Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

PÔSTNE / VEĽKONOČNÉ OBDOBIE

12. IV. 2014 - 21. IV. 2014

Sobota

12. IV. 2014

Féria

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Raťku a Alexandru

17.00-Vig

Za † Jarmilu

Nedeľa

13. IV. 2014

KVETNÁ NEDEĽA

(NEDEĽA UTRPENIA PÁNA)

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Za †† Ernesta, Helenu, Jozefa a Ľubomíra

19.30

Na úmysel celebranta

Pondelok

14. IV. 2014

Féria

7.00

Za Štefániu, Michala, Gabrielu, Milana a rodičov

17.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a Jarmile k 50-tke

Utorok

15. IV. 2014

Féria

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Michaelu

17.00

Za †† Františka a Antona

Streda

16. IV. 2014

Féria

7.00

Za †† Jána a Elenu

17.00

Za †† Sidóniu, Vincenta, Petru a Jána

Štvrtok

17. IV. 2014

ZELENÝ ŠTVRTOK

17.00

Na úmysly celebrantov

Piatok

18. IV. 2014

VEĽKÝ PIATOK

17.00

———

Sobota

19. IV. 2014

BIELA SOBOTA

17.00

Na úmysly celebrantov

Nedeľa

20. IV. 2014

NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Za všetkých veriacich z farnosti

19.30

Na úmysel celebranta

Pondelok

21. IV. 2014

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Oznamy:

-  Dnes je Kvetná nedeľa o 15:00 hod. je krížová cesta na kalvárii, ktorú vedie naša farnosť. O 16:30 hod. začína v bazilike stretnutie rodín. Dnes v bazilike spovedáme od 15:00 hod. do 19:00 hod.

-  V utorok v bazilike pri sv. omšiach o 16:00 hod. a 18:30 hod. sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Prosíme všetkých, ktorí sú starší alebo chorí, aby sa pripravili na prijatie tejto sviatosti.

Štvrtok Veľkého týždňa je štvrtok Pánovej večere - Zelený štvrtok. V tento deň o 9:30 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Sv. omša o 16:00 hod. v bazilike nebude, stretneme sa až o 18:30 hod. V bazilike o 22:15 hod. začína „Celonočné bdenie s Pánom Ježišom” - program je na nástenke.

- Na Zelený štvrtok večer o 21:00 hod. bude krížová cesta na kalvárii.

- Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života. Pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do 60. roku života. O 10:30 hod. začína detská krížová cesta na kalvárii. O 12:00 hod. sa z rôznych stanovíšť pohne zástup na Trojičné námestie. O 13:00 hod. sa tichý sprievod s krížom vydá na kalváriu. O 15:00 hod. začnú v bazilike obrady Veľkého piatku, po ktorých budú Lamentácie proroka Jeremiáša.

- U nás v jezuitskom kostole intenzívne spovedáme do stredy Veľkého týždňa a to od 6.30 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 18.00 hod.

- Obrady u nás u jezuitov budú vo štvrtok, piatok a v sobotu vždy o 17. hodine. Na Zelený štvrtok a vo Veľký piatok po obradoch bude kostol otvorený k adorácii do 20.00 hodiny.

- O 16.00 hod. na Veľký piatok začína u jezuitov novéna k Božiemu milosrdenstvu, budeme sa modliť každý deň až do Nedeľa Božieho milosrdenstva.

- V sobotu ráno Sviatosť oltárnu vyložíme v Božom hrobe o 7.00 hodine a budeme sa modliť spoločne Ranné chvály. Adorácia bude až do večerných obradov, ktoré začnú o 17.00 hod. Na obrady si prineste sviece, ktoré si zapálime na úvod a pri obnove krstných sľubov.

- Na Veľkonočnú nedeľu pri sv. omši o 8.00 hod. posvätíme veľkonočné jedlá. Kto má záujem, prineste si ich pred sv. omšou pred obetný stôl. Na Veľkonočnú nedeľu bude sv. omša u nás /jezuiti/ aj o 19.30 hod.

- Spoločenstvo mladých rodín v Trnave Vás pozýva na modlitbovú novénu k Božiemu Milosrdenstvu, ktorá sa začne 18. apríla a skončí na sviatok Božieho Milosrdenstva. Hľadáme dobrovoľníkov z trnavských kostolov, ktorí by sa záväzne, v deň určený ich kostolu, pomodlili jedenkrát korunku Božieho Milosrdenstva v hodinu, na ktorú sa zapísali. U nás u jezuitov je vybratý deň - Veľkonočná nedeľa. Takto sa bude z Trnavy nepretržite deväť dní pred týmto sviatkom vznášať k nášmu Bohu volanie o Milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Zapísať na modlitbu sa môžete vzadu na stolíku.

-  Oznamujeme, že na sv. omše v našom jezuitskom kostole zatiaľ neberieme, lebo máme zaplnené na viac týždňov.

- Srdečne pozývame mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov na letné jezuitské podujatie  Stredoeurópsky MAGIS 2014, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. - 27. júla 2014. Účastníci v menších medzinárodných skupinkách strávia 5 dní v experimente podľa vlastného výberu. Experimenty, sociálne, umelecké, pútnické, ekologické alebo spirituálne budú prebiehať v Rumunsku, Maďarsku a aj na Slovensku. Program následne vyvrcholí na Medzinárodnom ignaciánskom stretnutí mládeže v Budapešti. Účastnícky poplatok je 75 €. Registrácia prebieha priamo na stránke www.magis14.org. Viac informácií na stránke jezuiti.sk

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka, omše nebývajú ani počas Vianoc a Veľkej noci)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka, omše nebývajú ani počas Vianoc a Veľkej Noci)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 01 2010

Kalendár - apríl

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

27. 04. sv. Peter Kanízius - kňaz a učiteľ Cirkvi

História

08. 04. Prvý generálny predstavený SJ - Ignác z Loyoly

22. 04. Prebl. Panny Márie - Matky SJ - sviatok

Sviatky našich bratov a kňazov

08. 04. Peter Tibenský - kňaz - narodeniny (1955)

20. 04. Marcel Mecko - kňaz - meniny

22. 04. Juraj Dolinský - kňaz - vstup do SJ (1986)

24. 04. Juraj Dolinský - kňaz - meniny

Zatiaľ žiadny komentár »