Feb 19 2017

SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 19.2. 2017

Liturgický kalendár
19.2. Siedma nedeľa v cezročnom období
20.2. Pondelok - po siedmej nedeli v cezročnom období
21.2. Utorok - Sv. Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi
22.2. Streda - Katedra sv. Petra apoštola, sviatok

23.2. Štvrtok - Sv. Polykarp, biskup a mučeník
24.2. Piatok - po siedmej nedeli v cezročnom období
25.2. Sobota - po siedmej nedeli v cezročnom období
26.2. Ôsma ma nedeľa v cezročnom období

Oznamy

Chceme vám pripomenúť, že každú sobotu po rannej sv. omši je ruženec a modlitby spojené s fatimskou sobou. Keďže v tomto roku si pripomíname 100. výročie Fatimských zjavení.

Farské oznamy

V nedeľu 26. februára 2017 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.

Oznam pre birmovancov
Stretnutia birmovancov podľa jednotlivých skupín tento mesiac budú:
KLAČNO - vo štvrtok 23. februára 2017 o 17.30 hodine.
BANIČNÉ - v piatok 24. februára 2017 o 17.30 hodine.
FARSKÝ KOSTOL - v sobotu 25. februára 2017 o 9.00 a10.00 hodine

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

20.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Utorok

21.2

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

22.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Štvrtok

23.2

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ             17.30

Piatok

24.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Sobota

25.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

26.2

P. Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 12 2017

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 12.2. 2017

Liturgický kalendár
12.2. Šiesta nedeľa v cezročnom období
13.2. Pondelok - po šiestej nedeli v cezročnom období
14.2. Utorok - Sv. Cyril mních a sv. Metod, biskup, spolupatróni Európy
15.2. Streda - sv. Klaudius la Colombier, SJ, kňaz

16.2. Štvrtok - po šiestej nedeli v cezročnom období
17.2. Piatok - Sedem sv. zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie
18.2. Sobota - po šiestej nedeli v cezročnom období
19.2. Siedma nedeľa v cezročnom období

Oznamy

- Na budúcu nedeľu 19.2. o 16.00 bude v našom kostole sv. omša pre rodiny s deťmi. Srdečne ste pozvaní. V tento deň, dar vyzbieraný do zvončeka pri všetkých svätých omšiach, bude zaslaný na biskupský úrad a bude použitý ako pomoc pri rekonštrukcii Oravského centra mládeže v Ústí nad Oravou.
- V stredu 15. februára, pri svätých omšiach ráno o 8.00 a večer o 18.00 budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.
- Chceme vám pripomenúť, že každý štvrtok v našom chráme je vyložená Sviatosť oltárna k celodennej poklone. Pozývame vás preto podľa možnosti počas dňa, na krátke zastavenie sa na adoráciu. A každú sobotu po rannej sv. omši je ruženec a modlitby spojené s fatimskou sobou. Keďže v tomto roku si pripomíname 100. výročie Fatimských zjavení.

Farské oznamy
V nedeľu 26. februára 2017 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.

V týždni od 13.2.-19.2. 2017 sa na Slovensku už po siedmykrát uskutoční Národný týždeň manželstva, ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. Motto tohoročného NTM sa nesie v duchu myšlienky: „Spolu na ceste”. Snúbencom je adresovaná ponuka predmanželskej prípravy „Ohne snúbencov”, ktorá sa uskutoční vo Svite v dňoch od 24.3 - 26.3. 2017 a ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín. Bližšie informácie nájdete na web -stránke farnosti.

Stretnutia birmovancov podľa jednotlivých skupín tento mesiac budú:
KLAČNO - vo štvrtok 16. februára a 23.februára 2017 o 17.30 hodine.
BANIČNÉ - v piatok 17. februára a 24.februára 2017 o 17.30 hodine.
FARSKÝ KOSTOL - v sobotu 18. februára a 25.februára 2017 o 9.00 a 10.00 hodine

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

13.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Utorok

14.2

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

15.2

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Štvrtok

16.2

P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ             17.30

Piatok

17.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Sobota

18.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

19.2

P. Revák

P. Kovaľ

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 04 2017

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 5.2.

Liturgický kalendár
5.2. Piata nedeľa v cezročnom období
6.2. Pondelok - Sv. Pavol Miki SJ a spol., mučeníci
7.2. Utorok - po piatej nedeli v cezročnom období
8.2. Streda - po piatej nedeli v cezročnom období
9.2. Štvrtok - po piatej nedeli v cezročnom období

10.2. Piatok - Sv. Školastika, panna
11.2. Sobota - Panna Mária Lurdská

12.2. Šiesta nedeľa v cezročnom období

Oznamy

- Dnešná nedeľa je prvou nedeľou mesiaca február, o 15.00 hod. vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca a krátku adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
- V sobotu 11. februára je „Svetový deň chorých”. Tento deň sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. a je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Katolícka cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej, kedy sa venuje spomienke na Pannu Máriu Lurdskú a jej zjaveniu v Lurdoch
- Tiež vám chceme pripomenúť, že každý štvrtok v našom chráme je vyložená Sviatosť oltárna k celodennej poklone. Pozývame vás preto podľa možnosti počas dňa, na krátke zastavenie sa na adoráciu. A každú sobotu po rannej sv. omši je ruženec a modlitby spojené s fatimskou sobou. Keďže v tomto roku si pripomíname 100. výročie Fatimských zjavení.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

6.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

7.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

8.2

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Adamík            17.30

P. Kovaľ

Štvrtok

9.2

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Gábriš                7.30
P. Gábriš            17.30

P. Kovaľ

Piatok

10.2

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Sobota

11.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

12.2

P. Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 28 2017

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 29.1. 2017

Liturgický kalendár
29.1. Štvrtá nedeľa v cezročnom období
30.1. Pondelok - po štvrtej nedeli v cezročnom období
31.2. Utorok - Sv. Ján Bosco
1.2. Streda - po štvrtej nedeli v cezročnom období
2.2. Štvrtok - Obetovanie Pána /Hromnice/ sviatok
3.2. Piatok - Sv. Blažeja biskupa a mučeníka
4.2. Sobota - Sv. Ján de Brito SJ, kňaz; bl. Rudolf Aqaviva SJ, kňaz a spol., mučeníci

5.2. Piata nedeľa v cezročnom období

Oznamy

- Dnes o 16.00 bude v našom kostole sv. omša pre rodiny s deťmi. Srdečne ste pozvaní.
- Tento týždeň je aj prvá sobota mesiaca, pozývame vás po sobotnej sv. omši na modlitby spojené s „fatimskou sobotou”. V tomto roku si pripomíname 100. výročie Fatimských zjavení.
- Budúca nedeľa je prvou nedeľou mesiaca február, o 15.00 hod. vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca a krátku adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
- Tiež vám chceme pripomenúť, že každý štvrtok v našom chráme je vyložená Sviatosť oltárna k celodennej poklone. Pozývame vás preto podľa možnosti počas dňa, na krátke zastavenie sa na adoráciu.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

30.1

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30

P. Revák              17.30

P. Adamík

Utorok

31.1

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

P. Kovaľ

Streda

1.2

P. Revák

P. Kovaľ

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Štvrtok

2.2

P. Revák

P. Adamík

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ               17.00

Piatok

3.2

P. Revák

P. Kovaľ

Pátri SJ                   7.30
Pátri SJ                 17.00

Sobota

4.2

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

5.2

P. Revák

P. Adamík

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 22 2017

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 22.1. 2017

Liturgický kalendár

22.1. Tretia nedeľa v cezročnom období
23.1. Pondelok - Sv. Ján almužník, biskup
24.1. Utorok - Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi

25.1. Streda - obrátenie sv. Pavla apoštola, sviatok
26.1. Štvrtok - Sv. Timotej a Títus, biskupi
27.1. Piatok - Sv. Angela Merici, panna
28.1. Sobota - Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi

29.1. Štvrtá nedeľa v cezročnom období
- Na budúcu nedeľu 29.1. o 16.00 bude v našom kostole sv. omša pre rodiny s deťmi. Srdečne ste pozvaní.

- Tiež vám chceme pripomenúť, že každý štvrtok v našom chráme je vyložená Sviatosť oltárna k celodennej poklone. Pozývame vás preto podľa možnosti počas dňa, na krátke zastavenie sa na adoráciu.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

23.1

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

24.1

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

25.1

P. Adamík

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Adamík            17.30

Štvrtok

26.1

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Adamík              7.30
P. Kovaľ             17.30

Piatok

27.1

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Sobota

28.1

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

29.1

P. Revák

P. Adamík

P. Gábriš  16.00

Kaplán Katolíckej

Univerzity

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 17 2017

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 15.1. 2017

Liturgický kalendár

15.1. Druhá nedeľa v cezročnom období
16.1. Pondelok - po druhej nedeli v cezročnom období
17.1. Utorok - po druhej nedeli v cezročnom období
18.1. Streda - po druhej nedeli v cezročnom období
19.1. Štvrtok - Bl. Jakub Salez SJ, kňaz, Viliam Saultemouche SJ, a spol. mučeníci
20.1. Piatok - po druhej nedeli v cezročnom období
21.1. Sobota - Sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica
22.1. Tretia nedeľa v cezročnom období
- Túto nedeľu o 17.00 vás pozývame do evanjelického kostola na spoločnú modlitbu v rámci Týždňa modlitby za zjednotenie kresťanov.

- Tiež vám chceme pripomenúť, že každý štvrtok v našom chráme je vyložená Sviatosť oltárna k celodennej poklone. Pozývame vás preto podľa možnosti počas dňa na krátke zastavenie sa na adoráciu.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

16.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

17.1

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

18.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Štvrtok

19.1

P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ             17.30

Piatok

20.1

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Sobota

21.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Gábriš

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

22.1

P. Revák

P. Kovaľ

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 08 2017

PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8.1. 2017

Liturgický kalendár

8.1. 2017 PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.1. Pondelok - po prvej nedeli v cezročnom období
10.1. Utorok - po prvej nedeli v cezročnom období
11.1. Streda - po prvej nedeli v cezročnom období
12.1. Štvrtok - po prvej nedeli v cezročnom období

13.1. Piatok - sv. Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi
14.1. Sobota - po prvej nedeli v cezročnom období
15.1. Nedeľa - Druhá nedeľa v cezročnom období

- Touto nedeľou sa končí Vianočné obdobie.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

9.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

10.1

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

11.1

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                7.30
P. Kovaľ               17.30

Štvrtok

12.1

P. Revák

P. Adamík

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák           17.30

Piatok

13.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Sobota

14.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

15.1

P. Revák

P. Adamík

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 02 2017

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 1.1. 2017

Liturgický kalendár

1.1. 2017 PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
2.1. Pondelok - Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi
3.1. Utorok - Najsvätejšie meno Ježiš, titulárny sviatok Spoločnosti Ježišovej
4.1. Streda - Sv. Angela s Foligna, rehoľníčka
5.1. Štvrtok - Sv. Ján Nepomucký Neuman, biskup
6.1. Piatok - Zjavenia Pána, Traja králi, slávnosť /Prikázaný sviatok/
7.1. Sobota - po Zjavení Pána

8.1. Nedeľa - Prvá nedeľa v cezročnom období

- Dnes po sv. omši vás chceme poprosiť o zbierku na Noviciát SJ. Za vaše dary úprimne ďakujeme. Je aj prvá nedeľa mesiaca, preto o 15.00 vás pozývame na modlitbu ruženca a s ním spojenú pobožnosť a krátku adoráciu.
- V piatok 6. 1. na slávnosť Zjavenia Pána - čo je prikázaný sviatok - budú sv. omše ráno o 7.00 a o 9.00. Pri sv. omšiach bude požehnanie vody. Poobede o 15.00 vás pozývame na Jasličkovú pobožnosť, ktorú pripravilo spoločenstvo rodín.
- Koledovanie detí DOBREJ NOVINY spojené s požehnaním domov bude v sobotu 7.1. Na stolíku nájdete zoznamy, na ktoré sa do stredy môžete zapísať, ak chcete prijať koledníkov a dať si požehnať dom.
- Na budúcu nedeľu sa končí Vianočné obdobie.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

2.1

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Utorok

3.1

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

P. Kovaľ

Streda

4.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.00

P. Revák

Štvrtok

5.1

P. Revák

P. Gabriš

P. Gabriš                7.30
P. Kovaľ       17.00

P. Revák

Piatok

6.1

Zjavenie Pána

7.00 P. Kovaľ

9.00 P. Revák

*
*

Sobota

7.1

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.00

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

8.1

P. Revák

P. Kovaľ

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 09 2016

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 4.12. 2016

Liturgický kalendár
4.12 NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ
5.12. Pondelok - po 2. adventnej nedeli
6.12. Utorok - sv. Mikuláš, biskup
7.12. Streda - Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi
8.12. Štvrtok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť - prikázaný sviatok
9 12. Piatok - po 2. adventnej nedeli
10.12. Sobota - po 2. adventnej nedeli
11.12. NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ

- Vo štvrtok na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie - čo je prikázaný sviatok - budú v našom kostole sv. omše o 8.00, 12.15, 18.00.
- Katedra hudby PF KU v Ružomberku vás srdečne pozýva na adventný koncert, ktorý sa bude konať budúcu nedeľu 11.12.2016 o 18:00 hod. v našom kostole. Účinkujú pedagógovia a študenti Katedry hudby.
- Od utorka 6. decembra do stredy 14. decembra, vás pozývame na Adventnú obnovu s rodinou Munkových, spojenú s novénou. Osem dní po večernej sv. omši sa budeme zamýšľať nad rôznymi čnosťami a životnými epizódami tejto rodiny.
- Vo vianočnom období budeme požehnávať domy, dnes po sv. omši o 10.00 hod. pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi Dobrej noviny, na stretnutie do našich pastoračných priestorov.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

5.12

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                7.30
P. Kovaľ               17.30

Utorok

6.12

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

7.12

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                7.30
P. Gábriš             17.30

Štvrtok

8.12

P. Revák

P. Kovaľ  -   12.15

P. Adamík

P. Kovaľ             7.30

P. Gábriš

P. Gábriš       17.00

P. Revák

Piatok

9.12

P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ               17.00

Sobota

10.12

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

11.12

P. Revák

P. Adamík

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 28 2016

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 27.11. 2016

Liturgický kalendár

27.11 NEDEĽA - PRVÁ ADVENTNÁ
28.11. Pondelok - Sv. Katarína Labouré
29.11. Utorok - po 1. adventnej nedeli
30.11. Streda - Sv. Ondrej apoštol, sviatok
1.12. Štvrtok - Sv. Edmund Campion SJ, sv. Róbert Southwell SJ a spoločníci, mučeníci

2.12. Piatok - po 1. adventnej nedeli
3.12. Sobota - Sv. František Xaversky SJ, patrón misií
4.12. NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ

- Tento týždeň bude 1. piatok v mesiaci december. V našom chráme spovedáme pol hodiny pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod.
- Adventné vence budeme požehnávať pri sv. omšiach o 7.00 a 9.00 hod. Chceme vás upozorniť, že dnes sv. omša bude aj o 16. hodine pre rodiny s deťmi.
- Vo vianočnom období budeme požehnávať domy, požehnanie bude spojené s koledovaním detí v rámci Dobrej noviny. Dnes po sv. omši o 10.00 hod. pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi Dobrej noviny, na stretnutie do našich pastoračných priestorov.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

28.11

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30

P. Kovaľ

P. Revák              17.30

P. Kovaľ

Utorok

29.11

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                 7.30

P. Gábriš

P. Kovaľ               17.30

P. Adamík

Streda

30.11

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30

P. Revák, P. Adamík

P. Gábriš             17.00

P. Adamík, P. Revák

Štvrtok

1.12

P. Revák

P. Adamík

P. Gábriš             7.30

P. Kovaľ, P. Adamík

P. Gábriš       17.00

P. Revák, P. Kovaľ

Piatok

2.12

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30

P. Kovaľ, P. Adamík

P. Kovaľ               17.00

P. Revák, P. Adamík

Sobota

3.12

P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Gábriš               7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

4.12

P. Revák

P. Adamík

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »