Naše BLOGY  |   Registrácia  |   Vytvor si BLOG  |   Prihlásenie

Rubriky

 

Máj 2017
P U S Š P S N
« Dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Boj s kriminalitou pomocou trestu smrti?

Trest smrti Cirkev nevylučuje

V závere apríla mohla verejnosť podrobne sledovať súdny proces s nórskym masovým vrahom Andersom Breivikom. Ide o človeka, ktorý v júli minulého roku na ostrove Utöya zavraždil 69 mladých ľudí, prívržencov Robotníckej strany. Tesne predtým chcel zabiť celú nórsku vládu, vrátane premiéra, ako aj bývalú predsedníčku vlády. Zosnoval pri tom bombový útok na vládnu budovu, pri ktorom zahynulo osem ľudí. Ak by tieto akcie bol prežil na slobode, plánoval ďalšie strelné útoky. Ako terče menoval dom v centre Osla, kde sa stretáva miestna ultraľavicová mládež, redakciu denníka Dagsavisen a sídlo nórskej Strany socialistickej ľavice. Nórsko v trestnom práve neuplatňuje trest smrti. Najvyšším možným trestom pre neho je 21-ročné väzenie. Na pozadí týchto udalostí si položme otázku, či je správne, že vyspelé európske štáty veľkomyseľne vypúšťajú zo svojho arzenálu represívnych opatrení trest smrti. Viac v Akcii 365 na máj 2012.

Family Xaveriáda 2012

Viac na www.xaveriada.sk

Plytvanie potravinami je problém Európy

Sekulárne prostredie chce zdržanlivosť

Viacero náboženstiev zaraďuje medzi kajúce skutky vnútorného života aj pôst. Zriekaním sa jedla odmietal biblický človek závislosť od hmotného pokrmu, aby vyjadril svoju závislosť od Boha. Plniť Božiu vôľu je podnes základné východisko života v jednote s Bohom.  V súčasnosti žijeme v sekularizovanej spoločnosti. Má súčasná spoločnosť ešte nejaký vzah k potravinovej zdržanlivosti? Nezaujatý pohľad na odpadové koše v mestách, nám skôr napovie niečo o plytvaní jedlom. Plytvanie v rámci Európy má už také rozmery, že Európsky parlament sa v januári tohto roku uzniesol na opatreniach, ktoré majú zastaviť plytvanie potravinami. Pôstná zdržanlivosť sa tak okľukou vracia do spoločenského programu aj poza liturgický čas. Viac v Akcii 365 na apríl 2012.

Nové výzvy kultúre

Aké sú nové impulzy Katolíckej cirkvi pre Slovensko?

V závere februára sa v Bratislave konala konferencia o novej evanjelizácii. Slovenská cirkev vidí evanjelizáciu nielen v úzkom rámci svojho pôsobenia v kostoloch, ale chápe ju širšie. Chce ju robiť obnovou kultúry, v ktorej sa dnešný človek spoločensky pohybuje a žije. Účastníci konferencie sa zamýšali nad očakávaniami, aké majú veriaci voči dnešnej kultúre. V duchu nových výziev kultúre sa Cirkev môže a vie venovať evanjelizácii ľudskej spoločnosti. Uznávané osobnosti médií z Vatikánu vystúpili na konferencii a poukázali na to, že Katolícka cirkev je schopná ponúknuť nové impulzy pre rozvoj slovenskej spoločnosti. Viac v Akcii 365 na marec 2012. ( všeobecne: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120224002 )

Rodina je sociálny tlmič ekonomickej krízy

Keď končí jedna epocha a v kríze sa rodí nová

Začiatok nového roku je sprevádzaný agentúrnymi správami o ekonomických ťažkostiach vo vyspelom svete. Vatikánsky bankár prof. Ettore Gotti Tedeschi komentuje zníženie ratingu deviatim európskym krajinám, medzi nimi Francúzsku,Taliansku, Španielsku i Rakúsku, americkou ratingovou agentúrou Standard & Poor’s tým, že stojíme pred novým svetovým usporiadaním. Podľa neho západný systém v posledných rokoch rozdelil svet na dve polovice - na Západe koncentroval spotrebu, zatiaľ  čo na Východ presunul väčšinu svojej produkcie. Hospodárska moc sa tým presunula zo Západu na Východ. Ekonomické ťažkosti vznikli z neudržateľného zadĺženia, pretože západné hospodárstvo nerastie. Západný systém je drahý a z celkovej spotreby až dve tretiny sa vyrába v krajinách s nižšími nákladmi. Ak chce vyspelý svet nájsť východisko, musí obnoviť hospodársku výrobu, zvýšiť etickú a kultúrnu úroveň života. Rodina môže prispieť k tomu a byť odstraňovateľom zdrojov krízy takým spôsobom, že vytvára vzťahy a väzby pre utváranie dlhodobých plánov do menlivých situácií, aké prináša čas. Viac v Akcii 365 na február 2012.

Xaveriáda 2012

Putovanie do Starej Wsi (Poľsko)

Jezuitský chrám v Starej WsiNasledujúce leto pripravujú jezuiti pre mladých ľudí Xaveriádu 2012. S dobrým návrhom prišli na stredoeurópskom stretnutí jezuitov poľskí pátri, ktorí navrhli aby sa cieľom duchovnej obnovy a putovania stala mariánska svätyňa v Starej Wsi. Táto lokalita sa nachádza v južnom Poľsku. Miesto je známe najväčšou barokovou svätyňou v Podkarpatskom regióne zo XVI. storočia. Po prvotnej správe kostola, ktorú v z priľahlého kláštora  mala rehoľa Pavlínov, prevzali kostol i kláštor v roku 1821 jezuiti. Spoločnosť Ježišova dodnes má na tomto mieste kolégium a noviciát, kde  svoju rehoľnú cestu začína nastupujúca generácia mladých jezuitov.

Pútnická lokalita je vhodnou cestou dostupná z východného Slovenska. Poľskí pátri pripravujú duchovnú obnovu pre mladých ľudí do 30 rokov od 28. do 31. júla 2012. Rátajú s účasťou asi 500 mladých ľudí, ktorí týždeň pred tým absolvujú duchovné cvičenia. Účasť už ohlásili mladí pútnici z Maďarska a rovnako s programom vystúpi aj hudobná skupina DÚHA Artsamble z Bratislavy.

Slovenskí pútnici pribudnú sem po týždňovej púti z Bardejova. Počas pešej púte absolvujú duchovnú obnovu, ktorá vyvrcholí dňami mládeže v liturgický sviatok sv. Ignáca 31. júla. Do putovania sa možno prihlásiť na email: xaveriada@gmail.com.

Ako hovoriť o Bohu v novom štýle?

Nová evanjelizácia

Už niekoľko rokov sa v komunikácii osvedčil termín nová evanjelizácia. Do povedomia sa dostal vďaka Biskupskej synode z roku 1985 a jej záverečnému dokumentu Christifideles laici, ktorý ohlásil novú evanjelizáciu. Má sa robiť v novom štýle. Prvú evanjelizáciu v gréckorímskom svete začali apoštoli a najmä sv. Pavol. Evanjelizátori si pomáhali písanými listami, ktorými sú dnešné biblické knihy Nového zákona. Druhú evanjelizáciu  začiatkom 6. storočia začali rehoľníci medzi barbarskými kmeňmi prichádzajúcimi do Európy z východu.  Augustínov spis De civitate Dei sa vtedy stal pomôckou pri budovaní stredovekých kráľovstiev a kultúr. Biskupská synoda na konci 20. storočia ohlásila z Ríma novú evanjelizáciu. Svojich horlivých apoštolov nachádza v laikoch a rehoľníkoch. Jej nový štýl spočíva v dialógu. Viac v Akcii 365 na január 2012.

Ekológia - nová téma pre jezuitov

Ochrana životného prostredia ako zmierenie sa so stvorením

Pokoncilové roky priniesli sformulovanie jezuitskej misie do dvoch sfér. Od roku 1975 ju rehoľa vidí a žije v službe viery a v podpore spravodlivosti. Posledná 35. generálna kongregácia (2008) si želá v službe viere vidieť nový prvok. Ide v ňom o jezuitskú odpoveď na požiadavku zmierenia sa so stvorením. Svet, v ktorom žijeme, nie je rajom o ktorom snívame. Väčšiu časť problémov, ktoré pociťujeme, zapríčinil človek a situácia sa ďalej zhoršuje. Pápež Benedikt XVI. už dlhšie vo svojich príhovoroch nastoľuje tomuto svetu otázku o životnom prostredí. Aj nedávno ju zopakoval poslancom v berlínskom Bundestagu, keď povedal, že „človek má načúvať reči prírody a patrične na ňu odpovedať”. Poslancom zopakoval, že „človek je sám prírodou; má ju rešpektovať a nesmie ňou manipulovať podľa ľubovôle. Dôležitosť ekológie je dnes,” ako zdôraznil pápež, „neodškriepiteľná”.Tomuto argumentu venoval aj celú 4. kapitolu svojej encykliky Caritas in veritate. Kresťanský prístup k otázke ochrany životného prostredia, alebo ak chceme ochrany stvorenia je charakteristický tým, že sa opiera o Boha Otca, Stvoriteľa neba a zeme ako to vyznávame v Kréde. Stvorenie je Boží dar pre život všetkých ľudí a jeho používanie znamená pre nás zodpovednosť voči chudobným a voči budúcim generáciám i celému ľudstvu. Viac v Akcii 365 na december 2011.


Výzvy k formácii nových politikov

Chceme lepších politikov?

Opakované výzvy posledných pápežov k problematike formovania novej generácie politikov sú pre Európu čoraz viac aktuálne. Nie sú adresované len pre čas krízy vo vlastnom zmysle, ani nie v dobe populistickej demokracie, ale vo chvíli hodnotovej bezvýznamnosti samotnej politiky kresťanov na verejnej scéne. Spoločné dobro si žiada, aby život bol priamy a dobrý. V samotných stranách sú tiež potrební politici, ktorí nie sú len úradníkmi vlastnej strany, ale sú spojení s občianskou spoločnosťou a so svetom, ktorý majú zastupovať. Ako na jednej strane je potrebná nová generácia katolíckych politikov, na druhej strane je potrebná aj nová generácia kňazov, duchovných vodcov, ktorí by vedeli ich sprevádzať a viesť dialóg s administrátormi a reprezentantami pri národných a nadnárodných parlamentoch. Viac v Akcii 365 na november 2011.

Svetový deň mládeže 2011 vo fotografii

Výstava fotografií slovenskej skupiny mladých na SDM 2011 v programe Magis

Skupina 70 mladých ľudí, ktorá sa zúčastnila s jezuitmi na Svetovom dni mládeže v programe Magis, predstavuje svoje zážitky a skúsenosti na fotografickej výstave v jezuitských kostoloch na Slovensku. Fotografie na 15 paneloch odrážajú putovanie vo viere, aké si žiada ľudský život. Jednotlivé okruhy, ktoré ako podnety pre pútnika pripravil španielsky organizátor, pochádzajú z bohatstva evanjelia, ignaciánskej spirituality a konkrétneho života. Kurátorka výstavy Alžbeta Malovcová usporiadala mozajkové obrazy do meditácie, ktorá dokumentuje duchovnú obnovu mladých ľudí na Svetovom dni mládeže 2011.

Fotografie sú vystavené v jezuitských kostoloch v nasledujúcich termínoch: Bratislava: 26. 9. - 9. 10. 2011, Trnava: 10. 10. - 23. 10. 2011, Piešťany: 24. 10. - 6. 11. 2011, Ružomberok: 7. 11. - 20. 11. 2011, Prešov: 21. 11. - 4. 12. 2011 a Košice: 5. 12. -18. 12. 2011