Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

OBDOBIE CEZ ROK

22. XI. 2015 - 29. XI. 2015

Sobota

21. XI. 2015

Obetovanie Panny Márie

Spomienka

7.00

Za †† Jozefa a rodičov z oboch strán

17.00-Vig

Za †† Štefana, Miroslava, Miroslavu a rodičov

Nedeľa

22. XI. 2015

34. NEDEĽA V OBDOBÍ

CEZ ROK

KRISTA KRÁĽA

SLÁVNOSŤ

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

19.30-Vš

Na úmysel celebranta

Pondelok

23. XI. 2015

Sv. Klementa I., pápeža;

Bl. Michala Augustína Pro,

kňaza SJ;  mučeníkov

Spomienky

7.00

Poďakovanie za dožitých 75. rokov života pre Adrienu

17.00

Za † Mariana

Utorok

24. XI. 2015

Sv. Ondreja Dung-Laka,

kňaza a spoločníkov, muč.

Spomienka

7.00

Za †† Štefana, Jozefa, Františka, Eleonóru a rodičov

17.00

Za živých a mŕtvych z rodiny

Streda

25. XI. 2015

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Jána, Juraja, Janu

17.00

Za † Viktora

19.30-Vš

Na úmysel celebranta

Štvrtok

26. XI. 2015

Sv. Jána Berchmansa, rehoľníka SJ

Spomienka

7.00

Za †† Martina a Katarínu

17.00

Za †† Teréziu, Rozáliu, Michala a Brigitu

Piatok

27. XI. 2015

Féria

7.00

Poďakovanie za 40 rokov manželstva pre Martina a Oľgu

17.00

Za †† Miloslava, Annu a Milana

Sobota

28. XI. 2015

Féria

7.00

Za †† Jozefínu, Alžbetu a Teréziu

17.00-Vig

Za †† Agnesu, Karola, Pavlu, Jozefa, Rudolfa, Rudolfa a očistenie domova

Nedeľa

29. XI. 2015

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

8.00

Za zdravie a Božiu pomoc Magdalény

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

19.30-Vš

Na úmysel celebranta

Oznamy:

  • Pán dekan Stanislav Vojtko vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým tým, ktorí pomáhali pri príprave a priebehu Trnavskej novény. Ďakuje za účasť, modlitby a finančnú či hmotnú pomoc.
  • Teraz po sv. omši, na slávnosť Krista Kráľa, sa budeme spoločne modliť modlitbu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Modlitba Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia je spojená súplnými odpustkami.
  • Centrum pomoci pre rodinu pozýva deti na výtvarný workshop Oksany Lukomskej, ktorá je jednou z umelcov vystavujúcich na aktuálnej výstave BACH 2015 v priestoroch centra. Workshop s názvom Inšpirácia sa bude konať v pondelok 23.11.2015 o 15.00 hod. v Centre pomoci pre rodinu na Štefánikovej 46 - vedľa jezuitského kostola.
  • V predvečer 1. adventnej nedele, teda v sobotu 28. 11. o 17.00 hod. bude na Trojičnom nám. slávnostné zapálenie prvej adventnej sviece. Duchovný príhovor prednesie vdp. Marián Díreš z farnosti Prednádražie.
  • Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Začíname nový liturgický rok („C”). Pri všetkých nedeľných sv. omšiach (aj v sobotu večer) budeme požehnávať adventné vence. Prosíme prineste si ich pred sv. omšou pred obetný stôl.
  • Na prvú adventnú nedeľu sa bude konať aj pravidelná zbierka na charitu. Ďakujeme za Vašu štedrosť.
  • Pozývame Vás na adventný koncert gregoriánskych chorálov v podaní scholy z Nového Mesta nad Váhom v sobotu 28. 11. o19.00 v kostole sv. Jakuba. Vstup je voľný.
  • Unás, v Mariánskej sále v dňoch dňoch 5. a 6. decembra, sa uskutoční 9. misijný bazár. Jeho výťažok pôjde na podporu sirotinca pre HIV pozitívne deti v Bijapure v Indii. Kto sa chce podieľať na tomto projekte nech prinesie hodnotnejšie veci do sakristie jezuitského kostola. Podrobnosti nájdete na nástenke. Vopred ďakujeme za pomoc opusteným achorým deťom!!!
  • Bratia a sestry, ako ste si isto všimli, v našom kostole sme inštalovali nový obetný stôl a ambonu. V ďalších týždňoch (do konca kalendárneho roka) budeme pokračovať na realizácii ostatných častí presbytéria:  kríža, sedesov a lavičiek. Dúfame, že táto úprava skrášli náš chrám a poteší aj vás všetkých, najmä pri slávení bohoslužieb. Vďaka vám všetkým, ktorí v nedele a po iné dni prispievate do zvončeka alebo inak na kostol. Nech je to na väčšiu česť a slávu Božiu.

—————————–

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka v čase prednáškového obdobia; nebývajú v prázdninovom období ani v období  Vianoc a Veľkej noci)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše), cez letné prázdniny (júl, august) nebudeme spovedať v nedele (súrne na požiadanie po sv. omšiach)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Nov 01 2010

Kalendár - november

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

03. 11. bl. Rupert Mayer - kňaz

05. 11. Všetkých svätých a blahoslavených zo SJ - sviatok

13. 11. sv. Stanislav Kostka - rehoľník - patrón Trnavského UPeCe

14. 11. sv. Jozef Pignatelli - kňaz

16. 11. sv. Roch Gonzáles - kňaz, mučeník

16. 11. sv. Ján del Castillo - kňaz, mučeník

16. 11. sv. Alfonz Rodriguez - kňaz, mučeník

Sviatky našich bratov a kňazov

09. 11. Juraj Dolinský - kňaz - narodeniny (1958)

11. 11. Marcel Mecko - kňaz - vstup do SJ (1989)

13. 11. Marián Mráz - kňaz - vstup do SJ (1981)

30. 11. Andrej Škorňa - brat - meniny

Zatiaľ žiadny komentár »