Dobrá kniha

O boji proti korupcii v Cirkvi

Vo vydavateľstve Dobrá kniha vychádza kniha kardinála Petra Turksona s názvom Hrdza o boji proti korupcii v Cirkvi a spoločnosti s úvodom pápeža Františka. „Ekonomická kríza na jednej strane vyprovokovala silnejší odpor voči skorumpovanej moci. Na druhej strane sme svedkami širokej korupcie či krízy kultúry, najmä pokiaľ ide o chápanie politiky. Tá sa

O boji proti korupcii v Cirkvi2018-05-20T16:32:33+00:00