNO. otec biskup Štefan

Úmysly svätých omší:

Pondelok          2. 2. 8.00 Za Božiu pomoc pre Žofiu 18.00 + Mária, Ján, Mária
Utorok              3. 2. 8.00 + Darina 18.00 Za Božie požehnanie pre rod.
Streda               4. 2. 8.00 + Štefan 18.00 Úmysel
Štvrtok              5. 2. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                6. 2. 8.00 + Ľudmila 18.00 + Agnesa
Sobota              7. 2. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa              8. 2. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »