Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

PÔSTNE OBDOBIE

28. II. 2015 - 8. III. 2015

Sobota

28. II. 2015

Féria

7.00

Za † kňaza Metoda

17.00-Vig

Za †† Andreja, Mikuláša, Annu a ich rodičov

Nedeľa

1. III. 2015

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

19.30-

Na úmysel celebranta

Pondelok

2. III. 2015

Féria

7.00

Za †† Kolomana, Irenu a starých rodičov z oboch strán

17.00

Za † Cecíliu

Utorok

3. III. 2015

Féria

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Teréziu a Mariána

17.00

Za † Viktora

Streda

4. III. 2015

Sv. Kazimíra

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za † Matúša

17.00

Za †† Ľudmilu a rodičov

19.30-

Na úmysel celebranta

Štvrtok

5. III. 2015

Féria

7.00

O zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Máriu a Brona

17.00

Na úmysel Ružencového spolku

Piatok

6. III. 2015

Féria

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Eduarda

17.00

Požehnanie a zdravie pre Evu a jej dieťatko

Sobota

7. III. 2015

Sv. Perpetuy a Felicity

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Pavlínu, Jozefa a Otta

17.00-Vig

Za †† Emila, Štefana a Annu

Nedeľa

8. III. 2015

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

19.30-

Na úmysel celebranta

Oznamy:

 • Dnes /nedeľa/ o 11.30 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnostná sv. omša pri príležitosti 90. narodenín otca biskupa Štefana Vrableca. Otec biskup Štefan je známy vo Vatikáne aj v našej Trnave a za dlhý požehnaný život urobil veľa dobrého pre spoločenstvo Cirkvi. Pozývame na ďakovnú sv. omšu.
 • Dnes /nedeľa/ o 15.00 hod. bude krížová cesta na kalvárii. Všetkých srdečne pozývame. V piatok sa modlíme krížovú cestu v bazilike o 17.45 hod.
 • Tento týždeň je prvý piatok. Spovedať budeme ako obvykle. V piatok bude Sviatosť Oltárna vystavená ½ hod. po večernej sv. omši.
 • V piatok aj napriek tomu, že sú prázdniny pozývame do baziliky nielen birmovancov na sv. omšu, ktorú bude slúžiť jezuita páter Ján Ďurica. Po sv. omši bude v bazilike premietanie filmu o Ježišovom srdci.
 • V sobotu bude v bazilike fatimská sobota. Pri sv. omši o 10.00 hod. sa bude v rámci pastoračného projektu „Ježiš je cesta” a Roku zasväteného života rozoberať siedme a desiate Božie prikázanie. V tento deň pozývame všetkých slobodných mužov i ženy, ktorí hľadajú svoje miesto v duchovnom povolaní a ešte ho nenašli. Po sv. omši v Kaplnke Panny Márie Trnavskej bude krátke stretnutie na tému „Ako rozpoznať moje povolanie”. Všetkých srdečne pozývame.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov sa uskutoční 8. 3. 2015 z dôvodu jarných prázdnin. Všetkých srdečne pozývame.
 • Na charitu sa vnašom kostole vyzbieralo 958 euro. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 • Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom vBratislave ponúka pre rehoľníkov a laikov vakademickom roku 2015/2016 štúdium vrôznych študijných programoch, vstupni bakalárskom ako aj magisterskom. Programy štúdia sú vyvesené na nástenke, alebo si ich nájdete aj na web stránke: www.tftu.sk pod informáciami pre uchádzačov. Prihlášky na vami zvolený študijný program si môžete podať do 31. marca 2015.
 • Vysokoškolské večerné omše v našom kostole  začali 15. 2. 2015 a budú pokračovať každú stredu a nedeľu o19.30 hod.
 • Svätý Otec František pre celú Katolícku cirkev vyhlasuje rok 2015 za Rok zasväteného života. Rehoľníci a rehoľníčky ho chcú prežiť s pohľadom vďaky za uplynulé roky; hľadieť do budúcnosti snádejou asnažiť sa žiť prítomnosť so zanietením. Na Slovensku pôsobí vyše 3000 zasvätených osôb v 43 ženských a 30 mužských reholiach, žijú vo viac ako 400 rehoľných komunitách. Zasvätené osoby nechcú nastávajúci rok len pasívne sláviť dar zasväteného života, ale chcú ho prijať ako výzvu na prehĺbenie a obnovu svojho zasvätenia. Zároveň chcú svoju modlitbu, charizmy a službu predstaviť a ponúknuť súčasným ľuďom a dať im tak možnosť vidieť do ich spôsobu života.
 • Upozorňujeme Vás na častejší výskyt krádeží nielen na námestí ale aj v našom kostole. Pozor si dávajte na svoje tašky a kabelky, ktoré nosíte vrukách či zavesené na pleci, alebo si ich kladiete v kostole vedľa seba do lavice. Zozadu Vám môžu ľahko ukradnúť aj celú kabelku. Noste ich radšej pred sebou, alebo keď ste v lavici, dajte si ich k nohám pred seba. Pozor na rómske ženy, ktoré vidíme v dlhých sukniach postávať na námestí, alebo pred kostolom. Niekedy pospolu vstupujú aj do kostola, sú za dverami pri sväteničkách a kradnú za chodu z kabeliek, ktoré máte v ruke, alebo za sebou na pleci. Pozor najmä vtedy keď sa pri sväteničke prežehnávate, alebo si kľakáte. Prosili by sme Vás, aby ste nedávali peniaze pýtajúcim žobrákom, či tulákom v kostole. Kostol je miestom pre modlitbu!!!

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka v čase prednáškového obdobia; nebývajú v prázdninovom období ani v období  Vianoc a Veľkej noci)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 01 2010

Kalendár - marec

Vložil halcak do Nezaradené

História

12. 03. Svätorečenie sv. Ignáca a sv. Františka Xavérskeho - (12. marca 1622)

Sviatky našich bratov a kňazov

01. 03. † Šebastián Labo - kňaz, svätenie (1969)

04. 03. Pavol Janovič - brat - narodeniny (1931)

07. 03. Andrej Škorňa - brat - narodeniny (1923)

15. 03. Ondruš Rajmund - kňaz - narodeniny (1929)

18. 03. Anton Štyrák - brat - vstup do SJ (1949)

19. 03. Jozef Amrich - kňaz - meniny

25. 03. Marián Mráz - kňaz - meniny

Zatiaľ žiadny komentár »