Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

OBDOBIE CEZ ROK

19. VII. 2014 - 27. VII. 2014

Sobota

19. VII. 2014

Panny Márie v sobotu

Ľubovoľná spomienka

7.00

O Božiu pomoc pre Filipa a rodinu

17.00-Vig

Za † Ladislava a za obrátenie hriešnikov

Nedeľa

20. VII. 2014

16. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

8.00

11.00-D

17.00

Pondelok

21. VII. 2014

Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Jána a rodičov

17.00

Za †† rodičov Máriu a Alojza

Utorok

22. VII. 2014

Sv. Márie Magdalény,

Spomienka

7.00

Za †† sestry a rodičov

17.00

Za †† Hermínu a Jozefa

Streda

23. VII. 2014

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Sviatok

7.00

Za uzdravenie Vlasty

17.00

Za †† Mikuláša a rodičov

Štvrtok

24. VII. 2014

Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

17.00

Za †† Patrika, Školastiku, Jána, Boženu a Jaroslava

Piatok

25. VII. 2014

Sv. Jakuba, apoštola

Sviatok

7.00

Požehnanie pre Annu

17.00

Za †† Jána, Annu, Emíliu a Otíliu

Sobota

26. VII. 2014

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Spomienka

7.00

Za †† Máriu, Jána a syna Jána

17.00-Vig

Požehnanie pre Jána a rodinu, Jaroslava a Martinu

Nedeľa

27. VII. 2014

17. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

8.00

11.00-D

17.00

Za syna Petra, na jeho dobrý úmysel, za pokoj a trpezlivosť

Oznamy:

- Teologická fakulta Trnavskej univerzity otvára budúci školský rok rôzne druhy štúdia. Jedná sa najmä o univerzitu tretieho vekudištančné štúdiá pre tých, ktorí nemôžu cestovať do školy. Podrobné informácie nájdete na našej nástenke, alebo na webovej stránke fakulty: www.tftu.sk, termín podávania prihlášok je do 10. septembra 2014 na adresu fakulty v Bratislave.

- Počas letných prázdnin je spovedanie obmedzené. A to tak, že v nedeľu budeme spovedať do sv. omše len obmedzene a počas pracovného týždňa častejšie len do sv. omše. Odporúčame sledovať rozpis kňazských služieb, ktorý je na nástenke, pri vstupe do kaplnky. Ďakujeme za porozumenie.

- Oznamujeme, že v sobotu (19. 7.) v skorých ranných hodinách zomrel po ťažkej chorobe v Piešťanoch náš spolubrat páter Vladimír Pavla SJ. V Piešťanoch bude pohrebná svätá omša v stredu (23. júla) o 10.00 hod. a v jeho rodnej obci (Lovčica-Trubín v okrese Žiar nad Hronom) budeme slúžiť svätú omšu popoludní o 15.00 hod. Tam bude aj pochovaný na miestnom cintoríne. Nech odpočíva v pokoji a Pán nech mu dá večnú spásu.

- V našej sakristii máme putovný obraz Panny Márie Sedembolestnej. Kto by si ho chcel zobrať na jeden týždeň a modlievať sa večer pri ňom aj s rodinou, nech si ho príde prevziať, alebo sa zapísať na niektorý z nasledovných týždňov.

-  Oznamujeme, že vysokoškolské sv. omše o 19.30 hod. v našom kostole nebudú bývať cez leto ani v stredy, ani v nedele. Omše začnú v novom školskom roku od 8. októbra 2014.

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 01 2010

Kalendár - júl

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

02. 07. sv. Bernardín Realino - kňaz

02. 07. sv. Ján František Régis - kňaz

02. 07. sv. František de Geronimo - kňaz

02. 07. bl. Julián Maunoir - kňaz

02. 07. bl. Anton Baldinnucci - kňaz

09. 07. sv. Leon Mangin - kňaz, mučeník

História

21. 07. Breve Klementa XIV. Dominus ac Redemptor - zrušenie rádu SJ na celom svete (1773)

31. 07. SV. IGNÁC Z LOYOLY -kňaz, zakladateľ SJ - slávnosť

Sviatky našich bratov a kňazov

20. 07.  † Šebastián Labo - kňaz - vstup do SJ (1969)

30. 07. František Krištofóry - brat - vstup do SJ (1992)

31. 07. Peter Tibenský - kňaz - vstup do SJ (1979)


Zatiaľ žiadny komentár »