naše kostoly2018-07-07T16:56:22+00:00

naše kostoly

Jezuiti Trnava
Excercičný dom svätého Ignáca

Bratislava

sväté omše

Po, 15.15, 16.30, 18.00, 20.00

Ut – Pi, 15.15, 16.30, 18.00
So, 16.30, 18.00
Ne, 7.30, 9.00, 11.00, 16.30, 18.00

Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Tomáš JELLÚŠ, SJ, rektor
Františkánske nám. 5, P.O.Box 173
814 99 Bratislava
+421 902 441 251 | sjkostol@gmail.com
panoráma kostola

krypta je prístupná od 2. do 8. novembra
(Po – Pi, 13.30 – 15.00, So – Ne, 15.00 – 16.15)

sviatosť zmierenia

Po, 14.45 – 18.30, 19.45 – 20.45
Ut – Pi, 14.45 – 18.30
So, 16.30 – 18.30

iné

adorácia každý piatok po omši o 15.15
ruženec do rádia Lumen každú tretiu sobotu o 19.15
modlitby Taizé každý posledný piatok o 20.15
ruženec v októbri každý pracovný deň po omši o 15.15
litánie v máji každý pracovný deň po omši o 15.15
litánie v júni každý pracovný deň po omši o 15.15
krížová cesta v pôste každý piatok po omši o 15.15 a nedeľu po omši o 16.30

Trnava

Kostol Najsvätejšej Trojice

Matej KASAN, SJ, rektor
Štefánikova 45, 917 01 Trnava
+421 948 262 912
patermatej@gmail.com

sväté omše

Po – So, 7.00, 17.00
St a Ne, 19.30
Ne, 7.00, 8.00, 11.00, 17.00

sviatosť zmierenia

Po – So, od 6.30, od 16.30
St, od 19.00

iné

adorácia každý štvrtok 7.30 – 16.45
adorácia v prvý piatok 17.45 – 18.15
adorácia 1. júna 7.30 – 16.45

Piešťany

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Ján BENKOVSKÝ, SJ, rektor
Poštová 1, 921 01 Piešťany
+421 33 735 10 88
jbenkovsky@gmail.com

sväté omše

Po – So, 6.00, 8.00, 18.30

Ne, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.00

sviatosť zmierenia

Po – So, od 7.45, od 18.15
Pred prvým piatkom:
Po – Ut, od 5.45, od 7.45, od 18.15
St – Pi, od 5.45, od 7.45, od 17.00

iné

adorácia každý pondelok po omši o 18.30
adorácia každý prvý štvrtok 17.30 – 18.25
fatimská sobota každú prvú sobotu po omši o 8.00
krížová cesta v pôste každý piatok po omši o 6.00 a nedeľu o 15.00

Ružomberok

Kostol Povýšenia Sv. Kríža

František KOVAĽ, SJ, rektor
Námestie Andreja Hlinku 56/1,
034 01 Ružomberok
+421 904 991 873
frantisekoval@gmail.com

sväté omše

Po, 8.00, 18.00, 19.30
Ut – So, 8.00, 18.00
Ne, 7.00, 9.00, 10.30, 20.00

sviatosť zmierenia

Po – So, od 7.30, od 17.30

iné

adorácia každý štvrtok 9.00 – 17.55
fatimská sobota každú prvú sobotu po omši o 8.00
eucharistická pobožnosť každú prvú nedeľu o 15.00

Prešov

Kaplnka svätého Ignáca z Loyoly

Branislav BENIAČ, SJ, rektor
Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov
+421 51 746 05 06
beniac77@gmail.com

aktuality

služby kňazov

sväté omše

Po, 17.00
Ut – So, 6.30, 17.00
Ne, 6.30, 11.00

sviatosť zmierenia

Po, od 16.30
Ut – So, po omši o 6.30, od 16.30
Ne, od 6.30, od 10.30

Košice

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Pavol TRGO, SJ, rektor
Komenského 14, 040 01 Košice
+421 910 114 634

aktuality

www.jezuitike.eu

sväté omše

Po – So, 6.30, 18.30
Ne, 6.30, 8.30, 10.3015.30,  19.30

sviatosť zmierenia

Po – So, od 6.00, od 18.00

iné

svätá liturgia v CSVZ každú stredu o 17.00
adorácia každú stredu po omši o 18.30
fatimská sobota každú prvú sobotu o 17.30
stretnutie Bratstva NSJ každý prvý piatok o 17.30
stretnutie Schönstadtského spoločenstva každý tretí piatok o 17.45