Jan 11 2015

NEDEĽA - KRST KRISTA PÁNA 11. 1. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

11. 1. NEDEĽA - KRST KRISTA PÁNA, Sviatok
12. 1. Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období
13. 1. Utorok Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
14. 1. Streda 1. týždňa v Cezročnom období
15. 1. Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období
16. 1. Piatok 1. týždňa v Cezročnom období
17. 1. Sobota Sv. Antona, opáta, spomienka
18. 1. NEDEĽA - DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dnešnou nedeľou sa končí Vianočné obdobie.
- V rámci Roka zasväteného života Vás rehoľníci pôsobiaci v meste Ružomberok pozývajú na spoločnú modlitbu vešpier, ktorá sa uskutoční dnes, v nedeľu Krstu Pána 11.1.2015 v našom kostole Povýšenia sv. Kríža o 17:00 hod.
- Od 18. januára do 25. januára 2015 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        12. 1. 8.00 + Silvester, Alžbeta 18.00 + Jozef, Eduard, Ľudmila
Utorok            13. 1. 8.00 + z rod. Cevárovej a Remeňovej 18.00 + Anna Ševčíková
Streda             14. 1. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľuboslavu a jej rodinu 18.00 Úmysel
Štvrtok            15. 1. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jolanu a jej rodinu 18.00 + z rodiny Maťaťovej
Piatok              16. 1. 8.00 + Ján, Mária 18.00 + Mária, Eduard, Zuzana, Mária
Sobota             17. 1. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            18. 1. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 04 2015

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 4. 1. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

4. 1. NEDEĽA - DRUHÁ PO NARODENÍ PÁNA o 15.00 pobožnosť na 1. nedeľu
5. 1. Pondelok vo Vianočnom období
6. 1. Utorok ZJAVENIE PÁNA, Slávnosť
7. 1. Streda po Zjavení Pána
8. 1. Štvrtok po Zjavení Pána
9. 1. Piatok po Zjavení Pána
10. 1. Sobota po Zjavení Pána
11. 1. NEDEĽA - TRETIA PO NARODENÍ PÁNA, KRST KRISTA PÁNA, Sviatok

- V utorok 6. 1. 2015 na slávnosť Zjavenia Pána budú sv. omše ráno o 7.00 a o 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude. Pri sv. omšiach bude požehnanie vody.
- V rámci Roka zasväteného života sa každý mesiac stretnú rehoľníci (Spoločnosť Ježišova (Jezuiti), sestry Satmárky, Františkánky, Dominikánky, sestry z Kongregatio Jesu a sestry sv. Kríža,) pôsobiaci v meste Ružomberok na spoločnej modlitbe vešpier. Najbližšie takéto stretnutie sa uskutoční v nedeľu Krstu Pána 11.1.2015 v našom kostole o 17:00 hod. Na spievanú liturgiu hodín pozývame všetkých veriacich.
- Na budúcu nedeľu sa končí Vianočné obdobie.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          5. 1. 8.00 + Mária 18.00 + z rodiny Muchovej
Utorok              6. 1. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel
Streda               7. 1. 8.00 + Ondrej Myšiak 18.00 Úmysel
Štvrtok              8. 1. 8.00 + Anton 18.00 + Štefan, Anna
Piatok                9. 1. 8.00 + Vojtech, Valéria 18.00 + Margita, Dominik
Sobota             10. 1. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            11. 1. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 28 2014

PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA 28. 12. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

28. 12. NEDEĽA - PRVÁ PO NARODENÍ PÁNA, SV. RODINY, JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
29. 12. Pondelok v oktáve Narodenia Pána
30. 12. Utorok v oktáve Narodenia Pána
31. 12. Streda v oktáve Narodenia Pána
1. 1. Štvrtok SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
2. 1. Piatok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
3. 1. Sobota Najsvätejšieho mena Ježiš, sviatok
4. 1. NEDEĽA - DRUHÁ PO NARODENÍ PÁNA

- V stredu budú sv. omše ráno o 8.00, popoludní o 16.00 a o 22.00 sv. omša zo Slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Po nej bude adorácia do 24.00. Po adorácii vás pozývame na novoročné agapé do pastoračných priestorov.
- Vo štvrtok 1. 1. 2015 na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, budú sv. omše ráno o 7.00 a o 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude. Kto sa zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus, - Príď, Duchu Svätý tvorivý,… môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. 1. januára bude v našom kostole zbierka na náš Noviciát Spoločnosti Ježišovej. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Bude prvý piatok v mesiaci január, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami v pondelok, utorok a piatok.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční dnešnú nedeľu 28. 12. 2014 na sviatok Sv. rodiny. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému AKO ROZVÍJAŤ LÁSKU V MANŽELSTVE. Viac informácií je na výveske.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude v sobotu 3. 1. 2015. Na stolíku sú papiere na ktoré sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        29. 12. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu 18.00 + Eduard Frič
Utorok            30. 12. 8.00 + členovia z rod. Durdiakovej 18.00 + Juraj, Ján, Alžbeta
Streda             31. 12. 8.00 Úmysel 16.00 Úmysel       22.00 Úmysel
Štvrtok              1. 1. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel
Piatok                2. 1. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre sr. Andreu 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava
Sobota               3. 1. 8.00 Úmysel 18.00 + Ján Svrček
Nedeľa              4. 1. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 21 2014

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 21. 12. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

21. 12. NEDEĽA - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
22. 12. Pondelok 4. adventnej nedeli
23. 12. Utorok po 4. adventnej nedeli

24. 12. Streda po 4. adventnej nedeli večer VIGÍLIA SLÁVNOSTI NARODENIA PÁNA
25. 12. Štvrtok NARODENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ
26. 12. Piatok Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
27. 12. Sobota Sv. Jána apoštola a evanjelistu, sviatok
28. 12. NEDEĽA - 1. nedeľa po Narodení Pána, SV. RODINY, JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

- Pozývame vás ku sviatosti zmierenia. Spovedať budeme dnes od 15.00 do 18.00 a v pondelok a utorok, ráno od 7.00 do 9.00 a popoludní od 17.00 do 19.00. Rozpis spovedania vo farskom kostole je na nástenke.
- V stredu budú sv. omše ráno o 8.00, popoludní Vigília Narodenia Pána o 16.00 a o 22.00 slávnostná sv. omša Narodenia Pána.
- Vo štvrtok na Slávnosť narodenia Pána, budú sv. omše ráno o 7.00, 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude.
- V piatok na sviatok Sv. Štefana, prvého mučeníka, budú sv. omše ráno o 7.00, 9.00. Sv. omša o 20.00 nebude.
- Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach požehnanie manželov s obnovou manželských sľubov.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. 12. 2014 na sviatok Sv. rodiny. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému AKO ROZVÍJAŤ LÁSKU V MANŽELSTVE. Viac informácií je na výveske.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude v sobotu 3. 1. 2015. Pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi, nech prídu na stretnutie dnešnú nedeľu, 21. 12. 2014 o 10.00 hod do pastoračných priestorov. Na stolíku sú papiere na ktoré sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 14 2014

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA 14. 12. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

14. 12. NEDEĽA - TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
15. 12. Pondelok 3. adventnej nedeli
16. 12. Utorok po 3. adventnej nedeli
17. 12. Streda po 3. adventnej nedeli
18. 12. Štvrtok po 3. adventnej nedeli
19. 12. Piatok po 3. adventnej nedeli
20. 12. Sobota po 3. adventnej nedeli
21. 12. NEDEĽA - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

- Pozývame vás ku sviatosti zmierenia a zároveň vás prosíme, aby ste si nenechávali sviatosť zmierenia na posledné dni pred Vianocami. Spovedať budeme cez týždeň ráno od 7.30 do 9.00 a popoludní od 17.00 do 19.00. na budúcu nedeľu od 15.00 do 18.00. Rozpis spovedania vo farskom kostole, v Baničnom a na Kľačne je na nástenke.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude vo vianočnom období. Pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi, nech prídu na stretnutie aj dnešnú nedeľu, 14. 12. 2014 o 10.00 hod do pastoračných priestorov. Na stolíku sú papiere na ktoré sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.
- Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU v Ružomberku Vás pozývajú na adventný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. decembra 2014 o 18,00 v našom kostole.
- Občianske združenie Simach Art a Spoločnosť Ježišova Vás pozývajú na koncert na pamiatku Tomáša Munka, jeho rodiny a všetkých židov deportovaných z Ružomberka počas II. svetovej vojny. Koncert sa uskutoční v nedeľu 14.12.2014 o 18.00 v Galérii Ľudovíta Fullu.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        15. 12. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Jolanu a rodinu 18.00 + Mária, Bernard, Adela, Július
Utorok            16. 12. 8.00 Za Božie požehnanie pre Jaroslava, Dušana a Ladislava 18.00 + Albína, Sabína
Streda             17. 12. 8.00 + Zuzana, Jozef 18.00 Úmysel
Štvrtok            18. 12. 8.00 + Jozef 18.00 + Rudolf, Irena
Piatok              19. 12. 8.00 + Stanislav a Koloman 18.00 + Marta, Ľudmila, Peter Kudlička
Sobota            20. 12. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            21. 12. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 07 2014

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 7. 12. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

7. 12. NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA o 15.00 pobožnosť na 1.nedeľu
8. 12. Pondelok NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, Slávnosť
9. 12. Utorok po 2. adventnej nedeli
10. 12. Streda po 2. adventnej nedeli
11. 12. Štvrtok po 2. adventnej nedeli
12. 12. Piatok po 2. adventnej nedeli
13. 12. Sobota Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
14. 12. NEDEĽA - TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

- V pondelok 8. 12. 2014 je prikázaný sviatok, Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sv. omše v našom kostole budú 8.00, 12.15 a 18.00.
- V tomto týždni sú zimné kántrové dni, v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah zimných kántrových dní je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude vo vianočnom období. Pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi, nech prídu na stretnutie aj dnes druhú adventnú nedeľu o 10.00 hod do pastoračných priestorov.
- Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU v Ružomberku Vás pozývajú na adventný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. decembra 2014 o 18,00 v našom kostole.
- Občianske združenie Simach Art a Spoločnosť Ježišova Vás pozývajú na koncert na pamiatku Tomáša Munka, jeho rodiny a všetkých židov deportovaných z Ružomberka počas II. svetovej vojny. V nedeľu 14.12.2014 o 18.00 vystúpia v Galérii Ľudovíta Fullu Baruch Myers (klavír a spev), Miloš Valent (husle), Jozef Lupták (violončelo) a Boris Lenko (akordeón) s programom Chasidské piesne.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          8. 12. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Máriu 12.15 Úmysel        18.00 Úmysel
Utorok              9. 12. 8.00 Za dary Ducha Sv. pre rod. Lajčiakovú 18.00 + Ján, Štefan, Helena
Streda             10. 12. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku 18.00 Úmysel
Štvrtok            11. 12. 8.00 + Milan, Ján, Mária 18.00 + Miroslav
Piatok              12. 12. 8.00 Úmysel rodiny 18.00 + Rudolf
Sobota            13. 12. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            14. 12. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 07 2014

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 30. 11. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

30. 11. NEDEĽA - PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
1. 12. Pondelok Sv. Edmunda Campiona kňaza SJ, a spol. muč., spomienka
2. 12. Utorok po 1. adventnej nedeli
3. 12. Streda Sv. Františka Xaverského SJ, kňaza a misionára, sviatok
4. 12. Štvrtok Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
5. 12. Piatok po 1. adventnej nedeli
6. 12. Sobota Sv. Mikuláša, biskupa, spomienka

7. 12. NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

- Požehnanie adventných vencov bude pri sv. omšiach v nedeľu o 7.00 a 9.00 hod.
- Dnešnú nedeľu je jesenná zbierka na Charitu. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Bude 1. piatok v mesiaci december. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude vo vianočnom období. Pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi, nech prídu na stretnutie na prvú adventnú nedeľu o 10.00 hod do pastoračných priestorov.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          1. 12. 8.00 + Margita 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Kubačkovú
Utorok              2. 12. 8.00 + Ján, Adela 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslava
Streda               3. 12. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Milana Mišatu 18.00 Úmysel
Štvrtok              4. 12. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania SJ
Piatok                5. 12. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Juraja Chebeňa 18.00 Úmysel
Sobota              6. 12. 8.00 Za členov ružencového spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa              7. 12. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 23 2014

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA 23. 11. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

23. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA ŠTVRTÁ - SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA
24. 11. Pondelok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
25. 11. Utorok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muč., ľub. spomienka

26. 11. Streda Sv. Jána Berchmansa SJ, spomienka
27. 11. Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období
28. 11. Piatok 34. týždňa v Cezročnom období
29. 11. Sobota 34. týždňa v Cezročnom období

30. 11. NEDEĽA - PRVÁ ADVENTNÁ

- Kto sa dnes v nedeľu Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

- Jezuiti a Spoločenstvo rodín pozýva rodiny na duchovnú obnovu túto nedeľu 23. 11. 2014. O 16.00 bude sv. omša v našom kostole pre rodiny s deťmi. Po sv. omši bude program pre manželov v priestoroch Gymnázia sv. Andreja na tému: „SVIATOSŤ MANŽELSTVA ako znak spojenia Krista a Cirkvi (KKC 1661) Viac informácií je na výveske.
- Požehnanie adventných vencov bude pri sv. omšiach v sobotu 29.12. o 18.00 a v nedeľu o 7.00 a 9.00 hod.
- Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na Charitu. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- AK CHCETE HLBŠIE PREŽÍVAŤ ČAS ADVENTU, A PREHĹBIŤ SVOJ VZŤAH S BOHOM A S CIRKVOU, PONÚKAME DUCHOVNÉ CVIČENIA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE. Od Prvej adventnej nedele budeme každý deň samostatne meditovať nad textami zo Sv. Písma a stretávať sa v skupine raz za týždeň na spoločné zdieľanie. Prvé stretnutie bude v piatok 28. 11. 2014 po večernej sv. omši v pastoračných priestoroch nášho kláštora.
- Tretie biblické stretnutie z cyklu “Sila a účinnosť Božieho slova”, sa bude konať v pondelok 24.októbra o 17.30 hod. sa v dome školských sestier sv. Františka.

Úmysly svätých omší:

Pondelok    24. 11. 8.00 + Michal, Žofia 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku
Utorok        25. 11. 8.00 + Katarína, Ondrej 18.00 Za zomrelých, na ktorých si nikto nespomína
Streda         26. 11. 8.00 + Ladislav 18.00 Úmysel
Štvrtok        27. 11. 8.00 + Anton, Vincent, Emília, Anton, Oliva 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu
Piatok         28. 11. 8.00 Za zdravie Jána 18.00 Úmysel
Sobota        29. 11. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa        30. 11. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 02 2014

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA 2. 11. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

2. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA PRVÁ - Spomienka na Všetkých verných zosnulých
3. 11. Pondelok Bl. Ruperta Mayera, kňaza SJ, ľub. spomienka
4. 11. Utorok Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

5. 11. Streda Všetkých svätých zo Spoločnosti Ježišovej, sviatok
6. 11. Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období
7. 11. Piatok 31. týždňa v Cezročnom období
8. 11. Sobota 31. týždňa v Cezročnom období

9. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA DRUHÁ - VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

- Bude prvý piatok v mesiaci november, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00

ODPUSTKY:
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustového úkonu sa žiada splniť tri pod¬mienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      3. 11. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre P. Jozefa Dojčáka SJ 18.00 + Viktória, Štefan, Ladislav
Utorok          4. 11. 8.00 + Karol, Žofia, Karol, Klementína 18.00 + Margita, Apolónia, Ján
Streda           5. 11. 8.00 + Jozef a rodina, + Mária a rodina 18.00 Úmysel
Štvrtok          6. 11. 8.00 + Milan, František Golský 18.00 + Rudolf, Mária Gazdarica
Piatok           7. 11. 8.00 + Gabriel, Veronika Šimek 18.00 + Alojz, Margita, Vladimír
Sobota          8. 11. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa          9. 11. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 19 2014

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA 19. 10. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

19. 10. NEDEĽA - DVADSIATA DEVIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 sv. ruženec
20. 10. Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období
21. 10. Utorok 29. týždňa v Cezročnom období
22. 10. Streda 29. týždňa v Cezročnom období
23. 10. Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období
24. 10. Piatok 29. týždňa v Cezročnom období
25. 10. Sobota Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina v Spišskej kapitule
26. 10. NEDEĽA - TRIDSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dnes je misijná nedeľa, Cirkev nás pozýva hlbšie si uvedomiť ako uskutočňujeme poslanie, ktoré nám dal Ježiš: ohlasovať jeho evanjelium. Modlime sa za misionárov i tých, ktorí nepoznajú Ježiša, aby ho prijali za Spasiteľa. Pri sv. omšiach je zbierka na misie. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Pozývame vás na sv. omšu s misionármi z Indie 23.10.2014 o 18.00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku. Po sv. omši si budete môcť vypočuť príbehy, zakúpiť kalendáre, či pohľadnice na rok 2015 odhaľujúce krásu ľudí v Indii a ich práce.
- Jezuiti a Spoločenstvo rodín pozýva rodiny na duchovnú obnovu na budúcu nedeľu 26. 10. 2014. O 16.00 bude sv. omša v našom kostole pre rodiny s deťmi. Po sv. omši bude program pre manželov v priestoroch Gymnázia sv. Andreja na tému: „AKO MUŽA A ŽENU ICH STVORIL” (Gen 1,27). Viac informácií je na výveske v predsieni kostola.
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok    20. 10. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Tkáčikovú a Mäsiarovú 18.00 + Etela Sutereková
Utorok        21. 10. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Violu a Stanislava 18.00 + Štefan
Streda         22. 10. 8.00 Poďakovanie za 60r. života Márie 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janu
Štvrtok        23. 10. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána a syna Jána 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
Piatok         24. 10. 8.00 + Juraj, Fridrich, Viera 18.00 + Františka, Karol
Sobota        25. 10. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa        26. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »