Dotazník - výskum o používaní spevov z JKS

-
Drahí kolegovia, spolubratia a študenti,

v týchto dňoch sa pripravuje výskum o používaní spevov z JKS. Chcem vás teda láskavo poprosiť, aby ste vyplnili jeden z nasledujúcich dotazníkov a zaslali ho na adresu: vyskum.jks@gmail.com
-

Dotazník pre kňaza

Dotazník pre študentov filozófie a teológie (rehoľník - bohoslovec)

Dotazník pre študentov filozófie a teológie (laik)

-

Za vašu ochotu a ústretovosť vám srdečne ďakujem.

Vlasto Dufka SJ