jezuitika

Slávnostné sľuby pátra Mateja Kasana SJ

V pondelok 25. marca 2019, na slávnosť Zvestovanie Pána zložil celoživotné slávnostné rehoľné sľuby kňaz Spoločnosti Ježišovej páter Matej Kasan SJ. Pri svätej omši v jezuitskom kostole Najvätejšej Trojice páter Matej zložil sľuby do rúk provinciála slovenských jezuitov pátra Rudolfa Uhera SJ. Páter provinciál v svojej kázni poďakoval pátrovi Matejovi

Slávnostné sľuby pátra Mateja Kasana SJ2019-03-27T14:09:30+02:00

Miništrantská vikendovka – 12 apoštolov

V krásnom prostredí Trlenskej doliny na jezuitskej chate sa uskutočnilo v dňoch 15 - 17. 3.2019 stretnutie jezuitských miništrantov z celého Slovenska vo veku 12 – 16 rokov. Témou tohto pôstneho miništrantského stretnutia bolo 12 apoštolov, ich spoločenstvo a služba. Za pomoci zaujímavých aktivít takými ako - pletenie ozdobných košíkov

Miništrantská vikendovka – 12 apoštolov2019-03-18T11:19:11+02:00

Stretnutie duchovných asistentov ZKVSES-FSE

V dňoch 22 – 23. februára 2019 sa konalo prvé Stretnutie duchovných asistentov ZKVSES-FSE (Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku - Federácie skautov Európy) na Slovensku. Takéto stretnutie sa uskutočnilo prvýkrát, za čo sme veľmi vďační. „Duchovný asistent“ je kňaz, ktorý asistuje, sprevádza v spolupráci s vedúcim kruh,

Stretnutie duchovných asistentov ZKVSES-FSE2019-03-04T14:19:38+02:00

Nové univerzálne apoštolské preferencie Spoločnosti Ježišovej

Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa SJ svojím listom dnes promulgoval nové univerzálne apoštolské preferencie Spoločnosti Ježišovej. Ide o 4 kľúčové apoštolské preferencie jezuitov na roky 2019 až 2029. Ako píše vo svojom liste páter Sosa, tieto univerzálne apoštolské preferencie sú „ovocím voľby“ medzi viacerými dobrými možnosťami. Ako také

Nové univerzálne apoštolské preferencie Spoločnosti Ježišovej2019-02-20T11:22:53+02:00

Rozlúčka p. Františka Kovaľa na KU

Ešte pred odchodom pátra Františka Kovaľa, SJ na nové pôsobisko do Košíc mu za jeho službu osobne poďakoval Jaroslav Demko, rektor KU. Počas stretnutia vyzdvihol veľký duchovným príklad pátra Kovaľa, predovšetkým v jeho skromnosti, obetavosti, ale najmä ľudskosti a priateľskosti. Na novom pôsobisku v Košiciach mu teda želáme veľa duchovných

Rozlúčka p. Františka Kovaľa na KU2019-02-09T23:12:20+02:00

Provinčné stretnutie jezuitov v Prešove

V dňoch 4. - 6. februára 2019 sa v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v Prešove konalo pravidelné ročné Provinčné stretnutie Spoločnosti Ježišovej. Primárnym cieľom tejto udalosti je vzájomné stretnutie sa členov Jezuitskej rehole celej Slovenskej provincii, keďže pole pôsobenia týchto členov nie je len na Slovensku. Sekundárnym cieľom tohto stretnutia je

Provinčné stretnutie jezuitov v Prešove2019-02-09T22:57:41+02:00

Zomrel páter Andrej Osvald SJ

P. Andrej Osvald SJ (1925 – 2019) Narodil sa 9. 5. 1925 v Lackovej, okr. Stará Ľubovňa, ako tretie z jedenástich detí, v maloroľníckej rodine manželov Jozefa a Márie, rodenej Selepovej. Ľudovú školu ukončil v rodnej Lackovej. Napriek výborným študijným výsledkom nastúpil ako štrnásťročný pracovať do štátneho žrebčína v Topoľčiankach.

Zomrel páter Andrej Osvald SJ2019-01-28T13:36:53+02:00

Stretnutie školastikov na Svätom Hostýne

Už niekoľko rokov je vyhradený čas medzi Vianocami a Novým rokom na stretnutie školastikov Slovenskej a Českej provincie Spoločnosti Ježišovej. V dňoch 28.12.2018 - 1.1.2019 sa 6 školastikov zo Slovenskej provincie a 6 školastikov z Českej provincie stretlo na posvätnej pôde mariánskeho miesta Svätý Hostýn. Hlavnou témou tohto stretnutia

Stretnutie školastikov na Svätom Hostýne2019-01-04T22:32:12+02:00

Jezuitské medzinárodné kolégium na audiencii pri 50. jubileu

Jezuitské medzinárodné kolégium Najsvätejšieho mena Ježiš (Collegio Internazionale del Gesù) v Ríme slávi polstoročnicu. Jeho 60 členov na sviatok sv. Františka Xavérskeho prijal pápež František na osobitnej audiencii. Pripomenul im základy, v ktorých má každý jezuita svoje korene ako strom, ktorý rastie a prináša zrelé ovocie. Pápež povzbudil mladých jezuitov,

Jezuitské medzinárodné kolégium na audiencii pri 50. jubileu2019-01-28T13:36:09+02:00

Nový predseda Únie generálnych predstavených

Páter Arturo Sosa Abascal, generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, je novým predsedom Únie generálnych predstavených, ktorá združuje mužské rehole a kongregácie. Za predsedu USG bol P. Arturo Sosa zvolený na 91. semestrálnom zhromaždení únie v dňoch 21. - 23. novembra 2018 v Ariccii pri Ríme. Pochádza z Venezuely, má 70 rokov

Nový predseda Únie generálnych predstavených2019-01-28T13:35:43+02:00