Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

OBDOBIE CEZ ROK

25. X. 2014 - 2. XI. 2014

Sobota

25. X. 2014

Féria, alebo

Panny Márie v sobotu

Ľubovoľná spomienka

7.00

Na úmysel bohuznámeho

17.00-Vig

Za † Jaroslavu

Nedeľa

26. X. 2014

30. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Za † Jozefa a Ľubomíra

19.30

Na úmysel celebranta

Pondelok

27. X. 2014

Féria

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Darinu

17.00

Za †† Imeldu, Ernestínu, Ľudovíta a Dominika

Utorok

28. X. 2014

SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV

Sviatok

7.00

Za †† Jána, Apolóniu, Justína, Klementínu a starých rodičov

17.00

Za † Štefana a †† z rodiny

Streda

29. X. 2014

Féria

7.00

Za †† Petra a Petru

17.00

Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Danku

19.30

Na úmysel celebranta

Štvrtok

30. X. 2014

Sv. Dominika Collinsa, mučeník, rehoľný brat SJ

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za † Viktora

17.00

Úmysel Ružencového spolku

Piatok

31. X. 2014

Sv. Alfonza Rodrígueza, rehoľného brata SJ

Spomienka

7.00

Za † Auréliu

17.00-Vig

Za † Zdenku

Sobota

1. XI. 2014

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

SLÁVNOSŤ

(Prikázaný sviatok)

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Nedeľa

2. XI. 2014

31. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

19.30

Na úmysel celebranta

OZNAMY:

  • V dnešný deň (26. 10.) nás pozývajú Milosrdní bratia zapojiť sa do modlitby slávnostného ruženca za ochranu pred šírením vírusu ebola a tiež za chorých, ktorých táto choroba už postihla.
  • Dnes (26. 10.) sa bude vnašom jezuitskom kostole spievať Akatist oBohorodičke. Začiatok o16 hod. Všetci ste pozvaní.
  • V sobotu 1. novembra je slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako vnedeľu, teda o 8.00 hod., o 11.00 hod. ao 17.00 hod. Fatimská sobota vbazilike sa prekladá o týždeň neskôr na 8. 11. 2014.
  • 2. novembra je prvá nedeľa, pri ktorej býva vbazilike stretnutie prvoprijímajúcich detí. Vzhľadom na to, že sú prázdniny, toto stretnutie sa prekladá o týždeň neskôr na 9. 11. 2014. Pravidelné piatkové stretnutie birmovancov sa tiež prekladá na 7. 11. z dôvodu prázdnin.
  • V nedeľu 2. 11. bude tradičná sv. omša za našich zosnulých aj na cintoríne Kamenná cesta o 16.00 hod. Všetkých srdečne pozývame. V tento deň môžeme podporiť aktivitu Fóra života “Sviečka za nenarodené deti”. Kúpou sviečky a modlitbou podporíte osvetové projekty na šírenie kultúry života.
  • Zbierka na misie vnašom jezuitskom kostole vyniesla 1246,5 eura. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Upozorňujeme Vás na častejší výskyt krádeží nielen na námestí ale aj v našom kostole. Pozor si dávajte na svoje tašky a kabelky, ktoré nosíte vrukách či zavesené na pleci, alebo si ich kladiete v kostole vedľa seba do lavice. Zozadu Vám môžu ľahko ukradnúť aj celú kabelku. Noste ich radšej pred sebou, alebo keď ste v lavici, dajte si ich k nohám pred seba. Pozor na rómske ženy, ktoré vidíme v dlhých sukniach postávať na námestí, alebo pred kostolom. Niekedy pospolu vstupujú aj do kostola, sú za dverami pri sväteničkách a kradnú za chodu z kabeliek, ktoré máte v ruke, alebo za sebou na pleci. Pozor najmä vtedy keď sa pri sväteničke prežehnávate, alebo si kľakáte. Prosili by sme Vás, aby ste nedávali peniaze pýtajúcim žobrákom, či tulákom v kostole. Kostol je miestom pre modlitbu!!!

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 01 2010

Kalendár - október

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

03. 10. sv. František de Borja - kňaz (1510 - 1572)

06. 10. bl. Diego Alojz de San Vitores - kňaz, mučeník (1627 - 1672)

12. 10. bl. Ján Beyzym - kňaz

14. 10. sv. Ján Ogilvie - kňaz, mučeník (1579 - 1615)

19. 10. sv. Ján de Brébeuf - kňaz, mučeník (1593 - 1649)

19. 10. sv. Izák Joques - kňaz, mučeník (1607 - 1646)

30. 10. sv. Dominika Collinsa - reh. brat, mučeník (1566 - 1602)

31. 10. sv. Alfonz Rodriguez - reh. brat (1533 - 1617)

Sviatky našich bratov a kňazov

04. 10. František Gábriš, František Sočufka, kňazi - meniny

František Krištofóry - brat -meniny

Pavol Mária Hnilica - biskup (+ 2006)

09. 10. Andrej Škorňa - brat - vstup do SJ (1946)


Zatiaľ žiadny komentár »