Naše BLOGY  |   Registrácia  |   Vytvor si BLOG  |   Prihlásenie

Rubriky

 

Apríl 2018
P U S Š P S N
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Hodnota vody každým rokom stúpa

Pozri sa na vodu inak

Každý rok na svete zomiera následkom znečistenej vody 1,5 milióna ľudí. Polovica svetovej populácie trpí nedostatkom hygieny, alebo nedostatočným prístupom k pitnej vode. V súčasnosti jedna miliarda ľudí nemá zabezpečený prístup k pitnej vode. Pre klimatické zmeny - podľa prognóz - v r. 2050 ich bude o 2,8 miliardy viac. Už v roku 2025 bude polovica obyvateľov zemegule čeliť nedostatku pitnej vody. Voda je napriek tomu spoločným prírodným zdrojom a prístup k nej aj základným ľudským právom. Nedávne spoločné parlamentné zhromaždenie krajín EÚ - AKT (Afrika, Karibik, Tichomorie) v Budapešti preto nalieha na rýchle zavedenie potrebných opatrení, ktoré budú túto katastrofickú situáciu riešiť. V rozvojových krajinách sa až 70 % priemyselného odpadu vylieva priamo do vodných tokov.  Dôsledky sú dramatické. Viac v Akcii 365 na september 2012.

Inkulturácia je kľúčom k druhému

Nový spôsob v prístupe a v odovzdávaní evanjeliových hodnôt

Na budúci rok si pripomenieme 1150 rokov od príchodu svätých Cyrila a Metoda. Dnes sa na túto udalosť mnohí pozerajú ako na suchý historický fakt. V danej dobe i pre situáciu dnešného človeka to bola udalosť prelomová. Mala význam v prvom rade náboženský. Misionári nám priniesli vieru. Nie však v tom zmysle, že by prišli na územie akejsi náboženskej prázdnoty, pretože naši predkovia kresťanstvo už poznali. Ale priniesli vieru a ohlasovali ju novým spôsobom. Spôsobom, ktorý dokázal vieru „prevteliť“ do kultúry a kultúrnej identity ľudí. Tým sa mohla hlbšie zakoreniť a uspôsobiť, aby ju naši predkovia dokázali prijať a žiť. Tu niekde sa dotýkame faktu, ktorý je hlboko evanjeliový. Tento spôsob je všeobecne známy pod slovom inkulturácia. Viac v Akcii 365 na august.

Aktivitou a rozvíjaním schopnosti k dôstojnému životu

Je to pravda odveká, práca šľachtí človeka

Dôstojnosť človeka si vyžaduje jeho aktivitu, aby bol sám zodpovedný za svoj život a za životy jemu zverených ľudí. Cirkev vo svojej sociálnej náuke vychádza z princípu, ktorý sa netýka iba katolíkov, ale vzťahuje sa na celé ľudstvo. Jednou z úloh spoločnosti je, aby zabezpečila svojim obyvateľom dôstojné podmienky na život.  Ak hľadíme na ekonomické problémy globálne, vidíme, že do mnohých oblastí na tejto zemi smeruje humanitárna pomoc, ktorá je prejavom solidarity. Tá sa však môže stať i podnetom k pasivite obyvateľstva ak si povedia: „Čo potrebujeme, to dostaneme bez akejkoľvek námahy.” Vynaloženie námahy na dosiahnutie akéhokoľvek úspechu, či už v materiálnej alebo i v duchovnej rovine, je základným predpokladom zachovania vlastnej dôstojnosti, lebo každý človek túži vidieť výsledok a úspech svojej práce. Vyzýva nás k tomu i novozákonné učenie, ktoré hovorí o viere ako milosti, no predpokladá ľudskú spoluprácu, …lebo viera bez skutkov je mŕtva. Viac v Akcii 365 na júl.

Ako chápať Cirkev

Synoda o novej evanjelizácii pripravuje Cirkev do aktuálnych čias

V knihe rozhovorov so súčasným pápežom zhrnul jej autor Peter Seewald profánne vedomosti dnešných ľudí o Cirkvi výrazmi manažéra. Podľa toho ľudia dnes vnímajú  Cirkev ako najväčšiu svetovú organizáciu s dobre fungujúcou, centrálne organizovanou globálnou sieťou. Má 1,2 miliardy členov, vyše 4 tisíc biskupov, 400 tisíc kňazov a milióny rehoľníkov a rehoľníc. Vlastní tisíce univerzít, kláštorov, škôl a je poskytovateľom pracovných miest. Nie je len výrobnou značkou s neprerušenou tradíciou svojho programu, ale má aj vlastnú identitu, kult a vlastnú etiku. Nie je zvláštne, že Cirkev nie je schopná s týmto neporovnateľným potenciálom urobiť pre svet omnoho viac? Občas môžeme mať pocit, že kresťanský pohľad na svet je dnes prevalcovaný sekularizačnými tendenciami. Človek potrebuje Boha, a preto na Cirkev nazerá inak než manažér. Viac v Akcii 365 na jún 2012.

Family Xaveriáda 2012

Trojdňová duchovná obnova spojená s putovaním do Levoče

Pozývame rodičov s deťmi a mladými ľuďmi na trojdňovú duchovnú obnovu spojenú  putovaním do Levoče. Trasu si možno vybrať z dvoch smerov. Zo severu z Osturne a z juhu z Nižnej Slanej. Pútnikov na prvej trase sprevádza P. Ľubomír Pilarčík a na druhej trase P. Ladislav Šofranko. Putovanie bude 5.-7. júla 2012.

Pre náročnejších je pripravené päťdňové putovanie z oravskej obce Vitanová do Levoče od 2. do 7. júla 2012.

Viac na www.xaveriada.sk

Boj s kriminalitou pomocou trestu smrti?

Trest smrti Cirkev nevylučuje

V závere apríla mohla verejnosť podrobne sledovať súdny proces s nórskym masovým vrahom Andersom Breivikom. Ide o človeka, ktorý v júli minulého roku na ostrove Utöya zavraždil 69 mladých ľudí, prívržencov Robotníckej strany. Tesne predtým chcel zabiť celú nórsku vládu, vrátane premiéra, ako aj bývalú predsedníčku vlády. Zosnoval pri tom bombový útok na vládnu budovu, pri ktorom zahynulo osem ľudí. Ak by tieto akcie bol prežil na slobode, plánoval ďalšie strelné útoky. Ako terče menoval dom v centre Osla, kde sa stretáva miestna ultraľavicová mládež, redakciu denníka Dagsavisen a sídlo nórskej Strany socialistickej ľavice. Nórsko v trestnom práve neuplatňuje trest smrti. Najvyšším možným trestom pre neho je 21-ročné väzenie. Na pozadí týchto udalostí si položme otázku, či je správne, že vyspelé európske štáty veľkomyseľne vypúšťajú zo svojho arzenálu represívnych opatrení trest smrti. Viac v Akcii 365 na máj 2012.

Family Xaveriáda 2012

Viac na www.xaveriada.sk

Plytvanie potravinami je problém Európy

Sekulárne prostredie chce zdržanlivosť

Viacero náboženstiev zaraďuje medzi kajúce skutky vnútorného života aj pôst. Zriekaním sa jedla odmietal biblický človek závislosť od hmotného pokrmu, aby vyjadril svoju závislosť od Boha. Plniť Božiu vôľu je podnes základné východisko života v jednote s Bohom.  V súčasnosti žijeme v sekularizovanej spoločnosti. Má súčasná spoločnosť ešte nejaký vzah k potravinovej zdržanlivosti? Nezaujatý pohľad na odpadové koše v mestách, nám skôr napovie niečo o plytvaní jedlom. Plytvanie v rámci Európy má už také rozmery, že Európsky parlament sa v januári tohto roku uzniesol na opatreniach, ktoré majú zastaviť plytvanie potravinami. Pôstná zdržanlivosť sa tak okľukou vracia do spoločenského programu aj poza liturgický čas. Viac v Akcii 365 na apríl 2012.

Nové výzvy kultúre

Aké sú nové impulzy Katolíckej cirkvi pre Slovensko?

V závere februára sa v Bratislave konala konferencia o novej evanjelizácii. Slovenská cirkev vidí evanjelizáciu nielen v úzkom rámci svojho pôsobenia v kostoloch, ale chápe ju širšie. Chce ju robiť obnovou kultúry, v ktorej sa dnešný človek spoločensky pohybuje a žije. Účastníci konferencie sa zamýšali nad očakávaniami, aké majú veriaci voči dnešnej kultúre. V duchu nových výziev kultúre sa Cirkev môže a vie venovať evanjelizácii ľudskej spoločnosti. Uznávané osobnosti médií z Vatikánu vystúpili na konferencii a poukázali na to, že Katolícka cirkev je schopná ponúknuť nové impulzy pre rozvoj slovenskej spoločnosti. Viac v Akcii 365 na marec 2012. ( všeobecne: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120224002 )

Rodina je sociálny tlmič ekonomickej krízy

Keď končí jedna epocha a v kríze sa rodí nová

Začiatok nového roku je sprevádzaný agentúrnymi správami o ekonomických ťažkostiach vo vyspelom svete. Vatikánsky bankár prof. Ettore Gotti Tedeschi komentuje zníženie ratingu deviatim európskym krajinám, medzi nimi Francúzsku,Taliansku, Španielsku i Rakúsku, americkou ratingovou agentúrou Standard & Poor’s tým, že stojíme pred novým svetovým usporiadaním. Podľa neho západný systém v posledných rokoch rozdelil svet na dve polovice - na Západe koncentroval spotrebu, zatiaľ  čo na Východ presunul väčšinu svojej produkcie. Hospodárska moc sa tým presunula zo Západu na Východ. Ekonomické ťažkosti vznikli z neudržateľného zadĺženia, pretože západné hospodárstvo nerastie. Západný systém je drahý a z celkovej spotreby až dve tretiny sa vyrába v krajinách s nižšími nákladmi. Ak chce vyspelý svet nájsť východisko, musí obnoviť hospodársku výrobu, zvýšiť etickú a kultúrnu úroveň života. Rodina môže prispieť k tomu a byť odstraňovateľom zdrojov krízy takým spôsobom, že vytvára vzťahy a väzby pre utváranie dlhodobých plánov do menlivých situácií, aké prináša čas. Viac v Akcii 365 na február 2012.