Naše BLOGY  |   Registrácia  |   Vytvor si BLOG  |   Prihlásenie

Rubriky

 

November 2017
P U S Š P S N
« Jún    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ako chápať Cirkev

Synoda o novej evanjelizácii pripravuje Cirkev do aktuálnych čias

V knihe rozhovorov so súčasným pápežom zhrnul jej autor Peter Seewald profánne vedomosti dnešných ľudí o Cirkvi výrazmi manažéra. Podľa toho ľudia dnes vnímajú  Cirkev ako najväčšiu svetovú organizáciu s dobre fungujúcou, centrálne organizovanou globálnou sieťou. Má 1,2 miliardy členov, vyše 4 tisíc biskupov, 400 tisíc kňazov a milióny rehoľníkov a rehoľníc. Vlastní tisíce univerzít, kláštorov, škôl a je poskytovateľom pracovných miest. Nie je len výrobnou značkou s neprerušenou tradíciou svojho programu, ale má aj vlastnú identitu, kult a vlastnú etiku. Nie je zvláštne, že Cirkev nie je schopná s týmto neporovnateľným potenciálom urobiť pre svet omnoho viac? Občas môžeme mať pocit, že kresťanský pohľad na svet je dnes prevalcovaný sekularizačnými tendenciami. Človek potrebuje Boha, a preto na Cirkev nazerá inak než manažér. Viac v Akcii 365 na jún 2012.

Family Xaveriáda 2012

Trojdňová duchovná obnova spojená s putovaním do Levoče

Pozývame rodičov s deťmi a mladými ľuďmi na trojdňovú duchovnú obnovu spojenú  putovaním do Levoče. Trasu si možno vybrať z dvoch smerov. Zo severu z Osturne a z juhu z Nižnej Slanej. Pútnikov na prvej trase sprevádza P. Ľubomír Pilarčík a na druhej trase P. Ladislav Šofranko. Putovanie bude 5.-7. júla 2012.

Pre náročnejších je pripravené päťdňové putovanie z oravskej obce Vitanová do Levoče od 2. do 7. júla 2012.

Viac na www.xaveriada.sk

Boj s kriminalitou pomocou trestu smrti?

Trest smrti Cirkev nevylučuje

V závere apríla mohla verejnosť podrobne sledovať súdny proces s nórskym masovým vrahom Andersom Breivikom. Ide o človeka, ktorý v júli minulého roku na ostrove Utöya zavraždil 69 mladých ľudí, prívržencov Robotníckej strany. Tesne predtým chcel zabiť celú nórsku vládu, vrátane premiéra, ako aj bývalú predsedníčku vlády. Zosnoval pri tom bombový útok na vládnu budovu, pri ktorom zahynulo osem ľudí. Ak by tieto akcie bol prežil na slobode, plánoval ďalšie strelné útoky. Ako terče menoval dom v centre Osla, kde sa stretáva miestna ultraľavicová mládež, redakciu denníka Dagsavisen a sídlo nórskej Strany socialistickej ľavice. Nórsko v trestnom práve neuplatňuje trest smrti. Najvyšším možným trestom pre neho je 21-ročné väzenie. Na pozadí týchto udalostí si položme otázku, či je správne, že vyspelé európske štáty veľkomyseľne vypúšťajú zo svojho arzenálu represívnych opatrení trest smrti. Viac v Akcii 365 na máj 2012.

Family Xaveriáda 2012

Viac na www.xaveriada.sk

Plytvanie potravinami je problém Európy

Sekulárne prostredie chce zdržanlivosť

Viacero náboženstiev zaraďuje medzi kajúce skutky vnútorného života aj pôst. Zriekaním sa jedla odmietal biblický človek závislosť od hmotného pokrmu, aby vyjadril svoju závislosť od Boha. Plniť Božiu vôľu je podnes základné východisko života v jednote s Bohom.  V súčasnosti žijeme v sekularizovanej spoločnosti. Má súčasná spoločnosť ešte nejaký vzah k potravinovej zdržanlivosti? Nezaujatý pohľad na odpadové koše v mestách, nám skôr napovie niečo o plytvaní jedlom. Plytvanie v rámci Európy má už také rozmery, že Európsky parlament sa v januári tohto roku uzniesol na opatreniach, ktoré majú zastaviť plytvanie potravinami. Pôstná zdržanlivosť sa tak okľukou vracia do spoločenského programu aj poza liturgický čas. Viac v Akcii 365 na apríl 2012.

Nové výzvy kultúre

Aké sú nové impulzy Katolíckej cirkvi pre Slovensko?

V závere februára sa v Bratislave konala konferencia o novej evanjelizácii. Slovenská cirkev vidí evanjelizáciu nielen v úzkom rámci svojho pôsobenia v kostoloch, ale chápe ju širšie. Chce ju robiť obnovou kultúry, v ktorej sa dnešný človek spoločensky pohybuje a žije. Účastníci konferencie sa zamýšali nad očakávaniami, aké majú veriaci voči dnešnej kultúre. V duchu nových výziev kultúre sa Cirkev môže a vie venovať evanjelizácii ľudskej spoločnosti. Uznávané osobnosti médií z Vatikánu vystúpili na konferencii a poukázali na to, že Katolícka cirkev je schopná ponúknuť nové impulzy pre rozvoj slovenskej spoločnosti. Viac v Akcii 365 na marec 2012. ( všeobecne: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120224002 )

Rodina je sociálny tlmič ekonomickej krízy

Keď končí jedna epocha a v kríze sa rodí nová

Začiatok nového roku je sprevádzaný agentúrnymi správami o ekonomických ťažkostiach vo vyspelom svete. Vatikánsky bankár prof. Ettore Gotti Tedeschi komentuje zníženie ratingu deviatim európskym krajinám, medzi nimi Francúzsku,Taliansku, Španielsku i Rakúsku, americkou ratingovou agentúrou Standard & Poor’s tým, že stojíme pred novým svetovým usporiadaním. Podľa neho západný systém v posledných rokoch rozdelil svet na dve polovice - na Západe koncentroval spotrebu, zatiaľ  čo na Východ presunul väčšinu svojej produkcie. Hospodárska moc sa tým presunula zo Západu na Východ. Ekonomické ťažkosti vznikli z neudržateľného zadĺženia, pretože západné hospodárstvo nerastie. Západný systém je drahý a z celkovej spotreby až dve tretiny sa vyrába v krajinách s nižšími nákladmi. Ak chce vyspelý svet nájsť východisko, musí obnoviť hospodársku výrobu, zvýšiť etickú a kultúrnu úroveň života. Rodina môže prispieť k tomu a byť odstraňovateľom zdrojov krízy takým spôsobom, že vytvára vzťahy a väzby pre utváranie dlhodobých plánov do menlivých situácií, aké prináša čas. Viac v Akcii 365 na február 2012.

Xaveriáda 2012

Putovanie do Starej Wsi (Poľsko)

Jezuitský chrám v Starej WsiNasledujúce leto pripravujú jezuiti pre mladých ľudí Xaveriádu 2012. S dobrým návrhom prišli na stredoeurópskom stretnutí jezuitov poľskí pátri, ktorí navrhli aby sa cieľom duchovnej obnovy a putovania stala mariánska svätyňa v Starej Wsi. Táto lokalita sa nachádza v južnom Poľsku. Miesto je známe najväčšou barokovou svätyňou v Podkarpatskom regióne zo XVI. storočia. Po prvotnej správe kostola, ktorú v z priľahlého kláštora  mala rehoľa Pavlínov, prevzali kostol i kláštor v roku 1821 jezuiti. Spoločnosť Ježišova dodnes má na tomto mieste kolégium a noviciát, kde  svoju rehoľnú cestu začína nastupujúca generácia mladých jezuitov.

Pútnická lokalita je vhodnou cestou dostupná z východného Slovenska. Poľskí pátri pripravujú duchovnú obnovu pre mladých ľudí do 30 rokov od 28. do 31. júla 2012. Rátajú s účasťou asi 500 mladých ľudí, ktorí týždeň pred tým absolvujú duchovné cvičenia. Účasť už ohlásili mladí pútnici z Maďarska a rovnako s programom vystúpi aj hudobná skupina DÚHA Artsamble z Bratislavy.

Slovenskí pútnici pribudnú sem po týždňovej púti z Bardejova. Počas pešej púte absolvujú duchovnú obnovu, ktorá vyvrcholí dňami mládeže v liturgický sviatok sv. Ignáca 31. júla. Do putovania sa možno prihlásiť na email: xaveriada@gmail.com.

Ako hovoriť o Bohu v novom štýle?

Nová evanjelizácia

Už niekoľko rokov sa v komunikácii osvedčil termín nová evanjelizácia. Do povedomia sa dostal vďaka Biskupskej synode z roku 1985 a jej záverečnému dokumentu Christifideles laici, ktorý ohlásil novú evanjelizáciu. Má sa robiť v novom štýle. Prvú evanjelizáciu v gréckorímskom svete začali apoštoli a najmä sv. Pavol. Evanjelizátori si pomáhali písanými listami, ktorými sú dnešné biblické knihy Nového zákona. Druhú evanjelizáciu  začiatkom 6. storočia začali rehoľníci medzi barbarskými kmeňmi prichádzajúcimi do Európy z východu.  Augustínov spis De civitate Dei sa vtedy stal pomôckou pri budovaní stredovekých kráľovstiev a kultúr. Biskupská synoda na konci 20. storočia ohlásila z Ríma novú evanjelizáciu. Svojich horlivých apoštolov nachádza v laikoch a rehoľníkoch. Jej nový štýl spočíva v dialógu. Viac v Akcii 365 na január 2012.

Ekológia - nová téma pre jezuitov

Ochrana životného prostredia ako zmierenie sa so stvorením

Pokoncilové roky priniesli sformulovanie jezuitskej misie do dvoch sfér. Od roku 1975 ju rehoľa vidí a žije v službe viery a v podpore spravodlivosti. Posledná 35. generálna kongregácia (2008) si želá v službe viere vidieť nový prvok. Ide v ňom o jezuitskú odpoveď na požiadavku zmierenia sa so stvorením. Svet, v ktorom žijeme, nie je rajom o ktorom snívame. Väčšiu časť problémov, ktoré pociťujeme, zapríčinil človek a situácia sa ďalej zhoršuje. Pápež Benedikt XVI. už dlhšie vo svojich príhovoroch nastoľuje tomuto svetu otázku o životnom prostredí. Aj nedávno ju zopakoval poslancom v berlínskom Bundestagu, keď povedal, že „človek má načúvať reči prírody a patrične na ňu odpovedať”. Poslancom zopakoval, že „človek je sám prírodou; má ju rešpektovať a nesmie ňou manipulovať podľa ľubovôle. Dôležitosť ekológie je dnes,” ako zdôraznil pápež, „neodškriepiteľná”.Tomuto argumentu venoval aj celú 4. kapitolu svojej encykliky Caritas in veritate. Kresťanský prístup k otázke ochrany životného prostredia, alebo ak chceme ochrany stvorenia je charakteristický tým, že sa opiera o Boha Otca, Stvoriteľa neba a zeme ako to vyznávame v Kréde. Stvorenie je Boží dar pre život všetkých ľudí a jeho používanie znamená pre nás zodpovednosť voči chudobným a voči budúcim generáciám i celému ľudstvu. Viac v Akcii 365 na december 2011.