Okt 01 2017

Odpustky

Vložil Matej

MODLITBOU RUŽENCA JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ ÚPLNÉ ODPUSTKY

Modlitbou ruženca v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení, môžeme získať úplné odpustky. Na získanie odpustkov sa stanovuje:

1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov.

2. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách.

3. Pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa užívaného zvyku.

(Enchiridion indulgentiarum, con. 17)

Spätné odkazy URI | Komentáre RSS

Pošli komentár