naše diela

Pastorácia mládeže a rodín
Publikačná činnosť
Intelektuálny apoštolát
EXERCIČNÝ APOŠTOLÁT
Sviatostná pastorácia

pastorácia mládeže a rodín

Univerzitné pastoračné centrum
sv. Stanislava Kostku
(UPeCe)

Adrián ČONTOFALSKÝ, SJ, správca
Hornopotočná 23, 917 01 Trnava
+421 948 130 821
www.upece.sk

Centrum pomoci pre rodinu

Kristína KÖNIGOVÁ, riaditeľka
Štefániková 46, 917 01 Trnava
+421 948 020 412
www.cppr.sk

Jezuitské pastoračné centrum

Leopold SLANINKA, SJ, riaditeľ
Poštová 1, 921 01 Piešťany
+421 915 055 401
lslaninka@gmail.com

Spoločenstvo Mag+s

Martin HALČÁK, SJ

www.spolocenstvomagis.sk

Spoločenstvo kresťanského života

Bernard MIŠOVIČ, SJ, ekleziálny asistent

www.cvx.sk

Xaveriáda

Milan HUDAČEK, SJ

www.xaveriada.sk

publikačná činnosť

Dobrá kniha (vydavateľstvo)

František SOČUFKA, SJ, riaditeľ
Štefánikova 44, 917 01 Trnava
+421 33 59 34 221
www.dobrakniha.sk

Posol (mesačník)

Ján ĎURICA, SJ, zodpovedný redaktor
Františkánske nám. 4, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 414, +421 915 981 774
posol.redakcia@gmail.com

Viera a život (dvojmesačník)

Ladislav CSONTOS, SJ, zodpovedný redaktor
Panská 11, P.O.Box 173, 814 99 Bratislava
+421 33 59 34 221
vieraazivot@gmail.com

intelektuálny apoštolát

Teologická fakulta TU

Miloš LICHNER, SJ, dekan
Kostolná 1, P.O.Box 173,
814 99 Bratislava
+421 2 52 775 410 (vrátnica)
www.tftu.sk

Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka

Šimon MARINČÁK, riaditeľ
Komenského 14, 040 01 Košice
+421 55 72 667 39, +421 902 244 015
smarincak@gmail.com, www.csvzml.org