Feb 01 2016

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 31. 1. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

31. 1. NEDEĽA - ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
1. 2. Pondelok - 4. týždňa v Cezročnom období

2. 2. Utorok - Obetovanie Pána, sviatok
3. 2. Streda - Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, spomienka
4. 2. Štvrtok - Sv. Jána de Brito, kňaza a mučeníka SJ a spol. mučeníkov, spomienka
5. 2. Piatok - Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
6. 2. Sobota - Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov, spomienka

7. 2. NEDEĽA - PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
- V rámci ukončenia Roku zasväteného života, vás srdečne pozývame na slávnostné spievané vešpery, ktoré sa uskutočnia DNES 31. januára 2016, o 17:00 hod. v kláštore sestier františkánok.
- V utorok na sviatok Obetovania Pána, pri sv. omšiach budeme požehnávať sviece, ktoré si prineste na požehnanie.
- Svätoblažejské požehnanie budeme dávať v stredu po sv. omšiach.
- Bude prvý piatok v mesiaci február, spovedať budeme pol hod, pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok           1.  2. 8.00 + Gabriel, Veronika 18.00 Za duše v očistci
Utorok               2.  2. 8.00 + Darina 18.00 Úmysel
Streda                3.  2. 8.00 Poďakovanie za 91 r. života Márie a prosba o Božiu pomoc a milosti 18.00 Úmysel
Štvrtok               4.  2. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                 5.  2. 8.00 + Vladimír, Ladislav, Vladimír 18.00 Poďakovanie za 75 r. života
Sobota               6.  2. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa               7.  2. 7.00 Úmysel         9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 24 2016

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 24. 1. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

24. 1. NEDEĽA - TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
25. 1. Pondelok - Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
26. 1. Utorok - Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
27. 1. Streda - Sv. Angely Merici, panny, spomienka
28. 1. Štvrtok - Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

29. 1. Piatok - 3. týždňa v Cezročnom období
30. 1. Sobota - 3. týždňa v Cezročnom období
31. 1. NEDEĽA - ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Od 18. januára do 25. januára 2015 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame vás na spoločné modlitbové stretnutie, ktoré bude túto nedeľu 24. 1. 2016 o 17.00 v priestoroch Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov, na ul. Antona Bernoláka č. 18 v Ružomberku.
- Pozývame vás na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá bude túto nedeľu 24. 1. 2016. V našom kostole bude sv. omša o 16.00, po nej bude ďalší program na Gymnáziu sv. Andreja.

Úmysly svätých omší:

Pondelok         25.  1. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra, Helenu a Máriu 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
Utorok             26.  1. 8.00 + Milan, Miloslav, Jozefína 18.00 Za Božie požehnanie pre Petra a Andreu
Streda              27.  1. 8.00 + Ján, Emil, Mária 18.00 Úmysel
Štvrtok             28.  1. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Blažeja 18.00 + Mária a Jozef Fazekašovci
Piatok               29.  1. 8.00 + Ľudmila 18.00 + Miroslav Kluka
Sobota             30.  1. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             31.  1. 7.00 Úmysel         9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 17 2016

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 17. 1. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

17. 1. NEDEĽA - DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
18. 1. Pondelok - 2. týždňa v Cezročnom období
19. 1. Utorok - Bl. Jakuba Salesa SJ, Viliama Saultemouche SJ a spol. mučeníkov, spomienka
20. 1. Streda - 2. týždňa v Cezročnom období
21. 1. Štvrtok - Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
22. 1. Piatok - Sv. Vincenta, diakona a mučeníka, spomienka

23. 1. Sobota - 2. týždňa v Cezročnom období
24. 1. NEDEĽA - TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Od 18. januára do 25. januára 2015 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pozývame vás na spoločné modlitbové stretnutie, ktoré bude na budúcu nedeľu 24. 1. 2016 o 17.00 v priestoroch Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov, na ul. Antona Bernoláka č. 18 v Ružomberku.
- Pozývame vás na duchovnú obnovu pre rodiny. Na budúcu nedeľu 24. 1. 2016 bude v našom kostole sv. omša o 16.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok         18.  1. 8.00 Za duše v očistci 18.00 + Mária
Utorok             19.  1. 8.00 Za Božiu pomoc pre Richarda 18.00 + Ján
Streda              20.  1. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Alojza, Ľubicu, Máriu, Jána a deti 18.00 Úmysel
Štvrtok             21.  1. 8.00 + Karol, Anna, Margita, Michal, Karol 18.00 + Stanislav, Jarmila
Piatok               22.  1. 8.00 Za obrátenie pre Pavla a Vieru 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu pri príležitosti 70 r. života
Sobota             23.  1. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             24.  1. 7.00 Úmysel         9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 10 2016

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 10. 1. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

10. 1. NEDEĽA - TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - KRST KRISTA PÁNA
11. 1. Pondelok - 1. týždňa v Cezročnom období
12. 1. Utorok - 1. týždňa v Cezročnom období
13. 1. Streda - 1. týždňa v Cezročnom období
14. 1. Štvrtok - 1. týždňa v Cezročnom období
15. 1. Piatok - 1. týždňa v Cezročnom období
16. 1. Sobota - 1. týždňa v Cezročnom období
17. 1. NEDEĽA - DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie.
- Ekumenická pobožnosť, modlitby za jednotu kresťanov bude v nedeľu 24. 1. 2016.

Úmysly svätých omší:

Pondelok         11.  1. 8.00 + Ľudmila 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra s rodinou
Utorok             12.  1. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa s rodinou
Streda              13.  1. 8.00 + Ján, Helena, Anastázia, Ľubomír 18.00 Úmysel
Štvrtok             14.  1. 8.00 + na ktorých si nikto nespomína 18.00 + Margita Lengyelová
Piatok               15.  1. 8.00 + Štefan, Miroslav, Františka 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu a Michala
Sobota             16.  1. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             17.  1. 7.00 Úmysel         9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 03 2016

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 3. 1. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

3. 1. NEDEĽA - DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA o 15.00 pobožnosť na 1. nedeľu
4. 1. Pondelok - vo Vianočnom období
5. 1. Utorok - vo Vianočnom období
6. 1. Streda - ZJAVENIE PÁNA, slávnosť
7. 1. Štvrtok - po Zjavení Pána
8. 1. Piatok - po Zjavení Pána
9. 1. Sobota - po Zjavení Pána
10. 1. NEDEĽA - TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA - KRST KRISTA PÁNA

- V stredu 6. 1. 2016 na slávnosť Zjavenia Pána budú sv. omše ráno o 7.00 a o 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude. Pri sv. omšiach bude požehnanie vody.
- Pozývame vás na spoločnú modlitbu vešpier dnešnú nedeľu 3.1.2016 o 17.00 v našom kostole.
- Na budúcu nedeľu sa končí Vianočné obdobie.
- Úmysly sv. omší na február budeme zapisovať v pondelok 4. 1. po sv. omšiach.

Úmysly svätých omší:

Pondelok           4.  1. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľuboslavu s rodinou 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava, Máriu a Vlastu
Utorok               5.  1. 8.00 + Anna Magová 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu Mahutovú
Streda                6.  1. 7.00 Úmysel        9.00 Úmysel
Štvrtok              7.  1. 8.00 + Ján, Mária 18.00 Za nové povolania do SJ
Piatok                8.  1. 8.00 + Anton 18.00 + Ján
Sobota              9.  1. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            10.  1. 7.00 Úmysel         9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 27 2015

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 27. 12. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

27. 12. NEDEĽA - SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
28. 12. Pondelok - Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
29. 12. Utorok - 5. deň v oktáve Narodenia Pána
30. 12. Streda - 6. deň v oktáve Narodenia Pána
31. 12. Štvrtok - 7. deň v oktáve Narodenia Pána
1. 1. Piatok - SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
2. 1. Sobota - Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a uč. Cirkvi, spomienka
3. 1. NEDEĽA - 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

- Pozývame vás na jasličkovú pobožnosť, ktorá bude dnes popoludní o 15.00 v našom kostole.
- Vo štvrtok 31. 12. 2015 budú sv. omše ráno o 8.00, popoludní o 16.00 ďakovná a o 22.00 slávnostná sv. omša zo Slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Po nej bude adorácia do 24.00. Pozývame vás na novoročné agapé do pastoračných priestorov.
- V piatok na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, budú sv. omše ráno o 7.00, 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude. Po sv. omšiach bude zbierka na Noviciát SJ. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude na budúcu sobotu 2. 1. 2016. Na stolíku sú papiere na ktoré sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom. Zapísať sa môžete do stredy 30. 12. 2015.
- Úmysly sv. omší na február budeme zapisovať v pondelok 4. 1. so sv. omšiach.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        28. 12. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu 18.00 + Juraj, Ján, Alžbeta
Utorok            29. 12. 8.00 + z rodiny Durdiakovej 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Cecíliu
Streda             30. 12. 8.00 + Agnesa 18.00 Úmysel
Štvrtok            31. 12. 8.00 Úmysel 16.00 Úmysel       22.00 Úmysel
Piatok                1.   1. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel
Sobota               2.   1. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa               3.   1. 7.00 Úmysel              9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 20 2015

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 20. 12. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

20. 12. NEDEĽA - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
21. 12. Pondelok - 4. adventnej nedeli
22. 12. Utorok - po 4. adventnej nedeli
23. 12. Streda - po 4. adventnej nedeli
24. 12. Štvrtok - po 4. adventnej nedeli
večer VIGÍLIA SLÁVNOSTI NARODENIA PÁNA
25. 12. Piatok - NARODENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ
26. 12. Sobota - Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
27. 12. NEDEĽA - 1. nedeľa po Narodení Pána, SV. RODINY, JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

- Pozývame vás ku sviatosti zmierenia. Spovedať budeme dnes od 15.00 do 18.00 a v pondelok, utorok a stredu, ráno od 7.00 do 9.00 a popoludní od 17.00 do 19.00. Rozpis spovedania vo farskom kostole je na nástenke.
- Vo štvrtok 24. 12. budú sv. omše ráno o 8.00, popoludní Vigília Narodenia Pána o 16.00 a o 22.00 slávnostná sv. omša Narodenia Pána.
- V piatok na Slávnosť narodenia Pána, budú sv. omše ráno o 7.00, 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude.
- V sobotu na sviatok Sv. Štefana, prvého mučeníka, budú sv. omše ráno o 7.00, 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude.
- Na budúcu nedeľu na sviatok Sv. rodiny bude pri sv. omšiach požehnanie manželov s obnovou manželských sľubov.
- V nedeľu 27. 12. 2015 na sviatok Sv. rodiny bude v Rybárpoli sv. omša pre rodiny o 10.00. V našom kostole bude popoludní o 15.00 jasličková pobožnosť.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude v sobotu 2. 1. 2016. Pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi, nech prídu na stretnutie dnešnú nedeľu, 20. 12. 2015 o 10.00 hod do pastoračných priestorov. Na stolíku sú papiere na ktoré sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        21. 12. 8.00 + Ondrej, Mária, Jozef 18.00 + Vojtech Surový
Utorok            22. 12. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra a Alberta 18.00 + Ján, Mária a súrodenci
Streda             23. 12. 8.00 + Marcel, Adela 18.00 Úmysel
Štvrtok            24. 12. 8.00 Úmysel 16.00 Úmysel       22.00 Úmysel
Piatok              25. 12. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel
Sobota            26. 12. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel
Nedeľa            27. 12. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 13 2015

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA 13. 12. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

13. 12. NEDEĽA - TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
14. 12. Pondelok - Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
15. 12. Utorok - po 3. adventnej nedeli
16. 12. Streda - po 3. adventnej nedeli
17. 12. Štvrtok - po 3. adventnej nedeli
18. 12. Piatok - po 3. adventnej nedeli
19. 12. Sobota - po 3. adventnej nedeli
20. 12. NEDEĽA - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

- Pozývame vás ku sviatosti zmierenia a zároveň vás prosíme, aby ste si nenechávali sviatosť zmierenia na posledné dni pred Vianocami. Spovedať budeme cez týždeň ráno od 7.30 do 9.00 a popoludní od 17.00 do 19.00. Na budúcu nedeľu od 15.00 do 18.00. Rozpis spovedania vo farskom kostole, v Baničnom a na Kľačne je na nástenke.
- Pozývame Vás na ADVENTNÝ KONCERT, ktorý bude v našom kostole 13. 12. 2015, na budúcu nedeľu o 18.00 v našom kostole. Účinkujú pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU v Ružomberku.
- Občianske združenie Simach Art a Spoločnosť Ježišova Vás pozývajú na 8. koncert na pamiatku Tomáša Munka, jeho rodiny a všetkých židov deportovaných z Ružomberka počas II. svetovej vojny, ktorý bude utorok 15.12.2014 o 19.00 v Synagóge v Ružomberku. O 18.00 bude sv. omša v našom kostole s homíliou zameranou na osud rodiny Munkovcov.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude vo vianočnom období. Pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi, nech prídu na stretnutie na tretiu adventnú nedeľu, teda dnes o 10.00 hod do pastoračných priestorov. Na stolíku sú papiere na ktoré sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        14. 12. 8.00 Poďakovanie za Božiu pomoc pre P. Jozefa 18.00 Za uzdravenie pre Ivana
Utorok            15. 12. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslava, Dušana, Ladislava 18.00 + Miroslav
Streda             16. 12. 8.00 + Ondrej, Mária a súrodenci 18.00 Úmysel
Štvrtok            17. 12. 8.00 + Mojmír 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla
Piatok              18. 12. 8.00 + Bernardína, Vavrinec 18.00 + Jozef
Sobota            19. 12. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa           20. 12. 7.00 Úmysel                9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 13 2015

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 6. 12. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

6. 12. NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA o 15.00 pobožnosť.
7. 12. Pondelok - Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
8. 12. Utorok - NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ
9. 12. Streda - po 2. adventnej nedeli
10. 12. Štvrtok - po 2. adventnej nedeli
11. 12. Piatok - po 2. adventnej nedeli
12. 12. Sobota - po 2. adventnej nedeli
13. 12. NEDEĽA - TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

- V utorok 8. decembra 2015 sa začína mimoriadny SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA. Brány milosrdenstva sa otvoria v nedeľu 13. decembra 2015 v katedrálach a určených chrámoch. Medzi ne patrí aj Farský kostol sv. Ondreja apoštola V Ružomberku. Slávnosť otvorenia brány milosrdenstva sa bude konať pri sv. omši o 9.30 hod.
- V utorok na slávnosť NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE, budú v našom kostole sv. omše o 8.00, 12.15, 18.00.
- Pozývame Vás na slávnostné spievané vešpery, ktoré sa uskutočnia DNES 6. decembra 2015, o 17:00 hod. v našom jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža.
- Tento týždeň sú zimné kántrové dni: streda, piatok sobota. Jeden z nich je záväzný. Obsah zimných kántrových dni: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
- Pozývame Vás na ADVENTNÝ KONCERT, ktorý bude v našom kostole 13. 12. 2015, na budúcu nedeľu o 18.00 v našom kostole. Účinkujú pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU v Ružomberku.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude vo vianočnom období. Pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi, nech prídu na stretnutie na druhú adventnú nedeľu, teda dnes o 10.00 hod do pastoračných priestorov.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          7. 12. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra, pri príležitosti 55 r. života 18.00 Za uzdravenie pre Katarínu
Utorok              8. 12. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava a Nikolu 12.15 Úmysel

18.00 + Zuzana, Jozef

Streda               9. 12. 8.00 + Ondrej Mišiak 18.00 Úmysel
Štvrtok            10. 12. 8.00 Za Božie milosti pre Petra 18.00 Poďakovanie za 60 r. života Eleny
Piatok              11. 12. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti 18.00 Rudolf
Sobota            12. 12. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa           13. 12. 7.00 Úmysel                9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 29 2015

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 29. 11. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

29. 11. NEDEĽA - PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
30. 11. Pondelok Sv. Ondreja, apoštola, sviatok
1. 12. Utorok Sv. Edmunda Campiona kňaza SJ, a spol. muč., spomienka
2. 12. Streda po 1. adventnej nedeli
3. 12. Štvrtok Sv. Františka Xaverského SJ, kňaza a misionára, sviatok
4. 12. Piatok Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

5. 12. Sobota po 1. adventnej nedeli
6. 12. NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

- Požehnanie adventných vencov bude pri sv. omšiach v nedeľu o 7.00 a 9.00 hod.
- Dnešnú nedeľu je jesenná zbierka na Charitu. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Bude 1. piatok v mesiaci december. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude vo vianočnom období. Pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi, nech prídu na stretnutie na druhú adventnú nedeľu o 10.00 hod do pastoračných priestorov.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        30. 11. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu s rodinou 18.00 Za duše v očistci
Utorok              1. 12. 8.00 + Ľudmila 18.00 + Daniel, Margita a deti
Streda               2. 12. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu, Drahomíru, Ľubomíru, Jolanu 18.00 Úmysel
Štvrtok              3. 12. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania SJ
Piatok                4. 12. 8.00 + Anna, Jozef 18.00 Úmysel
Sobota              5. 12. 8.00 Za členov ružencového spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa              6. 12. 7.00 Úmysel                9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »