Apr 17 2009

Čo je CVX

Vložil stretka

CVX

Naše stretká sa hlásia k medzinárodnému združeniu Spoločenstvo kresťanského života (latinská skratka CVX) , ktoré existujú na piatich kontinentoch a tvoria ich dospelí i mladí z rôznych sociálnych vrstiev.

Cieľom CVX je formovanie jej členov, angažovaných v službe Cirkvi, na všetkých úsekoch života - rodinnom, služobnom, civilnom, cirkevnom.

CVX je určené pre tých, ktorí cítia naliehavejšiu potrebu spojiť svoj ľudský život vo všetkých rozmeroch s kresťanskou vierou v jej plnosti.

Prameňom a charakteristickým nástrojom spirituality CVX sú duchovné cvičenia sv. Ignáca. Táto spiritualita učí človeka byť pripravený na všetko, čo Boh žiada v konkrétnej situácii každodenného života. Osobný a komunitný postup „skúsenosť - reflexia - činnosť” je najviac nápomocný pre získanie milosti nachádzania  Boha vo všetkých veciach.

Je to laické spoločenstvo, ktoré má vlastnú samosprávu a štruktúru stanovenú tzv. všeobecnými princípmi. Najvyšším výkonným orgánom je generálne zhromaždenie. Výkonný tajomník pre celosvetové CVX pracuje na sekretariáte v Ríme a jednotlivé národné komunity majú svojich cirkevných asistentov. Na Slovensku je to páter Bernard Mišovič.

Spätné odkazy URI | Komentáre RSS

Pošli komentár

Pre písanie komentárov musíte byť prihlásený.