Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

OBDOBIE CEZ ROK

26. VII. 2014 - 3. VIII. 2014

Sobota

26. VII. 2014

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Spomienka

7.00

Za †† Máriu, Jána a syna Jána

17.00-Vig

Požehnanie pre Jána a rodinu, Jaroslava a Martinu

Nedeľa

27. VII. 2014

17. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Za syna Petra, na jeho dobrý úmysel, za pokoj a trpezlivosť

Pondelok

28. VII. 2014

Féria

7.00

Za †† rodičov a starých rodičov

17.00

Za †† Jozefa, Pavlínu a Františka

Utorok

29. VII. 2014

Sv. Marty

Spomienka

7.00

Za † Emíliu

17.00

Za †† rodičia, starí rodičia a súrodenci

Streda

30. VII. 2014

Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi;

Bl. Zdenky, panny a muč.

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Michala, Helenu, Annu a Jozefínu

17.00

Za †† Vilmu a jej rodičov

Štvrtok

31. VII. 2014

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza a zakladateľa Spoločnosti Ježišovej

Slávnosť (v našom kostole)

7.00

Za †† Ondreja a Cecíliu

17.00 Sláv.

Úmysel Ružencového spolku

Piatok

1. VIII. 2014

(Prvý piatok)

Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

7.00

Za †† Jozefa, Otíliu, Agnesu, Margitu, Alojza a Agnesu

17.00

Za †† Jána, rodičov a svokrovcov

Sobota

2. VIII. 2014

Bl. Petra Favra, kňaza SJ,

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za † Helenu

17.00-Vig

Vďaka o Božiu pomoc a zdravie v rodine

Nedeľa

3. VIII. 2014

18. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Oznamy:

-  V piatok 1. augusta o 20.00 hod. sa v Bazilike sv. Mikuláša začína 19. ročník medzinárodného festivalu Trnavské organové dni. Na slávnostnom otváracom koncerte sa predstaví slávny Olivier Latry, titulárny organista Katedrály Notre-Dame v Paríži. Festival pokračuje v neďeľu 3. augusta koncertom poľského organistu Bogdana Narlocha.

-  Oznamujeme, že vo štvrtok 31. júla my jezuiti slávime sviatok nášho zakladateľa sv. Ignáca. V našom kostole budeme slúžiť slávnostnú sv. omšu o 17. hod za účasti viacerých spolubratov. Pozývame aj vás všetkých veriacich. Spovedanie pred sv. omšou bude z dôvodu slávnosti obmedzené len do sv. omše, využite preto aj iný čas ku sviatosti pokánia.

-  Bratia a sestry, 7. augusta 2014 si pripomenieme historickú udalosť - 200. výročie znovuobnovenia Spoločnosti Ježišovej pápežom Piom VII.. V našom kostole sa budeme pred týmto výročím modliť novénu ako vzdanie vďaky za Božie milosrdenstvo a vernú lásku k našej najmenšej Spoločnosti, prosiac o milosti, ktoré potrebujeme, aby sme ostali verní nášmu povolaniu slúžiť Ježišovi pod zástavou kríža - a Cirkvi, jeho Neveste.  Pozývame vás na túto novénu, ktorú sa budeme modliť vždy pred večernou sv. omšou a to od stredy 30. júla do štvrtku 7. augusta 2014.

- Teologická fakulta Trnavskej univerzity otvára budúci školský rok rôzne druhy študijných programov pre rehoľníkov a laikov na bakalárskom a magisterskom stupni. Podrobné informácie nájdete na našej nástenke, alebo na webovej stránke fakulty: www.tftu.sk, termín podávania prihlášok je do 31. júla 2014 na adresu fakulty v Bratislave.

Aliancia za rodinu sa na Vás obracia s prosbou, aby tí, ktorí ešte nestihli podpísať petíciu za rodinu ju podpísali dnes - hárky sú pri východe z kostola. Je vyzbieraných viac ako 315 tisíc podpisov, už nám nechýba veľa, ale je potrebné, aby podpisov bolo čo najviac. Prosíme tiež tých, ktorí majú vyplnené petičné hárky doma - či už z Katolíckych novín, alebo si ich zobrali prázdne z kostola, nech prinesú aj čiastočne vyplnené hárky do sakristie, alebo ich odošlú čo najskôr na adresu Aliancie za rodinu. Podpisovať môžu aj mladí ľudia od 15 rokov. Každý hlas je dôležitý.

-  Oznamujeme, že na sv. omše v našom jezuitskom kostole zatiaľ neberieme, máme zaplnené až do konca augusta. Pokračovať budeme o dva týždne.

- Počas letných prázdnin je spovedanie obmedzené. A to tak, že v nedeľu budeme spovedať do sv. omše len obmedzene a počas pracovného týždňa častejšie len do sv. omše. Odporúčame sledovať rozpis kňazských služieb, ktorý je na nástenke, pri vstupe do kaplnky. Ďakujeme za porozumenie.

- Oznamujeme, že v sobotu (19. 7.) v skorých ranných hodinách zomrel po ťažkej chorobe v Piešťanoch náš spolubrat páter Vladimír Pavla SJ. V Piešťanoch bude pohrebná svätá omša v stredu (23. júla) o 10.00 hod. a v jeho rodnej obci (Lovčica-Trubín v okrese Žiar nad Hronom) budeme slúžiť svätú omšu popoludní o 15.00 hod. Tam bude aj pochovaný na miestnom cintoríne. Nech odpočíva v pokoji a Pán nech mu dá večnú spásu.

- V našej sakristii máme putovný obraz Panny Márie Sedembolestnej. Kto by si ho chcel zobrať na jeden týždeň a modlievať sa večer pri ňom aj s rodinou, nech si ho príde prevziať, alebo sa zapísať na niektorý z nasledovných týždňov.

-  Oznamujeme, že vysokoškolské sv. omše o 19.30 hod. v našom kostole nebudú bývať cez leto ani v stredy, ani v nedele. Omše začnú v novom školskom roku od 8. októbra 2014.

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 01 2010

Kalendár - júl

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

02. 07. sv. Bernardín Realino - kňaz

02. 07. sv. Ján František Régis - kňaz

02. 07. sv. František de Geronimo - kňaz

02. 07. bl. Julián Maunoir - kňaz

02. 07. bl. Anton Baldinnucci - kňaz

09. 07. sv. Leon Mangin - kňaz, mučeník

História

21. 07. Breve Klementa XIV. Dominus ac Redemptor - zrušenie rádu SJ na celom svete (1773)

31. 07. SV. IGNÁC Z LOYOLY -kňaz, zakladateľ SJ - slávnosť

Sviatky našich bratov a kňazov

20. 07.  † Šebastián Labo - kňaz - vstup do SJ (1969)

30. 07. František Krištofóry - brat - vstup do SJ (1992)

31. 07. Peter Tibenský - kňaz - vstup do SJ (1979)


Zatiaľ žiadny komentár »