Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

OBDOBIE CEZ ROK

25. VII. 2015 - 2. VIII. 2015

Sobota

25. VII. 2015

Sv. Jakuba, apoštola

Sviatok

7.00

Za †† Šimona, Júliu, Antona a Stanislava

17.00-Vig

Za †† Annu a Júliu

Nedeľa

26. VII. 2015

SEDEMNÁSTA NEDEĽA

V OBDOBÍ

CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Pondelok

27. VII. 2015

Sv. Gorazda a spoločníkov

Spomienka

7.00

Za †† Alexeja, Alojza, Jozefa a Františka (kňazi)

17.00

Za † Jána

Utorok

28. VII. 2015

Féria

7.00

Za †† Martina, Annu a ostatných z rodiny

17.00

Za †† Imricha, Annu a starých rodičov z oboch strán

Streda

29. VII. 2015

Sv. Marty

Spomienka

7.00

Za † Rozáliu

17.00

Za †† Máriu, Stanislava a starých rodičov

Štvrtok

30. VII. 2015

Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi;

Bl. Zdenky, panny a muč.

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za Božie svetlo pre rodinu

17.00

Úmysel Ružencového spolku

Piatok

31. VII. 2015

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza a zakladateľa Spoločnosti Ježišovej

Slávnosť (v našom kostole)

7.00

Za †† Bohuslava a rodičov z oboch strán

17.00

Za †† Annu a Mateja

Sobota

1. VIII. 2015

Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

7.00

Za †† Vincenta, Pavlínu, Ondreja a Annu

17.00-Vig

O Božiu pomoc a požehnanie pre Izabelku a rodičov

Nedeľa

2. VIII. 2015

OSEMNÁSTA NEDEĽA

V OBDOBÍ

CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Oznamy:

  • Túto nedeľu (26. júla) bude vnašom jezuitskom kostole o 17. hod. slúžiť primičnú sv. omšu novokňaz, trnavský rodák vdp. Peter Nemček, ktorý vyštudoval abol vysvätený v kanadskom Winnipegu sídelným biskupom Richardom Gagnonom - 3. júla 2015. Udelí nám aj novokňazské požehnanie. Otýždeň neskôr, teda 2. augusta bude mať primičnú sv. omšu vbazilike o10.30. hod.
  • Pri príležitosti Národného pochodu za život sa účastníci cyklopúte zastavia aj v Trnave. Na úmysel ochrany života od počatia bude slúžená sv. omša v stredu 29. júla o17.00 hod. v Jezuitskom kostole, po nej bude nasledovať pochod aj s cyklopútnikmi ku poliklinike a krátka modlitba. Všetci ste srdečne pozvaní prísť a podporiť myšlienku ochrany života. Viac informácií o cyklopúti nájdete na plagáte, na nástenke.
  • Oznamujeme, že v piatok 31. júla my jezuiti slávime sviatok nášho zakladateľa sv. Ignáca z Loyoly. V našom kostole budeme viacerí kňazi slúžiť slávnostnú sv. omšu o 17. hod. Ktejto slávnosti pozývame aj vás, veriacich.
  • V piatok 31. júla 2015 sa tiež uskutoční mimoriadna sv. omša na trnavskej kalvárii. Sv. omša začne o 17. hod., po ktorej bude nasledovať pobožnosť pri príležitosti 60. výročia mučeníckej smrti bl. Sr. Zdenky. Prosíme veriacich azasvätených z každej farnosti a kostola v Trnave, aby sme sa tam zúčastnili a ďakovali Pánu Bohu za krásne životné svedectvo slovenskej blahoslavenej sestry z kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža. Túto udalosť po duchovnej a liturgickej stránke pripravujú sestry z kongregácie a farnosť sv. Mikuláša Trnava - mesto, po vonkajšej organizačnej stránke kresťansko-demokratické hnutie v Trnave. Tešíme sa na túto slávnosť.
  • V piatok 31. júla 2015 o 20. hod. sa v Bazilike sv. Mikuláša otvára jubilejný 20. ročník festivalu Trnavské organové dni. Svojím recitálom vystúpi americký organista David di Fiore. Pozývame všetkých.
  • V auguste sa pripravuje dvojtýždňová pešia púť z Trnavy do Čenstochovej v čase od 12. do 27. augusta 2015. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava (kontakt: osppemiro@gmail.com; tel.: 0914 223 286).
  • Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave ponúka pre rehoľníkov a laikov vakademickom roku 2015/2016 štúdium v rôznych študijných programoch. Programy štúdia sú vyvesené na nástenke, alebo si ich nájdete aj na web stránke: www.tftu.sk. Prihlášky do 2. kola prijímacieho konania na vami zvolený študijný program si môžete podať do 31. júla 2015.

—————————–

  • Svätý Otec František pre celú Katolícku cirkev vyhlasuje rok 2015 za Rok zasväteného života. Rehoľníci a rehoľníčky ho chcú prežiť s pohľadom vďaky za uplynulé roky; hľadieť do budúcnosti snádejou asnažiť sa žiť prítomnosť so zanietením. Na Slovensku pôsobí vyše 3000 zasvätených osôb v 43 ženských a 30 mužských reholiach, žijú vo viac ako 400 rehoľných komunitách. Zasvätené osoby nechcú nastávajúci rok len pasívne sláviť dar zasväteného života, ale chcú ho prijať ako výzvu na prehĺbenie a obnovu svojho zasvätenia. Zároveň chcú svoju modlitbu, charizmy a službu predstaviť a ponúknuť súčasným ľuďom a dať im tak možnosť vidieť do ich spôsobu života.
  • Upozorňujeme Vás na častejší výskyt krádeží nielen na námestí ale aj v našom kostole. Pozor si dávajte na svoje tašky a kabelky, ktoré nosíte vrukách či zavesené na pleci, alebo si ich kladiete v kostole vedľa seba do lavice. Zozadu Vám môžu ľahko ukradnúť aj celú kabelku. Noste ich radšej pred sebou, alebo keď ste v lavici, dajte si ich k nohám pred seba. Pozor na rómske ženy, ktoré vidíme v dlhých sukniach postávať na námestí, alebo pred kostolom. Niekedy pospolu vstupujú aj do kostola, sú za dverami pri sväteničkách a kradnú za chodu z kabeliek, ktoré máte v ruke, alebo za sebou na pleci. Pozor najmä vtedy keď sa pri sväteničke prežehnávate, alebo si kľakáte. Prosili by sme Vás, aby ste nedávali peniaze pýtajúcim žobrákom, či tulákom v kostole. Kostol je miestom pre modlitbu!!!

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka v čase prednáškového obdobia; nebývajú v prázdninovom období ani v období  Vianoc a Veľkej noci)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše), cez letné prázdniny (júl, august) nebudeme spovedať v nedele (súrne na požiadanie po sv. omšiach)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Júl 01 2010

Kalendár - júl

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

02. 07. sv. Bernardín Realino - kňaz

02. 07. sv. Ján František Régis - kňaz

02. 07. sv. František de Geronimo - kňaz

02. 07. bl. Julián Maunoir - kňaz

02. 07. bl. Anton Baldinnucci - kňaz

09. 07. sv. Leon Mangin - kňaz, mučeník

História

21. 07. Breve Klementa XIV. Dominus ac Redemptor - zrušenie rádu SJ na celom svete (1773)

31. 07. SV. IGNÁC Z LOYOLY -kňaz, zakladateľ SJ - slávnosť

Sviatky našich bratov a kňazov

03. 07.  Ľubomír Pilarčík - kňaz - vstup do SJ (1990)

20. 07.  † Šebastián Labo - kňaz - vstup do SJ (1969)

30. 07. František Krištofóry - brat - vstup do SJ (1992)

31. 07. Peter Tibenský - kňaz - vstup do SJ (1979)


Zatiaľ žiadny komentár »