Nov 22 2015

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 22. 11. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

22. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ - KRISTA KRÁĽA
23. 11. Pondelok - Sv. Klementa I. pápeža a mučeníka a bl. Michala A. Pro, kňaza SJ, muč.
24. 11. Utorok - Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
25. 11. Streda -Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muč., ľub. spomienka

26. 11. Štvrtok - Sv. Jána Berchmansa, rehoľníka SJ, spomienka
27. 11. Piatok - 34. týždňa v Cezročnom období
28. 11. Sobota - 34. týždňa v Cezročnom období

29. 11. NEDEĽA - PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

- Kto sa dnes na nedeľu Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční na dnes 22. 11. 2015. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. Po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému SV. PÍSMO V RODINE. Viac informácií je na výveske.
- Pozývame Vás na prednášku p. Miroslava Sanigu „BOŽIA SIGNATÚRA NA ÚŽASNOM DIELE PRÍRODY”. Prednáška bude v našom kostole vo štvrtok 26. 11. 2015 po sv. omši o 18:00 hod. Po prednáške bude stretnutie v pastoračných priestoroch.
- Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach požehnáme adventné vence, ktoré si prinesiete.
- Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na Charitu
- Pozývame mladých vo veku 18-30 rokov na Svetové dni mládeže do Poľska s jezuitským programom Magis. Magis s mottom Dávať a nepočítať, ponúka 10 dňový program, ktorý začína v meste Lodž, pokračuje experimentmi v Poľsku, Litve, Česku alebo na Slovensku a vyvrcholí v Czestochowej. Potom sa mladí presunú na SDM do Krakova. Magis vrátane SDM potrvá od 15-31 júla a bude stáť 390 Eur. Prihlasovanie prebieha do konca decembra. Viac info na plagáte na nástenke v našom kostole a na stránke magis2016.org.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2016. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      23. 11. 8.00 + František, Zuzana, Štefan 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu, poďakovanie za 78 r. života
Utorok          24. 11. 8.00 + Ján, Agnesa 18.00 Za zdravie pre Jána a Vlastu
Streda           25. 11. 8.00 Poďakovanie za 60 r. života Margity a za zdravie a Božiu pomoc 18.00 Úmysel
Štvrtok          26. 11. Z rodiny Maslovej 18.00 Za Božiu pomoc pre Petra a rodinu
Piatok            27. 11. 8.00 + Mária 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Milana
Sobota          28. 11. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel kňaza
Nedeľa          29. 11. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 15 2015

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 15. 11. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

15. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ
16. 11. Pondelok - Sv. Rocha Gonzálesa, sv. Alfonza Rodrigueza, Jána de Castillo, mučeníkov SJ
17. 11. Utorok - Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
18. 11. Streda - Výročie posviacky bazilík Sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov, ľub. spomienka

19. 11. Štvrtok - 33. týždňa v Cezročnom období
20. 11. Piatok - 33. týždňa v Cezročnom období

21. 11. Sobota - Obetovanie Panny Márie, spomienka
22. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ - KRISTA KRÁĽA

- Jezuiti a spoločenstvo rodín pozývajú na duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu 22. 11. 2015. V našom kostole bude sv. omša o 16.00. Po nej bude pokračovať program pre deti v Gymnáziu sv. Andreja a program pre manželov na tému SV. PÍSMO V RODINE. Viac informácií je na výveske.
- Pozývame mladých vo veku 18-30 rokov na Svetové dni mládeže do Poľska s jezuitským programom Magis. Magis s mottom Dávať a nepočítať, ponúka 10 dňový program, ktorý začína v meste Lodž, pokračuje experimentmi v Poľsku, Litve, Česku alebo na Slovensku a vyvrcholí v Czestochowej. Potom sa mladí presunú na SDM do Krakova. Magis vrátane SDM potrvá od 15-31 júla a bude stáť 390 Eur. Prihlasovanie prebieha do konca decembra. Viac info na plagáte na nástenke v našom kostole a na stránke magis2016.org.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2016. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      16. 11. 8.00 + Ján, Mária a rodina 18.00 + zrod. Rázgovej
Utorok          17. 11. 8.00 + Jolana, Ferdinand a rodičia 18.00 + Jolana a Pavol Haluškoví
Streda           18. 11. 8.00 + Štefan, Emília 18.00 Úmysel
Štvrtok          19. 11. 8.00 + Jozef, Ján, Jolana 18.00 + Mária, Štefan, Dominik, Margita
Piatok            20. 11. 8.00 + Františka, Karol 18.00 + Ján, Mária, Štefan
Sobota          21. 11. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel kňaza
Nedeľa          22. 11. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 15 2015

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8. 11. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

8. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA DRUHÁ V OBDOBÍ CEZ ROK
9. 11. Pondelok - Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
10. 11. Utorok - Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
11. 11. Streda - Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

12. 11. Štvrtok - Sv. Jozafáta, biskupa a muč., spomienka
13. 11. Piatok - Sv. Stanislava Kostku SJ, rehoľníka, patróna nášho noviciátu, spomienka
14. 11. Sobota - Sv. Jozefa Pignatelliho SJ, kňaza, spomienka

15. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA TRETIA V OBDOBÍ CEZ ROK

- Srdečne Vás pozývame na slávnostné spievané vešpery, ktoré sa uskutočnia DNES 8. novembra 2015, o 17:00 hod. v našom jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža.
- V piatok 13. 11. 2015 na sviatok sv. Stanislava Kostku SJ, vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 18.00. Po sv. omši bude akadémia, ktorú si naši novici pripravili a po nej vás pozývame na malé pohostenie v pastoračných priestoroch.
- Pozývame mladých vo veku 18-30 rokov na Svetové dni mládeže do Poľska s jezuitským programom Magis. Magis s mottom Dávať a nepočítať, ponúka 10 dňový program, ktorý začína v meste Lodž, pokračuje experimentmi v Poľsku, Litve, Česku alebo na Slovensku a vyvrcholí v Czestochowej. Potom sa mladí presunú na SDM do Krakova. Magis vrátane SDM potrvá od 15-31 júla a bude stáť 390 Eur. Prihlasovanie prebieha do konca decembra. Viac info na plagáte na nástenke v našom kostole a na stránke magis2016.org.

- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2016. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        9. 11. 8.00 Poďakovanie za 25 r. života Júliusa a prosba o Božiu pomoc 18.00 + František
Utorok          10. 11. 8.00 + Ján, Emil, Mária, Ľudmila 18.00 + Martin, Vilma, Mária
Streda           11. 11. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu 18.00 Úmysel
Štvrtok          12. 11. 8.00 + Ondrej Mišiak 18.00 + Ján, Blanka, Anna, Roman
Piatok            13. 11. 8.00 + Ján a rodičia 18.00 + Albín, Ľudmila
Sobota          14. 11. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel kňaza
Nedeľa          15. 11. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 01 2015

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 1. 11. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

1. 11. NEDEĽA - SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH o 15.00 pobožnosť
2. 11. Pondelok - SPOMIENKA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
3. 11. Utorok - Bl. Ruperta Mayera SJ, kňaza, spomienka
4. 11. Streda - Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
5. 11. Štvrtok - Všetkých svätých a blahoslavených Spoločnosti Ježišovej, sviatok
6. 11. Piatok - Všetkých zosnulých Spoločnosti Ježišovej, spomienka
7. 11. Sobota - 31. týždňa v Cezročnom období
8. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA DRUHÁ V OBDOBÍ CEZ ROK

- Bude 1.piatok v mesiaci november. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- V kostole na stolíku si môžete za dobrovoľný príspevok 1€, 2€, alebo viac, zakúpiť sviečku za nenarodené deti. Svojim darom podporíte aktivity Fóra života zamerané na ochranu života a rodiny. Svoj príspevok vložte do označenej pokladničky.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2016. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.
Odpustky v prospech zosnulých.
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Okrem tohto odpustového úkonu sa žiada splniť tri pod¬mienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        2. 11. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre P. Jozefa Dojčáka SJ 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Lukáša
Utorok            3. 11. 8.00 + Ladislav, Margita 18.00 + Margita, Apolónia, Ján
Streda             4. 11. 8.00 + Johanka, Fridrich, Juraj 18.00 Úmysel
Štvrtok            5. 11. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok              6. 11. 8.00 + Rudolf, Mária 18.00 + Peter
Sobota            7. 11. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel kňaza
Nedeľa            8. 11. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 25 2015

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 25. 10. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

25. 10. NEDEĽA - TRIDSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
26. 10. Pondelok - 30. týždňa v Cezročnom období
27. 10. Utorok - 30. týždňa v Cezročnom období
28. 10. Streda - Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
29. 10. Štvrtok - 30. týždňa v Cezročnom období

30. 10. Piatok - Bl. Dominika Collinsa SJ, mučeníka, spomienka
31. 10. Sobota - Sv. Alfonza Rodrígueza SJ, rehoľníka, spomienka
1. 11. NEDEĽA - VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ

- Dnešnú nedeľu 25. 10. 2015 bude SPOMIENKA NA P. PAVLA HORSKÉHO SJ pri príležitosti 20. výročia od jeho smrti (+29.10.1995). O 15.00 bude spomienka pri hrobe na cintoríne, o 16.00 sv. omša v našom kostole, o 17.00 výstava fotografií a premietnutie dokumentárneho filmu o živote P. Horského SJ. Viac informácií je na nástenke.
- Pozývame vás ku sviatosti zmierenia pred Spomienkou na všetkých zosnulých. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Pozývame vás na prednášku Kataríny Lachmanovej na tému: „AKO ZAOBCHÁDZAŤ S MOCOU?” Prednáška bude v našom kostole vo štvrtok 29. 10. 2015 po večernej sv. omši. Po prednáške bude v našich pastoračných priestoroch autogramiáda.
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.
- V kostole na stolíku si môžete za dobrovoľný príspevok 1€, 2€, alebo viac, zakúpiť sviečku za nenarodené deti. Svojim darom podporíte aktivity Fóra života zamerané na ochranu života a rodiny. Svoj príspevok vložte do označenej pokladničky.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2016. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      26. 10. 8.00 Za Božiu pomoc pre Miroslavu a Ľubomíru 18.00 + Mária Fazekašová
Utorok          27. 10. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Jaroslava a Etelku 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
Streda           28. 10. 8.00 + Ján, Margita 18.00 Úmysel darcu
Štvrtok          29. 10. 8.00 + Jozef, Berta 18.00 Poďakovanie za 60r. života Martina
Piatok            30. 10. 8.00 + Irena, Helena, Dušan, Peter 18.00 + Pavol, Amália
Sobota          31. 10. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel kňaza
Nedeľa            1. 11. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 18 2015

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 18. 10. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

18. 10. NEDEĽA - DVADSIATA DEVIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
19. 10. Pondelok - Sv. Jána de Brébeuf, Izáka Jogues, kňazov SJ a ich spol., mučeníkov
20. 10. Utorok - 29. týždňa v Cezročnom období
21. 10. Streda - 29. týždňa v Cezročnom období
22. 10. Štvrtok - Sv. Jána Pavla II., pápeža, spomienka
23. 10. Piatok - 29. týždňa v Cezročnom období
24. 10. Sobota - 29. týždňa v Cezročnom období
25. 10. NEDEĽA - TRIDSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dnešnú nedeľu je misijná nedeľa, Cirkev nás pozýva modliť sa za misie a misionárov. Po sv. omšiach je zbierka na misie. Za vaše dary úprimná vďaka.
- Na budúcu nedeľu 25. 10. 2015 bude SPOMIENKA NA P. PAVLA HORSKÉHO SJ pri príležitosti 20. výročia od jeho smrti (+29.10.1995). O 15.00 bude spomienka pri hrobe na cintoríne, o 16.00 sv. omša v našom kostole, o 17.00 výstava fotografií a premietnutie dokumentárneho filmu o živote P. Horského SJ. Viac informácií je na nástenke.
- Pozývame vás na biblické večery, ktoré sa budú konať vždy v pondelok v dome sestier sv. Františka. Tohoročná téma je spojená s nadchádzajúcim jubilejným rokom milosrdenstva “Premenení Božím milosrdným pohľadom”. Prvé stretnutie sa uskutoční 19. októbra 2015 o 17.00 hod. Viac informácií môžu záujemcovia nájsť na výveskách, alebo na www.kbd.sk
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.
- Na budúcu nedeľu sa mení čas: o 3. hodine ráno sa posúva na 2. hodinu stredoeurópskeho času.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      19. 10. 8.00 + Ľudmila 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku
Utorok          20. 10. 8.00 + Anna, Jozef 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Mariana
Streda           21. 10. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Ľubicu 18.00 Úmysel darcu
Štvrtok          22. 10. 8.00 + Ján, Mária, Ignác, Vilma, Lýdia 18.00 + Jozef, Agnesa, Jozef
Piatok            23. 10. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána a rodinu 18.00 + Eugen, Milan
Sobota          24. 10. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel kňaza
Nedeľa          25. 10. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 20.0    Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 11 2015

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 11. 10. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

11. 10. NEDEĽA - DVADSIATA ÔSMA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
12. 10. Pondelok - Bl. Jána Beyzyma SJ, kňaza
13. 10. Utorok - 28. týždňa v Cezročnom období

14. 10. Streda - Sv. Jána Ogilvie SJ muč., spomienka
15. 10. Štvrtok -Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
16. 10. Piatok - Sv. Margity Márie Alacoque, panny, spomienka

17. 10. Sobota - Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a muč., spomienka
18. 10. NEDEĽA - DVADSIATA DEVIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.
- Pozývame vás na slávnostné spievané vešpery, ktoré sa uskutočnia DNES 11. októbra 2015, o 17:00 hod. v našom jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža.
- Na budúcu nedeľu je misijná nedeľa, bude zbierka na misie.
- V Ríme riadne zasadanie biskupskej synody o rodine s témou: “Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete”. Sv. otec František, aj diecézny biskup Mons. Štefan Sečka nás vyzývajú k modlitbe za toto podujatie.
- Z rozhodnutia predstavených je z našej komunity preložený P. Martin Halčák SJ do komunity v Ivanke pri Dunaji. Ďakujeme mu za pôsobenie v našej komunite a v našom kostole a vyprosujeme mu Božiu pomoc a ochranu na novom mieste.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      12. 10. 8.00 Za zdravie a Božie pomoc pre Miladu a Máriu 18.00 Za Božie požehnanie pre Františku, pri príležitosti 91 r. života
Utorok          13. 10. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Máriu Chebeňovú, 77 r. života 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu a Oľgu
Streda           14. 10. 8.00 + Mária, Štefan, Mária 18.00 Úmysel darcu
Štvrtok          15. 10. 8.00 + Agnesa, Ján 18.00 + Ján
Piatok            16. 10. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Mrvovú 18.00 + Ľudmila, Ján
Sobota          17. 10. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel kňaza
Nedeľa          18. 10. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 04 2015

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 4. 10. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

4. 10. NEDEĽA - DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
5. 10. Pondelok - 27. týždňa v Cezročnom období
6. 10. Utorok - Bl. Diega Alojza de San Vitores SJ, muč., spomienka
7. 10. Streda - Ružencovej Panny Márie, spomienka
8. 10. Štvrtok - 27. týždňa v Cezročnom období
9. 10. Piatok - 27. týždňa v Cezročnom období
10. 10. Sobota - 27. týždňa v Cezročnom období
11. 10. NEDEĽA - DVADSIATA ÔSMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- 4. - 25. októbra 2015 sa v Ríme uskutoční riadne zasadanie biskupskej synody o rodine s témou: “Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete.”
Vnímajúc dôležitosť a nie ľahké výzvy pred ktorými synoda stojí, Sv. otec František, aj diecézny biskup Mons. Štefan Sečka nás vyzývajú k modlitbe za toto podujatie.
V závere svätej omše dnešnú nedeľu - 4.10.2015 (v deň otvorenia biskupskej synody) a potom v nasledujúce tri nedele, t.j. 11.10; 18.10 a 25.10. sa budeme spoločne modliť modlitbu Svätého otca Františka ku Svätej rodine. Na tento úmysel môžeme obetovať aj ďalšie modlitby, zvlášť modlitby posvätného ruženca počas októbrových pobožností.
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        5. 10. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Petru a Vieru 18.00 Za Božie požehnanie pre rod. Gejdošovú
Utorok            6. 10. 8.00 + Viktor, Cecília 18.00 + Pavol
Streda             7. 10. 8.00 Za Božiu pomoc pre Katarínu, Dávida a Karin 18.00 Úmysel darcu
Štvrtok            8. 10. 8.00 Poďakovanie za 99 r. života Bedřicha 18.00 + Anna, Ľudovít
Piatok              9. 10. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Sliackú 18.00 + Ján, Hermína, Miroslav
Sobota          10. 10. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel kňaza
Nedeľa          11. 10. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 20 2015

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 20. 9. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

20. 9. NEDEĽA - DVADSIATA PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
21. 9. Pondelok - Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
22. 9. Utorok - 25. týždňa v Cezročnom období
23. 9. Streda - Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
24. 9. Štvrtok - 25. týždňa v Cezročnom období
25. 9. Piatok - 25. týždňa v Cezročnom období
26. 9. Sobota - 25. týždňa v Cezročnom období
27. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pozývame Vás na prednášku Márie Raučinovej, GENDER ALEBO RODOVÁ IDEOLÓGIA. Prednáška bude v našom kostole vo štvrtok 24. 9. 2015 po sv. omši o 18:00 hod. Po prednáške bude stretnutie v pastoračných priestoroch.
- Pri príležitosti 4. výročia otvorenia procesu blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov bude v našom kostole v nedeľu 27. septembra o 16,00 hod. sv. omša, na ktorú vás pozývame.
- Od dnešnej nedele začnú sv. omše v našom kostole o 20.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        21. 9. 8.00 + z rod. Pientkovej 18.00 Za Božie požehnanie pre rod. Kelčíkovú a Hvastovú
Utorok            22. 9. 8.00 + Ján 18.00 + František a Aurélia
Streda             23. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa 18.00 Úmysel darcu
Štvrtok            24. 9. 8.00 Úmysel darcu 18.00 + Jozef, Valerián, Margita
Piatok             25. 9. 8.00 Za duše v očistci 18.00 + Margita, Ján
Sobota            26. 9. 8.00 Úmysel kňaza 18.00 Úmysel kňaza
Nedeľa            27. 9. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 13 2015

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 13. 9. 2015

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

13. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
14. 9. Pondelok - POVÝŠENIE SV. KRÍŽA, titulárny sviatok nášho kostola
15. 9. Utorok - SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť
16. 9. Streda - Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

17. 9. Štvrtok - Sv. Róberta Belarmína SJ, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
18. 9. Piatok - 24. týždňa v Cezročnom období
19. 9. Sobota - 24. týždňa v Cezročnom období
20. 9. NEDEĽA - DVADSIATA PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Po sv. omšiach sa cez tieto dni (11.9. - 19.9.2015) budeme modliť Novénu pred Národným pochodom za život. Pozývame vás na túto modlitbovú novénu.
- Pozývame Vás srdečne na slávnostnú sv. omšu, ktorá bude v našom kostole v pondelok 14. 9. 2015 o 18:00 hod. na sviatok Povýšenia sv. kríža.
- V utorok 15. 9. na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, budú v našom kostole sv. omše ráno o 7.00, 9.00 a večer o 18.00.
- Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Jeden z nich je záväzný. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu.
- Od budúcej nedele začnú sv. omše v našom kostole o 20.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        14. 9. 8.00 + Milan, Mária 18.00 + Branislav
Utorok            15. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Streda             16. 9. 8.00 + Ľudmila 18.00 Úmysel
Štvrtok            17. 9. 8.00 + Ján 18.00 Úmysel rod. Matuškovej
Piatok             18. 9. 8.00 Za dary Ducha Sv. pre Maximiliána a žiakov 18.00 Za Božie požehnanie pre rod. Juricovú a Leštákovú
Sobota            19. 9. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            20. 9. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »