Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

OBDOBIE CEZ ROK

16. VIII. 2014 - 24. VIII. 2014

Sobota

16. VIII. 2014

Sv. Štefana Uhorského

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za spásu a uzdravenie členov rodiny a malého Peťka

17.00-Vig

Za † Zuzanu

Nedeľa

17. VIII. 2014

20. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Pondelok

18. VIII. 2014

Féria

7.00

Na úmysel bohuznámeho

17.00

Za manžela Vincenta, za obrátenie

Utorok

19. VIII. 2014

Sv. Jána Eudes, kňaza

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Františka a Máriu, za požehnanie pre Mateja

17.00

Za †† Stanislava a rodičov

Streda

20. VIII. 2014

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Spomienka

7.00

Za †† Boženu a Štefana

17.00

Za †† Štefana, Rozáliu a Máriu

Štvrtok

21. VIII. 2014

Sv. Pia X., pápeža

Spomienka

7.00

Požehnanie pre Máriu a jej rodinu

17.00

Za †† Etelu, Jozefa a Petra

Piatok

22. VIII. 2014

Panny Márie Kráľovnej

Spomienka

7.00

Za †† Antona a rodičov z rodiny

17.00

Za †† Veroniku, Valéra a Jána

Sobota

23. VIII. 2014

Sv. Ruženy Limskej, panny

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Františka a rodičov

17.00-Vig

Za † Valtera

Nedeľa

24. VIII. 2014

21. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Oznamy:

- Dnes /nedeľa 17.8./ pokračujú v Bazilike sv. Mikuláša Trnavské organové dni koncertom poľského huslistu Mariusa Monczaka (Máriuša Mončaka) a organistu Stanislava Šurina. Na budúcu nedeľu 24. 8. o 20:00 hod. vystúpi v rámci festivalu taliansky organista Maurizio Corazza.

- Jezuiti a Centrum pomoci pre rodinu vás pozývajú na PÚŤ DETÍ A RODIČOV NA VELEHRAD na konci prázdnin: 26.8.2014. Odchod z Trnavy o 8:00 hod., a príchod o 18:00 hod. Program na Velehrade: Spovedanie a sv. omša, prehliadka baziliky, múzea a okolia. Strava na celý deň z vlastných zásob. Cestovanie autobusom, cena tam aj späť: 7,50 € na osobu. Prihlasovanie do 22.8.2014 e-mailom:  cppr@cppr.sk alebo telefonicky: 0948 020 412. Viac info osobne v Centre pomoci pre rodinu.

- Výzva Konferencie biskupov Slovenska: V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku, Sýrii a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Preto sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi. Vyhlasujeme osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch 15. - 22. augusta 2014. Pozývame farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za pokoj vo svete. S rovnakou naliehavosťou sa obraciame na ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby nepoľavili v úsilí zo všetkých síl napomáhať mierové riešenie vážnych konfliktov vo svete a aby aktívne bránili základné ľudské práva osobitne v prípade kresťanov v Iraku, ktorí čelia genocíde. Prosme milosrdného Boha, aby na príhovor našej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, daroval svetu zmierenie a pokoj.                                                                      V Bratislave, 13. augusta 2014

- Osobitne sa pripojíme k tejto výzve aj v našom jezuitskom kostole v piatok 22. augusta po večernej sv. omši. Vyložíme Sviatosť Oltárnu a budeme mať pol hodinovú adoráciu za pokoj v týchto krajinách.

- Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať Marcel Petranský syn rodičov Jozefa Petranského a Júlie rod. Kvintovej, narodený v Trnave, bývajúci v Trnave a Katarína Ludhová, dcéra rodičov Milana Ludhu a Moniky rod. Drobotovej, narodená v Humennom, bývajúca v Krásnom Brode. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke je povinný ju ohlásiť na farskom úrade.

- Počas letných prázdnin je spovedanie obmedzené. A to tak, že v nedeľu budeme spovedať do sv. omše len obmedzene a počas pracovného týždňa častejšie len do sv. omše. Odporúčame sledovať rozpis kňazských služieb, ktorý je na nástenke, pri vstupe do kaplnky. Ďakujeme za porozumenie.

- V našej sakristii máme putovný obraz Panny Márie Sedembolestnej. Kto by si ho chcel zobrať na jeden týždeň a modlievať sa večer pri ňom aj s rodinou, nech si ho príde prevziať, alebo sa zapísať na niektorý z nasledovných týždňov.

-  Oznamujeme, že vysokoškolské sv. omše o 19.30 hod. v našom kostole nebudú bývať cez leto ani v stredy, ani v nedele. Omše začnú v novom školskom roku od 8. októbra 2014.

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 01 2010

Kalendár - august

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

02. 08. Sv. Peter Faber - kňaz

18. 08. Sv. Albert Hurtado Cruchaga - kňaz

Sviatky našich bratov a kňazov

11. 08. Marcel Mecko - kňaz - narodeniny (1961)

13. 08. Ľubomír Pilarčík - kňaz - meniny

14. 08. František Sočufka - kňaz - narodeniny (1955)

Zatiaľ žiadny komentár »