Jezuitistr25042018

Stretnutie noviciátov

Počas stretnutia si novici okrem prednášok zameraných na ignaciánsku spiritualitu našli čas i na spoznávanie významných miest Moravy a na vzájomné spoznávanie sa a obohacovanie.
Exercičný dom Stojanov, v ktorom novici počas stretnutia bývali.
Prednáška pátra Františka Hylmara SJ.
Novici sledujú prednášku.
Novici česko-slovenského noviciátu: zľava novic P. Branislav Dado (SVK), Vojtěch Fojt (BOH) a Matej Sandtner (SVK).
Novici česko-slovenského noviciátu: zľava Vojtěch Fojt (BOH), P. Branislav Dado (SVK) a Matej Sandtner (SVK).
Logo stretnutia.

Od 9. do 15. mája sa v moravskom Velehrade konalo každoročné stretnutie jezuitských novicov z noviciátov strednej a východnej Európy (noviciáty oboch poľských provincií, maďarský, chorvátsky a česko – slovenský noviciát).

Hlavnou témou tohtoročného stretnutia boli duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré mladým jezuitom vo svojich prednáškach priblížil skúsený exercitátor a bývalý provinciálny predstavený českej provincie Spoločnosti Ježišovej P. František Hylmar. Počas stretnutia si však novici okrem prednášok zameraných na ignaciánsku spiritualitu našli čas i na spoznávanie významných miest Moravy a na vzájomné spoznávanie sa a obohacovanie.

Spiritualita

Spiritualita

Pobožnosť

Spoločnosť

Zasvätený život