Návšteva na Sviatok všetkých svätých

Ut, Nov 10, 2009

0 Komentárov

Čítať ďalej...

Denný stacionár pre seniorov

Pi, Feb 20, 2009

0 Komentárov

Stacionár je primárne určený tým,

(1) u ktorých lekár stanovil diagnózu demencie a terapeutický postup,

(2) ktorých funkčný stav (sebestačnosť, kognitívne funkcie, poruchy správania) umožňuje pobyt v dennom centre,

(more…)

Čítať ďalej...

Združenie RODINA

Pi, Feb 20, 2009

0 Komentárov

Záujmové združenie RODINA

Sme občianske združenie, ktoré podporuje zdravé fungovanie rodiny, zlepšenie spoločenského postavenia členov rodín, najmä tých, ktorí sa dostávajú do izolácie (matky na materskej dovolenke, týrané ženy, telesne postihnutí, starí rodičia, atď).

RODINA poskytuje služby seniorom v meste Trnava a jeho okoliu v dennom stacionári, matkám v Trnavskom materskom centre, ženám v núdzi a týranám ženám v azilovom dome Tamara, a prepravnú službu Senior-taxi - sociálny taxik (nie len pre seniorov).

(more…)

Čítať ďalej...

Vianoce 2008

So, Jan 17, 2009

0 Komentárov

——————————————-

Podmienky prijatia, filozofia, združenie RODINA.

Čítať ďalej...