jezuitika

Skutočná podoba tvárí troch Košických mučeníkov

Zľava: sv. Štefan Pongrác SJ, sv. Marek Križin, sv. Melichar Grodecký SJ Na tlačovej konferencii Arcibiskupského úradu v Košiciach dňa 30. apríla 2019 odhalili skutočnú podobu tvárí troch Košických mučeníkov. Tváre sv. Mareka Križina, sv. Štefana Pongráca SJ a sv. Melichara Grodeckého SJ zverejnila pri príležitosti jubilejného roka

Skutočná podoba tvárí troch Košických mučeníkov2019-05-03T14:22:43+02:00

Zverejnenie skutočných podobizní košických mučeníkov

Na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční v utorok 30. apríla 2019 o 11:00 hod. v Košiciach v Aule svätých Košických mučeníkov na Hlavnej ul. 89, bude verejnosti predstavený výsledok vedeckej práce – skutočná podoba všetkých Troch košických mučeníkov. Viac informácií o tejto udalosti si môžete pozrieť na stránkach Košickej arcidiecézy

Zverejnenie skutočných podobizní košických mučeníkov2019-04-25T14:33:04+02:00

Milovať čisto a naplno

V roku sv. Alojza prijal pápež František študentov rímskeho lýcea: Milovať čisto a naplno Pri príležitosti jubilejného roka sv. Alojza prijal Svätý Otec v sobotu 13. apríla na audiencii stredoškolských študentov. O patrónovi mládeže im hovoril ako o vzore opravdivej lásky, ktorá je čistá a slobodná a vďaka počúvaniu vlastného

Milovať čisto a naplno2019-04-16T19:56:51+02:00

Pôstne impulzy – P. Timotej Masár SJ

V dňoch 3.4. - 5.4. 2019 sa v Bratislavskom jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa uskutočnili tzv. Pôstne impulzy, t.j. krátke (cca 20-25 min.) prednášky k duchovnej obnove. Tri "Pôstne impulzy", ktoré uviedol P. Timotej Masár SJ, a ktorých audio záznam si môžete vypočuť, majú nasledovné názvy: 1. Prijať alebo odmietnuť? (3.4.

Pôstne impulzy – P. Timotej Masár SJ2019-04-08T09:52:05+02:00

Medzinárodná konferencia o b. Pavlovi Hnilicovi

Osobnosť a dielo biskupa Pavla M. Hnilicu SJ (1921 – 2006) sa stala predmetom medzinárodnej vedeckej konferencie 29. marca v Bratislave na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Biskup Pavol Hnilica SJ sa narodil v roku 1921 v Uňatíne (okr. Krupina), v roku 1941 vstúpil k jezuitom a rok

Medzinárodná konferencia o b. Pavlovi Hnilicovi2019-04-01T14:07:54+02:00

Slávnostné sľuby pátra Mateja Kasana SJ

V pondelok 25. marca 2019, na slávnosť Zvestovanie Pána zložil celoživotné slávnostné rehoľné sľuby kňaz Spoločnosti Ježišovej páter Matej Kasan SJ. Pri svätej omši v jezuitskom kostole Najvätejšej Trojice páter Matej zložil sľuby do rúk provinciála slovenských jezuitov pátra Rudolfa Uhera SJ. Páter provinciál v svojej kázni poďakoval pátrovi Matejovi

Slávnostné sľuby pátra Mateja Kasana SJ2019-03-27T14:09:30+02:00

Miništrantská vikendovka – 12 apoštolov

V krásnom prostredí Trlenskej doliny na jezuitskej chate sa uskutočnilo v dňoch 15 - 17. 3.2019 stretnutie jezuitských miništrantov z celého Slovenska vo veku 12 – 16 rokov. Témou tohto pôstneho miništrantského stretnutia bolo 12 apoštolov, ich spoločenstvo a služba. Za pomoci zaujímavých aktivít takými ako - pletenie ozdobných košíkov

Miništrantská vikendovka – 12 apoštolov2019-03-18T11:19:11+02:00

Stretnutie duchovných asistentov ZKVSES-FSE

V dňoch 22 – 23. februára 2019 sa konalo prvé Stretnutie duchovných asistentov ZKVSES-FSE (Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku - Federácie skautov Európy) na Slovensku. Takéto stretnutie sa uskutočnilo prvýkrát, za čo sme veľmi vďační. „Duchovný asistent“ je kňaz, ktorý asistuje, sprevádza v spolupráci s vedúcim kruh,

Stretnutie duchovných asistentov ZKVSES-FSE2019-03-04T14:19:38+02:00

Nové univerzálne apoštolské preferencie Spoločnosti Ježišovej

Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa SJ svojím listom dnes promulgoval nové univerzálne apoštolské preferencie Spoločnosti Ježišovej. Ide o 4 kľúčové apoštolské preferencie jezuitov na roky 2019 až 2029. Ako píše vo svojom liste páter Sosa, tieto univerzálne apoštolské preferencie sú „ovocím voľby“ medzi viacerými dobrými možnosťami. Ako také

Nové univerzálne apoštolské preferencie Spoločnosti Ježišovej2019-02-20T11:22:53+02:00

Rozlúčka p. Františka Kovaľa na KU

Ešte pred odchodom pátra Františka Kovaľa, SJ na nové pôsobisko do Košíc mu za jeho službu osobne poďakoval Jaroslav Demko, rektor KU. Počas stretnutia vyzdvihol veľký duchovným príklad pátra Kovaľa, predovšetkým v jeho skromnosti, obetavosti, ale najmä ľudskosti a priateľskosti. Na novom pôsobisku v Košiciach mu teda želáme veľa duchovných

Rozlúčka p. Františka Kovaľa na KU2019-02-09T23:12:20+02:00