Jezuitined18022018

Magis 2016

Slovenská výprava v poľskom Lodži, kde celý Magis začal.
Experiment
Experiment
Krásy drevených chrámov východného Slovenska.
Experiment
Nižný Komárnik - Spoločná sv. Liturgia experimentov
Taize experiment chválil Boha spevom a hudbou na chate v Trlenskej doline pri Ružomberku.
Slovenské dievčatá prezentujú tradičný slovenský ľudový tanec počas záverečného festivalu národov v Częstochowej, v ktorej vyvrcholil celý Magis 2016.

Tohtoročný medzinárodný jezuitský program pre mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov Magis, ktorý trval od 15. do 25. júla a ktorý organizovali poľské provincie Spoločnosti Ježišovej, bol pre slovenských jezuitov výnimočný tým, že na území Slovenska sa uskutočnilo až 10 experimentov.

Na Slovensku prebehli putovné, spirituálne (písanie ikon, spoznávanie kresťanského Východu), umelecké, ale aj ekologické experimenty. Slovenské experimenty sa konali v Košiciach, Drienici, Kežmarku, Ružomberku, Bukovej Hirke, Krajnej Poľane, Ivánke pri Dunaji a vo Vysokých Tatrách. Vyše 200 účastníkov slovenských experimentov z celého sveta malo vďaka tomu možnosť spoznávať krásy a bohatstvo Slovenska a odniesť si domov množstvo pekných zážitkov a skúseností.

Foto: Lyanne Blonk, Klaudia Križalkovičová, Jakub Nicieja

Duchovný život

Spiritualita

Zamyslenia

Tajomstvo svätosti

Modlitba