Nov 23 2014

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA 23. 11. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

23. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA ŠTVRTÁ - SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA
24. 11. Pondelok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
25. 11. Utorok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muč., ľub. spomienka

26. 11. Streda Sv. Jána Berchmansa SJ, spomienka
27. 11. Štvrtok 34. týždňa v Cezročnom období
28. 11. Piatok 34. týždňa v Cezročnom období
29. 11. Sobota 34. týždňa v Cezročnom období

30. 11. NEDEĽA - PRVÁ ADVENTNÁ

- Kto sa dnes v nedeľu Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

- Jezuiti a Spoločenstvo rodín pozýva rodiny na duchovnú obnovu túto nedeľu 23. 11. 2014. O 16.00 bude sv. omša v našom kostole pre rodiny s deťmi. Po sv. omši bude program pre manželov v priestoroch Gymnázia sv. Andreja na tému: „SVIATOSŤ MANŽELSTVA ako znak spojenia Krista a Cirkvi (KKC 1661) Viac informácií je na výveske.
- Požehnanie adventných vencov bude pri sv. omšiach v sobotu 29.12. o 18.00 a v nedeľu o 7.00 a 9.00 hod.
- Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na Charitu. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- AK CHCETE HLBŠIE PREŽÍVAŤ ČAS ADVENTU, A PREHĹBIŤ SVOJ VZŤAH S BOHOM A S CIRKVOU, PONÚKAME DUCHOVNÉ CVIČENIA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE. Od Prvej adventnej nedele budeme každý deň samostatne meditovať nad textami zo Sv. Písma a stretávať sa v skupine raz za týždeň na spoločné zdieľanie. Prvé stretnutie bude v piatok 28. 11. 2014 po večernej sv. omši v pastoračných priestoroch nášho kláštora.
- Tretie biblické stretnutie z cyklu “Sila a účinnosť Božieho slova”, sa bude konať v pondelok 24.októbra o 17.30 hod. sa v dome školských sestier sv. Františka.

Úmysly svätých omší:

Pondelok    24. 11. 8.00 + Michal, Žofia 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku
Utorok        25. 11. 8.00 + Katarína, Ondrej 18.00 Za zomrelých, na ktorých si nikto nespomína
Streda         26. 11. 8.00 + Ladislav 18.00 Úmysel
Štvrtok        27. 11. 8.00 + Anton, Vincent, Emília, Anton, Oliva 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu
Piatok         28. 11. 8.00 Za zdravie Jána 18.00 Úmysel
Sobota        29. 11. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa        30. 11. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 02 2014

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA 2. 11. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

2. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA PRVÁ - Spomienka na Všetkých verných zosnulých
3. 11. Pondelok Bl. Ruperta Mayera, kňaza SJ, ľub. spomienka
4. 11. Utorok Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

5. 11. Streda Všetkých svätých zo Spoločnosti Ježišovej, sviatok
6. 11. Štvrtok 31. týždňa v Cezročnom období
7. 11. Piatok 31. týždňa v Cezročnom období
8. 11. Sobota 31. týždňa v Cezročnom období

9. 11. NEDEĽA - TRIDSIATA DRUHÁ - VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

- Bude prvý piatok v mesiaci november, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00

ODPUSTKY:
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustového úkonu sa žiada splniť tri pod¬mienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      3. 11. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre P. Jozefa Dojčáka SJ 18.00 + Viktória, Štefan, Ladislav
Utorok          4. 11. 8.00 + Karol, Žofia, Karol, Klementína 18.00 + Margita, Apolónia, Ján
Streda           5. 11. 8.00 + Jozef a rodina, + Mária a rodina 18.00 Úmysel
Štvrtok          6. 11. 8.00 + Milan, František Golský 18.00 + Rudolf, Mária Gazdarica
Piatok           7. 11. 8.00 + Gabriel, Veronika Šimek 18.00 + Alojz, Margita, Vladimír
Sobota          8. 11. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa          9. 11. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 19 2014

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA 19. 10. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

19. 10. NEDEĽA - DVADSIATA DEVIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 sv. ruženec
20. 10. Pondelok 29. týždňa v Cezročnom období
21. 10. Utorok 29. týždňa v Cezročnom období
22. 10. Streda 29. týždňa v Cezročnom období
23. 10. Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období
24. 10. Piatok 29. týždňa v Cezročnom období
25. 10. Sobota Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina v Spišskej kapitule
26. 10. NEDEĽA - TRIDSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Dnes je misijná nedeľa, Cirkev nás pozýva hlbšie si uvedomiť ako uskutočňujeme poslanie, ktoré nám dal Ježiš: ohlasovať jeho evanjelium. Modlime sa za misionárov i tých, ktorí nepoznajú Ježiša, aby ho prijali za Spasiteľa. Pri sv. omšiach je zbierka na misie. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Pozývame vás na sv. omšu s misionármi z Indie 23.10.2014 o 18.00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku. Po sv. omši si budete môcť vypočuť príbehy, zakúpiť kalendáre, či pohľadnice na rok 2015 odhaľujúce krásu ľudí v Indii a ich práce.
- Jezuiti a Spoločenstvo rodín pozýva rodiny na duchovnú obnovu na budúcu nedeľu 26. 10. 2014. O 16.00 bude sv. omša v našom kostole pre rodiny s deťmi. Po sv. omši bude program pre manželov v priestoroch Gymnázia sv. Andreja na tému: „AKO MUŽA A ŽENU ICH STVORIL” (Gen 1,27). Viac informácií je na výveske v predsieni kostola.
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok    20. 10. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Tkáčikovú a Mäsiarovú 18.00 + Etela Sutereková
Utorok        21. 10. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Violu a Stanislava 18.00 + Štefan
Streda         22. 10. 8.00 Poďakovanie za 60r. života Márie 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janu
Štvrtok        23. 10. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána a syna Jána 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
Piatok         24. 10. 8.00 + Juraj, Fridrich, Viera 18.00 + Františka, Karol
Sobota        25. 10. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa        26. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 13 2014

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA 12. 10. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

12. 10. NEDEĽA - DVADSIATA ÔSMA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 sv. ruženec
13. 10. Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období
14. 10. Utorok 28. týždňa v Cezročnom období
15. 10. Streda Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
16. 10. Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období
17. 10. Piatok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a muč., spomienka
18. 10. Sobota Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
19. 10. NEDEĽA - DVADSIATA DEVIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok    13. 10. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Jackovú 18.00 Za pokoj v rodine Ľudmily, Stanislava, Matúša
Utorok        14. 10. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Máriu Chebeňovú 18.00 + Jaroslav
Streda         15. 10. 8.00 + František, Mária 18.00 Úmysel
Štvrtok        16. 10. 8.00 + Stanislav 18.00 + Ján, Štefan, Albína
Piatok         17. 10. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Za zdravie pre Vlastu a Miroslava
Sobota        18. 10. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa        19. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 05 2014

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA 5. 10. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

5. 10. NEDEĽA - DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť na 1.nedeľu
6. 10. Pondelok Bl. Diega de San Vitores SJ, mučeníka, spomienka
7. 10. Utorok Ružencovej Panny Márie, spomienka
8. 10. Streda 27. týždňa v Cezročnom období
9. 10. Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období
10. 10. Piatok 27. týždňa v Cezročnom období
11. 10. Sobota 27. týždňa v Cezročnom období
12. 10. NEDEĽA - DVADSIATA ÔSMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.
- V sobotu 11.10.2014 príde do nášho kostola P. Robert Balek SVD misionár v Rusku, v Moskve. O 16.30 predstaví v misijnej prezentácii svoju misiu v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu s fotografiami a suvenírmi. Odslúži sv. omšu o 18:00 hod. s misijnou kázňou. Po sv. omši bude podľa záujmu pokračovať v prezentácii. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz to má byť chrám. Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú “Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve” s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší, ktoré sa v chráme Sv. Oľgy v Moskve už slúžia a budú slúžiť každý rok za všetkých darcov a za živých alebo zosnulých zapísaných na tehličkách, kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      6. 10. 8.00 + Dana 18.00 + Mária, Anton Šľachta
Utorok          7. 10. 8.00 + Jozef, Peter, Anna 18.00 + Eduard
Streda           8. 10. 8.00 Za Božiu pomoc pre rod. Hosťovskú 18.00 Úmysel
Štvrtok          9. 10. 8.00 + Mária, Štefan, Katarína, Ján 18.00 + Oľga
Piatok         10. 10. 8.00 + Jozef, Stanislav 18.00 + Jonáš, Ľudmila
Sobota        11. 10. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa        12. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 05 2014

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA 28. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

28. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
29. 9. Pondelok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
30. 9. Utorok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
1. 10. Streda Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
2. 10. Štvrtok Sv. anjelov strážcov, spomienka

3. 10. Piatok Sv. Františka Borgiu SJ, spomienka
4. 10. Sobota Sv. Františka Assiského, spomienka

5. 10. NEDEĽA - DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bude prvý piatok v mesiaci október, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.
- V sobotu 11.10.2014 príde do nášho kostola P. Robert Balek SVD misionár v Rusku, v Moskve. O 16.30 predstaví v misijnej prezentácii svoju misiu v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu s fotografiami a suvenírmi. Odslúži sv. omšu o 18:00 hod. s misijnou kázňou. Po sv. omši bude podľa záujmu pokračovať v prezentácii. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz by to malo vyzerať ako chrám. Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú “Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve” s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší, ktoré sa v chráme Sv. Oľgy v Moskve už slúžia a budú slúžiť každý rok za všetkých darcov a za živých alebo zosnulých zapísaných na tehličkách, kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      29. 9. 8.00 + rod. Dlugošová a Gondkovičová 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
Utorok          30. 9. 8.00 + Mária, Félix, Júlia, Veronika 18.00 + Miroslav Gvizd
Streda           1. 10. 8.00 + Ondrej Myšiak 18.00 Úmysel
Štvrtok          2. 10. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok            3. 10. 8.00 + František 18.00 Poďakovanie za 90 r. života Františky
Sobota          4. 10. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa          5. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 29 2014

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA 28. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

28. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
29. 9. Pondelok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
30. 9. Utorok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
1. 10. Streda Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
2. 10. Štvrtok Sv. anjelov strážcov, spomienka

3. 10. Piatok 24. týždňa v Cezročnom období
4. 10. Sobota Sv. Františka Assiského, spomienka
5. 10. NEDEĽA - DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bude prvý piatok v mesiaci október, spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00
- Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október. V kostole sa budeme modliť cez týždeň pred sv. omšami a v nedeľu o 15.00.
- V sobotu 11.10.2014 príde do nášho kostola P. Robert Balek SVD misionár v Rusku, v Moskve. O 16.30 predstaví v misijnej prezentácii svoju misiu v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu s fotografiami a suvenírmi. Odslúži sv. omšu o 18:00 hod. s misijnou kázňou. Po sv. omši bude podľa záujmu pokračovať v prezentácii. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz by to malo vyzerať ako chrám. Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú “Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve” s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší, ktoré sa v chráme Sv. Oľgy v Moskve už slúžia a budú slúžiť každý rok za všetkých darcov a za živých alebo zosnulých zapísaných na tehličkách, kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      29. 9. 8.00 + rod. Dlugošová a Gondkovičová 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
Utorok          30. 9. 8.00 + Mária, Félix, Júlia, Veronika 18.00 + Miroslav Gvizd
Streda           1. 10. 8.00 + Ondrej Myšiak 18.00 Úmysel
Štvrtok          2. 10. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok            3. 10. 8.00 + František 18.00 Poďakovanie za 90 r. života Františky
Sobota          4. 10. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Úmysel
Nedeľa          5. 10. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 21 2014

DVADSIATA PIATA NEDEĽA 21. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

21. 9. NEDEĽA - DVADSIATA PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
22. 9. Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období
23. 9. Utorok Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
24. 9. Streda 25. týždňa v Cezročnom období
25. 9. Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období
26. 9. Piatok 25. týždňa v Cezročnom období
27. 9. Sobota Sv. Vincenta de Paul, spomienka, r. 1540 pápež Pavol III. potvrdil Spol. Ježišovu
28. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠIESTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pri príležitosti 3. výročia otvorenia procesu blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov vás pozývame do Jezuitského kostola v Ružomberku dňa 21. septembra (nedeľa) o 16,30 hod. na sv. omšu, kde si priblížime ich príklad viery pre súčasnú rodinu.
- Dnešnou nedeľou začínajú nedeľné sv. omše pre študentov o 20.00 v našom kostole.
- 22. - 28. septembra 2014 sa konajú celonárodné oslavy 150. výročia narodenia Andreja Hlinku pod názvom „Dni Andreja Hlinku”. V stredu 24.9. 2014 bude v našom kostole organový koncert. Účinkovať bude David di Fiore z USA. Celý program je na výveske v predsieni kostola.
- Katolícke biblické dielo Vás srdečne Vás pozýva na pravidelné prednáškovo - modlitebné stretnutia s Božím slovom: „Sila a účinnosť Božieho slova”, ktoré sa uskutočnia v Ružomberku, v Dome školských sestier sv. Františka, Zelená 2, dňa 22.9. - 20.10. - 24.11. - 15.12. 2014 - vždy v pondelok o 17.30 hod. Čítať a nachádzať inšpiráciu pre modlitbu budeme v knihe Skutky apoštolov. Prineste si so sebou Sväté písmo.
- Vo štvrtok 25. 9. 2014 bude po večernej sv. omši prednáška Kataríny Lachmanovej na tému: „KARIKATÚRY BOHA”. Po sv. omši bude autogramiáda v pastoračných priestoroch.
- Vincentská rodina organizuje 8. ročník celoslovenskej zbierky Boj proti hladu. Kúpou medovníkového srdiečka zmiernime utrpenie hladujúcich a negramotných ľudí v Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku a Rusku. Zbierka v našej farnosti sa uskutoční 28.9.2014 po svätých omšiach vo všetkých kostoloch v Ružomberku.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      22. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu, Dávida a Katrin 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Františka
Utorok          23. 9. 8.00 Poďakovanie za 40 r. manželstva Jána a Anny 18.00 + Jozef, Anežka, Jozef
Streda           24. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu, Katarínu a Máriu 18.00 Úmysel
Štvrtok          25. 9. 8.00 Za Božie požehnanie pre Jaroslava s rodinou 18.00 + Fridrich Baranec
Piatok            26. 9. 8.00 + Ondrej, Mária, Jozef, Metod 18.00 + Ján, Margita
Sobota          27. 9. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          28. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 14 2014

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA 14. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

14. 9. NEDEĽA - POVÝŠENIE SV. KRÍŽA TITULÁRNY SVIATOK NÁŠHO KOSTOLA
15. 9. Pondelok Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť, sv. omše 7.00, 9.00, 18.00
16. 9. Utorok Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
17. 9. Streda Sv. Róberta Belarmína SJ, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18. 9. Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období
19. 9. Piatok 24. týždňa v Cezročnom období

20. 9. Sobota Sv. Ondreja Kim Taegona kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
21. 9. NEDEĽA - DVADSIATA PIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Pri príležitosti 3. výročia otvorenia procesu blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov vás pozývame do Jezuitského kostola v Ružomberku dňa 21. septembra (nedeľa) o 16,30 hod. na sv. omšu, kde si priblížime ich príklad viery pre súčasnú rodinu.
- Tento týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Jeden z nich je záväzný. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu.
- Katolícke biblické dielo Vás srdečne Vás pozýva na pravidelné prednáškovo - modlitebné stretnutia s Božím slovom: „Sila a účinnosť Božieho slova”, ktoré sa uskutočnia v Ružomberku, v Dome školských sestier sv. Františka, Zelená 2, dňa 22.9. - 20.10. - 24.11. - 15.12. 2014 - vždy v pondelok o 17.30 hod. Čítať a nachádzať inšpiráciu pre modlitbu budeme v knihe Skutky apoštolov. Prineste si so sebou Sväté písmo.
- Ponúkame vám jezuitské stolové kalendáre na rok 2015. Môžete si ich zakúpiť, cena 2,50 €.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      15. 9. 7.00 Úmysel           9.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Utorok          16. 9. 8.00 + František, Juliána 18.00 + Ladislav
Streda           17. 9. 8.00 + Ján, Mária 18.00 Úmysel
Štvrtok          18. 9. 8.00 + z rodiny Kaletových a Bruncových 18.00 +Ján, Helena, Karol
Piatok            19. 9. 8.00 Za Božiu pomoc pre Miroslavu 18.00 + Helena
Sobota          20. 9. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          21. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 07 2014

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA 7. 9. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

7. 9. NEDEĽA - DVADSIATA TRETIA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 bude pobožnosť
8. 9. Pondelok Narodenie Panny Márie, sviatok
9. 9. Utorok Sv. Petra Clavera, kňaza SJ, misionára, spomienka
10. 9. Streda Bl. Františka Gárate, rehoľného brata SJ, spomienka
11. 9. Štvrtok 23. týždňa v Cezročnom období
12. 9. Piatok Najvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka
13. 9. Sobota Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
14. 9. NEDEĽA - DVADSIATA ŠTVRTÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ - POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
TITULÁRNY SVIATOK NÁŠHO KOSTOLA

Úmysly svätých omší:

Pondelok        8. 9. 8.00 + Mária, Bohuš 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava
Utorok            9. 9. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Eduarda a Ľuboslavu 18.00 + Ján, Mária, Vincent, Valéria
Streda           10. 9. 8.00 + Viktor, Cecília, Jozef 18.00 Úmysel
Štvrtok          11. 9. 8.00 + Vendelín, Pavlína 18.00 +Branislav
Piatok            12. 9. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Máriu Chebeňovú 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Dorotku a rodičov
Sobota          13. 9. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          14. 9. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »