Apr 24 2016

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 24. 4. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

24. 4. NEDEĽA - PIATA VEĽKONOČNÁ
25. 4. Pondelok - Sv. Marka, evanjelistu, sviatok
26. 4. Utorok - po 5. veľkonočnej nedeli
27. 4. Streda - Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
28. 4. Štvrtok - po 5. veľkonočnej nedeli
29. 4. Piatok - Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok
30. 4. Sobota - po 5. veľkonočnej nedeli
1. 5. NEDEĽA - ŠIESTA VEĽKONOČNÁ

- Svätý Otec František vyhlásil zbierku pre potreby Ukrajiny, ktorá bude vo všetkých katolíckych kostoloch Európy v dnešnú nedeľu, 24. apríla 2016. Výnos zbierky bude následne zaslaný prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry Štátnemu sekretariátu Svätej Stolice.
- Tí, ktorí chcete darovať 2% dane pre našu rehoľu, môžete si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku. Ďakujeme za vašu podporu.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        25. 4. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre Juraja a Miriam Chebeňovú 18.00 + Ondrej, Mária, Jozef
Utorok            26. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslavu, Juraja a Dušana 18.00 + Miloslav a rodičia
Streda             27. 4. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Jaroslava Baranca 18.00 Úmysel
Štvrtok            28. 4. 8.00 + Ferdinand Chebeň 18.00 + Miroslava
Piatok             29. 4. 8.00 + Milan, Mária, Ján 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Mateja
Sobota            30. 4. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa              1. 5. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 18 2016

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 17. 4. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

17. 4. NEDEĽA - ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ, NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA, o 15.00 pobožnosť
18. 4. Pondelok - po 4. Veľkonočnej nedeli
19. 4. Utorok - po 4. Veľkonočnej nedeli
20. 4. Streda - po 4. Veľkonočnej nedeli
21. 4. Štvrtok - po 4. Veľkonočnej nedeli
22. 4. Piatok - Panna Mária, Matka Spoločnosti Ježišovej, sviatok
23. 4. Sobota - sv. Vojtech, biskup a muč., spomienka
24. 4. NEDEĽA - PIATA VEĽKONOČNÁ

- Dnes nás Cirkev pozýva k modlitbám za duchovné povolania. Dnes je zbierka na novicov a scholastikov Spoločnosti Ježišovej. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Tí, ktorí chcete darovať 2% dane pre našu rehoľu, môžete si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku. Ďakujeme za vašu podporu.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        18. 4. 8.00 + Stanislav, Jozef 18.00 + Anton
Utorok            19. 4. 8.00 + Mária 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a rodinu
Streda             20. 4. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Štvrtok            21. 4. 8.00 + Ľudmila 18.00 + Milan, Janka, Pavol
Piatok             22. 4. 8.00 + Igor 18.00 Za zdravie pre Irenu, + Mária, Karol
Sobota            23. 4. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            24. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 12 2016

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 10. 4. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

10. 4. NEDEĽA - TRETIA VEĽKONOČNÁ, BOŽIEHO SLOVA
11. 4. Pondelok - Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
12. 4. Utorok - po 3. Veľkonočnej nedeli
13. 4. Streda - po 3. Veľkonočnej nedeli
14. 4. Štvrtok - po 3. Veľkonočnej nedeli
15. 4. Piatok - po 3. Veľkonočnej nedeli
16. 4. Sobota - po 3. Veľkonočnej nedeli
17. 4. NEDEĽA - ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ, NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

- Dnes začína Týždni modlitieb za duchovné povolania 11. - 17.4.2016. Na budúcu nedeľu je zbierka na novicov a scholastikov Spoločnosti Ježišovej.
- Minulú nedeľu 3. 4. 2016 bola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Vyzbieralo sa 1245,- €. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Pozývame vás na koncert organovej hudby, ktorý bude na túto nedeľu 10. 4. 2016 o 18.00 v našom kostole. Na organ bude hrať Ireneusz Wyrwa z Varšavy.
- Tí, ktorí chcete darovať 2% dane pre našu rehoľu, môžete si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku. Ďakujeme za vašu podporu.
Úmysly svätých omší:

Pondelok        11. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti 18.00 Za obrátenie Lucie a Jozefa
Utorok            12. 4. 8.00 + Ján, Lýdia 18.00 Za Božiu pomoc a pokoj pre Danielu a rodinu
Streda             13. 4. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Etelku Barancovú 18.00 Úmysel
Štvrtok            14. 4. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Za zdravie Štefana
Piatok             15. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja a Alojza 18.00 Za zdravie Margity
Sobota            16. 4. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            17. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 03 2016

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 3. 4. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

3. 4. NEDEĽA - DRUHÁ VEĽKONOČNÁ, BOŽIEHO MILOSRDENSTVA o 15.00 pobožnosť
4. 4. Pondelok - ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ
5. 4. Utorok - po 2. Veľkonočnej nedeli
6. 4. Streda - po 2. Veľkonočnej nedeli
7. 4. Štvrtok - Sv. Jána de la Salle, kňaza, spomienka
8. 4. Piatok - po 2. Veľkonočnej nedeli
9. 4. Sobota - po 2. Veľkonočnej nedeli
10. 4. NEDEĽA - TRETIA VEĽKONOČNÁ, NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

- V Nedeľu Božieho milosrdenstva 3. 4. 2016 pri bohoslužbách bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční dnes 3. 4. 2016. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému JEDNOTA V MANŽELSTVE. Viac informácií je na výveske.
- Pozývame vás na koncert vokálneho kvarteta DECÓRUM, ktorý bude túto nedeľu 3. 4. 2016 o 18.30 v našom kostole. Vstupné je dobrovoľné.
- Pozývame vás na koncert organovej hudby, ktorý bude na budúcu nedeľu 10. 4. 2016 o 18.00 v našom kostole. Na organ bude hrať Ireneusz Wyrwa z Varšavy.
- Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku pozýva žiakov 5. a 9. ročníkov k štúdiu v dvoch programoch: osemročnom a štvorročnom. Termín podania prihlášky je 10. apríl, dokedy je možné na Základnej škole podať prihlášku na štúdium. Podrobnosti nájdete na web-stránke školy: www.gsa.sk.
- Tí, ktorí chcete darovať 2% dane pre našu rehoľu, môžete si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku. Ďakujeme za vašu podporu.
Úmysly svätých omší:

Pondelok          4. 4. 8.00 + Ján, Mária 18.00 + Mária, Ján, Agnesa
Utorok              5. 4. 8.00 Poďakovanie za 70 r. života Drahomíry 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana pri príležitosti 80.rokov života
Streda               6. 4. 8.00 + Žofia, Jozef 18.00 Úmysel
Štvrtok              7. 4. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok               8. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a rodinu 18.00 + Mária, Vendelín, Melánia, Jozef
Sobota              9. 4. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            10. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 28 2016

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 27. 3. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

27. 3. NEDEĽA - VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA, SLÁVNOSŤ
28. 3. Pondelok - Veľkonočný pondelok
29. 3. Utorok - Veľkonočný utorok
30. 3. Streda - Veľkonočná streda
31. 3. Štvrtok - Veľkonočný štvrtok
1. 4. Piatok - Veľkonočný piatok
2. 4. Sobota - Veľkonočná sobota
3. 4. NEDEĽA - DRUHÁ VEĽKONOČNÁ, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

- Pozývame vás na slávnostné vešpery, ktoré budú dnes o 18.00 bude v našom kostole.
- V pondelok budú sv. omše o 7.00 a 9.00. Večerná sv. omša o 20.00 NEBUDE.
- Cez veľkonočné obdobie sa modlí Raduj sa nebies Kráľovná, namiesto Anjel Pána.
- Pozývame vás na koncert vokálneho kvarteta DECÓRUM, ktorý bude na budúcu nedeľu 3. 4. 2016 o 18.30 v našom kostole.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        28. 3. 7.00 Úmysel kňaza 9.00 Úmysel kňaza
Utorok            29. 3. 8.00 + Anna, Jozef 18.00 + Ľudmila, Jozef
Streda             30. 3. 8.00 + Vilma, Ignác, Ján, Mária 18.00 Úmysel
Štvrtok            31. 3. 8.00 + Ján, Mária Pavol 18.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre Miroslava a Máriu
Piatok               1. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra a rodinu 18.00 + Margita
Sobota              2. 4. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa              3. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 20 2016

KVETNÁ NEDEĽA 20. 3. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

20. 3. NEDEĽA - KVETNÁ NEDEĽA čiže Nedeľa utrpenia Pána o 15.00 krížová cesta
21. 3. Pondelok Veľkého týždňa
22. 3. Utorok Veľkého týždňa
23. 3. Streda Veľkého týždňa

24. 3. Štvrtok ZELENÝ ŠTVRTOK
25. 3. Piatok VEĽKÝ PIATOK
26. 3. Sobota BIELA SOBOTA
27. 3. NEDEĽA - VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA, SLÁVNOSŤ

ZELENÝ ŠTVRTOK: Večerná sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18.00h.
VEĽKÝ PIATOK: Slávenie utrpenia a smrti Pána o 18.00h.
BIELA SOBOTA: Veľkonočná vigília o 18.30h.

- Dnes o 15.00 bude krížová cesta.
- Spovedať budeme dnes popoludní od 15.00 do 18.00h. V pondelok, utorok a stredu pred sv. omšou ráno od 7.00 do 9.00 a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.
- Na Kvetnú nedeľu (dnes) sa v našom kostole o 17:00 hod. uskutoční hudobno-obrazová meditácia nad Pánovým umučením pomocou reprodukovanej hudby Gioachina Rossiniho, prekladov textov a obrazov. Organizuje Katedra hudby Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.
- Na Veľký piatok je prísny pôst, treba sa zdržiavať mäsitého pokrmu. Poklona pri Božom hrobe bude v piatok do 21.00 h. V sobotu od 8.00 začneme modlitbou Liturgie hodín, poklona potrvá do 18.15h.
- Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní možno získať: na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním Ctíme túto sviatosť slávnu, na Veľký piatok za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení a pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        21. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubicu 18.00 + Ferdinand, Perpetua, Miroslav
Utorok            22. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Alenu 18.00 Úmysel
Streda             23. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľuboša 18.00 + Mária Stopková
Zelený štvrtok 24. 3. 18.00 Úmysel kňaza
Veľký piatok    25. 3. 18.00 Obrady Utrpenia Pána
Biela sobota    26. 3. 18.30 Úmysel kňaza
Nedeľa            27. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel           20.00 Úmysel kňaza

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 13 2016

PIATA PÔSTNA NEDEĽA 13. 3. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

13. 3. NEDEĽA - PIATA PÔSTNA NEDEĽA
14. 3. Pondelok - po 5. pôstnej nedeli
15. 3. Utorok - po 5. pôstnej nedeli
16. 3. Streda - po 5. pôstnej nedeli
17. 3. Štvrtok - po 5. pôstnej nedeli
18. 3. Piatok - po 5. pôstnej nedeli
19. 3. Sobota - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
20. 3. NEDEĽA - KVETNÁ NEDEĽA, ČIŽE NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

- Dnes, na piatu pôstnu nedeľu (13. 3. 2016) je celodiecézna zbierka na podporu pútnikov Svetových dní mládeže v Krakowe. Ďakujeme za vašu podporu.
- Na Kvetnú nedeľu pri sv. omšiach budeme požehnávať ratolesti, ktoré si prinesiete.
- Pred Veľkou nocou budeme spovedať v našom kostole: na budúci týždeň ráno od 7.30 do 9.00 a popoludní od 17.00 do 19.00, v nedeľu 20. 3. 2016 od 15.00 do 18.00.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Prosíme vás, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, ktoré pre vás objednávame.
- Tí, ktorí chcete darovať 2% dane pre našu rehoľu, môžete si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku. Ďakujeme za vašu podporu.

Úmysly svätých omší:

Pondelok         14.  3. 8.00 + Štefan, Emília 18.00 + Rudolf, Jozefína, Rudolf
Utorok             15.  3. 8.00 Za obrátenie hriešnikov 18.00 + Vilma, Martin, Mária
Streda              16.  3. 8.00 + Jozef, kňaz 18.00 Úmysel
Štvrtok             17.  3. 8.00 + Ján, Jozef, Jolana 18.00 + Mária
Piatok               18.  3. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre P. Jozefa Dojčáka SJ 18.00 + Pavol a rodičia
Sobota             19.  3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             20.  3. 7.00 Úmysel         9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 06 2016

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA 6. 3. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

6. 3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
7. 3. Pondelok - po 4. pôstnej nedeli
8. 3. Utorok - po 4. pôstnej nedeli
9. 3. Streda - po 4. pôstnej nedeli
10. 3. Štvrtok - po 4. pôstnej nedeli
11. 3. Piatok - po 4. pôstnej nedeli
12. 3. Sobota - po 4. pôstnej nedeli
13. 3. NEDEĽA - PIATA PÔSTNA NEDEĽA

- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Prosíme vás, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, ktoré pre vás objednávame.

Úmysly svätých omší:

Pondelok           7.  3. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu a deti 18.00 + Bernard, Anna
Utorok               8.  3. 8.00 + Karol, Olívia 18.00 + Ľubomír
Streda                9.  3. 8.00 + Jozef, Stanislav 18.00 Úmysel
Štvrtok             10.  3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu a rodinu 18.00 + Margita
Piatok               11.  3. 8.00 + Valéria, Albert 18.00 + Daniel, Ľudmila
Sobota             12.  3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             13.  3. 7.00 Úmysel         9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 28 2016

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 28. 2. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

28. 2. NEDEĽA - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
29. 2. Pondelok - po 3. pôstnej nedeli
1. 3. Utorok - po 3. pôstnej nedeli
2. 3. Streda - po 3. pôstnej nedeli
3. 3. Štvrtok - po 3. pôstnej nedeli
4. 3. Piatok - po 3. pôstnej nedeli
5. 3. Sobota - po 3. pôstnej nedeli
6. 3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční túto nedeľu 28. 2. 2016. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému VERNOSŤ. Viac informácií je na výveske.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Prosíme vás, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, ktoré pre vás objednávame.

Úmysly svätých omší:

Pondelok         29.  2. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Stanislava a Naďu 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
Utorok               1.  3. 8.00 + Rudolf, Mária 18.00 + Albín, Ľudmila
Streda                2.  3. 8.00 + Ján, Emil, Mária, Ľudmila 18.00 Úmysel
Štvrtok               3.  3. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do
Piatok                 4.  3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Šimekovú 18.00 + Štefan, Mária
Sobota               5.  3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa               6.  3. 7.00 Úmysel         9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 21 2016

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 21. 2. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

21. 2. NEDEĽA - DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
22. 2. Pondelok - KATEDRA SV. PETRA APOŠTOLA, sviatok
23. 2. Utorok - po 2. pôstnej nedeli
24. 2. Streda - po 2. pôstnej nedeli
25. 2. Štvrtok - po 2. pôstnej nedeli
26. 2. Piatok - po 2. pôstnej nedeli
27. 2. Sobota - po 2. pôstnej nedeli
28. 2. NEDEĽA - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

- Zbierka na charitu bola 760,- €. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Pozývame vás na prednášku českého rímskokatolíckeho kňaza, Doc. ThDr. Aleša Opatrného, na tému: „AKO POTEŠIŤ SPOVEDNÍKA”. Prednáška bude vo štvrtok 25. 2. 2016 po večernej sv. omši.
- Viaceré združenia a spoločenstvá, ktoré pôsobia v Ružomberku i mnohí jednotlivci, organizujú PETÍCIU - ZASTAVME HAZARD V RUŽOMBERKU. Chceme vás povzbudiť, k podpore tejto petície.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. 2. 2016. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému VERNOSŤ. Viac informácií je na výveske.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Prosíme vás, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, ktoré pre vás objednávame.
Úmysly svätých omší:

Pondelok         22.  2. 8.00 Za Božie požehnanie pre Tomáša a Gabiku 18.00 + Iveta, Pavol, Ervín, Štefan, Iveta
Utorok             23.  2. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Etelku Barancovú 18.00 Za obrátenie pre Luciu a Jozefa a Božiu pomoc pre rodinu
Streda              24.  2. 8.00 + Ferdinand Chebeň 18.00 Úmysel
Štvrtok             25.  2. 8.00 + Ondrej, Viktor, Cecília 18.00 Za pokoj v rodine Róberta
Piatok               26.  2. 8.00 Poďakovanie za 69 r. života Petra 18.00 Za dar viery pre Jakuba
Sobota             27.  2. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             28.  2. 7.00 Úmysel         9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »