Aug 24 2014

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA 24. 8. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

24. 8. NEDEĽA - DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
25. 8. Pondelok Sv. Jozefa de Calasanz, kňaza, ľub. spomienka
26. 8. Utorok 21. týždňa v Cezročnom období
27. 8. Streda Sv. Moniky, spomienka
28. 8. Štvrtok Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka

29. 8. Piatok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
30. 8. Sobota 21. týždňa v Cezročnom období
31. 8. NEDEĽA - DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly svätých omší:

Pondelok      25. 8. 8.00 Za zdravie Anny 18.00 + Karol, Albína
Utorok          26. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku 18.00 Za dary Ducha Sv. pre Simonu
Streda           27. 8. 8.00 + Edita Vrzgulová 18.00 Úmysel
Štvrtok          28. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jakuba 18.00 + Štefan
Piatok            29. 8. 8.00 + František 18.00 + Roman
Sobota          30. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          31. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 17 2014

DVADSIATA NEDEĽA 17. 8. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

17. 8. NEDEĽA - DVADSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
18. 8. Pondelok 20. týždňa v Cezročnom období
19. 8. Utorok 20. týždňa v Cezročnom období
20. 8. Streda Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
21. 8. Štvrtok Sv. Pia X., pápeža, spomienka

22. 8. Piatok Panny Márie Kráľovnej, spomienka
23. 8. Sobota 20. týždňa v Cezročnom období
24. 8. NEDEĽA - DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie
V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi.
Z týchto dôvodov vyhlasujeme osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch 15. - 22. augusta 2014. Pozývame farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za pokoj vo svete.
V našom kostole budú modlitby za mier a zmierenie v tomto týždni po sv. omšiach.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      18. 8. 8.00 Poďakovanie za 45 r. manželstva a prosba o Božiu pomoc pre manželov Cevárovcov 18.00 + Honor, Albína, Ján
Utorok          19. 8. 8.00 + Ján 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Vaisovú a Mikovú
Streda           20. 8. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Úmysel
Štvrtok          21. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Marcela a Annu 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Pongrácovú
Piatok            22. 8. 8.00 + Michal, Antónia 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu a deti
Sobota          23. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          24. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 10 2014

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA 10. 8. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

10. 8. NEDEĽA - DEVÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
11. 8. Pondelok Sv. Kláry, panny, spomienka
12. 8. Utorok 19. týždňa v Cezročnom období
13. 8. Streda 19. týždňa v Cezročnom období
14. 8. Štvrtok Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
15. 8. Piatok NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, Slávnosť, prikázaný sviatok
16. 8. Sobota 19. týždňa v Cezročnom období
17. 8. NEDEĽA - DVADSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V piatok na slávnosť NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE budú sv. omše ráno o 8.00, na poludnie o 12.15 a večer o 18.00.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      11. 8. 8.00 + Viktor, Cecília 18.00 Za zdravie pre Ivana, Jána, Naďu a Stanislava
Utorok          12. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja a Dominiku 18.00 + rodina Jankyová a Priesolová
Streda           13. 8. 8.00 + Anna, Janka 18.00 Úmysel
Štvrtok          14. 8. 8.00 + Anna, Cyprián 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Plávkovú a Chriašteľovú
Piatok            15. 8. 8.00 + Štefan, Marian, Jolana 12.15 Úmysel

18.00 Úmysel

Sobota          16. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          17. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 03 2014

OSEMNÁSTA NEDEĽA 3. 8. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

3. 8. NEDEĽA - OSEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
4. 8. Pondelok Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka
5. 8. Utorok 18. týždňa v Cezročnom období
6. 8. Streda PREMENENIE PÁNA, sviatok
7. 8. Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom období
8. 8. Piatok Sv. Dominika kňaza, spomienka

9. 8. Sobota Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
10. 8. NEDEĽA - DEVÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Púť k P. Márii Snežnej na chate v Trlenskej doline bude v nedeľu 3. 8. 2014. Od 14.00 možnosť sv. spovede, o 14.15 sv. ruženec, o 15.00 sv. omša. Hlavný celebrant bude vdp. Ondrej Šmidriak. O 17.00 vešpery pri lurdskej jaskyni. Viac informácií je na výveske. Preto dnes popoludní v našom kostole pobožnosť na 1.nedeľu NEBUDE.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        4. 8. 8.00 + Aurélia, František 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Denisu a Stanislava
Utorok            5. 8. 8.00 + Mária, Bartolomej, Mária, Jozef 18.00 + Mária, Elena, Milan
Streda             6. 8. 8.00 + Vladimír, Ladislav, Vladimír 18.00 Úmysel
Štvrtok            7. 8. 8.00 + Viktor, Cecília 18.00 + Ján
Piatok              8. 8. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Maroša a + František 18.00 Úmysel
Sobota            9. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa         10. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 20 2014

ŠESTNÁSTA NEDEĽA 20. 7. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

20. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
21. 7. Pondelok Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka
22. 7. Utorok Sv. Márie Magdalény, spomienka
23. 7. Streda Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

24. 7. Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období
25. 7. Piatok Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
26. 7. Sobota Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
27. 7. NEDEĽA - SEDEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Púť k P. Márii Snežnej na chate v Trlenskej doline bude v nedeľu 3. 8. 2014. Od 14.00 možnosť sv. spovede, o 15.00 sv. omša. Hlavný celebrant bude vdp. Ondrej Šmidriak. Viac informácií je na výveske.
- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      21. 7. 8.00 + Anna 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Karlu a Alicu
Utorok          22. 7. 8.00 + Margita, Ľubomír, Mária 18.00 + Magdaléna
Streda           23. 7. 8.00 Za Božiu pomoc pre Petra, Miroslava a Zuzanu 18.00 Úmysel
Štvrtok          24. 7. 8.00 Za Božie milosti pre Ľubicu 18.00 + Mária
Piatok            25. 7. 8.00 Za Božiu pomoc pre Jaroslava 18.00 Za zdravie a Božiu požehnanie pre Idu a Janu
Sobota          26. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Poďakovanie za 90 r. života Margity a za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa          27. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 13 2014

PÄTNÁSTA NEDEĽA 13. 7. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

13. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
14. 7. Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období

15. 7. Utorok Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
16. 7. Streda Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka
17. 7. Štvrtok Sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

18. 7. Piatok 15. týždňa v Cezročnom období
19. 7. Sobota 15. týždňa v Cezročnom období
20. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      14. 7. 8.00 Za Božiu pomoc pre Pavla a Juliánu 18.00 + Ferdinand, rodičia a súrodenci
Utorok          15. 7. 8.00 + Jozef a rodina 18.00 + Alžbeta, Jakub, Jolana
Streda           16. 7. 8.00 + Miroslav 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku a Pavla
Štvrtok          17. 7. 8.00 Za duše v očistci 18.00 Za Božiu pomoc pre rod. Jančiovú
Piatok            18. 7. 8.00 + Jozef, Anna a rodičia 18.00 Poďakovanie za 86 r. života Ľudmily
Sobota          19. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          20. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 06 2014

ŠTRNÁSTA NEDEĽA 6. 7. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

6. 7. NEDEĽA - ŠTRNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ - o 15.00 pobožnosť
7. 7. Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období
8. 7. Utorok 14. týždňa v Cezročnom období
9. 7. Streda 14. týždňa v Cezročnom období
10. 7. Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období
11. 7. Piatok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
12. 7. Sobota 14. týždňa v Cezročnom období
13. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Mládežnícke sv. omše, ktoré bývali v pondelok o 19.30 už skončili a tiež skončili sv. omše pre vysokoškolákov, ktoré bývali v našom kostole v nedeľu o 20.00. Znovu začnú po prázdninách.

- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        7. 7. 8.00 + Viktor, Cecília 18.00 + Agnesa, Ján, Mária Ján
Utorok            8. 7. 8.00 Za Božie požehnanie pre rodiny Jána, Márie a Judity 18.00 Úmysel
Streda             9. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Fričovú 18.00 Za Božiu pomoc pre Alenu, Ervína a rodinu
Štvrtok          10. 7. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Jaroslava Baranca 18.00 + Juraj
Piatok            11. 7. 8.00 + Ondrej, Anna 18.00 + Jarmila a Stanislav Penciakovci
Sobota          12. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          13. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 30 2014

TRINÁSTA NEDEĽA - SLÁVNOSŤ SV. APOŠTOLOV PETRA A PAVLA

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

29. 6. TRINÁSTA NEDEĽA - SLÁVNOSŤ SV. APOŠTOLOV PETRA A PAVLA o 15.00 pobožnosť
30. 6. Pondelok prvých sv. mučeníkov Cirkvi v Ríme, ľub. spomienka
1. 7. Utorok 13. týždňa v Cezročnom období
2. 7. Streda Návšteva Panny Márie, sviatok
3. 7. Štvrtok Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
4. 7. Piatok 13. týždňa v Cezročnom období
5. 7. Sobota SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, slávnosť
6. 7. NEDEĽA - ŠTRNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

- Dnes je Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Bude 1.piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00hod.
- Sv. omše v sobotu 5. júla budú o 7.00, 9.00 a 18.00
- Mládežnícke sv. omše, ktoré bývali v pondelok o 19.30 už skončili. Začnú po prázdninách. Sv. omše pre vysokoškolákov v našom kostole, v nedeľu o 20.00 dnešnou nedeľou končia. Znovu začnú po prázdninách.
- Od pondelka do piatka bude v našom kostole prebiehať Kurz pre chrámových organistov a kantorov, ktorý organizuje Katedra hudby PF KU v Ružomberku. Účastníci kurzu sa budú každé ráno o 6:45 hod. modliť spevom Ranné chvály a meditovať za sprievodu organovej hudby. Na tieto modlitby ste pozvaní všetci. Každý večer o 18:00 budú spievať a hrať pri sv. omši. Vo štvrtok po sv. omši nám urobia krátky koncert.
- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      30. 6. 8.00 + Peter Jarolín 18.00 Za zdravie a B. pomoc pre Máriu a rodinu
Utorok            1. 7. 8.00 + Ľudovít 18.00 Úmysel
Streda             2. 7. 8.00 + Ladislav 18.00 Úmysel
Štvrtok            3. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jakuba, Petra a Alenu 18.00 Za povolania do SJ
Piatok              4. 7. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Pavla Chebeňa a poďakovanie za 50 r. života 18.00 + Anna, Augustín, Milan
Sobota            5. 7. 7.00 Úmysel         9.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            6. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 22 2014

DVANÁSTA NEDEĽA 22. 6. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

22. 6. DVANÁSTA NEDEĽA o 15.00 pobožnosť o 18.00 sv. omša v rámci Novény
23. 6. Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období
24. 6. Utorok NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť
25. 6. Streda 12. týždňa v Cezročnom období
26. 6. Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období

27. 6. Piatok NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť
28. 6. Sobota Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
29. 6. NEDEĽA - SV.PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť

- Bratia a sestry, pozývame vás na Novénu k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá začala v stredu 18. 6. 2014. Novéna vyvrcholí na Slávnosť Božského Srdca v piatok 27. 6. 2014 slávnostnou sv. omšou. Veriaci, ktorý sa na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
- Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.
- Mládežnícke sv. omše, ktoré bývali v pondelok o 19.30 už skončili. Začnú po prázdninách. Sv. omše pre vysokoškolákov v našom kostole, v nedeľu o 20.00 budú do konca júna. Znovu začnú po prázdninách.
- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      23. 6. 8.00 + Milan 18.00 + Jozef Miláček
Utorok          24. 6. 8.00 + Ján 18.00 Úmysel
Streda           25. 6. 8.00 + Ignác, Vilma, Ján, Mária 18.00 + Ján, Emerika
Štvrtok          26. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Dezidera 18.00 + rodičia a brat
Piatok            27. 6. 8.00 Za dary Ducha Sv. pre deti a vnúčatá 18.00 + Vladimír, rodičia, Darina
Sobota          28. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          29. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 15 2014

JEDENÁSTA NEDEĽA - NAJSV. TROJICE 15. 6. 2014

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

15. 6. JEDENÁSTA NEDEĽA, NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, Slávnosť - o 15.00 pobožnosť
16. 6. Pondelok 11. týždňa v Cezročnom období
17. 6. Utorok 11. týždňa v Cezročnom období
18. 6. Streda 11. týždňa v Cezročnom období

19. 6. Štvrtok NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI, Slávnosť
20. 6. Piatok 11. týždňa v Cezročnom období
21. 6. Sobota Sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka SJ, spomienka

22. 6. DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Vo štvrtok na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 8.00, 12.15 a 18.00hod. Po sv. omši o 18.00 bude katechéza na tému: Panna Mária, Pomocnica kresťanov. Katechézu bude mať P. František Kovaľ SJ.
- Bratia a sestry, pozývame vás na Novénu k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá začína v stredu 18. 6. 2014. Novéna vyvrcholí na Slávnosť Božského Srdca v piatok 27. 6. 2014 slávnostnou sv. omšou.
- Mládežnícke sv. omše, ktoré bývali v pondelok o 19.30 už skončili. Začnú po prázdninách. Sv. omše pre vysokoškolákov v našom kostole, v nedeľu o 20.00 budú do konca júna. Znovu začnú po prázdninách.

- Jezuiti a sestry Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí vo veku 18 - 35 rokov na tábor Cesta-Pravda-Život v termíne 27.7. - 3.8.2014 na Trlenskú chatu pri Ružomberku. Bližšie informácie na našej internetovej stránke www.jezuiti.sk.

Úmysly svätých omší:

Pondelok      16. 6. 8.00 + Karol, Mária, Anna, Edita 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra a rodinu
Utorok          17. 6. 8.00 + Ondrej Mišiak 18.00 + Ľudmila, Jozef
Streda           18. 6. 8.00 Gizela, Imrich 18.00 Úmysel
Štvrtok          19. 6. 8.00 + Ján, Lýdia 18.00 + Alojz, Margita
Piatok            20. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu a Alojza 18.00 + Bernard, Mária
Sobota          21. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa          22. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »