Naše BLOGY  |   Registrácia  |   Vytvor si BLOG  |   Prihlásenie

Rubriky

 

Apríl 2014
P U S Š P S N
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Napomáhať kresťanskému posolstvu elektronickými médami

Objaviť krásu stretnutia s Kristom pomocou internetu

Vďaka mediálnej sieti kresťanské posolstvo môže cestovať „až po samý kraj zeme” (Sk 1, 8). Otvoriť brány kostolov znamená otvoriť ich aj digitálnemu prostrediu; jednak preto, aby ľudia mohli vstúpiť, nech už sa nachádzajú v akýchkoľvek životných podmienkach, ale tiež preto, aby evanjelium mohlo prekročiť prah chrámu a vyjsť v ústrety všetkým. Sme povolaní vydávať svedectvo o Cirkvi, ktorá má byť domovom všetkých, hovorí pápež František a pýta sa: Sme schopní takto komunikovať o tvári Cirkvi? Komunikácia prispieva k formovaniu misionárskeho povolania kresťanov a spoločenské siete sú dnes jedným z miest, kde toto povolanie treba žiť. Aj tam možno ľuďom pomôcť objaviť krásu viery, krásu stretnutia s Kristom. Digitálna sieť môže byť miestom bohatým na ľudskosť; nielen sieťou drôtov, ale sieťou osôb. Viac v Akcii 365 na Apríl 2014.

Obnovená rehoľa

Jezuiti pred 200 rokmi znovu potvrdení pápežom Piom VII.

Jezuitská rehoľa si tento rok pripomína 200 rokov od svojho obnovenia. Jej zrušenie v roku 1773 bolo ovocím vysokých ambícií, aké si stavali mocní tohto sveta v osvieteneckých ideáloch a revolúcia vo Francúzsku ich aj zviditeľnila. Zrušením jezuitov sa nedala zastaviť ani postupujúca sekularizácia, ako domnievala Svätá stolica, keď zostavovala dekrét zrušenia. Pius VII., ktorý rehoľu znovu v roku 1814 potvrdil povedal, že tak robí na radu mnohých kardinálov a že sa tým chce vrátiť k prostriedkom obnovy viery, aké jezuitská rehoľa v ignaciánskej charizme ponúkala.

V nasledujúcich rokoch jezuiti poslúžili výchovou a vzdelávaním mladých ľudí v školách vyspelého i rozvojového sveta, misijnou činnosťou v ázijských, afrických i latinskoamerických krajinách a pomocou pri reforme Cirkvi ako sa udiala na Druhom vatikánskom koncile. V našej krajine sa jej prítomnosť ukázala ako nápomocná ľuďom v čase totality, pri podpore spravodlivosti a napomáhaním ústnym i tlačeným slovom veriacim v podzemnej Cirkvi. Duchovné cvičenia sv. Ignáca končia meditáciou a modlitbou o nadobudnutie lásky k ľuďom a všetkým stvoreným veciam. Nech nás aj história o zrušení a obnove jezuitskej rehole vedie k vďačnosti Bohu za jeho dary a k novému odhodlaniu napomáhať šíreniu Božieho kráľovstva aj nepatrnou, či skrytou činnosťou. Viac v Akcii 365 na marec 2014.

Rodová rovnosť a kresťanské zmýšľanie

Tému rodovej rovnosti nemožno pri novej evanjelizácii obísť

Denník SME uverejnil článok Spása slovenského konzervativizmu (21. 1. 2014), ktorého predmetom je téma o oslabovaní konzervatívnych trendov v USA. Tie potom kladie do súvisu s ich posilňovaním, k vlastnému údivu, na Slovensku. To, že sa môžeme doma prerátať, dokumentuje na príklade kampane Georga W. Busha z roku 2004, keď konzervatívna téma o ústavnom zákaze manželstiev párov rovnakého pohlavia nakrátko zvíťazila, ale po rokoch už v USA nedosahuje želateľné výsledky. Podľa autora aj slovenská Cirkev, ktorá pastierskym listom oznámila v advente odlišný pohľad na liberalizujúce trendy voči inštitúcii rodiny a manželstva, utvorila vlastný front, ktorý má za nepriateľov zástancov rodovej rovnosti. Verejnosti článok vnucuje pocity nepriateľstva, ak sa usiluje vypočuť a pochopiť do dôsledkov obsah vážnej diskusie k otázke rodovej rovnosti. Podsúva jej obraz, že snahy o zachovanie klasického manželstva, rovnosti mužov a žien nepotrebuje. Viac v Akcii 365 na február 2014.

Nájsť životný štýl v konzumnej spoločnosti

Konzum prírodných zdrojov ohrozuje aj človeka

V roku 1921 vznikol film The Kid v ktorom Charlie Chaplin hrá úlohu sklenára. Ten svoju prácu ponúkne ľuďom vtedy, keď jeho syn, krátko pred tým, hádzaním kameňov do okien bytov, spôsobí nič netušiacim ľuďom škodu. Sklenár môže vďaka triku chlapca žiť z dňa na deň a chlapec dostane za svoje povolanie tiež patričnú odmenu. Táto scéna je dokonalou metaforou konzumizmu. Konzumizmus kráľuje na utváraní nejestvujúcich potrieb. V krátkom čase predvída ich zničenie a utváranie novších potrieb, ktoré nahradia predchádzajúce. Tento mechanizmus, ktorý hýbe trhom vo svojej povahe nemá ako cieľ utváranie blahobytu, ale jeho ustavičnú regeneráciu v novších formách. Zatvára si oči pred skutočnými potrebami a núdzou ľudí, ktorí niekedy zápasia o prežitie. Viac v Akcii 365 na január 2014.

Misia v aktuálnom svete

Evanjelizovať informačnú spoločnosť

Evanjelizácia je prvoradým povolaním každého veriaceho. Prostriedky na uskutočňovanie tohto povolania sú mnohé. Učí nás tomu sv. Pavol, ktorý využil každú príležitosť, aby hovoril o Ježišovi. Keď stretával obchodníkov alebo obyčajných ľudí na ceste, keď prednášal na námestiach, keď prichádzal do domov priateľov a známych, keď písaval listy prvým kresťanským komunitám. Pavol pochopil, že pre evanjelizáciu je nutné vydať sa všetkými možnými cestami, aby sme využili príležitosť dostať sa ku všetkým. Vo všeobecnosti je živé svedectvo človeka a veriaceho spoločenstva prvým prostriedkom na hlásanie evanjelia a vzdelávanie. Dôležité je aj zapojenie masových médií, ktoré nemajú za cieľ len sprístupniť posolstvo evanjelia mnohým. Ide o vážnejšiu záležitosť, lebo evanjelizácia modernej kultúry z veľkej časti závisí od ich vplyvu. Areopágom novej doby je predovšetkým svet komunikačných prostriedkov, ktorý ľudstvo čím ďalej tým viac zjednocuje. Moderné komunikačné prostriedky, ktorými možno ohlasovať dobrú zvesť, presahujú svoju funkciu nástroja komunikácie a spoluvytvárajú nový kultúrny kontext, novú kultúru, novú techniku vyjadrovania sa a vnímania reality a novú psychológiu vzťahov - jedoducho povedané, postupne pretvárajú ľudské spoločenstvo na informačnú spoločnosť v ktorej Ježiš Kristus chce byť prítomný svojim duchom, svedectvom a posolstvom. Viac v Akcii 365 na december 2013.

Dar náboženskej slobody - ovocie Milánskeho ediktu

Uplynulo 1 700 rokov od podpísania ediktu v Miláne o náboženskej slobode

Predstavitelia katolíckej a pravoslávnych cirkví sa v nedeľu 20. septembra 2013 stretli v srbskom meste Niš, aby si pripomenuli 1 700. výročie Milánskeho ediktu. Niš je rodným mestom rímskeho cisára Konštantína, ktorý v roku 313 vydal Milánsky edikt. Týmto právnym aktom zrovnoprávnil kresťanstvo po troch storočiach od jeho vzniku s inými náboženstvami v Rímskej ríši. V chráme zasvätenom sv. Konštantínovi a jeho matke sv. Helene v Niš sa konala eucharistická slávnosť za účasti viacerých patriarchov pravoslávnych cirkví a milanského kardinála Angela Scolu, ktorý zastupoval Katolícku cirkev.  Mnohí si kladú otázku či bolo správne, že Cirkev vstúpila do tesného zväzku so štátom. Biskup Euzébius, dvorný historik na Konštantínovom dvore, posudzoval pokresťančenie štátu s vďačnosťou a radosťou. Iní sa obávali sekularizácie, zosvetštenia, Cirkvi. Viac v Akcii 365 na november 2013.

Vojnové zóny sú miestom nového mučeníctva

Konflikty rozmnožujú biedu a utrpenie

Podľa vatikánskych úradov podstúpi každoročne mučenícku smrť okolo 100 tisíc kresťanov. Túto šokujúcu správu uviedol Mons. Silvano Tomasi Maria v rozhovore pre vatikánsky rozhlas. Za najnebezpečnejšie miesta  označil arcibiskup Tomasi Maria Stredný východ, Afriku a Áziu, kde sa kresťania stávajú obeťami násilia, predsudkov a terorizmu. Stáva sa tak najmä v oblastiach, kde kresťania zostávajú v menšine. Pápež František považuje nastolenie mieru za jednu z najdôležitejších otázok. Viac v Akcii 365 na október 2013.

Posolstvo Svetového dňa mládeže 2013

Svätý Otec František v Brazílii pre mladých

Svätý Otec František sa v júli 2013 stretol na Svetovom dni mládeže v Rio de Janeiro s mladými ľuďmi z celého sveta. Niektorí sa v súvislostí s tým pýtajú: “Ako môže pápež pritiahnuť tri a pol milióna mladých z celého sveta na stretnutie vo viere, ak sa nad kresťanstvom akosi zmráka? Naozaj bude nasledujúca generácia bezbožná a zosvetštená?” Jednou z odpovedí je i tá, že Svetové dni mládeže okrem podpory zbožnosti a entuziazmu dávajú mladým pevnejší intelektuálny základ, taky potrebný v antikultúrnych tendenciách našej spoločnosti, ako aj spoločenský rozmer viery. Pre málokoho je také dôležité zažívať spoločenstvo, ako práve pre mladých ľudí. Spoločenstvo nie len ako miesto, kam chodíme sami načerpať, ale je to miesto, kde sa rozdávame, kde rozdeľujeme lásku, radosť, skúsenosť ostatným. Od malých krôčikov v miestnych spoločenstvách až po celonárodnú až nadnárodnú úroveň, dozrieva viera mladého človeka a mení sa na jeho trvalý životný postoj. Dôraz na tento rozmer ľudského života dáva aj evanjeliové posolstvo mladým dnes. Viac v Akcii 365 na September 2013.

Odpustenie, ktoré posúva človeka k človeku i k Bohu

Kresťanstvo spoznávame cez odpustenie

Blahoslavený pápež Ján Pavol II. vyzval vyspelé krajiny na severe nášho glóbu, aby odpustili finančné dlhy rozvojovým krajinám na juhu. Mal to byť istý druh pomoci, pri ktorej sa chudobnejšie štáty mohli zamerať na vlastný rozvoj a netrápiť sa otázkou vrátenia materiálnej pomoci. Takisto to mal byť krok, ktorý by aj vyspelým spoločenstvám pomohol dostať sa z vlastných sebectiev, do ktorých ich uzavrú vlastné hriechy. Viaceré krajiny túto výzvu zrealizovali a časť dlhov odpustili. Svojím krokom pomohli nastoliť víziu vzájomnej ústretovosti a zbližovania sa. Perspektíva budúcnosti vzniká z dobrej vôle z odpustenia si a vysádzania vlastného života za druhého. Viac v Akcii 365 na august 2013.

Pešia púť Piešťany - Velehrad 2013

Jezuitskí pútnici na ceste cyrilo-metodskej tradície

Pri počiatkoch plánovania tohoročnej Family Xaveriády bola rozšírená správa, že na Cyrilo-metodské slávnosti príde do Českej republiky Svätý Otec Benedikt XVI. Velehradskí jezuiti informovali o zámeroch návštevy aj na tlačených a na webových médiach. Avizovali, že 5 júla 2013 bude hlavnú sv. omšu na Velehrade celebrovať Benedikt XVI. O pozvaní Svätého Otca aj na Slovensko nebolo v januári ani chýru. P. Ľubo Pilarčík preto navrhol putovať tento rok na Velehrad.  Myšlienka bola dobrá a navštívili sme na Velehradskej fare pátra Petra Přádku. Dohodli sme s ním podrobnosti ohľadne príchodu a nocľahu pútnikov. Za pár dní Svätý Otec Benedikt XVI. ohlásil abdikáciu zo svojho úradu. Plány o jeho príchode sa nedali naplniť. Prípravy na Family Xaveriádu 2013 ale pokračovali. Na Slovensku sme utvoril dve pútnické skupiny, ktoré chceli putovať na Moravu. Prvú mal sprevádzať P. Ľ. Pilarčík zo Skalky a druhá mala vychádzať z Piešťan.Velehradská púť z Piešťan

Piešťanskí pátri Leopold Slaninka a Jozef Šuppa boli pre prijatie pútnikov v ich dome otvorení. Skupina asi 18 pútnikov došla k ním večer 1. júla 2013. K nocľahu sme mali k dispozícii pastoračné centrum a dôležitú pomoc z kuchyne exercičného domu. Začali sme krátkou prechádzkou po meste, večerou, predstavením sa skupiny, uvedením do programu putovania a sv. omšou. Ukázalo sa, že polovica prihlásených v tejto skupine už bola na Family Xaveriáde aj minulý rok. Pri sv. omši každý účastník dostal pútnické tričko, meditačnú knižku a pútnickú palicu. Prvé dojmy museli byť pre mnohých silné, lebo viacerým sa ťažko odchádzalo na odpočinok.

Na druhý deň (2.7.2013) ráno sme o 6.30 mali sv. omšu v kaplnke Sedembolestnej P. Márie. Po nej nám P. Šuppa z kuchyne poslal raňajky. Po dobrom jedle sme sa zbalili, poupratovali a opustili Piešťany. Vydali sme sa smerom na obec Ostrov a potom ďalej na Starú Turú. V ten deň nás čakala najdlhšia asi 30 km trasa púte. Pred dedinou Očkov sme počas prestávky čítali asi desať minút zo Svätého písma. Biblická lektúra sa opakovala potom každý deň. Vedľa očkovského cintorína sme zišli z hlavnej cesty pri mohyle z 12 storočia pred Kristom. Na hrob náčelníka Velatickej kultúry sme sa dlho dívali. Priľahlý text informoval že bol pochovaný so zbraňami, jedlom a bronzovými i zlatými šperkami. Žiaľ ani bronzové ani zlaté šperky sme tam už nenašli. Nič také sa nestalo a nás čakal dlhý výstup na intravilán Brehy a na úpätie Malých Karpát. Pod lesom sme si urobili obednú prestávku. Využili sme ju na úvahu otca biskupa Viliama Judáka o cyrilometodskom dedičstve, ktorú prečítala Daniela. Continue reading Pešia púť Piešťany - Velehrad 2013