Júl 20 2014

ŠESTNÁSTA NEDEĽA 20. 7. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

20. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
21. 7. Pondelok Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
22. 7. Utorok Sv. Márie Magdalény, spomienka
23. 7. Streda Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

24. 7. Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období
25. 7. Piatok Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
26. 7. Sobota Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
27. 7. NEDEĽA - SEDEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Púť k P. Márii Snežnej na chate v Trlenskej doline bude v nedeľu 3. 8. 2014. Od 14.00 možnosť sv. spovede, o 15.00 sv. omša. Hlavný celebrant bude vdp. Ondrej Šmidriak. Viac informácií je na výveske.
- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      21. 7. 8.00 + Anna 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Karlu a Alicu
Utorok          22. 7. 8.00 + Margita, Ľubomír, Mária 18.00 + Magdaléna
Streda           23. 7. 8.00 Za Božiu pomoc pre Petra, Miroslava a Zuzanu 18.00 Úmysel
Štvrtok          24. 7. 8.00 Za Božie milosti pre Ľubicu 18.00 + Mária
Piatok            25. 7. 8.00 Za Božiu pomoc pre Jaroslava 18.00 Za zdravie a Božiu požehnanie pre Idu a Janu
Sobota          26. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Poďakovanie za 90 r. života Margity a za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa          27. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 13 2014

PÄTNÁSTA NEDEĽA 13. 7. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

13. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
14. 7. Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období

15. 7. Utorok Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
16. 7. Streda Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka
17. 7. Štvrtok Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

18. 7. Piatok 15. týždňa v Cezročnom období
19. 7. Sobota 15. týždňa v Cezročnom období
20. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      14. 7. 8.00 Za Božiu pomoc pre Pavla a Juliánu 18.00 + Ferdinand, rodičia a súrodenci
Utorok          15. 7. 8.00 + Jozef a rodina 18.00 + Alžbeta, Jakub, Jolana
Streda           16. 7. 8.00 + Miroslav 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku a Pavla
Štvrtok          17. 7. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Za Božiu pomoc pre rod. Jančiovú
Piatok            18. 7. 8.00 + Jozef, Anna a rodičia 18.00 Poďakovanie za 86 r. života Ľudmily
Sobota          19. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          20. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 06 2014

ŠTRNÁSTA NEDEĽA 6. 7. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

6. 7. NEDEĽA - ŠTRNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ - o 15.00 pobožnosť
7. 7. Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období
8. 7. Utorok 14. týždňa v Cezročnom období
9. 7. Streda 14. týždňa v Cezročnom období
10. 7. Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období
11. 7. Piatok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
12. 7. Sobota 14. týždňa v Cezročnom období
13. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Mládežnícke sv. omše, ktoré bývali v pondelok o 19.30 už skončili a tiež skončili sv. omše pre vysokoškolákov, ktoré bývali v našom kostole v nedeľu o 20.00. Znovu začnú po prázdninách.

- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        7. 7. 8.00 + Viktor, Cecília 18.00 + Agnesa, Ján, Mária Ján
Utorok            8. 7. 8.00 Za Božie požehnanie pre rodiny Jána, Márie a Judity 18.00 Úmysel
Streda             9. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Fričovú 18.00 Za Božiu pomoc pre Alenu, Ervína a rodinu
Štvrtok          10. 7. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Jaroslava Baranca 18.00 + Juraj
Piatok            11. 7. 8.00 + Ondrej, Anna 18.00 + Jarmila a Stanislav Penciakovci
Sobota          12. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          13. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 30 2014

TRINÁSTA NEDEĽA - SLÁVNOSŤ SV. APOŠTOLOV PETRA A PAVLA

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

29. 6. TRINÁSTA NEDEĽA - SLÁVNOSŤ SV. APOŠTOLOV PETRA A PAVLA o 15.00 pobožnosť
30. 6. Pondelok prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľub. spomienka
1. 7. Utorok 13. týždňa v Cezročnom období
2. 7. Streda Návšteva Panny Márie, sviatok
3. 7. Štvrtok Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
4. 7. Piatok 13. týždňa v Cezročnom období
5. 7. Sobota SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť
6. 7. NEDEĽA - ŠTRNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

- Dnes je Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Bude 1.piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00hod.
- Sv. omše v sobotu 5. júla budú o 7.00, 9.00 a 18.00
- Mládežnícke sv. omše, ktoré bývali v pondelok o 19.30 už skončili. Začnú po prázdninách. Sv. omše pre vysokoškolákov v našom kostole, v nedeľu o 20.00 dnešnou nedeľou končia. Znovu začnú po prázdninách.
- Od pondelka do piatka bude v našom kostole prebiehať Kurz pre chrámových organistov a kantorov, ktorý organizuje Katedra hudby PF KU v Ružomberku. Účastníci kurzu sa budú každé ráno o 6:45 hod. modliť spevom Ranné chvály a meditovať za sprievodu organovej hudby. Na tieto modlitby ste pozvaní všetci. Každý večer o 18:00 budú spievať a hrať pri sv. omši. Vo štvrtok po sv. omši nám urobia krátky koncert.
- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      30. 6. 8.00 + Peter Jarolín 18.00 Za zdravie a B. pomoc pre Máriu a rodinu
Utorok            1. 7. 8.00 + Ľudovít 18.00 Úmysel
Streda             2. 7. 8.00 + Ladislav 18.00 Úmysel
Štvrtok            3. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jakuba, Petra a Alenu 18.00 Za povolania do SJ
Piatok              4. 7. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Pavla Chebeňa a poďakovanie za 50 r. života 18.00 + Anna, Augustín, Milan
Sobota            5. 7. 7.00 Úmysel         9.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            6. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 22 2014

DVANÁSTA NEDEĽA 22. 6. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

22. 6. DVANÁSTA NEDEĽA o 15.00 pobožnosť o 18.00 sv. omša v rámci Novény
23. 6. Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období
24. 6. Utorok NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť
25. 6. Streda 12. týždňa v Cezročnom období
26. 6. Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období

27. 6. Piatok NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť
28. 6. Sobota Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
29. 6. NEDEĽA - SV.PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

- Bratia a sestry, pozývame vás na Novénu k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá začala v stredu 18. 6. 2014. Novéna vyvrcholí na Slávnosť Božského Srdca v piatok 27. 6. 2014 slávnostnou sv. omšou. Veriaci, ktorý sa na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
- Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
- Mládežnícke sv. omše, ktoré bývali v pondelok o 19.30 už skončili. Začnú po prázdninách. Sv. omše pre vysokoškolákov v našom kostole, v nedeľu o 20.00 budú do konca júna. Znovu začnú po prázdninách.
- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      23. 6. 8.00 + Milan 18.00 + Jozef Miláček
Utorok          24. 6. 8.00 + Ján 18.00 Úmysel
Streda           25. 6. 8.00 + Ignác, Vilma, Ján, Mária 18.00 + Ján, Emerika
Štvrtok          26. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Dezidera 18.00 + rodičia a brat
Piatok            27. 6. 8.00 Za dary Ducha Sv. pre deti a vnúčatá 18.00 + Vladimír, rodičia, Darina
Sobota          28. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          29. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 15 2014

JEDENÁSTA NEDEĽA - NAJSV. TROJICE 15. 6. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

15. 6. JEDENÁSTA NEDEĽA, NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, Slávnosť - o 15.00 pobožnosť
16. 6. Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období
17. 6. Utorok 11. týždňa v Cezročnom období
18. 6. Streda 11. týždňa v Cezročnom období

19. 6. Štvrtok NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI, Slávnosť
20. 6. Piatok 11. týždňa v Cezročnom období
21. 6. Sobota Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka SJ, spomienka

22. 6. DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Vo štvrtok na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 8.00, 12.15 a 18.00hod. Po sv. omši o 18.00 bude katechéza na tému: Panna Mária, Pomocnica kresťanov. Katechézu bude mať P. František Kovaľ SJ.
- Bratia a sestry, pozývame vás na Novénu k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá začína v stredu 18. 6. 2014. Novéna vyvrcholí na Slávnosť Božského Srdca v piatok 27. 6. 2014 slávnostnou sv. omšou.
- Mládežnícke sv. omše, ktoré bývali v pondelok o 19.30 už skončili. Začnú po prázdninách. Sv. omše pre vysokoškolákov v našom kostole, v nedeľu o 20.00 budú do konca júna. Znovu začnú po prázdninách.

- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      16. 6. 8.00 + Karol, Mária, Anna, Edita 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra a rodinu
Utorok          17. 6. 8.00 + Ondrej Mišiak 18.00 + Ľudmila, Jozef
Streda           18. 6. 8.00 Gizela, Imrich 18.00 Úmysel
Štvrtok          19. 6. 8.00 + Ján, Lýdia 18.00 + Alojz, Margita
Piatok            20. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu a Alojza 18.00 + Bernard, Mária
Sobota          21. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          22. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 08 2014

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO 8. 6. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

8. 6. NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, Slávnosť - o 15.00 pobožnosť
9. 6. Pondelok Svätodušný pondelok

10. 6. Utorok 10. týždňa v Cezročnom období
11. 6. Streda Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
12. 6. Štvrtok 10. týždňa v Cezročnom období
13. 6. Piatok Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka
14. 6. Sobota 10. týždňa v Cezročnom období
15. 6. NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, Slávnosť

- Veriaci, ktorý sa zúčastní dnes, na slávnosť Zoslania Ducha Sv. na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie. Od pondelka sa modlíme Anjel Pána.
- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Ponúka sa: duchovná obnova podľa sv. Ignáca, turistika, relax, spoločenstvo. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.
- V mesiaci jún budú litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu každú nedeľu o 15.00 a vo všedné dni po večernej sv. omši.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        9. 6. 8.00 + Ján, Anna, Ján 18.00 Úmysel
Utorok          10. 6. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Gustáva Kapinu pri 50 r. života 18.00 + Anežka, Ján, Anastázia
Streda           11. 6. 8.00 Za Božiu pomoc pre Mariana, rodinu a súrodencov 18.00 Úmysel
Štvrtok          12. 6. 8.00 + Marcel, Peter, Mária 18.00 + Albína
Piatok            13. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja a Annu
Sobota          14. 6. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa          15. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 01 2014

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 1. 6. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

1. 6. SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - o 15.00 pobožnosť
2. 6. Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli
3. 6. Utorok Sv. Karola Lwangu a spol. mučeníkov, spomienka
4. 6. Streda po 7. veľkonočnej nedeli
5. 6. Štvrtok Sv. Bonifáca, biskupa a muč., spomienka
6. 6. Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
7. 6. Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
8. 6. NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, Slávnosť

. Dnešnú nedeľu pri sv. omšiach je ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Cirkev nás pozýva k modlitbe za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.
- Novénu k Duchu Sv. bude po sv. omši.
- V mesiaci jún budú litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu každú nedeľu o 15.00 a vo všedné dni po večernej sv. omši.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        2. 6. 8.00 + Jozef, Žofia 18.00 + Vilma, Martin, Mária
Utorok            3. 6. 8.00 + Pavol 18.00 Úmysel
Streda             4. 6. 8.00 + Ján Priesol 18.00 + Augustín, Božena, Mária
Štvrtok            5. 6. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok              6. 6. 8.00 + Daniel, Mária 18.00 + Mária, Jozef
Sobota            7. 6. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa            8. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 25 2014

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 25. 5. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

25. 5. ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - o 15.00 pobožnosť
26. 5. Pondelok Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
27. 5. Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
28. 5. Streda po 6. veľkonočnej nedeli
29. 5. Štvrtok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
30. 5. Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
31. 5. Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
1. 6. SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

- Pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni, ich obsahom sú prosby za úrodu.
- Vo štvrtok na slávnosť Nanebovstúpenia Pána je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 8.00, 12.15 a 18.00hod. Po sv. omši o 18.00 bude prednáška maliara a výtvarníka, pána Miroslava Cipára na tému: UMENIE A VIERA. Po prednáške bude v pastoračných priestoroch autogramiáda kníh, ktoré ilustroval.
- Od piatku 30. 5. začína Novéna k Duchu Sv. Bude po sv. omši.
- V mesiaci máj sú v našom kostole májové pobožnosti vo všedné dni o 17.45.

Úmysly svätých omší:

Pondelok       26. 5. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Dušana a rodičov 18.00 + Albína Gvizdová
Utorok           27. 5. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Poďakovanie za 54 r. života Janky Tomčíkovej
Streda           28. 5. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Úmysel
Štvrtok          29. 5. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Editu 18.00 + Miroslava
Piatok            30. 5. 8.00 + Pavol 18.00 + Vojtech, Jozefína, Vendelín,
Sobota          31. 5. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            1. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 18 2014

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 18. 5. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

18. 5. PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - o 15.00 pobožnosť
19. 5. Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli
20. 5. Utorok Sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľub. spomienka
21. 5. Streda po 5. veľkonočnej nedeli
22. 5. Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
23. 5. Piatok po 5. veľkonočnej nedeli
24. 5. Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
25. 5. ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

- V mesiaci máj budú v našom kostole májové pobožnosti o 17.45h.

Úmysly svätých omší:

Pondelok       19. 5. 8.00 Poďakovanie za 88 r. života Heleny 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava, Máriu, Vlastu
Utorok           20. 5. 8.00 + Margita a starí rodičia 18.00 + rodina Dlugošová a Gondkovičová
Streda           21. 5. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu 18.00 Úmysel
Štvrtok          22. 5. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Magdalénu 18.00 + Michal, Anna, Helena
Piatok            23. 5. 8.00 + Ján, Lýdia 18.00 + Mária, Vendelín, Melánia, Jozef
Sobota          24. 5. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          25. 5. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »