Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

PÔSTNE  OBDOBIE / VEĽKONOČNÉ OBDOBIE

28. III. 2015 - 6. IV. 2015

Sobota

28. III. 2015

Féria

7.00

O zdravie a Božiu pomoc pre Jána, Jozefínu, deti a vnúčatá

17.00-Vig

Za †† Pavla, Júliu, Pavla, Viktora a starých rodičov

Nedeľa

29. III. 2015

KVETNÁ NEDEĽA

(NEDEĽA UTRPENIA PÁNA)

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

19.30-

Na úmysel celebranta

Pondelok

30. III. 2015

Féria

7.00

Za †† Jozefa a Annu

17.00

Požehnanie a zdravie pre Pavlínu a Andreu

Utorok

31. III. 2015

Féria

7.00

Vďaka za 60 rokov pre Hedvigu

17.00

O ochranu Tomáša pri riadení vozidla

Streda

1. IV. 2015

Féria

7.00

Za †† Ernest, Ernestínu, vďaka a B. pomoc pre rod. Horvátovú a Dugovičovú

17.00

Úmysel Ružencového spolku

Štvrtok

2. IV. 2015

ZELENÝ ŠTVRTOK

17.00

Na úmysly celebrantov

Piatok

3. IV. 2015

VEĽKÝ PIATOK

17.00

obrady

———

Sobota

4. IV. 2015

BIELA SOBOTA

17.00

obrady

Na úmysly celebrantov

Nedeľa

5. IV. 2015

NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

8.00

Na úmysel celebranta

11.00-D

Na úmysel celebranta

17.00

Za všetkých veriacich z farnosti

Pondelok

6. IV. 2015

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Oznamy:

 • Dnes o 15.00 hod. bude krížová cesta na kalvárii. Všetkých srdečne pozývame.
 • Dnes /nedeľa/ v bazilike spovedáme od 15:30 hod. do 19:30 hod. V pondelok, utorok a stredu od 16:00 hod. do 19:00 hod. Počas veľkonočného trojdnia sa už nebude spovedať!
 • U nás v jezuitskom kostole spovedáme do stredy a to od 6.30 do 8.00 hod. a popoludní od 15.00 do 18.00 hod. Bližšie informácie sú vyvesené na nástenke ana spovedniciach.
 • Vo štvrtok Veľkého týždňa je štvrtok Pánovej večere. V tento deň o 9:30 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša svätenia olejov, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. O 21:00 hod. bude krížová cesta na kalvárii. Tento rok ju pripravujú farníci zTulipánu, téma: Odpustenie.
 • Obrady u jezuitov budú vo štvrtok, v piatok a v sobotu vždy o 17. hodine. Na Zelený štvrtok a vo Veľký piatok po obradoch bude kostol otvorený k adorácii do 20.00 hod.
 • Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života. Pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do 60. roku života.
 • Na Veľký piatok o 9:30 hod. spoločenstvo rodín, dievčenské stretko a mládež Vás srdečne pozývajú na hranú krížovú cestu pre deti so začiatkom o 9:30 hod. na farskom dvore. Deti môžu prísť v dobovom odeve. O 12:00 hod. sa z rôznych stanovíšť pohne zástup na Trojičné námestie. O 13:00 hod. sa tichý sprievod s krížom vydá na kalváriu.
 • O 16.00 hod. na Veľký piatok začína u jezuitov novéna k Božiemu milosrdenstvu, budeme sa modliť každý deň až do Nedeľa Božieho milosrdenstva.
 • Ujezuitov, v sobotu ráno vyložíme Sviatosť oltárnu v Božom hrobe o 7.00 hodine a budeme sa modliť spoločne Ranné chvály. Adorácia bude až do večerných obradov, ktoré začnú o 17.00 hod. Na obrady si prineste sviece, ktoré si zapálime na úvod a pri obnove krstných sľubov.
 • Na Veľkonočnú nedeľu pri sv. omši o 8.00 hod. posvätíme veľkonočné jedlá. Kto má záujem, prineste si ich pred obetný stôl. Na Veľkonočnú nedeľu nebude sv. omša o19.30 hod..
 • Na dnes /Kvetná nedeľa/ je vyhlásená celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Vďaka všetkým, ktorí prispejú pre ťažko skúšaných ľudí.
 • Dnes, pozývame Vás na Kvetnonedeľný koncert, ktorý sa uskutoční 29. marca o 19.00 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Účinkovať bude Schola Gregoriana Pragensis, patriaca medzi popredných svetových interpretov stredovekej duchovnej hudby a Slovenský spevácky zbor Adoremus. V programe, v ktorom sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení zaznejú spevy Kvetnej nedele a Veľkého týždňa. Predpredaj vstupeniek je v sieti Ticketportal (aj na pošte).

—————————–

 • Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave ponúka pre rehoľníkov a laikov v akademickom roku 2015/2016 štúdium v rôznych študijných programoch. Prihlášky na vami zvolený študijný program si môžete podať do 31. marca 2015. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke a na stránke www.tftu.sk.
 • Svätý Otec František pre celú Katolícku cirkev vyhlasuje rok 2015 za Rok zasväteného života. Rehoľníci a rehoľníčky ho chcú prežiť s pohľadom vďaky za uplynulé roky; hľadieť do budúcnosti snádejou asnažiť sa žiť prítomnosť so zanietením. Na Slovensku pôsobí vyše 3000 zasvätených osôb v 43 ženských a 30 mužských reholiach, žijú vo viac ako 400 rehoľných komunitách. Zasvätené osoby nechcú nastávajúci rok len pasívne sláviť dar zasväteného života, ale chcú ho prijať ako výzvu na prehĺbenie a obnovu svojho zasvätenia. Zároveň chcú svoju modlitbu, charizmy a službu predstaviť a ponúknuť súčasným ľuďom a dať im tak možnosť vidieť do ich spôsobu života.
 • Upozorňujeme Vás na častejší výskyt krádeží nielen na námestí ale aj v našom kostole. Pozor si dávajte na svoje tašky a kabelky, ktoré nosíte vrukách či zavesené na pleci, alebo si ich kladiete v kostole vedľa seba do lavice. Zozadu Vám môžu ľahko ukradnúť aj celú kabelku. Noste ich radšej pred sebou, alebo keď ste v lavici, dajte si ich k nohám pred seba. Pozor na rómske ženy, ktoré vidíme v dlhých sukniach postávať na námestí, alebo pred kostolom. Niekedy pospolu vstupujú aj do kostola, sú za dverami pri sväteničkách a kradnú za chodu z kabeliek, ktoré máte v ruke, alebo za sebou na pleci. Pozor najmä vtedy keď sa pri sväteničke prežehnávate, alebo si kľakáte. Prosili by sme Vás, aby ste nedávali peniaze pýtajúcim žobrákom, či tulákom v kostole. Kostol je miestom pre modlitbu!!!

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka v čase prednáškového obdobia; nebývajú v prázdninovom období ani v období  Vianoc a Veľkej noci)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Mar 01 2010

Kalendár - marec

Vložil halcak do Nezaradené

História

12. 03. Svätorečenie sv. Ignáca a sv. Františka Xavérskeho - (12. marca 1622)

Sviatky našich bratov a kňazov

01. 03. † Šebastián Labo - kňaz, svätenie (1969)

04. 03. Pavol Janovič - brat - narodeniny (1931)

07. 03. Andrej Škorňa - brat - narodeniny (1923)

15. 03. Ondruš Rajmund - kňaz - narodeniny (1929)

18. 03. Anton Štyrák - brat - vstup do SJ (1949)

19. 03. Jozef Amrich - kňaz - meniny

25. 03. Marián Mráz - kňaz - meniny

Zatiaľ žiadny komentár »