Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

OBDOBIE CEZ ROK

18. X. 2014 - 26. X. 2014

Sobota

18. X. 2014

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

Sviatok

7.00

Za †† Jána, Pavlínu a Jaromíra

17.00-Vig

Za † Dušana

Nedeľa

19. X. 2014

29. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Za † Darinu, za jej spolužiačky

19.30

Na úmysel celebranta

Pondelok

20. X. 2014

Féria

7.00

Za †† Jána a rodičov

17.00

Za †† Máriu a Ľudovíta

Utorok

21. X. 2014

Féria

7.00

Za †† Štefana a Helenu

17.00

Za †† Františka, Máriu, starých rodičov a deti

Streda

22. X. 2014

Sv. Jána Pavla II., pápeža

Spomienka

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Izabelku

17.00

Za †† Viliama a Annu

19.30

Na úmysel celebranta

Štvrtok

23. X. 2014

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Teréziu, Štefana, Michala a Annu

17.00

Za †† Štefana a rodičov

Piatok

24. X. 2014

Sv. Antona Márie Clareta, biskupa

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Ondreja, Emíliu a Ondreja a Emíliu

17.00

Za †† Jána, Máriu, Jána, Rudolfa a Máriu

Sobota

25. X. 2014

Féria, alebo

Panny Márie v sobotu

Ľubovoľná spomienka

7.00

Na úmysel bohuznámeho

17.00-Vig

Za † Jaroslava

Nedeľa

26. X. 2014

30. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

19.30

Na úmysel celebrant

Oznamy:

  • V dnešnú nedeľu máme celoslovenskú zbierka na misie. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Dnes popoludní o 16.00 hod. bude vbazilike stretnutie farského spoločenstva pri príležitosti pastoračného projektu „Ježiš je cesta”, ktorý je vyhlásený v Trnave a koná sa s požehnaním a pod záštitou otca arcibiskupa Jána Oroscha. Program stretnutia bude viesť komunita Emanuel a pozostáva z prednášky, svedectva, spevu chvál a eucharistického požehnania. Všetci ste pozvaní.
  • Dňa 25. októbra sa v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Tulipáne bude konať Celonočné modlitbové stretnutie. Program začína modlitbou sv. ruženca o 17.30 hod. Témou je Pobežím po ceste tvojich príkazov, lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu. Viac sa môžete dozvedieť na plagátoch. Všetci ste srdečne vítaní.
  • V piatok 24. 10. 2014 o 18.30 hod. bude vbazilike sv. omša pre birmovancov.
  • Dňa 20. 10. 2014 z rozhodnutia arcibiskupského úradu končí pastoračnú službu kaplána v našej farnosti vdp. Juraj Schindler. Je menovaný za farára do farnosti Smolenice. Ďakujeme za jeho 1,5-ročnú obetavú službu vo farnosti a za ohlasovanie Božieho slova. Na novom mieste mu vyprosujme od Pána požehnanie a pomoc v jeho pastoračnej činnosti.
  • Vnedeľu 26. 10. sa bude vnašom jezuitskom kostole spievať Akatist oBohorodičke. Začiatok o16 hod. Ste pozvaní.
  • V noci z 25. na 26. októbra (zo soboty na nedeľu) sa mení čas. Treba si posunúť hodinky ohodinu dozadu.
  • Milí veriaci, upozorňujeme Vás na častejší výskyt krádeží nielen na námestí ale aj vnašom kostole. Pozor si dávajte na svoje tašky akabelky, ktoré nosíte vrukách či zavesené na pleci, alebo si ich kladiete vkostole vedľa seba do lavice. Zozadu Vám môžu ľahko ukradnúť aj celú kabelku. Noste ich radšej pred sebou, alebo keď ste vlavici, dajte si ich knohám pred seba. Pozor na rómske ženy, ktoré vidíme vdlhých sukniach postávať na námestí, alebo pred kostolom. Niekedy pospolu vstupujú aj do kostola, sú za dverami pri sväteničkách akradnú za chodu zkabeliek, ktoré máte v ruke, alebo za sebou na pleci. Pozor najmä vtedy keď sa pri sväteničke prežehnávate, alebo si kľakáte. Prosili by sme Vás, aby ste nedávali peniaze pýtajúcim žobrákom, či tulákom vkostole. Kostol je miestom pre modlitbu!!!

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Okt 01 2010

Kalendár - október

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

03. 10. sv. František de Borja - kňaz (1510 - 1572)

06. 10. bl. Diego Alojz de San Vitores - kňaz, mučeník (1627 - 1672)

12. 10. bl. Ján Beyzym - kňaz

14. 10. sv. Ján Ogilvie - kňaz, mučeník (1579 - 1615)

19. 10. sv. Ján de Brébeuf - kňaz, mučeník (1593 - 1649)

19. 10. sv. Izák Joques - kňaz, mučeník (1607 - 1646)

30. 10. bl. Dominika Collinsa - reh. brat, mučeník (1566 - 1602)

31. 10. sv. Alfonz Rodriguez - reh. brat (1533 - 1617)

Sviatky našich bratov a kňazov

04. 10. František Gábriš, František Sočufka, kňazi - meniny

František Krištofóry - brat -meniny

Pavol Mária Hnilica - biskup (+ 2006)

09. 10. Andrej Škorňa - brat - vstup do SJ (1946)


Zatiaľ žiadny komentár »