Dobrá kniha

Novinka z Dobrej Knihy

Fulton Sheen Uverme neuveriteľné Myšlienky na každý deň Arcibiskup Fulton John Sheen (* 1895 – † 1979) bol pomocným biskupom Newyorskej arcidiecézy a neskôr diecéznym biskupom v Rochesteri v USA. Pred menovaním za biskupa prednášal na Americkej katolíckej univerzite a po celý kňazský život bol mimoriadne populárnym rozhlasovým a neskôr

Novinka z Dobrej Knihy2019-10-23T09:27:58+02:00

Októbrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša októbrové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová tentoraz pápež František odpovedá na otázku, čo znamená byť dobrým kresťanom. Pripomína príklad apoštola maurícijskej jednoty, blahoslaveného Jacquesa Désiré Lavala, ktorého život poznamenala láska ku Kristovi a k chudobným. Jeho príklad povzbudzuje aj k vytváraniu malých kresťanských spoločenstiev a k obnoveniu misijného dynamizmu.

Októbrové číslo mesačníka Posol2019-10-08T09:40:42+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Jozef Šuppa SJ Ježišove otázky Meditácie pre život Keď som bol malý chlapec, tešili sme sa s kamarátom na to, že raz nebudeme musieť chodiť do školy. Prečo? Lebo nám už učitelia a profesori nebudú klásť otázky a skúšať nás. Keď sme vyrástli, zistili sme, že nám otázky začal klásť

Novinky z Dobrej knihy2019-09-19T09:31:57+02:00

Septembrové číslo mesačníka Posol

Čo prináša septembrové vydanie časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová upriamuje pozornosť na kríž. Pripomína nám: „Pozeraj naň, pretože ti dáva silu kráčať vpred... Kríž nás učí tomu, že v živote je neúspech i víťazstvo. Musíme byť schopní prijať prehry s trpezlivosťou... Ježišov kríž je naše víťazstvo.“ Úvodník s názvom Povolanie

Septembrové číslo mesačníka Posol2019-09-09T17:41:10+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Milan Hudaček SJ, Rajmund Ondruš SJ, Peter Zubko Košickí mučeníci Jezuiti Melichar Grodecký a Štefan Pongrác a ostrihomský kanonik Marek Križin sa pred štyristo rokmi, teda 7. septembra 1619, stali obeťami politických zápasov vo vtedajšej habsburskej monarchii a náboženskej neznášanlivosti, ktorá neváhala použiť aj hrubé násilie voči tým, čo neboli

Novinky z Dobrej knihy2019-08-22T22:13:06+02:00

Letné dvojčíslo časopisu Posol

Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol? Ako byť pokojný v súženiach a ako sa učiť vnímať pokoj ako Ježišov dar – tomu sa venuje v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Píše: „Ježišov pokoj v každodennom živote, Ježišov pokoj v súženiach a s tou troškou zmyslu pre humor, s ktorým sa nám lepšie dýcha – nech nám Pán

Letné dvojčíslo časopisu Posol2019-07-09T22:02:08+02:00

Júnové číslo mesačníka Posol

Čo prináša júnové vydanie časopisu Posol? „Duch Svätý je darom,“ píše v rubrike Stále aktuálne slová pápež František a zdôrazňuje: „Vyzývam birmovancov, aby nekládli odpor vanutiu Ducha, ktorý ich poháňa kráčať v slobode, aby neudusili žeravý Plameň lásky, ktorý ich vedie k stráveniu života pre Boha a bratov.“ Zároveň nabáda, aby sme mali odvahu odovzdávať

Júnové číslo mesačníka Posol2019-06-11T08:31:38+02:00

Novinky z Dobrej knihy

kardinál Stefan Wyszyński Myšlienky na každý deň v roku Ctihodný Boží sluha kardinál Stefan Wyszyński (1901 – 1981) bol po Jánovi Pavlovi II. najvýznamnejšou osobnosťou poľskej cirkvi v 20. storočí. V päťdesiatych rokoch bol väznený. Ako poľský prímas, arcibiskup Varšavy a Gniezna hrdinsky vzdoroval komunistickému režimu a bol významným obrancom

Novinky z Dobrej knihy2019-05-24T09:50:29+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Jorge Mario Bergoglio – pápež František Podeľme sa s múdrosťou Jedného dňa dostal pápež František pri modlitbe vnuknutie poukázať na dôležité poslanie starých rodičov a ľudí v pokročilom veku celkovo pri odovzdávaní život premieňajúcej múdrosti, ktorú vlastnia. Kniha Podeľme sa s múdrosťou je vyvrcholením tejto jeho vízie. Starí ľudia z

Novinky z Dobrej knihy2019-05-09T20:22:15+02:00

Májové číslo mesačníka Posol

Čo prináša májové vydanie časopisu Posol? Máme žiť ako Pánovi priatelia, pripomína tentoraz v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Píše o tom, že sme od Pána Ježiša dostali prístup k jeho Srdcu. No kým Ježiš je v priateľstve vždy verný, my sa od neho pre naše slabosti vzďaľujeme. Práve v  júni – mesiaci

Májové číslo mesačníka Posol2019-05-01T09:43:20+02:00