Dec 14 2014

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA 14. 12. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

14. 12. NEDEĽA - TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
15. 12. Pondelok 3. adventnej nedeli
16. 12. Utorok po 3. adventnej nedeli
17. 12. Streda po 3. adventnej nedeli
18. 12. Štvrtok po 3. adventnej nedeli
19. 12. Piatok po 3. adventnej nedeli
20. 12. Sobota po 3. adventnej nedeli
21. 12. NEDEĽA - ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

- Pozývame vás ku sviatosti zmierenia a zároveň vás prosíme, aby ste si nenechávali sviatosť zmierenia na posledné dni pred Vianocami. Spovedať budeme cez týždeň ráno od 7.30 do 9.00 a popoludní od 17.00 do 19.00. na budúcu nedeľu od 15.00 do 18.00. Rozpis spovedania vo farskom kostole, v Baničnom a na Kľačne je na nástenke.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude vo vianočnom období. Pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi, nech prídu na stretnutie aj dnešnú nedeľu, 14. 12. 2014 o 10.00 hod do pastoračných priestorov. Na stolíku sú papiere na ktoré sa môžu zapísať tí, ktorí chcú prijať koledníkov a dať si požehnať dom.
- Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU v Ružomberku Vás pozývajú na adventný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. decembra 2014 o 18,00 v našom kostole.
- Občianske združenie Simach Art a Spoločnosť Ježišova Vás pozývajú na koncert na pamiatku Tomáša Munka, jeho rodiny a všetkých židov deportovaných z Ružomberka počas II. svetovej vojny. Koncert sa uskutoční v nedeľu 14.12.2014 o 18.00 v Galérii Ľudovíta Fullu.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        15. 12. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Jolanu a rodinu 18.00 + Mária, Bernard, Adela, Július
Utorok            16. 12. 8.00 Za Božie požehnanie pre Jaroslava, Dušana a Ladislava 18.00 + Albína, Sabína
Streda             17. 12. 8.00 + Zuzana, Jozef 18.00 Úmysel
Štvrtok            18. 12. 8.00 + Jozef 18.00 + Rudolf, Irena
Piatok              19. 12. 8.00 + Stanislav a Koloman 18.00 + Marta, Ľudmila, Peter Kudlička
Sobota            20. 12. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            21. 12. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 07 2014

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 7. 12. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

7. 12. NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA o 15.00 pobožnosť na 1.nedeľu
8. 12. Pondelok NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, Slávnosť
9. 12. Utorok po 2. adventnej nedeli
10. 12. Streda po 2. adventnej nedeli
11. 12. Štvrtok po 2. adventnej nedeli
12. 12. Piatok po 2. adventnej nedeli
13. 12. Sobota Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
14. 12. NEDEĽA - TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

- V pondelok 8. 12. 2014 je prikázaný sviatok, Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sv. omše v našom kostole budú 8.00, 12.15 a 18.00.
- V tomto týždni sú zimné kántrové dni, v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah zimných kántrových dní je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude vo vianočnom období. Pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi, nech prídu na stretnutie aj dnes druhú adventnú nedeľu o 10.00 hod do pastoračných priestorov.
- Pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU v Ružomberku Vás pozývajú na adventný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 14. decembra 2014 o 18,00 v našom kostole.
- Občianske združenie Simach Art a Spoločnosť Ježišova Vás pozývajú na koncert na pamiatku Tomáša Munka, jeho rodiny a všetkých židov deportovaných z Ružomberka počas II. svetovej vojny. V nedeľu 14.12.2014 o 18.00 vystúpia v Galérii Ľudovíta Fullu Baruch Myers (klavír a spev), Miloš Valent (husle), Jozef Lupták (violončelo) a Boris Lenko (akordeón) s programom Chasidské piesne.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          8. 12. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Máriu 12.15 Úmysel        18.00 Úmysel
Utorok              9. 12. 8.00 Za dary Ducha Sv. pre rod. Lajčiakovú 18.00 + Ján, Štefan, Helena
Streda             10. 12. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku 18.00 Úmysel
Štvrtok            11. 12. 8.00 + Milan, Ján, Mária 18.00 + Miroslav
Piatok              12. 12. 8.00 Úmysel rodiny 18.00 + Rudolf
Sobota            13. 12. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            14. 12. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Dec 07 2014

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 30. 11. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

30. 11. NEDEĽA - PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
1. 12. Pondelok Sv. Edmunda Campiona kňaza SJ, a spol. muč., spomienka
2. 12. Utorok po 1. adventnej nedeli
3. 12. Streda Sv. Františka Xaverského SJ, kňaza a misionára, sviatok
4. 12. Štvrtok Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
5. 12. Piatok po 1. adventnej nedeli
6. 12. Sobota Sv. Mikuláša, biskupa, spomienka

7. 12. NEDEĽA - DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

- Požehnanie adventných vencov bude pri sv. omšiach v nedeľu o 7.00 a 9.00 hod.
- Dnešnú nedeľu je jesenná zbierka na Charitu. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Bude 1. piatok v mesiaci december. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Koledovanie detí DOBRÁ NOVINA spojené s požehnaním domov bude vo vianočnom období. Pozývame deti, ktoré chcú byť koledníkmi, nech prídu na stretnutie na prvú adventnú nedeľu o 10.00 hod do pastoračných priestorov.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          1. 12. 8.00 + Margita 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Kubačkovú
Utorok              2. 12. 8.00 + Ján, Adela 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jaroslava
Streda               3. 12. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Milana Mišatu 18.00 Úmysel
Štvrtok              4. 12. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania SJ
Piatok                5. 12. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Juraja Chebeňa 18.00 Úmysel
Sobota              6. 12. 8.00 Za členov ružencového spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa              7. 12. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 23 2014

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA 23. 11. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

23. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA ŠTVRTÁ - SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA
24. 11. Pondelok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
25. 11. Utorok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muč., ľub. spomienka

26. 11. Streda Sv. Jána Berchmansa SJ, spomienka
27. 11. Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období
28. 11. Piatok 34. týždňa v Cezročnom období
29. 11. Sobota 34. týždňa v Cezročnom období

30. 11. NEDEĽA - PRVÁ ADVENTNÁ

- Kto sa dnes v nedeľu Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

- Jezuiti a Spoločenstvo rodín pozýva rodiny na duchovnú obnovu túto nedeľu 23. 11. 2014. O 16.00 bude sv. omša v našom kostole pre rodiny s deťmi. Po sv. omši bude program pre manželov v priestoroch Gymnázia sv. Andreja na tému: „SVIATOSŤ MANŽELSTVA ako znak spojenia Krista a Cirkvi (KKC 1661) Viac informácií je na výveske.
- Požehnanie adventných vencov bude pri sv. omšiach v sobotu 29.12. o 18.00 a v nedeľu o 7.00 a 9.00 hod.
- Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na Charitu. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- AK CHCETE HLBŠIE PREŽÍVAŤ ČAS ADVENTU, A PREHĹBIŤ SVOJ VZŤAH S BOHOM A S CIRKVOU, PONÚKAME DUCHOVNÉ CVIČENIA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE. Od Prvej adventnej nedele budeme každý deň samostatne meditovať nad textami zo Sv. Písma a stretávať sa v skupine raz za týždeň na spoločné zdieľanie. Prvé stretnutie bude v piatok 28. 11. 2014 po večernej sv. omši v pastoračných priestoroch nášho kláštora.
- Tretie biblické stretnutie z cyklu “Sila a účinnosť Božieho slova”, sa bude konať v pondelok 24.októbra o 17.30 hod. sa v dome školských sestier sv. Františka.

Úmysly svätých omší:

Pondelok    24. 11. 8.00 + Michal, Žofia 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku
Utorok        25. 11. 8.00 + Katarína, Ondrej 18.00 Za zomrelých, na ktorých si nikto nespomína
Streda         26. 11. 8.00 + Ladislav 18.00 Úmysel
Štvrtok        27. 11. 8.00 + Anton, Vincent, Emília, Anton, Oliva 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu
Piatok         28. 11. 8.00 Za zdravie Jána 18.00 Úmysel
Sobota        29. 11. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa        30. 11. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 02 2014

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA 2. 11. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

2. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA PRVÁ - Spomienka na Všetkých verných zosnulých
3. 11. Pondelok Bl. Ruperta Mayera, kňaza SJ, ľub. spomienka
4. 11. Utorok Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

5. 11. Streda Všetkých svätých zo Spoločnosti Ježišovej, sviatok
6. 11. Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období
7. 11. Piatok 31. týždňa v Cezročnom období
8. 11. Sobota 31. týždňa v Cezročnom období

9. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA DRUHÁ - VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

- Bude prvý piatok v mesiaci november, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00

ODPUSTKY:
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustového úkonu sa žiada splniť tri pod¬mienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      3. 11. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre P. Jozefa Dojčáka SJ 18.00 + Viktória, Štefan, Ladislav
Utorok          4. 11. 8.00 + Karol, Žofia, Karol, Klementína 18.00 + Margita, Apolónia, Ján
Streda           5. 11. 8.00 + Jozef a rodina, + Mária a rodina 18.00 Úmysel
Štvrtok          6. 11. 8.00 + Milan, František Golský 18.00 + Rudolf, Mária Gazdarica
Piatok           7. 11. 8.00 + Gabriel, Veronika Šimek 18.00 + Alojz, Margita, Vladimír
Sobota          8. 11. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa          9. 11. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 19 2014

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA 19. 10. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

19. 10. NEDEĽA - DVADSIATA DEVIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 sv. ruženec
20. 10. Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období
21. 10. Utorok 29. týždňa v Cezročnom období
22. 10. Streda 29. týždňa v Cezročnom období
23. 10. Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období
24. 10. Piatok 29. týždňa v Cezročnom období
25. 10. Sobota Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina v Spišskej kapitule
26. 10. NEDEĽA - TRIDSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dnes je misijná nedeľa, Cirkev nás pozýva hlbšie si uvedomiť ako uskutočňujeme poslanie, ktoré nám dal Ježiš: ohlasovať jeho evanjelium. Modlime sa za misionárov i tých, ktorí nepoznajú Ježiša, aby ho prijali za Spasiteľa. Pri sv. omšiach je zbierka na misie. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Pozývame vás na sv. omšu s misionármi z Indie 23.10.2014 o 18.00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku. Po sv. omši si budete môcť vypočuť príbehy, zakúpiť kalendáre, či pohľadnice na rok 2015 odhaľujúce krásu ľudí v Indii a ich práce.
- Jezuiti a Spoločenstvo rodín pozýva rodiny na duchovnú obnovu na budúcu nedeľu 26. 10. 2014. O 16.00 bude sv. omša v našom kostole pre rodiny s deťmi. Po sv. omši bude program pre manželov v priestoroch Gymnázia sv. Andreja na tému: „AKO MUŽA A ŽENU ICH STVORIL” (Gen 1,27). Viac informácií je na výveske v predsieni kostola.
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok    20. 10. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Tkáčikovú a Mäsiarovú 18.00 + Etela Sutereková
Utorok        21. 10. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Violu a Stanislava 18.00 + Štefan
Streda         22. 10. 8.00 Poďakovanie za 60r. života Márie 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janu
Štvrtok        23. 10. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána a syna Jána 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
Piatok         24. 10. 8.00 + Juraj, Fridrich, Viera 18.00 + Františka, Karol
Sobota        25. 10. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa        26. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 13 2014

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA 12. 10. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

12. 10. NEDEĽA - DVADSIATA ÔSMA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 sv. ruženec
13. 10. Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období
14. 10. Utorok 28. týždňa v Cezročnom období
15. 10. Streda Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
16. 10. Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období
17. 10. Piatok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a muč., spomienka
18. 10. Sobota Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
19. 10. NEDEĽA - DVADSIATA DEVIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok    13. 10. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Jackovú 18.00 Za pokoj v rodine Ľudmily, Stanislava, Matúša
Utorok        14. 10. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Máriu Chebeňovú 18.00 + Jaroslav
Streda         15. 10. 8.00 + František, Mária 18.00 Úmysel
Štvrtok        16. 10. 8.00 + Stanislav 18.00 + Ján, Štefan, Albína
Piatok         17. 10. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Za zdravie pre Vlastu a Miroslava
Sobota        18. 10. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa        19. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 05 2014

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA 5. 10. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

5. 10. NEDEĽA - DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť na 1.nedeľu
6. 10. Pondelok Bl. Diega de San Vitores SJ, mučeníka, spomienka
7. 10. Utorok Ružencovej Panny Márie, spomienka
8. 10. Streda 27. týždňa v Cezročnom období
9. 10. Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období
10. 10. Piatok 27. týždňa v Cezročnom období
11. 10. Sobota 27. týždňa v Cezročnom období
12. 10. NEDEĽA - DVADSIATA ÔSMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.
- V sobotu 11.10.2014 príde do nášho kostola P. Robert Balek SVD misionár v Rusku, v Moskve. O 16.30 predstaví v misijnej prezentácii svoju misiu v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu s fotografiami a suvenírmi. Odslúži sv. omšu o 18:00 hod. s misijnou kázňou. Po sv. omši bude podľa záujmu pokračovať v prezentácii. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz to má byť chrám. Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú “Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve” s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší, ktoré sa v chráme Sv. Oľgy v Moskve už slúžia a budú slúžiť každý rok za všetkých darcov a za živých alebo zosnulých zapísaných na tehličkách, kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      6. 10. 8.00 + Dana 18.00 + Mária, Anton Šľachta
Utorok          7. 10. 8.00 + Jozef, Peter, Anna 18.00 + Eduard
Streda           8. 10. 8.00 Za Božiu pomoc pre rod. Hosťovskú 18.00 Úmysel
Štvrtok          9. 10. 8.00 + Mária, Štefan, Katarína, Ján 18.00 + Oľga
Piatok         10. 10. 8.00 + Jozef, Stanislav 18.00 + Jonáš, Ľudmila
Sobota        11. 10. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa        12. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 05 2014

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA 28. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

28. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
29. 9. Pondelok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
30. 9. Utorok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
1. 10. Streda Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
2. 10. Štvrtok Sv. anjelov strážcov, spomienka

3. 10. Piatok Sv. Františka Borgiu SJ, spomienka
4. 10. Sobota Sv. Františka Assiského, spomienka

5. 10. NEDEĽA - DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bude prvý piatok v mesiaci október, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.
- V sobotu 11.10.2014 príde do nášho kostola P. Robert Balek SVD misionár v Rusku, v Moskve. O 16.30 predstaví v misijnej prezentácii svoju misiu v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu s fotografiami a suvenírmi. Odslúži sv. omšu o 18:00 hod. s misijnou kázňou. Po sv. omši bude podľa záujmu pokračovať v prezentácii. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz by to malo vyzerať ako chrám. Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú “Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve” s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší, ktoré sa v chráme Sv. Oľgy v Moskve už slúžia a budú slúžiť každý rok za všetkých darcov a za živých alebo zosnulých zapísaných na tehličkách, kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      29. 9. 8.00 + rod. Dlugošová a Gondkovičová 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
Utorok          30. 9. 8.00 + Mária, Félix, Júlia, Veronika 18.00 + Miroslav Gvizd
Streda           1. 10. 8.00 + Ondrej Myšiak 18.00 Úmysel
Štvrtok          2. 10. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok            3. 10. 8.00 + František 18.00 Poďakovanie za 90 r. života Františky
Sobota          4. 10. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa          5. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 29 2014

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA 28. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

28. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
29. 9. Pondelok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
30. 9. Utorok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
1. 10. Streda Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
2. 10. Štvrtok Sv. anjelov strážcov, spomienka

3. 10. Piatok 24. týždňa v Cezročnom období
4. 10. Sobota Sv. Františka Assiského, spomienka
5. 10. NEDEĽA - DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bude prvý piatok v mesiaci október, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.
- V sobotu 11.10.2014 príde do nášho kostola P. Robert Balek SVD misionár v Rusku, v Moskve. O 16.30 predstaví v misijnej prezentácii svoju misiu v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu s fotografiami a suvenírmi. Odslúži sv. omšu o 18:00 hod. s misijnou kázňou. Po sv. omši bude podľa záujmu pokračovať v prezentácii. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz by to malo vyzerať ako chrám. Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú “Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve” s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší, ktoré sa v chráme Sv. Oľgy v Moskve už slúžia a budú slúžiť každý rok za všetkých darcov a za živých alebo zosnulých zapísaných na tehličkách, kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      29. 9. 8.00 + rod. Dlugošová a Gondkovičová 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
Utorok          30. 9. 8.00 + Mária, Félix, Júlia, Veronika 18.00 + Miroslav Gvizd
Streda           1. 10. 8.00 + Ondrej Myšiak 18.00 Úmysel
Štvrtok          2. 10. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok            3. 10. 8.00 + František 18.00 Poďakovanie za 90 r. života Františky
Sobota          4. 10. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa          5. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »