Apr 20 2014

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 20. 4. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

20. 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - SLÁVNOSŤ ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA
21. 4. Veľkonočný Pondelok
22. 4. Veľkonočný Utorok
23. 4. Veľkonočná Streda
24. 4. Veľkonočný Štvrtok
25. 4. Veľkonočný Piatok
26. 4. Veľkonočná Sobota
27. 4. DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - Nedeľa Božieho Milosrdenstva

- V pondelok budú sv. omše o 7.00 a 9.00. Večerná sv. omša o 20.00 NEBUDE.
- Cez veľkonočné obdobie sa modlí Raduj sa nebies Kráľovná, namiesto Anjel Pána.
- Vo štvrtok 24. 4. 2014 po večernej sv. omši bude v našom kostole prednáška pána Miroslava Sanigu na tému: BOŽIA SIGNATÚRA NA ÚŽASNOM DIELE PRÍRODY. Po prednáške bude v našich pastoračných priestoroch diskusia a autogramiáda jeho kníh.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          21. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel
Utorok              22. 4. 8.00 Úmysel SJ 18.00 Úmysel SJ
Streda               23. 4. 8.00 + Igor 18.00 Úmysel
Štvrtok             24. 4. 8.00 Za Božia požehnanie pre Annu, Valériu, Martu, Ľudmilu 18.00 + Stanislav
Piatok              25. 4. 8.00 + Anton Demko 18.00 + Margita
Sobota             26. 4. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             27. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 13 2014

KVETNÁ NEDEĽA 13. 4. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

13. 4. KVETNÁ NEDEĽA čiže Nedeľa Utrpenia Pána
14. 4. Pondelok Veľkého týždňa
15. 4. Utorok Veľkého týždňa
16. 4. Streda Veľkého týždňa

17. 4. Štvrtok: Zelený štvrtok
18. 4. Piatok: Veľký piatok
19. 4. Sobota: Biela sobota
20. 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA SLÁVNOSŤ ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA

ZELENÝ ŠVRTOK: Večerná sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18.00h.
VEĽKÝ PIATOK: Slávenie utrpenia a smrti Pána o 18.00h.
BIELA SOBOTA: Veľkonočná vigília o 20.00h.

- Dnes o 15.00 bude krížová cesta.
- Spovedať budeme dnes popoludní od 15.00 do 18.00h. V pondelok, utorok a stredu pred sv. omšou ráno od 7.00 do 9.00 a popoludní od 15.00 do 19.00 hod.
- Pozývame vás v nedeľu 13.4. 2014o 18.00 na Meditáciu nad umučením Pána pomocou reprodukovanej hudby Antonína Dvořáka STABAT MATER, prekladov textov a obrazov. Organizuje Katedra hudby Pedagog. fakulty KU v Ružomberku
- Na Veľký piatok je prísny pôst, treba sa zdržiavať mäsitého pokrmu. Poklona pri Božom hrobe bude v piatok do 21.00 h. V sobotu od 8.00 začneme modlitbou Liturgie hodín, poklona potrvá do 19.30h.
- Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní možno získať: na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním Ctíme túto sviatosť slávnu, na Veľký piatok za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení a pri slávení Veľkonočnej vigílie za obnovu krstných sľubov.

Úmysly svätých omší:

Pondelok         14. 4. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Etelku Barancovú 18.00 + Vojtech
Utorok             15. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Mateja a Marcela 18.00 Úmysel
Streda             16. 4. 8.00 + Stanislav, Jozef 18.00 Úmysel
Zelený štvrtok 17. 4. 18.00 Úmysel kňaza
Veľký piatok   18. 4. Sv. omša sa neslávi 18.00 Obrady Utrpenia Pána
Biela sobota    19. 4. 20.00 Úmysel kňaza
Nedeľa             20. 4. 7.00 Úmysel kňaza 9.00 Úmysel kňaza      20. 00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 07 2014

PIATA PÔSTNA NEDEĽA 6. 4. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

6. 4. NEDEĽA - PIATA PÔSTNA NEDEĽA o 15.00 krížová cesta
7. 4. Pondelok po 5. pôstnej nedeli
8. 4. Utorok po 5. pôstnej nedeli
9. 4. Streda po 5. pôstnej nedeli
10. 4. Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
11. 4. Piatok po 5. pôstnej nedeli
12. 4. Sobota po 5. pôstnej nedeli
13. 4. NEDEĽA - KVETNÁ NEDEĽA

- Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach budeme požehnávať ratolesti, ktoré si prinesiete.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Chceme vás povzbudiť, aby ste prichádzali k sviatosti zmierenia už v tomto týždni a nenechávali si ju na Veľký týždeň. Spovedať budeme každý deň pred sv. omšou ráno od 7:30 a pred večernou sv. omšou od 17:00 hod. V nedeľu 13. 4. 2014 budeme spovedať od 15.00 - 18.00 hod.

Úmysly svätých omší:

Pondelok           7. 4. 8.00 + rod. Adamová a Mrvová 18.00 + Jozef, Eduard, Ľudmila
Utorok               8. 4. 8.00 + František 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana
Streda                9. 4. 8.00 + Žofia, Jozef 18.00 + Mária, Marta
Štvrtok             10. 4. 8.00 Poďakovanie Bohu za pomoc a ochranu rod. Cevárovej 18.00 Za živých a zomrelých členov ružencového spolku
Piatok              11. 4. 8.00 + Pavlína, Vendelín 18.00 + Marian, Arnold
Sobota             12. 4. 8.00 Úmysel 18.00 Poďakovanie za 60 r. života Jozefa a za Božiu pomoc
Nedeľa             13. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 30 2014

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA 30. 3. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

30. 3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
31. 3. Pondelok po 4. pôstnej nedeli
1. 4. Utorok po 4. pôstnej nedeli
2. 4. Streda po 4. pôstnej nedeli
3. 4. Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
4. 4. Piatok po 4. pôstnej nedeli
5. 4. Sobota po 4. pôstnej nedeli
6. 4. NEDEĽA - PIATA PÔSTNA NEDEĽA

- Bude prvý piatok v mesiaci apríl, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00h.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.
- Srdečne pozývame mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov na letné jezuitské podujatie Stredoeurópsky MAGIS 2014, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. - 27. júla 2014. Viac informácií na stránke jezuiti.sk

Úmysly svätých omší:

Pondelok         31. 3. 8.00 Za zdravie B. požehnanie pre Mareka a rodinu 18.00 + Helena, Agnesa, Ján, Ladislav
Utorok               1. 4. 8.00 + Mária, Ján, Pavol, Agneška, Ján 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu
Streda                2. 4. 8.00 + rodina Višňovská 18.00 Úmysel
Štvrtok               3. 4. 8.00 Za do povolania SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                4. 4. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku a za + Jána 18.00 + Dušan
Sobota               5. 4. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa               6. 4. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 24 2014

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 23. 3. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

23. 3. NEDEĽA - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
24. 3. Pondelok po 3. pôstnej nedeli
25. 3. Utorok Zvestovanie Pána, slávnosť
26. 3. Streda po 3. pôstnej nedeli
27. 3. Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
28. 3. Piatok po 3. pôstnej nedeli
29. 3. Sobota po 3. pôstnej nedeli
30. 3. NEDEĽA - ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

- V utorok je slávnosť Zvestovania Pána, sv. omše budú ako vo všedný deň.. Je to i Deň počatého dieťaťa. Na stolíku v kostole sú informačné letáčiky o aktivitách Fóra života a biele stužky, ktorých nosením vyjadríme podporu ochrane každého dieťaťa od počatia.
- Vo štvrtok 27. 3. 2014 bude v našom kostole po večernej sv. omši prednáška pána Jána Košturiaka na tému: OD ZAMESTNANIA K POVOLANIU. Po prednáške bude v našich pastoračných priestoroch autogramiáda k jeho knihe Povolanie.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.
- Srdečne pozývame mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov na letné jezuitské podujatie Stredoeurópsky MAGIS 2014, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. - 27. júla 2014. Viac informácií na stránke jezuiti.sk

Úmysly svätých omší:

Pondelok         24. 3. 8.00 + Ondrej, Mária, Jozef 18.00 Za B. pomoc pre Petra a Nikolu
Utorok             25. 3. 8.00 + Štefan, Jozef 18.00 Úmysel
Streda              26. 3. 8.00 + Oľga Mariňáková 18.00 + Bonifác, Alžbeta, Františka
Štvrtok             27. 3. 8.00 + Rozália, Štefan, Gabriel 18.00 + Angela a Alojz Kavoňovci
Piatok              28. 3. 8.00 + Jozef, Karol, Žofia, Jozef 18.00 + Viktor Spišiak
Sobota             29. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             30. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 24 2014

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 16. 3. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

16. 3. NEDEĽA - DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
17. 3. Pondelok po 2. pôstnej nedeli
18. 3. Utorok po 2. pôstnej nedeli
19. 3. Streda Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
20. 3. Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
21. 3. Piatok po 2. pôstnej nedeli
22. 3. Sobota po 2. pôstnej nedeli
23. 3. NEDEĽA - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.
- Srdečne pozývame mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov na letné jezuitské podujatie Stredoeurópsky MAGIS 2014, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. - 27. júla 2014. Účastníci v menších medzinárodných skupinkách strávia 5 dní v experimente podľa vlastného výberu. Experimenty, sociálne, umelecké, pútnické, ekologické alebo spirituálne budú prebiehať v Rumunsku, Maďarsku aj na Slovensku. Program následne vyvrcholí na Medzinárodnom ignaciánskom stretnutí mládeže v Budapešti. Účastnícky poplatok je 75 €. Registrácia prebieha priamo na stránke www.magis14.org. Viac informácií na stránke jezuiti.sk

Úmysly svätých omší:

Pondelok         17. 3. 8.00 Za Božiu pomoc pre Eduarda 18.00 Za zdravie pre Máriu
Utorok             18. 3. 8.00 + Anna, Jozef, Pavol 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefu
Streda              19. 3. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre    P. Jozefa Dojčáka 18.00 Úmysel
Štvrtok             20. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Hančíkovú 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľuboša
Piatok              21. 3. 8.00 + Anna 18.00 + František, Božena
Sobota             22. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             23. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 24 2014

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA 9. 3. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

9. 3. NEDEĽA - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
10. 3. Pondelok po 1. pôstnej nedeli
11. 3. Utorok po 1. pôstnej nedeli
12. 3. Streda po 1. pôstnej nedeli
13. 3. Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
14. 3. Piatok po 1. pôstnej nedeli
15. 3. Sobota po 1. pôstnej nedeli
16. 3. NEDEĽA - DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

- Od dnešnej nedele 9. 3. 2014 bude v našej farnosti 9 dní milostivá socha Fatimskej Panny Márie. Dnes popoludní o 14:30 bude v našom kostole úvodné večeradlo a zasväcujúca modlitba. Vo štvrtok bude socha P. Márie vo farskom kostole. Pozývame vás na modlitbu sv. ruženca po tieto dni. Viac informácií je na výveske v predsieni kostola.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Dnes na Prvú pôstnu nedeľu je zbierka na diecéznu charitu. Zbierka bude použitá na stavbu Špeciálnej základnej školy sv. Maximiliána Márie Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, ktorú navštevujú kombinovane postihnuté deti. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej krabičky pre Afriku. Všetky potrebné informácie sú aj na internetovej stránke www.charita.sk
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.
- Vo štvrtok 13.3.2014 bude prvé výročie voľby pápeža Františka za najvyššieho pastiera univerzálnej Cirkvi. Venujme v tento deň osobitnú modlitbu za Svätého Otca.
- Kántrové dni Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Úmysly svätých omší:

Pondelok         10. 3. 8.00 + Jozef, Katarína 18.00 + Emanuel
Utorok             11. 3. 8.00 Poďakovanie za Božiu pomoc pre Jozefa 18.00 + Ladislav
Streda              12. 3. 8.00 Za obrátenie hriešnikov 18.00 Úmysel
Štvrtok             13. 3. 8.00 + Štefan, Emília 18.00 Za Božiu pomoc pre Katarínu a Dušana
Piatok              14. 3. 8.00 + Ján, Mária 18.00 + Marta
Sobota             15. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             16. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 03 2014

ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 2. 3. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

2. 3. NEDEĽA - ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
3. 3. Pondelok 8. týždňa v cezročnom období, Féria
4. 3. Utorok 8. týždňa v cezročnom období, Féria

5. 3. Streda Popolcová streda
6. 3. Štvrtok po Popolcovej strede
7. 3. Piatok po Popolcovej strede
8. 3. Sobota po Popolcovej strede
9. 3. NEDEĽA - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

- Dnes o 14:00 bude vo farskom kostole svätého Juraja v Likavke Akadémia spojená s premietaním krátkeho dokumentu o rodákovi, kňazovi Benjamínovi Martinskom SJ.
- V stredu je Popolcová streda, je to deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň nás Cirkev vyzýva zachovať pôst od jedla a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
- Bude prvý piatok v mesiaci marec. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.
- Na Prvú pôstnu nedeľu je zbierka na diecéznu charitu. Zbierka bude použitá na stavbu Špeciálnej základnej školy sv. Maximiliána Márie Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, ktorú navštevujú kombinovane postihnuté deti. V mene ich rodičov, ale aj všetkých charitných pracovníkov vám diecézny biskup vopred vyslovuje srdečné poďakovanie za milodary a všetci vám vyprosujú hojnosť Božích milostí.
- Od budúcej nedele 9. 3. 2014 bude v našom kostole 9 dní milostivá socha Fatimskej Panny Márie. Pozývame vás na modlitbu sv. ruženca po tieto dni. Viac informácií bude na výveske v predsieni kostola.
- Podporiť Charitu môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS v africkej Ugande. Symbolom pomoci týmto chorým deťom je malá pôstna krabička, ktorú Charita distribuovala spolu s informáciami o svojej činnosti do viac ako 600 farností na celom Slovensku. Vďaka vašej štedrosti sa v minuloročnej kampani vyzbieralo viac ako 120 000 eur, ktoré SKCH použila na prevádzku sirotinca Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a iné projekty na severe Ugandy. Dnes tak vďaka dobrodincom zo Slovenska pomáha viac ako 170 deťom. Ak by sa k vám tohtoročná pôstna krabička nedostala, všetky potrebné informácie sú aj na internetovej stránke www.charita.sk alebo www.postnakrabicka.sk.
- Tým, ktorí chcú prežívať pôstne obdobie viac duchovne, ponúkame duchovné cvičenia na pôst 2014. Prvé stretnutie bude v utorok 4. 3. 2014 po večernej sv. omši v pastoračných priestoroch.
- Tí veriaci, ktorí chcú odviesť 2% dane pre Spoločnosť Ježišovu, môžu si zobrať tlačivá, ktoré sú na stolíku v kostole. Úprimne ďakujeme.

Úmysly svätých omší:

Pondelok          3. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Kubalovú 18.00 Za Božiu pomoc pre Emila
Utorok              4. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a rodinu 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Rázgovú
Streda               5. 3. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu 18.00 Úmysel
Štvrtok              6. 3. 8.00 + Jozef, Stanislav 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                7. 3. 8.00 + Marcel 18.00 + Vladimír
Sobota               8. 3. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa              9. 3. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 17 2014

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 16. 2. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

16. 2. NEDEĽA - ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
17. 2. Pondelok 6. týždňa v cezročnom období, Féria
18. 2. Utorok 6. týždňa v cezročnom období, Féria
19. 2. Streda 6. týždňa v cezročnom období, Féria
20. 2. Štvrtok 6. týždňa v cezročnom období, Féria
21. 2. Piatok Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
22. 2. Sobota Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

23. 2. NEDEĽA - SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pozývame vás na prednášku českej psychoterapeutky a teologičky, Kataríny Lachmanovej na tému: TYPICKÉ PREKÁŽKY ZMIERENIA, ktorá bude vo štvrtok 20. 2. 2014 po večernej sv. omši. Po prednáške bude autogramiáda v pastoračných priestoroch nášho kláštora.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        17. 2. 8.00 + Ľudmila a Ján Hollý 18.00 + Vincent Šimko
Utorok            18. 2. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Úmysel
Streda             19. 2. 8.00 Za uzdravenie duše i tela pre Máriu, Mariana a ich súrodencov 18.00 Za Božiu pomoc pre Máriu a rodinu
Štvrtok            20. 2. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu rodinu 18.00 + Branislav
Piatok              21. 2. 8.00 + Mária, Ľudovít 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Mariana
Sobota             22. 2. 8.00 Za zdravie a Božiu milosti pre Etelku Barancovú 18.00 Úmysel
Nedeľa             23. 2. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 09 2014

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 9. 2. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

9. 2. NEDEĽA - PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10. 2. Pondelok Sv. Školastiky, panny, spomienka
11. 2. Utorok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka
12. 2. Streda 5. týždňa v cezročnom období, Féria
13. 2. Štvrtok 5. týždňa v cezročnom období, Féria
14. 2. Piatok 5. týždňa v cezročnom období, Féria
15. 2. Sobota 5. týždňa v cezročnom období, Féria
16. 2. NEDEĽA - ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

V utorok 11. 2. 2014 budeme pri sv. omšiach udeľovať sviatosť POMAZANIE CHORÝCH
Pozývame vás na katechézy, ktoré budú v druhý štvrtok v mesiaci po večernej sv. omši. Prvú katechézu bude mať vo štvrtok 13. 2. 2014 P. Ján Adamík SJ na tému: Panna Mária a zasvätený život.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        10. 2. 8.00 Za + rod. Celárovú 18.00 + Františka Kurišová
Utorok            11. 2. 8.00 Za + rod. Remeňovú 18.00 Úmysel
Streda             12. 2. 8.00 + Ondrej Mišák 18.00 + Vojtech a rodičia
Štvrtok            13. 2. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Kvorkovú 18.00 + Jozef, Emília Mojšová
Piatok              14. 2. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana, Vieru, Marcela, Ondreja 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu, Michala a mamu
Sobota             15. 2. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa             16. 2. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »