Naše BLOGY  |   Registrácia  |   Vytvor si BLOG  |   Prihlásenie

Rubriky

 

December 2016
P U S Š P S N
« Okt    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Nové výzvy kultúre

Aké sú nové impulzy Katolíckej cirkvi pre Slovensko?

V závere februára sa v Bratislave konala konferencia o novej evanjelizácii. Slovenská cirkev vidí evanjelizáciu nielen v úzkom rámci svojho pôsobenia v kostoloch, ale chápe ju širšie. Chce ju robiť obnovou kultúry, v ktorej sa dnešný človek spoločensky pohybuje a žije. Účastníci konferencie sa zamýšali nad očakávaniami, aké majú veriaci voči dnešnej kultúre. V duchu nových výziev kultúre sa Cirkev môže a vie venovať evanjelizácii ľudskej spoločnosti. Uznávané osobnosti médií z Vatikánu vystúpili na konferencii a poukázali na to, že Katolícka cirkev je schopná ponúknuť nové impulzy pre rozvoj slovenskej spoločnosti. Viac v Akcii 365 na marec 2012. ( všeobecne: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120224002 )

Rodina je sociálny tlmič ekonomickej krízy

Keď končí jedna epocha a v kríze sa rodí nová

Začiatok nového roku je sprevádzaný agentúrnymi správami o ekonomických ťažkostiach vo vyspelom svete. Vatikánsky bankár prof. Ettore Gotti Tedeschi komentuje zníženie ratingu deviatim európskym krajinám, medzi nimi Francúzsku,Taliansku, Španielsku i Rakúsku, americkou ratingovou agentúrou Standard & Poor’s tým, že stojíme pred novým svetovým usporiadaním. Podľa neho západný systém v posledných rokoch rozdelil svet na dve polovice - na Západe koncentroval spotrebu, zatiaľ  čo na Východ presunul väčšinu svojej produkcie. Hospodárska moc sa tým presunula zo Západu na Východ. Ekonomické ťažkosti vznikli z neudržateľného zadĺženia, pretože západné hospodárstvo nerastie. Západný systém je drahý a z celkovej spotreby až dve tretiny sa vyrába v krajinách s nižšími nákladmi. Ak chce vyspelý svet nájsť východisko, musí obnoviť hospodársku výrobu, zvýšiť etickú a kultúrnu úroveň života. Rodina môže prispieť k tomu a byť odstraňovateľom zdrojov krízy takým spôsobom, že vytvára vzťahy a väzby pre utváranie dlhodobých plánov do menlivých situácií, aké prináša čas. Viac v Akcii 365 na február 2012.

Xaveriáda 2012

Putovanie do Starej Wsi (Poľsko)

Jezuitský chrám v Starej WsiNasledujúce leto pripravujú jezuiti pre mladých ľudí Xaveriádu 2012. S dobrým návrhom prišli na stredoeurópskom stretnutí jezuitov poľskí pátri, ktorí navrhli aby sa cieľom duchovnej obnovy a putovania stala mariánska svätyňa v Starej Wsi. Táto lokalita sa nachádza v južnom Poľsku. Miesto je známe najväčšou barokovou svätyňou v Podkarpatskom regióne zo XVI. storočia. Po prvotnej správe kostola, ktorú v z priľahlého kláštora  mala rehoľa Pavlínov, prevzali kostol i kláštor v roku 1821 jezuiti. Spoločnosť Ježišova dodnes má na tomto mieste kolégium a noviciát, kde  svoju rehoľnú cestu začína nastupujúca generácia mladých jezuitov.

Pútnická lokalita je vhodnou cestou dostupná z východného Slovenska. Poľskí pátri pripravujú duchovnú obnovu pre mladých ľudí do 30 rokov od 28. do 31. júla 2012. Rátajú s účasťou asi 500 mladých ľudí, ktorí týždeň pred tým absolvujú duchovné cvičenia. Účasť už ohlásili mladí pútnici z Maďarska a rovnako s programom vystúpi aj hudobná skupina DÚHA Artsamble z Bratislavy.

Slovenskí pútnici pribudnú sem po týždňovej púti z Bardejova. Počas pešej púte absolvujú duchovnú obnovu, ktorá vyvrcholí dňami mládeže v liturgický sviatok sv. Ignáca 31. júla. Do putovania sa možno prihlásiť na email: xaveriada@gmail.com.

Ako hovoriť o Bohu v novom štýle?

Nová evanjelizácia

Už niekoľko rokov sa v komunikácii osvedčil termín nová evanjelizácia. Do povedomia sa dostal vďaka Biskupskej synode z roku 1985 a jej záverečnému dokumentu Christifideles laici, ktorý ohlásil novú evanjelizáciu. Má sa robiť v novom štýle. Prvú evanjelizáciu v gréckorímskom svete začali apoštoli a najmä sv. Pavol. Evanjelizátori si pomáhali písanými listami, ktorými sú dnešné biblické knihy Nového zákona. Druhú evanjelizáciu  začiatkom 6. storočia začali rehoľníci medzi barbarskými kmeňmi prichádzajúcimi do Európy z východu.  Augustínov spis De civitate Dei sa vtedy stal pomôckou pri budovaní stredovekých kráľovstiev a kultúr. Biskupská synoda na konci 20. storočia ohlásila z Ríma novú evanjelizáciu. Svojich horlivých apoštolov nachádza v laikoch a rehoľníkoch. Jej nový štýl spočíva v dialógu. Viac v Akcii 365 na január 2012.

Ekológia - nová téma pre jezuitov

Ochrana životného prostredia ako zmierenie sa so stvorením

Pokoncilové roky priniesli sformulovanie jezuitskej misie do dvoch sfér. Od roku 1975 ju rehoľa vidí a žije v službe viery a v podpore spravodlivosti. Posledná 35. generálna kongregácia (2008) si želá v službe viere vidieť nový prvok. Ide v ňom o jezuitskú odpoveď na požiadavku zmierenia sa so stvorením. Svet, v ktorom žijeme, nie je rajom o ktorom snívame. Väčšiu časť problémov, ktoré pociťujeme, zapríčinil človek a situácia sa ďalej zhoršuje. Pápež Benedikt XVI. už dlhšie vo svojich príhovoroch nastoľuje tomuto svetu otázku o životnom prostredí. Aj nedávno ju zopakoval poslancom v berlínskom Bundestagu, keď povedal, že „človek má načúvať reči prírody a patrične na ňu odpovedať”. Poslancom zopakoval, že „človek je sám prírodou; má ju rešpektovať a nesmie ňou manipulovať podľa ľubovôle. Dôležitosť ekológie je dnes,” ako zdôraznil pápež, „neodškriepiteľná”.Tomuto argumentu venoval aj celú 4. kapitolu svojej encykliky Caritas in veritate. Kresťanský prístup k otázke ochrany životného prostredia, alebo ak chceme ochrany stvorenia je charakteristický tým, že sa opiera o Boha Otca, Stvoriteľa neba a zeme ako to vyznávame v Kréde. Stvorenie je Boží dar pre život všetkých ľudí a jeho používanie znamená pre nás zodpovednosť voči chudobným a voči budúcim generáciám i celému ľudstvu. Viac v Akcii 365 na december 2011.


Výzvy k formácii nových politikov

Chceme lepších politikov?

Opakované výzvy posledných pápežov k problematike formovania novej generácie politikov sú pre Európu čoraz viac aktuálne. Nie sú adresované len pre čas krízy vo vlastnom zmysle, ani nie v dobe populistickej demokracie, ale vo chvíli hodnotovej bezvýznamnosti samotnej politiky kresťanov na verejnej scéne. Spoločné dobro si žiada, aby život bol priamy a dobrý. V samotných stranách sú tiež potrební politici, ktorí nie sú len úradníkmi vlastnej strany, ale sú spojení s občianskou spoločnosťou a so svetom, ktorý majú zastupovať. Ako na jednej strane je potrebná nová generácia katolíckych politikov, na druhej strane je potrebná aj nová generácia kňazov, duchovných vodcov, ktorí by vedeli ich sprevádzať a viesť dialóg s administrátormi a reprezentantami pri národných a nadnárodných parlamentoch. Viac v Akcii 365 na november 2011.

Svetový deň mládeže 2011 vo fotografii

Výstava fotografií slovenskej skupiny mladých na SDM 2011 v programe Magis

Skupina 70 mladých ľudí, ktorá sa zúčastnila s jezuitmi na Svetovom dni mládeže v programe Magis, predstavuje svoje zážitky a skúsenosti na fotografickej výstave v jezuitských kostoloch na Slovensku. Fotografie na 15 paneloch odrážajú putovanie vo viere, aké si žiada ľudský život. Jednotlivé okruhy, ktoré ako podnety pre pútnika pripravil španielsky organizátor, pochádzajú z bohatstva evanjelia, ignaciánskej spirituality a konkrétneho života. Kurátorka výstavy Alžbeta Malovcová usporiadala mozajkové obrazy do meditácie, ktorá dokumentuje duchovnú obnovu mladých ľudí na Svetovom dni mládeže 2011.

Fotografie sú vystavené v jezuitských kostoloch v nasledujúcich termínoch: Bratislava: 26. 9. - 9. 10. 2011, Trnava: 10. 10. - 23. 10. 2011, Piešťany: 24. 10. - 6. 11. 2011, Ružomberok: 7. 11. - 20. 11. 2011, Prešov: 21. 11. - 4. 12. 2011 a Košice: 5. 12. -18. 12. 2011

Najhlbšie svedectvo viery

Nik nemiluje viac ako ten, kto položí život za bratov

Pápežská Lateránska univerzita usporiadala  v Ríme koncom septembra konferenciu o prenasledovaní kresťanov v 21. storočí. Konferencia sa konala pri príležitosti 20. výročia vzniku katolíckeho laického volontariátu Svetlá Východu, ktorý po páde Sovietskeho zväzu začal výrazne podporovať evanjelizáciu v bývalých republikách ZSSR. Z údajov prednesených na konferencii vyplýva, že na svete je každých päť minút umučený pre vieru jeden kresťan. Ročne je na svete zavraždených 105 000 kresťanov. Ide fakticky o holokaust, o ktorom sa zriedka hovorí. Pri mučeníctve kresťanov do popredia vystupuje niečo z tajomstva neprávosti. Nie je výsledkom bežného zla, ale rodí sa z intelektuálnej nenávisti, z ideológie, z nemožnosti prijať Kristovo posolstvo a z myšlienkového presvedčenia o sebestačnosti človeka. Viac v Akcii 365 na október 2011.

Púť Rómov k hrobu sv. Petra

Benedikt XVI. prijal Rómov na audiencii

Medzi významné udalosti tohto leta patrila veľká púť Rómov z rôznych rómskych etník v Európe ku hrobu sv. Petra v Ríme. Svätý Otec Benedikt XVI. prijal Rómov 12. júna na osobitnej audiencii. V zaplnenej Aule Pavla VI. Rómovia predniesli štyri svedectvá, odrážajúce ťažkosti i radosti v ich životoch. Jedným z nich bolo svedectvo Anastázie Holubovej z východného Slovenska. Vo svojom prejave okrem iného povedala: „Pochádzam z malej dediny a veľkej rómskej rodiny. V rokoch dospievania som poznala kňaza a skupinu  mladých kresťanov, s ktorými sme sa v rokoch totality stretávali. Tam som prvý raz pocítila radosť a spoločenstvo založené na Ježišovi Kristovi. Neprekážalo im, že som Rómka. Chodievali sme na sv. omše a pocítila som, ako ma Boh volá k povolaniu rehoľnej sestry. Po skončení zdravotnej školy som sa mohla stať sestrou v reholi sv. Bazila. Cítim, že ma Boh požehnáva pre službu medzi Rómami.” Viac v Akcii 365 na september 2011.

Magis 2011 v Španielsku

Magis 2011 pripomenul, že sme veľká univerzálna rodina

Jezuitskí účastníci v Madride začali Svetové dni mládeže sv. omšou v Kolégiu P. Márie slávnostnou omšou

[klikni]

Španielskí jezuiti pripravili v dňoch 5.-14. augusta pre 2700 mladých ľudí podujatie Magis. Mladí ľudia boli rozdelení asi do 100 malých skupín, experimentov, po 25 účastníkov. Náplň experimentov bola sociálna, pútnická umelecko-kreatívna, kulturálna, spirituálna a ekologická. Pútnická skupina ktorú tvorili Nigérijčania, Španieli, Američania, Rumuni a Slováci sa vydala z Verdu (rodisko sv. Petra Clavera SJ) cez Cerveru, Monserat, Manresu do Barcelony. Z týždňového putovania sa môžem spolu s ďalšími piatimi mladými ľuďmi zo Slovenska podeliť o tieto obrazové dojmy.
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=m.hudacek&target=ALBUM&id=5648258309260892849&authkey=Gv1sRgCNfEu5PFrNq7Rg&feat=email