Sep 02 2011

Sväté omše, spovedania a oznamy

OBDOBIE CEZ ROK

30. VIII. 2014 - 7. IX. 2014

Sobota

30. VIII. 2014

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa

Sviatok

7.00

Za †† Rozáliu, Jozefa, Filoménu, Štefana a Annu

17.00-Vig

Za †† Štefana, Igora, Norberta a starých rodičov

Nedeľa

31. VIII. 2014

22. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Na úmysel celebranta

Pondelok

1. IX. 2014

Féria

7.00

Za nemocných: Mateja, Lýdiu a Imricha

17.00

Za †† Teodora a Etelu

Utorok

2. IX. 2014

Féria

7.00

O uzdravenie a požehnanie pre Alfréda

17.00

Za †† Máriu, Viliama a ich rodičov

Streda

3. IX. 2014

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Spomienka

7.00

Za †† Ernesta, Margitu, rodičov a vnuka

17.00

Za †† Apolóniu, Vendelína a rodičov

Štvrtok

4. IX. 2014

Féria

7.00

Za uzdravenie vzťahov v rodine

17.00

Úmysel Ružencového spolku

Piatok

5. IX. 2014

Féria

7.00

Za †† Želmíru a Ignáca

17.00

Za † Jozefa

Sobota

6. IX. 2014

Panny Márie v sobotu

Ľubovoľná spomienka

7.00

Za †† Vladimíra, Vincenta, Magdalénu, Pavla a Veroniku

17.00-Vig

Za † Anton

Nedeľa

7. IX. 2014

23. NEDEĽA

OBDOBIA CEZ ROK

8.00

Na úmysel celebranta

11.00

Na úmysel celebranta

17.00

Za †† Henricha, Teréziu, Františka, Františku

OZNAMY:

Dnes (v nedeľu 31. 8.) pokračujú v Bazilike sv. Mikuláša Trnavské organové dni. O 20:00 hod. vystúpi Marek Vrábel. Na budúcu nedeľu 7. 9. vystúpi v rámci festivalu rakúsky organista Johann Trummer.

Kresťanskodemokratické hnutie Vás dnes 31. augusta (nedeľa) pozýva na Stretnutie rodín na Katarínke pri Dechticiach. Účastníkov čaká pekná prechádzka v prírode, nafukovací hrad, trampolína, cukrová vata, čapovaná kofola, opekačka a najmä relax a oddych pre celú rodinu. Cesta na Katarínku sa nachádza asi 1 km za obcou Dechtice v smere na Naháč. Je potrebné odbočiť vpravo na štrkovú cestu podľa informačnej tabule.

Vo štvrtok po sv. omši o 16:00 hod. bude v bazilike stretnutie katechétov, ktorí učia pre farnosť sv. Mikuláša s pánom dekanom.

V sobotu je fatimská sobota. Sviatosť oltárna v bazilike bude vyložená o 9:15 hod. na hlavnom oltári. O 10:00 hod. začína sv. omša, počas ktorej bude duchovná obnova pre celú farnosť, zvlášť pre Spoločenstvo ctiteľov Panny Márie Trnavskej a pre Spoločenstvo manželov a rodín sv. Jána Pavla II. Tieto duchovné obnovy budú bývať každú prvú sobotu pri sv. omši o 10:00 hod. namiesto homílie. Ide o celoročný pastoračný program farnosti na tému: „Ježiš je pre nás cesta k Otcovi“. Všetkých pozývame.

Na budúcu nedeľu 7. septembra pozývame všetkých rodičov a ich deti pripravujúce sa na 1. sv. prijímanie na sv. omšu o 10:30 hod., po ktorej bude v bazilike stretnutie s pánom dekanom.

Pri príležitosti 300. výročia posvätenia františkánskeho chrámu sv. Jakuba bude v tomto kostole koncert Františkánskej schóly z Bratislavy, a to v nedeľu 7. septembra o 19:00 hod. Predstavené budú diela františkánskych skladateľov z 18. storočia. Vstup je voľný. Bližšie informácie sú na internetovej stránke a na nástenke.

V dňoch 7. a 14. 9. 2014 bude 8. ročník zbierky „Boj proti hladu“ pred vstupmi do kostolov v centre mesta po všetkých sv. omšiach. Kúpou medovníkového srdiečka podporíte vincentínske misijné diela.

Máme prvopiatkový týždeň, u jezuitov spovedáme ako obvykle, od stredy do piatku už od 15. hod. V piatok po večernej sv. omši budeme mať pol hodinovú adoráciu.

V dňoch od 6. do 14. 9. bude v jezuitskom kostole prebiehať novéna k Sedembolestnej Panne Márii, Pátrónke Slovenska. Začíname vždy o 16:15 hod. Tiež oznamujeme, že v tomto roku sviatok Košických mučeníkov sa v našom kostole neslávi, lebo pripadol na nedeľu 7. 9. Avšak, pred večernou sv. omšou sa pomodlíme pred ich relikviami.

– V našej sakristii je putovný obraz Panny Márie Sedembolestnej. Kto by si ho chcel zobrať na jeden týždeň a modlievať sa každý večer pri ňom, sám alebo s rodinou, nech si ho príde prevziať, alebo sa zapísať na niektorý z týždňov.

Ohlášky: Sviatosť manželstva hodlajú prijať Jozef Volf a Dana Bučková. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke je povinný ju ohlásiť na farskom úrade. Myslime na nich v modlitbách.

- V našej sakristii je putovný obraz Panny Márie Sedembolestnej. Kto by si ho chcel zobrať na jeden týždeň a modlievať sa každý večer pri ňom, sám alebo s rodinou, nech si ho príde prevziať, alebo sa zapísať na niektorý z týždňov. Sú tam voľné miesta a chceme sa pri ňom nepretržite modliť, každý deň až do konca Roka Sedembolestnej.

-  Oznamujeme, že vysokoškolské sv. omše o 19.30 hod. v našom kostole nebudú bývať cez leto ani v stredy, ani v nedele. Omše začnú v novom školskom roku od 8. októbra 2014.

- Každý štvrtok je v kostole SJ vyložená sviatosť Oltárna k adorácii. Pozývame vás, aby ste využívali túto príležitosť stretania sa s eucharistickým Ježišom.

——————————

BEŽNÝ ROZVRH SV. OMŠÍ A SPOVEDANIA:

Pondelok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Utorok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Streda: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na spiritualitu, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Štvrtok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h

celodenná adorácia: od 7,45 h - 16.45h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Piatok: sv. omše: 07.00h, 12.00h*, 17.00h - zameraná na celú rodinu

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h (v prvopiatkovom týždni od 15.00h)

Sobota: sv. omše: 07.00h, 17.00h

spovedanie: od 6.30h, od 16.30h

Nedeľa: sv. omše: 07.00h*, 08.00h, 11.00h - zameraná pre deti, 17.00h, 19.30h - vysokoškolská (len počas akadem. roka)

spovedanie v nedeľu - 3krát: od 7.30h do 8.00h, od 10,30 do 11.00h, od 16.30h do 17.00h (teda vždy len do sv. omše)

* – sv. omša v kostole sv. Anny (uršulínsky kostol)

Zatiaľ žiadny komentár »

Aug 01 2010

Kalendár - august

Vložil halcak do Kalendár

Svätí a blahoslavení SJ

02. 08. Sv. Peter Faber - kňaz

18. 08. Sv. Albert Hurtado Cruchaga - kňaz

Sviatky našich bratov a kňazov

11. 08. Marcel Mecko - kňaz - narodeniny (1961)

13. 08. Ľubomír Pilarčík - kňaz - meniny

14. 08. František Sočufka - kňaz - narodeniny (1955)

Zatiaľ žiadny komentár »