Novinky z Dobrej knihy

Milan Hudaček SJ, Rajmund Ondruš SJ, Peter Zubko Košickí mučeníci Jezuiti Melichar Grodecký a Štefan Pongrác a ostrihomský kanonik Marek Križin sa pred štyristo rokmi, teda 7. septembra 1619, stali obeťami politických zápasov vo vtedajšej habsburskej monarchii a náboženskej neznášanlivosti, ktorá neváhala použiť aj hrubé násilie voči tým, čo neboli

Novinky z Dobrej knihy2019-08-22T22:13:06+01:00

Letné dvojčíslo časopisu Posol

Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol? Ako byť pokojný v súženiach a ako sa učiť vnímať pokoj ako Ježišov dar – tomu sa venuje v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Píše: „Ježišov pokoj v každodennom živote, Ježišov pokoj v súženiach a s tou troškou zmyslu pre humor, s ktorým sa nám lepšie dýcha – nech nám Pán

Letné dvojčíslo časopisu Posol2019-07-09T22:02:08+01:00

Júnové číslo mesačníka Posol

Čo prináša júnové vydanie časopisu Posol? „Duch Svätý je darom,“ píše v rubrike Stále aktuálne slová pápež František a zdôrazňuje: „Vyzývam birmovancov, aby nekládli odpor vanutiu Ducha, ktorý ich poháňa kráčať v slobode, aby neudusili žeravý Plameň lásky, ktorý ich vedie k stráveniu života pre Boha a bratov.“ Zároveň nabáda, aby sme mali odvahu odovzdávať

Júnové číslo mesačníka Posol2019-06-11T08:31:38+01:00

Novinky z Dobrej knihy

kardinál Stefan Wyszyński Myšlienky na každý deň v roku Ctihodný Boží sluha kardinál Stefan Wyszyński (1901 – 1981) bol po Jánovi Pavlovi II. najvýznamnejšou osobnosťou poľskej cirkvi v 20. storočí. V päťdesiatych rokoch bol väznený. Ako poľský prímas, arcibiskup Varšavy a Gniezna hrdinsky vzdoroval komunistickému režimu a bol významným obrancom

Novinky z Dobrej knihy2019-05-24T09:50:29+01:00

Novinky z Dobrej knihy

Jorge Mario Bergoglio – pápež František Podeľme sa s múdrosťou Jedného dňa dostal pápež František pri modlitbe vnuknutie poukázať na dôležité poslanie starých rodičov a ľudí v pokročilom veku celkovo pri odovzdávaní život premieňajúcej múdrosti, ktorú vlastnia. Kniha Podeľme sa s múdrosťou je vyvrcholením tejto jeho vízie. Starí ľudia z

Novinky z Dobrej knihy2019-05-09T20:22:15+01:00

Májové číslo mesačníka Posol

Čo prináša májové vydanie časopisu Posol? Máme žiť ako Pánovi priatelia, pripomína tentoraz v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Píše o tom, že sme od Pána Ježiša dostali prístup k jeho Srdcu. No kým Ježiš je v priateľstve vždy verný, my sa od neho pre naše slabosti vzďaľujeme. Práve v  júni – mesiaci

Májové číslo mesačníka Posol2019-05-01T09:43:20+01:00

Novinky z dobrej knihy

Benkovský Ján SJ a Sabol Peter SJ Deviatnik k sv. Alojzovi Gonzagovi Svätý Alojz bol príslušníkom významného talianskeho šľachtického rodu, žil v 16. storočí. Vyrastal v prostredí, ktoré nebolo veľmi žičlivé jeho túžbe po čnostnom kresťanskom živote. Napriek nevôli otca dokázal nasledovať rehoľné povolanie a vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Ako

Novinky z dobrej knihy2019-04-03T09:14:35+01:00

Aprílové číslo mesačníka Posol

Čo prináša aprílové vydanie časopisu Posol? Kristovo vzkriesenie ako skutočná nádej sveta – to je téma úvahy pápeža Františka v rubrike Stále aktuálne slová. Pripomína, že aj nám, podobne ako ženám, ktoré prišli ku Kristovmu hrobu, sú adresované slová: "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, vstal z mŕtvych!" Sú

Aprílové číslo mesačníka Posol2019-04-01T11:06:02+01:00

Novinky z Dobrej knihy

    Darčekové knihy výberu biblických citátov s fotografiami Téma viery, nádeje a lásky je v popredí kresťanského uvažovania. Na týchto pojmoch, ktoré sa premietajú do životných postojov, sa zakladá náboženský a morálny život kresťana a vlastne každého človeka zameraného na Boha. V teológii sa nazývajú božskými čnosťami, pričom sa

Novinky z Dobrej knihy2019-03-14T10:36:17+01:00

Novinky z Dobrej knihy

Vo vydavateľstve Dobrá kniha v týchto dňoch vychádza: Hromník Milan SJ Krížová cesta Obsah: S Ježišom chcem niesť svoj kríž 1. Ježiš je odsúdený na smrť 2. Ježiš berie kríž na seba 3. Ježiš prvý raz padá pod krížom 4. Ježiš sa stretáva so svojou Matkou 5. Ježiš prijíma pomoc

Novinky z Dobrej knihy2019-03-08T21:33:34+01:00