Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

VEĽKONOČNÉ OBDOBIE / OBDOBIE CEZ ROK

24. V. 2015 - 31. V. 2015

Sobota

23. V. 2015

Féria

7.00

Za †† Jána, Máriu, Jána a rodičov

17.00-Vig

Za †† Imricha, Annu a starých rodičov z oboch strán

Nedeľa

24. V. 2015

NEDEĽA

ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

19.30-VŠ

Na úmysel celebranta

Pondelok

25. V. 2015

Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za manžela Jána

17.00

Za †† Štefana, Pavlínu a ich rodičov

Utorok

26. V. 2015

Sv. Filipa Neriho, kňaza

Spomienka

7.00

Za †† Helenu, Štefana, Teréziu a Michala

17.00

Za †† Štefana a Rozáliu

Streda

27. V. 2015

Sv. Augustína z Center-bury, biskupa

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Petra

17.00

Za † Jána

19.30

Na úmysel celebranta

Štvrtok

28. V. 2015

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného Kňaza

Sviatok

7.00

Za uzdravenie Vlasty

17.00

Za †† Filoménu, Otíliu a Annu

Piatok

29. V. 2015

Féria

7.00

O Božiu pomoc pre Máriu s rodinou

17.00

Za †† rodičov Alojza a Máriu

Sobota

30. V. 2015

Panny Márie v sobotu

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Valéra, Petra a Pavla

17.00-Vig

Za †† Miroslava a Augustína

Nedeľa

31. V. 2015

DEVIATA NEDEĽA OBDOBIA CEZ ROK

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

(Titulárny sviatok kostola SJ v Trnave)

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00-Sláv

Za zdravie a Božiu pomoc Jozefovi k 50. roku života

19.30-VŠ

Na úmysel celebranta

Oznamy:

 • Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme modlitbu Anjel Pána. Zajtra je Svätodušný pondelok, sv. omše sú ako bežný pracovný deň.
 • V nedeľu 31. mája o 20.00 hod. sa v bazilike v rámci 47. ročníka festivalu Trnavská hudobná jar uskutoční organový koncert slovenskej organistky Kataríny Hanzelovej, ktorá na organovom pozitíve Valentína Arnolda zahrá hudbu 17. a 18. storočia. V nedeľu 14. júna o 20.00 hod. sa v bazilike uskutoční koncert súboru dobových nástrojov Cuore Barocco. V podaní ansamblu zaznie baroková vokalno-inštrumentálna duchovná hudba talianskeho skladateľa Antonia Caldaru.
 • Rehoľné spoločenstvá a spoločenstvá pri Bazilike sv. Mikuláša pri príležitosti Roku zasväteného života pozývajú všetky deti i rodičov na oslavu MDD so zasvätenými, v nedeľu 7. 6. o 15.00 hod. na Prekážke. Deti sa stretnú s konkrétnymi rehoľníkmi a formou hier sa dozvedia niečo zo života rehole. Po programe bude opekačka (z vlastných zásob)a iné občerstvenie. Info a mapa na nástenke.
 • Pozývame Vás na púť rodín do Krakova, ktorú organizuje naša farnosť a Inštitút rodiny Jána Pavla II. v sobotu 30. 5. 2015. V autobuse je ešte niekoľko voľných miest - záujemcovia sa môžu prihlasovať do stredy 27.5. v sakristii baziliky. Odchod autobusu je v sobotu 30. 5. o 5. hod. ráno z parkoviska na Nám. sv. Mikuláša; návrat v neskorých večerných hodinách. Cena za dospelú osobu 25.-€; za dieťa 15.-€. Platí sa v autobuse.
 • V nedeľu 31. mája bude o 17. hod. v našom jezuitskom kostole slávnostná sv. omša z príležitosti titulárneho sviatku kostola - Najsvätejšej Trojice. Pozvanie kazateľa prijal páter Ján Ďurica, SJ. Všetkých Vás veriacich a dobrodincov pozývame nielen na slávnostnú sv. omšu ale aj na pohostenie do priestorov Mariánskej sály a záhrady. Koláčiky a slané pečivo sú z vašej strany vítané. Tešíme sa na všetkých.
 • Oznamujeme, že v nedeľu 31. mája bude vnašom jezuitskom kostole posledná vysokoškolska sv. omša o 19.30 hod. Od mesiaca jún a cez prázdniny nebudú bývať sv. omše o 19.30 hod. ani v stredy, ani v nedele. V budúcom školskom roku sv. omše pre vysokoškolákov začnú až koncom septembra.
 • Kolpingovo dielo na Slovensku - katolícke sociálno-vzdelávacie pozýva rodičov na Kurz efektívneho rodičovstva. Kurz je zameraný na odhalenie príčin nevhodného správania detí a učí rodičov, ako na takéto správanie vhodne reagovať pozitívnymi výchovnými taktikami. Bližšie informácie nájdete na nástenke.
 • Zbierka na médiá vnašom kostole činila 735 Euro. Vďaka všetkým za podporu.
 • Ohlášky: Oznamujeme, že sviatosť manželstva sa chystajú prijať Martin Gajarský, bývajúci v Trnave a Mária Kučerová bývajúca vo Valaskej. A taktiež Ondrej Kollár bývajúci v Trnave a Katarína Kováčová bývajúca v Haniske. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, je povinný ohlásiť ju na farskom úrade.
 • Aj tento rok Jezuiti pozývajú rodiny amladých ľudí na Family-Xaveriádu 2015. Tentokrát to bude putovanie priamo z Malaciek a z Trnavy na Velehrad. Púť zTrnavy začne v utorok 30. júna askončí v sobotu 4. júla. Vnedeľu 5. júla na Velehrade bude slávnostná sv. omša sarcibiskupom Jánom Graubnerom ku cti sv. Cyrila aMetoda. Program, nocľahy adoprovodné vozidlo budú zabezpečené. Ďalšie informácie podá páter Ľubomír Pilarčík SJ.

—————————–

 • Svätý Otec František pre celú Katolícku cirkev vyhlasuje rok 2015 za Rok zasväteného života. Rehoľníci a rehoľníčky ho chcú prežiť s pohľadom vďaky za uplynulé roky; hľadieť do budúcnosti snádejou asnažiť sa žiť prítomnosť so zanietením. Na Slovensku pôsobí vyše 3000 zasvätených osôb v 43 ženských a 30 mužských reholiach, žijú vo viac ako 400 rehoľných komunitách. Zasvätené osoby nechcú nastávajúci rok len pasívne sláviť dar zasväteného života, ale chcú ho prijať ako výzvu na prehĺbenie a obnovu svojho zasvätenia. Zároveň chcú svoju modlitbu, charizmy a službu predstaviť a ponúknuť súčasným ľuďom a dať im tak možnosť vidieť do ich spôsobu života.
 • Upozorňujeme Vás na častejší výskyt krádeží nielen na námestí ale aj v našom kostole. Pozor si dávajte na svoje tašky a kabelky, ktoré nosíte vrukách či zavesené na pleci, alebo si ich kladiete v kostole vedľa seba do lavice. Zozadu Vám môžu ľahko ukradnúť aj celú kabelku. Noste ich radšej pred sebou, alebo keď ste v lavici, dajte si ich k nohám pred seba. Pozor na rómske ženy, ktoré vidíme v dlhých sukniach postávať na námestí, alebo pred kostolom. Niekedy pospolu vstupujú aj do kostola, sú za dverami pri sväteničkách a kradnú za chodu z kabeliek, ktoré máte v ruke, alebo za sebou na pleci. Pozor najmä vtedy keď sa pri sväteničke prežehnávate, alebo si kľakáte. Prosili by sme Vás, aby ste nedávali peniaze pýtajúcim žobrákom, či tulákom v kostole. Kostol je miestom pre modlitbu!!!

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka v čase prednáškového obdobia; nebývajú v prázdninovom období ani v období  Vianoc a Veľkej noci)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Máj 01 2010

Kalendár - máj

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

04. 05. sv. Jozef M. Rubio - kňaz

15. 05. sv. Andrej Bobola - kňaz, mučeník

Sviatky našich bratov a kňazov

01. 05. Pavol Solčány - kňaz - vstup do SJ (1969)

09. 05. Adrián Čontofalský - kňaz - narodeniny (1980)

18. 05. František Krištofóry - brat - narodeniny (1965)

26. 05. Ľubomír Pilarčík - kňaz - narodeniny (1959)

Zatiaľ žiadny komentár »