Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

CEZROČNÉ OBDOBIE / PÔSTNE OBDOBIE

6. II. 2016 - 14. II. 2016

Sobota

6. II. 2016

Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov

Spomienka

7.00

Za †† Onreja a Františku

17.00-Vig

Za †† Mareka a rodičov

Nedeľa

7. II. 2016

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Pondelok

8. II. 2016

Sv. Jozefíny Bakhity, panny;

Sv. Hieronyma Emilianiho

Ľubovoľné spomienky

7.00

Za živých a zomrelých z rodiny

17.00

Za †† Jána a Gizelu

Utorok

9. II. 2016

Féria

7.00

Za †† Rudolfa, Helenu a brata Stanislava

17.00

Za †† Jozefa a Agnesu

Streda

10. II. 2016

POPOLCOVÁ

STREDA

Féria

(začína Pôstne obdobie)

7.00

Za † Jozefínu

17.00

Za †† Jaroslava a rodičov z oboch strán

19.30-Vš

Na úmysel celebranta

Štvrtok

11. II. 2016

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

Ľub. spomienka

7.00

Za †† Katarínu, Augustína, Máriu a Vincenta

9.30

(Rekolekčná)

Na úmysel celebrantov (sv. omša za účasti kňazov TT dekanátu)

17.00

Za †† Michala a Máriu

Piatok

12. II. 2016

Piatok po popolcovej strede

Féria

7.00

Za zdravie a Božiu pomoc

17.00

Za †† Rozáliu, Jozefa, Filoménu, Annu a Štefana

Sobota

13. II. 2016

Sobota po popolcovej strede

Féria

7.00

Za †† Františka, Libušu a Zdenku

17.00-Vig

Za †† Kristínku a Augustína

Nedeľa

14. II. 2016

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

19.30-Vš

Na úmysel celebranta

Oznamy:

 • V stredu 10. februára je Popolcová streda, začiatok Veľkého pôstu. Je to deň pokánia, kedy sa veriaci v celej Cirkvi zjednocujú vmodlitbe a pôste. Na Popolcovú stredu sa preto zdržujeme mäsitého pokrmu a zachovávame prísny pôst. Odporúča sa aj, aby rodičia postupne a primeraným spôsobom viedli deti k sebazapieraniu. Sv. omše budú ako obvykle a bude sa pri nich udeľovať popolec.
 • Unás, vjezuitskom kostole, bude vo štvrtok o9.30 hod. rekolekčná sv. omša za účasti kňazov trnavského dekanátu. Pozvaní ste všetci veriaci.
 • V týždni od 8. do 14. februára sa na Slovensku koná Národný týždeň manželstva. Ďalšie informácie sú na výveske.
 • Na podnet pápeža Františka, ktorý nás pozýva intenzívnejšie prežívať pôstne obdobie v Roku milosrdenstva, vás otec arcibiskup Ján Orosch pozýva na modlitbu vešpier, a to každý štvrtok v pôstnom období v Katedrále sv. Jána Krstiteľa o 17.00 hod.
 • Arcibiskupský úrad v Trnave s niekoľkomesačným predstihom oznamuje, že trnavská celodiecézna púť v mimoriadnom Roku milosrdenstva do Krakova - Łagiewnik bude 9. júla 2016. Prihlasovanie, program a ostatné organizačné záležitosti včas oznámime.
 • Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury oznamujú, že v utorok 9.2.2016 od 8.00 do 14.00 bude deň otvorených dverí.
 • Budúcu sobotu 13.2. pri sv. omši v bazilike o 10.0 hod. pokračujeme v úvahách v rámci projektu „Ježiš je Pravda”. Srdečne vás všetkých pozývame!
 • Vysokoškolské večerné omše v našom jezuitskom kostole začnú od popolcovej stredy 10. februára a budú pokračovať každú stredu a nedeľu o 19.30 hod.
 • Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave ponúka pre rehoľníkov a laikov v akademickom roku 2016 / 2017 štúdium v rôznych študijných programoch. Programy štúdia sú vyvesené na nástenke, alebo na web stránke: www.tftu.sk pod informáciami pre uchádzačov. Prihlášky na zvolený študijný program si môžete podať do 31. marca 2016.
 • Na prvú pôstnu nedeľu sa koná tradičná jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary!
 • Zbierka pre potreby katolíckych škôl Trnavskej arcidiecézy vnašom kostole činila 625,50 eura Vďaka Vám, ktorí ste prispeli!
 • Počas Svätého roku milosrdenstva sa denne vysluhuje sviatosť zmierenia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. Povedzte to svojim blízkym.
 • V našom jezuitskom kostole sme inštalovali nový obetný stôl, ambonu a sedadlá. V ďalších týždňoch pokračujeme na realizácii ostatných častí presbytéria:  lavičky, kríž a kľakadlo, ktoré budú inštalované pravdepodobne už na začiatku Pôstneho obdobia. Dúfame, že táto úprava skrášľuje náš chrám a poteší aj vás všetkých, najmä pri slávení bohoslužieb. Vďaka vám všetkým, ktorí v nedele a po iné dni prispievate do zvončeka alebo inak na kostol. Nech je to na väčšiu česť a slávu Božiu.

—————————–

- Každý štvrtok je v jezuitskom kostole  vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

—————————–

BEŽNÝ ROZVRH OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka v čase prednáškového obdobia; nebývajú v prázdninovom období ani v období  Vianoc a Veľkej noci)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše), cez letné prázdniny (júl, august) nebudeme spovedať v nedele (súrne na požiadanie po sv. omšiach)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Feb 01 2010

Kalendár - február

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

04. 02. sv. Ján de Brito - kňaz

04. 02. bl. Rudolf Acquaviva - kňaz

04. 02. bl. František Pacheca - kňaz

04. 02. bl. Karol Spinola - kňaz

04. 02. bl. Jakub Berthieua - kňaz, mučeník

06. 02. sv. Pavol Miki - kňaz, mučeník

06. 02. sv. Jan Soan - kňaz, mučeník

06. 02. sv. Jakub Kisai - kňaz, mučeník

15. 02. sv. Klaudius la Colombiér - kňaz

Sviatky našich bratov a kňazov

01. 02. Marián Mráz - narodeniny (1945)

Zatiaľ žiadny komentár »