Aug 21 2016

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK 21. 8. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

21. 8. NEDEĽA - DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ
22. 8. Pondelok - Panny Márie Kráľovnej
23. 8. Utorok - Sv. Ruženy Limskej, panny

24. 8. Streda - sv. Bartolomeja, apoštola, Sviatok
25. 8. Štvrtok - Sv. Ľudovíta, Sv. Jozefa Kalazanského, kňaza
26. 8. Piatok - 21. týždňa v cezročnom období
27. 8. Sobota - sv. Moniky
28. 8. NEDEĽA - DVADSIATA DRUHÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Komisia pre mládež v spišskej diecéze vás pozýva na stretnutie po Svetových dňoch mládeže v Krakove do Ružomberka v pondelok 29. augusta 2016. O 10.30 bude sv. omša v kostole sv. Rodiny v Rybárpoli, ktorú bude celebrovať spišský biskup Mons. Štefan Sečka. O 13.00 v aule sv. Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite bude program, kde odznejú svedectvá mladých zo Svetových dní a navštívia nás hostia z Poľska.
- Veriaci z farnosti Černová, ktorí putujú do Ríma majú ešte voľné miesta, preto by radi privítali nových záujemcov o túto púť. Odchod je v nedeľu 11. septembra a návrat v piatok 16 septembra. Cena je 220 €. V cene je ubytovanie a polopenzia. Viac informácií je na nástenke.

Služby v kostole

ROK

2016

Pondelok

22. 8.

sv. omša o 8:00h

P. Revák

sv. omša o 18:00h

P. Gábriš

Čas

7.30

Spovedanie

P. Gábriš

17.30

P. Revák

Utorok

23. 8.

P. Gábriš

P. Revák

7.30

P. Revák

17.30

P. Adamík

Streda

24. 8.

P. Adamík

P. Revák

7.30

P. Revák

17.30

P. Adamík

Štvrtok

25. 8.

P. Revák

P. Adamík

7.30

P. Adamík

17.30

P. Revák

Piatok

26. 8.

P. Revák

P. Adamík

7.30

P. Adamík

17.30

P. Revák

Sobota

27. 8.

P. Revák

P. Kovaľ

7.30

P. Kovaľ

17.30

P. Revák

P. Adamík

7.00h

9.00h

20.00h

Nedeľa

28. 8.

Sv. omša

Sv. omša

Sv. omša

P. Kovaľ

P. Adamík

P. Revák

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 14 2016

DVADSIATA NEDEĽA CEZ ROK 14. 8. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

14. 8. NEDEĽA - DVADSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ
15. 8. Pondelok - Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
16. 8. Utorok - Sv. Štefana Uhorského

17. 8. Streda - 20. týždňa v cezročnom období
18. 8. Štvrtok - 20. týždňa v cezročnom období
19. 8. Piatok - 20. týždňa v cezročnom období

20. 8. Sobota - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
21. 8. NEDEĽA - DVADSIATA PRVÁ V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V Pondelok na Nanebovzatie Panny Márie je prikázaný sviatok. Sv. omše v našom kostole budú o 8. 00, 12.15 a o 18.00.

- Veriaci z farnosti Černová, ktorí putujú do Ríma majú ešte voľné miesta, preto by radi privítali nových záujemcov o túto púť. Odchod je v nedeľu 11. septembra a návrat v piatok 16 septembra. Cena je 220 €. V cene je ubytovanie a polopenzia. Viac informácií je na nástenke.

Služby v kostole:

ROK

2016

Pondelok

15. 8.

sv. omša o 8:00h

P. Dufka

sv. omša o 18:00h

12.15 P. Gábriš

18.00 P. Revák

Čas

7.30

Spovedanie

nespovedáme

17.30

nespovedáme

Utorok

16. 8.

P. Gábriš

P. Revák

7.30

P. Revák

17.30

P. Kovaľ

Streda

17. 8.

P. Gábriš

P. Revák

7.30

P. Revák

P. Kovaľ

17.30

P. Kovaľ

P. Gábriš

Štvrtok

18. 8.

P. Kovaľ

P. Adamík

7.30

P. Gábriš

17.30

P. Kovaľ

Piatok

19. 8.

P. Revák

P. Kovaľ

7.30

P. Gábriš

P. Kovaľ

17.30

P. Gábriš

P. Revák

Sobota

20. 8.

P. Revák

P. Kovaľ

7.30

P. Kovaľ

P. Gabriš

17.30

P. Revák

P. Gábriš

7.00h

9.00h

20.00h

Nedeľa

21. 8.

Sv. omša

Sv. omša

Sv. omša

P. Revák

P. Adamík

P. Revák

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 08 2016

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 7. 8. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

7. 8. NEDEĽA - DEVÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8. 8. Pondelok - Sv. Dominika, kňaza
9. 8. Utorok - Sv. Terézie Benedikty s Kríža, spolupatrónky Európy, sviatok

10. 8. Streda - Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
11. 8. Štvrtok - Sv. Kláry, panny
12. 8. Piatok - 19. týždňa v cezročnom období
13. 8. Sobota - 19. týždňa v cezročnom období

14. 8. NEDEĽA - DVADSIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 Túto nedeľu 7. augusta vás pozývame na púť k P. M. Snežnej pri jezuitskej kaplnke v Trlenskej doline. Od 14.00h bude možnosť pristúpiť k sv. spovedi a o 15.00 je slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať P. Rudolf Uher - provinciál SJ. Objednané autobusy pôjdu z autobusovej stanice o 13.00 a 13.45 po autobusových zastávkach tak, ako sú vypísané na nástenke. Späť do mesta autobusy pôjdu o 17,30 a 18,30.
 Kongregácia misionárok Najsvätejšie sviatosti oltárnej, pozýva dievčatá od 16 -30 rokov na duchovné a misijné stretnutie do Važca. Stretnutie sa uskutoční od 2 - 4 septembra. Viac informácií nájdete na nástenke.
 Sv. omše v nedeľu o 20.00 sú aj cez prázdniny.

Služby v kostole

ROK

2016

Pondelok

8. 8.

sv. omša o 8:00h

P. Revák

sv. omša o 18:00h

P. Kovaľ

Čas

7.30

Spovedanie

P. Kovaľ

17.30

P. Revák

Utorok

9. 8.

P. Gábriš

P. Revák

7.30

P. Revák,

17.30

P. Gábriš

Streda

10. 8.

P. Gábriš

P. Revák

7.30

P. Revák

P. Kovaľ

17.30

P. Kovaľ

P. Gábriš

Štvrtok

11. 8.

P. Gábriš

P. Kovaľ

7.30

P. Kovaľ

17.30

P. Gábriš

Piatok

12. 8.

P. Revák

P. Gábriš

7.30

P. Gábriš

P. Kovaľ

17.30

P. Kovaľ

P. Revák

Sobota

13. 8.

P. Revák

P. Kovaľ

7.30

P. Kovaľ

P. Gabriš

17.30

P. Revák

P. Gábriš

7.00h

9.00h

20.00h

Nedeľa

14. 8.

Sv. omša

Sv. omša

Sv. omša

P. Revák

P. Kovaľ

P. Kovaľ

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 30 2016

OSEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 31.7. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

31. 7. NEDEĽA - OSEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
1. 8. Pondelok - Sv. Alfonza Máriu de Liguori - biskupa a učiteľa Cirkvi
2. 8. Utorok - 18. týždňa v cezročnom období
3. 8. Streda - 18. týždňa v cezročnom období

4. 8. Štvrtok - Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
5. 8. Piatok - 18. týždňa v cezročnom období
6. 8. Sobota - Premenenie Pána, sviatok
7. 8. NEDEĽA - DEVÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Bude prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budeme pol hod. pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Z rozhodnutia P. Provinciála SJ, službu rektora nášho kostola „Povýšenia sv. kríža” od 1. augusta preberie P. František Kovaľ SJ. Zároveň ďakujeme P. Jánovi Revákovi SJ za jeho doterajšiu obetavú starostlivosť o tento chrám.
- 2. augusta, možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky “Porciunkuly”. „Porciunkula” je kostol v Assisi, ktorý je známy aj pod menom „Svätej Márie Anjelskej” kde mal sv. František o odpustkoch videnie. Podmienky pre ich získanie sú: návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.
- Na budúcu nedeľu 7. augusta vás pozývame na púť k P. M. Snežnej pri jezuitskej kaplnke v Trlenskej doline. Od 14.00h bude možnosť pristúpiť k sv. spovedi a o 15.00 je slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať P. Rudolf Uher - provinciál SJ. Objednané autobusy pôjdu z autobusovej stanice o 13.00 a 13.45 po autobusových zastávkach ako sú vyvesené na nástenke. Späť do mesta autobusy pôjdu o 17,30 a 18,30. Prosíme dobrovoľníkov o pomoc k riadeniu dopravy a zabezpečeniu pekného priebehu púte. /Prihlásiť sa u P. O Gábriša/

- Sv. omše v nedeľu o 20.00 sú aj cez prázdniny.

Služby v kostole:

ROK

2016

Pondelok

1. 8.

sv. omša o 8:00h

P. Revák

sv. omša o 18:00h

P. Gábriš

Čas

7.30

Spovedanie

P. Kovaľ

P. Adamík

17.30

P. Kovaľ

P. Adamík

Utorok

2. 8.

P. Kovaľ

P. Revák

7.30

P. Revák,

P. Gábriš

17.30

P. Gábriš

P. Kovaľ

Streda

3. 8.

P. Gábriš

P. Revák

7.30

P. Revák

P. Kovaľ

17.00

P. Kovaľ, Adamík

P. Gábriš

Štvrtok

4. 8.

P. Revák

P. Adamík

7.30

P. Kovaľ, Adamík

P. Gábriš

17.00

P. Kovaľ, Revák

P. Gábriš

Piatok

5. 8.

P. Revák

P. Kovaľ

7.30

P. Gábriš, Adamík

P. Kovaľ

17.00

P. Gábriš, Adamík

P. Revák

Sobota

6. 8.

P. Revák

P. Kovaľ

7.30

P. Kovaľ

P. Gabriš

17.30

P. Revák

P. Adamík

7.00h

9.00h

20.00h

Nedeľa

7. 8.

Sv. omša

Sv. omša

Sv. omša

P. Revák

P. Adamik

P. Kovaľ

Úmysly svätých omší:

Pondelok        1. 8. 8.00 + František 18.00 Za Božiu pomoc a zdravie pre Katarínu a deti
Utorok            2. 8. 8.00 Za Božiu pomoc a zdravie pre Alžbetu, Jána, Naďu, Stanislava 18.00 + Jozef, Anežka, Jozef
Streda             3. 8. 8.00 + Margaréta 18.00 + Anna, Jozef, Karol
Štvrtok            4. 8. 8.00 Povolania SJ 18.00 Povolania SJ
Piatok              5. 8. 8.00 Za Božiu pomoc a zdravie pre Štefana 18.00 Aurélia, František
Sobota            6. 8. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            7. 8. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel           20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 24 2016

SEDEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 24. 7. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

24. 7. NEDEĽA - SEDEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
25. 7. Pondelok - Sv. Jakuba, apoštola, sviatok
26. 7. Utorok - Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
27. 7. Streda - Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
28. 7. Štvrtok - 17. týždňa v cezročnom období
29. 7. Piatok - Sv. Marty, spomienka
30. 7. Sobota - Bl. Zdenky, panny a mučenice, spomienka
31. 7. NEDEĽA - OSEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ - SV. IGNÁCA Z LOYOLY

- Na budúcu nedeľu 31. 7. 2016 je slávnosť sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa našej rehole. Srdečne vás pozývame na slávnostnú sv. omšu o 9.00 a po nej na malé pohostenie do našej záhrady. Po tieto dni sa po sv. omšiach modlíme novénu k sv. Ignácovi a vo štvrtok, piatok a sobotu bude tríduum pred slávnosťou sv. Ignáca.
- Dominikánske sestry a bratia so skupinou mladých ľudí, ktorí putujú na Svetové dni mládeže do Krakova vás srdečne pozývajú na sv. omšu, ktorá bude v našom kostole v pondelok 25. 7. 2016 o 19.00.
- Sv. omše v nedeľu o 20.00 budú aj cez prázdniny.
- Prosíme vás, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, ktoré pre vás objednávame.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        25. 7. 8.00 Poďakovanie za 45 r. manželstva Petra a Viery 18.00 + Karol, Anna, Božena, Sabína
Utorok            26. 7. 8.00 + Peter, Anna, Viktor, Anna 18.00 + Vladimír, Eleonóra
Streda             27. 7. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Martu Dojčákovú 18.00 Úmysel
Štvrtok            28. 7. 8.00 + Ondrej, Mária, Emília 18.00 + Ferdinand
Piatok              29. 7. 8.00 + Ladislav 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana a Annu
Sobota            30. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            31. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel           20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 17 2016

ŠESTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 17. 7. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

17. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
18. 7. Pondelok - 16. týždňa v cezročnom období
19. 7. Utorok - 16. týždňa v cezročnom období
20. 7. Streda - 16. týždňa v cezročnom období
21. 7. Štvrtok - 16. týždňa v cezročnom období
22. 7. Piatok - Sv. Márie Magdalény, spomienka
23. 7. Sobota - Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

24. 7. NEDEĽA - SEDEMNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Účastníci medzinárodného jezuitského programu MAGIS svetových dní mládeže vás srdečne pozývajú na sv. omšu, ktorá bude v našom kostole v piatok 22. 7. 2016 o 18.00. Po nej budú modlitby a spevy z Taizé.
- Sv. omše v nedeľu o 20.00 budú aj cez prázdniny.
- Prosíme vás, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, ktoré pre vás objednávame.

Úmysly svätých omší:

Pondelok        18. 7. 8.00 + Michal, Antónia 18.00 + Štefan
Utorok            19. 7. 8.00 + Milan 18.00 + Juraj, Mária, Adam
Streda             20. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Alenu, Vladimíra a Jakuba 18.00 Úmysel
Štvrtok            21. 7. 8.00 Za pokoj a Božie požehnanie pre Editu 18.00 + Žofia
Piatok              22. 7. 8.00 + Magdaléna, Melánia, Žofia, Jozef 18.00 + Anna, Anton, Beloslav
Sobota            23. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            24. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel           20.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 10 2016

PÄTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 10. 7. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

10. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
11. 7. Pondelok - Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
12. 7. Utorok - 15. týždňa v cezročnom období
13. 7. Streda - 15. týždňa v cezročnom období
14. 7. Štvrtok - 15. týždňa v cezročnom období
15. 7. Piatok - Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
16. 7. Sobota - Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľub. spomienka
17. 7. NEDEĽA - ŠESTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Sv. omše v nedeľu o 20.00 budú aj cez prázdniny.
- Prosíme vás, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, ktoré pre vás objednávame.
Úmysly svätých omší:

Pondelok        11. 7. 8.00 Za zdravie a Božie milosti pre Jaroslava Baranca 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a deti
Utorok            12. 7. 8.00 + Ladislav 18.00 Poďakovanie za 45 r. manželstva Petra a Ľudmily
Streda             13. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu s rodinou 18.00 Úmysel
Štvrtok            14. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Slávku 18.00 + Jozef, Ján, Július, Ľudovít, Gejza a ich rodiny
Piatok              15. 7. 8.00 + Mária, Ignác Kvasničákovci 18.00 Za Božie požehnanie pre rod. Veckovú
Sobota            16. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            17. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 08 2016

ŠTRNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 3. 7. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

3. 7. NEDEĽA - ŠTRNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ
4. 7. Pondelok - 14. týždňa v cezročnom období
5. 7. Utorok - Sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov, sv. o. 7.00, 9.00.
6. 7. Streda - Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľub. spomienka
7. 7. Štvrtok - 14. týždňa v cezročnom období
8. 7. Piatok - 14. týždňa v cezročnom období
9. 7. Sobota - 14. týždňa v cezročnom období
10. 7. NEDEĽA - PÄTNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Vyzbieralo sa 565,- €. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Túto nedeľu - 3. 7. 2016 bude vo Vlkolínci odpustová slávnosť. Popoludní od 14.00 možnosť sv. spovede, o 15.00 bude odpustová sv. o. Hl. celebrant bude vdp. Peter Olexák. Pobožnosť na 1. nedeľu v mesiaci v našom kostole o 15.00 nebude.
- Počas nasledujúceho týždňa sa v našom kostole uskutoční celoslovenský Kurz pre organistov a kantorov, ktorý usporaduje Katedra hudby PF KU v Ružomberku. Účastníci kurzu budú hrať a spievať počas niektorých sv. omší. Okrem toho sa budú spevom modliť Liturgiu hodín - Ranné chvály a Vešpery - meditovať pri zvukoch hudby. Na všetky podujatia Vás srdečne pozývajú. Podrobný rozpis modlitieb je na nástenke.
- Z rozhodnutia predstavených je od 1. 7. 2016 z našej komunity preložený P. Ladislav Šofranko SJ do komunity v Ivanke pri Dunaji. Ďakujeme mu za pôsobenie v našej komunite a v našom kostole a vyprosujeme mu Božiu pomoc a ochranu na novom mieste.
Úmysly svätých omší:

Pondelok          4. 7. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Alicu a Karola 18.00 + Cyril, Mária, Štefan
Utorok              5. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel
Streda               6. 7. 8.00 + Ľudmila 18.00 Úmysel
Štvrtok              7. 7. 8.00 Za povolania do SJ 18.00 Za povolania do SJ
Piatok                8. 7. 8.00 + Gabriel a Veronika 18.00 + Vendelín
Sobota               9. 7. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            10. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 26 2016

TRINÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 26. 6. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

26. 6. NEDEĽA - TRINÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
27. 6. Pondelok - Sv. Ladislava, sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
28. 6. Utorok - Sv. Ireneja, biskupa a muč., spomienka
29. 6. Streda - Sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok, sv. o. 8.00, 12.15, 18.00

30. 6. Štvrtok - 13. týždňa v cezročnom období
1. 7. Piatok - 13. týždňa v cezročnom období

2. 7. Sobota - Návšteva Panny Márie, sviatok
3. 7. NEDEĽA - ŠTRNÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- Túto nedeľu 26. 6. 2016 bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše dary úprimne ďakujeme.
- Túto nedeľu - 26. 6. 2016 Vás srdečne pozývame na Deň rodiny 2016. Program začne sv. omšou o 11. hod. vo farskom kostole a potom bude pokračovať v jezuitskej záhrade. Viac informácií je na nástenke.
- Bude prvý piatok v mesiaci júl. Spovedať budeme pol hod pred sv. omšami a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00.
- Na budúcu nedeľu 3. 7. 2016 bude vo Vlkolínci odpustová slávnosť. Popoludní od 14.00 možnosť sv. spovede, o 15.00 bude odpustová sv. o. Hl. celebrant bude vdp. Peter Olexák.
Úmysly svätých omší:

Pondelok        27. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Tkáčikovú a Mäsiarovú 18.00 Za uzdravenie Vlasty
Utorok            28. 6. 8.00 Za zdravie a dary Ducha Sv. pre Pavla Chebeňa 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla
Streda             29. 6. 8.00 Za milosť obrátenia pre Pavla 12.15 Úmysel

18.00 + Peter, Pavol

Štvrtok            30. 6. 8.00 + Viktor, Cecília, Peter 18.00 + Mária
Piatok                1. 7. 8.00 Za zdravie a Božie pomoc pre Pavla 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ladislava
Sobota               2. 7. 8.00 Za členov ružencových spol. 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Františka a Benediktu
Nedeľa              3. 7. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 12 2016

JEDENÁSTA NEDEĽA CEZ ROK 12. 6. 2016

Vložil Ján Revák do Oznamy

Liturgický kalendár

12. 6. NEDEĽA - JEDENÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ o 15.00 pobožnosť
13. 6. Pondelok - Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
14. 6. Utorok - 11. týždňa v cezročnom období
15. 6. Streda - 11. týždňa v cezročnom období
16. 6. Štvrtok - 11. týždňa v cezročnom období
17. 6. Piatok - 11. týždňa v cezročnom období
18. 6. Sobota - 11. týždňa v cezročnom období
19. 6. NEDEĽA - DVANÁSTA V CEZROČNOM OBDOBÍ

- V mesiaci jún budú v našom kostole Litánie k Božskému Srdcu v nedeľu o 15.00 a vo všedné dni o 17.45h.
- Jezuiti a sestry z Congregatio Jesu pozývajú mladých ľudí (18-35 rokov) na program Cesta Pravda a Život, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 14. augusta 2016 na Trlenskej chate pri Vlkolínci. Trojdňové duchovné cvičenia, osobné sprevádzanie, turistika a spoločenské aktivity. Viac informácií nájdete na stránke jezuiti.sk

Úmysly svätých omší:

Pondelok        13. 6. 8.00 + Ján, Emil, Mária, Ľudmila 18.00 + Štefan Páterek
Utorok            14. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľubicu a Dominiku 18.00 + Vendelín, Jozefína, Vojtech
Streda             15. 6. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu, Jána, Stanislava s rodinami 18.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Záňovú, Máriu Šprinkovú, + Jozef Záň
Štvrtok            16. 6. 8.00 + Viera 18.00 Za uzdravenie Antona a Alexandry
Piatok              17. 6. 8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Mrvovú 18.00 Úmysel
Sobota            18. 6. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa            19. 6. 7.00 Úmysel 9.00 Úmysel

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »