Júl 26 2015

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 26. 7. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

26. 7. NEDEĽA - SEDEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
27. 7. Pondelok - Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
28. 7. Utorok - 17. týždňa v Cezročnom období

29. 7. Streda - Sv. Marty, spomienka
30. 7. Štvrtok - Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

31. 7. Piatok - SV. IGNÁCA Z LOYOLY, ZAKLADATEĽA SPOLOČNOSTI JEŽIŠOVEJ, SLÁVNOSŤ
1. 8. Sobota - Sv. Alfonza Máriede Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
2. 8. NEDEĽA - OSEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V utorok, stredu a štvrtok bude TRÍDUUM K SV. IGNÁCOVI. Pri večerných sv. omšiach budú homílie na témy zo spirituality sv. Ignáca. Na Tríduum a na slávnostnú sv. omšu v piatok 31. 7. 2015 vás srdečne pozývame.
- Púť k P. M. Snežnej na jezuitskej vile v Trlenskej doline bude na budúcu nedeľu 2.8.2015. Od 14.00h bude možnosť sv. spovede, o 15.00 bude slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať P. Adrián Čontofalský SJ. Objednané autobusy pôjdu dva krát zo žel. stanice o 13.00 a 13.45 po autobusových zastávkach ako sú vyvesené na nástenke. Prosíme ochotných mužov o pomoc k riadeniu dopravy a zabezpečeniu pekného priebehu púte.
Úmysly svätých omší:

Pondelok        27. 7. 8.00 + Anna, Ján 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu pri príležitosti 70 r. života
Utorok            28. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Luciu a Stanislava
Streda             29. 7. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu Dojčákovú 18.00 Úmysel
Štvrtok            30. 7. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľubomíra a rodinu 18.00 + Jozef, Žofia, Magdaléna, Anna
Piatok             31. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Sobota              1. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa              2. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 19 2015

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 19. 7. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

19. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
20. 7. Pondelok - 16. týždňa v Cezročnom období
21. 7. Utorok - 16. týždňa v Cezročnom období
22. 7. Streda - Sv. Márie Magdalény, spomienka
23. 7. Štvrtok - Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
24. 7. Piatok - 16. týždňa v Cezročnom období
25. 7. Sobota - Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
26. 7. NEDEĽA - SEDEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali a čítali Katolícke noviny a Posol.
- Púť k P. M. Snežnej na jezuitskej vile v Trlenskej doline bude v nedeľu 2.8.2015. Od 14.00h bude možnosť sv. spovede, o 15.00 bude slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať P. Adrián Čontofalský SJ. Objednané autobusy pôjdu dva krát po autobusových zastávkach. Mená zastávok sú vyvesené na nástenke. Prosíme ochotných mužov o pomoc k riadeniu dopravy a zabezpečeniu pekného priebehu púte. Ďakujeme za vaše modlitby a dary.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        20. 7. 8.00 Poďakovanie za 60 r. života a za zdravie a Božie požehnanie pre Alenu 18.00 + Stanislava
Utorok            21. 7. 8.00 + Jozef a rodina 18.00 Za Božiu milosť pre Miloša a Jozefa s rodinami
Streda             22. 7. 8.00 + Ondrej, Anna 18.00 Úmysel
Štvrtok            23. 7. 8.00 + Ján, Anna 18.00 Poďakovanie za 55 r. života Antona a za Božie požehnanie pre rodinu
Piatok             24. 7. 8.00 + Jozef, Ján, Jolana 18.00 + Karol, Anna
Sobota            25. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            26. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 12 2015

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 12. 7. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

12. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
13. 7. Pondelok - 15. týždňa v Cezročnom období
14. 7. Utorok - 15. týždňa v Cezročnom období
15. 7. Streda - Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
16. 7. Štvrtok - Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka
17. 7. Piatok - Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
18. 7. Sobota - 15. týždňa v Cezročnom období
19. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali a čítali Katolícke noviny a Posol, ktoré pre vás objednávame.
- Odpustová slávnosť na chate v Trlenskej doline ku sviatku Snežnej Panny Márie bude 2. 8. 2015. Slávnostná sv. omša bude o 15.00. Od 14.00 možnosť prijať sviatosť zmierenia. Viac informácií je na výveske.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        13. 7. 8.00 + Ľudovít 18.00 + Ľudmila, Vendelín, Vojtech
Utorok            14. 7. 8.00 Úmysel 18.00 + Michal, Mária, Peter, Július, Eduard
Streda             15. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Hosťovskú 18.00 Úmysel
Štvrtok            16. 7. 8.00 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja, Annu a rod. Jarošovú
Piatok             17. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubomíru, Drahomíru, Oľgu, Jolanu 18.00 Za duše v očistci
Sobota            18. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            19. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 12 2015

NEDEĽA – SV.CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, SLÁVNOSŤ

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

5. 7. NEDEĽA - SV.CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, SLÁVNOSŤ
6. 7. Pondelok - Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľub. spomienka
7. 7. Utorok - 14. týždňa v Cezročnom období
8. 7. Streda - 14. týždňa v Cezročnom období
9. 7. Štvrtok - 14. týždňa v Cezročnom období
10. 7. Piatok - 14. týždňa v Cezročnom období
11. 7. Sobota - Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
12. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dnes popoludní o 15. NEBUDE pobožnosť na 1.nedeľu v mesiaci.
- NEDEĽNÉ SV. OMŠE O 20.00 BUDÚ DO KONCA JÚNA, TEDA DO 28. 6. 2015. ZNOVU ZAČNÚ PO PRÁZDNINÁCH.
- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali a čítali Katolícke noviny a Posol, ktoré pre vás objednávame.
- Odpustová slávnosť na Vlkolínci ku sviatku Navštívenia Panny Márie bude 5. 7. 2015. Slávnostná sv. omša bude o 15.00. Od 14.00 možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          6. 7. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre Pavla Chebeňa 18.00 + Ladislav, Milan, Jozef, Kvetoslav
Utorok              7. 7. 8.00 + Irena, Jozef, Anna 18.00 + Vincent, Jozefína
Streda               8. 7. 8.00 + Ján, Mária, Pavol, Ondrej 18.00 Úmysel
Štvrtok              9. 7. 8.00 + Augustín, Božena, Mária 18.00 + Mária, Elena, Milan
Piatok             10. 7. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jaroslava Baranca 18.00 + Miroslav
Sobota            11. 7. 8.00 Úmysel 18.00 + Ignác, Mária Kvasničáková
Nedeľa            12. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 05 2015

SV.CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

5. 7. NEDEĽA - SV.CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, SLÁVNOSŤ
6. 7. Pondelok - Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľub. spomienka
7. 7. Utorok - 14. týždňa v Cezročnom období
8. 7. Streda - 14. týždňa v Cezročnom období
9. 7. Štvrtok - 14. týždňa v Cezročnom období
10. 7. Piatok - 14. týždňa v Cezročnom období
11. 7. Sobota - Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
12. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dnes popoludní o 15. NEBUDE pobožnosť na 1.nedeľu v mesiaci.
- NEDEĽNÉ SV. OMŠE O 20.00 BUDÚ DO KONCA JÚNA, TEDA DO 28. 6. 2015. ZNOVU ZAČNÚ PO PRÁZDNINÁCH.
- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali a čítali Katolícke noviny a Posol, ktoré pre vás objednávame.
- Odpustová slávnosť na Vlkolínci ku sviatku Navštívenia Panny Márie bude 5. 7. 2015. Slávnostná sv. omša bude o 15.00. Od 14.00 možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          6. 7. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre Pavla Chebeňa 18.00 + Ladislav, Milan, Jozef, Kvetoslav
Utorok              7. 7. 8.00 + Irena, Jozef, Anna 18.00 + Vincent, Jozefína
Streda               8. 7. 8.00 + Ján, Mária, Pavol, Ondrej 18.00 Úmysel
Štvrtok              9. 7. 8.00 + Augustín, Božena, Mária 18.00 + Mária, Elena, Milan
Piatok             10. 7. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jaroslava Baranca 18.00 + Miroslav
Sobota            11. 7. 8.00 Úmysel 18.00 + Ignác, Mária Kvasničáková
Nedeľa            12. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 28 2015

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 28. 6. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

28. 6. NEDEĽA - TRINÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
29. 6. Pondelok - SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, SLÁVNOSŤ
30. 6. Utorok - 13. týždňa v Cezročnom období
1. 7. Streda - 13. týždňa v Cezročnom období
2. 7. Štvrtok - NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok
3. 7. Piatok - Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
4. 7. Sobota - 13. týždňa v Cezročnom období

5. 7. NEDEĽA - SV.CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, SLÁVNOSŤ

- V pondelok na Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, keďže je to prikázaný sviatok, budú v našom kostole sv. omše ráno o 8.00, na poludnie o 12.15 a večer o 18.00. Pri sv. omšiach bude „Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca”.
- Bude prvý piatok v mesiaci júl, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Mládežnícke sv. omše, ktoré bývali v našom kostole v pondelok o 19.30 už pre tento školský rok skončili. NEDEĽNÉ SV. OMŠE O 20.00 BUDÚ DO KONCA JÚNA, TEDA DO 28. 6. 2015. ZNOVU ZAČNÚ PO PRÁZDNINÁCH.
- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali a čítali Katolícke noviny a Posol, ktoré pre vás objednávame.
- Odpustová slávnosť na Vlkolínci ku sviatku Navštívenia Panny Márie bude 5. 7. 2015

Úmysly svätých omší:

Pondelok        29. 6. 8.00 + Mária a Jozef 12.15 Úmysel

18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla

Utorok            30. 6. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre Pavla Chebeňa 18.00 + Jonáš, Ľudmila
Streda               1. 7. 8.00 + Anna, Jozef Pavlovičovci 18.00 Úmysel
Štvrtok              2. 7. 8.00 Za povolania SJ 18.00 Za povolania SJ
Piatok               3. 7. 8.00 + Ľudmila 18.00 Poďakovanie za 50 r. manželstva Benedikty a Františka
Sobota              4. 7. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa              5. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 21 2015

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 21. 6. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

21. 6. NEDEĽA - DVANÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
22. 6. Pondelok - 12. týždňa v Cezročnom období
23. 6. Utorok - 12. týždňa v Cezročnom období
24. 6. Streda - Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
25. 6. Štvrtok - 12. týždňa v Cezročnom období
26. 6. Piatok - 12. týždňa v Cezročnom období
27. 6. Sobota - 12. týždňa v Cezročnom období
28. 6. NEDEĽA - TRINÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V mesiaci jún budú v našom kostole Litánie k Božskému Srdcu v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Pozývame vás na prednášku P. Juraja Pigulu OSA o zasvätenom živote podľa sv. Augustína, pod názvom „KRÁČANIE V POKORE”. Prednáška bude vo štvrtok 25. 6. 2015 po sv. omši o 18.00. Po prednáške bude v pastoračných priestoroch stretnutie spojené s prezentáciou knihy O zasvätenom živote, ktorej autorom je P. Juraj Pigula OSA.
- Mládežnícke sv. omše , ktoré bývali v našom kostole v pondelok o 19.30 už pre tento školský rok skončili. NEDEĽNÉ SV. OMŠE O 20.00 BUDÚ DO KONCA JÚNA, TEDA DO 28. 6. 2015. ZNOVU ZAČNÚ PO PRÁZDNINÁCH.
- Spoločenstvo rodín, rehoľné spoločenstvá a animátori vás pozývajú na DEŇ RODINY V RUŽOBERKU, ktorý bude v sobotu 27. 6. 2015. Bližšie informácie sú na nástenke.
- Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave ponúka pre rehoľníkov a laikov v akademickom roku 2015/2016 štúdium vo viacerých študijných programoch na bakalárskom a magisterskom stupni. Štúdiá sú zamerané na kresťanskú filozofiu, katolícku teológiu a náuku o rodine. Viac informácií je na nástenke.
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Viac info na nástenke.
- Odpustová slávnosť na Vlkolínci ku sviatku Navštívenia Panny Márie bude 5.7. 2015

Úmysly svätých omší:

Pondelok        22. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Alojza, Valériu a Jána 18.00 + Helena, Karol, Hedviga
Utorok            23. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána, Stanislava a Miroslava 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Streda             24. 6. 8.00 Za Božiu pomoc pre Jána a Jána 18.00 Úmysel
Štvrtok            25. 6. 8.00 + Viktor, Anna, Pavol 18.00 + Ján
Piatok             26. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 18.00 + Elena a súrodenci
Sobota            27. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            28. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 14 2015

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 14. 6. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

14. 6. NEDEĽA - JEDENÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
15. 6. Pondelok - 11. týždňa v Cezročnom období
16. 6. Utorok - 11. týždňa v Cezročnom období
17. 6. Streda - 11. týždňa v Cezročnom období
18. 6. Štvrtok - 11. týždňa v Cezročnom období
19. 6. Piatok - 11. týždňa v Cezročnom období
20. 6. Sobota - 11. týždňa v Cezročnom období
21. 6. NEDEĽA - DVANÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V mesiaci jún budú v našom kostole Litánie k Božskému Srdcu v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Mládežnícke sv. omše , ktoré bývali v našom kostole v pondelok o 19.30 už pre tento školský rok skončili. NEDEĽNÉ SV. OMŠE O 20.00 BUDÚ DO KONCA JÚNA, TEDA DO 28. 6. 2015. ZNOVU ZAČNÚ PO PRÁZDNINÁCH.
- Spoločenstvo rodín, rehoľné spoločenstvá a animátori vás pozývajú na DEŇ RODINY V RUŽOBERKU, ktorý bude 27. 6. 2015. Bližšie informácie sú na nástenke.
- Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave ponúka pre rehoľníkov a laikov v akademickom roku 2015/2016 štúdium vo viacerých študijných programoch na bakalárskom a magisterskom stupni. Štúdiá sú zamerané na kresťanskú filozofiu, katolícku teológiu a náuku o rodine. Viac informácií je na nástenke.
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie na nástenke.
Úmysly svätých omší:

Pondelok        15. 6. 8.00 Za dar viery a Božiu pomoc pre Vladimíra, Petru, Vieru, Katarínu 18.00 + Anna, Jozef
Utorok            16. 6. 8.00 + Štefan, Zuzana 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu
Streda             17. 6. 8.00 Za Božie milosti pre Libušu 18.00 Úmysel
Štvrtok            18. 6. 8.00 + Mária 18.00 + Štefánia, Zdena
Piatok             19. 6. 8.00 Za duše v očistci 18.00 + Mária, Vendelín, Melánia, Jozef
Sobota            20. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            21. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 07 2015

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7. 6. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

7. 6. NEDEĽA - DESIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
8. 6. Pondelok - 10. týždňa v Cezročnom období
9. 6. Utorok - Bl. Jozef de Anchieta, kňaz SJ, spomienka
10. 6. Streda - 10. týždňa v Cezročnom období

11. 6. Štvrtok - Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
12. 6. Piatok - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
13. 6. Sobota - Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
14. 6. NEDEĽA - JEDENÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pozývame Vás na slávnostné spievané vešpery, ktoré sa uskutočnia DNES, čiže 7. júna 2015 o 16:00 hod. v našom jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža.
- V mesiaci jún budú v našom kostole Litánie k Božskému Srdcu v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Pozývame vás na Novénu k Božskému Srdcu Ježišovmu. Novéna vyvrcholí na Slávnosť Božského Srdca v piatok 12. 6. 2015 slávnostnou sv. omšou.
- Veriaci, ktorý sa na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie na nástenke.
Úmysly svätých omší:

Pondelok          8. 6. 8.00 + František a súrodenci 18.00 + Janka
Utorok              9. 6. 8.00 + Marcel, Jozef, Katarína 18.00 Úmysel
Streda             10. 6. 8.00 Poďakovanie za 87 r. života Ľudmily 18.00 Úmysel
Štvrtok            11. 6. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Gustáva Kapinu 18.00 + Anny, Augustín, Milan
Piatok             12. 6. 8.00 Poďakovanie za 50 r. manželstva Ivana a Anny 18.00 + Pavol a rodičia
Sobota            13. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            14. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 31 2015

SLÁVNOSŤ NAJSV. TROJICE 31. 5. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

31. 5. NEDEĽA - SLÁVNOSŤ NAJSV. TROJICE o 15.00 pobožnosť
1. 6. Pondelok - Sv. Justína, muč., spomienka
2. 6. Utorok - 9. týždňa v Cezročnom období
3. 6. Streda - Sv. Karola Lwangu a spol. muč., spomienka

4. 6. Štvrtok - NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť
5. 6. Piatok - Sv. Bonifáca, biskupa a muč.,
6. 6. Sobota - 9. týždňa v Cezročnom období
7. 6. NEDEĽA - DESIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Vo štvrtok na Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi budú v našom kostole sv. omše o 8.00, 12.15, a 18.00
- V mesiaci jún budú v našom kostole Litánie k Božskému Srdcu v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Pozývame vás na Novénu k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá začne v stredu 3. 6. 2015. Novéna vyvrcholí na Slávnosť Božského Srdca v piatok 12. 6. 2015 slávnostnou sv. omšou.
- V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie na nástenke.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          1. 6. 8.00 + Jozef, Peter, Anna 18.00 + Ladislav, Viktória, Štefan
Utorok              2. 6. 8.00 + Štefan, Ondrej, Libor, Július, Ján 18.00 + Šimon, Anna, Vojtech, Alexander
Streda               3. 6. 8.00 + Mária, Jozef, Mária, Štefan 18.00 Úmysel
Štvrtok              4. 6. 8.00 Za povolania do SJ 12.15 Úmysel kňaza

18.00 Za povolania do SJ

Piatok               5. 6. 8.00 + Ján, Emil, Mária, Ľudmila 18.00 + Mária, Vincent, Valéria
Sobota              6. 6. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa              7. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »