Jún 28 2015

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 28. 6. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

28. 6. NEDEĽA - TRINÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
29. 6. Pondelok - SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, SLÁVNOSŤ
30. 6. Utorok - 13. týždňa v Cezročnom období
1. 7. Streda - 13. týždňa v Cezročnom období
2. 7. Štvrtok - NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE, sviatok
3. 7. Piatok - Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
4. 7. Sobota - 13. týždňa v Cezročnom období

5. 7. NEDEĽA - SV.CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, SLÁVNOSŤ

- V pondelok na Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, keďže je to prikázaný sviatok, budú v našom kostole sv. omše ráno o 8.00, na poludnie o 12.15 a večer o 18.00. Pri sv. omšiach bude „Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca”.
- Bude prvý piatok v mesiaci júl, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Mládežnícke sv. omše, ktoré bývali v našom kostole v pondelok o 19.30 už pre tento školský rok skončili. NEDEĽNÉ SV. OMŠE O 20.00 BUDÚ DO KONCA JÚNA, TEDA DO 28. 6. 2015. ZNOVU ZAČNÚ PO PRÁZDNINÁCH.
- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali a čítali Katolícke noviny a Posol, ktoré pre vás objednávame.
- Odpustová slávnosť na Vlkolínci ku sviatku Navštívenia Panny Márie bude 5. 7. 2015

Úmysly svätých omší:

Pondelok        29. 6. 8.00 + Mária a Jozef 12.15 Úmysel

18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla

Utorok            30. 6. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre Pavla Chebeňa 18.00 + Jonáš, Ľudmila
Streda               1. 7. 8.00 + Anna, Jozef Pavlovičovci 18.00 Úmysel
Štvrtok              2. 7. 8.00 Za povolania SJ 18.00 Za povolania SJ
Piatok               3. 7. 8.00 + Ľudmila 18.00 Poďakovanie za 50 r. manželstva Benedikty a Františka
Sobota              4. 7. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa              5. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 21 2015

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 21. 6. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

21. 6. NEDEĽA - DVANÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
22. 6. Pondelok - 12. týždňa v Cezročnom období
23. 6. Utorok - 12. týždňa v Cezročnom období
24. 6. Streda - Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
25. 6. Štvrtok - 12. týždňa v Cezročnom období
26. 6. Piatok - 12. týždňa v Cezročnom období
27. 6. Sobota - 12. týždňa v Cezročnom období
28. 6. NEDEĽA - TRINÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V mesiaci jún budú v našom kostole Litánie k Božskému Srdcu v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Pozývame vás na prednášku P. Juraja Pigulu OSA o zasvätenom živote podľa sv. Augustína, pod názvom „KRÁČANIE V POKORE”. Prednáška bude vo štvrtok 25. 6. 2015 po sv. omši o 18.00. Po prednáške bude v pastoračných priestoroch stretnutie spojené s prezentáciou knihy O zasvätenom živote, ktorej autorom je P. Juraj Pigula OSA.
- Mládežnícke sv. omše , ktoré bývali v našom kostole v pondelok o 19.30 už pre tento školský rok skončili. NEDEĽNÉ SV. OMŠE O 20.00 BUDÚ DO KONCA JÚNA, TEDA DO 28. 6. 2015. ZNOVU ZAČNÚ PO PRÁZDNINÁCH.
- Spoločenstvo rodín, rehoľné spoločenstvá a animátori vás pozývajú na DEŇ RODINY V RUŽOBERKU, ktorý bude v sobotu 27. 6. 2015. Bližšie informácie sú na nástenke.
- Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave ponúka pre rehoľníkov a laikov v akademickom roku 2015/2016 štúdium vo viacerých študijných programoch na bakalárskom a magisterskom stupni. Štúdiá sú zamerané na kresťanskú filozofiu, katolícku teológiu a náuku o rodine. Viac informácií je na nástenke.
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Viac info na nástenke.
- Odpustová slávnosť na Vlkolínci ku sviatku Navštívenia Panny Márie bude 5.7. 2015

Úmysly svätých omší:

Pondelok        22. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Alojza, Valériu a Jána 18.00 + Helena, Karol, Hedviga
Utorok            23. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána, Stanislava a Miroslava 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Streda             24. 6. 8.00 Za Božiu pomoc pre Jána a Jána 18.00 Úmysel
Štvrtok            25. 6. 8.00 + Viktor, Anna, Pavol 18.00 + Ján
Piatok             26. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 18.00 + Elena a súrodenci
Sobota            27. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            28. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 14 2015

JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 14. 6. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

14. 6. NEDEĽA - JEDENÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
15. 6. Pondelok - 11. týždňa v Cezročnom období
16. 6. Utorok - 11. týždňa v Cezročnom období
17. 6. Streda - 11. týždňa v Cezročnom období
18. 6. Štvrtok - 11. týždňa v Cezročnom období
19. 6. Piatok - 11. týždňa v Cezročnom období
20. 6. Sobota - 11. týždňa v Cezročnom období
21. 6. NEDEĽA - DVANÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V mesiaci jún budú v našom kostole Litánie k Božskému Srdcu v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Mládežnícke sv. omše , ktoré bývali v našom kostole v pondelok o 19.30 už pre tento školský rok skončili. NEDEĽNÉ SV. OMŠE O 20.00 BUDÚ DO KONCA JÚNA, TEDA DO 28. 6. 2015. ZNOVU ZAČNÚ PO PRÁZDNINÁCH.
- Spoločenstvo rodín, rehoľné spoločenstvá a animátori vás pozývajú na DEŇ RODINY V RUŽOBERKU, ktorý bude 27. 6. 2015. Bližšie informácie sú na nástenke.
- Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave ponúka pre rehoľníkov a laikov v akademickom roku 2015/2016 štúdium vo viacerých študijných programoch na bakalárskom a magisterskom stupni. Štúdiá sú zamerané na kresťanskú filozofiu, katolícku teológiu a náuku o rodine. Viac informácií je na nástenke.
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie na nástenke.
Úmysly svätých omší:

Pondelok        15. 6. 8.00 Za dar viery a Božiu pomoc pre Vladimíra, Petru, Vieru, Katarínu 18.00 + Anna, Jozef
Utorok            16. 6. 8.00 + Štefan, Zuzana 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu
Streda             17. 6. 8.00 Za Božie milosti pre Libušu 18.00 Úmysel
Štvrtok            18. 6. 8.00 + Mária 18.00 + Štefánia, Zdena
Piatok             19. 6. 8.00 Za duše v očistci 18.00 + Mária, Vendelín, Melánia, Jozef
Sobota            20. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            21. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 07 2015

DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7. 6. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

7. 6. NEDEĽA - DESIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
8. 6. Pondelok - 10. týždňa v Cezročnom období
9. 6. Utorok - Bl. Jozef de Anchieta, kňaz SJ, spomienka
10. 6. Streda - 10. týždňa v Cezročnom období

11. 6. Štvrtok - Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
12. 6. Piatok - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
13. 6. Sobota - Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
14. 6. NEDEĽA - JEDENÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pozývame Vás na slávnostné spievané vešpery, ktoré sa uskutočnia DNES, čiže 7. júna 2015 o 16:00 hod. v našom jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža.
- V mesiaci jún budú v našom kostole Litánie k Božskému Srdcu v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Pozývame vás na Novénu k Božskému Srdcu Ježišovmu. Novéna vyvrcholí na Slávnosť Božského Srdca v piatok 12. 6. 2015 slávnostnou sv. omšou.
- Veriaci, ktorý sa na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie na nástenke.
Úmysly svätých omší:

Pondelok          8. 6. 8.00 + František a súrodenci 18.00 + Janka
Utorok              9. 6. 8.00 + Marcel, Jozef, Katarína 18.00 Úmysel
Streda             10. 6. 8.00 Poďakovanie za 87 r. života Ľudmily 18.00 Úmysel
Štvrtok            11. 6. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Gustáva Kapinu 18.00 + Anny, Augustín, Milan
Piatok             12. 6. 8.00 Poďakovanie za 50 r. manželstva Ivana a Anny 18.00 + Pavol a rodičia
Sobota            13. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            14. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 31 2015

SLÁVNOSŤ NAJSV. TROJICE 31. 5. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

31. 5. NEDEĽA - SLÁVNOSŤ NAJSV. TROJICE o 15.00 pobožnosť
1. 6. Pondelok - Sv. Justína, muč., spomienka
2. 6. Utorok - 9. týždňa v Cezročnom období
3. 6. Streda - Sv. Karola Lwangu a spol. muč., spomienka

4. 6. Štvrtok - NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť
5. 6. Piatok - Sv. Bonifáca, biskupa a muč.,
6. 6. Sobota - 9. týždňa v Cezročnom období
7. 6. NEDEĽA - DESIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Vo štvrtok na Slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi budú v našom kostole sv. omše o 8.00, 12.15, a 18.00
- V mesiaci jún budú v našom kostole Litánie k Božskému Srdcu v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Pozývame vás na Novénu k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá začne v stredu 3. 6. 2015. Novéna vyvrcholí na Slávnosť Božského Srdca v piatok 12. 6. 2015 slávnostnou sv. omšou.
- V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci jún. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie na nástenke.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          1. 6. 8.00 + Jozef, Peter, Anna 18.00 + Ladislav, Viktória, Štefan
Utorok              2. 6. 8.00 + Štefan, Ondrej, Libor, Július, Ján 18.00 + Šimon, Anna, Vojtech, Alexander
Streda               3. 6. 8.00 + Mária, Jozef, Mária, Štefan 18.00 Úmysel
Štvrtok              4. 6. 8.00 Za povolania do SJ 12.15 Úmysel kňaza

18.00 Za povolania do SJ

Piatok               5. 6. 8.00 + Ján, Emil, Mária, Ľudmila 18.00 + Mária, Vincent, Valéria
Sobota              6. 6. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa              7. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 24 2015

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SV. 24. 5. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

24. 5. NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO o 15.00 pobožnosť
25. 5. Pondelok - Svätodušný pondelok

26. 5. Utorok - Sv. Filipa Neriho, kňaza
27. 5. Streda - 8. týždňa v Cezročnom období
28. 5. Štvrtok - Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza, sviatok
29. 5. Piatok - 8. týždňa v Cezročnom období
30. 5. Sobota - 8. týždňa v Cezročnom období

31. 5. NEDEĽA - SLÁVNOSŤ NAJSV. TROJICE

- V mesiaci máj budú v našom kostole májové pobožnosti v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční na túto nedeľu 24. 5. 2015. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. Po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému RODINNÉ SPOLOČENSTVO. Viac informácií je na výveske.
- Jezuiti a Karmelitánske nakladateľstvo vás pozývajú na prednášku Kataríny Lachmanovej na tému „Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho”. Prednáška bude vo štvrtok 28. 5. 2015 v našom kostole po večernej sv. omši. Po prednáške bude stretnutie v pastoračných priestoroch, diskusia a autogramiáda kníh.
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie na nástenke.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        25. 5. 8.00 + Ondrej Mišiak 18.00 Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre Stanislava
Utorok            26. 5. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Dušana 18.00 + Ján, Anna
Streda             27. 5. 8.00 + Ľudmila, Miroslav, Katarína, Michal, Ján 18.00 Úmysel
Štvrtok            28. 5. 8.00 + Anastázia 18.00 Za mier a pokoj vo svete
Piatok              29. 5. 8.00 + Ferdinand Chebeň 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu a Michala
Sobota            30. 5. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            31. 5. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 17 2015

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 17. 5. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

17. 5. SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA o 15.00 pobožnosť
18. 5. Pondelok - po 7. veľkonočnej nedeli
19. 5. Utorok - po 7. veľkonočnej nedeli
20. 5. Streda - Sv. Bernardína Sienského, kňaza, spomienka
21. 5. Štvrtok - po 7. veľkonočnej nedeli
22. 5. Piatok - po 7. veľkonočnej nedeli
23. 5. Sobota - po 7. veľkonočnej nedeli
24. 5. NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

- Dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.
- V mesiaci máj budú v našom kostole májové pobožnosti v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Na budúci týždeň sú letné kántrové dni. Prosme za jednotu kresťanov a za duchovné povolania
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie na nástenke.
Úmysly svätých omší:

Pondelok        18. 5. 8.00 Za dary Ducha Sv. pre Petra 18.00 Úmysel
Utorok            19. 5. 8.00 Poďakovanie za 89 r. života Heleny 18.00 + Miroslav a za zdravie pre Irenu s rodinou
Streda             20. 5. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu 18.00 Úmysel
Štvrtok            21. 5. 8.00 + Stanislav, Viktor, Cecília 18.00 + Mária, Július, Peter, Michal, Eduard
Piatok              22. 5. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku s rodinou
Sobota            23. 5. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            24. 5. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 10 2015

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 10. 5. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

10. 5. ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA o 15.00 pobožnosť
11. 5. Pondelok - po 6. veľkonočnej nedeli
12. 5. Utorok - po 6. veľkonočnej nedeli
13. 5. Streda - Bl. Panny Márie Fatimskej, ľub. spomienka
14. 5. Štvrtok - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
15. 5. Piatok - Sv. Andreja Bobolu, kňaza SJ a muč., spomienka
16. 5. Sobota - Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč., spomienka

17. 5. SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

- Dnešnú nedeľu 10. 5. 2015 bude v našom kostole zbierka na pomoc ľuďom, ktorých postihlo zemetrasenie v Nepále. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Pozývame Vás na slávnostné spievané vešpery, ktoré sa uskutočnia DNES, čiže 10. mája 2015 o 18:00 hod. v našom kostole, Povýšenia sv. Kríža.
- Tento týždeň v pondelok, utorok a stredu sú prosebné dni. V tieto dni prosíme Pána Boha o požehnanie úrody.
- Vo štvrtok je prikázaný sviatok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, sv. o. 8.00, 12.15, 18.00
- V piatok sa začína novéna k Duchu Svätému.
- Na budúcu nedeľu zbierka na katolícke média.
- V mesiaci máj budú v našom kostole májové pobožnosti v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Pozývame mladých na jezuitskú akciu Magis pred národným stretnutím mládeže P15 v Poprade. Magis s ponukou 4 experimentov je tentoraz inšpirovaný životom rodiny Munkovcov. Začne sa v nedeľu 26.7. a vyvrcholí na P15. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        11. 5. 8.00 + Ján, Albína, Štefan 18.00 + Ján, Alžbeta
Utorok            12. 5. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Helenu, Janku a Helenu 18.00 Za Božie požehnanie a milosti pre Petra
Streda             13. 5. 8.00 + Ľudmila 18.00 Úmysel
Štvrtok            14. 5. 8.00 + Viera, Eduard, Etela, Štefan 12.15 Úmysel

18.00 + Mária, Jozef

Piatok              15. 5. 8.00 + Milan, Ján, Mária 18.00 + Ladislav, Ján, Angela
Sobota            16. 5. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            17. 5. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 03 2015

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 3. 5. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

3. 5. PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA o 15.00 pobožnosť
4. 5. Pondelok - Sv. Jozef Mária Rubio SJ, kňaz, spomienka
5. 5. Utorok - po 5. veľkonočnej nedeli
6. 5. Streda - po 5. veľkonočnej nedeli
7. 5. Štvrtok - po 5. veľkonočnej nedeli
8. 5. Piatok - po 5. veľkonočnej nedeli
9. 5. Sobota - po 5. veľkonočnej nedeli
10. 5. ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

- Dnes o 18.00 bude koncert duchovnej hudby, ktorí pripravili pedagógovia a študenti Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
- Na budúcu nedeľu 10. 5. 2015 bude v našom kostole zbierka na pomoc ľuďom, ktorých postihlo zemetrasenie v Nepále. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- V mesiaci máj budú v našom kostole májové pobožnosti v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          4. 5. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jakuba 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti
Utorok              5. 5. 8.00 + z rodiny Ondrušovej 18.00 Za zdravie a Božie milosti pre Jaroslava
Streda               6. 5. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Helenu Prístupovú 18.00 Úmysel
Štvrtok              7. 5. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                8. 5. 8.00 + Anna Zelinková 18.00 + Ladislav, Emília, Jozef
Sobota              9. 5. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            10. 5. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 07 2015

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 5. 4. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

5. 4. NEDEĽA - VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA, SLÁVNOSŤ
6. 4. Pondelok - Veľkonočný pondelok
7. 4. Utorok - Veľkonočný utorok
8. 4. Streda - Veľkonočná streda
9. 4. Štvrtok - Veľkonočný štvrtok
10. 4. Piatok - Veľkonočný piatok
11. 4. Sobota - Veľkonočná sobota
12. 4. NEDEĽA - DRUHÁ VEĽKONOČNÁ, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

- Dnes o 15.00 bude pobožnosť ako na 1. nedeľu v mesiaci.
- Dnes o 18.00 budú SLÁVNOSTNÉ VEŠPERY
- V pondelok budú sv. omše o 7.00 a 9.00. Večerná sv. omša o 20.00 NEBUDE.
- Cez veľkonočné obdobie sa modlí Raduj sa nebies Kráľovná, namiesto Anjel Pána.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          6. 4. 7.00 Úmysel kňaza 9.00 Úmysel kňaza
Utorok              7. 4. 8.00 + Pavol, Margita, Zdenka, Gabika 18.00 + z rodiny Bursovej a Turanovej
Streda               8. 4. 8.00 + Žofia, Jozef 18.00 Úmysel
Štvrtok              9. 4. 8.00 + Ľudmila 18.00 + Oľga a Viliam Homolay
Piatok             10. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Antona a Annu
Sobota            11. 4. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            12. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »