Dobrá kniha

Novinky z dobrej knihy

Benkovský Ján SJ a Sabol Peter SJ Deviatnik k sv. Alojzovi Gonzagovi Svätý Alojz bol príslušníkom významného talianskeho šľachtického rodu, žil v 16. storočí. Vyrastal v prostredí, ktoré nebolo veľmi žičlivé jeho túžbe po čnostnom kresťanskom živote. Napriek nevôli otca dokázal nasledovať rehoľné povolanie a vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Ako

Novinky z dobrej knihy2019-04-03T09:14:35+02:00

Aprílové číslo mesačníka Posol

Čo prináša aprílové vydanie časopisu Posol? Kristovo vzkriesenie ako skutočná nádej sveta – to je téma úvahy pápeža Františka v rubrike Stále aktuálne slová. Pripomína, že aj nám, podobne ako ženám, ktoré prišli ku Kristovmu hrobu, sú adresované slová: "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, vstal z mŕtvych!" Sú

Aprílové číslo mesačníka Posol2019-04-01T11:06:02+02:00

Novinky z Dobrej knihy

    Darčekové knihy výberu biblických citátov s fotografiami Téma viery, nádeje a lásky je v popredí kresťanského uvažovania. Na týchto pojmoch, ktoré sa premietajú do životných postojov, sa zakladá náboženský a morálny život kresťana a vlastne každého človeka zameraného na Boha. V teológii sa nazývajú božskými čnosťami, pričom sa

Novinky z Dobrej knihy2019-03-14T10:36:17+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Vo vydavateľstve Dobrá kniha v týchto dňoch vychádza: Hromník Milan SJ Krížová cesta Obsah: S Ježišom chcem niesť svoj kríž 1. Ježiš je odsúdený na smrť 2. Ježiš berie kríž na seba 3. Ježiš prvý raz padá pod krížom 4. Ježiš sa stretáva so svojou Matkou 5. Ježiš prijíma pomoc

Novinky z Dobrej knihy2019-03-08T21:33:34+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Vo vydavateľstve Dobrá kniha v týchto dňoch vychádza: Šuppa Jozef SJ Viera a život Manželstvo, rodina, láska Teoologické meditácie Duchovné úvahy pátra Jozefa Šuppu, ktoré publikoval v časopise Viera a život, prinášajú do nášho prostredia obnovenú teológiu manželstva a rodiny. Sviatosť manželstva – to nie je iba samotný sobáš, ale

Novinky z Dobrej knihy2019-02-09T23:15:39+02:00

Februárové číslo mesačníka Posol

Čo prináša februárové vydanie časopisu Posol? „Veríte v Ježiša?“ Pýta sa pápež František v titulku svojho zamyslenia. Kladie aj iné otázky: „Cíti každý z vás, že potrebuje uzdravenie z nejakého hriechu, problému?“ Zároveň pripomína: „Ak sme aj padli veľmi hlboko, zasiahne nás Ježišov vľúdny a mocný hlas: „Hovorím ti, vstaň!“ Svätý Otec povzbudzuje k odvážnej viere

Februárové číslo mesačníka Posol2019-01-29T10:45:11+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Vo vydavateľstve Dobrá kniha v týchto dňoch vychádza: Walter J. Ciszek SJ S Bohom v Amerike Duchovný odkaz beznádejného jezuitu „Kniha plná duchovných pokladov…“ „Mnohí, ktorých sme sa pýtali na pátra Ciszeka hovorili o tom, aký bol ústretový, ako z neho vyžarovala Kristova láska.“ „Pri pátrovi som sa cítila veľmi príjemne.

Novinky z Dobrej knihy2019-01-23T15:10:58+02:00

Prezentácia knihy – Dynamickí katolíci

Vydavateľstvo Dobrá kniha a Centrum pomoci pre rodinu Vás pozývajú 11. decembra 2018 o 17.30 v Centre pomoci pre rodinu v Trnave na prezentáciu knihy s titulom Dynamickí katolíci od austrálskeho autora s menom Matthew Kelly. Medzi veriacimi sa často stáva, že skôr či neskôr mnohí stratia ilúzie, začnú spochybňovať

Prezentácia knihy – Dynamickí katolíci2018-12-04T09:53:41+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Vo vydavateľstve Dobrá kniha v týchto dňoch vychádza: Jozef Šuppa SJ Múdrosť života vyjadrená príbehom Básnik Milan Rúfus sa vyslovil, že rozprávka je nevlastná sestra pravdy. Táto knižka nám ponúka životnú pravdu vyjadrenú príbehom. Aj Pán Ježiš neraz vyslovuje pravdu života príbehmi, podobenstvami,  príkladmi. Tým sa dostáva hlbšie do nášho

Novinky z Dobrej knihy2018-11-06T13:47:08+02:00

Novinky z Dobrej knihy

Vo vydavateľstve Dobrá kniha v týchto dňoch vychádza : Aleluja. Svätá omša, modlitby a piesne Mnohí z vás si určite spomínajú na túto modlitebnú knižku z čias totality, keď ju vydali slovenskí jezuiti v Kanade, v období obmedzovania náboženskej slobody u nás. Teraz vám ponúkame nové vydanie tejto modlitebnej knižky.

Novinky z Dobrej knihy2018-10-18T14:48:12+02:00