Kňazský deň so zameraním na osobnosť pátra Vendelína Javorku SJ

Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa v kúpeľoch Nimnica v rámci permanentnej formácie kňazov Žilinskej diecézy konal za účasti diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa a viac ako sto kňazov kňazský deň, ktorého podstatná časť bola venovaná osobnosti P. Vendelína Javorku SJ. Moderoval ju dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity P. Miloš

Kňazský deň so zameraním na osobnosť pátra Vendelína Javorku SJ2019-10-22T18:20:00+01:00

Modlitba ruženca má aktivizovať všetky schopnosti človeka

Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. Je to najrozšírenejšia mariánska modlitba a Panna Mária vo Fatime nás k tejto modlitbe neustále vyzýva. Nejeden z nás má skúsenosť vyslyšanej prosby vďaka modlitbe ruženca, ale nejeden z nás ju považuje za monotónnu, nudnú a nedostatočne kreatívnu. Ako sa modliť túto modlitbu,

Modlitba ruženca má aktivizovať všetky schopnosti človeka2019-10-08T10:33:53+01:00

Duchovné cvičenia pre jezuitov

Témou tohotoročných osemdňových duchovných cvičení pre jezuitov bolo „S prorokom Jeremiášom v našom poslaní“. Konali sa v dňoch 9.9. - 17.9.2019 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove a viedol ich jezuitský páter Jaroslav Mudroň SJ, pôsobiaci v Jeruzaleme, kde študuje biblické jazyky na Hebrejskej univerzite. Duchovné cvičenia sa odvíjali

Duchovné cvičenia pre jezuitov2019-09-20T13:01:53+01:00

Indikátory prítomnosti Ducha Svätého

Začiatok septembra sa spája s koncom prázdnin a začiatkom nového školského roka. Na viacerých školách sa školský rok začína vzývaním Ducha Svätého. Aké sú však znaky jeho prítomnosti medzi nami a ako vieme, že konáme pod jeho vplyvom? Skúsme si všimnúť niekoľko neklamných znakov jeho prítomnosti. 1. Jedným z dôkazov

Indikátory prítomnosti Ducha Svätého2019-09-03T09:02:53+01:00

Pápež František pripomenul odkaz zakladateľa jezuitov sv. Ignáca

V stredu 31. júla, na sviatok zakladateľa rehole jezuitov, rozoslal Svätý Otec František cez sociálnu sieť krátky odkaz: „Svätý Ignác z Loyoly, ktorého si dnes pripomíname, ako mladý vojak pomýšľal na svoju slávu, potom však bol pritiahnutý slávou Božou, čo dalo jeho životu zmysel.“ Pápež František má jezuitský znak s

Pápež František pripomenul odkaz zakladateľa jezuitov sv. Ignáca2019-08-01T20:13:28+01:00

25. výročie smrti gréckokatolíckeho jezuitu Michala Fedora

V dnešnom rýchlo sa meniacom a dynamickom svete, v ktorom sa rátajú najmä viditeľné a hmatateľné úspechy, ba čo viac, ktorý sa nás snaží presvedčiť o tom, že sa nimi treba pochváliť a že sa človek musí za každú cenu „predať“, sa nám často stáva, že prehliadneme príbehy nenápadných velikánov,

25. výročie smrti gréckokatolíckeho jezuitu Michala Fedora2019-07-29T22:20:02+01:00

Modliť sa je vstúpiť do Ježišovho Srdca

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v piatok 28. júna sa pápež František stretol s tisíckam šíriteľov úcty k Božskému Srdcu pri príležitosti 175. výročia založenia Apoštolátu modlitby. V Aule Pavla VI. prijal 6000 zástupcov tejto Modlitbovej siete pápeža z rôznych kontinentov. Slávnosť Božského Srdca je aj dňom zameraným na rast

Modliť sa je vstúpiť do Ježišovho Srdca2019-06-29T10:14:30+01:00

Srdce, ktoré bije pre teba

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že

Srdce, ktoré bije pre teba2019-06-28T16:21:36+01:00