Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

OBDOBIE CEZ ROK

22. XI. 2014 - 30. XI. 2014

Sobota

22. XI. 2014

Sv. Cecílie, panny a mučenice

Spomienka

7.00

Za †† Jozefa, Júliu, Máriu, Štefana a Antona

17.00-Vig

Za †† Vilmu, Štefana, Annu, Štefana, Hermínu, Ľudovíta, Vilmu, Jána, Hedvigu a Karola

Nedeľa

23. XI. 2014

34. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

KRISTA KRÁĽA

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Za bohuznámu rodinu, za manžela a jeho rodinu, za dar viery

19.30

Na úmysel celebranta

Pondelok

24. XI. 2014

Sv. Ondreja Dung-Laka,

kňaza a spoločníkov, muč.

Spomienka

7.00

Za †† Annu, Máriu a súrodencov

17.00

Za †† Milana, Miloslava a Annu

Utorok

25. XI. 2014

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Františka, Branka a Janka

17.00

Za †† Etelu a Pavla,

za zdravie Marty a pokoj v rodine

Streda

26. XI. 2014

Sv. Jána Berchmansa, rehoľníka SJ

Spomienka

7.00

Za †† Annu, Pavla a Jozefa

17.00

Rodina Ostrížová a Baššovickú

Za †† z rodín a na ich úmysel

19.30

Na úmysel celebranta

Štvrtok

27. XI. 2014

Féria

7.00

Za †† Jána, Elenu a Evu

17.00

Za † Emila

Piatok

28. XI. 2014

Féria

7.00

Za †† Štefana, Eleonóru a rodičov

17.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Sobota

29. XI. 2014

Féria

7.00

Za zdravie Zuzany a jej detí

17.00-Vig

Za †† Andreja, Mikuláša, Annu, Antona, Rozáliu a Jaroslava

Nedeľa

30. XI. 2014

1.  ADVENTNÁ NEDEĽA

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Za † Alžbetu

19.30

Na úmysel celebranta

OZNAMY:

 • Dnes, na slávnosť Krista Kráľa sa pri sv. omšiach modlíme spoločne modlitbu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Táto modlitba je spojená súplnými odpustkami.
 • V piatok 28. 11. 2014 pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu o 18.30 hod. a na katechézu. Účasť tých, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania v Bazilike sv. Mikuláša je nutná.
 • Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Začína nový liturgický rok. Pri všetkých nedeľných sv. omšiach (aj v sobotu večer) budeme požehnávať adventné vence. Prosíme prineste si ich pred sv. omšou a položte pred oltár.
 • Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému priebehu Trnavskej novény. Nech Vám na príhovor Panny Márie Trnavskej Pán Boh za všetko odmení.
 • Chceme Vás poprosiť o pomoc. Ak by niekto mal možnosť zohnať vianočné stromčeky do baziliky, nech sa prihlási v sakristii.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.
 • Otvorenie Roka zasväteného života vyhláseného Sv. Otcom Františkom v Trnavskej arcidiecéze sa uskutoční v Katedrála sv. Jána Krstiteľa dňa 29. novembra o 17.30 hod. Pomodlíme sa slávnostné vešpery za účasti arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. Všetci ste pozvaní.
 • Odva týždne sa uskutoční už 8. ročník Misijného bazára na podporu jezuitského projektu “MISIA - INDIA”. Prispejte na výstavbu Zakladnej školy pre siroty vBijapure (India) darom zaujímavých a hodnotných vecí do bazáru alebo aj kúpou darčekov na bazáre. Bazár sa otvorí 6. a 7. decembra 2014 u jezuitov - v Mariánskej sále. Veci na predaj do bazáru môžete prinášať do sakristie Jezuitského kostola. Podrobnejšie informácie nájdete na nástenke.
 • V sobotu 29. novembra 2014 o19.30 organizujú vokálne súbory Magis a Chorus Salvatoris v spolupráci s jezuitmi v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave tradičný benefičný koncert: Spev pre Afriku. Výťažok je určený na pomoc jezuitským vzdelávacím projektom na misiách v Južnom Sudáne. Koncert bude prenášaný rádiom Lumen a jeho tohtoročným hosťom bude tiež filharmonický kvintet Zoe. Príspevok je možné zaslať aj na číslo misijného účtu: 4016487894 / 7500. Srdečne všetkých pozývame!
 • Pozývame vás na konferenciu „Hodnoty vpodnikaní”. Hlavný príhovor bude mať kardinál Turkson, ktorý prichádza, aby sa stretol s podnikateľmi. Je to zástupca pápeža Františku pre oblasť podnikania. Kardinál predstaví na Slovensku dokument s názvom “Povolanie podnikateľa”. Je to prvý ucelený dokument o osobe podnikateľa, jeho účasti na diele stvorenia, jeho nezastupiteľnej úlohe a zároveň o veľmi reálnych prekážkach podnikania. V panelovej diskusii budú podnikatelia z Čile, Argentíny, Nemecka a Slovenska hovoriť o prosperujúcich firmách, ako budujú firmu, aké majú zásady, ktoré hodnoty sú pre nich dôležité. Konferencia sa koná 1.12.2014 v Bratislave v hoteli NH Gate One od 18. do 22.00. Simultánne tlmočenie je zabezpečené. Bližšie info - nástenka.
 • Upozorňujeme Vás na častejší výskyt krádeží nielen na námestí ale aj v našom kostole. Pozor si dávajte na svoje tašky a kabelky, ktoré nosíte vrukách či zavesené na pleci, alebo si ich kladiete v kostole vedľa seba do lavice. Zozadu Vám môžu ľahko ukradnúť aj celú kabelku. Noste ich radšej pred sebou, alebo keď ste v lavici, dajte si ich k nohám pred seba. Pozor na rómske ženy, ktoré vidíme v dlhých sukniach postávať na námestí, alebo pred kostolom. Niekedy pospolu vstupujú aj do kostola, sú za dverami pri sväteničkách a kradnú za chodu z kabeliek, ktoré máte v ruke, alebo za sebou na pleci. Pozor najmä vtedy keď sa pri sväteničke prežehnávate, alebo si kľakáte. Prosili by sme Vás, aby ste nedávali peniaze pýtajúcim žobrákom, či tulákom v kostole. Kostol je miestom pre modlitbu!!!

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 01 2010

Kalendár - november

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

03. 11. bl. Rupert Mayer - kňaz

05. 11. Všetkých svätých a blahoslavených zo SJ - sviatok

13. 11. sv. Stanislav Kostka - rehoľník - patrón Trnavského UPeCe

14. 11. sv. Jozef Pignatelli - kňaz

16. 11. sv. Roch Gonzáles - kňaz, mučeník

16. 11. sv. Ján del Castillo - kňaz, mučeník

16. 11. sv. Alfonz Rodriguez - kňaz, mučeník

Sviatky našich bratov a kňazov

09. 11. Juraj Dolinský - kňaz - narodeniny (1958)

11. 11. Marcel Mecko - kňaz - vstup do SJ (1989)

13. 11. Marián Mráz - kňaz - vstup do SJ (1981)

15. 11. Ján Burda - kňaz - narodeniny (1973)

30. 11. Andrej Škorňa - brat - meniny

Zatiaľ žiadny komentár »