Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

OBDOBIE CEZ ROK

27. VI. 2015 - 12. VII. 2015

Sobota

27. VI. 2015

Sv. Ladislava, alebo sv. Cyrila Alexanrijského, biskupa, učiteľa Cirkvi

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Jozefa a rodičov z oboch strán

17.00-Vig

Za † Pavla

Nedeľa

28. VI. 2015

TRINÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ

CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00-Vig

Na úmysel celebranta

Pondelok

29. VI. 2015

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

Slávnosť

7.00

Za †† Petra a Máriu

16.00

Za † Martu

17.00

Za †† Alfréda a Pavla

Utorok

30. VI. 2015

Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Ondreja a Cecíliu

17.00

Za †† Štefániu a Serafína

Streda

1. VII. 2015

Sv. Bernardina Realina, Jána Františka Regisa… , kňazov z SJ

Spomienka

7.00

Za živých i mŕtvych členov rodiny

17.00

Za †† Máriu a Jozefa

Štvrtok

2. VII. 2015

Návšteva Panny Márie

Sviatok

7.00

Za †† Jaroslava, Petra, Pavlínu, Františka a Františku

17.00

Úmysel Ružencového spolku

Piatok

3. VII. 2015

Sv. Tomáša, apoštola

Sviatok

7.00

Za †† Františka a Máriu

17.00

Za †† Augustína, Dominika, Annu, Františka a Emíliu

Sobota

4. VII. 2015

Sv. Alžbety Portugalskej,

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Eleonóru, Štefana, Františka, Jozefa a rodičov

17.00-Vig

Za †† Petra, Františku a súrodencov

Nedeľa

5. VII. 2015

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIERO-ZVESTOV

Slávnosť

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Sobota

4. VII. 2015

Sv. Alžbety Portugalskej,

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Eleonóru, Štefana, Františka, Jozefa a rodičov

17.00-Vig

Za †† Petra, Františku a súrodencov

Nedeľa

5. VII. 2015

SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIERO-ZVESTOV

Slávnosť

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Pondelok

6. VII. 2015

Sv. Márie Goretty, panny a mučenice

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za † kňaza Metoda

17.00

Za †† Cyrila a Emíliu

Utorok

7. VII. 2015

Sv. Antona Márie Zaccariu, kňaza

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za † Annu

17.00-Vig

Za † Alexandra

Streda

8. VII. 2015

Féria

7.00

Za † Štefana

17.00

Za †† Karola, Júliu a Annu

Štvrtok

9. VII. 2015

Sv. Augustína Zhao Rong, kňaza a spoloč., muč.

Ľubovoľná spomienka

7.00

Požehnanie pre Jozefa k 60-tke

17.00

Za †† Jolána, Máriu a Jozefínu a ich rodičov

Piatok

10. VII. 2015

Féria

7.00

Za †† Pavla, Máriu, Alžbetu, Adolfa a Annu

17.00

Za †† Annu a Rozáliu

Sobota

11. VII. 2015

Sv. Benedikta, opáta,

patróna Európy

Sviatok

7.00

Za † Annu

17.00-Vig

Za †† Helenu, Vincenta, Cecíliu a Martina

Nedeľa

12. VII. 2015

PÄTNÁSTA NEDEĽA

V OBDOBÍ

CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Oznamy:

 • Dnes /nedeľa 28.6./ je „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca Františka”. Je to náš skromný, ale zároveň veľkodušný príspevok, ktorý pošleme do Vatikánu.
 • Pondelok je prikázaný sviatok sv. Petra aPavla, sväté omše vnašom jezuitskom kostole budú o7. hod., o16.hod. ao17. hod.
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok v mesiaci júl, spovedáme ako obvykle. Po piatkovej večernej sv. omši vjezuitskom kostole nebude adorácia, ale sobášne obrady. Ďakujeme za pochopenie.
 • V sobotu, 4. júla, o 10.00 pri svätej omši vbazilike budú ďakovať za dar kňazstva títo naši jubilanti: pán dekan Jozef Slamka - 50 rokov, pán dekan Ján Adamus - 30 rokov a Mons. Vendelín Pleva - 25 rokov služby pri Pánovom oltári. Srdečné všetkých pozývame.
 • Od pondelka 6. júla až do konca augusta sv. omše o 16.00 vbazilike nebudú, okrem prvých piatkov. Sv. omša (latinská) v Bazilike o 9.00 počas prázdnin tiež nebude. Bude však bývať na Družbe, o. 9.00.
 • Úradné hodiny na fare počas letných prázdnin, t. j. do konca augusta budú nasledovné: pondelok 10.00 -12.00, streda 10.00 - 12.00 a 15.00 - 17.00.
 • Ako príprava na Národný pochod za život, ktorý bude v Bratislave 20. septembra 2015, sa v dňoch 4. - 31. júla bude konať 18. ročník cyklistickej akcie na jeho podporu. Bližšie informácie sú na plagáte, kde sú aj kontaktné údaje koordinátorov.
 • Oznamujeme že vnašom jezuitskom kostole sa vnedele počas mesiacov júl a august nebude spovedať. Kto by súrne potreboval vyslúžiť vnedeľu sviatosť zmierenia tak po sv. omši osobne u pátra, ktorý slúžil sv. omšu.
 • Z rozhodnutia otca arcibiskupa od 1. 7. 2015 končia v našej farnosti pastoračnú činnosť kapláni vdp. Peter Švec, vdp. Pavol Minarovský a vdp. Milan Cehlárik. Poslednú sv. omšu budú celebrovať na slávnosť sv. Petra a Pavla 29. 6. 2015 o 18.30 hod.
 • V auguste sa pripravuje dvojtýždňová pešia púť z Trnavy do Čenstochovej v čase od 12. do 27. augusta 2015. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Tulipáne u pátra Miroslava (kontakt: osppemiro@gmail.com; tel.: 0914 223 286).
 • Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave ponúka pre rehoľníkov a laikov vakademickom roku 2015/2016 štúdium v rôznych študijných programoch. Programy štúdia sú vyvesené na nástenke, alebo si ich nájdete aj na web stránke: www.tftu.sk. Prihlášky do 2. kola prijímacieho konania na vami zvolený študijný program si môžete podať do 31. júla 2015.

—————————–

 • Svätý Otec František pre celú Katolícku cirkev vyhlasuje rok 2015 za Rok zasväteného života. Rehoľníci a rehoľníčky ho chcú prežiť s pohľadom vďaky za uplynulé roky; hľadieť do budúcnosti snádejou asnažiť sa žiť prítomnosť so zanietením. Na Slovensku pôsobí vyše 3000 zasvätených osôb v 43 ženských a 30 mužských reholiach, žijú vo viac ako 400 rehoľných komunitách. Zasvätené osoby nechcú nastávajúci rok len pasívne sláviť dar zasväteného života, ale chcú ho prijať ako výzvu na prehĺbenie a obnovu svojho zasvätenia. Zároveň chcú svoju modlitbu, charizmy a službu predstaviť a ponúknuť súčasným ľuďom a dať im tak možnosť vidieť do ich spôsobu života.
 • Upozorňujeme Vás na častejší výskyt krádeží nielen na námestí ale aj v našom kostole. Pozor si dávajte na svoje tašky a kabelky, ktoré nosíte vrukách či zavesené na pleci, alebo si ich kladiete v kostole vedľa seba do lavice. Zozadu Vám môžu ľahko ukradnúť aj celú kabelku. Noste ich radšej pred sebou, alebo keď ste v lavici, dajte si ich k nohám pred seba. Pozor na rómske ženy, ktoré vidíme v dlhých sukniach postávať na námestí, alebo pred kostolom. Niekedy pospolu vstupujú aj do kostola, sú za dverami pri sväteničkách a kradnú za chodu z kabeliek, ktoré máte v ruke, alebo za sebou na pleci. Pozor najmä vtedy keď sa pri sväteničke prežehnávate, alebo si kľakáte. Prosili by sme Vás, aby ste nedávali peniaze pýtajúcim žobrákom, či tulákom v kostole. Kostol je miestom pre modlitbu!!!

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka v čase prednáškového obdobia; nebývajú v prázdninovom období ani v období  Vianoc a Veľkej noci)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Jún 01 2010

Kalendár - jún

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ :

09. 06. bl. Jozef de Anchieta - kňaz

21. 06. sv. Alojz Gonzága - rehoľník

Sviatky našich bratov a kňazov v Trnavskej komunite :

01. 06. Pavol Solčány - kňaz - narodeniny (1947)

05. 06. Ján Burda - kňaz - svätenie (2008)

12. 06. Juraj Dolinský - kňaz - svätenie (1976)

13. 06. Anton Štyrák - brat - narodeniny, meniny (1930)

17. 06. Marián Mráz - kňaz - svätenie (1990)

18. 06. Matej Kasan - kňaz - narodeniny (1980)

19. 06. † Šebastián Labo - kňaz - narodeniny (1931)

19. 06. Pavol Solčány - kňaz - svätenie (1972)

26. 06. Matej Kasan - kňaz - svätenie (2010)

27. 06. Ľubomír Pilarčík - kňaz - svätenie (1998)

28. 06. Marcel Mecko - kňaz - svätenie (1997)

29. 06. Adrián Čontofalský - kňaz - svätenie (2008)

29. 06. F. Pavol Janovič, P. Pavol Solčány, P. Peter Tibenský - meniny

Zatiaľ žiadny komentár »