Júl 24 2016

SEDEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 24. 7. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

24. 7. NEDEĽA - SEDEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
25. 7. Pondelok - Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
26. 7. Utorok - Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
27. 7. Streda - Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
28. 7. Štvrtok - 17. týždňa v cezročnom období
29. 7. Piatok - Sv. Marty, spomienka
30. 7. Sobota - Bl. Zdenky, panny a mučenice, spomienka
31. 7. NEDEĽA - OSEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ - SV. IGNÁCA Z LOYOLY

- Na budúcu nedeľu 31. 7. 2016 je slávnosť sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa našej rehole. Srdečne vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 9.00 a po nej na malé pohostenie do našej záhrady. Po tieto dni sa po sv. omšiach modlíme novénu k sv. Ignácovi a vo štvrtok, piatok a sobotu bude tríduum pred slávnosťou sv. Ignáca.
- Dominikánske sestry a bratia so skupinou mladých ľudí, ktorí putujú na Svetové dni mládeže do Krakova vás srdečne pozývajú na sv. omšu, ktorá bude v našom kostole v pondelok 25. 7. 2016 o 19.00.
- Sv. omše v nedeľu o 20.00 budú aj cez prázdniny.
- Prosíme vás, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, ktoré pre vás objednávame.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        25. 7. 8.00 Poďakovanie za 45 r. manželstva Petra a Viery 18.00 + Karol, Anna, Božena, Sabína
Utorok            26. 7. 8.00 + Peter, Anna, Viktor, Anna 18.00 + Vladimír, Eleonóra
Streda             27. 7. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Martu Dojčákovú 18.00 Úmysel
Štvrtok            28. 7. 8.00 + Ondrej, Mária, Emília 18.00 + Ferdinand
Piatok              29. 7. 8.00 + Ladislav 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana a Annu
Sobota            30. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            31. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel           20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 17 2016

ŠESTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 17. 7. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

17. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
18. 7. Pondelok - 16. týždňa v cezročnom období
19. 7. Utorok - 16. týždňa v cezročnom období
20. 7. Streda - 16. týždňa v cezročnom období
21. 7. Štvrtok - 16. týždňa v cezročnom období
22. 7. Piatok - Sv. Márie Magdalény, spomienka
23. 7. Sobota - Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

24. 7. NEDEĽA - SEDEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Účastníci medzinárodného jezuitského programu MAGIS svetových dní mládeže vás srdečne pozývajú na sv. omšu, ktorá bude v našom kostole v piatok 22. 7. 2016 o 18.00. Po nej budú modlitby a spevy z Taizé.
- Sv. omše v nedeľu o 20.00 budú aj cez prázdniny.
- Prosíme vás, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, ktoré pre vás objednávame.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        18. 7. 8.00 + Michal, Antónia 18.00 + Štefan
Utorok            19. 7. 8.00 + Milan 18.00 + Juraj, Mária, Adam
Streda             20. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Alenu, Vladimíra a Jakuba 18.00 Úmysel
Štvrtok            21. 7. 8.00 Za pokoj a Božie požehnanie pre Editu 18.00 + Žofia
Piatok              22. 7. 8.00 + Magdaléna, Melánia, Žofia, Jozef 18.00 + Anna, Anton, Beloslav
Sobota            23. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            24. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel           20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 10 2016

PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 10. 7. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

10. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
11. 7. Pondelok - Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
12. 7. Utorok - 15. týždňa v cezročnom období
13. 7. Streda - 15. týždňa v cezročnom období
14. 7. Štvrtok - 15. týždňa v cezročnom období
15. 7. Piatok - Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
16. 7. Sobota - Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka
17. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Sv. omše v nedeľu o 20.00 budú aj cez prázdniny.
- Prosíme vás, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, ktoré pre vás objednávame.
Úmysly svätých omší:

Pondelok        11. 7. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Jaroslava Baranca 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti
Utorok            12. 7. 8.00 + Ladislav 18.00 Poďakovanie za 45 r. manželstva Petra a Ľudmily
Streda             13. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu s rodinou 18.00 Úmysel
Štvrtok            14. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Slávku 18.00 + Jozef, Ján, Július, Ľudovít, Gejza a ich rodiny
Piatok              15. 7. 8.00 + Mária, Ignác Kvasničákovci 18.00 Za Božie požehnanie pre rod. Veckovú
Sobota            16. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            17. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 08 2016

ŠTRNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 3. 7. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

3. 7. NEDEĽA - ŠTRNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
4. 7. Pondelok - 14. týždňa v cezročnom období
5. 7. Utorok - Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov, sv. o. 7.00, 9.00.
6. 7. Streda - Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľub. spomienka
7. 7. Štvrtok - 14. týždňa v cezročnom období
8. 7. Piatok - 14. týždňa v cezročnom období
9. 7. Sobota - 14. týždňa v cezročnom období
10. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Vyzbieralo sa 565,- €. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Túto nedeľu - 3. 7. 2016 bude vo Vlkolínci odpustová slávnosť. Popoludní od 14.00 možnosť sv. spovede, o 15.00 bude odpustová sv. o. Hl. celebrant bude vdp. Peter Olexák. Pobožnosť na 1. nedeľu v mesiaci v našom kostole o 15.00 nebude.
- Počas nasledujúceho týždňa sa v našom kostole uskutoční celoslovenský Kurz pre organistov a kantorov, ktorý usporaduje Katedra hudby PF KU v Ružomberku. Účastníci kurzu budú hrať a spievať počas niektorých sv. omší. Okrem toho sa budú spevom modliť Liturgiu hodín - Ranné chvály a Vešpery - meditovať pri zvukoch hudby. Na všetky podujatia Vás srdečne pozývajú. Podrobný rozpis modlitieb je na nástenke.
- Z rozhodnutia predstavených je od 1. 7. 2016 z našej komunity preložený P. Ladislav Šofranko SJ do komunity v Ivanke pri Dunaji. Ďakujeme mu za pôsobenie v našej komunite a v našom kostole a vyprosujeme mu Božiu pomoc a ochranu na novom mieste.
Úmysly svätých omší:

Pondelok          4. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Alicu a Karola 18.00 + Cyril, Mária, Štefan
Utorok              5. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel
Streda               6. 7. 8.00 + Ľudmila 18.00 Úmysel
Štvrtok              7. 7. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                8. 7. 8.00 + Gabriel a Veronika 18.00 + Vendelín
Sobota               9. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            10. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 26 2016

TRINÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 26. 6. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

26. 6. NEDEĽA - TRINÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
27. 6. Pondelok - Sv. Ladislava, sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
28. 6. Utorok - Sv. Ireneja, biskupa a muč., spomienka
29. 6. Streda - Sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok, sv. o. 8.00, 12.15, 18.00

30. 6. Štvrtok - 13. týždňa v cezročnom období
1. 7. Piatok - 13. týždňa v cezročnom období

2. 7. Sobota - Návšteva Panny Márie, sviatok
3. 7. NEDEĽA - ŠTRNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Túto nedeľu 26. 6. 2016 bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Túto nedeľu - 26. 6. 2016 Vás srdečne pozývame na Deň rodiny 2016. Program začne sv. omšou o 11. hod. vo farskom kostole a potom bude pokračovať v jezuitskej záhrade. Viac informácií je na nástenke.
- Bude prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme pol hod pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Na budúcu nedeľu 3. 7. 2016 bude vo Vlkolínci odpustová slávnosť. Popoludní od 14.00 možnosť sv. spovede, o 15.00 bude odpustová sv. o. Hl. celebrant bude vdp. Peter Olexák.
Úmysly svätých omší:

Pondelok        27. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Tkáčikovú a Mäsiarovú 18.00 Za uzdravenie Vlasty
Utorok            28. 6. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre Pavla Chebeňa 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla
Streda             29. 6. 8.00 Za milosť obrátenia pre Pavla 12.15 Úmysel

18.00 + Peter, Pavol

Štvrtok            30. 6. 8.00 + Viktor, Cecília, Peter 18.00 + Mária
Piatok                1. 7. 8.00 Za zdravie a Božie pomoc pre Pavla 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ladislava
Sobota               2. 7. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Františka a Benediktu
Nedeľa              3. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 12 2016

JEDENÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 12. 6. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

12. 6. NEDEĽA - JEDENÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
13. 6. Pondelok - Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
14. 6. Utorok - 11. týždňa v cezročnom období
15. 6. Streda - 11. týždňa v cezročnom období
16. 6. Štvrtok - 11. týždňa v cezročnom období
17. 6. Piatok - 11. týždňa v cezročnom období
18. 6. Sobota - 11. týždňa v cezročnom období
19. 6. NEDEĽA - DVANÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V mesiaci jún budú v našom kostole Litánie k Božskému Srdcu v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Jezuiti a sestry z Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí (18-35 rokov) na program Cesta Pravda a Život, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 14. augusta 2016 na Trlenskej chate pri Vlkolínci. Trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity. Viac informácií nájdete na stránke jezuiti.sk

Úmysly svätých omší:

Pondelok        13. 6. 8.00 + Ján, Emil, Mária, Ľudmila 18.00 + Štefan Páterek
Utorok            14. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubicu a Dominiku 18.00 + Vendelín, Jozefína, Vojtech
Streda             15. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu, Jána, Stanislava s rodinami 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Záňovú, Máriu Šprinkovú, + Jozef Záň
Štvrtok            16. 6. 8.00 + Viera 18.00 Za uzdravenie Antona a Alexandry
Piatok              17. 6. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Mrvovú 18.00 Úmysel
Sobota            18. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            19. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 05 2016

DESIATA NEDEĽA CEZ ROK 5. 6. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

5. 6. NEDEĽA - DESIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
6. 6. Pondelok - Sv. Norberta, biskupa, ľub. spomienka
7. 6. Utorok - 10. týždňa v cezročnom období
8. 6. Streda - Sv. Jakuba Berthieu, kňaza SJ, muč. spomienka
9. 6. Štvrtok - Sv. Jozefa de Anchietu, kňaza SJ, spomienka
10. 6. Piatok - 10. týždňa v cezročnom období
11. 6. Sobota - Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
12. 6. NEDEĽA - JEDENÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V mesiaci jún budú v našom kostole Litánie k Božskému Srdcu v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Jezuiti pozývajú rodiny a mladých ľudí na Family-Xaveriádu 2016 - putovanie po z Košíc do Levoče od 29. 6. do 2. 7. 2016. V nedeľu 3. júla sa na Levočskej Hore zúčastníme na slávnostnej sv. omši. Ďalšie informácie sú na nástenke.
- Jezuiti a sestry z Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí (18-35 rokov) na program Cesta Pravda a Život, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 14. augusta 2016 na Trlenskej chate pri Vlkolinci. Trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity. Viac informácií nájdete na stránke jezuiti.sk

Úmysly svätých omší:

Pondelok          6. 6. 8.00 + Anton, Viktor, Edita, Ľudmila 18.00 + Ján, Anna, Emanuel, Antónia
Utorok              7. 6. 8.00 + Mária, Stanislav 18.00 + Anna, Augustín, Milan
Streda               8. 6. 8.00 + Ondrej, Anna 18.00 Úmysel
Štvrtok              9. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Jána 18.00 Poďakovanie za 50 r. manželstva Jána a Margity, za zdravie a Božiu pomoc
Piatok              10. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti 18.00 + Anton Smieško
Sobota            11. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            12. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 22 2016

NEDEĽA – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 22. 5. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

22. 5. NEDEĽA - NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, SLÁVNOSŤ o 15.00 pobožnosť
23. 5. Pondelok - 8. týždňa v cezročnom období
24. 5. Utorok - 8. týždňa v cezročnom období
25. 5. Streda - 8. týždňa v cezročnom období
26. 5. Štvrtok - NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť
27. 5. Piatok - 8. týždňa v cezročnom období
28. 5. Sobota - 8. týždňa v cezročnom období
29. 5. NEDEĽA - 9. v cezročnom období

- Vo štvrtok 26. 5. 2016 je slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, je to prikázaný sviatok, sv. omše budú v našom kostole o 8.00, 12.15 a 18.00.
- Jezuiti a Spoločenstvo rodín vás pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá bude na budúcu nedeľu, 29. 5. 2016. O 16.00 bude v našom kostole sv. omša a po nej program pre manželov na tému: „Plody lásky”.
- V mesiaci máj budú v našom kostole májové pobožnosti v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
 Jezuiti pozývajú rodiny a mladých ľudí na Family-Xaveriádu 2016. Tentokrát to bude putovanie po Svätojakubskej ceste z Košíc do Levoče. Putovanie začne v stredu 29. júna a skončí v sobotu 2. júla. V nedeľu 3. júla sa na Levočskej Hore zúčastníme na slávnostnej sv. omši. Vrátime sa domov v nedeľu popoludní autobusom. Program, nocľahy a doprovodné vozidlo budú zabezpečené. Ďalšie informácie sú na nástenke.
- Jezuiti a sestry z Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí (18-35 rokov) na program Cesta Pravda a Život, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 14. augusta 2016 na Trlenskej chate pri Vlkolinci. Trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity sa budú niesť v téme: „Pane, pošli niekoho iného.” (Ex 4,13). Viac informácií nájdete na stránke jezuiti.sk

Úmysly svätých omší:

Pondelok        23. 5. 8.00 Za Božiu pomoc pre Janu 18.00 Poďakovanie za 70 r. života Jozefíny
Utorok            24. 5. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu 18.00 + Ján, Lýdia
Streda             25. 5. 8.00 Za Božie požehnanie pre Tomáša, Petra, Ľudmilu 18.00 Úmysel
Štvrtok            26. 5. 8.00 + Mária a Jozef Fazekašovci 18.00 + Stanislav
Piatok             27. 5. 8.00 + Mária, Jozef 18.00 + Miroslav
Sobota            28. 5. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            29. 5. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 15 2016

NEDEĽA - ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 15. 5. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

15. 5. NEDEĽA - ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, SLÁVNOSŤ o 15.00 pobožnosť
16. 5. Pondelok - Svätodušný pondelok
17. 5. Utorok - 7. týždňa v cezročnom období
18. 5. Streda - 7. týždňa v cezročnom období

19. 5. Štvrtok - NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, sviatok
20. 5. Piatok - Sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľub. spomienka
21. 5. Sobota - 7. týždňa v cezročnom období
22. 5. NEDEĽA - NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, SLÁVNOSŤ

- Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator na slávnosť Zoslania Ducha Sv., môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
- Pozývame vás na organový koncert Davida di Fiore, ktorý bude v našom kostole dnes, 15. 5. 2015 o 18.00 na záver Týždňa kresťanskej kultúry v Ružomberku.
- Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia. Vyzbieralo sa 480,- €. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- V mesiaci máj budú v našom kostole májové pobožnosti v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Pozývame vás na biblické stretnutie, ktoré bude v pondelok 16. 5. 2016 o 17.00 u sestier sv. Františka.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        16. 5. 8.00 + Anna, Ondrej, Anna 18.00 + Ladislav, Ján, Angela
Utorok            17. 5. 8.00 Za Božie požehnanie pre Margitu a rodinu 18.00 Za Božie požehnanie pre Margitu a rodinu a + Ján
Streda             18. 5. 8.00 + Ľudmila, Viera 18.00 Úmysel
Štvrtok            19. 5. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Alenu 18.00 + Juraj, Judita, Juraj
Piatok             20. 5. 8.00 Poďakovanie za 90 r. života Heleny 18.00 Za duše v očistci
Sobota            21. 5. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            22. 5. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 08 2016

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 8. 5. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

8. 5. NEDEĽA - SIEDMA VEĽKONOČNÁ o 15.00 pobožnosť
9. 5. Pondelok - po 7. veľkonočnej nedeli
10. 5. Utorok - po 7. veľkonočnej nedeli
11. 5. Streda - po 7. veľkonočnej nedeli
12. 5. Štvrtok - po 7. veľkonočnej nedeli
13. 5. Piatok - Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
14. 5. Sobota - Sv. Mateja, apoštola, sviatok
15. 5. NEDEĽA - ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, SLÁVNOSŤ

- Túto nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- V mesiaci máj budú v našom kostole májové pobožnosti v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- V dňoch 9. - 15. mája 2016 sa v Ružomberku bude konať Týždeň kresťanskej kultúry, v
rámci ktorého sa uskutočnia viaceré podujatia: výstava „Munkovci” a literárno-výtvarná beseda, Vyhodnotenie fotografickej súťaže „Svet očami viery”, vernisáž a verejná dišputa na tému „Kresťanstvo - kultúra - hodnoty” (hosť: Marián Gavenda), Beseda o súčasnej sakrálnej architektúre, „Gospel ako svedectvo” / Koncert ružomberských hudobných skupín Juventus „Oldies”, Stano Košč a Kéfas, Organový recitál Davida di Fiore v našom kostole na budúcu nedeľu o 18.00. Podujatia sa budú konať v Knižnici KU, synagóge, kine Kultúra a v Jezuitskom kostole. Podrobný program nájdete na plagáte.
- Prosíme vás, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, ktoré pre vás objednávame.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          9. 5. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lenku, Elisu a Tomáša 18.00 + Viktória, Štefan, Ladislav, Emília, Jozef
Utorok            10. 5. 8.00 + Stanislav, za Božie požehnanie pre 18.00 + Valéria, Ľudmila, Anna, Margita, Magdaléna, Klára
Streda             11. 5. 8.00 + Anna, Mária, Ondrej 18.00 Úmysel
Štvrtok            12. 5. 8.00 + Ján, Milan 18.00 Za Božiu pomoc pre Alenu, Ervína a deti
Piatok             13. 5. 8.00 + Štefan, Etela, Eduard, Viera 18.00 + Karol, Anna, Margita
Sobota            14. 5. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            15. 5. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »