Feb 10 2013

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 10. 2. 2013

Liturgický kalendár

10. 2. NEDEĽA - PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
11. 2. Pondelok Preblahoslavenej P. Márie Lurdskej, ľub. spomienka,
12. 2. Utorok 5. týždňa v Cezročnom období
13. 2. Streda POPOLCOVÁ STREDA
14. 2. Štvrtok Sv. Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa, spomienka
15. 2. Piatok Sv. Klaudia la Colombiéra SJ, kňaza, spomienka
16. 2. Sobota po Popolcovej strede
17. 2. NEDEĽA - PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

- V pondelok je Svetový deň chorých. Pri sv. omšiach budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých.
- V stredu je deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň nás Cirkev vyzýva zachovať pôst od jedla a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
- V pôstnom období budú v našom kostole krížové cesty: v piatok o 17.15 hodine, v nedeľu o 15.00 hod.

- Tí, ktorí majú záujem o DUCHOVNÉ CVIČENIA CEZ PÔST, budú mať stretnutie vo štvrtok 14. 2. 2013 po večernej sv. omši v pastoračných priestoroch nášho kláštora.
- Kolégium KU v Ružomberku pozýva na film „Prívet ponad tisícročie” o Konštantínovom Proglase v oživenom obraze. Film bude premietnutý v utorok 12. 2. 2013 o 16.00 h na Rektoráte KU v Sieni rektorov. Viac informácií je na výveske.
- Na budúcu nedeľu bude ZBIERKA NA CHARITU.

Úmysly svätých omší:

Pondelok 11. 2. 8.00 Poďakovanie Bohu za lásku a milosť a prosba o pomoc pre rod. Cevárovú 18.00 + Vojtech
Utorok     12. 2. 8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu a Janku 18.00 + Michaela
Streda      13. 2. 8.00 + Anna Stašková 18.00 Za uzdravenie Júlie
Štvrtok     14. 2. 8.00 + Anna Bažíková 18.00 Za + rodičov a brata Antona
Piatok       15. 2. 8.00 + Silvia, Jozef 18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Sobota     16.  2. 8.00 Úmysel 18.00 Úmysel
Nedeľa    17.  2. 7.00 Úmysel 9.00 Za dobrodincov SJ

Last 5 posts by

Spätné odkazy URI |