Aug 30 2015

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 30. 8. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

30. 8. NEDEĽA - DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
31. 8. Pondelok - 22. týždňa v Cezročnom období
1. 9. Utorok - 22. týždňa v Cezročnom období
2. 9. Streda - 22. týždňa v Cezročnom období
3. 9. Štvrtok - Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
4. 9. Piatok - 22. týždňa v Cezročnom období
5. 9. Sobota - 22. týždňa v Cezročnom období
6. 9. NEDEĽA - DVADSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Bude 1. piatok v mesiaci september, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
Úmysly svätých omší:

Pondelok        31. 8. 8.00 Za Božie požehnanie a dary Ducha sv. pre Antona a Samuela 18.00 + Vladimír a Eleonóra
Utorok              1. 9. 8.00 + Helena 18.00 + Božena, Františka, Pavol
Streda               2. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Lajčiakovú 18.00 Úmysel
Štvrtok              3. 9. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok               4. 9. 8.00 Za Valériu 18.00 + Dana
Sobota              5. 9. 8.00 Za členov ružencových spoloč. 18.00 Úmysel
Nedeľa              6. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 23 2015

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 23. 8. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

23. 8. NEDEĽA - DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
24. 8. Pondelok - Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
25. 8. Utorok - Sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, spomienka
26. 8. Streda - 21. týždňa v Cezročnom období
27. 8. Štvrtok - Sv. Moniky, spomienka
28. 8. Piatok - Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

29. 8. Sobota - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
30. 8. NEDEĽA - DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly svätých omší:

Pondelok        24. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Plávkovú a Chriašteľovú 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja a Dominiku
Utorok            25. 8. 8.00 Za Božie milosti a dary Ducha Sv. pre Eibl a rod. Križanovú 18.00 + Ján, Anna, Ján
Streda             26. 8. 8.00 Za Božiu pomoc pre Elenu a rodinu 18.00 Úmysel
Štvrtok            27. 8. 8.00 + Mária Fazekašová 18.00 + rod. Tolthová
Piatok             28. 8. 8.00 + Marian, Štefan, Jolanka 18.00 + Mária, František
Sobota            29. 8. 8.00 Úmysel 18.00 + Edita Vrzgulová
Nedeľa            30. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 16 2015

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 16. 8. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

16. 8. NEDEĽA - DVADSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
17. 8. Pondelok - 20. týždňa v Cezročnom období
18. 8. Utorok - Sv. Alberta Hurtada Cruchagu SJ, kňaza
19. 8. Streda - 20. týždňa v Cezročnom období
20. 8. Štvrtok - Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
21. 8. Piatok - Sv. Pia X., pápeža, spomienka

22. 8. Sobota - Panny Márie Kráľovnej, spomienka
23. 8. NEDEĽA - DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly svätých omší:

Pondelok        17. 8. 8.00 Poďakovanie za 80 r. života Márie a za Božiu pomoc 18.00 + Antónia, Silvester
Utorok            18. 8. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Helenu Prístupovú 18.00 + Jozef, Patrik
Streda             19. 8. 8.00 + Štefan, Anna, Marcel, Jozef 18.00 Úmysel
Štvrtok            20. 8. 8.00 + Agnesa, Ján 18.00 + Emil, Ľubomír
Piatok             21. 8. 8.00 + Ľudmila 18.00 + Magdaléna, Vendelín
Sobota            22. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            23. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 10 2015

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9. 8. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

9. 8. NEDEĽA - DEVÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10. 8. Pondelok - Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
11. 8. Utorok - Sv. Kláry, panny, spomienka
12. 8. Streda - 19. týždňa v Cezročnom období
13. 8. Štvrtok - 19. týždňa v Cezročnom období
14. 8. Piatok - Sv. Maximiliána Máriu, Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
15. 8. Sobota - NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ
16. 8. NEDEĽA - DVADSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V sobotu 15.8.2015 je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, je to prikázaný sviatok, sv. omše budú v našom kostole ráno o 7.00, 9.00 a večer o 18.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        10. 8. 8.00 + Anna, Mária 18.00 Za Božiu pomoc pre Róberta a Lenku
Utorok            11. 8. 8.00 + Alfonz Ondrejka a za zdravie a Božiu pomoc pre manželku 18.00 + Anton, Marta, Anton
Streda             12. 8. 8.00 + Viktor, Cecília, Ján, Anna 18.00 Úmysel
Štvrtok            13. 8. 8.00 + Katarína, Ján, Jozef 18.00 Za Božiu pomoc pre Štefana a rodinu
Piatok             14. 8. 8.00 + Vladimír, Ladislav, Vladimír 18.00 + Kristína
Sobota            15. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            16. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 02 2015

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 2. 8. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

2. 8. NEDEĽA - OSEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
3. 8. Pondelok - 18. týždňa v Cezročnom období

4. 8. Utorok - Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka
5. 8. Streda - Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľub. spomienka
6. 8. Štvrtok - PREMENENIE PÁNA, sviatok
7. 8. Piatok - Sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov mučeníkov, ľub. spomienka
8. 8. Sobota - Sv. Dominika, kňaza, spomienka

9. 8. NEDEĽA - DEVÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Púť k P. M. Snežnej na jezuitskej vile v Trlenskej doline je dnešnú nedeľu 2.8.2015. Od 14.00h bude možnosť sv. spovede, o 15.00 bude slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať P. Adrián Čontofalský SJ. Objednané autobusy pôjdu dva krát zo žel. stanice o 13.00 a 13.45 po autobusových zastávkach ako sú vyvesené na nástenke. Prosíme ochotných mužov o pomoc k riadeniu dopravy a zabezpečeniu pekného priebehu púte.
- Bude 1.piatok v mesiaci august, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Máme k dispozícii štvrté tohtoročné číslo jezuitského časopisu Viera a život. Prináša nosnú tému Náboženstvo vo verejnom priestore, rozhovor s europoslancom Miroslavom Mikolášikom, ponor do diela Viliama Turčányho, zamyslenie nad tvorbou Agneše Gundovej - Jergovej ako i štúdiu o slovenských jezuitoch a pastorácii Rómov ešte za socializmu a iné zaujímavé príspevky. Zakúpiť si ho môžete na stolíku s časopismi a v predajniach Dobrej knihy.
- Teologická fakulta Trnavskej univerzity oznamuje, že v školskom roku 2015/2016 v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania otvára prvý ročník pre seniorov - Univerzita tretieho veku- so študijným zameraním na Sväté písmo a systematickú teológiu. Viac informácií je na výveske.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          3. 8. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Gustáva Kapinu 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetu a Evu
Utorok              4. 8. 8.00 + František 18.00 + Vladimír
Streda               5. 8. 8.00 Za Božiu pomoc pre Katarínu a deti 18.00 Úmysel
Štvrtok              6. 8. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok               7. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Saskiu a rod. Šimekovú 18.00 + Štefan
Sobota              8. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ivana, pri príležitosti 50 r. života
Nedeľa              9. 8. 7.00 Úmysel 9.0    mysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 26 2015

SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 26. 7. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

26. 7. NEDEĽA - SEDEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
27. 7. Pondelok - Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
28. 7. Utorok - 17. týždňa v Cezročnom období

29. 7. Streda - Sv. Marty, spomienka
30. 7. Štvrtok - Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

31. 7. Piatok - SV. IGNÁCA Z LOYOLY, ZAKLADATEĽA SPOLOČNOSTI JEŽIŠOVEJ, SLÁVNOSŤ
1. 8. Sobota - Sv. Alfonza Máriede Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
2. 8. NEDEĽA - OSEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V utorok, stredu a štvrtok bude TRÍDUUM K SV. IGNÁCOVI. Pri večerných sv. omšiach budú homílie na témy zo spirituality sv. Ignáca. Na Tríduum a na slávnostnú sv. omšu v piatok 31. 7. 2015 vás srdečne pozývame.
- Púť k P. M. Snežnej na jezuitskej vile v Trlenskej doline bude na budúcu nedeľu 2.8.2015. Od 14.00h bude možnosť sv. spovede, o 15.00 bude slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať P. Adrián Čontofalský SJ. Objednané autobusy pôjdu dva krát zo žel. stanice o 13.00 a 13.45 po autobusových zastávkach ako sú vyvesené na nástenke. Prosíme ochotných mužov o pomoc k riadeniu dopravy a zabezpečeniu pekného priebehu púte.
Úmysly svätých omší:

Pondelok        27. 7. 8.00 + Anna, Ján 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu pri príležitosti 70 r. života
Utorok            28. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Luciu a Stanislava
Streda             29. 7. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu Dojčákovú 18.00 Úmysel
Štvrtok            30. 7. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľubomíra a rodinu 18.00 + Jozef, Žofia, Magdaléna, Anna
Piatok             31. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Sobota              1. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa              2. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 19 2015

ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 19. 7. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

19. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
20. 7. Pondelok - 16. týždňa v Cezročnom období
21. 7. Utorok - 16. týždňa v Cezročnom období
22. 7. Streda - Sv. Márie Magdalény, spomienka
23. 7. Štvrtok - Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
24. 7. Piatok - 16. týždňa v Cezročnom období
25. 7. Sobota - Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
26. 7. NEDEĽA - SEDEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali a čítali Katolícke noviny a Posol.
- Púť k P. M. Snežnej na jezuitskej vile v Trlenskej doline bude v nedeľu 2.8.2015. Od 14.00h bude možnosť sv. spovede, o 15.00 bude slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať P. Adrián Čontofalský SJ. Objednané autobusy pôjdu dva krát po autobusových zastávkach. Mená zastávok sú vyvesené na nástenke. Prosíme ochotných mužov o pomoc k riadeniu dopravy a zabezpečeniu pekného priebehu púte. Ďakujeme za vaše modlitby a dary.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        20. 7. 8.00 Poďakovanie za 60 r. života a za zdravie a Božie požehnanie pre Alenu 18.00 + Stanislava
Utorok            21. 7. 8.00 + Jozef a rodina 18.00 Za Božiu milosť pre Miloša a Jozefa s rodinami
Streda             22. 7. 8.00 + Ondrej, Anna 18.00 Úmysel
Štvrtok            23. 7. 8.00 + Ján, Anna 18.00 Poďakovanie za 55 r. života Antona a za Božie požehnanie pre rodinu
Piatok             24. 7. 8.00 + Jozef, Ján, Jolana 18.00 + Karol, Anna
Sobota            25. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            26. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 12 2015

PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 12. 7. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

12. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
13. 7. Pondelok - 15. týždňa v Cezročnom období
14. 7. Utorok - 15. týždňa v Cezročnom období
15. 7. Streda - Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
16. 7. Štvrtok - Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka
17. 7. Piatok - Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
18. 7. Sobota - 15. týždňa v Cezročnom období
19. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali a čítali Katolícke noviny a Posol, ktoré pre vás objednávame.
- Odpustová slávnosť na chate v Trlenskej doline ku sviatku Snežnej Panny Márie bude 2. 8. 2015. Slávnostná sv. omša bude o 15.00. Od 14.00 možnosť prijať sviatosť zmierenia. Viac informácií je na výveske.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        13. 7. 8.00 + Ľudovít 18.00 + Ľudmila, Vendelín, Vojtech
Utorok            14. 7. 8.00 Úmysel 18.00 + Michal, Mária, Peter, Július, Eduard
Streda             15. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Hosťovskú 18.00 Úmysel
Štvrtok            16. 7. 8.00 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja, Annu a rod. Jarošovú
Piatok             17. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubomíru, Drahomíru, Oľgu, Jolanu 18.00 Za duše v očistci
Sobota            18. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            19. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 12 2015

NEDEĽA – SV.CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, SLÁVNOSŤ

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

5. 7. NEDEĽA - SV.CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, SLÁVNOSŤ
6. 7. Pondelok - Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľub. spomienka
7. 7. Utorok - 14. týždňa v Cezročnom období
8. 7. Streda - 14. týždňa v Cezročnom období
9. 7. Štvrtok - 14. týždňa v Cezročnom období
10. 7. Piatok - 14. týždňa v Cezročnom období
11. 7. Sobota - Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
12. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dnes popoludní o 15. NEBUDE pobožnosť na 1.nedeľu v mesiaci.
- NEDEĽNÉ SV. OMŠE O 20.00 BUDÚ DO KONCA JÚNA, TEDA DO 28. 6. 2015. ZNOVU ZAČNÚ PO PRÁZDNINÁCH.
- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali a čítali Katolícke noviny a Posol, ktoré pre vás objednávame.
- Odpustová slávnosť na Vlkolínci ku sviatku Navštívenia Panny Márie bude 5. 7. 2015. Slávnostná sv. omša bude o 15.00. Od 14.00 možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          6. 7. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre Pavla Chebeňa 18.00 + Ladislav, Milan, Jozef, Kvetoslav
Utorok              7. 7. 8.00 + Irena, Jozef, Anna 18.00 + Vincent, Jozefína
Streda               8. 7. 8.00 + Ján, Mária, Pavol, Ondrej 18.00 Úmysel
Štvrtok              9. 7. 8.00 + Augustín, Božena, Mária 18.00 + Mária, Elena, Milan
Piatok             10. 7. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jaroslava Baranca 18.00 + Miroslav
Sobota            11. 7. 8.00 Úmysel 18.00 + Ignác, Mária Kvasničáková
Nedeľa            12. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 05 2015

SV.CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

5. 7. NEDEĽA - SV.CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, SLÁVNOSŤ
6. 7. Pondelok - Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľub. spomienka
7. 7. Utorok - 14. týždňa v Cezročnom období
8. 7. Streda - 14. týždňa v Cezročnom období
9. 7. Štvrtok - 14. týždňa v Cezročnom období
10. 7. Piatok - 14. týždňa v Cezročnom období
11. 7. Sobota - Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
12. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dnes popoludní o 15. NEBUDE pobožnosť na 1.nedeľu v mesiaci.
- NEDEĽNÉ SV. OMŠE O 20.00 BUDÚ DO KONCA JÚNA, TEDA DO 28. 6. 2015. ZNOVU ZAČNÚ PO PRÁZDNINÁCH.
- Chceme vás povzbudiť, aby ste si kupovali a čítali Katolícke noviny a Posol, ktoré pre vás objednávame.
- Odpustová slávnosť na Vlkolínci ku sviatku Navštívenia Panny Márie bude 5. 7. 2015. Slávnostná sv. omša bude o 15.00. Od 14.00 možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          6. 7. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre Pavla Chebeňa 18.00 + Ladislav, Milan, Jozef, Kvetoslav
Utorok              7. 7. 8.00 + Irena, Jozef, Anna 18.00 + Vincent, Jozefína
Streda               8. 7. 8.00 + Ján, Mária, Pavol, Ondrej 18.00 Úmysel
Štvrtok              9. 7. 8.00 + Augustín, Božena, Mária 18.00 + Mária, Elena, Milan
Piatok             10. 7. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jaroslava Baranca 18.00 + Miroslav
Sobota            11. 7. 8.00 Úmysel 18.00 + Ignác, Mária Kvasničáková
Nedeľa            12. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »