Mar 01 2015

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 1. 3. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

1. 3. NEDEĽA - DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
2. 2. Pondelok po 2. pôstnej nedeli
3. 3. Utorok po 2. pôstnej nedeli
4. 3. Streda po 2. pôstnej nedeli
5. 3. Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
6. 3. Piatok po 2. pôstnej nedeli
7. 3. Sobota po 2. pôstnej nedeli
8. 3. NEDEĽA - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

- Bude 1. piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Vo štvrtok po večernej sv. omši bude prednáška „TAJOMSTVO KRÍŽA V ŽIVOTE SV. TERÉZIE Z LISIEUX”. Prednášku bude mať sr. Veronika Katarína Barátová. Po prednáške bude v pastoračných priestoroch autogramiáda ku knihe „Veľká malá Terézia”.
- Úmysly sv. omší na apríl budeme zapisovať zajtra po sv. omšiach.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          2. 3. 8.00 + Bohdana 18.00 + Ján, Mária
Utorok              3. 3. 8.00 + Ján 18.00 + Perpetua, Ferdinand, rod. Baďová
Streda               4. 3. 8.00 + Leonard, Anna 18.00 Úmysel
Štvrtok              5. 3. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                6. 3. 8.00 Poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Cevárovú a Remeňovú 18.00 + Ľudmila
Sobota              7. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa              8. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 22 2015

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 22. 2. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

22. 2. NEDEĽA - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
23. 2. Pondelok po 1. pôstnej nedeli
24. 2. Utorok po 1. pôstnej nedeli
25. 2. Streda po 1. pôstnej nedeli
26. 2. Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
27. 2. Piatok po 1. pôstnej nedeli
28. 2. Sobota po 1. pôstnej nedeli
1. 3. NEDEĽA - DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

- Dnešnú nedeľu je zbierka na charitu. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- V tomto týždni sú jarné kántrové dni, v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22. 2. 2015. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. Po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému KRÍZA V MANŽELSTVE. Viac informácií je na výveske.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        23. 2. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Dominiku 18.00 Za Božiu pomoc pre Ľudmilu a Romana
Utorok            24. 2. 8.00 + Ferdinand Chebeň 18.00 Úmysel
Streda             25. 2. 8.00 + Margita, Apolónia, Ján 18.00 Úmysel
Štvrtok            26. 2. 8.00 + Drahomíra, Matej, Milan, Emília 18.00 + Štefan
Piatok              27. 2. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Petra a Andreu 18.00 Za Božie požehnanie pre kňaza Ladislava
Sobota            28. 2. 8.00 Úmysel 18.00 + Peter Havrila
Nedeľa              1. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 15 2015

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 15. 2. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

15. 2. NEDEĽA - ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
16. 2. Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období
17. 2. Utorok 6. týždňa v Cezročnom období

18. 2. Streda Popolcová streda - deň pokánia v celej Cirkvi
19. 2. Štvrtok po Popolcovej strede
20. 2. Piatok po Popolcovej strede
21. 2. Sobota po Popolcovej strede
22. 2. NEDEĽA - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

- V stredu je Popolcová streda, je to deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň nás Cirkev vyzýva zachovať pôst od jedla a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
- Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22. 2. 2015. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému KRÍZA V MANŽELSTVE. Viac informácií je na výveske.
- Tým, ktorí chcú prežívať pôstne obdobie viac duchovne, ponúkame duchovné cvičenia na pôst 2015. Prvé stretnutie bude v utorok 17. 2. 2015 po večernej sv. omši v pastoračných priestoroch.
. V pondelok 16. februára 2015 o 17.30 hod. v dome školských sestier sv. Františka bude šieste biblické stretnutie z cyklu “Sila a účinnosť Božieho slova”.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        16. 2. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubu, Zdenku, Vieru 18.00 Za Božiu pomoc pre Tomáša a Gabiku
Utorok            17. 2. 8.00 + Pavol, Michal, Katarína, Mária 18.00 + Zlatica, Vladimír
Streda             18. 2. 8.00 Za Božiu pomoc pre Stanislava a Gabrielu 18.00 Úmysel
Štvrtok            19. 2. 8.00 + Augustína, Helena, Konštantín 18.00 + Rudolf
Piatok              20. 2. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Etelku Barancovú 18.00 + Branislav
Sobota            21. 2. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            22. 2. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 08 2015

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8. 2. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

8. 2. NEDEĽA - PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9. 2. Pondelok 5. týždňa v Cezročnom období
10. 2. Utorok Sv. Školastiky, panny, spomienka
11. 2. Streda Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľub. spomienka
12. 2. Štvrtok 5. týždňa v Cezročnom období
13. 2. Piatok 5. týždňa v Cezročnom období
14. 2. Sobota 5. týždňa v Cezročnom období
15. 2. NEDEĽA - ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bratia a sestry srdečne vás pozývame na slávnostné vešpery, ktoré sa uskutočnia dnešnú nedeľu 8.2.2015 o 17:00 hod. v našom kostole Povýšenia sv. Kríža.
- V stredu 11. 2. 2015 je 23. Svetový deň chorých, v tento deň sa modlime za chorých a tých, ktorí sa o nich starajú. Pri sv. omšiach budeme udeľovať sviatosť POMAZANIA CHORÝCH.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          9. 2. 8.00 + Ondrej a Mária 18.00 + Marta
Utorok            10. 2. 8.00 + Ondrej, Ján, Mária, František 18.00 + Vojtech
Streda             11. 2. 8.00 + Milan, Žofia 18.00 Úmysel
Štvrtok            12. 2. 8.00 + Daniel, Anna 18.00 + Štefan
Piatok              13. 2. 8.00 + Ľudmila 18.00 + Adela a Ján
Sobota            14. 2. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            15. 2. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 01 2015

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 1. 2. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

1. 2. NEDEĽA - ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť na 1.nedeľu v mesiaci
2. 2. Pondelok OBETOVANIE PÁNA, sviatok
3. 2. Utorok Sv. Blažeja, biskupa a muč., spomienka
4. 2. Streda Sv. Jána de Britto SJ, bl. Rudolfa Acquavivu, Františka Pacheca a spol. muč.
5. 2. Štvrtok Sv. Agáty, panny a muč., spomienka
6. 2. Piatok Sv. Pavla Mikiho SJ a spoločníkov, muč., spomienka

7. 2. Sobota 4. týždňa v Cezročnom období
8. 2. NEDEĽA - PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Svätoblažejské požehnanie hrdla budeme udeľovať v utorok po sv. omšiach.
- Bude prvý piatok v mesiaci február, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Pozývame vás na modlitbu „ADORÁCIA ZA RODINU” pred referendom, ktorá bude v našom kostole vo štvrtok 5.2.2015 od 9.00 celý deň i nasledujúcu noc do piatka rána do 8.00 a v sobotu 7.2.2015 od 9.00 do 18.00. Záujemci sa môžu zapísať na hárky podľa času, ktorý im vyhovuje. Zapísanie bude slúžiť ako informácia, aby sa zabezpečila účasť ľudí počas celého času, keď bude vyložená Sviatosť oltárna. Hárky sú na stolíku v kostole.
- Chceme vás povzbudiť k účasti na referende za ochranu manželstva a rodiny, ktoré sa bude konať v sobotu 7.2.2015. Takúto výzvu nám poslal aj otec biskup Štefan Sečka.
- Drahí bratia a sestry, všetci ľudia dobrej vôle žijúci na území Spišskej diecézy. Ako váš biskup vás prosím, aby ste sa 7. februára 2015 zúčastnili referenda a dali trikrát ÁNO. otec biskup Štefan

Úmysly svätých omší:

Pondelok          2. 2. 8.00 Za Božiu pomoc pre Žofiu 18.00 + Mária, Ján, Mária
Utorok              3. 2. 8.00 + Darina 18.00 Za Božie požehnanie pre rod.
Streda               4. 2. 8.00 + Štefan 18.00 Úmysel
Štvrtok              5. 2. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                6. 2. 8.00 + Ľudmila 18.00 + Agnesa
Sobota              7. 2. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa              8. 2. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 11 2015

NEDEĽA - KRST KRISTA PÁNA 11. 1. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

11. 1. NEDEĽA - KRST KRISTA PÁNA, Sviatok
12. 1. Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období
13. 1. Utorok Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
14. 1. Streda 1. týždňa v Cezročnom období
15. 1. Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období
16. 1. Piatok 1. týždňa v Cezročnom období
17. 1. Sobota Sv. Antona, opáta, spomienka
18. 1. NEDEĽA - DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie.
- V rámci Roka zasväteného života Vás rehoľníci pôsobiaci v meste Ružomberok pozývajú na spoločnú modlitbu vešpier, ktorá sa uskutoční dnes, v nedeľu Krstu Pána 11.1.2015 v našom kostole Povýšenia sv. Kríža o 17:00 hod.
- Od 18. januára do 25. januára 2015 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        12. 1. 8.00 + Silvester, Alžbeta 18.00 + Jozef, Eduard, Ľudmila
Utorok            13. 1. 8.00 + z rod. Cevárovej a Remeňovej 18.00 + Anna Ševčíková
Streda             14. 1. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľuboslavu a jej rodinu 18.00 Úmysel
Štvrtok            15. 1. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jolanu a jej rodinu 18.00 + z rodiny Maťaťovej
Piatok              16. 1. 8.00 + Ján, Mária 18.00 + Mária, Eduard, Zuzana, Mária
Sobota             17. 1. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            18. 1. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 04 2015

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 4. 1. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

4. 1. NEDEĽA - DRUHÁ PO NARODENÍ PÁNA o 15.00 pobožnosť na 1. nedeľu
5. 1. Pondelok vo Vianočnom období
6. 1. Utorok ZJAVENIE PÁNA, Slávnosť
7. 1. Streda po Zjavení Pána
8. 1. Štvrtok po Zjavení Pána
9. 1. Piatok po Zjavení Pána
10. 1. Sobota po Zjavení Pána
11. 1. NEDEĽA - TRETIA PO NARODENÍ PÁNA, KRST KRISTA PÁNA, Sviatok

- V utorok 6. 1. 2015 na slávnosť Zjavenia Pána budú sv. omše ráno o 7.00 a o 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude. Pri sv. omšiach bude požehnanie vody.
- V rámci Roka zasväteného života sa každý mesiac stretnú rehoľníci (Spoločnosť Ježišova (Jezuiti), sestry Satmárky, Františkánky, Dominikánky, sestry z Kongregatio Jesu a sestry sv. Kríža,) pôsobiaci v meste Ružomberok na spoločnej modlitbe vešpier. Najbližšie takéto stretnutie sa uskutoční v nedeľu Krstu Pána 11.1.2015 v našom kostole o 17:00 hod. Na spievanú liturgiu hodín pozývame všetkých veriacich.
- Na budúcu nedeľu sa končí Vianočné obdobie.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          5. 1. 8.00 + Mária 18.00 + z rodiny Muchovej
Utorok              6. 1. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel
Streda               7. 1. 8.00 + Ondrej Myšiak 18.00 Úmysel
Štvrtok              8. 1. 8.00 + Anton 18.00 + Štefan, Anna
Piatok                9. 1. 8.00 + Vojtech, Valéria 18.00 + Margita, Dominik
Sobota             10. 1. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            11. 1. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 28 2014

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 28. 12. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

28. 12. NEDEĽA - PRVÁ PO NARODENÍ PÁNA, SV. RODINY, JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
29. 12. Pondelok v oktáve Narodenia Pána
30. 12. Utorok v oktáve Narodenia Pána
31. 12. Streda v oktáve Narodenia Pána
1. 1. Štvrtok SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
2. 1. Piatok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
3. 1. Sobota Najsvätejšieho mena Ježiš, sviatok
4. 1. NEDEĽA - DRUHÁ PO NARODENÍ PÁNA

- V stredu budú sv. omše ráno o 8.00, popoludní o 16.00 a o 22.00 sv. omša zo Slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Po nej bude adorácia do 24.00. Po adorácii vás pozývame na novoročné agapé do pastoračných priestorov.
- Vo štvrtok 1. 1. 2015 na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, budú sv. omše ráno o 7.00 a o 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude. Kto sa zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus, - Príď, Duchu Svätý tvorivý,… môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 1. januára bude v našom kostole zbierka na náš Noviciát Spoločnosti Ježišovej. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Bude prvý piatok v mesiaci január, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami v pondelok, utorok a piatok.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční dnešnú nedeľu 28. 12. 2014 na sviatok Sv. rodiny. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému AKO ROZVÍJAŤ LÁSKU V MANŽELSTVE. Viac informácií je na výveske.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude v sobotu 3. 1. 2015. Na stolíku sú papiere na ktoré sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        29. 12. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu 18.00 + Eduard Frič
Utorok            30. 12. 8.00 + členovia z rod. Durdiakovej 18.00 + Juraj, Ján, Alžbeta
Streda             31. 12. 8.00 Úmysel 16.00 Úmysel       22.00 Úmysel
Štvrtok              1. 1. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel
Piatok                2. 1. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre sr. Andreu 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava
Sobota               3. 1. 8.00 Úmysel 18.00 + Ján Svrček
Nedeľa              4. 1. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 21 2014

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 21. 12. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

21. 12. NEDEĽA - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
22. 12. Pondelok 4. adventnej nedeli
23. 12. Utorok po 4. adventnej nedeli

24. 12. Streda po 4. adventnej nedeli večer VIGÍLIA SLÁVNOSTI NARODENIA PÁNA
25. 12. Štvrtok NARODENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ
26. 12. Piatok Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
27. 12. Sobota Sv. Jána apoštola a evanjelistu, sviatok
28. 12. NEDEĽA - 1. nedeľa po Narodení Pána, SV. RODINY, JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

- Pozývame vás ku sviatosti zmierenia. Spovedať budeme dnes od 15.00 do 18.00 a v pondelok a utorok, ráno od 7.00 do 9.00 a popoludní od 17.00 do 19.00. Rozpis spovedania vo farskom kostole je na nástenke.
- V stredu budú sv. omše ráno o 8.00, popoludní Vigília Narodenia Pána o 16.00 a o 22.00 slávnostná sv. omša Narodenia Pána.
- Vo štvrtok na Slávnosť narodenia Pána, budú sv. omše ráno o 7.00, 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude.
- V piatok na sviatok Sv. Štefana, prvého mučeníka, budú sv. omše ráno o 7.00, 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude.
- Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach požehnanie manželov s obnovou manželských sľubov.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. 12. 2014 na sviatok Sv. rodiny. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému AKO ROZVÍJAŤ LÁSKU V MANŽELSTVE. Viac informácií je na výveske.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude v sobotu 3. 1. 2015. Pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi, nech prídu na stretnutie dnešnú nedeľu, 21. 12. 2014 o 10.00 hod do pastoračných priestorov. Na stolíku sú papiere na ktoré sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 14 2014

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA 14. 12. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

14. 12. NEDEĽA - TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
15. 12. Pondelok 3. adventnej nedeli
16. 12. Utorok po 3. adventnej nedeli
17. 12. Streda po 3. adventnej nedeli
18. 12. Štvrtok po 3. adventnej nedeli
19. 12. Piatok po 3. adventnej nedeli
20. 12. Sobota po 3. adventnej nedeli
21. 12. NEDEĽA - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

- Pozývame vás ku sviatosti zmierenia a zároveň vás prosíme, aby ste si nenechávali sviatosť zmierenia na posledné dni pred Vianocami. Spovedať budeme cez týždeň ráno od 7.30 do 9.00 a popoludní od 17.00 do 19.00. na budúcu nedeľu od 15.00 do 18.00. Rozpis spovedania vo farskom kostole, v Baničnom a na Kľačne je na nástenke.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude vo vianočnom období. Pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi, nech prídu na stretnutie aj dnešnú nedeľu, 14. 12. 2014 o 10.00 hod do pastoračných priestorov. Na stolíku sú papiere na ktoré sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.
- Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU v Ružomberku Vás pozývajú na adventný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. decembra 2014 o 18,00 v našom kostole.
- Občianske združenie Simach Art a Spoločnosť Ježišova Vás pozývajú na koncert na pamiatku Tomáša Munka, jeho rodiny a všetkých židov deportovaných z Ružomberka počas II. svetovej vojny. Koncert sa uskutoční v nedeľu 14.12.2014 o 18.00 v Galérii Ľudovíta Fullu.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        15. 12. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Jolanu a rodinu 18.00 + Mária, Bernard, Adela, Július
Utorok            16. 12. 8.00 Za Božie požehnanie pre Jaroslava, Dušana a Ladislava 18.00 + Albína, Sabína
Streda             17. 12. 8.00 + Zuzana, Jozef 18.00 Úmysel
Štvrtok            18. 12. 8.00 + Jozef 18.00 + Rudolf, Irena
Piatok              19. 12. 8.00 + Stanislav a Koloman 18.00 + Marta, Ľudmila, Peter Kudlička
Sobota            20. 12. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            21. 12. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »