Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

VEĽKONOČNÉ OBDOBIE

18. IV. 2015 - 26. IV. 2015

Sobota

18. IV. 2015

Féria

7.00

Za †† z rodín Surovej a Olejnáčovej

17.00-Vig

Za živých a mŕtvych z rodiny Miroslavy

Nedeľa

19. IV. 2015

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

19.30-VŠ

Na úmysel celebranta

Pondelok

20. IV. 2015

Féria

7.00

Za †† Annu, Ondreja a Ľudovíta

17.00

Za † Máriu Martu

Utorok

21. IV. 2015

Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

7.00

Za †† Jozefa, Apolóniu a ich deti

17.00

Za Božiu pomoc a zdravie pre Katarínu a Veroniku

Streda

22. IV. 2015

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Spoločnosti Ježišovej

Sviatok SJ

7.00

Za †† Máriu, Petra a rodičov

17.00

Za ††  Jozefa, Teréziu, sestru a švagra

19.30

Na úmysel celebranta

Štvrtok

23. IV. 2015

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Spomienka

7.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Ervína, Stanislava a Branislava

17.00

O Božie požehnanie

pre Vilmu k 55 rokom

Piatok

24. IV. 2015

Sv. Juraja, mučeníka

Ľub. spomienka

7.00

Za †† Alina, Rudolfa, Jozefa, Aladára a Rudolfa

17.00

Za † Helenu

Sobota

25. IV. 2015

SV. MARKA, EVANJELISTU

Sviatok

7.00

O Božiu pomoc pre Filipa a rodinu

17.00-Vig

Za † Máriu

Nedeľa

26. IV. 2015

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

(NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA)

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

19.30-VŠ

Na úmysel celebranta

OZNAMY:

 • Dnešným dňom začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Bohoslovci Trnavskej a Bratislavskej arcidiecézy z Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí 2015, ktorý sa uskutoční 26. apríla 2015 na Nedeľu Dobrého Pastiera v bratislavskom seminári. Viac info na plagáte. Na budúcu nedeľu bude zároveň zbierka na kňazský seminár.
 • Dnes /nedeľa/ o 19.30 hod. sa v bazilike uskutoční veľkonočný koncert seredského chrámového speváckeho zboru Gaudete. Všetkých srdečne pozývame.
 • Centrum pomoci pre rodinu v Trnave, vás pozýva na interaktívnu tvorivú aktivitu s prvkami dramatickej výchovy pod názvom “Biblia očami detí”, aktivita je určená pre všetky deti do 6 rokov a uskutoční sa 21. apríla 2015 (utorok) o 10.00 hod. v priestoroch Centra pomoci pre rodinu na Štefanikovej 46.
 • Utorok večer po sv. omši o 19.30 hod. pozývame všetkých katechétov, ktorí pripravujú deti na prvé sv. prijímanie a mládež na birmovku na organizačné stretnutie.
 • V piatok pozývame birmovancov na sv. omšu s katechézou.
 • Diecézne Pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy pozýva bezdetné manželské páry na víkendové stretnutie, ktoré sa uskutoční v máji na Donovaloch. Na stretnutí odznie veľa praktických informácií a inšpirácií, ktoré môžu manželom pomôcť pri ďalšom riešení ich situácie. Bližšie informácie na plagáte na nástenke alebo na stránke www.rodinabb.sk
 • Centrum pomoci pre rodinu organizuje vsobotu 9. mája 2015 púť detí do Rajeckej Lesnej. ZTrnavy pôjdeme autobusom spolu sanimátormi. Vprípade záujmu môžu ísť sdeťmi aj rodičia. Prosíme potvrďte nám predbežný záujem vsakristii jezuitského kostola alebo vCentre pre rodinu. Cena púte autobusom je 6 eur pre dospelého a4 eurá za dieťa.
 • Bývalí bratislavsko-trnavskí pomocní biskupi Mons. Dominik Tóth a Mons. Vladimír Filo ďakujú Pánu Bohu za dar 25 rokov biskupskej služby. (17. 3. 1990) Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, všetkých srdečne pozýva na slávenie ďakovnej sv. omše v nedeľu 19. 4. 2015 o 11.30 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.
 • Centrum pre rodinu organizuje vsobotu 9. mája 2015 púť detí do Rajeckej Lesnej. ZTrnavy pôjdeme autobusom spolu sanimátormi. Vprípade záujmu môžu ísť sdeťmi aj rodičia. Prosíme potvrďte nám predbežný záujem vsakristii jezuitského kostola alebo vCentre pre rodinu. Cena púte autobusom je 6 eur pre dospelého a4 eurá za dieťa.

  —————————–

  • Svätý Otec František pre celú Katolícku cirkev vyhlasuje rok 2015 za Rok zasväteného života. Rehoľníci a rehoľníčky ho chcú prežiť s pohľadom vďaky za uplynulé roky; hľadieť do budúcnosti snádejou asnažiť sa žiť prítomnosť so zanietením. Na Slovensku pôsobí vyše 3000 zasvätených osôb v 43 ženských a 30 mužských reholiach, žijú vo viac ako 400 rehoľných komunitách. Zasvätené osoby nechcú nastávajúci rok len pasívne sláviť dar zasväteného života, ale chcú ho prijať ako výzvu na prehĺbenie a obnovu svojho zasvätenia. Zároveň chcú svoju modlitbu, charizmy a službu predstaviť a ponúknuť súčasným ľuďom a dať im tak možnosť vidieť do ich spôsobu života.
  • Upozorňujeme Vás na častejší výskyt krádeží nielen na námestí ale aj v našom kostole. Pozor si dávajte na svoje tašky a kabelky, ktoré nosíte vrukách či zavesené na pleci, alebo si ich kladiete v kostole vedľa seba do lavice. Zozadu Vám môžu ľahko ukradnúť aj celú kabelku. Noste ich radšej pred sebou, alebo keď ste v lavici, dajte si ich k nohám pred seba. Pozor na rómske ženy, ktoré vidíme v dlhých sukniach postávať na námestí, alebo pred kostolom. Niekedy pospolu vstupujú aj do kostola, sú za dverami pri sväteničkách a kradnú za chodu z kabeliek, ktoré máte v ruke, alebo za sebou na pleci. Pozor najmä vtedy keď sa pri sväteničke prežehnávate, alebo si kľakáte. Prosili by sme Vás, aby ste nedávali peniaze pýtajúcim žobrákom, či tulákom v kostole. Kostol je miestom pre modlitbu!!!

  - Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

  ——————————

  BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

  Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

  spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

  Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

  spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

  Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

  spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

  Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

  celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

  spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

  Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

  spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

  Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

  spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

  Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka v čase prednáškového obdobia; nebývajú v prázdninovom období ani v období  Vianoc a Veľkej noci)

  spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

  * – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

  Zatiaľ žiadny komentár »

  Apr 01 2010

  Kalendár - apríl

  Vložil halcak do Kalendár

  Svätí a blahoslavení SJ

  27. 04. sv. Peter Kanízius - kňaz a učiteľ Cirkvi

  História

  08. 04. Prvý generálny predstavený SJ - Ignác z Loyoly

  22. 04. Prebl. Panny Márie - Matky SJ - sviatok

  Sviatky našich bratov a kňazov

  08. 04. Peter Tibenský - kňaz - narodeniny (1955)

  20. 04. Marcel Mecko - kňaz - meniny

  22. 04. Juraj Dolinský - kňaz - vstup do SJ (1986)

  24. 04. Juraj Dolinský - kňaz - meniny

  Zatiaľ žiadny komentár »