Okt 19 2016

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK 16. 10. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

16.10. NEDEĽA - DVADSIATA DEVIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
17.10. Pondelok - Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
18.10 Utorok - Sv. Lukáš, evanjelista, sviatok
19.10 Streda - Sv. Ján de Brébeuf SJ a Izák Jogues SJ a spoločníci, mučeníci

20.10 Štvrtok - 29. týždňa v cezročnom období
21.10 Piatok - 29. týždňa v cezročnom období

22.10. Sobota - Sv. Ján Pavol II., pápež
23. 10 NEDEĽA - TRIDSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Jezuiti a spoločenstvo rodín vás pozývajú na sv. omšu pre rodiny, ktorá sa uskutoční v našom kostole /v nedeľu/ dnes 16. 10. o 16.00.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2017. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,00 €
- Keďže je nedeľa v mesiaci október, o 15.00 hod. vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca a krátku adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

17.10

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

Utorok

18.10

P. Gábriš

P. Revák

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

19.10

P. Kovaľ

P. Revák

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ               17.30

Štvrtok

20.10

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Gábriš             7.30
P. Kovaľ        17.30

P. Gábriš

Piatok

21.10

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Kovaľ

Sobota

22.10

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

23.10

P. Revák

P. Adamík

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 09 2016

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA CEZ ROK 9. 10. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár
9. 10. NEDEĽA - DVADSIATA ÔSMA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10.10. Pondelok - 28. týždňa v cezročnom období

11.10 Utorok - Sv. Ján XXIII. pápež
12.10 Streda - Bl. Ján Beyzym, SJ. kňaz

13.10 Štvrtok - 28. týždňa v cezročnom období
14.10 Piatok - Sv. Kalixt I. pápež a mučeník; sv. Ján Ogilvie SJ, mučeník
15.10. Sobota - Sv. Terézia z Avily, panna a učiteľka Cirkvi
16. 10 NEDEĽA - DVADSIATA DEVIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Vincentská rodina organizuje 10. ročník celoslovenskej zbierky Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť: modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka poslaním SMS správy, alebo poslaním finančného daru. Takto môžeme podporiť projekty v krajinách: Haiti, Honduras, Rusko, Ukrajina, Albánsko a Slovensko. V našej farnosti si môžete medovníkové srdiečko zakúpiť 16. októbra 2016 po sv. omši.

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

10.10

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

Utorok

11.10

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Gábriš              17.30

Streda

12.10

P. Revák

P. Kovaľ

P. Adamík              7.30
P. Revák              17.30

Štvrtok

13.10

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Gábriš             7.30
P. Kovaľ        17.30

P. Gábriš,

Piatok

14.10

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Kovaľ

Sobota

15.10

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

16.10

P. Kovaľ

P. Adamík

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 02 2016

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA CEZ ROK 2. 10. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár
2. 10. NEDEĽA - DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ
3. 10. Pondelok - Sv. František de Borja SJ, kňaz
4. 10. Utorok - Sv. František z Assizi
5. 10. Streda - Sv. Faustína, panna

6. 10. Štvrtok - Bl. Diego Alojz de San Vitores SJ, mučeník
7. 10. Piatok - Ružencová Panna Mária
8. 10. Sobota - 27. týždňa v cezročnom období
9. 10. NEDEĽA - DVADSIATA ÔSMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pri príležitosti 5. výročia začiatku procesu blahorečenia Tomáša Munka a jeho otca Františka, vás pozývame dnes 2. októbra, na pešiu púť k Panne Márii Snežnej v Trlenskej doline. O 8.30 bude požehnanie pútnikov pred Jezuitským kostolom a o 14.00 sv. omša. Ďalší program púte je na nástenke.
- Bude prvý piatok v mesiaci október. Spoveď v našom chráme môžete prijať pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Dnes, keďže je prvá nedeľa mesiaca, o 15.00 hod. vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca a krátku adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

3.10

P. Revák

P. Gábriš

P. Kovaľ                 7.30

P. Gábriš

P. Revák              17.30

P. Kovaľ

Utorok

4.10

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30

P. Kovaľ

P. Kovaľ               17.30

P. Gábriš

Streda

5.10

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák,                7.30

P. Gábriš, P. Adamík

P. Gábriš              17.30

P. Kovaľ, P. Adamík

Štvrtok

6.10

P. Revák

P. Adamík

P. Gábriš, Kovaľ 7.30

P. Adamík

P. Revák 17.30

P. Gábriš, P. Kovaľ

Piatok

7.10

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš, Kovaľ    7.30

P. Adamík

P. Revák, Kovaľ  17.30

P. Adamík

Sobota

8.10

P. Revák

P. Kovaľ

P. Gábriš                7.30
P. Revák              17.30

P. Kovaľ

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

9.10

P. Revák

P. Adamík

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 18 2016

DVADSIATA PIATA NEDEĽA CEZ ROK 18. 9. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

18. 9. NEDEĽA - DVADSIATA PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
19. 9. Pondelok - Sv. Január, biskup a mučeník
20. 9. Utorok - Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz, sv. Pavol Chong Hasang a spol. muč.
21. 9. Streda - Sv. Matúš apoštol, evanjelista, sviatok

22. 9. Štvrtok - 25. týždňa v Cezročnom období
23. 9. Piatok - Sv. Pio z Pietrelciny, kňaz
24. 9. Sobota - 25. týždňa v Cezročnom období
25. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

19.9

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Adamík            17.30

Utorok

20.9

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Adamík              7.30
P. Kovaľ               17.30

Streda

21.9

P. Gábriš

P. Revák

P. Kovaľ                7.30
P. Gábriš              17.30

Štvrtok

22.9

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Gábriš 7.30
P. Kovaľ 17.30

Piatok

23.9

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                 7.30
P. Kovaľ               17.30

Sobota

24.9

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

25.9

P. Revák

P. Adamík

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 11 2016

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK 11. 9. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

11. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
12. 9. Pondelok - Meno preblahoslavenej Panny Márie
13. 9. Utorok - Sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi

14. 9. Streda - Povýšenie sv. Kríža, Titulárny sviatok nášho chrámu.
15. 9. Štvrtok - Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

16. 9. Piatok - Sv. Kornélius, pápež a sv. Cyprián, biskup, mučeníci
17. 9. Sobota - Sv. Róbert Belarmín Sj, biskup a učiteľ Cirkvi
18. 9. NEDEĽA - DVADSIATA PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V stredu 14.9. 2016 o 18.00 hod. na sviatok Povýšenia sv. kríža /Titulárny sviatok nášho chrámu - Patrocínium/ vás pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorú bude celebrovať o. Róbert Lapko. /Košická arcidiecéza/
Zároveň oslávime aj 210. výročie posviacky základného kameňa /14.9. 1806/ a pozrieme si výstavku historických fotografií chrámu.

- V štvrtok 15. 9. na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, budú v našom kostole sv. omše ráno o 7.00, 9.00 a večer o 18.00.

Farské oznamy

- Ružomberská Kalvária - odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra 2016. Krížová cesta - 14.00 hod. Svätá omša - 15.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnosť bude konať vo farskom kostole.

- Birmovanci, ktorí sa pripravujú na birmovku 23. októbra 2016 odovzdajú vyplnenú prihlášku na birmovku do 25. septembra 2016

- Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu, sú jesenné kántrové dni. Jeden z nich je záväzný. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu. /V tieto dni sa postíme, alebo konáme skutky pokánia/

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

12.9

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                7.30
P. Kovaľ               17.30

Utorok

13.9

P. Gábriš

P. Gábriš

P. Adamík              7.30
P. Adamík            17.30

Streda

14.9

P. Gábriš

O. Róbert Lapko

P. Kovaľ                7.30
P. Gábriš              17.30

Štvrtok

15.9

7.00   P. Kovaľ

9.00   P. Kovaľ

P. Adamík

nespovedáme
nespovedáme

Piatok

16.9

P. Kovaľ

P. Gábriš

P. Gábriš.              7.30
P. Kovaľ               17.30

Sobota

17.9

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                 7.30
P. Gábriš              17.30

P. Adamík

Nedeľa Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

18.9

P. Kovaľ

P. Adamík

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 03 2016

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA CEZ ROK 4. 9. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

4. 9. NEDEĽA - DVADSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ
5. 9. Pondelok - Sv. Matka Tereza z Kalkaty
6. 9. Utorok - 23. týždňa v Cezročnom období
7. 9. Streda - Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki SJ, Štefan Pangrác SJ
8. 9. Štvrtok - Narodenie Panny Márie, sviatok
9. 9. Piatok - Sv. Peter Claver SJ
10. 9. Sobota - Bl. František Gárate SJ

11. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dnes keďže je prvá nedeľa mesiaca, o 15.00 hod. vás pozývame na ruženec Božieho milosrdenstva a krátku adoráciu Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

- Pri príležitosti svätorečenia Matky Terezy z Kalkaty, vás na budúcu nedeľu 11. septembra o 17.00 hod. pozývame na slávnostné Vešpery. Nimi sa chceme Bohu poďakovať za túto sväticu. Po vešperách premietneme krátky film z jej návštevy Slovenska v r. 1987 a 1990 a tiež si pozrieme výstavu jej fotografií.

Z farských oznamov:

- V pondelok 5. septembra 2016 vo farskom kostole Veni Sancte o 8.00 hod. Sv. omšu celebruje diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
- V piatok 9. septembra 2016 pokračuje príprava dospelých na krst, sv. prijímanie a birmovku. Stretnutie bude na farskom úrade o 19.15 hod.
- V sobotu 10. septembra 2016 pokračuje aj príprava birmovancov podľa jednotlivých skupín na farskom úrade a na cirkevnom gymnáziu. Birmovka bude 23. októbra 2016 o 10.00 hod. vo farskom kostole.

Aj v novom školskom roku budú mať deti kartičky, ktoré školáci 1.-4. ročníkov dostanú na náboženstve, prípadne tu v kostole a účasť na sv. omšiach si budú dávať potvrdzovať.
Do tejto hry sa môžu zapojiť aj deti predškolského veku. Ich rodičia si môžu kartičky vyzdvihnúť v kostole.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

5.9

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš                                   7.30
P. Revák                                  17.30

Utorok

6.9

P. Kovaľ

P. Revák

P. Revák                                   7.30
P. Kovaľ                                   17.30

Streda

7.9

P. Gábriš

P. Revák

P. Revák                                   7.30
P. Gábriš                                  17.30

Štvrtok

8.9

P. Gábriš

P. Kovaľ

P. Kovaľ                                     7.30
P. Gábriš                                  17.30

Piatok

9.9

P. Revák

P. Gábriš

P. Gábriš.                                  7.30
P. Revák                                  17.30

Sobota

10.9

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ                                    7.30
P. Revák                                  17.30

P. Adamík

Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

Nedeľa

11.9

P. Revák

P. Adamík

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 29 2016

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK 28. 8. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

28. 8. NEDEĽA - DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
29. 8. Pondelok - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
30. 8. Utorok - 22. týždňa v Cezročnom období
31. 8. Streda - 22. týždňa v Cezročnom období
1. 9. Štvrtok - 22. týždňa v Cezročnom období
2. 9. Piatok - 22. týždňa v Cezročnom období

3. 9. Sobota - Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
4. 9. NEDEĽA - DVADSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bude prvý piatok v mesiaci september. Spoveď v našom chráme môžete prijať pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.

- Komisia pre mládež v spišskej diecéze vás pozýva na stretnutie po Svetových dňoch mládeže v Krakove do Ružomberka v pondelok 29. augusta 2016. O 10.30 bude sv. omša v kostole sv. Rodiny v Rybárpoli, ktorú bude celebrovať spišský biskup Mons. Štefan Sečka. O 13.00 v aule sv. Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite bude program, kde odznejú svedectvá mladých zo Svetových dní v Krakove.

Farské oznamy
- Svätá spoveď pred prvým piatkom vo farskom kostole: streda až piatok od 15.00 hod.
- Po sv. omši deti odovzdajú prázdninové kartičky.
- Pozývame Vás na rodičovský kurz, ktorý je určený pre rodičov detí do desať rokov. Kurz je séria piatich večerov, ktoré dávajú príležitosť zamyslieť sa nad výchovou detí, vypočuť si pútavú prednášku a potom diskutovať s ďalšími rodičmi o výchove. Viac informácií o kurze nájdete na výveske, alebo na stránke: www. rodinnevztahy.sk Kurz otvárame v našej farnosti 17. 9. 2016
- Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle ktoré je na nástenke.

Služby v kostole

sv. omša

8.00h

sv. omša

18.00h

Spovedanie

Čas

Pondelok

29.8

P. Revák

P. Gábriš

P. Adamík                7.30

P. Gábriš

P. Revák                  17.30

P. Kovaľ

Utorok

30.8

P. Kovaľ

P. Revák

P. Gábriš                7.30

P. Revák

P. Kovaľ              17.30

P. Adamík

Streda

31.8

P. Gábriš

P. Revák

P. Kovaľ, Adamík  7.30

P. Revák

P. Gábriš, Kovaľ  17.00

P. Adamík

Štvrtok

1.9

P. Revák

P. Adamík

P. Kovaľ                 7.30

P. Adamík

P. Revák              17.00

P. Kovaľ

Piatok

2.9

P. Revák

P. Kovaľ

P. Adamík              7.30

P. Gábriš, Kovaľ

P. Gábriš              17.00

P. Revák, Adamík

Sobota

3.9

P. Revák

P. Kovaľ

P. Revák                 7.30
P. Revák              17.30

P. Adamík

Sv. omša 7.00 Sv. omša  9.00 Sv. omša  20.00

Nedeľa

4.9

P. Revák

P. Kovaľ

Kaplán /Katolíckej

Univerzity/

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 21 2016

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK 21. 8. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

21. 8. NEDEĽA - DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
22. 8. Pondelok - Panny Márie Kráľovnej
23. 8. Utorok - Sv. Ruženy Limskej, panny

24. 8. Streda - sv. Bartolomeja, apoštola, Sviatok
25. 8. Štvrtok - Sv. Ľudovíta, Sv. Jozefa Kalazanského, kňaza
26. 8. Piatok - 21. týždňa v cezročnom období
27. 8. Sobota - sv. Moniky
28. 8. NEDEĽA - DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Komisia pre mládež v spišskej diecéze vás pozýva na stretnutie po Svetových dňoch mládeže v Krakove do Ružomberka v pondelok 29. augusta 2016. O 10.30 bude sv. omša v kostole sv. Rodiny v Rybárpoli, ktorú bude celebrovať spišský biskup Mons. Štefan Sečka. O 13.00 v aule sv. Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite bude program, kde odznejú svedectvá mladých zo Svetových dní a navštívia nás hostia z Poľska.
- Veriaci z farnosti Černová, ktorí putujú do Ríma majú ešte voľné miesta, preto by radi privítali nových záujemcov o túto púť. Odchod je v nedeľu 11. septembra a návrat v piatok 16 septembra. Cena je 220 €. V cene je ubytovanie a polopenzia. Viac informácií je na nástenke.

Služby v kostole

ROK

2016

Pondelok

22. 8.

sv. omša o 8:00h

P. Revák

sv. omša o 18:00h

P. Gábriš

Čas

7.30

Spovedanie

P. Gábriš

17.30

P. Revák

Utorok

23. 8.

P. Gábriš

P. Revák

7.30

P. Revák

17.30

P. Adamík

Streda

24. 8.

P. Adamík

P. Revák

7.30

P. Revák

17.30

P. Adamík

Štvrtok

25. 8.

P. Revák

P. Adamík

7.30

P. Adamík

17.30

P. Revák

Piatok

26. 8.

P. Revák

P. Adamík

7.30

P. Adamík

17.30

P. Revák

Sobota

27. 8.

P. Revák

P. Kovaľ

7.30

P. Kovaľ

17.30

P. Revák

P. Adamík

7.00h

9.00h

20.00h

Nedeľa

28. 8.

Sv. omša

Sv. omša

Sv. omša

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Revák

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 14 2016

DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK 14. 8. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

14. 8. NEDEĽA - DVADSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
15. 8. Pondelok - Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
16. 8. Utorok - Sv. Štefana Uhorského

17. 8. Streda - 20. týždňa v cezročnom období
18. 8. Štvrtok - 20. týždňa v cezročnom období
19. 8. Piatok - 20. týždňa v cezročnom období

20. 8. Sobota - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
21. 8. NEDEĽA - DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V Pondelok na Nanebovzatie Panny Márie je prikázaný sviatok. Sv. omše v našom kostole budú o 8. 00, 12.15 a o 18.00.

- Veriaci z farnosti Černová, ktorí putujú do Ríma majú ešte voľné miesta, preto by radi privítali nových záujemcov o túto púť. Odchod je v nedeľu 11. septembra a návrat v piatok 16 septembra. Cena je 220 €. V cene je ubytovanie a polopenzia. Viac informácií je na nástenke.

Služby v kostole:

ROK

2016

Pondelok

15. 8.

sv. omša o 8:00h

P. Dufka

sv. omša o 18:00h

12.15 P. Gábriš

18.00 P. Revák

Čas

7.30

Spovedanie

nespovedáme

17.30

nespovedáme

Utorok

16. 8.

P. Gábriš

P. Revák

7.30

P. Revák

17.30

P. Kovaľ

Streda

17. 8.

P. Gábriš

P. Revák

7.30

P. Revák

P. Kovaľ

17.30

P. Kovaľ

P. Gábriš

Štvrtok

18. 8.

P. Kovaľ

P. Adamík

7.30

P. Gábriš

17.30

P. Kovaľ

Piatok

19. 8.

P. Revák

P. Kovaľ

7.30

P. Gábriš

P. Kovaľ

17.30

P. Gábriš

P. Revák

Sobota

20. 8.

P. Revák

P. Kovaľ

7.30

P. Kovaľ

P. Gabriš

17.30

P. Revák

P. Gábriš

7.00h

9.00h

20.00h

Nedeľa

21. 8.

Sv. omša

Sv. omša

Sv. omša

P. Revák

P. Adamík

P. Revák

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 08 2016

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 7. 8. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

7. 8. NEDEĽA - DEVÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8. 8. Pondelok - Sv. Dominika, kňaza
9. 8. Utorok - Sv. Terézie Benedikty s Kríža, spolupatrónky Európy, sviatok

10. 8. Streda - Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
11. 8. Štvrtok - Sv. Kláry, panny
12. 8. Piatok - 19. týždňa v cezročnom období
13. 8. Sobota - 19. týždňa v cezročnom období

14. 8. NEDEĽA - DVADSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Túto nedeľu 7. augusta vás pozývame na púť k P. M. Snežnej pri jezuitskej kaplnke v Trlenskej doline. Od 14.00h bude možnosť pristúpiť k sv. spovedi a o 15.00 je slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať P. Rudolf Uher - provinciál SJ. Objednané autobusy pôjdu z autobusovej stanice o 13.00 a 13.45 po autobusových zastávkach tak, ako sú vypísané na nástenke. Späť do mesta autobusy pôjdu o 17,30 a 18,30.
 Kongregácia misionárok Najsvätejšie sviatosti oltárnej, pozýva dievčatá od 16 -30 rokov na duchovné a misijné stretnutie do Važca. Stretnutie sa uskutoční od 2 - 4 septembra. Viac informácií nájdete na nástenke.
 Sv. omše v nedeľu o 20.00 sú aj cez prázdniny.

Služby v kostole

ROK

2016

Pondelok

8. 8.

sv. omša o 8:00h

P. Revák

sv. omša o 18:00h

P. Kovaľ

Čas

7.30

Spovedanie

P. Kovaľ

17.30

P. Revák

Utorok

9. 8.

P. Gábriš

P. Revák

7.30

P. Revák,

17.30

P. Gábriš

Streda

10. 8.

P. Gábriš

P. Revák

7.30

P. Revák

P. Kovaľ

17.30

P. Kovaľ

P. Gábriš

Štvrtok

11. 8.

P. Gábriš

P. Kovaľ

7.30

P. Kovaľ

17.30

P. Gábriš

Piatok

12. 8.

P. Revák

P. Gábriš

7.30

P. Gábriš

P. Kovaľ

17.30

P. Kovaľ

P. Revák

Sobota

13. 8.

P. Revák

P. Kovaľ

7.30

P. Kovaľ

P. Gabriš

17.30

P. Revák

P. Gábriš

7.00h

9.00h

20.00h

Nedeľa

14. 8.

Sv. omša

Sv. omša

Sv. omša

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »