Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

OBDOBIE CEZ ROK

30. VIII. 2015 - 6. IX. 2015

Sobota

29. VIII. 2015

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

Spomienka

7.00

Za †† Elenu a Ľudovíta

17.00-Vig

Za †† Jána a rodičov

Nedeľa

30. VIII. 2015

22. NEDEĽA V OBDOBÍ

CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Pondelok

31. VIII. 2015

Féria

7.00

Za †† Jána a Rozáliu

17.00

Za †† rodičov, starých rodičov a súrodencov

Utorok

1. IX. 2015

Féria

7.00

Za † Karola

17.00

Za †† Gašpara, Evu a rodičov z oboch strán

Streda

2. IX. 2015

Féria

7.00

Za Božie požehnanie pre modlitbové stretnutia

17.00

Za † Máriu

Štvrtok

3. IX. 2015

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Spomienka

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

17.00

Úmysel Ružencového spolku

Piatok

4. IX. 2015

Féria

7.00

O zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a rodinu

17.00

Za †† Magdalénu, Alvisa, Rozáliu, Michala, Brigitu a Teréziu

Sobota

5. IX. 2015

Panny Márie v sobotu

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za živých a mŕtvych z rodiny

17.00-Vig

Za † Milana

Nedeľa

6. IX. 2015

23. NEDEĽA V OBDOBÍ

CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Oznamy:

  • Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedáme ako obvykle. Na prvýpiatok po sv. omši o17. hod. budeme mať ½ hodinú adoráciu s modlitbami, posbami achválami.
  • Sobota 5. septembra je Fatimská sobota. Budeme pokračovať v našom projekte trojročnej duchovnej obnovy Trnavy pred 40. výročím vzniku Trnavskej arcidiecézy (1977). Minulý rok sme mali tému Ježiš je cesta. Tento rok na Fatimské soboty sa budeme v Bazilike stretávať a uvažovať nad témou Ježiš je Pravda. Všetkých srdečne pozývame na tieto sobotné sv. omše o 10.00 hod.
  • Vnedeľu otýždeň (6.9.) o11. hod. bude vnašom kostole prvá sv. omša za účasti detí vnovom školskom roku. Teší sa na Vás deti, ale aj na vás rodičia, páter Matej Kasan, ktorý Vám bude počasškolského roka k dispozícii.
  • Budúcu nedeľu sa začínajú v Bazilike latinské sv. omše o 9.00 hod. Na omšiach budú sprevádzať členovia Cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša.
  • Členky spolku kresťanskej lásky sv. Vincenta v Trnave organizujú v nedeľu 6. a 13. septembra 9. ročník zbierky Boj proti hladu. Po sv. omšiach zakúpením medovníkového srdiečka môžete podporiť účel tejto zbierky. Srdečné Pán Boh zaplať.
  • Vpondelok, dňa 7. septembra, budeme vnašom jezuitskom kostole sláviť sviatok Košických mučeníkov. Keďže vnašom kostole máme hlavné relikvie o17. hod. budeme slúžiť slavnostnú sv. omšu. Hlavným celebrantom bude arcibiskup Ján Orosch. Pri tejto príležitosti budeme posviacať vnašom kostole nový obetný stôl aambonu. Pozývame Vás všetkých, na túto slávnosť.
  • Už dopredu oznamujeme že na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 20. septembra vBratislave, budeme znášho jezuitského kostola organizovať autobus. Bude to celodenná akcia. Odchod autobusa bude ráno o8. hod. (parkovisko pri Športovej hale - ul. Rybníkova) apríchod do Trnavy večer okolo 20. hod. Kto má záujem nech sa osobne prihlási urektora kostola pátra Ľubomíra Pilarčíka, alebo vCentre pre rodinu upani Kristíny Königovej. Sv. omšu budeme vtento deň sláviť spolu sarcibiskupom. Jánom Oroschom vpetržalskom kostole na Daliborovom námestí o10.30 hod. Popoludní bude pochod od Námestia SNP po Blumentálsky kostol. Treba počítať stým, že za celý deň prejdeme pešo okolo 8 km, zoberte si so sebou aj jedlo. Vítané sú rodiny sdeťmi. Ďalšie informácie sú na nástenke.
  • Teologická fakulta Tmavskej univerzity oznamuje, že v školskom roku 2015/2016 v štruktúre foriem celoživotného vzdelávania otvára prvý ročník pre seniorov - Univerzita tretieho veku (UTV) - so študijným zameraním na Sväté písmo a systematickú teológiu. Ďalej oznamuje absolventom UTV, ktorí končili svoje štúdium v priebehu rokov 2003-2015, že vbudúcom školskom roku otvára aj ďalšie špecializácie (info na nástenke). Fakulta TU opäť otvára aj prvý ročník on-line štúdia pre tých, ktorí nemôžu pricestovat’ na prednášky do Bratislavy, alebo im to zdravotný stav neumožňuje. Podrobnosti sú na nástenke.

—————————–

  • Svätý Otec František pre celú Katolícku cirkev vyhlasuje rok 2015 za Rok zasväteného života. Rehoľníci a rehoľníčky ho chcú prežiť s pohľadom vďaky za uplynulé roky; hľadieť do budúcnosti snádejou asnažiť sa žiť prítomnosť so zanietením. Na Slovensku pôsobí vyše 3000 zasvätených osôb v 43 ženských a 30 mužských reholiach, žijú vo viac ako 400 rehoľných komunitách. Zasvätené osoby nechcú nastávajúci rok len pasívne sláviť dar zasväteného života, ale chcú ho prijať ako výzvu na prehĺbenie a obnovu svojho zasvätenia. Zároveň chcú svoju modlitbu, charizmy a službu predstaviť a ponúknuť súčasným ľuďom a dať im tak možnosť vidieť do ich spôsobu života.
  • Upozorňujeme Vás na častejší výskyt krádeží nielen na námestí ale aj v našom kostole. Pozor si dávajte na svoje tašky a kabelky, ktoré nosíte vrukách či zavesené na pleci, alebo si ich kladiete v kostole vedľa seba do lavice. Zozadu Vám môžu ľahko ukradnúť aj celú kabelku. Noste ich radšej pred sebou, alebo keď ste v lavici, dajte si ich k nohám pred seba. Pozor na rómske ženy, ktoré vidíme v dlhých sukniach postávať na námestí, alebo pred kostolom. Niekedy pospolu vstupujú aj do kostola, sú za dverami pri sväteničkách a kradnú za chodu z kabeliek, ktoré máte v ruke, alebo za sebou na pleci. Pozor najmä vtedy keď sa pri sväteničke prežehnávate, alebo si kľakáte. Prosili by sme Vás, aby ste nedávali peniaze pýtajúcim žobrákom, či tulákom v kostole. Kostol je miestom pre modlitbu!!!

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka v čase prednáškového obdobia; nebývajú v prázdninovom období ani v období  Vianoc a Veľkej noci)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše), cez letné prázdniny (júl, august) nebudeme spovedať v nedele (súrne na požiadanie po sv. omšiach)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 01 2010

Kalendár - august

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

02. 08. Sv. Peter Faber - kňaz

18. 08. Sv. Albert Hurtado Cruchaga - kňaz

Sviatky našich bratov a kňazov

11. 08. Marcel Mecko - kňaz - narodeniny (1961)

13. 08. Ľubomír Pilarčík - kňaz - meniny

14. 08. František Sočufka - kňaz - narodeniny (1955)

Zatiaľ žiadny komentár »