Sep 29 2014

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA 28. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

28. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
29. 9. Pondelok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
30. 9. Utorok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
1. 10. Streda Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
2. 10. Štvrtok Sv. anjelov strážcov, spomienka

3. 10. Piatok 24. týždňa v Cezročnom období
4. 10. Sobota Sv. Františka Assiského, spomienka
5. 10. NEDEĽA - DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bude prvý piatok v mesiaci október, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.
- V sobotu 11.10.2014 príde do nášho kostola P. Robert Balek SVD misionár v Rusku, v Moskve. O 16.30 predstaví v misijnej prezentácii svoju misiu v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu s fotografiami a suvenírmi. Odslúži sv. omšu o 18:00 hod. s misijnou kázňou. Po sv. omši bude podľa záujmu pokračovať v prezentácii. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz by to malo vyzerať ako chrám. Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú “Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve” s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší, ktoré sa v chráme Sv. Oľgy v Moskve už slúžia a budú slúžiť každý rok za všetkých darcov a za živých alebo zosnulých zapísaných na tehličkách, kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      29. 9. 8.00 + rod. Dlugošová a Gondkovičová 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
Utorok          30. 9. 8.00 + Mária, Félix, Júlia, Veronika 18.00 + Miroslav Gvizd
Streda           1. 10. 8.00 + Ondrej Myšiak 18.00 Úmysel
Štvrtok          2. 10. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok            3. 10. 8.00 + František 18.00 Poďakovanie za 90 r. života Františky
Sobota          4. 10. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa          5. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 21 2014

DVADSIATA PIATA NEDEĽA 21. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

21. 9. NEDEĽA - DVADSIATA PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
22. 9. Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období
23. 9. Utorok Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
24. 9. Streda 25. týždňa v Cezročnom období
25. 9. Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období
26. 9. Piatok 25. týždňa v Cezročnom období
27. 9. Sobota Sv. Vincenta de Paul, spomienka, r. 1540 pápež Pavol III. potvrdil Spol. Ježišovu
28. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pri príležitosti 3. výročia otvorenia procesu blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov vás pozývame do Jezuitského kostola v Ružomberku dňa 21. septembra (nedeľa) o 16,30 hod. na sv. omšu, kde si priblížime ich príklad viery pre súčasnú rodinu.
- Dnešnou nedeľou začínajú nedeľné sv. omše pre študentov o 20.00 v našom kostole.
- 22. - 28. septembra 2014 sa konajú celonárodné oslavy 150. výročia narodenia Andreja Hlinku pod názvom „Dni Andreja Hlinku”. V stredu 24.9. 2014 bude v našom kostole organový koncert. Účinkovať bude David di Fiore z USA. Celý program je na výveske v predsieni kostola.
- Katolícke biblické dielo Vás srdečne Vás pozýva na pravidelné prednáškovo - modlitebné stretnutia s Božím slovom: „Sila a účinnosť Božieho slova”, ktoré sa uskutočnia v Ružomberku, v Dome školských sestier sv. Františka, Zelená 2, dňa 22.9. - 20.10. - 24.11. - 15.12. 2014 - vždy v pondelok o 17.30 hod. Čítať a nachádzať inšpiráciu pre modlitbu budeme v knihe Skutky apoštolov. Prineste si so sebou Sväté písmo.
- Vo štvrtok 25. 9. 2014 bude po večernej sv. omši prednáška Kataríny Lachmanovej na tému: „KARIKATÚRY BOHA”. Po sv. omši bude autogramiáda v pastoračných priestoroch.
- Vincentská rodina organizuje 8. ročník celoslovenskej zbierky Boj proti hladu. Kúpou medovníkového srdiečka zmiernime utrpenie hladujúcich a negramotných ľudí v Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku a Rusku. Zbierka v našej farnosti sa uskutoční 28.9.2014 po svätých omšiach vo všetkých kostoloch v Ružomberku.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      22. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu, Dávida a Katrin 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Františka
Utorok          23. 9. 8.00 Poďakovanie za 40 r. manželstva Jána a Anny 18.00 + Jozef, Anežka, Jozef
Streda           24. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu, Katarínu a Máriu 18.00 Úmysel
Štvrtok          25. 9. 8.00 Za Božie požehnanie pre Jaroslava s rodinou 18.00 + Fridrich Baranec
Piatok            26. 9. 8.00 + Ondrej, Mária, Jozef, Metod 18.00 + Ján, Margita
Sobota          27. 9. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          28. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 14 2014

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA 14. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

14. 9. NEDEĽA - POVÝŠENIE SV. KRÍŽA TITULÁRNY SVIATOK NÁŠHO KOSTOLA
15. 9. Pondelok Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť, sv. omše 7.00, 9.00, 18.00
16. 9. Utorok Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
17. 9. Streda Sv. Róberta Belarmína SJ, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18. 9. Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období
19. 9. Piatok 24. týždňa v Cezročnom období

20. 9. Sobota Sv. Ondreja Kim Taegona kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
21. 9. NEDEĽA - DVADSIATA PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pri príležitosti 3. výročia otvorenia procesu blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov vás pozývame do Jezuitského kostola v Ružomberku dňa 21. septembra (nedeľa) o 16,30 hod. na sv. omšu, kde si priblížime ich príklad viery pre súčasnú rodinu.
- Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Jeden z nich je záväzný. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu.
- Katolícke biblické dielo Vás srdečne Vás pozýva na pravidelné prednáškovo - modlitebné stretnutia s Božím slovom: „Sila a účinnosť Božieho slova”, ktoré sa uskutočnia v Ružomberku, v Dome školských sestier sv. Františka, Zelená 2, dňa 22.9. - 20.10. - 24.11. - 15.12. 2014 - vždy v pondelok o 17.30 hod. Čítať a nachádzať inšpiráciu pre modlitbu budeme v knihe Skutky apoštolov. Prineste si so sebou Sväté písmo.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      15. 9. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Utorok          16. 9. 8.00 + František, Juliána 18.00 + Ladislav
Streda           17. 9. 8.00 + Ján, Mária 18.00 Úmysel
Štvrtok          18. 9. 8.00 + z rodiny Kaletových a Bruncových 18.00 +Ján, Helena, Karol
Piatok            19. 9. 8.00 Za Božiu pomoc pre Miroslavu 18.00 + Helena
Sobota          20. 9. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          21. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 07 2014

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA 7. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

7. 9. NEDEĽA - DVADSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 bude pobožnosť
8. 9. Pondelok Narodenie Panny Márie, sviatok
9. 9. Utorok Sv. Petra Clavera, kňaza SJ, misionára, spomienka
10. 9. Streda Bl. Františka Gárate, rehoľného brata SJ, spomienka
11. 9. Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období
12. 9. Piatok Najvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka
13. 9. Sobota Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
14. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ - POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
TITULÁRNY SVIATOK NÁŠHO KOSTOLA

Úmysly svätých omší:

Pondelok        8. 9. 8.00 + Mária, Bohuš 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava
Utorok            9. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Eduarda a Ľuboslavu 18.00 + Ján, Mária, Vincent, Valéria
Streda           10. 9. 8.00 + Viktor, Cecília, Jozef 18.00 Úmysel
Štvrtok          11. 9. 8.00 + Vendelín, Pavlína 18.00 +Branislav
Piatok            12. 9. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Máriu Chebeňovú 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Dorotku a rodičov
Sobota          13. 9. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          14. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 31 2014

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA 31. 8. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

31. 8. NEDEĽA - DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
1. 9. Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období
2. 9. Utorok 22. týždňa v Cezročnom období
3. 9. Streda Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka
4. 9. Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období
5. 9. Piatok 22. týždňa v Cezročnom období
6. 9. Sobota 22. týždňa v Cezročnom období
7. 9. NEDEĽA - DVADSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bude prvý piatok v mesiaci september, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod.
- FOTOKLUB pri Liptovskom múzeu v Ružomberku pozýva na duchovno-koncertné podujatie venované najvyšším hodnotám existencie s názvom STRETNUTIE PRE ŽIVOT, ktoré sa uskutoční v nedeľu 7. 9. 2014 o 16.00 v kostole Ružencovej Panny Márie v Černovej. Viac informácií je na nástenke.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        1. 9. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Danicu Podobovú pri 70. r. života 18.00 + Anna, Margita, Karol
Utorok            2. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava, Miroslava a Máriu
Streda             3. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Simonu a rodičov 18.00 + Ľubomír Píller
Štvrtok            4. 9. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok              5. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Mitevovú 18.00 + Božena, Františka, Pavol
Sobota            6. 9. 8.00 Za členov ruženc. spoločenstiev 18.00 Úmysel
Nedeľa            7. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 24 2014

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA 24. 8. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

24. 8. NEDEĽA - DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
25. 8. Pondelok Sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, ľub. spomienka
26. 8. Utorok 21. týždňa v Cezročnom období
27. 8. Streda Sv. Moniky, spomienka
28. 8. Štvrtok Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka

29. 8. Piatok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
30. 8. Sobota 21. týždňa v Cezročnom období
31. 8. NEDEĽA - DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly svätých omší:

Pondelok      25. 8. 8.00 Za zdravie Anny 18.00 + Karol, Albína
Utorok          26. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku 18.00 Za dary Ducha Sv. pre Simonu
Streda           27. 8. 8.00 + Edita Vrzgulová 18.00 Úmysel
Štvrtok          28. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jakuba 18.00 + Štefan
Piatok            29. 8. 8.00 + František 18.00 + Roman
Sobota          30. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          31. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 17 2014

DVADSIATA NEDEĽA 17. 8. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

17. 8. NEDEĽA - DVADSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
18. 8. Pondelok 20. týždňa v Cezročnom období
19. 8. Utorok 20. týždňa v Cezročnom období
20. 8. Streda Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
21. 8. Štvrtok Sv. Pia X., pápeža, spomienka

22. 8. Piatok Panny Márie Kráľovnej, spomienka
23. 8. Sobota 20. týždňa v Cezročnom období
24. 8. NEDEĽA - DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie
V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi.
Z týchto dôvodov vyhlasujeme osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch 15. - 22. augusta 2014. Pozývame farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za pokoj vo svete.
V našom kostole budú modlitby za mier a zmierenie v tomto týždni po sv. omšiach.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      18. 8. 8.00 Poďakovanie za 45 r. manželstva a prosba o Božiu pomoc pre manželov Cevárovcov 18.00 + Honor, Albína, Ján
Utorok          19. 8. 8.00 + Ján 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Vaisovú a Mikovú
Streda           20. 8. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Úmysel
Štvrtok          21. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Marcela a Annu 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Pongrácovú
Piatok            22. 8. 8.00 + Michal, Antónia 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu a deti
Sobota          23. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          24. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 10 2014

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA 10. 8. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

10. 8. NEDEĽA - DEVÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
11. 8. Pondelok Sv. Kláry, panny, spomienka
12. 8. Utorok 19. týždňa v Cezročnom období
13. 8. Streda 19. týždňa v Cezročnom období
14. 8. Štvrtok Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
15. 8. Piatok NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, Slávnosť, prikázaný sviatok
16. 8. Sobota 19. týždňa v Cezročnom období
17. 8. NEDEĽA - DVADSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V piatok na slávnosť NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE budú sv. omše ráno o 8.00, na poludnie o 12.15 a večer o 18.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      11. 8. 8.00 + Viktor, Cecília 18.00 Za zdravie pre Ivana, Jána, Naďu a Stanislava
Utorok          12. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja a Dominiku 18.00 + rodina Jankyová a Priesolová
Streda           13. 8. 8.00 + Anna, Janka 18.00 Úmysel
Štvrtok          14. 8. 8.00 + Anna, Cyprián 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Plávkovú a Chriašteľovú
Piatok            15. 8. 8.00 + Štefan, Marian, Jolana 12.15 Úmysel

18.00 Úmysel

Sobota          16. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          17. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 03 2014

OSEMNÁSTA NEDEĽA 3. 8. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

3. 8. NEDEĽA - OSEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
4. 8. Pondelok Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka
5. 8. Utorok 18. týždňa v Cezročnom období
6. 8. Streda PREMENENIE PÁNA, sviatok
7. 8. Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom období
8. 8. Piatok Sv. Dominika kňaza, spomienka

9. 8. Sobota Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
10. 8. NEDEĽA - DEVÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Púť k P. Márii Snežnej na chate v Trlenskej doline bude v nedeľu 3. 8. 2014. Od 14.00 možnosť sv. spovede, o 14.15 sv. ruženec, o 15.00 sv. omša. Hlavný celebrant bude vdp. Ondrej Šmidriak. O 17.00 vešpery pri lurdskej jaskyni. Viac informácií je na výveske. Preto dnes popoludní v našom kostole pobožnosť na 1.nedeľu NEBUDE.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        4. 8. 8.00 + Aurélia, František 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Denisu a Stanislava
Utorok            5. 8. 8.00 + Mária, Bartolomej, Mária, Jozef 18.00 + Mária, Elena, Milan
Streda             6. 8. 8.00 + Vladimír, Ladislav, Vladimír 18.00 Úmysel
Štvrtok            7. 8. 8.00 + Viktor, Cecília 18.00 + Ján
Piatok              8. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Maroša a + František 18.00 Úmysel
Sobota            9. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa         10. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 20 2014

ŠESTNÁSTA NEDEĽA 20. 7. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

20. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
21. 7. Pondelok Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
22. 7. Utorok Sv. Márie Magdalény, spomienka
23. 7. Streda Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

24. 7. Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období
25. 7. Piatok Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
26. 7. Sobota Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
27. 7. NEDEĽA - SEDEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Púť k P. Márii Snežnej na chate v Trlenskej doline bude v nedeľu 3. 8. 2014. Od 14.00 možnosť sv. spovede, o 15.00 sv. omša. Hlavný celebrant bude vdp. Ondrej Šmidriak. Viac informácií je na výveske.
- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      21. 7. 8.00 + Anna 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Karlu a Alicu
Utorok          22. 7. 8.00 + Margita, Ľubomír, Mária 18.00 + Magdaléna
Streda           23. 7. 8.00 Za Božiu pomoc pre Petra, Miroslava a Zuzanu 18.00 Úmysel
Štvrtok          24. 7. 8.00 Za Božie milosti pre Ľubicu 18.00 + Mária
Piatok            25. 7. 8.00 Za Božiu pomoc pre Jaroslava 18.00 Za zdravie a Božiu požehnanie pre Idu a Janu
Sobota          26. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Poďakovanie za 90 r. života Margity a za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa          27. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »