Apr 15 2018

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 15.4. 2018

Liturgický kalendár

15.4. Tretia veľkonočná nedeľa
16.4.. Pondelok - sv. Bernadeta, panna
17.4. Utorok - po 3. veľkonočnej nedeli
18.4. Streda - po 3. veľkonočnej nedeli
19.4. Štvrtok - po 3. veľkonočnej nedeli
20.4. Piatok - po 3. veľkonočnej nedeli
21.4. Sobota - po 3. veľkonočnej nedeli
22.4. Štvrtá veľkonočná nedeľa /Nedeľa dobrého pastiera

Oznamy

V stredu 18. apríla o 18.00 sv. omša bude obetovaná za zdravotníkov. Je to poďakovanie tým, čo sa starajú o naše zdravie.
Od 16. apríla do 22. apríla 2018 prebieha Týždeň modlitieb za povolania.
Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Zbierka z nášho kostola bude určená pre študentov - školastikov, našej rehole.
Na budúcu nedeľu 22.4. vás bohoslovci v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišská Kapitule, pozývajú na Deň otvorených dverí.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

16.4


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

17.4


P. Kovaľ

P. Revák


P. Revák

P. Kovaľ

Streda

18.4


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ


P. Revák

Štvrtok

19.4


P. Kovaľ

P. Gábriš


P. Adamík

P. Kovaľ

Piatok

20.4


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Sobota

21.4


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Adamík

Nedeľa

22.4

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Adamík


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 08 2018

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA - Druhá veľkonočná 8.4. 2018

Liturgický kalendár

8.4. Nedeľa Božieho milosrdenstva - Druhá veľkonočná nedeľa
9.4.. Pondelok - Zvestovanie Pána, slávnosť

10.4. Utorok - po 2. veľkonočnej nedeli
11.4. Streda - po 2. veľkonočnej nedeli
12.4. Štvrtok - po 2. veľkonočnej nedeli
13.4. Piatok - po 2. veľkonočnej nedeli
14.4. Sobota - po 2. veľkonočnej nedeli
15.4. Tretia veľkonočná nedeľa

Oznamy

Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva o 15.00. vás pozývame na ruženec a litánie k Božiemu milosrdenstvu a na poklonu pred vyloženou oltárnou sviatosťou.
Každý kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí Milosrdného Ježiša a splní podmienky: sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca, pomodlí sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Oznam pre birmovancov:
Stretnutia birmovancov podľa jednotlivých skupín tento mesiac budú:
KLAČNO - vo štvrtok 12. apríla 2018 o 17.30 hodine.
BANIČNÉ - v piatok 13. apríla 2018 o 17.30 hodine.
FARSKÝ KOSTOL - v sobotu 14. apríla 2018 o 9.00 a 10.00 hodine.

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku a katedra hudby PF KU vás srdečne pozývajú v piatok 13. apríla o 18:00 do Veľkej Dvorany Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku na Festival stredoškolských speváckych zborov CANTARE CHORALITER. V programe vystúpia spevácke zbory zo všetkých kútov Slovenska a Poľska.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

9.4


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

10.4


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Streda

11.4


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák


P. Gábriš

Štvrtok

12.4


P. Revák

P. Gábriš


P. Adamík

P. Revák

Piatok

13.4


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Sobota

14.4


P. Revák

P. Gábriš


P. Kovaľ

P. Revák

Nedeľa

15.4

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Kovaľ


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 01 2018

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 1.4 2018

Liturgický kalendár

1.4. Nedeľa - Veľkonočná nedeľa pánovho zmŕtvychvstania
2.4. Veľkonočný pondelok
3.4. Veľkonočný utorok
4.4. Veľkonočná streda
5.4. Veľkonočný štvrtok
6.4. Veľkonočný piatok
7.4. Veľkonočná sobota
8.4. Druhá nedeľa vo veľkonočnom období /Nedeľa Božieho milosrdenstva

Oznamy

Dnes je prvá nedeľa mesiaca o 15.00. vás pozývame na slávnostný ruženec pred vyloženou oltárnou sviatosťou.
V sobotu 7. apríla sa v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi, uskutoční diecézne stretnutie mládeže s otcom biskupom Štefanom Sečkom. Program stretnutia s názvom „Vykroč 2018″ sa začne o 10.00 a predpokladaný záver bude o 16.00.
Na Druhú veľkonočnú nedeľu - Nedeľu Božieho milosrdenstva, sa koná tradičná púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Tento deň je spojený s osobitným prisľúbením, ktoré Pán Ježiš povedal sv. Faustíne pri zjavení v máji 1937: „Túžim udeliť úplné odpustky dušiam, ktoré pristúpia k spovedi a sv. prijímaniu na sviatok môjho Milosrdenstva.”
Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva na predstavenie novej inscenácie o kráľovi Dávidovi. Predstavenie sa uskutoční v piatok 6. apríla 2018 vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu o 19.15.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

2.4


7.00 P. Revák

9.00 P. KovaľUtorok

3.4


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Streda

4.4


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ


P. Revák

Štvrtok

5.4


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Piatok

6.4


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Sobota

7.4


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Adamík

Nedeľa

8.4

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Kovaľ


P. Adamík


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 25 2018

UTRPENIE PÁNA, KVETNÁ NEDEĽA 25.3. 2018

Liturgický kalendár

25.3. NEDEĽA - UTRPENIA PÁNA, KVETNÁ NEDEĽA
26.3. Pondelok veľkého týždňa
27.3. Utorok veľkého týždňa
28.3. Streda veľkého týždňa

29.3. Zelený štvrtok
30.3. Veľký piatok
31.3. Biela sobota

1.4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA, SLÁVNOSŤ

Oznamy SJ
Dnes po obede o 15.00 vás pozývame na krížovú cestu.
Vo veľkom týždni spovedáme v pondelok, utorok a stredu, ráno od 7.00 do konca sv. omše /do 9.30/ a poobede od 15.00 tak isto do konca sv. omše. /do 19.30/ V „zelený” štvrtok 29.3. už nespovedáme.

ZELENÝ ŠVRTOK
Večerná sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18.00.

VEĽKÝ PIATOK
Slávenie utrpenia a smrti Pána o 17.00.

BIELA SOBOTA
Ráno o 8.00 vás pozývame na Liturgiu hodín
Veľkonočná vigília o 19.30.

Na Veľký piatok je prísny pôst, treba sa zdržiavať mäsitého pokrmu. Poklona pri Božom hrobe v piatok je do 21.00. V sobotu poklona bude pokračovať od 8.00 modlitbou Liturgie hodín a potrvá do začiatku Veľkonočnej vigílie.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní možno získať: na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním „Ctíme túto sviatosť slávnu” na Veľký piatok pri nábožnej účasti „Poklony kríža” pri liturgickom slávení a pri slávení Veľkonočnej vigílie v sobotu pri „Obnove krstných sľubov”.

Farské oznamy

Program bohoslužieb vo farskom kostole a spovedania pred Veľkou nocou je na nástenke.

Prajeme vám krásne Veľkonočné sviatky. Víťaz je len jeden - Ježiš.

Služby v kostole

Sv. omša 8.00 Spovedanie

ráno     7.00

Sv. omša 18.00 Spovedanie

od 15.00

Pondelok

26.3.


P. Revák

Pátri SJ


P. Gábriš

Pátri SJ

Utorok

27.3.


P. Gábriš

Pátri SJ


P. Revák

Pátri SJ

Streda

28.3.


P. Kovaľ

Pátri SJ


P. Revák

Pátri SJ

Štvrtok

29.3.


18.00

P. Kovaľ

Piatok

30.3.


17.00

P. Kovaľ

Sobota

31.3.

19.30

P. Kovaľ

Nedeľa

1.4.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00P. Revák


P. Kovaľ


Kaplán KU


Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 18 2018

PIATA NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 18.3. 2018

Liturgický kalendár

18.3. NEDEĽA - PIATA NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
19.3.. Pondelok - sv. Jozef, ženích Panny Mária, slávnosť
20.3. Utorok - 5. týždňa v pôstnom období
21.3. Streda - 5. týždňa v pôstnom období
22.3. Štvrtok - 5. týždňa v pôstnom období
23.3. Piatok - 5. týždňa v pôstnom období
24.3. Sobota - 5. týždňa v pôstnom období
25.3. NEDEĽA - UTRPENIA PÁNA, KVETNÁ NEDEĽA

Oznamy

Na základe rozhodnutia slovenských biskupov, dnešnú nedeľu 18. marca 2018 sa vo všetkých kostoloch Spišskej diecézy uskutoční celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
V stredu 21. marca o 18.00 sv. omša bude obetovaná za zdravotníkov. Je to poďakovanie tým, čo sa starajú o naše zdravie. Vo štvrtok 22. marca je sv. omša obetovaná za členov Mariánskej kongregácie /CVX/
V piatok o 17.15 pred sv. omšou a v nedeľu /teda aj dnes/ o 15.00 vás pozývame na krížové cesty. V nich môžeme znovu prežívať udalosti Veľkého piatku.
Konfederácia politických väzňov Slovenska vás pozýva vo štvrtok 22. marca o 10.00 si pripomenúť 35. výročie „Akcie Vír”. Ide o spomienku na zásah Štátnej bezpečnosti z 27. marca v roku 1983, kedy boli prepadnuté domy františkánskej rehole po celej republike a členovia radu zatknutí pre marenie dozoru štátu nad cirkvami. Táto spomienka sa uskutoční v kláštore sestier Františkánok tu v Ružomberku.
Občianske združenie „Fórum života” organizuje 18. ročník „25. marec - Deň počatého dieťaťa”. Na budúcu nedeľu si tak pripomenieme úctu k životu už od počatia. Motto 18. ročníka: „Ďakujem, že som”.
Kto by chcel darovať 2% dani pre našu rehoľu, môžete si zobrať a vyplniť na to určené tlačivá, ktoré sú na stolíku pod chórom. Ďakujeme za vašu podporu.

Farské oznamy:
Návšteva chorých pred Veľkou nocou vo štvrtok 22. marca 2018. Adresy prosíme nahlásiť na fare do stredy večera.
V našej farnosti opäť organizujeme kurz manželských večerov. Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu, alebo v sakristii kostola. Viac informácii o kurze sa dozviete na výveske a na stránkewww.manzelskevecery.sk Kurz začína 08. 04. 2018.
Modlitba krížovej cesty vo farskom kostole v piatok po sv. omši o 16.00 hod. nebude!!! Namiesto nej po mládežníckej sv. omši o 18.15 hod. bude krížová cesta na Kalváriu so začiatkom vo farskom kostole.
Na budúcu nedeľu sa mení čas na letný.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.00

Pondelok

19.3


P. Revák

Pátri SJ


P. Gábriš

Pátri SJ

Utorok

20.3


P. Kovaľ

Pátri SJ


P. Revák

Pátri SJ

Streda

21.3


P. Revák

Pátri SJ


P. Kovaľ


Pátri SJ

Štvrtok

22.3


P. Revák

Pátri SJ


P. Gábriš

Pátri SJ

Piatok

23.3


P. Revák

Pátri SJ


P. Gábriš

Pátri SJ

Sobota

24.3


P. Revák

Pátri SJ


P. Kovaľ

Pátri SJ

Nedeľa

25.3

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Kovaľ


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 10 2018

ŠTVRTÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 11.3. 2018

Liturgický kalendár

11.3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
12.3.. Pondelok - 4. týždňa v pôstnom období
13.3. Utorok - 4. týždňa v pôstnom období
14.3. Streda - 4. týždňa v pôstnom období
15.3. Štvrtok - 4. týždňa v pôstnom období
16.3. Piatok - 4. týždňa v pôstnom období
17.3. Sobota - 4. týždňa v pôstnom období
18.3. NEDEĽA - PIATA NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Spoločenstvo mladých ľudí v Ružomberku vás pozýva na večer chvál a modlitieb s témou „Božie vábenie” ktoré budú v našom kostole /Povýšenia sv. kríža - Jezuiti/ v sobotu 17. marca po sv. omši.
Na základe rozhodnutia slovenských biskupov, na budúcu nedeľu 18. marca 2018 vo všetkých kostoloch Spišskej diecézy sa uskutoční celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
V piatok o 17.15 pred sv. omšou a v nedeľu /teda aj dnes/ o 15.00 vás pozývame na krížové cesty. V nich môžeme znovu prežívať udalosti Veľkého piatku.
Kto by chcel darovať 2% dani pre našu rehoľu, môžete si zobrať a vyplniť na to určené tlačivá, ktoré sú na stolíku pod chórom. Ďakujeme za vašu podporu.

Oznam pre birmovancov
Stretnutia birmovancov podľa jednotlivých skupín tento mesiac budú:
KLAČNO - vo štvrtok 15. marca 2018 o 17.30 hodine.
BANIČNÉ - v piatok 16. marca 2018 o 17.30 hodine.
FARSKÝ KOSTOL - v sobotu 17. marca 2018 o 9.00 a 10.00 hodine

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

12.3


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

13.3


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Streda

14.3


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák


P. Gábriš

Štvrtok

15.3


P. Kovaľ

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Kovaľ

Piatok

16.3


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Sobota

17.3


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Nedeľa

18.3

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Kovaľ


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 04 2018

TRETIA NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 4.3. 2018

Liturgický kalendár

4.3. NEDEĽA - TRETIA NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
5.3.. Pondelok - 3. týždňa v pôstnom období
6.3. Utorok - 3. týždňa v pôstnom období

7.3. Streda - sv. Perpetua a Felicita, mučenice
8.3. Štvrtok - sv. Jána z Boha, rehoľník
9.3. Piatok - 3. týždňa v pôstnom období
10.3. Sobota - 3. týždňa v pôstnom období
11.3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Oznamy

V piatok o 17.15 pred sv. omšou a v nedeľu /teda aj dnes/ o 15.00 vás pozývame na krížové cesty. V nich môžeme znovu prežívať udalosti Veľkého piatku.
Dnes o 16.00 vás srdečne pozývame do Synagógy na diskusné pásmo: „Zopár povzbudivých slov o význame rodiny”. Hosťom bude vdp. Vladimír Maslák, ktorý vedie útulok Dobrého pastiera v Kláštore pod Znievom. Pre deti je počas diskusie pripravený program na Gymnáziu sv. Andreja.

9. a 10. marca /z piatka na sobotu/ vás chceme pozvať do Popradu na iniciatívu „24 hodín pre Pána”. Ide o 24 hodinový program na prehĺbeniu vzťahu s Pánom prostredníctvom ticha, modlitby a pokánia. Súčasťou programu je možnosť pristúpiť k spovedi, nepretržite od piatka večera od 18.00 do soboty, do 18.00. Viac informácií nájdete na plagátoch na nástenke.
Kto by chcel darovať 2% dani pre našu rehoľu, môžete si zobrať a vyplniť na to určené tlačivá, ktoré sú na stolíku pod chórom. Ďakujeme za vašu podporu.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

5.3


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

6.3


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Streda

7.3


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák


P. Gábriš

Štvrtok

8.3


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Piatok

9.3


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Sobota

10.3


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Nedeľa

11.3

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Revák


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 25 2018

DRUHÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 25.2. 2018

Liturgický kalendár

25.2. NEDEĽA - DRUHÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
26.2. Pondelok - 2. týždňa v pôstnom období
27.2. Utorok - 2. týždňa v pôstnom období
28.2. Streda - 2. týždňa v pôstnom období
1.3. Štvrtok - 2. týždňa v pôstnom období
2.3. Piatok - 2. týždňa v pôstnom období
3.3. Sobota - 2. týždňa v pôstnom období
4.3. NEDEĽA - TRETIA NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Oznamy
Pracovníci diecéznej charity ďakujú za finančnú podporu. Minulú nedeľu pri zbierke na charitu sa vyzbieralo 1 120 €.
V piatok o 17.15 pred sv. omšou a v nedeľu o 15.00 vás pozývame na krížové cesty. V nich môžeme znovu prežívať udalosti Veľkého piatku.
Tento týždeň je prvý piatok mesiaca, spovedáme pol hodiny pred sv. omšou a v stredu až piatok večer od 17.00 hodiny.
Na budúcu sobotu nezabudnime, je prvá sobota, po rannej sv. omši sa modlíme fatimský ruženec.

Sv. spoveď pred prvým piatkom vo farskom kostole: streda až piatok od 15.00 hod.
Modlitba krížovej cesty v pôstnom období bude vo farskom kostole v piatok po sv. omši o 16.00 hod a v nedeľu o 15.30 hod.

Srdečne vás pozývame budúcu nedeľu 4.3. 2018 o 16:00 do Synagógy na diskusné pásmo Zopár povzbudivých slov o význame rodiny. Hosťom bude vdp. Vladimír Maslák, ktorý vedie útulok Dobrého pastiera v Kláštore pod Znievom. Pre deti je počas diskusie pripravený program na Gymnáziu sv. Andreja.

Služby v kostole

Sv. omša 8.00 Spovedanie

ráno     7.30

Sv. omša 18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

26.2.


P. Revák

P. Kovaľ


P. Gábriš

P. Revák

P. Kovaľ

Utorok

27.2.


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Kovaľ

Streda

28.2.


P. Kovaľ

Pátri SJ


P. Revák

Pátri SJ

od 17.00

Štvrtok

1.3.


P. Revák

Pátri SJ


P. Adamík

Pátri SJ

od 17.00

Piatok

2.3.


P. Revák

Pátri SJ


P. Gábriš

Pátri SJ

od 17.00

Sobota

3.3.

P. Revák

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Revák

Nedeľa

4.3.

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Kovaľ


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 18 2018

PRVÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 18.2. 2018

Liturgický kalendár

18.2. NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
19.2. Pondelok - 1. týždňa v pôstnom období
20.2. Utorok - 1. týždňa v pôstnom období
21.2. Streda - sv. Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi

22.2. Štvrtok - Katedra sv. Petra apoštola, sviatok
23.2. Piatok - sv. Polykarp, biskup a mučeník
24.2. Sobota - 1. týždňa v pôstnom období
25.2. NEDEĽA - DRUHÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Oznamy
Dnes po sv. omši vás chceme poprosiť o zbierku na charitu.
V tento týždeň sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Aj v tieto dni je dobré sa zdržať sa mäsitého pokrmu. /Kántrové dni, to sú pôstne dni v štyroch ročných obdobiach. Tieto tri dni: streda, piatok, sobota, na začiatku štyroch ročných období sú pôvodné starokresťanské pôstne dni. Sú zimné - kedy prosíme za pokoj vo svete. Jarné - prosíme za obrátenie seba a sveta. Letné - vtedy prosíme za jednotu kresťanov a duchovné povolania. Jesenné - v nich ďakujeme za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň. Aj v nich berieme zodpovednosť za svätosť Cirkvi.

V stredu po sv. omši je stretnutie zdravotníkov. Cieľom týchto stretnutí je: duchovné prehĺbenie, uľahčenie vzájomného kontaktu a vytvorenie spoločenstva rovnako zmýšľajúcich ľudí.
V piatok o 17.15 pred sv. omšou a v nedeľu o 15.00 vás pozývame na krížové cesty. V nich môžeme znovu prežívať udalosti Veľkého piatku.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

19.2


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

20.2


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

P. Kovaľ

Streda

21.2


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ


P. Revák

Štvrtok

22.2


P. Kovaľ

P. Gábriš


P. Adamík

P. Kovaľ

P. Gábriš

Piatok

23.2


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

Sobota

24.2


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Adamík

Nedeľa

25.2

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Kovaľ


P. Adamík


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 11 2018

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 11.2. 2018

Liturgický kalendár

11.2. NEDEĽA - ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
12.2.. Pondelok - 6. týždňa v cezročnom období
13.2. Utorok - 6. týždňa v cezročnom období

14.2. Streda - Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia
15.2. Štvrtok - sv. Klaudius la Colombiere SJ, kňaz
16.2. Piatok - 6. týždňa v cezročnom období
17.2. Sobota - Sedem sv. zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie
18.2. NEDEĽA - PRVÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ

Oznamy

Dnes je aj „Svetový deň chorých”. Táto spomienka sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ju ustanovil pápež Ján Pavol II. a je venovaná nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Katolícka cirkev obyčajne v tento deň slávi spomienku Panny Márie Lurdskej. Keďže nedeľa túto spomienku liturgicky prevyšuje, spomienka Panny Márie Lurdskej sa v tomto roku neslávi.

V utorok 13. februára, pri svätých omšiach ráno o 8.00 a večer o 18.00 budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.

V stredu 14. februára sa začína pôst. Sv. omše budú v našom chráme ráno o 8.00 tiež 12.15 a o 18.00. Pri každej sv. omši budeme poznačení popolom. V tento deň sme povinní sa zdržať od jedla /iba raz za deň sa najesť do sýtosti/ a zdržať sa mäsitého pokrmu.

V piatok o 17.15 pred sv. omšou a v nedeľu o 15.00 budú bývať krížové cesty. V nich môžeme znovu prežívať udalosti Veľkého piatku.
Na budúcu nedeľu vás chceme poprosiť o zbierku na charitu.

Nájdete nás na: /jezuiti.sk/blog/ruzomberok/

***
V nedeľu 25. februára 2018 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.

Služby v kostole

Sv. omša                 8.00 Spovedanie

ráno  7.30

Sv. omša    18.00 Spovedanie

večer 17.30

Pondelok

12.2


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Utorok

13.2


P. Gábriš

P. Revák


P. Revák

P. Gábriš

Streda

14.2


P. Kovaľ

P. Revák

P. Kovaľ 12.15


P. Revák 18.00

P. Kovaľ

Štvrtok

15.2


P. Kovaľ

P. Gábriš


P. Adamík

P. Kovaľ

Piatok

16.2


P. Revák

P. Gábriš


P. Gábriš

P. Revák

Sobota

17.2


P. Revák

P. Kovaľ


P. Kovaľ

P. Revák

P. Adamík

Nedeľa

18.2

Sv. omša

7.00

Sv. omša

9.00

Sv. omša

20.00


P. Revák


P. Adamík


Kaplán KU

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »