Apr 17 2009

O čom?

Vložil stretka

O čom?

Základným ignaciánskym predpokladom je presvedčenie, že Boha treba hľadať “vo všetkých veciach.” Duchovný program našich stretiek ponúka priestor na integráciu viery a každodenných skúseností. Táto skúsenosť zdieľaná v spoločenstve, pravdivosť a úprimnosť voči sebe a iným pomáhajú odhaľovať, čo je v živote a pre život podstatné, nachádzať vlastné životné smerovanie a individuálnu cestu.

Program je systematicky zostavený a sleduje dynamiku duchovných cvičení. Po uvedení do modlitby a ujasnení si cieľa života (fundamentu) sa témy venujú poznávaniu rôznych prejavov Božej lásky a našej tendencie redukovať ho na naše predstavy. Súbežne s tým sa prehlbuje sebapoznanie - „kto som”, ako sa vnímam ja a kto som pred Božou tvárou. To vedie k uvedomeniu si vlastných zranení, hriechov a hĺbky Božieho odpustenia a uzdravenia. Teda k osobnému zážitku Božej osobnej lásky. Tu je človek povolaný nasledovať Krista a poznávať Boha v Ježišovi Kristovi.

Duchovný program nie je (iba) intelektuálnou záležitosťou, lebo ako hovorí sv.Ignác, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej, nie mnoho vedomostí nasycuje dušu, ale vnútorné vychutnanie a precítenie vecí. Teda inými slovami, ide o to nechať slovo Božie preniknúť do vlastnej skúsenosti, neignorovať ho v praktickom živote, ale nechať sa ním inšpirovať.

Spätné odkazy URI | Komentáre RSS

Pošli komentár

Pre písanie komentárov musíte byť prihlásený.