Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

OBDOBIE CEZ ROK

13. IX. 2014 - 28. IX. 2014

Sobota

13. IX. 2014

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

7.00

Za † Annu

17.00-Vig

Za zdravie a Božiu pomoc pre Michaelu

Nedeľa

14. IX. 2014

24. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

Sviatok

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Pondelok

15. IX. 2014

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Pátrónky Slovenska

Slávnosť

8.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Utorok

16. IX. 2014

Sv. Kornélia, pápeža, Cypriána, biskupa, mučeníkov

Spomienka

7.00

Za †† Pavla a Agnešu

17.00

Za †† Annu, Oľgu, Ľudovíta a Jozefa

Streda

17. IX. 2014

Sv. Róberta Belarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

7.00

Za † Matúša

17.00

Za †† Emíliu a Petra

Štvrtok

18. IX. 2014

Féria

7.00

Za †† Jozefa, Auréliu, Štefana a Jozefa

17.00

Za †† Rozáliu, Štefana a súrodencov z oboch strán

Piatok

19. IX. 2014

Sv. Januára, biskupa a mučeníka

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Štefana a Vilmu

17.00

Za obete Prvej svetovej vojny

Sobota

20. IX. 2014

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza Pavla Chonga Hasanga a spoloč. mučeníkov

Spomienka

7.00

Za † Karola

17.00-Vig

Za †† Pavlínu, Štefana a rodičov z oboch strán

Nedeľa

21. IX. 2014

25. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Pondelok

22. IX. 2014

Féria

7.00

Za †† Viktora, Máriu a Jozefa

17.00

Za †† Jána a Ladislava

Utorok

23. IX. 2014

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

Spomienka

7.00

Za †† Františka a Daniela

17.00

Za †† Elenu, Milana a rodičov

Streda

24. IX. 2014

Féria

7.00

Za †† Jozefa a rodičov z oboch strán

17.00

Za †† Rozáliu, Františka, Annu, Ondreja a Františka

Štvrtok

25. IX. 2014

Féria

7.00

Za †† Františka, Annu, Františka

17.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Danku

Piatok

26. IX. 2014

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Michala, Teréziu, Jozefa a Ondreja

17.00

Za †† Ľudovíta a Elenu

Sobota

27. IX. 2014

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

Spomienka

7.00

Za †† Františka a Jozefa

17.00-Vig

Za †† Pavla, Júliu, Pavla a Viktora

Nedeľa

28. IX. 2014

26. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Oznamy:

-  I dnes pokračuje 8. ročník zbierky „Boj proti hladu” pred vstupmi do kostolov v centre mesta po všetkých sv. omšiach. Kúpou medovníkového srdiečka podporíte vincentínske misijné diela. Srdečné Pán Boh zaplať.

-  V pondelok 15. septembra 2014 sa v Šaštíne koná Celonárodná púť k Sedembolestnej Panne Márii. Hlavnú svätú omšu o 10.30 hod. celebruje J. Em. kardinál Jozef Tomko.

-  V tomto týždni sú Jesenné kántrové dni s úmyslom ďakovať Pánovi za úrodu, a to v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň.

-  Začína prihlasovanie na prijatie sviatosti birmovania v roku 2015. Počas týchto dvoch týždňov od 15. 9. do 30. 9. nech si záujemcovia o prijatie tejto sviatosti vyzdvihnú prihlášku v sakristii Baziliky. Prihlášku treba odovzdať vyplnenú čím skôr, najlepšie na prvom stretnutí všetkých birmovancov, ktoré sa uskutoční v piatok 3. 10. 2014 a začína svätou omšou o 18.30 hod. v Bazilike. Upozorňujeme tých kandidátov sviatosti birmovania, ktorí nie sú z našej farnosti, aby sa najprv prihlasovali u svojho správcu farnosti, ktorý rozhodne, kde príjmu túto sviatosť.

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave, vás pozýva dňa 17. 9. 2014 (streda) o 18.00 hod. na prednášku s vdp. Jánom Hallonom „Ako tvoriť spoločenstvo”. Prednáška je určená pre všetkých, ktorí majú spoločenstvo, ako aj pre tých, ktorí ho hľadajú. Bližšie informácie na plagátoch.

Trnavské dni sa v tomto roku uskutočnia v dňoch 19. - 20. septembra 2014. Tradičný Galaprogram sa uskutoční 20. septembra 2014 o 18.00 hod. v Divadle Jána Palárika. Ďakovná svätá omša Missa Solemnis bude slávená v nedeľu 21. 9. 2014 o 9.00 hod. v Bazilike sv. Mikuláša.

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave, hľadá nových ľudí do tímu dobrovoľníkov na projekt SÁRA, ktorý je zameraný pre pomoc rodinám s deťmi. Ide o dobrovoľnícku službu 2 až 3 hodiny týždenne. Dobrovoľníkom ponúkame vzdelávanie a formáciu. Prihlásiť sa môžete osobne v Centre pomoci pre rodinu. Bližšie informácie na plagátoch.

- Oznamujeme že zajtra (15. 9.) na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska budú v našom (jezuitskom) kostole len dve sv. omše. A to ráno o 8:00 hod. a večer o 17:00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

- V  sakristii je putovný obraz Panny Márie Sedembolestnej. Kto by si ho chcel zobrať na jeden týždeň a modlievať sa každý večer pri ňom, sám alebo s rodinou, nech sa príde zapísať na niektorý z budúcich týždňov.

-  Oznamujeme, že vysokoškolské sv. omše o 19.30 hod. v našom kostole nebudú bývať cez leto ani v stredy, ani v nedele. Omše začnú v novom školskom roku od 8. októbra 2014.

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Sep 02 2011

Kalendár - september

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

07. 09. 3. košickí mučeníci - kňazi, mučeníci

09. 09. sv. Peter Claver - kňaz a misionár (1580 - 1654)

10. 09. bl. František Garáte - rehoľný brat (1857 - 1929)

17. 09. sv. Róbert Belarmín - biskup a učiteľ Cirkvi (1542 - 1621)

22. 09. bl. Tomáš Sitiar - kňaz, mučeník

História

27. 09. Potvrdenie SJ pápežom Pavlom III. (1540)

Sviatky našich bratov a kňazov

06. 09. Ján Burda - vstup do SJ (1999)

Zatiaľ žiadny komentár »