Máj 25 2013

Pozvánka na konferenciu v Nitre

Téma: Filozofické základy etiky a práva

Čas: 9.-10. september 2013, Miesto: Nitra.

Príspevky nahlásili:

Tomáš Machula, Peter Fekiač, Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, Vojtěch Šimek, Jan Koblížek, Martin Cajthaml, a ďalší.

Viac o konferencií

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 15 2012

Konferencia o nesmrteľnosti ľudskej duše

Členovia Spoločnosti pre filozofiu náboženstva sa môžu pripojiť k Združeniu učiteľov filozofie na teologických fakultách na ich konferencii v Prahe.

Téma konferencie: Nesmrteľnosť ľudskej duše.

Čas: 3. - 4. septembra (září) 2012

Viac o konferencii

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 07 2012

Ľuboš Rojka: Stvorenie vesmíru z ničoho

Vydavateľstvo Dobrá kniha v týchto dňoch vydalo novú knihu:

Stvorenie vesmíru z ničoho: Quentin Smith proti Williamovi Craigovi

Autor: Ľuboš Rojka. Ide o hlbšie rozpracovanie časti o kalámskom argumente z predchádzajúcej knihy: Kto je Boh a či skutočne jestvuje.

Knihu si je možné kúpiť v predajniach Dobrej knihy, alebo piamo na stránke vydavateľstva.

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 22 2012

Božia prozreteľnosť a zlo vo svete

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vydala zborník:

Božia prozreteľnosť a zlo vo svete

(Problém teodícey)

Je to zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického sympózia, ktorého hlavným editorom je profesor Igor Kišš.

VIAC o Zborníku

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 09 2012

Konferencia s názvom Myseľ: ľudská a božská

Inštitút pre filozofiu náboženstva v Mníchove (Mníchovská filozofická škola) organizuje medzinárodnú konferenciu na tému

Myseľ: ľudská a božská

Čas: 6.-9. augusta 2012, Miesto: Mníchov, Príspevky treba zahlásiť do 1. marca 2012

Viac o konferencii

Viď tiež Cluster initiative o Božom predpoznaní, Letná škola Mysle: ľudská a božská. Konferencia a Cluster tvorí súčasť trojročného projektu financovaného z John Templeton Foundation a je spoluorganizovaná s Univerzitami v Insbrucku a Frankfurte.

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 05 2011

Husserl a Tomáš Akvinský u Edity Steinovej

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa uskutoční konferencia o Edite Steinovej, 6. až 8. októbra 2011.

Začiatok vo štvrtok ráno, ukončenie v sobotu popoludní. Miesto: Rektorát KU.

Program

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 06 2011

Konferencia o apriórnom poznaní v kresťanskej filozofii

Združenie učiteľov filozofie na teologických fakultách v Čechách a na Slovensku organizuje konferenciu na tému:

Apriórne a aposteriórne poznanie

ktorá sa uskutoční začiatkom septembra 2011. Keďže ide o Združenie s podobným zameraním, ako na naša Spoločnosť, všetci fanúškovci filozofie náboženstva sú pozvaní.

Viac o konferencii

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 23 2011

Konferencia o morálnosti evolúcie a evolúcii morálky

Téma konferencie:

Evolúcia morálky a morálka evolúcie

Miesto a čas konania: 8.-11. júla 2011, Oxford, St. Ann

Viac o konferencii

Niektoré prednášky v priamom prenose na internete

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 20 2011

Medzinárodná konferencia o filozofii náboženstva

Téma: Filozofia náboženstva v 21. storočí

Kedy a kde: 27. – 29. júna 2011, Krakov Poľsko

Konferencia je organizovaná Stredoeurópskou spoločnosťou pre filozofiu náboženstva (stránka).

Popis konferencie, Program

Bolo vybraných 50 príspevkov zo všetkých, ktorí prejavili záujem (z 21 krajín). VIAC

Na konferencii je možné sa zúčastniť aj bez poplatku (150 Eur) s tým, že je možné byť na prednáškach, nie však na spoločenských podujatiach.

Čítať ďalej »

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 19 2011

Spolupráca v analytickej filozofii náboženstva (štipendiá)

Vložil admin do Pozvánky

Inštitút pre kresťanskú filozofiu na Insbruckej univerzite pozýva k spolupráci všetkých, ktorí sa zaujímajú o analytickú teológiu. Myslí sa aj analytická filozofia náboženstva. Ponúkajú štipendiá pre doktorandov, aj pre post-doktorandov. Pozývajú k spolupráci aj skupiny záujemcov, ktorí chcú rozpracovať nejaký projekt. Ku každej kategórii je priradený pomerne veľký finančný balíček. Prednosť majú mladší, do 35 rokov.

Viac TUUU

Čas pre podanie prihlášky už vypršal, ale zdá sa, že je možné ozvať sa aj dodatočne, prípadne sa pripojiť k už existujúcej skupine.

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »