Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

OBDOBIE CEZ ROK

24. I. 2015 - 1. II. 2015

Sobota

24. I. 2015

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

7.00

Za †† Elenu a Ľudovíta

17.00

Za †† Ľudmilu, Antona, rodičov a starých rodičov

Nedeľa

25. I. 2015

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

O Božie požehnanie a pomoc pre ťažko chorú Petru

Pondelok

26. I. 2015

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

7.00

Za uzdravenie a vieru pre Františka

17.00

Za †† Jolanu, Karola a Júliu

Utorok

27. I. 2015

Sv. Angely Merici, panny

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

17.00

Za †† Hedviku a Vincenta

Streda

28. I. 2015

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Spomienka

7.00

Za †† Jána, Helenu a Evu

17.00

Za †† Františka, Jána a Alžbetu

Štvrtok

29. I. 2015

Féria

7.00

Za †† Jozefa a Irmu

17.00

Za †† Emíliu a Petra

Piatok

30. I. 2015

Féria

7.00

Za † Oľgu Ležovičovú

17.00

Za †† Emila, Vladimíra a Helenu

Sobota

31. I. 2015

Sv. Jána Bosca, kňaza

Spomienka

7.00

Za †† Izidora, Bohumila, Klementa a Filoménu

17.00

Za †† Kristínku a Augustína

Nedeľa

1. II. 2015

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

OZNAMY:

  • Dnes /nedeľa/ je zbierka pre potreby katolíckych škôl v našej arcidiecéze. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Dnes /nedeľa/ o 18.00 hod. vo Farskom kostole ECAV bude záverečné ekumenické modlitbové stretnutie v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Všetkých srdečne pozývame.
  • Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov nebude 1. februára, ale až na ďalšiu nedeľu, teda 8. februára 2015.
  • Od budúceho štvrtku (29. 2.) začíname vnašom jezuitskom kostole Novénu za naše rodiny ato každý deň až do piatku 6. februára. Začíname vždy pred svätou omšou o16.15 hod. Úmysel modlitieb je za posilnenie auzdravenie rodín aza kresťanskú výchovu detí. Budeme sa modliť aj za aktívnu apokojnú účasť na referende.
  • Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom vBratislave ponúka pre rehoľníkov a laikov vakademickom roku 2015/2016 štúdium vrôznych študijných programoch, vstupni bakalárskom ako aj magisterskom. Programy štúdia sú vyvesené na nástenke, alebo si ich nájdete aj na web stránke: www.tftu.sk pod informáciami pre uchádzačov. Prihlášky na vami zvolený študijný program si môžete podať do 31. marca 2015.
  • Na Zjavenie Pána naši mladí koledníci vykoledovali v jezuitskom kostole 1487,31€. Celkovo táto skupinka vykoledovala 2730,77€. Pán Boh zaplať všetkým.
  • Svätý Otec František pre celú Katolícku cirkev vyhlasuje rok 2015 za Rok zasväteného života. Rehoľníci a rehoľníčky ho chcú prežiť s pohľadom vďaky za uplynulé roky; hľadieť do budúcnosti snádejou asnažiť sa žiť prítomnosť so zanietením. Na Slovensku pôsobí vyše 3000 zasvätených osôb v 43 ženských a 30 mužských reholiach, žijú vo viac ako 400 rehoľných komunitách. Zasvätené osoby nechcú nastávajúci rok len pasívne sláviť dar zasväteného života, ale chcú ho prijať ako výzvu na prehĺbenie a obnovu svojho zasvätenia. Zároveň chcú svoju modlitbu, charizmy a službu predstaviť a ponúknuť súčasným ľuďom a dať im tak možnosť vidieť do ich spôsobu života.
  • Upozorňujeme Vás na častejší výskyt krádeží nielen na námestí ale aj v našom kostole. Pozor si dávajte na svoje tašky a kabelky, ktoré nosíte vrukách či zavesené na pleci, alebo si ich kladiete v kostole vedľa seba do lavice. Zozadu Vám môžu ľahko ukradnúť aj celú kabelku. Noste ich radšej pred sebou, alebo keď ste v lavici, dajte si ich k nohám pred seba. Pozor na rómske ženy, ktoré vidíme v dlhých sukniach postávať na námestí, alebo pred kostolom. Niekedy pospolu vstupujú aj do kostola, sú za dverami pri sväteničkách a kradnú za chodu z kabeliek, ktoré máte v ruke, alebo za sebou na pleci. Pozor najmä vtedy keď sa pri sväteničke prežehnávate, alebo si kľakáte. Prosili by sme Vás, aby ste nedávali peniaze pýtajúcim žobrákom, či tulákom v kostole. Kostol je miestom pre modlitbu!!!

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka v čase prednáškového obdobia; nebývajú v prázdninovom období ani v období  Vianoc a Veľkej noci)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Jan 01 2011

Kalendár - január

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

19. 01. bl. Jakub Sales - kňaz

19. 01. bl. Viliam Saultemouche - rehoľník

19. 01. Ignác de Azevedo - kňaz

19. 01. bl. Jakub Bónnaud- kňaz

19. 01. bl. Jozef Imbert - kňaz, mučeník

19. 01. bl. Ján Cordier - kňaz, mučeník

Sviatky našich bratov a kňazov:

09. 01. Pavol Janovič - brat - 67 rokov rehoľného života

10. 01. František Gábriš - kňaz - narodeniny (1956)

Zatiaľ žiadny komentár »